OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta"

Transkrypt

1 OTWOCK Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

2 Maksymilian Augarten ( ) Ukończył Uniwersytet w Getyndze (1914) i tam też zdobył tytuł doktora medycyny (1920). Wyspecjalizował się w chorobach wewnętrznych, pełniąc funkcję ordynatora Sanatorium Publicznego w Hanowerze. Od roku 1921 był kierownikiem sanatorium przeciwgruźliczego Żydowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego Brijus-Zdrowie w Otwocku (po wojnie Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego) oraz drugiego pod nazwą Haszachefes - Pomoc (teren dawnego szpitala powiatowego przy ulicy Słowackiego), jednocześnie pełniąc funkcję ordynatora w obu tych sanatoriach. Specjalizował się w chorobach płuc. Był kierownikiem Ośrodka Zdrowia TOZ, a w czasie okupacji także pełnił funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia TOZ w getcie otwockim oraz głównego lekarza sanitarnego. Udzielał się społecznie, będąc między innymi wiceprzewodniczącym Związku Lekarzy w Otwocku. Po 21 latach pracy w Otwocku prawdopodobnie został wywieziony w czasie likwidacji getta otwockiego do Treblinki i tam zamordowany. Władysław Czaplicki ( ) Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w 1898 roku. Początkowo osiadł w Pilawie, a w 1902 roku w Otwocku. Pracował jako lekarz Kolei Nadwiślańskiej, a z czasem jako ordynator w Sanatorium dr Geislera i Sanatorium T. Wiśniewskiego. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce stosował nowatorskie leczenie gruźlicy odmą opłucnową. Był też gorącym zwolennikiem leczenia tej choroby otwockim klimatem. Pomimo słabego zdrowia równocześnie z pełną poświęcenia pracą zawodową włączył się do pracy społecznej. Już w 1906 roku był współtwórcą i wydawcą Przewodnika po Otwocku, stanowiącego obszerną, monograficznie ujętą publikację propagującą zalety uzdrowiskowe i dogodne warunki leczenia. Włączył się czynnie w utworzenie Ogniska - organizacji, której zadaniem było zintegrowanie lokalnej społeczności. Był też jednym z inicjatorów Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, członkiem jego Zarządu i jego Honorowym Prezesem. Wraz z innymi członkami działał na rzecz nadania Otwockowi praw miejskich, co wreszcie nastąpiło w 1916 roku. Został w 1915 roku ewakuowany przez Rosjan do Moskwy, a następnie na Krym, skąd powrócił do Otwocka w 1918 roku. Jako człowieka zasłużonego i wielkiego patriotę uczestniczącego w życiu społecznym i kulturalnym Otwocka uhonorowano dr Czaplickiego nadaniem jego imienia ulicy Sądowej. Jakub Piotr Frostig ( ) Ukończył studia medyczne w Wiedniu w roku 1921, a potem odbył staż u wybitnych specjalistów psychiatrów. W latach mieszkał we Lwowie i pracował w Szpitalu Powszechnym oraz Szpitalu Wojskowym. Opracował i wydał w 1932 roku obszerny podręcznik psychiatrii. W 1932 roku został dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego Zofiówka w Otwocku. Opracował wtedy monografię w języku niemieckim dotyczącą schizofrenii. Jego najbardziej doniosłym osiągnięciem było opracowanie metody leczenia schizofrenii dużymi dawkami insuliny. Osobiście zebrał olbrzymi materiał i opublikował go z własnymi spostrzeżeniami m.in. ustalając optymalną dawkę leku. W 1938 roku wyjechał na zaproszenie znaczącego szpitala amerykańskiego do USA, gdzie pozostał na stałe. Pracował w wielu znanych klinikach amerykańskich, m.in. w Kalifornii i Południowej Karolinie jako kierownik, wykładowca i konsultant. Był jednym z odkrywców terapii elektrowstrząsowej. Odegrał znaczną rolę w rozwoju światowej psychiatrii. Marian Gągała (ur. 1923) W latach należał do Batalionów Chłopskich. W 1944 roku aresztowany przez NKWD, po wielokrotnych badaniach zwolniony i skierowany do służby wojskowej. Przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina. Po zakończeniu wojny studiował medycynę w Lublinie i Warszawie, gdzie w 1950 roku uzyskał dyplom lekarza. Pozostał w służbie wojskowej, a po zwolnieniu z niej w 1957 roku objął stanowisko ordynatora w Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego w Otwocku. Jako

3 internista był konsultantem wszystkich zakładów przeciwgruźliczych w Otwocku oraz założycielem i pracownikiem Pracowni Elektrokardiograficznej - przez długie lata jedynej wykonującej EKG dla pacjentów wszystkich sanatoriów. Następnie był ordynatorem, zastępcą dyrektora i lekarzem naczelnym Szpitala im. L. Waryńskiego. Przeszedł na emeryturę w roku 1997, ale nadal kontynuuje rozpoczęte w 1959 roku zatrudnienie jako konsultant w Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy,. Łączny staż pracy dr Gągały wynosi aktualnie ponad 65 lat. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i jest autorem wielu artykułów i publikacji naukowych. W ciągu całego życia znajdował czas na zainteresowania pozazawodowe i czynną pracę społeczną. Jest aktualnie aktywnym członkiem Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego i uczestnikiem jego prac oraz historykiem amatorem otwockiej służby zdrowia. Jest autorem historii otwockich zakładów leczniczych i 75 biografii lekarzy otwockich tak przed- jak i powojennych. Pracuje też społecznie we władzach miejscowych i wojewódzkich Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami wojskowymi i kombatanckimi. Józef Marian Geisler ( ) Dyplom lekarza uzyskał w 1887 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Po dyplomie osiadł początkowo w Karczewie, w sezonie letnim praktykując także w Otwocku. W 1890 roku uruchomił w swojej willi w Otwocku (przy ulicy Kościuszki) zakład wodoleczniczy - głównie z przeznaczeniem dla chorych na gruźlicę płuc, dający możliwość zażywania kąpieli higienicznych, borowinowych i prysznica, a także korzystania z wód mineralnych, kumysu i innych napojów leczniczych. Obok w 1893 roku powstał nowoczesny, wyposażony w bieżącą wodę i kanalizację budynek będący pierwszym stałym nizinnym sanatorium uzdrowiskowym w Polsce. Zakład dra Geislera szybko nabrał cech sanatorium przeciwgruźliczego. Był kuźnią kadr przyszłych specjalistów leczenia gruźlicy i chorób płucnych. Zapoczątkował olbrzymi ruch budowy sanatoriów i prewentoriów przeciwgruźliczych w Otwocku, który trwał praktycznie aż do 1939 roku. Dr Geisler stosował w swym sanatorium najmodniejszą wówczas metodę klimatycznego leczenia gruźlicy płuc wg H. Brehmera. Podejmowano tam też pierwsze na terenie Polski próby leczenia odmą opłucnową. Geisler łączył pracę zawodową z działalnością społeczną. Był niezmordowanym propagatorem uzdrowiska otwockiego oraz założycielem i działaczem Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Jako członek Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego działał w 3-osobowej komisji powołanej do zbadania stanu sanitarnego Otwocka i przyznania mu praw stacji klimatycznej. Inicjatywie i niezmordowanej przedsiębiorczości dr J. Geislera w odkrywaniu i propagowaniu korzystnych cech klimatu otwockiego dla chorych na gruźlicę miasto zawdzięcza swój rozwój. Liczne sanatoria przeciwgruźlicze, które powstały w Otwocku w pierwszej połowie XX wieku są dowodnym wkładem dr Geislera w rozwój lecznictwa sanatoryjnego gruźlicy płuc w Polsce. Dla upamiętnienia jego zasług jedna z ulic Otwocka nosi imię dr Józefa Geislera. Jest uważany za ojca uzdrowiska otwockiego. Samuel Goldflam ( ) Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1875 roku ordynator przy klinice w szpitalu św. Ducha. Wyspecjalizował się w neurologii i psychiatrii podczas pobytu w Niemczech i Francji. Po powrocie zorganizował prywatną przychodnię dla ubogich pacjentów. Pracował też jako wolontariusz i hospitant w różnych szpitalach. Napisał 50 prac naukowych. Był pionierem mikroskopii układu nerwowego. Dzięki swoim pracom zyskał światowe uznanie, jego nazwisko zostało upamiętnione w nazewnictwie medycznym - choroba Goldflama-Erba czy objaw Goldflama-Oehlera. Podczas pracy z pacjentami i w kontaktach międzyludzkich odznaczał się wielką bezinteresownością i skromnością, co przysparzało mu dużą popularność. Był lekarzem, społecznikiem, twórcą i współtwórcą wielu organizacji, m.in. Towarzystwa Opieki nad Umysłowo Chorymi Żydami. Był członkiem Żydowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego Brijus. W 1907 roku z jego inicjatywy powstał w Otwocku przy ulicy Kochanowskiego Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Zofiówka. Był jego niezmordowanym organizatorem przez lata oddawania do użytku kolejnych budynków (do roku 1926). W zakładzie tym wykorzystywano nową wówczas metodę uspołeczniania chorych przez pracę - powszechnie stosowaną do chwili obecnej przy wielu schorzeniach natury psychicznej. Prowadzone przez niego prace badawcze były wykorzystywane w innych placówkach tego typu w Europie i były tam wysoko cenione. Jego imieniem nazwano jedną z ulic w Otwocku.

4 Franciszek Jaroszewski ( ) Absolwent medycyny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z roku lekarz wojskowy w Dęblinie; 1939 uczestnik kampanii wrześniowej. Od 1939 roku z krótkimi przerwami pracował na różnych stanowiskach w Otwocku, m.in.: lekarz w szpitalu ewakuacyjnym; dyrektor sanatorium Olin dla dzieci chorych na gruźlicę; ordynator w sanatorium przeciwgruźliczym TPD; pediatra w Państwowym Domu Dziecka; pediatra w Zespole Leczniczym dla Pracowników i Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych; pediatra w Ośrodku Zdrowia; wieloletni lekarz szkolny. Prowadził również praktykę prywatną. Leczył kilka pokoleń małych otwocczan i jest z pewnością najbardziej znanym i popularnym lekarzem pediatrą w Otwocku. Za wysoki poziom wiedzy i szczególnie serdeczną troskliwość o zdrowie dzieci zdobył wielkie uznanie i na życzenie małych pacjentów i ich rodzin otrzymał w 1989 roku Order Uśmiechu. Przepracował w Otwocku ponad 52 lata. Stefan Malawski (ur. 1920) Studia medyczne rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, kontynuował we Lwowie, a zakończył w roku 1946 dyplomem na UMCS w Lublinie jako słuchacz Fakultetu Medycyny Wojskowej. W czasie wojny prowadził ryzykowną działalność konspiracyjną w wywiadzie AK na Wileńszczyźnie, a w czasie studiów w Lublinie - w wywiadzie WIN. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako lekarz wojskowy do roku 1957, uzyskując tytuł naukowy docenta. W 1958 roku związał się z Otwockiem, rozpoczynając pracę w Zakładzie Leczniczym im. J. Krasickiego (dziś Szpital Kliniczny CMKP im. prof. A. Grucy). Był twórcą uznanej w świecie otwockiej szkoły leczenia gruźlicy kostnostawowej. W okresach przekształceń i reorganizacji szpitala od ponad 45 lat dominującą rolę grał prof. Malawski, gromadząc wokół siebie coraz to liczniejszą rzeszę uczniów - specjalistów, pracowników naukowych i dydaktycznych. Przez ten okres pracy w szpitalu przeżył 13 dyrektorów - sam pełnił tę funkcję przez 5 lat. Ale niezależnie od tego, kto kierował szpitalem, niekwestionowanym autorytetem i osiową postacią w zakresie dydaktyki, problemów naukowych, strategii rozwoju i restrukturyzacji zależnej od zamówienia społecznego i wymogów epidemiologicznych był właśnie prof. Malawski. Sam wykonał około zabiegów operacyjnych. Opublikował 166 prac naukowych, jest doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie. Jego osiągnięcia zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Władze samorządowe Otwocka nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Profesor mimo wieku i 66-letniego stażu pracy nadal pracuje w Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. A. Grucy w Otwocku. Paweł Martyszewski ( ) Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie uzyskał w roku 1910 dyplom doktora wszechnauk lekarskich ordynator szpitala św. Jakuba w Wilnie; 1918 ochotniczo wstępuje do Wojska Polskiego, Komendant Szpitala Czołowego Dywizji gen. Żeligowskiego, następnie dowódca Szpitala Wojskowego w Wilnie. Zdemobilizowany w 1921 roku w stopniu podpułkownika. Od roku 1921 dyrektor Sanatorium dla Chorych Piersiowych w Rudce. Od 1924 roku w Otwocku, gdzie stworzył i prowadził gabinet lekarski i pensjonat dla chorych przy ul. Kościelnej róg Kościuszki. W 1927 roku mianowany dyrektorem nowopowstałego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmikowego w Otwocku. Brał udział w organizowaniu sanatorium Policyjny Dom Zdrowia przy ul. Moniuszki i został lekarzem naczelnym. W 1934 roku został przewodniczącym Związku Lekarzy w Otwocku. Był członkiem wielu warszawskich i krajowych organizacji lekarskich i pełnił wiele funkcji społecznych,, m.in. będąc członkiem zarządu i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Stworzył projekt budowy i organizacji Szpitala ZUS, który miał być zlokalizowany w Otwocku. ZUS zakupił już teren, ale wojna przeszkodziła w realizacji tych planów (dziś jest tam Szpital im. prof. Grucy).

5 W październiku 1939 roku, po zamknięciu przez Niemców żydowskich zakładów leczniczych, chcąc uchronić przed zagładą te obiekty i wykorzystać je dla dobra ludności, przeforsował u niemieckich władz okupacyjnych zgodę na uruchomienie Szpitala Powiatowego w Otwocku. Szpital obejmował tereny Sanatorium Sejmikowego, Sanatorium dr Krukowskiego, Sanatorium Haszachefes i pensjonatu Wachmana (ul. Samorządowa, Słowackiego i E. Plater). Pod przykrywką szpitala toczyło się tajne życie. Wielu ukrywających się przed okupantem - także Żydów - zawdzięcza swoje życie szpitalowi i doktorowi Martyszewskiemu. Wykorzystał też strach Niemców przed chorobami zakaźnymi i gruźlicą, instalując w szpitalu Komendę Rejonową AK z komórką nasłuchu radiowego. Sam był szefem sanitarnym VII Obwodu AK. Po zajęciu Otwocka przez sowietów w 1944 roku szpital ten stał się azylem dla rannych żołnierzy - powstańców z Warszawy oraz akowców poszukiwanych przez NKWD. Za zasługi na polu pracy społecznej Prezydent Rzeczpospolitej odznaczył w roku 1937 doktora Martyszewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aleksander Nauman ( ) Dyplom lekarski uzyskał w 1930 roku. Brał udział w wojnie 1939 roku. Pracował w szpitalu w oflagu, w obozie koncentracyjnym i Urzędzie Repatriacyjnym. W Otwocku od 1945 roku. Twórca uznanej w świecie szkoły rehabilitacji poprzez szkolenie zawodowe ozdrowieńców po przebytej gruźlicy. Twórca Sanatorium Rehabilitacyjnego im. H. Sawickiej w Otwocku. W swojej pracy lekarskiej dużą wagę przywiązywał do ogólnego usprawnienia chorych. Na terenie sanatorium powstała hala sportowa, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, w zimie lodowisko. Dbał również o rozwój intelektualny chorych. Powstała sala kinowa, odbywały się koncerty, przedstawienia i wieczory autorskie. Był lekarzem z powołania, stawiając dobro chorych nawet ponad sprawami rodzinnymi. Wiele wymagał od współpracowników, ale jeszcze więcej od siebie. Odniósł też wiele sukcesów w pracy naukowej. Był autorem 100 prac naukowych uważanych za wzory usprawniania w inwalidztwie w chorobach przewlekłych. Na świecie wyrazem uznania było wybranie go przewodniczącym światowej Unii Przeciwgruźliczej. Do sanatorium im. H. Sawickiej przyjeżdżali lekarze z całego świata. Prowadzono przez kilka lat współpracę z Narodowym Instytutem Zdrowia USA, a metody opracowane w otwockim sanatorium były powielane w wielu krajach. Prof. A. Nauman zakończył swoją pracę w Otwocku w 1970 roku. Został uhoronowany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Stanisław Oracz ( ) Ukończył studia medyczne w 1932 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Do roku 1934 pracował we Lwowie. Do II wojny światowej był lekarzem wojskowym, kampanię wrześniową odbył jako lekarz batalionowy 55 Pułku Piechoty. Od jesieni 1939 roku pracował w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. W roku 1942 wstąpił do AK. Pod koniec tego roku na zlecenie szefa sanitarnego AK na woj. warszawskie przystąpił do organizowania oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Otwocku, założonym przez dr Martyszewskiego. W czasie prowadzenia tego oddziału na zlecenie szefa Służby Zdrowia AK okręgu otwockiego udzielał pomocy chirurgicznej, zarówno żołnierzom konspiracji, jak i osobom cywilnym w tajnych izbach chorych znajdujących się w prywatnych domach - do których udawał się zwykle na rowerze. Z niezwykłym poświęceniem ratował żołnierzy powstania warszawskiego zarówno w czasie jego trwania, jak i po upadku, a także z rozbrojonej w Lublinie Wołyńskiej Dywizji Piechoty. W latach dr Oracz leczył również rannych i chorych żołnierzy frontu, w tym Armii Czerwonej - operując nieraz dzień i noc. Mocno wpisał się w wojenną historię Otwocka. Po wyzwoleniu objął oprócz stanowiska ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego dodatkowo prowadzenie sanatorium gruźlicy kostnostawowej Palladium, a w 1947 roku został dyrektorem Szpitala Powiatowego, wygrawszy wcześniej konkurs na to stanowisko. Obie te funkcje pełnił do przejścia na emeryturę w roku W 1953 roku uzyskał tytuł doktora medycyny. Posiadał wspaniały talent organizatorski, który w pełni ujawnił się przy budowie i organizacji nowej siedziby Szpitala Powiatowego przy ul. Batorego. Był też aktywnym członkiem wielu komisji społecznych, przez dwie kadencje radnym Miejskiej Rady Narodowej, czynnym działaczem - w tym także prezesem - Otwockiego Klubu Sportowego. Pozostawił po sobie wspomnienie wybitnej pracy na rzecz naszego miasta oraz zaskarbił sobie wdzięczna pamięć wielu pacjentów. Otrzymał liczne medale i odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Zwycięstwa i Wolności.

6 Władysław Przygoda ( ) Ukończył medycynę w 1907 roku na Uniwersytecie w Monachium. W Otwocku od grudnia 1907 roku. Praktyka prywatna w Otwocku i Warszawie w zakresie chorób płuc i laryngologii. Po śmierci ojca przejął jego Zakład Higieniczno-Dietetyczny i przekształcił go w Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Żydów (ul. Warszawska 5). Wcielony w 1914 roku do armii rosyjskiej, powrócił w 1919 roku i zgłosił się do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie z bolszewikami, był także lekarzem garnizonowym w Białej Podlaskiej. Po wojnie kontynuował działalność w Otwocku. Był pierwszym lekarzem, który wprowadził w Polsce metodę leczenia gruźlicy przy pomocy sztucznej odmy. Cały wolny czas poświęcał miastu. Został wybrany do Rady Miejskiej z listy BBWR. Jako radny pilnował, aby nikt nie szkodził drzewostanowi Otwocka. Przeprowadził uchwałę, która głosiła, że można zabudować tylko 2% jednej morgi. Uczestniczył w pracach komisji klimatycznej. Pracował też nad elektryfikacja miasta oraz kolei - aby wyziewy parowozów nie szkodziły chorym na gruźlicę. W swoim sanatorium miał także pokoje dla pacjentów ubezpieczalni społecznej, która w 100% pokrywała koszty ich leczenia. Było to wielkie osiągnięcie na owe czasy. W uznaniu dla niego Rada Miejska w roku 1992 nadała jednej z ulic w Otwocku imię dr Władysława Przygody. Witold Trybowski (ur. 1928) Związany rodzinnie z Otwockiem od początku XX wieku. W roku 1942 wstąpił do AK - był żołnierzem Pułku Baszta. Uczestnik powstania warszawskiego, ranny - zdołał wydostać się z Warszawy. Dyplom lekarski uzyskał w 1952 roku i podjął pracę w Sanatorium Przeciwgruźliczym MSW w Otwocku. Pracował w Oddziale Ftyzjatrii Ogólnej oraz Chirurgicznym. W roku 1968 został przeniesiony służbowo do pracy w MSW. Jest autorem fundamentalnej pracy doktorskiej pt. Dzieje Otwocka jako uzdrowiska wydanej też w formie skróconej przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka. Praca ta szczegółowo opisuje rozwój Otwocka jako miasta uzdrowiskowego od lat osiemdziesiątych XIX wieku, zapoczątkowany przez M. E. Andriollego i trwający do roku Zawiera także biografie 171 lekarzy - głównie ftyzjatrów - twórców otwockiego lecznictwa. Stała się podstawowym i rzetelnym źródłem informacji wykorzystywanych w wielu późniejszych publikacjach otwockich. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Został odznaczony Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Franciszek Adam Walczyński (ur. 1947) dyplom Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku pracuje w Oddziale Chirurgii Szpitala Powiatowego w Otwocku. Jest wysokiej klasy chirurgiem specjalistą. W 1993 roku został powołany na stanowisko ordynatora 62-łóżkowego Oddziału Chirurgii cenionego przez pacjentów za fachowe zabiegi operacyjne, troskliwą opiekę ordynatora i całego personelu. Dzięki wysokiej ocenie pacjentów jako świetnego chirurga, ordynatora, życzliwego i uczciwego człowieka zyskał uznanie mieszkańców Otwocka w wyborach do Rady Miejskiej w 1998 i 2002 roku, deklasując wszystkich kandydatów i zdobywając mandat radnego z olbrzymią przewagą głosów. Radny kadencji i (wiceprzewodniczący Rady Miasta). Kolejnym wyrazem uznania i zaufania było powołanie go przez Starostwo Powiatowe na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w okresie głębokiego kryzysu ekonomicznego grożącego upadłością. Dzięki jego staraniom i dobrej współpracy ze Starostwem i personelem sytuacja ekonomiczna szpitala znacznie się poprawiła. Przez cały czas pracy w Otwocku dr Walczyński wykazuje dużą aktywność w działalności społecznej na rzecz miasta i środowiska służby zdrowia (m.in. w samorządzie lekarskim). Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz honorowymi odznakami za zasługi dla lecznictwa. Euzebia Wołoszyn ( )

7 Mgr farmacji - urodzona w Kielcach. Pracę w Otwocku rozpoczęła przed II wojną światową w aptece Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Samorządowej. Później zaś pracowała w aptece sukcesorów F. Podolskiego przy ul. Kościuszki. Od 1956 roku była zastępcą kierownika w otwockiej aptece nr 176 przy ul. Bazarowej róg Andriollego. W otwockich aptekach przepracowała w sumie ponad 45 lat. Pełna ciepła, zrozumienia i życzliwości dla klientów aptek,. Była jak lekarz domowy i ksiądz w konfesjonale. Udzielała się społecznie w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia oraz w oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku. W czasie okupacji działała w AK Fromczyn - Koralewo w stopniu plutonowego (ps. Krystyna). Przygotowywała zapalające opaski na butelki z benzyną, które rzucano na czołgi niemieckie podczas powstania warszawskiego. Jej mąż był specjalistą od napraw broni.

8 II. KULTURA, SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ Mieczysław Jarmołowicz ( ) Muzyk - dyrygent, aranżer, wirtuoz organów. 45 lat pełnił posługę jako organista w kościele parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Organizator życia muzycznego parafii, a także spotkań i przeglądów chórów z dekanatu otwockiego. Powstały jeszcze przed wojną chór kościelny Lira był za jego życia jednym z najlepszych w całej diecezji warszawskiej. Wspaniały człowiek, znakomity muzyk. Wspaniałą harmonią dźwięków wydobywanych z organów zachwycał rzesze wiernych - nie tylko podczas uroczystości kościelnych, ale także na codziennych mszach. Słynął z własnych aranżacji wielu znanych utworów dla potrzeb chóralnych. Większość mieszkańców Otwocka bezpośrednio poznała Mieczysława Jarmołowicza, gdy w adwencie odwiedzał z nieodłączną walizeczką ich domostwa, zaopatrując w bożonarodzeniowe opłatki. Zbigniew Karol Jóźwicki (ur. 1940) Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej w Michalinie. Od 1968 roku nauczyciel - metodyk i wizytator przy Wydziale Oświaty w Otwocku. Organizator 50-osobowego chóru szkolnego, który zajmuje czołowe miejsca w konkursach w woj. mazowieckim. Organizator wzorcowej pracowni wychowania muzycznego, w której prowadził lekcje pokazowe. Od roku 1984 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku. Z jego inicjatywy nastąpiła rozbudowa szkoły i wyposażenie w nowe meble i sprzęt. Organizator chóru Otwockie Skowronki, który od roku 1986 zdobywa czołowe miejsca w konkursach, a w 2000 roku otrzymał Srebrny Kamerton podczas Ogólnopolskiego Konkursu w Bydgoszczy. Znacząca pozycja tego chóru pozwoliła na nawiązania wymiany kulturalnej na bazie bliźniaczych miast Otwocka: Saint Amant Montrond (Francja) oraz Lennestadt Niemcy). W latach chór wyjeżdżał na koncerty charytatywne na Ukrainę, wioząc ze sobą dary. W 1994 roku podczas II Festiwalu Pieśni Religijnej w Mohylewie na Białorusi Skowronki zdobyły II nagrodę w grupie młodzieżowej. Za aktywną pracę dla społeczeństwa mieszkańcy Wólki Mlądzkiej wybrali dyrektora Zbigniewa Jóźwickiego na radnego Miejskiej Rady Narodowej na dwie kolejne kadencje w latach Leszek Korczak (ur. 1941) Wykształcenie wyższe. Od 1969 roku mieszkaniec Otwocka. Również od tego roku nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego. W 1972 roku został powołany na stanowisko dyrektora Domu Kultury Dzieci i Młodzieży - Dom Harcerza. Po 3 latach placówka uzyskała rangę Młodzieżowego Domu Kultury i była zaliczana do najlepszych placówek w całym województwie. W uznaniu zasług został zaproszony na Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny do Warszawy w roku 1997 i wniósł do uchwały Kongresu nowatorskie propozycje z zakresu pozaszkolnej działalności kulturalnej. Był inicjatorem i realizatorem rozbudowy MDK-u, która to inwestycja została niestety zablokowana w roku Pracą MDK-u kierował do 1990 roku i przeszedł na tzw. emeryturę nauczycielską. Wówczas zaczął pracować na rzecz niesienia pomocy charytatywnej Polakom na Ukrainie organizowanej przez ówczesne władze Otwocka. Od 1994 roku pracuje w Urzędzie Miasta na stanowisku Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki. Pomimo wielu obowiązków zawodowych i społecznych znajduje czas na rysowanie i malowanie. Specjalizuje się głównie w rysunku i akwareli. Tematem jego prac są pejzaże i motywy zabytkowej drewnianej architektury Otwocka i okolic. Inicjator wielu przedsięwzięć i pomysłów, m.in. odznaki Otwocka Sosenka - według własnego projektu, stylowych, drewnianych tablic promocyjno-ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta, insygniów władzy miejskiej i sztandaru miasta, w zakresie sportu - międzynarodowego konkursu skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego i innych. Organizator wielu wystaw, zarówno w Otwocku, jak i za granicą (Lennestadt - Niemcy). Wydał album poświęcony zabytkom architektury drewnianej w Otwocku. Za swoją działalność zawodową i

9 społeczną wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą i Srebrną Odznaką Za zasługi dla Warszawy, Złotą Odznaką Za zasługi dla Województwa Warszawskiego, najważniejszym odznaczeniem miasta Lennestadt oraz wieloma innymi. Grzegorz Laszuk (ur. 1967) Wykształcenie wyższe. Animator kultury alternatywnej. Pierwsze kroki stawiał jako członek i założyciel zespołu muzycznego na deskach Teatru im. Jaracza w roku Jego utwory muzyczne już w tamtych latach były przepełnione goryczą i ostrą krytyką ówczesnego ustroju. Od roku 1989 współzałożyciel i lider Komuny Otwock - anarchistycznej wspólnoty działań realizującej niezależny, lokalny program społeczno-kulturalny służący idei wolności, tolerancji i wzajemnej pomocy. Początkowo swoje działania skupia w wiejskiej siedzibie - domu w Ponurzycy. Od 2002 roku Komuna Otwock prowadzi biuro/galerię, która mieści się w niepozornym budynku przy ul. Poniatowskiego 7. Organizator działań ekologicznych, społecznych (ścieżki rowerowe), cyklu wykładów o sztuce, kulturze ludowej, religii, happeningów, wernisaży oraz spotkań z ciekawymi ludźmi, pokazów filmowych, spektakli. Najważniejsze osiągnięcia Komuny Otwock to m.in. I nagroda na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych za spektakl bez tytułu (1997), premiera spektaklu Perechodnik/Bauman na festiwalu teatralnym w Monachium (2003), Nagroda Ministra Kultury za najlepszy spektakl w 40 Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2005 w Szczecinie. Teresa Lipińska (ur. 1926) W roku 1949 rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filozoficzno - Historycznym, które ukończyła w roku 1952, uzyskawszy specjalizację bibliotekarską. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej jako kierownik Czytelni dla Dzieci. W grudniu 1959 roku rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Jako kierownik biblioteki pani Teresa Lipińska pragnęła, aby za rozwojem miasta nadążał rozwój biblioteki. Tworzyła w oddalonych od centrum dzielnicach filie biblioteczne. To dzięki jej inicjatywie w latach 60-tych i 70-tych powstało 10 nowych placówek, a Centrala otrzymała nowy lokal przy ul. Andriollego 45. Sieć bibliotek w Otwocku była największa na terenie województwa warszawskiego. W czasie pełnienia przez nią funkcji kierownika tej placówki odbyło się wiele spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych, m.in. Hanną Ożogowską, Krystyną Siesicką, Haliną Snopkiewicz, Magdaleną Samozwaniec, Aliną i Czesławem Centkiewiczami, Marią Szypowską. Organizowała także kiermasze książek w Parku Miejskim, na których swe książki podpisywali zaproszeni pisarze. Zapraszała również ludzi ze świata nauki, filmu, radia i telewizji. Za swoją długoletnią i aktywną pracę w Bibliotece na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszym mieście pani Teresa Lipińska została uhonorowana m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po przejściu na emeryturę w 1982 roku pani Teresa Lipińska nigdy nie zerwała kontaktu z biblioteką, a książka nadal pełni ważną rolę w jej życiu. Barbara Matysiak (ur. 1939) Otwocczanka w trzecim pokoleniu. Pracownik otwockich i warszawskich aptek Cefarm przez 38 lat. Obecnie na emeryturze. Od młodych lat zbiera i kolekcjonuje wszelkie dokumenty, zdjęcia, ciekawostki związane z miastem i ludźmi. Pasjonatka malarstwa, fotografii, historii, literatury i architektury drewnianej. Od 15 lat pisze do otwockiej prasy. Zamieszczała swoje teksty m.in. w Tygodniku Regionalnym, Linii Otwockiej, a obecnie od wielu lat w miesięczniku Gazeta Otwocka. Publicystka, literatka, fotoamatorka, działaczka społeczno-kulturalna. Była konsultantem historycznym i wystąpiła w 2 filmach dokumentalnych o Otwocku w roku 2001 i 2005.

10 Za wspieranie idei tworzenia Muzeum Ziemi Otwockiej i dostarczenie wielu eksponatów do tej placówki jest wymieniona w księdze honorowej muzeum. Jest autorką blisko 150 artykułów do prasy i wydawnictw książkowych. Publikowała swoje teksty społecznie do 8 tomów Rocznika Otwockiego oraz do zbiorowych tomików poetyckich Otwockie impresje i almanachu Akantu, Jest człowiek i jest Bóg. Wydała 3 książki autorskie o Otwocku (częściowo własnym kosztem). Są to: Okruch dnia (2001), Spacerkiem po otwockich ulicach (2003/ wydania) oraz Otwock na dawnych zdjęciach i pocztówkach (2004). Za książkę Spacerkiem po ulicach otrzymała dyplom w kategorii monografia popularno-naukowa w konkursie na najlepsze Masoviana im. A. Gieysztora w 2003 roku. Laureatka wielu wyróżnień i nagród, m.in. I miejsce o Życiu i twórczości M. Andriollego - Miejski Ośrodek Kultury w Otwocku (1994), I miejsce w konkursie Klubu Proton (1996) za prozę Otwock - miasto mojej młodości, miasto moich wspomnień z okazji 80-lecia miasta Otwocka, III miejsce w konkursie literackim za bajkę dla dzieci (Józefów 2002), oraz nagroda specjalna Starosty Powiatu Otwockiego za prozę Migawki z mojego miasta w konkursie literackim Biblioteki Publicznej (2005). Miała wiele wystaw i prelekcji związanych z dziejami Otwocka, m.in. wystawy poświęcone drewnianej architekturze i zabytkom murowanym oraz wystawę własnych rysunków w galerii Komuna Otwock. Należy do wielu stowarzyszeń, gdzie jest czynnym członkiem. Są to: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, klub Proton, klub Smok, Towarzystwo Naukowo - Kulturalne, Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Otwocku. Była inicjatorką i zapoczątkowała zbiór ozdobnych ażurowych deseczek drewnianych z rozbieranych domów, które są eksponowane w Muzeum Ziemi Otwockiej. Stanisław Zbigniew Russek ( ) W Otwocku od 1926 roku. W roku 1929 ukończył Państwową Szkołę Budowlaną, a następnie Kurs Podchorążych Piechoty w Śremie, otrzymując stopień podporucznika. W 1926 roku był jednym ze współzałożycieli teatru amatorskiego w Otwocku działającego do dziś jako Teatr Amatorski im. St. Jaracza. Był nieprzerwanie czynnym aktorem, duszą i sercem oddanym teatrowi. Trudno zliczyć, ile zagrał ról, ile zaprojektował dekoracji i scenografii, jak również ile sam wyreżyserował sztuk, działając na tej niwie aż do śmierci. W 1939 roku został powołany do wojska, brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej. Po powrocie z niewoli włączył się do działalności Ruchu Oporu w ramach AK (ps. Kocisko ) i działał w IV Rejonie Koralewo - Fromczyn VII Obwodu Obroża. Brał udział w spektakularnych akcjach, np. zniszczeniu akt w otwockim Arbeitsamcie, ostrzelaniu pociągu pod Pogorzelą, opanowaniu Zarządu Miejskiego w Otwocku i zniszczeniu kartotek i wielu innych. Został nominowany do stopnia porucznika i był dowódcą Kompanii Szkoleniowej. Po wkroczeniu sowietów ukrywał się, został jednak aresztowany przez NKWD, potem przekazany UB. Zwolniony po paru miesiącach z nakazem nieopuszczania Otwocka i cotygodniowego meldowania się. Zawodowo związany z budownictwem był projektantem i budowniczym wielu obiektów na terenie Otwocka i okolic. Był m.in. dyrektorem MPRB, a następnie pracował w Wydziale Architektury Powiatowej Rady Narodowej. Potem prowadził prywatną praktykę w zakresie projektowania i nadzorowania budów indywidualnych. Odznaczony Krzyżem Walecznych za kampanię wrześniową, Krzyżem AK i Medalem Wojska - przez Dowództwo Londyńskie, Medalem Zwycięstwa i Wolności, medalem Za udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Krzyżem Partyzanckim. Poza odznaczeniami wojskowymi otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony Działacz Kultury i inne lokalne i wojewódzkie odznaczenia. Kazimierz Śladewski ( ) Poeta, autor wierszy, piosenek, fraszek, aforyzmów oraz grafik. Animator życia kulturalnego. Członek Związku Literatów Polskich, Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Pochodził z Kurpiowszczyzny. Od 1962 roku aż do śmierci mieszkał w Otwocku. Utwory Kazimierza Śladewskiego ukazały się w wielu tomikach, publikowanych nie tylko przez znane oficyny (m.in. Wydawnictwo Literackie i Ludową Spółdzielnię Wydawniczą), ale także przez Urząd Miasta Otwocka i w wydaniu bibliofilskim. Zamieszczane były też na łamach Gazety Otwockiej. Utwory te dotyczą szerokiej tematyki, m.in. autobiograficznej, religijnej,

11 dziecięcej. Znaczące miejsce w twórczości autora zajmują jednak motywy otwockie. Kazimierz Śladewski swoją wrażliwość, dar obserwacji i refleksji poświęcił leśnemu miastu. Opiewał jego przyrodę (zwłaszcza sosny i Świder), charakterystyczne miejsca, codzienne postawy ludzi. Fascynował się jego tradycjami, a jednocześnie z troską myślał o jego inicjatywach kulturalnych, m.in. przez kilka lat prowadził warsztaty literackie w Bibliotece Miejskiej. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in. Medalem 80-lecia Otwocka i odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Maciej Świerczyński (ur. 1922) Ukończył prywatne Uzdrowiskowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Otwocku, zdając maturę w roku 1942 na tajnych kompletach prowadzonych przez nauczycieli tej szkoły. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Rodzina pana Świerczyńskiego jest związana z Otwockiem od roku 1895, kiedy to jego dziadek, aptekarz Franciszek Podolski, osiadł wraz z rodziną w Otwocku i założył pierwszą aptekę - z filią w Karczewie. Rodzina Podolskich wraz z innymi ówczesnymi pionierami włączyła się w twórczą pracę na rzecz tworzenia miasta-uzdrowiska. Od początku lat dziewięćdziesiątych niestrudzony popularyzator wiedzy o przeszłości Otwocka. Napisał ponad 120 artykułów opublikowanych w Gazecie Otwockiej, Linii Otwockiej i Życiu Otwocka, przedstawiając w nich osoby i wydarzenia ważne dla dziejów miasta-uzdrowiska. Jako świadek i uczestnik lokalnej historii służył i nadal służy bezinteresowną pomocą zarówno wszystkim osobom, jak też instytucjom poszukującym źródłowych informacji o przeszłości miasta. Te wspomnienia i refleksje były wykorzystywane m.in. przez autorów prac magisterskich oraz przy tworzeniu programów radiowych i telewizyjnych, a także filmów dotyczących Otwocka. Zaangażowany był w organizowanie Muzeum Ziemi Otwockiej oraz przygotowywanie niektórych muzealnych ekspozycji. Placówce tej przekazał wiele dokumentów z archiwum swojej rodziny i z własnych zbiorów. Wygłaszał swoje prelekcje (w ramach otwockich spotkań muzealnych), uczestniczył w wielu dyskusjach i spotkaniach dotyczących lokalnej historii i jej dokumentowania, m.in. po ukazaniu się ważnych publikacji książkowych Czy ja jestem mordercą? C. Perechodnika i Droga lodowa S. Waydenfelda. Jako krytyczny i wnikliwy obserwator współczesnych przemian wypowiadał się publicznie w sprawach istotnych dla zachowania tożsamości Otwocka m.in. protestując przeciwko wycinaniu drzew w obrębie miasta oraz niszczeniu unikatowych zabytków architektonicznych. Czynnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Otwocka - był jego wiceprezesem w kadencji i Czesław Woszczyk (ur. 1946) Mgr sztuki - ukończył Wydział Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W Otwocku od 1968 roku. Nauczyciel, wychowawca, animator życia kulturalnego na terenie miasta. Od 1976 roku pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor, kierownik pracowni muzycznej, kierownik działu artystycznego, wreszcie kierownik MDK. Jest założycielem wielu zespołów chóralnych i instrumentalno-wokalnych, np. w Szkole Podstawowej nr 4, Młodzieżowym Domu Kultury. Jest organizatorem Studia Piosenki w MDK-u i w MOK-u. Organizator koncertów, festynów i imprez na terenie Otwocka. Jego wychowankowie zajmowali i zajmują czołowe miejsca na przeglądach i konkursach różnej rangi do ogólnopolskich włącznie. Za swą działalność był wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany przez Ministra Oświaty, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Inspektora Szkolnego, a także miejskie i powiatowe władze samorządowe. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2001 roku jest dyrygentem chóru Lira działającego przy parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Chór bierze udział w licznych koncertach w kraju i za granicą, nagrał także płytę zarejestrowaną podczas koncertu z orkiestrą Nova. Aktualnie prowadzi i nadzoruje wykonanie nowej adaptacji budynku przyszłego Powiatowego Centrum Kultury.

12 III. GOSPODARKA, HANDEL I OCHRONA ŚRODOWISKA Franciszek Adamkiewicz ( ) Cukiernik. Szlify w rzemiośle zdobywał u Bliklego i Gajewskiego. Otworzył swoją cukiernię w końcu XIX wieku przy ul. Kościelnej. Jego cukierniczym talentom, pracowitości i wreszcie osobowości cukiernia zawdzięcza szybki rozwój, a nawet rozkwit. Stała się znanym miejscem w mieście, nadając przez blisko pół wieku specyficznego kolorytu ul. Kościelnej. Własnej produkcji wyroby cukiernicze zaspokajały najbardziej wybredne gusta i smaki. Ciastka Adamkiewicza sprzedawane były w pociągach, a także dostarczane na zamówienie do prywatnych willi i pensjonatów. Cukiernia Adamkiewicza posiadała salę taneczną i bilardową, odbywały się też stałe koncerty i imprezy kulturalne, m.in. występowali tu Adolf Dymsza i Ludwik Sempoliński. Miały miejsce też dancingi, a do tańca przygrywała zatrudniona na stałe orkiestra. W czasie okupacji niemieckiej cukiernia była tajnym miejscem konspiracji - niejedna ważna dla podziemia decyzja zapadła właśnie tu i niejedno ważne spotkanie akowskie miało tu miejsce. Zakres usług uległ znacznej redukcji, ale mimo to Franciszek Adamkiewicz dawał pomoc krewnym, przyjaciołom oraz ukrywającym się Żydom. Przebywający w 1944 roku w Otwocku Stefan Jaracz z podziwem opisywał trwającego na posterunku pomimo silnego ostrzału i uszkodzenia budynku cukierni pana Adamkiewicza, któremu obowiązki wobec rodziny i wielu innych potrzebujących nakazywały wykonywanie swoich obowiązków. Jaracz napisał: Myślę, że ten nakaz trwania tam, gdzie człowiek ma warsztat i rodzinę to jest ojczyzna, ta bez deklamacji. A jak bardzo związany był Adamkiewicz ze swą cukiernią, niech świadczy fakt, że pozbawiony jej przez komunistyczne władze zmarł załamany w 1951 roku. To był dobry człowiek, jowialny, przyjacielski, pomocny i nawet dziś - po tylu latach - jego nazwisko nierozerwalnie łączy się z Otwockiem, a zwłaszcza z ul. Kościelną. Eugeniusz Dąbała (ur. 1925) Z zawodu ślusarz. W czasie okupacji żołnierz AK IV Rejonu Fromczyn- Koralewo. Robotnik na robotach przymusowych. W latach służba w Ludowym Wojsku Polskim. W latach taksówkarz w Otwocku. Następnie prowadził w 3-osobowej spółce, a potem samodzielnie warsztat produkcyjno-usługowy w branży galanterii metalowej. Pełnił znaczące funkcje we władzach otwockiego rzemiosła. Był podstarszym Cechu Rzemiosł Różnych, a w latach był prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej Otwock (największej w Polsce). Społecznie działał jako członek Rady Izby Rzemieślniczej w Warszawie, Rady Rzemiosła Polskiego, Rady Centrali Handlu Zagranicznego Remex. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku, a w kadencji radnym Rady Miejskiej Otwocka. Członek Komitetu Odbudowy Pomnika J. Piłsudskiego w Otwocku. Prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W roku 1991 odnalazł i przetransportował na własny koszt na ul. Kościuszki obelisk ufundowany przez społeczeństwo Otwocka w 1939 roku dla upamiętnienia pobytu J. Piłsudskiego w naszym mieście w roku Zaprojektował i wykonał fragmenty wystroju kaplicy Matki Boskiej Swojczowskiej w kościele św. Wincentego á Paulo, a wcześniej partycypował w ufundowaniu witraży w tymże kościele. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Za zasługi dla rzemiosła, odznaką Zasłużony dla Kościoła i Narodu i innymi. Irena Fijałkowska (ur. 1922) Od początku wojny czynnie uczestniczyła w konspiracji jako sanitariuszka i łączniczka Służby Zwycięstwu Polski, później Związku Walki Zbrojnej i AK na Lubelszczyźnie. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie. Posiada też uprawnienia mechanizatora rolnictwa oraz wykształcenie pedagogiczne. W Otwocku zamieszkała w roku 1958 i podjęła pracę w szkołach powiatu otwockiego. Pełniła m.in. funkcję dyrektora Szkoły Rolniczej w Kołbieli. Była również likwidatorem szkód w PZU. Od roku 1983 na emeryturze. W 1994 roku przystąpiła do Polskiego Klubu Ekologicznego

13 Koło Otwockie Sosny i w jego ramach podjęła czynną działalność na rzecz ochrony miasta i powiatu. Ukończyła kurs Strażników Ochrony Przyrody i jako jeden z najaktywniejszych członków grupy otwockiej SOP uczestniczyła w patrolach na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i rezerwatów powiatu otwockiego. Przez wiele lat prowadziła sekretariat oraz kronikę PKE Otwockie Sosny. Kieruje też pracami Sekcji Zieleni Miejskiej działającej w ramach tego koła. Jest znaną miłośniczką i obrończynią otwockiej zieleni. Czynnie bierze udział w edukacji ekologicznej społeczeństwa otwockiego. Jest organizatorką konkursów przyrodniczych. Mieszkańcom miasta znana jest również z artykułów od wielu lat ukazujących się na łamach Gazety Otwockiej. Obronie środowiska poświęca wiele czasu i zdrowia. Działa również w Towarzystwie Przyjaciół Otwocka oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym do roku 2006 pełniła funkcję kierowniczki łączniczek mających pomagać ludziom starym i chorym. Odznaczona Złotą Odznaką ZNP. Tadeusz Jobda (ur. 1957) Mieszkaniec Otwocka od urodzenia. Absolwent Technikum Nukleonicznego. Przez 9 lat zatrudniony w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W latach przebywał w USA, po powrocie założył firmę produkcyjną. Członek Cechu Rzemiosł Różnych i Rzemieślniczej Spółdzielni Otwock. Od 1991 roku współwłaściciel firmy produkcyjnej Limapol S.C. Od 1995 roku prezes firmy LIMAPOL, obecnie prezes LIMAPOL S.A. w grupie czołowego w Europie producenta opakowań dla przemysłu kosmetycznego Poli-Moon. Aktualnie nowoczesna firma Limapol zatrudnia w Otwocku ponad 200 pracowników, osiągając wartość produkcji na poziomie ponad 50 mln zł rocznie % produkcji jest przeznaczone na eksport dla renomowanych firm produkujących kosmetyki (L Oreal, Avon, Oriflame i inne). Od lat sponsoruje organizację wielu imprez i akcji charytatywnych, jest także znaczącym sponsorem działalności sportowej w Otwocku. Henryk Kociszewski ( ) Całe swoje życie spędził w Otwocku, aktywnie uczestnicząc w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta, nominowany może być jednak tylko w jednej kategorii. Przez 45 lat prowadził warsztat stolarski, mieszczący się kolejno przy ul. Dzierżyńskiego (Karczewskiej), Krakowskiej, Zygmunta. Był też jednym z zasłużonych zawodników i działaczy OKS w różnych okresach istnienia klubu, poczynając od czasów przed II wojną światową do lat siedemdziesiątych. W okresie okupacji niemieckiej przechowywał znaczną część dokumentacji oraz sprzętu sportowego, z którego podczas konspiracyjnych rozgrywek korzystała drużyna piłkarska. Aktywny działacz i członek Zarządu KS Kolejarz i OKS Start w latach Przez trzy kadencje radny Miejskiej Rady Narodowej. Aktywnie pracował w Komisji Sportu i Turystyki, wspierając działania kierownictwa PKKFiT w okresie dynamicznego rozwoju otwockiej kultury fizycznej i turystyki. Działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Otwocku, współorganizator Klubu Kultury Hefajstos. Specjalizował się w rzemiośle artystycznym, wykonując meble i inne elementy wyposażenia dla obiektów w Otwocku (np. w siedzibie Cechu) oraz innych miejscowościach Polski, a także za granicą. Przez ministra kultury i sztuki wyróżniony honorowym tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego. Nauczyciel zawodu dla wielu uczniów, późniejszych rzemieślników. W swoim warsztacie zatrudniał też osoby, które za poglądy lub działalność były szykanowane w okresie PRL. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Honorową Odznaką Rzemiosła, Honorową Odznaką ZS Start, Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. W 1974 roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej za wybitne osiągnięcia społeczne i zawodowe wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Miasta Otwocka. Janusz Kozłowski ( ) Gimnazjum ukończył w Kutnie, zaś maturę zdał w 1939 roku w stołecznym liceum im. A. Mickiewicza. Jesienią 1939 roku wstąpił do konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski, przemianowanej później na Związek Walki Zbrojnej, a w końcu na AK. W czasie okupacji ukończył szkołę dla podchorążych i rozpoczął działalność konspiracyjną w oddziale Kedywu dowodzonym przez Żmudzina, przyjmując pseudonim Pilawa. Brał udział w wielu akcjach dywersyjnych. Po powstaniu trafił do

14 obozu w Niemczech. Po wyzwoleniu zaciągnął się do dywizji gen. Maczka. Do Polski powrócił w roku 1947 i zamieszkał początkowo w Józefowie, a potem w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej, gdzie mieszkał do roku W otwockich ogniskach muzycznych uczył gry na fortepianie, pracował również w domu dziecka. Z wykształcenia był polonistą. Napisał książkę W baonie ODWET (1970). Był też poetą i tłumaczem literatury francuskiej. W Zeszytach Otwockich publikował prace przyrodnicze, które były pierwszymi tak obfitymi zapisami stanu podotwockiej fauny. Wśród przyrodników znany jest jako współtwórca rezerwatów Na Torfach, o którego utworzenie walczył od roku 1972, Pogorzelski Mszar i Świder. Pomysłem skutecznie realizowanym przez niego było przekazanie pod opiekę otwockim szkołom powstających w mieście pomników przyrody. Kierował też otwocką grupą Straży Ochrony Przyrody, a także organizował kursy na społecznych strażników przyrody, angażował się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, do reaktywacji którego walnie się przyczynił. Był pionierem ochrony przyrody w Otwocku i okolicach. Jako pierwszy, mimo braku zrozumienia u ówczesnych władz, na szeroką skalę zajął się propagowaniem wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży miasta. Zainteresował też bogactwem przyrodniczym lasów otwockich naukowców z warszawskich ośrodków oraz wojewódzkiego konserwatora przyrody i wespół z nimi przyczynił się do jego zachowania. Ostatnie lata spędził w Sulejówku. Zmarł w styczniu 2005 roku. Kilka miesięcy później jego imię nadano pierwszemu drzewu w Alei Sosen przy Urzędzie Miasta w Otwocku. Bronisław Migdalski ( ) Zamieszkały w Otwocku od 1912 r. Prowadził sklep mięsno-wędliniarski w bazarze, a następnie wytwórnię i sklep przy ul. Warszawskiej. Mistrz wędliniarski - członek zarządu Cechu Wędliniarskiego w W-wie. Jedyny z terenu otwockiego mający prawo szkolenia uczniów - terminatorów do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej radny wybrany w I wyborach do Rady Obywatelskiej 1917 ławnik z ramienia Rady Miejskiej radny Rady Miejskiej, członek 4 spośród 8 komisji ponownie radny Rady Miejskiej delegat Rady Miejskiej w Dozorze Szkolnym główny opiekun Szkoły nr 1 w Otwocku z ramienia Dozoru Szkolnego. Oprócz organizacji opieki szkolnej z własnych środków wspierał szereg biednych rodzin, pomagając ich dzieciom, najzdolniejszym finansując naukę w gimnazjum członek Miejscowej Rady Opiekuńczej zajmującej się opieką społeczną Oprócz tego: członek Dozoru Kościelnego; członek komitetu budowy kościoła i domu parafialnego, zaangażowany osobiście i finansowo; Organizator Ogniska Wychowawczego dla dzieci założonego przy parafii; ławnik w Urzędzie Rozjemczym ds. mieszkaniowych; członek zarządu Kasy Stefczyka; członek zarządu Straży Ogniowej; członek Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości oraz otwockiego oddziału Związku Kupców Polskich; członek Banku Ludowego - opiekun kluczy do skarbca; członek Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Wszystkie funkcje Bronisław Migdalski pełnił społecznie, niejednokrotnie wspierając finansowo działalność powyższych organizacji. Zmarł 5 listopada 1928 r. W dniu pogrzebu nieczynne były urzędy miejskie i samorządowe, bank, poczta i szkoły. Udział wzięło niemal całe miasto, a trumnę niesiono na ramionach z kościoła na sam cmentarz. Imię Bronisława Migdalskiego na trwałe zapisało się złotymi zgłoskami w historii Otwocka - to słowa burmistrza Górzyńskiego wygłoszone w trakcie ceremonii pogrzebowej. Jerzy Sokół (ur. 1944) Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1967 roku po studiach zamieszkał i pracował w Otwocku jako Technik Rejonu Energetycznego, Zastępca Dyrektora Rejonu, a od 1975 roku do chwili obecnej Dyrektor Rejonu Zakładu Energetycznego w Otwocku. Sprawnie kierując pracą ok. 130 pracowników rozbudował i zmodernizował sieć energetyczną, przesyłową, podstacje, licznikownię, stacje transformatorowe i doprowadził do małej awaryjności sieci. Aktywny członek Związku Zawodowego Energetyków, aktywny społecznie na rzecz miasta Otwocka. Ma najdłuższy staż pracy na stanowisku dyrektora ważnej dla Otwocka instytucji usługowej w porównaniu z innymi zakładami komunalnymi itp. Andrzej Świątek

15 (ur. 1942) Inżynier rolnik. Ukończył też studia podyplomowe bankowości spółdzielczej. Z Otwockiem związany od roku Agronom, był naczelnikiem gminy Kołbiel, kierownikiem wydziału Architektury i Gospodarki Komunalnej PMRN w Otwocku. Od 1988 roku dyrektor i wiceprezes Banku Spółdzielczego w Otwocku, a od 1995 roku do chwili obecnej jego prezes. Aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Z jego inicjatywy Bank Spółdzielczy wspiera i sponsoruje imprezy i akcje kulturalne, sportowe i charytatywne organizowane przez różne instytucje i organizacje. Aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości produkcyjnej, usługowej i handlowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaczeniem Zasłużony dla Bankowości RP i innymi. Eugeniusz Zieliński (ur. 1948) Wykształcenie średnie budowlane. W Otwocku od 1968 roku. Od roku 1984 właściciel przedsiębiorstwa Bud. Inst.. Sanit. Gaz. Od 1989 roku właściciel i prezes firmy Gwarant stanowiącej wspólnotę rodzinną. Zrealizował i realizuje atrakcyjne urbanistycznie, architektonicznie i ekonomicznie osiedla mieszkaniowe w systemie deweloperskim: Kościuszki/Geislera, Chrobrego, Kraszewskiego - Nad Świdrem. Aktualnie realizuje budowę osiedla przy ul. Reymonta i ośrodek rekreacyjny oraz komunalne bloki Urzędu Miasta. Wybudował 40 bloków. Sponsor strategiczny sekcji piłki nożnej OKS Start, sponsoruje i wspiera finansowo działalność Urzędu Miejskiego i innych instytucji w zakresie organizacji imprez i akcji charytatywnych. Główny sponsor powstałego w 2004 roku filmu promującego nasze miasto pt. Otwock - tradycja i współczesność.

16 IV. SAMORZĄD, ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - POLITYCZNA Hipolit Cybulski ( ) Dyplom lekarski otrzymał w roku Pracował w Sanatorium dr Brehmera w Görbersdorfie, potem osiadł w Otwocku. Był jednym z pionierów otwockiej medycyny. Jako jeden z pierwszych otwockich lekarzy stosował odmę opłucnową w leczeniu gruźlicy płuc kierownik sanatorium Leśniczówka otwartego w Otwocku przez Polskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze. Po I wojnie światowej został lekarzem naczelnym Uzdrowiska m. st. Warszawy w Otwocku (później Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego). W roku 1908 był współinicjatorem Komisji Klimatycznej zabiegającej o status uzdrowiska dla Otwocka, a w 1911 roku współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, zabiegającego o przyznanie Otwockowi praw miejskich. Był też od początku członkiem jego zarządu, a także wieloletnim prezesem Otwockiego Towarzystwa Lekarskiego. Wybrany w pierwszych wyborach do Rady Obywatelskiej w 1916 roku oraz w 1919 roku do pierwszej po odzyskaniu niepodległości Rady Miejskiej. Autor wielu artykułów na temat gruźlicy do gazety Otwock - uzdrowisko. W uznaniu zasług dr Hipolita Cybulskiego jego imieniem nazwano jedną z ulic Otwocka. Henryk Gniewkowski ( ) Syn Czesława - uczestnika powstania wielkopolskiego. Od 1945 roku pracownik administracji państwowej - powiatowej, wojewódzkiej i centralnej (Min. Aprowizacji). Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Warszawie. Skierowany w 1960 roku przez wojewodę warszawskiego na stanowisko przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku, pozostał na tym stanowisku do roku Następnie objął stanowisko wicedyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, co umożliwiło mu udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dla Otwocka, którego nadal był mieszkańcem, gdyż nie skorzystał z możliwości zamieszkania w Warszawie. W okresie sprawowania przez niego funkcji przewodniczącego MRN w Otwocku nastąpił olbrzymi skok w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta, które szybko wychodziło z powojennych zaniedbań, zwłaszcza w sferze mieszkaniowej (zagęszczenie ponad miarę, w przeważającej większości drewniana zabudowa). Pod jego kierunkiem opracowano program porządkowania miasta i utworzono fundusz porządkowy zasilany przez otwockie przedsiębiorstwa i instytucje, a zwłaszcza przez Instytut Badań Jądrowych w Świerku, Spółdzielnię Spożywców i otwockie rzemiosło. Przeniesiono targowisko ze środka miasta na plac przy ul. Batorego, uporządkowano i zmodernizowano centrum. Wybudowano ponad 30 km asfaltowych dróg, oświetlono chodniki, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, zbudowano nowe budynki dla szkół nr 2, 3, 6, 7 i 9, uruchomiono Liceum Medyczne, Technikum Ekonomiczne i Technikum Nukleoniczne. Wybudowano budynek Szpitala Powiatowego, Szpital Kostnostawowy im. J. Krasickiego (dziś im. prof. Grucy, nowe siedziby Spółdzielni Rzemiosł Artystycznych, Spółdzielni Pracy im. Okrzei, MHD, PSS, Sądu Powiatowego i wiele bloków mieszkalnych (m.in. osiedle Batorego i Stadion ). Henryk Gniewkowski wspierał też aktywnie działania PKKFiT w zakresie dynamicznego rozwoju kultury fizycznej i sportu. W latach pracował w administracji wojewódzkiej w Warszawie, gdzie przeszedł na emeryturę w roku 1975 po reformie administracyjnej kraju. Jako emeryt podejmował pracę społeczną w organizacjach lokalnych na rzecz środowiska otwockiego. Wśród mieszkańców miasta cieszył się dużym uznaniem i poważaniem. Wielu z nich uważa, że okres jego kierowania miastem był najlepszy w otwockiej historii powojennej. Michał Górzyński (? ) Burmistrz Otwocka w latach , wybrany na tę funkcję w drodze konkursu, który wygrał, prezentując pełną rozmachu wizję rozwoju miasta. Wybitny i zdolny administrator miasta - uzdrowiska w okresie jego największego rozwoju. Osobiście

17 angażował się we wszelkie działania, które służyły tworzeniu prestiżu i wizerunku Otwocka, a także należytemu spełnianiu przez miasto funkcji letniskowej i uzdrowiskowej. W okresie rządzenia Michała Górzyńskiego w Otwocku dokonały się istotne zmiany pozwalające mówić o rozwoju z iście amerykańskim rozmachem. Zrealizowano wiele inwestycji, m.in. zbudowano nową elektrownię, gmach Szkoły Powszechnej im. Reymonta, uliczne studzienki chłonne, drogę łączącą Otwock z szosą lubelską, rozbudowano gmach Gimnazjum przejętego przez miasto, budynek Magistratu, sieć oświetleniową, dokonano pomiarów, regulacji i wybrukowania wielu ulic miejskich. Uruchomiono przejazd pod torami (wiadukt) oraz dojazd do stacji kolejowej. Burmistrz osobiście wizytował wszystkie inwestycje, sprawdzając tym samym postęp robót. Powołano Wydział Klimatyczny dbający o porządek, stan sanitarny i estetykę miasta, a także Dozór Szkolny, który czuwał nad funkcjonowaniem placówek oświatowych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza wizytówkami miasta stały się: liczne ogrody i ukwiecone miejsca, spacerowa Aleja Kościuszki, Park Miejski - dysponujący wówczas kortami tenisowymi, terenem do kąpieli słonecznych, zachęcający koncertami orkiestry dętej. Dokonał rzeczy - zdawało się - niemożliwych, zwłaszcza na początku w czasach ubóstwa i niedostatku po zniszczeniach wojennych, niestabilności pieniądza i słabej władzy administracyjnej kraju, tak że Otwock spełnił warunki konieczne dla uzdrowiska i uzyskał jego status już w 1924 roku. Realizując swoją wizję rozwoju Otwocka, Michał Górzyński umiejętnie współdziałał z Radą Miejską i pracownikami Magistratu. Do podejmowanych działań skutecznie przekonywał właścicieli sanatoriów, pensjonatów, willi, sklepów, cukierni, kawiarni W latach był prezesem OKS-u i Honorowym Prezesem Straży Ogniowej. Cieszył się ogromną popularnością i wielkim autorytetem wśród mieszkańców Otwocka. Jan Jobda ( ) Ukończył przed wojną kilkuletnie Kursy Wyższej Rachunkowości dla Buchalterów. W 1929 roku podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Otwocku, zostając w 1938 roku kierownikiem Wydziału Finansowego. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej i był tam do 1940 roku. Po powrocie do Otwocka - główny buchalter miasta (księgowy) w Magistracie. Po wyzwoleniu zostaje wybrany w 1944 roku burmistrzem Otwocka i pełni tę funkcję do roku W czasie swojej kadencji wszystkie siły oddał organizowaniu życia w mieście i jego niekończącym się potrzebom. Od 1948 roku do końca życia radny Miejskiej Rady Narodowej, w tym do 1973 roku członek Prezydium. Wieloletni prezes Cechu Rzemiosł Różnych. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Odbudowy Stolicy. Organizator Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiązownie z siedzibą w Otwocku. Współorganizator Spółdzielni Spożywców. Przewodniczący społecznego komitetu budowy Szkoły Podstawowej nr 3 (1947). Przewodniczący Obywatelskiej Komisji Podatkowej ( ). Do 1959 roku prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku. Współzałożyciel Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu warszawskiego i członek jej Zarządu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego i wieloma odznaczeniami wojewódzkimi i lokalnymi. Edward Kasperowicz (? ) Osiedlił się w willach otwockich już na początku XX wieku. Był krewnym pierwszego burmistrza Otwocka - Witolda Kasperowicza. W roku 1906 wraz z zespołem redakcyjnym wydał Przewodnik po Otwocku i jego okolicach. Radny miasta w latach Zaprojektował pierwszy herb używany na pieczęciach w latach W roku 1921 z jego inicjatywy założono kolonię domków mieszkalnych dla urzędników państwowych w Soplicowie - Śródborowie. We własnym domu w 1924 roku założył miejscową gazetę Otwock - Uzdrowisko i był jej głównym redaktorem i wydawcą. Należał do Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, gdzie był czynnym członkiem i skarbnikiem. Działał w klubie Spójnia w sekcji miłośników radia i był prezesem tego koła. W roku 1919 został członkiem Rady Szkolnej, następnie był jej przewodniczącym do roku /1925 pracował społecznie w szkole nr 1 w Otwocku w organizacji szkolnej Dozór Szkolny i pełnił obowiązki prezesa. Człowiek wyjątkowo twórczy, pełen pomysłów i wielki społecznik. Zmarł w 1954 roku i spoczywa w Otwocku w grobie rodzinnym. Epitafium nagrobne głosi: Oto był człowiek sprawiedliwy i proste były ścieżki Jego życia

18 Bronisław Marchlewicz ( ) Absolwent Szkoły Podchorążych Wojska Polskiego i Szkoły Oficerskiej Policji Państwowej, odznaczony medalem pamiątkowym za udział w walkach o niepodległość Polski w latach Kierownik komisariatu policji w Żyrardowie, Płocku, od 1937 roku w Otwocku. Funkcję tę pełnił także w czasie okupacji niemieckiej, będąc jednocześnie żołnierzem AK. W tych dramatycznych okolicznościach kierował się zasadą: ratować wszystko, co polskie. Wstawiał się u Niemców za wieloma aresztowanymi Polakami, często uzyskując ich zwolnienie. Uprzedzał o mających odbyć się łapankach i rewizjach, ostrzegał przed aresztowaniami i konfidentami niemieckimi. Ochraniał mieszkania, w których prowadzono tajne nauczanie i szkolenia żołnierzy AK. Szczególną próbą odwagi dla Bronisława Marchlewicza było ratowanie Żydów. Bronił uciekinierów z getta przed szantażystami, zwalniał Żydów przyprowadzonych do komisariatu, otaczał opieką tych, którzy się ukrywali. W 1948 roku został wydalony ze służby w milicji, a następnie aresztowany i skazany na 6 lat pozbawienia wolności pod zarzutem faszyzacji życia państwowego w Polsce przedwrześniowej. Mieszkańcy Otwocka zebrali kilka tysięcy podpisów pod apelem o uwolnienie. W roku 1950 Sąd Najwyższy zmniejszył wyrok, co wkrótce umożliwiło Bronisławowi Marchlewiczowi opuszczenie więzienia. Utracił on jednak uprawnienia emerytalne. Otrzymał zakaz zatrudnienia w służbie publicznej. W 2005 roku pośmiertnie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów świata przyznany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Zygmunt Migdalski ( ) Ukończył Gimnazjum w Otwocku w roku 1931, a następnie Pomaturalną Szkołę Handlową w Warszawie. Do wybuchu wojny pracuje w rodzinnym warsztacie wędliniarskim w Otwocku. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku bierze udział w kampanii wrześniowej - raniony w okolicach Lwowa powraca w październiku do Otwocka. Już pod koniec 1939 roku rozpoczyna działalność konspiracyjną - początkowo w Komendzie Obrońców Polski (KOP), a od lutego 1942 roku w ZWZ-AK. W 1943 roku został mianowany dowódcą I Kompanii I Batalionu IV Rejonu AK Koralewo- Fromczyn. w VII Obwodzie Obroża. Po zmianie dowództwa Kompanii Zygmunt Migdalski ps. ZZ został wyznaczony na stanowisko Egzekutora wsi - czyli dowódcy Dywersji Bojowej Rejonu. Nie tworzył wydzielonego oddziału. Jego grupę stanowiło kilka osób ukrywających się w okolicy. Podlegały mu ponadto sekcje i drużyny dywersyjno-bojowe tworzone przy Kompaniach. W jednej z akcji bojowych ranny, po wyleczeniu wraca na teren. Wysoce zdyscyplinowany, zrównoważony, opanowany, ideowiec. Poświęcił prywatną wygodę i zamożność dla Sprawy. Dobrze wyszkolony dobry dowódca, cieszący się autorytetem u podwładnych i otoczenia, niezwykle odważny, wybitny oficer. Legendarna postać Rejonu. Brał udział w wielu akcjach bojowych, m.in. na pociągi pod Pogorzelą i Otwockiem, na Urząd Miasta i Urząd Pracy w Wawrze, na Magistrat w Otwocku. Wszystkie akcje bojowe z jego udziałem zostały opisane w książce Kedyw okręgu warszawskiego AK Henryka Witkowskiego. Po wkroczeniu armii sowieckiej Zygmunt Migdalski poszukiwany listem gończym przedostał się na Zachód. Mieszkał w Chicago, tam zmarł i został pochowany. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. Maksymilian Reiner (? ) Adwokat. Członek I Rady Obywatelskiej Otwocka, powstałej w 1916 roku. Radny pierwszej po odzyskaniu niepodległości Rady Miejskiej w Otwocku. Skład Rady, co do liczebności Polaków i Żydów, został ustalony na podstawie porozumienia, do którego ze strony Żydów doprowadził Maksymilian Reiner. Został członkiem Magistratu Zarządu Miasta. Był wybierany do Rady Miejskiej również w następnych wyborach w latach 1927,1934 i Pełnił w Radzie znaczące funkcje, łącznie z piastowaniem urzędu wiceburmistrza. Między innymi dzięki niemu współpraca radnych polskich i żydowskich przebiegała bez większych kontrowersji. Maksymilian Reiner w okresie międzywojennym należał do jednych z najaktywniejszych społeczników, chociaż w dostępnych publikacjach niewiele jest informacji na jego temat. Wiadomo, że był w 1919 roku jednym ze współzałożycieli Gimnazjum Koedukacyjnego w Otwocku, a także

19 działał w Radzie Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 i w różnych instytucjach oświatowych. Zginął 27 grudnia 1939 roku w Wawrze, rozstrzelany przez Niemców w pierwszej w Polsce masowej egzekucji ludności cywilnej. ks. Ludwik Wolski ( ) Ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i otrzymał święcenia kapłańskie w 1905 roku. Parafię św. Wincentego á Paulo w Otwocku objął 7 kwietnia 1923 roku. Pierwszoplanowym zadaniem była budowa Domu Parafialnego, który dzięki zaangażowaniu parafian powstał w niezwykle szybkim tempie. Miał on służyć do wyłącznego użytku Opieki Parafialnej. Motywem przewodnim działalności proboszcza Wolskiego było hasło: Dzieci, bądźcie radością rodziców. Ze względu na brak miejsca osiągnięcia ks. Wolskiego zostaną przedstawione jako suche fakty. I tak: zorganizował i prowadził Ognisko Wychowawcze dla dzieci był autorem tzw. Rachunku Wychowawczego dla dzieci redagował i wydawał kroniki i pisemka dla dzieci był inicjatorem umieszczenia przy ul. Orlej figury Chrystusa z Krzyżem zorganizował kaplice w sanatoriach, zakładach wychowawczo-opiekuńczych itp. wybudowano kancelarię i stróżówkę na cmentarzu grzebalnym sporządzono plan kaplicy cmentarnej i rozplanowano cmentarz założono przedszkole nieopodal kościoła był głównym inicjatorem powstania Kasy Pożyczkowej, opartej na wzorach i statucie kasy Stefczyka i udostępnił na jej siedzibę Dom Parafialny. Dziełem życia ks. Wolskiego była budowa nowego kościoła przy bezinteresownej pomocy jego brata - arch. Łukasza Wolskiego. Kościół poświęcono w 1935 roku, choć ze względu na wojnę wykończony został w latach pięćdziesiątych. W czasie okupacji, choć życie parafii zamarło, plebania stała się azylem dla wielu ludzi. Zorganizowano pomoc dla chorych, zastępcze rodziny, założono kuchnię parafialną, organizowano dożywianie, lekarstwa i zapomogi. Proboszcz Wolski, będąc kierownikiem stanu cywilnego i prowadząc księgi, udzielał pomocy Żydom, ratując ich i wystawiając nieprawdziwe dokumenty, np. metryki chrztu, które miały chronić ich przed Niemcami. Po wejściu wojsk sowieckich udzielał pomocy prześladowanym i tropionym przez NKWD, w szczególności zaś rannym żołnierzom, powstańcom warszawskim i akowcom. Trzeba podkreślić, że ks. Wolski był człowiekiem skromnym, jego plebania była wyposażona biednie, a warunki życia niemal spartańskie. Dla siebie wymagał niewiele i tego też oczekiwał od swoich wikariuszy. Wszystkie dochody, oszczędności i zebrane środki pieniężne poświęcał ludziom - zarówno parafianom, jak niewierzącym i Żydom. Szczególną pomoc kierował do niezamożnej młodzieży, łożąc na jej wychowanie i wykształcenie. W dowód uznania zasług ks. Ludwik Wolski został w 1936 roku obdarzony godnością Kanonika Kapituły Warszawskiej, a przez władze państwowe odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ks. Kanonik Ludwik Wolski był kapłanem z powołania. nigdy nie zabiegał o względy i zaszczyty. Był człowiekiem skromnym o wielkim sercu. Mieszkańcy Otwocka uważali go za Pasterza Opatrznościowego. Wzbudzał w Otwocku powszechny szacunek, zarówno u Polaków, jak i Żydów. Adam Wyrożębski (? ) W młodości za zaangażowanie w działalność organizacji wyzwoleńczych zesłany przez władze carskie nad Morze Białe. Po powrocie z zesłania w 1913 roku osiadł w Otwocku. Pracował w dyrekcji kolei. Z ramienia Związku Zawodowego Kolejarzy był założycielem Teatru Ateneum w Warszawie. W Otwocku zaangażował się w działalność społeczną na rzecz rozwoju miasta. Był współzałożycielem miejscowego gimnazjum, jego opiekunem szkolnym z ramienia Magistratu, opiekunem społecznym i radnym. Szczególnie bliskie były mu sprawy dzieci i młodzieży. W 1939 roku znalazł się w Nowogródku, gdzie mieszkała jego córka, Krystyna Lisowska, z mężem i dzieckiem. Po zajęciu Kresów Wschodnich przez armię sowiecką deportowany do Kazachstanu, gdzie zmarł w 1941 roku. Zginęła tam też jego córka, a zięć, otwocczanin, Stefan Lisowski, inżynier leśnik, został zamordowany w Starobielsku.

20 V. OŚWIATA I WYCHOWANIE Franciszek Adamski ( ) Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (kier. filologia klasyczna). Szkołę średnią i studia wyższe ukończył pracując jednocześnie na swoje utrzymanie. Pracę w Otwocku rozpoczął w końcu lat dwudziestych ubiegłego wieku jako nauczyciel łaciny w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Otwocku - dziś Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego - gdzie pracował aż do emerytury, tj. ponad 40 lat. W okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu, był w 1942 roku współzałożycielem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie Otwocka. Był członkiem Armii Krajowej i działał w jej strukturach na terenie Otwocka. Był współzarządcą czytelni Współczesna (ul.w-wska róg Kościelnej), stanowiącej punkt kontaktowy AK oraz punkt kolportażu prasy podziemnej - brał w nim czynny udział. Całkowicie oddany pracy z młodzieżą jako nauczyciel i wychowawca, nigdy nie przyjął jakichkolwiek funkcji kierowniczych w pionie oświaty mimo składanych mu wielokrotnie propozycji. Z pewnością był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych nauczycieli Gimnazjum, a później Liceum. Był człowiekiem bardzo skromnym i szalenie obowiązkowym. Nie zabiegał o żadne wyróżnienia ani odznaczenia - świadczy o tym fakt, że gdy w związku z zamiarem nadania mu Krzyża Zasługi wezwano go do kuratorium w Warszawie w godzinach lekcyjnych, odpowiedział, że nie zostawi młodzieży bez nauczyciela. Krzyża Zasługi nigdy nie otrzymał. Helena Bartoszewicz (ur. 1930) Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi oraz Uniwersytet Warszawski. W Otwocku od 1950 roku. Nauczycielka geografii w Szkole Podstawowej nr 1, od 1962 zastępca kierownika, a od 1971 do 1985 dyrektor tej placówki. Poza pracą zawodową dużo czasu poświęcała dzieciom, organizując liczne wycieczki, spotkania i inne zajęcia pozalekcyjne. Dzięki jej zabiegom szkoła otrzymała sztandar. Od 1985 roku, czyli przejścia na emeryturę, bardzo aktywna w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego (do którego należy od 1950 roku), szczególnie zaś w Sekcji Emerytów i Rencistów. Przez 10 lat była przewodniczącą sekcji liczącej ponad 200 osób. Zawsze niosła pomoc potrzebującym i stwarzała klimat życzliwości i poczucia wartości ludziom starszym i osamotnionym. Jako kierownik Klubu Nauczycielskiego przy ZNP organizowała wiele wycieczek, obozów wędrownych, imprez kulturalnych, wyjazdów do kin, teatrów itp. Szanowana i ceniona jako nauczycielka i działaczka ZNP, a także za wyjątkową pracowitość i talenty organizatorskie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i licznymi odznaczeniami resortowymi. Wacław Brzeziński ( ) Ukończył Gimnazjum Korpusu Kadetów w Modlinie i Państwowy Kurs Nauczycielski w W-wie. W Otwocku od roku 1930 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1, a następnie Szkole Podstawowej nr 3. W 1939 roku powołany do wojska, skąd trafił do niewoli sowieckiej. Po powrocie w 1940 roku kierownik Szkoły Podstawowej nr 3. Należał do AK. W 1942 roku był współorganizatorem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, z ramienia której prowadzono tajne nauczanie na terenie miasta i okolic. Pełnił też w niej funkcję łącznika z centralą w W-wie. Należała do niego rejestracja i weryfikacja tajnego nauczania jako delegata TON-u na Otwock. W wyniku tej działalności został aresztowany - już po wyzwoleniu - i wywieziony do obozu w ZSRR. Wrócił do Otwocka w roku 1945 i w dalszym ciągu kierował Szkoła Podstawową nr 3. Włożył wiele wysiłku i wykazał się umiejętnościami organizatorskimi przy adaptacji baraków przy ulicy Konopnickiej na lokal dla szkoły, która działała do tej pory w różnych prywatnych kwaterach. Wiele starań dołożył do powstania w roku 1963 nowego budynku szkolnego przy ulicy Kościuszki. Angażował się w pracę społeczną. W latach był radnym Miejskiej Rady Narodowej, gdzie pracował w Komisji Oświatowej. Od początku pracy był aktywnym członkiem ZNP - pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Otwocku. Cieszył się dużym uznaniem i szacunkiem uczniów i społeczeństwa otwockiego,

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14

Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 LISTOPAD 2008 NR 37 Nr 11(37) ROK IV ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Cena 2,50 zł do nabycia w kioskach RUCH Renata KĄTNIK nauczycielka muzyki, kompozytorka utworów literackich, wokalistka >> str. 14 Fot.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa BIULETYN Pier wszy rok działalności Wyspa Wisła już za nami Informacja Zarządu ws. Wyspa Wisła#! Ostatnie cztery lata były bardzo pracowite dla większości Zarządu i członków TPS. Wspólnie dokonaliśmy tego,

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

Entuzjazm widowni w czasie tegorocznego koncertu galowego Carpathia Festiwal przybierał czasem wręcz bezpośrednie formy. Fot. A.

Entuzjazm widowni w czasie tegorocznego koncertu galowego Carpathia Festiwal przybierał czasem wręcz bezpośrednie formy. Fot. A. Xvi światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych s. 8-9 Nr 07 (223) lrok XVIII lipiec 2014 r. lissn 1426 0190 Indeks 334 766 lwww.echo.erzeszow.pl Cena 2 zł, VAT 5% Entuzjazm widowni w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

RAFINERIA I PETROCHEMIA W LATACH 1959-2000

RAFINERIA I PETROCHEMIA W LATACH 1959-2000 ALINA KLOCEK PŁOCKA RAFINERIA I PETROCHEMIA W LATACH 1959-2000 m o n o g r a f i a PŁOCK 2010 1 Zdjęcia z prywatnych zbiorów Haliny Płuciennik i Archiwum Stowarzyszenia Płockich Naftowców ISBN 978-83-62081-96-7

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce

50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce I /. 50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce Oczekiwania wobec nas, kobiet, rosną, albo też my same stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę. Chcemy być nie tylko dobrymi matkami i gospodyniami domowymi,

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo