Wojskowego Instytutu Medycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowego Instytutu Medycznego"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

2 Spis treści koszty ogólne 1 dnia pobytu str. 3 cennik konsultacji str. 4 pakiet badań do operacji str. 4 koszty znieczuleń str. 5 Klinika Dermatologiczna str. 5 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej str. 6 Klinika Okulistyki str. 8 Klinika Otolaryngologii str. 13 Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej str. 15 Klinika Kardiochirurgii str. 18 Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych str. 19 Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii str. 21 Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej str. 22 Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii str. 24 Klinika Gastroenterologii str. 24 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii str. 26 Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej str. 27 Klinika Ginekologii i Ginekologi Onkologicznej str. 29 Klinika Onkologii str. 31 Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej str. 31 Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii str. 32 Klinika Neurochirurgii str. 33 Klinika Ortopedii str. 35 Klinika Traumatologii i Ortopedii str. 39 Oddział Zakażeń Narządu Ruchu str. 44 Klinika Neurologiczna str. 45 Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego str. 47 Klinika Rehabilitacji str. 47 Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii str. 49 Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii str. 49 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń str. 50 Szpitalny Oddział Ratunkowy str. 53 Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej str. 54 Zakład Medycyny Nuklearnej str. 55 Zakład Radiologii Lekarskiej str. 57 Pracownia Mammograficzna str. 60 Pracownia Radiologii Zabiegowej str. 61 Zakład Patomorfologii str. 63 Zakład Transfuzjologii Klinicznej str. 65 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej str. 68 Ambulatorium Medycyny Pracy str. 74 Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 2

3 Koszty ogólne jednego dnia pobytu Lp. Nazwa kliniki Cena Standardowe: 1 Klinika Dermatologiczna 400 zł 2 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej 400 zł 3 Klinika Okulistyki 500 zł 4 Klinika Otolaryngologii 500 zł 5 Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej 500 zł 6 Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 400 zł 7 Klinika Kardiochirurgii 800 zł 8 Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii 400 zł 9 Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej 500 zł 10 Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii 400 zł 11 Klinika Gastroenterologii 400 zł 12 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii 500 zł 13 Klinika Urologiczna 500 zł 14 Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 500 zł 15 Klinika Onkologii 400 zł 16 Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej 400 zł Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej (koszt tylko dla pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi) 600 zł 17 Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 400 zł 18 Klinika Neurochirurgii 500 zł 19 Klinika Ortopedii 500 zł 20 Klinika Traumatologii i Ortopedii 500 zł 21 Oddział Zakażeń Narządu Ruchu 500 zł 22 Klinika Neurologiczna 400 zł 23 Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego 400 zł 24 Klinika Rehabilitacji 400 zł 25 Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii 400 zł 26 Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii 400 zł 27 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń 500 zł 28 Szpitalny Oddział Ratunkowy zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 3

4 Ponadstandardowe: 1 sala chorych jednoosobowa 200 zł 2 telewizor (za każdy dzień) 5 zł 2 telefon miejski (+ rachunek za rozmowy) 10 zł Cennik konsultacji prof. dr hab. n med dr hab. n med. lekarz ze specjalizacją lekarz medycyny bez specjalizacji 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł Pakiet badań do operacji Lp. Nazwa badania Cena 1 Pobranie krwi 15 zł 2 Morfologia+rozmaz 5/Didd/+płytki 17 zł 3 OB. 7 zł 4 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji /APTT/ 9 zł 5 Czas protrombinowy /PT- czas Quicka/ 13 zł 6 Czas trombinowy /TT/ 13 zł 7 HbsAg 21 zł Biochemia 6 glukoza 7 zł 7 kreatynina 7 zł 8 jonogram (Sód, Potas) 16 zł 9 mocznik 7 zł 10 bilirubina całk. 7 zł 11 Aminotransferaza Alaninowa (ALT) 7 zł 12 Aminotransferaza Asparaginianowa (AST) 7 zł 13 Grupa krwi 31 zł 14 Badanie ogólne moczu + ocena mikroskopowa osadu moczu 8 zł 15 RTG klatki piersiowej 40 zł 16 EKG z opisem 35 zł 17 Spirometria bad. podstawowe 60 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 4

5 Koszty znieczuleń orientacyjny koszt pierwszej godziny znieczulenia 1 Sedacja 50 zł 2 TIVA 250 zł 3 TIVA + zewnątrzoponowe ciągłe 300 zł 4 Znieczulenie odcinkowe dożylne 100 zł 5 Znieczulenie ogólne (dożylne) z maską krtaniową 150 zł 6 Znieczulenie ogólne (wziewne) z maską krtaniową 100 zł 7 Znieczulenie ogólne dotchawicze (wziewne) z intubacją od 200 zł 8 Znieczulenie ogólne dotchawiczne do zabiegów bariatrycznych od 250 zł 9 Znieczulenie ogólne dożylne z intubacją 200 zł 10 Znieczulenie podpajęczynówkowe 100 zł 11 Znieczulenie splotu nerwowego 100 zł 12 Znieczulenie zewnatrzoponowe ciągłe 150 zł 13 Znieczulenie zewnatrzoponowe ciągłe + ogólne dotchawicze od 250 zł 14 Znieczulenie zewnatrzoponowe ciągłe do operacji klatki piersiowej + ogólne dotchawicze 400 zł 15 Znieczulenie zewnątrzoponowe 120 zł * cena zawiera tylko koszt materiałów bezpośrednich i leków Klinika Dermatologiczna Lp. Nazwa usługi Cena 1 Biopsja skóry 150 zł 2 Dermatoskopia (do 3. znamion) 150 zł 3 Dermatoskopia (do 3. znamion z archiwizacją cyfrową) 200 zł 4 Dermatoskopia (za każde dodatkowe znamię) 50 zł 5 Kapilaroskopia 350 zł 6 Metoda fotodynamiczna 500 zł 7 Nacięcie ropnia 100 zł 8 Opatrunek dermatologiczny mały 20 zł 9 Opatrunek dermatologiczny średni 25 zł 10 Opatrunek dermatologiczny duży 35 zł 11 Usunięcie szwów 35 zł 12 Usunięcie zmiany guzkowej 550 zł 13 Usunięcie znamienia 550 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 5

6 Zabiegi krioterapii i łyżeczkowania 14 Pobieranie materiału do badania bakteriologicznego 80 zł 15 Zabieg mały 150 zł 16 Zabieg średni 200 zł 17 Zabieg duży 250 zł Zabiegi elektrokoagulacji ( m.in. brodawki zwykłe, włókniaki, naczyniaki) bez znieczulenia Zabiegi krioterapii (m.in. brodawki zwykłe, brodawki łojotokowe, włókniaki, liszaj płaski ogniskowy, choroba Bowena) Zabiegi łyżeczkowania (m.in. brodawki zwykłe, brodawki łojotokowe, włókniaki, mięczaki zakaźne, oczyszczanie owrzodzeń) 150 zł 150 zł zł 21 Znieczulenie 2 % xlykoainą 65 zł 22 Znieczulenie chlorkiem etylu 60 zł Iniekcje 23 Domięśniowe 10 zł 24 Dożylne 10 zł 25 Pobranie krwi do badań 15 zł 26 Podskórne 10 zł 27 Śródskórne 20 zł Testy kontaktowe alergenów 300 zł 29 Pojedynczy alergen 30 zł 30 Badanie mykologiczne 120 zł 31 Laseroterapia ( 1 zabieg) 50 zł 32 Leki 100 zł 33 Testy "pric" ( 1 punkt) 30 zł 34 EKG z opisem 100 zł 35 Fototerapia metodą laserową 250 zł 36 Grzebień UVB 60 zł 37 Metoda fotodynamicznma 403 zł 38 UVB 311nm 120 zł 39 Próby rumieniowe 60 zł 40 PUVA zł 41 PUVA SOAK 100 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 6

7 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Lp. Nazwa usługi Cena 1 24 godzinne badanie RR + dodatkowo baterie 173 zł 2 Badania termowizyjne 69 zł 3 Badanie moczu w mikroskopie fazowo-kontrastowym 92 zł 4 Cewnikowanie pęcherza moczowego 81 zł 5 Przygotowanie do cystografii 35 zł 6 EKG z opisem 35 zł 7 Inhalacje inhalatorem dyszowym (z pompą tłokową) typu MEDINEB (bez leku) 6 zł 8 Iniekcja domięśniowa 10 zł 9 Iniekcja dożylna 10 zł 10 Iniekcja podskórna 10 zł 11 Opłata za pobyt rodzica w Oddziale przez pierwsze 7 dni (za każdy dzień) 25 zł 12 Pobranie krwi do badań 15 zł 13 Podłączenie kroplówki bez leków 20 zł 14 Pomiar RR 6 zł 15 Spirometria + przepływ objętości 50 zł 16 Testy skórne (punktowe podstawowe) 75 zł 17 Testy skórne zestaw rozszerzony (dopasowany indywidualnie) 115 zł 18 USG jamy brzusznej 115 zł 19 Badanie przepływu cewkowego + ocena zalegania (USG) 92 zł 20 Diagnostyczna biopsja nerek (z transportem materiału) 1920 zł 21 ENEMA 20 zł 22 IgE swoiste (alergenowo) 69 zł 23 Leczenie polem elektromagnetycznym (1 zabieg) 17 zł 24 Poziom cukru 7 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 7

8 Klinika Okulistyki lp nazwa usługi cena 1 Ciało obce - usunięcie z powłok lub naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchniowych 345 zł 2 Drenaż ropnia woreczka łzowego zł 3 Gradówka - leczenie operacyjne ( w tym badanie hist-pat) 460 zł 4 Infekcje w tkankach miękkich pierwotne, wtórne - leczenie operacyjne zł 5 Nacięcie powiek - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia 345 zł 6 Skrzydlik - leczenie operacyjne zł 7 8 Wycięcie pojedynczych ganglionów, torbieli, guzów, zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką ( w tym badanie hist-pat) Zaopatrzenie chirurgiczne (wycięcie/zszycie) ran powierzchniowych spojówki i aparatu ochronnego oka Zabiegi średnie zł zł 9 Guzy powiek /usunięcie bez plastyki powiek/ zł 10 Guzy powiek /usunięcie z plastyką powiek/ zł Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp. bez rekonstrukcji/ Plastyka korekcyjna zniekształceń bliznowatych i ubytków pourazowych powiek - wycięcie i zszycie - hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie Plastyka zrostu spojówkowego - gałkowego z użyciem kształtki akrylowej i wykonywaniem tarsorafii zł zł zł 14 Rekonstrukcja dróg łzowych/klasycznie lub endoskopowo zł 15 Rekonstrukcja powiek z użyciem wolnych przeszczepów tkanek jednostronna zł 16 Rekonstrukcja worka spojówkowego przeszczepem skóry, śluzówki przy użyciu plastyki płatowej zł 17 Reoperacja mięśni okoruchowych jednostronna zł 18 Uraz rogówki, twardówki - chirurgiczne zaopatrzenie ran zł 19 Usunięcie nowotworu powieki nie przekraczającego zarysów oczodołu zł 20 Usunięcie nowotworu spojówki, mięska łzowego, fałdu półksieżycowatego zł 21 Zez - leczenie operacyjne na jednym oku zł 22 Zez - leczenie operacyjne na obu oczach zł 23 Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej zł Zabiegi duże 24 Chirurgiczne opracowanie rozległych, głębokich ran /dokumentacja foto/ zł 25 Guzy oczodołu /usunięcie bez plastyki okolicy/ zł 26 Guzy oczodołu /usunięcie z plastyką okolicy/ zł 27 Jaskra - operacja przeciwjaskrowa przetokowa (tabekulektomia) zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 8

9 28 Jaskra - operacja przeciwjaskrowa z użyciem implantu /kolagen, s-żel/ z kosztem implantu/ sklerektomia, wiskokanalostomia zł 29 Jaskra - operacja przeciwjaskrowa z użyciem zastawki(ahmed, GMS, Express) zł 30 Jaskra - rewizja przetoki po operacji jaskry zł 31 Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem zł 32 Operacja odłączonej naczyniówki zł 33 Operacja oka po urazie z użyciem fakoemulsyfikatora i/lub wiktrektomia zł 34 Operacja plastyczna i rekonstrukcja w komorze przedniej usunięcie ciała obcego niemagnetycznego z wnętrza oka zł 35 Płukanie komory przedniej/wymiana zawartości i/lub odtworzenie zł 36 Przecięcie, wycięcie błony wtórnej po operacji zaćmy/bez użycia lasera/ zł 37 Rekonstrukcja powiek z wykorzystaniem materiału własnego pacjenta z innych okolic ciała zł 38 Uraz gałki ocznej - chirurgiczne zaopatrzenie pęknięcia zł 39 Usunięcie gałki ocznej /z pierwszym protezowaniem/ + dodatkowo koszt protezy zł 40 Usunięcie nowotworu tęczówki lub/i z ciałem rzęskowym zł 41 Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej zł 42 Usunięcie wewnątrzgałkowego ciała obcego magnetycznego zł 43 Usunięcie wszczepionej soczewki zł 44 Wiktrektomia w komorze przedniej zł 45 Wiktrektomia z dostępu tylnego zł 46 Wiktrektomia z dostępu tylnego z użyciem oleju silikonowego lub/i dekaliny zł 47 Wszczep soczewki - wtórny /z kosztem soczewki zwijalnej/ zł 48 Zaćma - operacja zaćmy niepowikłanej bez wszczepu soczewki zł Zaćma - operacja zaćmy niepowikłanej z wszczepieniem soczewki zwijalnej/z kosztem soczewki/ met. fakoemulsyfikacji Zaćma - operacja zaćmy powikłanej bez wszczepu soczewki /met. fakoemulsyfikacji/ Zaćma - operacja zaćmy powikłanej w oku z brakiem tęczówki /z kosztem soczewki i barwnej protezy tęczówki/ Zaćma - operacja zaćmy powikłanej z użyciem pierścienia napinającego torebkę /z kosztem pierścienia/ Zaćma - operacja zaćmy powikłanej z wszczepieniem soczewki metodą fakoemulsyfikacji /z kosztem soczewki zwijalnej/ Zabiegi wieloproceduralne Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z witrektomią tylną bez oleju silikonowego Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną bez oleju silikonowego /z kosztem soczewki zwijalnej/ zł zł zł zł zł zł zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 9

10 Usunięcie zaćmy z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub/i dekaliny Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej + jaskra /z kosztem soczewki zwijalnej/ Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny /z kosztem soczewki zwijalnej/ Zabiegi laserowe zł zł zł 59 Fotokoagulacja panretinalna - minimum 4 zabiegi zł 60 Laser argonowy i diodowy - koagulacja 690 zł Laser YAG w likwidacji powikłań zapalnych i pooperacyjnych w komorze przedniej laseroterapia p/jaskrowa/gonioplastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, irydoplastyka, cyklofotokoagulacja, goniopunktura/ laseroterapiaogniskowa siatkówki zł 690 zł 63 Przecięcie torby tylnej soczewki /kapsulotomia tylna - laserowa/ zł Laserowa korekcja wady refrakcji /jedno oko/: 64 metodą LASEK zł 65 metodą PRK zł Procedury anestezjologiczne 66 Znieczulenie miejscowe wspomagane NLA/sedacja dożylna/ zł 67 Znieczulenie ogólne do zabiegów w trybie jednodniowym /ponad 0,5h/ 283 zł 68 Znieczulenie ogólne połączone z anestezjologią regionalną zł 69 Znieczulenie ogólne, regionalne do zabiegów średnich i dużych zł 70 Znieczulenie ogólne, regionalne lub połączone do zabiegów małych zł Leczenie zachowawcze i diagnostyka 71 Angiografia fluorescencyjna klasyczna dna oka 518 zł 72 Angiografia fluorescencyjna klasyczna przedniego odcinka gałki ocznej 518 zł 73 Badanie ortoforii na krzyżu Maddoxa 115 zł 74 Badanie refrakcji oka - autorefraktometria 58 zł 75 Badanie USG/system b i a/ 230 zł 76 Badanie widzenia podwójnego na ekranie Hessa 172 zł 77 Biometria 115 zł 78 Biopsja otwarta ogniska patologii kostnej, guza tkanek miękkich z badaniem hist-pat zł 79 Borelioza - diagnostyka, leczenie zł 80 Choroba Graves - Basedowa z naciekową oftalmopatią 920 zł 81 Choroby demielinizacyjne - pobyt pierwszorazowy z pełną diagnostyką /NMR/, leczenie zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 10

11 82 Diafanoskopia 115 zł 83 Diagnostyka dróg łzowych zł 84 Diagnostyka naczyniowa narządu wzroku/angiografia, doppler, badania przepływowe/ zł 85 Diagnostyka stożka rogówki zł 86 Diagnostyka wady refrakcji przed planowanym zabiegiem korekcji laserowej 460 zł 87 Diagnostyka wytrzeszczu zł 88 Diagnostyka z retinoskopią, autorefraktometrią, perymetrią i/lub topografią rogówki 920 zł 89 Egzoftalmometria 115 zł 90 Gonioskopia 92 zł 91 Jaskra - diagnostyka /krzywa dobowa/ zł 92 Keratometria - videokeratometria 575 zł 93 Keratometria Javal 58 zł 94 Krioterapia przedniego/tylnego odcinka gałki ocznej zł 95 Krioterapia zmian powiekowych i spojówkowych 690 zł 96 Morfometria śródbłonka rogówki /mikroskop bezkontaktowy/ 230 zł 97 Obliczanie mocy wszczepianych sztucznych soczewek 287 zł 98 Oftalmodynamometria 288 zł 99 Oftalmoskopia bezpośrednia (wziernik kliniczny) 17 zł 100 Oftalmoskpia pośrednia (wziernik stereoskopowy Fisona) 173 zł 101 Optyczna koherentna tomografia odcinka przedniego gałki ocznej (VISANTE OCT) 200 zł 102 Optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) 200 zł 103 Pachymetria - pomiar grubości rogówki 58 zł 104 Perymetria kinetyczna 104 zł 105 Perymetria komputerowa/statyczna 115 zł 106 Płukanie i zgłębnikowanie dróg łzowych wymagające hospitalizacji zł 107 Półpasiec-diagnostyka, leczenie 230 zł 108 Punkcja diagnostyczno-terapeutyczna gałki ocznej 690 zł 109 Retinoskopia 115 zł 110 Stereoangiografia fluoroesceinowa dna ocznego 805 zł 111 Topografia rogówki/videokreatografia 288 zł 112 Wstrzyknięcie środków leczniczych podspojówkowe, około i pozagałkowe 230 zł 113 Zakrzepica naczyniowa - diagnostyka i leczenie zachowawcze zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 11

12 114 Zespół bulowy/zawroty głowy - diagnostyka, badania naczyniowe, usg doppler/ leczenie zachowawcze 690 zł Badanie ciśnienia sródgałkowego 115 Badanie adaptacji /adaptometr rejestrujący Goldmanna-Weekersa/ 230 zł 116 Tonografia 115 zł 117 Tonometria aplanacyjna bezkontaktowa typu AIER PUFF 58 zł 118 Tonometria aplanacyjna Goldmanna 58 zł 119 Tonometria impresyjna Schiotoza 46 zł Badanie elektrofizjologiczne /Aparat UTAS 2000 f.lkc prod.usa/ 120 Chirurgia refrakcyjna - fakoemulsyfikacja soczewki z implantacją soczewki multifokalnej ( z kosztem soczewki) zł 121 Chirurgia refrakcyjna - usunięcie soczewki ( bez kosztów wszczepu) zł 122 Chirurgia refrakcyjna - wszczep soczewki fakijnej ( bez kosztów soczewki) zł Chirurgia zaćmy - fakoemulsyfikacja zaćmy z implantacją soczewki multifokalnej ( z kosztem soczewki) Chirurgia zaćmy - fakoemulsyfikacja zaćmy z implantacją soczewki torycznej ( z kosztem soczewki) zł zł 125 Diagnostyka zespołu suchego oka 345 zł 126 Dokumentacja fotograficzna zmian chorobowych narządu wzroku zł 127 Elektroliza rzęs 345 zł 128 Elektrookulografia 518 zł 129 Elektroretinografia 403 zł 130 Iniekcja anty-vegf zł 131 Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T) zł Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny zł zł 134 Operacja plastyczna powiek /1 oko/ zł 135 Rekonstukcja dróg łzowych z czasową intubacją zł 136 Terapia fotodynamiczna zł 137 Usunięcie kępek żółtych zł 138 wzrokowe potencjały wywołane 173 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 12

13 Klinika Otolaryngologii Lp. Nazwa usługi Cena Zabiegi i operacje uszne 1 Amputacja małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego 4025 zł 2 Amputacja małżowiny usznej z plastyką 2875 zł 3 Drenaż uszu 920 zł 4 Drobne zabiegi/wymaz, wymiana sączka, kateteryzacja/ 173 zł 5 Mikrootoskopia 230 zł 6 Miryngoplastyka 2300 zł 7 Operacja otosklerozy 3450 zł 8 Operacja radykalna ucha 4600 zł 9 Operacja wyrostka sutkowego 3450 zł 10 Otoskopia wizualna 345 zł 11 Paracenteza 173 zł 12 Płukanie ucha 115 zł 13 Tympanoplastyka 5175 zł 14 Usunięcie ciała obcego 173 zł 15 Zaopatrzenie pourazowej perforacji 345 zł Zabiegi i operacje zatok przynosowych 16 Endoskopia zatok szczękowych 1380 zł 17 Operacja endoskopowa sitowia 2300 zł 18 Operacja otwarcia sitowia z dojścia zewnętrznego 1725 zł 19 Operacja zatoki czołowej 2300 zł 20 Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell 2300 zł 21 Płukanie zatoki 173 zł 22 Punkcja Becka 1265 zł 23 Punkcja zatoki szczękowej jednostronna 173 zł Zabiegi i operacje gardła 24 Adenotonsillotomia 1725 zł 25 Adentomia 1150 zł 26 Amputacja języczka 575 zł 27 Drobne zabiegi/wymaz, wymiana sączka, kateteryzacja/ 173 zł 28 Tonsillotomia 1150 zł 29 Usunięcie brodawczaka gardła 230 zł 30 Uvulopalatoplastyka 920 zł 31 Wyłuszczenie migdałków podniebiennych 1150 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 13

14 Zabiegi i operacje jamy nosowej 32 Drobne zabiegi/wymaz, wymiana sączka, kateteryzacja/ 173 zł 33 Elektrokoagulacja splotu naczyniowego 230 zł 34 Endoskopia nosa 2300 zł 35 Konchoplastyka 575 zł 36 Krioterapia małżowin nosowych 403 zł 37 Mukotomia nożem harmonicznym 920 zł 38 Mukotomia plazmą argonową 920 zł 39 Operacja polipów nosa 1035 zł 40 Operacja przegrody nosa /septoplastyka/ 1725 zł 41 Repozycja kości nosa 288 zł 42 Repozycja kości w znieczulenie ogólnym 690 zł 43 Rynoskopia wizualna /endoskopowa/ 345 zł 44 Rynotomia boczna 2875 zł 45 Tamponada przednia 138 zł 46 Tamponada tylna 173 zł 47 Usunięcie ciała obcego z jamy nosowej 115 zł Zabiegi i operacje krtani 48 Całkowite usunięcie krtani /laryngectomia/ 4600 zł 49 Całkowite usunięcie krtani z obustronną operacją 7475 zł 50 Całkowite usunięcie krtani z operacją węzłową 5750 zł 51 Fiberoskopia 173 zł 52 Laryngoskopia bezpośrednia 1150 zł 53 Laryngoskopia pośrednia wizualna 345 zł 54 Mikrochirurgia krtani 1725 zł 55 Mikrochirurgia laserowa 2300 zł 56 Mikrolaryngoskopia bezpośrednia 1380 zł 57 Operacje częściowe krtani 3450 zł 58 Stroboskopia 345 zł 59 Tracheostomia 863 zł Zabiegi i operacje szyi 60 Ezofagoskopia 1150 zł 61 Operacja ślinianki podżuchwowej 1725 zł 62 Operacja torbieli wrodzonej szyi 1725 zł 63 Operacja wszystkich węzłów chłonnych szyi 1150 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 14

15 Badania diagnostyczne 64 Audiometria impedencyjna: odruch mięśnia strzemiączkowego 46 zł 65 Audiometria nadprogowa SISI 46 zł 66 Audiometria progowa tonalna 46 zł 67 Audiometria słuchowa 46 zł 68 Badanie VNG 138 zł 69 Operacja ślinianki przyusznej 3450 zł 70 Potencjały słuchowe z pnia mózgu: wyznaczenie latencji i interwałów fali 5 81 zł 71 Potencjały słuchowe z pnia mózgu: wyznaczenie progu słuchu 104 zł 72 Rynomanometria 173 zł 73 Założenie i wymiana protezki głosowej (protezka wymiana 500) 1725 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Klinika Chirurgii Twarzowo Szczękowej lp nazwa usługi cena Plastyka czaszki 1 Podniesienie złamanego fragmentu czaszki zł 2 Nastawienie złamania czaszki i zespolenie mini i mikropłytkami zł Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych 3 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego zł 4 Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego (egzereza nerwu) zł Zabiegi w zakresie oka 5 Radykalna orbitomaxilectomia zł 6 Wypatroszenie oczodołu z usunięciem kości zł Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła 7 Otwarte nastawienie złamania nosa zł 8 Zamknięte nastawienie złamania nosa 750 zł Zewnętrzna anatomia zatoki szczękowej 10 9 Antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej zł Usunięcie wyściółki zatoki drogą caldwell-luca i plastyką przetoki ustnozatokowej Usuwanie i odtwarzanie zębów zł 11 Usunięcie zęba mlecznego 50 zł 12 Usuwanie zębów kleszczami w znieczuleniu miejscowym 100 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 15

16 Chirurgiczne usunięcie zęba 13 Usunięcie pozostałości korzenia 250 zł 14 Usunięcie zęba z uniesieniem płata śluzówkowo-okostnowego 450 zł Inne metody odtwarzania zębów 15 Biopsja tkanek jamy ustnej 350 zł 16 Leczenie kanałowe z resekcją szczytu korzenia zł 17 Nacięcie ropnia podokostnowego 350 zł 18 Naprawa protez zł 19 Okołowierzchołkowe nacięcie wyrostka zębodołowego 350 zł 20 Plastyka dziąsła - inna 350 zł 21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich zł 22 Protetyczny wszczep zębowy (bez odbudowy protetycznej) zł 23 Proteza obturator po resekcji szczęki zł 24 Resekcja szczytu korzenia zęba zł 25 Uzupełnienie zęba - protezy całkowite i częściowe zł 26 Wycięcie zmiany zębopochodnej 300 zł 27 Zabieg okienkowy/odsłonięcie korony zęba/ 450 zł Operacje i zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 28 Częściowe wycięcie języka zł 29 Klinowa biopsja języka 450 zł 30 Nacięcie języka - inne 150 zł 31 Podcięcie wędzidełka języka 200 zł 32 Radykalne usunięcie języka zł 33 Szycie rany języka 300 zł Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych 34 Całkowite usunięcie ślinianki przyusznej zł 35 Częściowe wycięcie ślinianki przyusznej zł 36 Marsupializacja torbieli ślinianki 400 zł 37 Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej, przyusznej, miąższu i przewodu, podjęzykowej, podżuchwowej 500 zł 38 Wycięcie en bloc ślinianki z układem chłonnym szyi zł 39 Wycięcie ślinianki podżuchwowej zł 40 Zabiegi diagnostyczne ślinianki - inne podanie kontrastu do sialografii 200 zł Drenaż ropnia twarzy/dna jamy ustnej 41 Biopsja kości czaszki twarzowej 180 zł 42 Biopsja układu limfatycznego (pobranie węzła chłonnego do diagnostyki) 300 zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 16

17 43 Całkowita osteoplastyka szczęki zł 44 Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją zł 45 Częściowe wycięcie żuchwy zł 46 Drenaż ropnia okolicy twarzy 700 zł 47 Drenaż ropnia przestrzeni powięziowej twarzy 700 zł 48 Drenaż ropnia w anginie Ludwiga 700 zł 49 Hemimandibulektomia zł 50 Inna plastyka kości żuchwy zł 51 Jednostronne radykalne usunięcie układu chłonnego szyi zł 52 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy zł 53 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego 300 zł 54 Nacięcie podniebienia 200 zł 55 Operacje naprawcze kości czaszki twarzowej - inne zł 56 Operacje ortodontyczne żuchwy zł 57 Osteotomia segmentarna lub podszczytowa zł 58 Plastyka cofnięcie bródki zł 59 Plastyka powiększenie bródki - inne zł 60 Plastyka/powiększenie bródki zł 61 Plastyka/powiększenie bródki z graftem lub wszczepem zł 62 Połowicze wycięcie szczęki/z przeszczepem kostnym lub protezą/ zł 63 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi z rekonstrukcją zł 64 Segmentarna osteoplastyka szczęki zł 65 Szycie rany wargi zł 66 Tracheostomia 800 zł 67 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości skrzelowej nie obejmuje: zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej zł 68 Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych pod mięśniem i powiezią głęboką zł 69 Wycięcie zmiany wargi - inne 400 zł Nastawienie złamania kości twarzy/obejmuje: stabilizację wewnętrzną 70 Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, unieruchomienie, płyta zgryzowa 460 zł 71 Operacyjne usunięcie płytek zespalających złamanie kości czaszki twarzowej 690 zł 72 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej zł 73 Otwarte nastawienie złamania oczodołu (blow out fracture) z przeszczepem zł 74 Otwarte nastawienie złamania szczęki zł 75 Otwarte nastawienie złamania żuchwy zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 17

18 76 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego 2500 zł 77 Usunięcie drutowania zębów 230 zł 78 Usunięcie szwów z głowy/szyi zł 79 Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego 230 zł 80 Zamknięte nastawienie kości jarzmowej 1700 zł 81 Zamknięte nastawienie złamania szczęki 1900 zł 82 Zamknięte nastawienie złamania żuchwy 1500 zł 83 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego 200 zł Unieruchomienie zębów szyną nazębną z ligaturami 84 Szczęki 460 zł 85 Żuchwy 460 zł Założenie wyciągu międzyszczękowego 86 Elastycznego 230 zł 87 Sztywnego 230 zł 88 Unieruchomienie złamań kości szczęki systemem IMF /4 śruby + wyciąg/ 1380 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Klinika Kardiochirurgii Lp. Nazwa usługi Cena 1 Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej na bijącym sercu zł Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej w krążeniu pozaustrojowym z dodatkowo leczonymi powikłaniami choroby wieńcowej Chirurgiczne leczenie tętniaków aorty wstępującej (cena z kosztem protezy lub conduitu) Chirurgiczne leczenie zastawkowych wad serca (przy użyciu więcej niż jednej protezy, cena zabiegu wzrośnie o cenę protezy zastawkowej) zł zł zł Podane ceny nie zawierają kosztu badań dodatkowych. Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 18

19 Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Lp. Nazwa usługi Cena 1 Badanie holterowskie 130 zł 2 Badanie holterowskie z oceną czynności stymulatora 150 zł 3 Echo przezprzełykowe 230 zł 4 Echo z dopplerem spectralnym i kolorowym 140 zł 5 Próba dobutaminowa (Echo) (tylko w trakcie hospitalizacji) 300 zł 6 Test pochyleniowy 250 zł 7 Test wysiłkowy EKG na bieżni 130 zł 8 Test wysiłkowy spiroergometryczny (ergometr rowerowy z badaniem gazów oddechowych) Badanie EKG m.holtera 230 zł 9 Badanie EKG m.holtera 12 kanałowe 170 zł 10 Badanie EKG m.holtera 24 godzinne 130 zł 11 Badanie EKG m.holtera 48 godzinne 170 zł 12 Badanie EKG m.holtera 7 dniowe (ciągłe) 250 zł 13 Badanie EKG m.holtera z oceną funkcji stymulatora 150 zł Event holter (rejestracja zdarzeń - wielodniowe do 4 tygodni) 14 7 dniowe 150 zł dniowe 180 zł dniowe 220 zł dniowe 250 zł 18 Badanie ALTERNANSU załamka T-MTWA - na bieżni ruchomej 460 zł 19 Monitorowanie ciśnienia tętniczego 24 godzinne + koszt baterii 115 zł Pracownia Hemodynmiki 20 Angioplastyka obwodowa + DES lub filtr zł 21 Angioplastyka obwodowa + stent zł 22 Angioplastyka obwodowa + przynajmniej dwa stenty zł Angioplastyka obwodowa + stent lub wielonaczyniowa (balon + jeden lub więcej stentów do więcej niż jednego naczynia) Angioplastyka obwodowa-przezskórna angioplastyka tętnic trzewnych; usunięcie filtra z żyły głównej zł zł 25 Angioplastyka wieńcowa balonowa zł 26 Angioplastyka wieńcowa z implantacją DES zł 27 Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa zł Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 19

20 28 Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegi zł 29 Aterektomia/zaopatrzenie tętniaka zł 30 IVUS obwodowo + angioplastyka/stent zł 31 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne zł 32 OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni zł 33 OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni zł 34 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni zł 35 OZW - leczenie inwazyjne złożone zł 36 OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/trzeciej generacji zł 37 OZW < 70 r.ż zł 38 OZW > 69 r.ż. lub z powikłaniami zł 39 OZW bez uniesienia ST zł 40 Sala "R" Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych >17 r.ż zł 41 Zaburzenia rytmu serca>17r.ż. bez powikłań /kardiowersja/ zł 42 Zaburzenia rytmu serca>69r.ż. lub z powikłaniami /kardiowersja/ zł Pracownia Elektrofizjologii 43 Ablacja zaburzeń rytmu serca zł 44 Ablacja CARTO zł 45 Ablacja zaburzeń rytmu serca u chorego < 18 r.ż zł 46 EPS zł 47 Kontrola stymulatora 35 zł 48 Upgradeing stymulacji jednojamowej na dwujamową zł 49 Usunięcie układu stymulującego serce zł, w przypadku IZW: zł 50 Wszczepienie/wymiana kardiowertera jednojamowego zł 51 Wszczepienie/wymiana kardiowertera dwujamowego zł 52 Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora z funkcją desynchronizacji (CRT-D) zł 53 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego 6686 zł 54 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego 8328 zł 55 Wszczepienie/wymiana układu stymulującego z funkcją resynchronizacji (CRT) zł Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny 56 Diagnostyka leczenia nocnych zaburzeń snu bezdech (polisomnografia) 410 zł Podane ceny nie zawierają kosztu pobytu w szpitalu i badań dodatkowych. Cennik usług medycznych - Wojskowy Instytut Medyczny Strona 20

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna Kod świadczenia Nazwa Cena netto VAT Cena brutto Poradnia POZ A01 Ambulatoryjna porada lekarza POZ A02 Wizyta domowa lekarza POZ 100,00 zł zw 100,00 zł A03 Ambulatoryjna porada pielęgniarki / położnej

Bardziej szczegółowo