STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Transkrypt

1 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE ORGANIZUJĄ w dniach maja 2015 roku w Nałęczowie XVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU MIEJSCE KONFERENCJI: Uzdrowisko Nałęczów, Termy Pałacowe

2 TEMATYKA KONFERENCJI I. Sieci w teorii ekonomicznej i społecznej - Teorie e-gospodarki, teorie e-społeczeństwa; - Formalne teorie sieciowe; - Globalizacja, mikroglobalizacja, efekty sieciowe; - Transformacja systemowa, transformacja sieciowa; - Modele sieciowe procesów innowacyjnych; - Władza w e-gospodarce, władza w e-społeczeństwie; - Patriotyzm, kosmopolityzm, e-demokracja; - Wymiana sieciowa, samoorganizacja; - Sieci gospodarcze, współpraca sieciowa, koopetycja; - Etyka, katolicka nauka społeczna w dobie społeczeństwa sieci; - Wartościowanie nowych technologii, wyzwania społeczne; - Innowacyjność, innowacje społeczne; - Indywidualizm sieciowy, społeczeństwo sieci; - Rozwój idei informacji. II. E-gospodarka - Gospodarka oparta na wiedzy - badania, innowacje, rozwój; - Ryzyko w gospodarce sieciowej i strategie jego ograniczania; - Strategie wdrażania organizacji sieciowej; - Przedsiębiorstwa wirtualne, przedsiębiorstwa sieciowe; - Zespoły sieciowe, wspólnoty sieciowe; - Strategie tworzenia e-koalicji, przejęć, fuzji, aliansów strategicznych; - Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw; - Strategie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki, intelektualny, społeczny, sieciowy; - Nowe formy pracy e-praca; - Handel elektroniczny e-commerce; - Elektroniczna wymiana danych; - Organizowanie działalności gospodarczej w sieci; - E-marketing - reklama i promocja przedsiębiorstw w internecie; - Social media w działalności gospodarczej. III. System finansowy - Instrumenty rynku finansowego w teorii i praktyce; - Rynek kapitałowy, pieniężny i walutowy; - Obrót pieniężny w gospodarce; - Różne formy pieniądza; - Innowacje w systemie płatniczym;

3 - Internetowe platformy pośrednictwa finansowego; - Cyfryzacja systemu finansowego, wirtualizacja usług finansowych; - Instytucje finansowe w sieci; - Bankowość 3.0. współczesna bankowość elektroniczna; - Perspektywy rozwoju produktów i usług oferowanych przez banki; - Rynek bankowości internetowej w Europie Środkowej i Wschodniej; - Sektor bankowy a przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej; - Bezpieczeństwo internetowych transakcji finansowych; - Nadzór i działalność instytucji nadzorczych; - Postawy płatnicze. IV. E-społeczeństwo - Cyfryzacja sieciowego społeczeństwa; - E-kultura, cyberkultura, kultura sieci; - Wirtualizacja wspólnoty; - Nowe ruchy społeczne; - Samoorganizacja społeczna w sieci; - E-inicjatywy zorientowane społecznie; - Flash mob, smart mob; - Cyberterroryzm, cyberterror; - Czas wolny, rozrywka, style życia w sieciowym społeczeństwie; - Symulacja, web 3.0.; - Analiza sieci społecznych; - Społeczności wirtualne; - Ochrona własności intelektualnej, ochrona wiedzy, prawa autorskie w internecie; - Społeczne aspekty komunikacji internetowej; - Bezrobocie, pauperyzacja, marginalizacja, wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe; - E-zagrożenia. V. Strategie e-rozwoju - E-administracja, e-samorząd; - Strategie rozwoju w polityce regionalnej wobec wyzwań e-społeczeństwa; - Współpraca B+R, rozwój zrównoważony; - Dyfuzja wiedzy i innowacji w sieci; - Transgraniczne sieci partnerskie; - Nowe technologie w sferze społecznej (e-government, e-learning, e-health); - Programy wspierające budowę e-gospodarki i e-społeczeństwa; - Bezpieczeństwo w sieci, społeczna konstrukcja ryzyka; - Technologie komunikacyjne i informacyjne; - Elektroniczne platformy usług.

4 KOMITET NAUKOWY - Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki Przewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, - Prof. dr hab. Roman Sobiecki Wiceprzewodniczący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. RamazAbesadze- Instytut Ekonomii Paaty Guguszwili (Gruzja), Prof. Olga Brusilowska, Uniwersytet w Odessie, Dr inż. Marie Gabrysova- Uniwersytet Śląski w Karwinie, Czechy, Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - Uniwersytet Łódzki, Prof. dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. dr hab. Lesław Haber Uniwersytet Rzeszowski, Prof. Nazira Kakulia Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi, Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. dr hab. Jolanta Kopka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Prof. dr Wladimir Korobov Uniwersytet w Chersonie, Prof. dr hab. Wiktor Kruczkowski - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Chersonie, Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili- Gruzińska Akademia Nauk, Prof. dr Murman Kvaratshelia Uniwersytet w Tbilisi, Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk Uniwersytet Rzeszowski, - Prof. dr hab. Antoni Magdoń- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prof. dr hab. Antanas Makstutis Litewska Akademia Wojskowa, Prof. dr Vladimir Mensikov Uniwersytet w Daugavpils, Prof. dr Victor Mocanu- Mołdawska Akademia Nauk, Dr Aram Narasardyan Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego, Prof. dr Waleryi Nikolajewsky Uniwersytet w Charkowie, Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. dr hab. Tadeusz Popławski - Politechnika Białostocka, Prof. dr Galina Sańko Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Prof. dr Valentina Simkhovich Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy, Prof. dr hab. Grażyna Skąpska Uniwersytet Jagielloński, Prezes PTS Prof. dr hab. Marek Szczepański Uniwersytet Śląski, Prof. Janis Teivans-Trejnovski- Uniwersytet w Daugavpils, Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj Uniwersytet Łódzki, Prof. dr hab. Elena Wankiewicz Witebski Uniwersytet Technologiczny, Prof. dr hab. Paweł Woroniecki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Prof.dr hab. Lech W. Zacher Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski Uniwersytet Wrocławski.

5 KOMITET ORGANIZACYJNY Dr Alina Betlej przewodnicząca, Mgr Marta Górka wiceprzewodnicząca, Dr Magda Parzyszek wiceprzewodnicząca, Dr Krzysztof Grabczuk Dr Dawid Błaszczak Dr Artur Sępoch Dr Urszula Soler Dr Sylwia Szajc Mgr Mariusz Rudzki, patronaty, kontakty z mediami, Sekretariat konferencji: Uczestnicy z Polski Mgr Ilona Gąska- koordynator sekretariatu konferencji Mgr Katarzyna Dziubińska - sekretarz, Uczestnicy z zagranicy Mgr Ewa Sikora koordynator sekretariatu konferencji, Nataliia Charanovska sekretarz Viktoryia Akhremkova sekretarz Mgr Oksana Vantsa- sekretarz Dodatkowych informacji udzielają: Dr Alina Betlej- przewodnicząca komitetu organizacyjnego Mgr Marta Górka- wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego Dr Magda Parzyszek- wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego, Mgr Ilona Gąska- koordynator sekretariatu konferencji

6 TERMINY Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu na konferencję prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających: informację o autorze (autorach), tytuł referatu, tezy referatu bądź krótkie streszczenie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. Referaty będą drukowane w recenzowanej monografii (wymagania oraz punktacja zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 pkt za publikację w języku polskim, 5 pkt za publikację w języku angielskim). O terminie nadsyłania referatów do publikacji książkowej powiadomimy oddzielnym pismem. Publikacja zostanie wydana przed konferencją. Opłata konferencyjna w wysokości 750,00 zł obejmuje publikację książkową z artykułami, bogaty program kulturalny, uroczystą kolację, kolację przy grillu oraz serwis kawowy. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów. Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych na terenie kompleksu hotelowego Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. (preferencyjne ceny wynegocjowane przez komitet organizacyjny dla Gości konferencji). Do zainteresowanych osób szczegóły zostaną przesłane wraz z kartą zgłoszeniową. Prosimy o realizację opłaty do dnia 15 marca 2015 roku. Język konferencji: polski, rosyjski, angielski. NOCLEGI: KONTO KONFERECJI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, Lublin Bank PEKAO S.A. III O/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 64, Lublin nr konta: z zaznaczeniem: Konferencja Strategie budowania e-gospodarki... ADRES KONFERENCJI: KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH KUL (C-353) AL. RACŁAWICKIE 14, LUBLIN POLSKA Tel. (81) Fax: (81)

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera, Ministra Gospodarki RADA PROGRAMOWA Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych

II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych II Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych pod hasłem W kierunku większej przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności polskiego rynku płatności Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karty płatnicze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Borcuch, Artur : Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo