Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych"

Transkrypt

1 Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych Antoni Szczurek Zakład Mechanizmu Reakcji Jądrowych i Oddziaływań Silnych 28 stycznia 2014

2 Badania eksperymentalne typ badań Projekty i budowa detektorów (Łukasik, Pawłowski, Pysz, Kozela, Kulessa, Siudak, Czech) Systemy akwizycji danych (Pawłowski, Kozela, Kulessa) Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów (Kliczewski, Kozela, Kulessa, Łukasik, Pawłowski, Pysz, Siudak, Wolski, Karcz, Kamiński) Opracowanie metod i analiza danych eksperymentalnych (Kliczewski, Kozela, Kulessa, Łukasik, Pawłowski, Pysz, Siudak, Wolski, Kamiński)

3 Badania eksperymentalne tematyka fizyczna Badania własności materii jądrowej w zderzeniach ciężkich jonów. Wyznaczanie zależności energii symetrii od gęstości (Łukasik, Pawłowski) Badanie reakcji p + d. Poszukiwanie efektów sił trójnukleonowych (Kozela, Kliczewski, Kulessa). Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu (Kozela) Korelacje spinowe w rozpraszaniu elektronów. Testowanie mechaniki kwantowej (Kozela) Badania reakcji transferu nukleonów i klastrów w reakcjach z lekkimi jądrami (Kliczewski, Siudak, Szczurek)

4 Badania eksperymentalne tematyka fizyczna Badanie procesów spalacji (Pysz, Kulessa, Kistryn, Łukasik, Pawłowski) Badanie reakcji przyprogowej produkcji mezonów (Kulessa, Pysz, Siudak, Szczurek) Badanie oddziaływania nukleon-nukleon, nukleon-hiperon w stanie końcowym (Siudak) Pomiary przekrojów czynnych poniżej bariery kulombowskiej dla obliczeń astrofizycznych (Kliczewski) Badania egzotycznych lekkich jąder (Wolski)

5 Tematyka badań teoretycznych Inkluzywna produkcja mezonów D (Szczurek, Maciuła) Procesy wielokrotnego rozpraszania w produkcji c cc c i dwóch mezonów D (Szczurek, Maciuła) Ekskluzywna produkcja bozonu Higgsa i tła b b i didżetow. (Szczurek, Maciuła) Badania procesów ekskluzywnych: pp pp skalar, pp pp pseudoskalar. Produkcja par pionów i kaonów w procesach pp ppmm (Szczurek, Lebiedowicz) Dyfrakcyjna produkcja wektorowych kwarkonii (Szczurek, Schäfer) Dyfrakcyjna produkcjaχ c (0) (Szczurek, Lebiedowicz) Dyfrakcyjny bremsstrahlung fotonów i neutralnych pionów (Szczurek, Lebiedowicz)

6 Tematyka badań teoretycznych Badania ultraperyferycznych i ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów (produkcja par mionów, par pionów, ciężkich kwarków, dwóch mezonów 0, J/Ψ, dwóch J/Ψ. Wzbudzenia kulombowskie jąder i emisja neutronów (Szczurek, Schäfer, Kłusek-Gawenda) Jądra atomowe jako kwantowy system otwarty: model powłokowy do kontinuum. Badanie mieszania stanów modelu powłokowego w pobliżu progu na emisję klastra i interpretacja w języku nitek punktów wyjątkowych (Okołowicz) Rezonanse w atomach antyprotonowego helu (Adamczak) Wyznaczenie promienia struktury elektromagnetycznej protonu poprzez laserowy pomiar rozszczepienia nadsubtelnego wodoru mionowego (Adamczak)

7 Tematyka badań teoretycznych Rozwój modeli mikroskopowych do opisu zderzeń ciężkich jonów w obszarze pośrednich energii (Pawłowski, Pysz) Plazma kwarkowo-gluonowa (Czerski) Badanie procesow fizyki statystycznej: transport w układach złożonych w szczególnosci w środowiskach nieuporządkowanych (Srokowski): a) Dyfuzja anomalna dla skorelowanych układow Leviego i skończonej inercji b) Analityczne rozwiazanie uogólnionego równania Langevina z szumem Leviego. c) Rezonanse stochastyczne w układach bistabilnych z szumem Leviego.

8 Nowe stopnie naukowe Doktoraty: Jakub Gronowski (z wyróżnieniem), 2011 Gabriela Kubasiak, 2012 Grzegorz Kamiński, 2013 Rafał Maciuła (z wyróżnieniem), 2013 Habilitacje: Wolfgang Schäfer, 2011 Adam Kozela, 2012

9 Publikacje w latach Liczba publikacji w czasopismach filadelfijskich: Rok (teoria) + 34(eksperyment) = 46 Rok (teoria) + 36(eksperyment) = 64 Rok (teoria) + 33(eksperyment) = 47 Rok (teoria) + 25(eksperyment) = 39 Aktualna liczba pracowników 19

10 Granty w latach Granty badawcze: Hadronowe i jądrowe reakcje ekskluzywne w obszarze wysokich energii (Szczurek), NCN, projekt własny, Badanie spinowych korelacji kwantowych relatywistycznych par elektronów (Kozela), NCN, HARMONIA 3, Wyznaczenie równania stanu asymetrycznej materii jądrowej budowa systemu trygerującego do eksperymentów w RIKEN, (Pawłowski, Łukasik), NCN, OPUS, Badanie zależności jądrowej energii symetrii od gęstości w pomiarach neutronowego i protonowego pływu eliptycznego budowa i uruchomienie detektora cząstek naładowanych oraz udział w eksperymencie w GSI, (Łukasik, Pawłowski), NCN,

11 Granty w latach Model powłokowy ze sprzężeniem do stanów kontinuum rozproszeniowego: Mikroskopowa teoria słabo związanych i niezwiązanych stanów jądra atomowego, (Okołowicz), NCN, Badania w fizyce jądrowej niskich i wysokich energii oraz astrofizyce jądrowej współpraca COPIN-ECT, (Szczurek, Okołowicz),

12 Granty w latach Granty dla młodych: Produkcja par mezonów, leptonów, kwarków oraz pęków cząstek w peryferycznych zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jonów, (Kłusek-Gawenda, Szczurek), NCN, Inkluzywne oraz ekskluzywne procesy produkcji ciężkich kwarków w zderzeniach hadronowych, (Maciuła, Szczurek), NCN, Mechanizmy niektórych procesów ekskluzywnych przy niskich i wysokich energiach, (Lebiedowicz), NCN, stypendium doktorskie PRELUDIUM 1, Produkcja par mezonów, leptonów, kwarków oraz pęków cząstek w peryferycznych zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jonów, (Kłusek-Gawenda), NCN, stypendium doktorskie ETIUDA 1, Mechanizmy procesów ekskluzywnych z lekkimi mezonami przy niskich i wysokich energiach, (Lebiedowicz), NCN, stypendium doktorskie ETIUDA 1,

13 ! #

14 ! #

15 ! #

16 ! #

17 ! #

18 % & (! # ) % + &%!,!. /01 (() ! ) #7 8&#7 9 2 ) ( &% ( ( + 2 ( : & % (,! ;! 0% <!,!./0 +++ =!<! 7><+04< #77? 4 5 6! 4 5 / ) #77?&#7 #

19 % & (! # ) % + &%!,!. /01 (() ! ) #7 8&#7 9 06;/ 64<Α, 2 ( ( ( 2 ( : & (,! ) &% + % ;! 0% <!,!./0 +++ =!<! 7><+04< #77? 4 5 6! 4 5 / ) #77?&#7 # 60Β&Χ.0

20 2 2 0 ) ( # ((2 0 9 # ) 6ΑΑ6 Ε 2 (2 2 ( 3 ( 6, 4 0 Φ 2 #7! 2 4 ; 6 Γ7? #7 Α 60Β&Χ.0 Η( +04 Ε ( & 6, #7, 3 0 8#7 7 #7?# 8! Ι6!= ( ( 22 3 ϑ Κ 22 Λ #, + Μ ( 2, 1 2 Α +, Ι #7 #! 2 4 ; 6 ϑ?8 8Γ #7 # 0 Α ϑ ) 6ΑΑ6 (2 2 ( 3 ( 6, 4 0 Φ 2 #7 # Χ % 3, 3 /!0 777 # Γ 60Β&Χ.0 Η( +04 6, Ι #7 # Χ % 3, 3 /!0 777 # > ( 32?Γ6 Ν?Γ6?! Ο 2 Ε & 22 2 Ε ( & ( Ε ( 2 Λ Ε & 3 Ε 2 Ε ; Α, Π 3 Ι Ι , 1 2 &Θ =, 1 2 #7 Ι ϑ?γ 8Γ #7 Ε, 1 788ϑ Γ #7 Ε, 1 7#8ϑ7> #7! 2 4 ; 6 ϑ#> ϑϑ

21 2 2 0 ) ( # ((2 0 9 # ) 6ΑΑ6 Ε 2 (2 2 ( 3 ( 6, 4 0 Φ 2 #7! 2 4 ; 6 Γ7? #7 Α 60Β&Χ.0 Η( +04 Ε ( & 6, #7, 3 0 8#7 7 #7?# 8! Ι6!= ( ( 22 3 ϑ Κ 22 Λ #, + Μ ( 2, 1 2 Α +, Ι #7 #! 2 4 ; 6 ϑ?8 8Γ #7 # 0 Α ϑ ) 6ΑΑ6 (2 2 ( 3 ( 6, 4 0 Φ 2 #7 # Χ % 3, 3 /!0 777 # Γ 60Β&Χ.0 Η( +04 6, Ι #7 # Χ % 3, 3 /!0 777 # > ( 32?Γ6 Ν?Γ6?! Ο 2 Ε & 22 2 Ε ( & ( Ε ( 2 Λ Ε & 3 Ε 2 Ε ; Α, Π 3 Ι Ι , 1 2 &Θ =, 1 2 #7 Ι ϑ?γ 8Γ #7 Ε, 1 788ϑ Γ #7 Ε, 1 7#8ϑ7> #7! 2 4 ; 6 ϑ#> ϑϑ

22 Χ 1 Χ < 2 &% 2, 3! 2 3 4

23 Χ 1 2 Ρ! ; Α 2, >ϑ #7 #17 9>7

24 =2 Σ 0 ( Φ Ρ Ρ ( ( & Φ Χ (2 ( Ρ 4Ε+= ( ( 460! # # % 0 2 % ( 1 Χ<6, ( 6 0 ( Ε ( << Ε <( <( 22 <#778<1, Ε = Τ3 Υ 6 Ν6

25 ) 6ΑΑ6 ) 6 Α (2 Α 2 ( 6 ς 60Β&Χ.0! # % & ( ) +,. +/. +/ + 0!. & 12 3 # 4! 5. 4# &3.! 9 % 4 7: 6 ;:<7 ## = / 4 3 :... > 88? ( 3 Α & / + : ΒΧ % )ΕΦ4 Γ 3 / Η < 3.

26 60Β&Χ.0ς+04 ( ! # :5

27 60Β&Χ.0 Ν / Π;= ΩΕ ( 2 Ξ #

28 ! 2 ( Ρ 06;/ 64<Α, ς 4)Χ! ( Ψ Ζ <Ψ Ν <( Λ< Λ # 0 Ν #8 0 #8 0 Ν # 0 ( 77 ; Μ<

29

30 !!!#!! % %!#&! (! )! + # # # % %&% ( % & % %( ) % +, +,!!.!!.!/0 1 ) +!!, % %. ), ), 1 % % & %.! / 01/2 %! / 0 1! / % &23 &( ! / %%. 3 ), ), % %&& 2( 5! ). % 6 6 5! %7 &%3&&( 8! / % % % % ), 6 ), 6 %7 2 2%(,% / 1/ /! 2 / 1/ /! 2 ) : 6 ;! ) 6 << = < % %!45 1 6! >2 % &2( 1 5 / #?! %! / 0 1! / %7 %3.(

31 ) ( 9 (, % 0 5!! < 5! Α =08 / #00 Β0/ / Α ; Α Χ 5 < Α < 5 < < Α 5 +, (,%, % : Α 5 < + Α + 5 < Χ )/ΕΒ 8Β 3 %7Φ%>Φ# Φ%&% &! %&3 % 5Γ Η &&> ( (, ),%,, & : &, ;,, &! < < Α 5 Ε)1 1 Χ < < Ε < 7

32 :; <=, >1012,/?! # # % & ( )!+,. / &

33 ) # 5 32#

34 / Α Β % 67 1 / # +,.

35 8 Β Β % Χ 67 1 / # +,

36 8 Β Β >? 67 1 / # +,

37 Ε Φ Β Χ % 7

38 ! # % & &( ) + ),. / ( ( 0 # 1 ) 2! # ( & # %!! # # #!!3 # & % ( % ) +%,

39 !!,!! 4 / / = & / > > >? & ( / ΑΑ, / %Χ & / % % % % % & () + + <6 Β 9 : 7; % % % % & () + <6 9 : 7;

40 .! / 00 > > 8 / > / ( 8 Ε /! / ) / Φ!.! # / Χ /(& +!Ε ( > & ( & Φ (! 2ΓΓΗΦ

41

42 / ( / &(! 2ΓΓΗ Φ / ( & ( ( / Φ 4 ( ( Ι ( / %Χ & Φ 4 & % ) / ) Φ 2 & Φ 4 & 8 %Χ # / Ι / ( Φ

43 3 /!!! 4!!! w imieniu : 4 56! 6 # 7 % # 7 %!, % 8 # 9 : 6 6 # (! + +., / %!! ;! #!.%! # %

44 ! 3 Ο / 9 / / 2 / Ο9 2 > > Χ ( > / 5ΦΠ 5Π Μ 7Ν.Φ.Π Κ ΘΡ Κ ΠΦΣΤ Μ 7 < 2 %Χ Υ ς Κ 5Π6 Ω Υ Κ.ΦΛ ϑ / & 8 / &! Κ 6ΦΛ Μ 7Ν Φ (,( (0!0% 1! 2..( (, ( 3

45 ϑ ( Η > Η ΗΗ +ϑ # Ξ.ΨΩ ςξ56 ΕΞ5Π66.6 Ω # 4Ν2 / #.ΦΠ/ # 8 ( ΖΝΖ 6 Ξ ΣΦΣ[56 #Σ ( ΣΤ<Τ (.<#.Ψ

46 # / > %Χ / Φ & 2 ΒΦ Φ.656 0ϑ ( ( % / 1 ΑΑ Γ / %Χ / 5Τ ( & 6ΦΤΣ Μ 7Ν = >? Α ) Β / Υ 9Ν Κ 56]

47 _ 8 %Χ / / ( / 8 > Χ 8 56] 8 8 ( 8 8 5Φ6 Μ 7Ν Φ / / ( / ( > / Χ 8 / %Χ Φ Γ % ( % )99 / / / & Φ Η ( ( > +ϑ > ( / ΗΗ / % & +ϑ ) 2Φ! # % %& 45 6 (.%(+ (7. 8.%. 9 : 9! Φ Φ / > +

48 # ( / > % 8 Φ ϑ! 8 8 %Χ / ( / (& ) Μ Φ Η 8 &!Γ (.65Π >& )99 / Φ 2 8 5Φ / ϑ! / ( ) Μ ) ),.Φ! Η23 ΜΟ _ ; % : + (. +% ()!0 ) ()(+( + ) + )<.,, + < + ) (!0<. (+% % ,! =%+ %+ >? ( % + ) (!0<. (+% % )(! ( % :< ) % )( % ( %+ %+ (

49 ! # %& () ) +

50 , ). / ) ) ) 5 ) ) : ) )))7; < ; = 0 2 >=3 6 7

51 ???? Α Β Χ Ε )!! 3 Φ 0 )!? 1 > 2 2 Χ 0Ε 1 Γ 3) Η >) % 3 Φ 5 :& Η 4 ) 2 >=3 % ) 3! Ι 5 > ϑ / = = Β &) ) 7)

52 2 2 2

53 ! Κ 0 = 2 Λ 0 &:Μ Ν ) >= Κ Ο 4 0 >= # Η % ) 2 6Π Θ Ρ7

54 %& &:Μ, 1 2 ) 5 00 ( 5 Χ 0 Ε Λ ) ) ) 3 ) ) )!! ) Η 2) 3 (Σ6 7

55 8 4 1 Η ) 0! 0 ) 2 1 )+ 2 Χ 0 Ε 1 ),),) 3 0 )!! ϑ ) Τϑ( Υ ς

56 # +, Λ Λ Λ ) Η : Ε Ε Χ Ε ),)Ω!! )!! > Φ Τ 6 +7

57 . %&+ 3 0 &:Μ? 1 1 ; Λ ) )Φ 2 ) 2 ) 2 )!! / ) Η 2) 4 ( 6 ϑ7

58 / Α 8 2 Κ, 1 ) Η Λ )

59 Efekty siły 3-nukleonowej w rozpraszaniu pd Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu Spinowe korelacje kwantowe ultrarelatywistycznych elektronów z rozpraszania Møllera A. Kozela, NZ21,

60 Efekty siły 3-nukleonowej w rozpraszaniu pd St.Kliczewski, A. Kozela, P.Kulessa, I.Ciepał, G.Khatri, St.Kistryn, B.Kłos, W.Parol, I.Skwira-Chalot, E.Stephan, J.Zejma A. Kozela, NZ21,

61 Rozpraszanie spr yste p-d Potencjały realistyczne NN zawodz w opisie przekrojów czynnych na rozpraszanie spr yste d(p,p)d. A. Kozela, NZ21,

62 Rozpraszanie spr yste p-d Potencjały realistyczne NN zawodz w opisie przekrojów czynnych na rozpraszanie spr yste d(p,p)d. Uzupełnione o 3NF (TM) opisuj dane du o lepiej. A. Kozela, NZ21,

63 p(d,pp)n breakup przy 130 MeV Dla tej konfiguracji dodanie 3NF poprawia zgodno ć z eksperymentem jednak konieczne s bardziej globalne porównania. A. Kozela, NZ21,

64 p(d,pp)n breakup przy 130 MeV Dla tej konfiguracji dodanie 3NF poprawia zgodno ć z eksperymentem jednak konieczne s bardziej globalne porównania. A. Kozela, NZ21,

65 Dost pne dane A. Kozela, NZ21,

66 Dost pne dane A. Kozela, NZ21,

67 Big Instrument for Nuclear reaction Analysis Forward Wall MWPC E detector E detector beam Scintillator Ball Liquid target assembly A. Kozela, NZ21,

68 Pierwsze rezultaty ~100 na, Po miesi cu (~20) na, A. Kozela, NZ21,

69 Pierwsze rezultaty ~100 na, Po miesi cu (~20) na, Detektor E, de de (arbitrary units) protons deuterons A. Kozela, NZ21, E (arbitrary units)

70 Plan na 2014 Uruchomić MWPC, detektor Ball i tarcz Ld 2 A. Kozela, NZ21,

71 Problematyka badawcza: Oddziaływanie NN i NY przy niskich energiach kolaboracja GEM i HIRES (COSY) Badanie symetrii podstawowych w rozpadach mezonów eksperymenty WASA (COSY) Reakcje j drowe przy niskich energiach kolaboracja Kraków-Warszawa-Kijów R. Siudak IFJ PAN Kraków, stycze 2014

72 Oddziaływanie nukleon-nukleon i nukleon-hiperon przy niskich energiach R. Siudak, A. Budzanowski, S. Kliczewski IFJ PAN (NZ21) Final State Interaction (FSI) w reakcjach pp (np) π + i pp (pλ) Κ + Szczegółowe porównanie reakcji pp π + d i pp π + np Przekrój czynny dla reakcji pp K + Σ + n blisko progu na produkcj Poszukiwanie dibarionów dziwnych S = -1 Badanie oddziaływania Λp blisko progu na produkcj Σ + n i Σ 0 p Zmierzono reakcje : pp + X i pp K + +X dla kilku energii wi zki 0.4 GeV < T beam < 2.2 GeV na akceleratorze COSY (Juelich) przy u yciu spekrometru magnetycznego Big Karl w ramach kolaboracji GEM i HIRES

73 System detekcyjny: spektrometr magnetyczny Big Karl Silica aerogel threshold Cherenkov detector for K + /π + separation Cherenkov detector LH 2 target high resolution p/p < R. Siudak, A. Budzanowski, A. Chatterjee, et al. NIM A 596 (2008) 311 pp π + +X pp Κ + +X P z (GeV/c)

74 Λp Final State Interaction z reakcji pp K + p K + p Badanie Przybli enie funkcji Jost a modyfikacja FSI Tylko przestrze fazowa Szukane : długo ci rozpraszania a i parametry efektywnego zasi gu r dla spin singlet i triplet równoczesny fit : pp K + p głównie singlet p p K - d p π - Phys. Lett. B 687 (2010) 31

75 Poszukiwanie w skich rezonansów w reakcji pp K + p dibariony S=-1? Spes4 R.Siebert et al., Nucl. Phys. A 567(1994) 819. Hires upper limit (99%) solid Γ=1 MeV dashed 0.5 MeV dotted 0.1 MeV Phys. Rev. D 84 (2011)

76 Badanie oddziaływania Λp blisko progu na produkcj Σ + n i Σ 0 p pp Κ + X Spes4 p b = 3.1 GeV/c pp ( p) K + K - p ( p) π Pik 1 efekt cusp p b = 2.97 GeV/c Pik 2 dibarion S=-1? Podwójna struktura blisko progu ΣN fit dwóch rozkładów Breit-Wigner Nucl. Phys. A 901 (2013) 65

77 GEM / HIRES kolaboracja

78 Badanie symetrii podstawowych w rozpadach mezonów WASA at COSY (Juelich, RFN) P. Kulessa, K. Pysz, R. Siudak, A. Szczurek IFJ PAN Publikacje: Measurement of the pn pp π 0 π reaction in search for the recentl observed resonance strukture in d π 0 π 0 and dπ + π systems Phys. Rev. C 88 (2013) Investigation of the dd 3 He n π 0 reaction with the FZ Juelich WASA at COSY facility Phys. Rev. C 88 (2013) Search for η mesic 4 He with the WASA at COSY detector Phys. Rev. C 87 (2013) Isospin decomposition of the basic double-pionic fusion in the ragion of the ABC effect Phys. Lett. B 721 (2013) 229 Abashian-Booth-Crowe resonance strukture in the double pionic fusion to 4 He Phys. Rev. C 86 (2012) Exclusive measurement of the π + π decay Phys. Lett. B 707 (2012) 243 Abashian-Booth-Crowe resonance in basic double pionic fusion : A new resonance? Phys. Rev. Lett. 106 (2011)242302

79 Reakcje j drowe przy niskich energiach S. Kliczewski, R. Siudak, A. Szczurek IFJ PAN kolaboracja Kraków-Warszawa-Kijów eksperymenty na cyklotronie warszawskim C-200P analiza kanałów sprz onych - model optyczny model klastrowy j der, j dra egzotyczne Publikacje: Elastic and inelastic scattering of 13 C+ 18 O versus 12 C+ 18 O and 13 C+ 16 O Nucl. Phys. A 852 (2011) 1 Comparison of the of 7 Li( 18 O, 17 N) 8 Be and 18 O(d, 3 He) 17 N Phys. Rev. C 83(2011) The 7 Li( 18 O, 16 N) 9 Be reaction and optical potential of 16 N+ 9 Be versus 16 O+ 9 Be Nucl. Phys. A 860 (2011) 8 Structure effects in Ne-20+Pb-208 quasi-elastic scattering A. Phys. Pol. B43 (2012) 339 Elastic and inelastic scattering of 14 C+ 11 B versus 12,13 C+ 11 B Eur. Phys. J. A 50 (2014) 4

80 Piotr Czerski IFJ-PAN Kraków

81 Wysokotemperaturowa teoria pola Mezonowe funkcje spektralne Lepkość plazmy Masa ekranowania mezonów Cię kie kwarkonia w plazmie

82 Przeorganizowanie rozwinięcia perturbacyjnego w wysokotemperaturowej nieabelowej teorii pola tworzy efektywną teorię wzbudzeń kolektywnych w plazmie niezmienniczą względem wyboru cechowania nazywaną przybli eniem twardych pętli termalnych R.D. Pisarski, E. Braaten

83 Zale na od pędu czasowa funkcja korelacji W.M. Alberico, A. Beraudo, P. Czerski, A. Molinari, Nucl. Phys. A775 (2006) 188 P. Czerski, Nucl. Phys. A807 (2008) 11

84 Równanie Kubo P. Czerski, W.M. Alberico, S. Chiacchiera, A. De Pace, H. Hansen, A. Molinari and M. Nardi, J. Phys. G36 (2009)

85 W.M. Alberico, A. Beraudo, A. Czerska, P. Czerski, A. Molinari, Nucl. Phys. A792 (2007) , P. Czerski, Cent. Eur. J. Phys. 10 (2012) 342, P. Czerski, W.M. Alberico, Nucl. Phys. A918 (2013)

86 Parametryzujemy energię swobodną cię kich kwarków powy ej Tc obliczenia na sieciach Otrzymujemy zale ny od temperatury potencjał Rozwiązujemy nierelatywistyczne równania ruchu Otrzymujemy oszacowania na promień stanów związanych i temperaturę topnienia Bc (T/Tc)

87 Teoria rooted maps jest częścią ogólnej Teorii (omologii oraz znakomitym narzędziem do badania topologicznych właściwości diagramów Pokazujemy doskonałą zgodność pomiędzy liczbą grafów Feynmana jako funkcja rzędu rozwinięcia perturbacyjnego a liczbą rooted maps na orientowalnych powierzchniach jako funkcja liczby krawędzi niezale nie od ilości dziur oraz liczby wierzchołków na mapie

88 W.M. Alberico, A. Beraudo, P. Czerski, A. Molinari, 'Finite Momentum Meson Correlation Functions in a QCD Plasma', Nucl. Phys. A775 (2006) 188, W.M. Alberico, A. Beraudo, A. Czerska, P. Czerski, A. Molinari, 'Meson Screening Masses in the Interacting QCD Plasma', Nucl. Phys. A792 (2007) , P. Czerski, 'HTL meson correlation function at finite momentum and chemical potential', Nucl. Phys. A807 (2008) 11, P. Czerski, W.M. Alberico, S. Chiacchiera, A. De Pace, H. Hansen, A. Molinari and M. Nardi, 'Viscosity over entropy ratio in a quark plasma', J. Phys. G36 (2009) , P. Czerski, 'Meson Correlation Function and Screening Mass in Thermal QCD', Cent. Eur. J. Phys. 10 (2012) 342, P. Czerski, W.M. Alberico, 'Screening Masses of Scalar and Pseudo-scalar Excitations in Quark-gluon Plasma', Nucl. Phys. A918 (2013)

89 W.M. Alberico, S. Carignano, P. Czerski, A. De Pace, M. Nardi, C. Ratti, 'Survival of Bc mesons in a hot plasma within a potential model', arxiv: , submitted to Cent. Eur. J. Phys. A. Prunotto, W.M. Alberico, P. Czerski, 'Feynman Diagrams and Rooted Maps', arxiv: , submitted to Int. J. of Geometric Methods in Modern Physics