Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Nr 2 (71)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Nr 2 (71)"

Transkrypt

1 Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Nr 2 (71) luty 2018

2 Sprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Awanse Z dniem 1 stycznia 2018 r. powołano p. Małgorzatę Śpiewak na stanowisko kierownika administracyjnego instytutu. W tym samym dniu Krzysztof Migała otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego. Gratulujemy! Spotkanie noworoczne 26 stycznia odbyło się tradycyjne w naszym Instytucie spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli obecni i byli pracownicy naszego Instytutu, zaproszeni goście z Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adamem Jezierskim na czele i przedstawiciele studentów. Dla Dyrekcji IGRR było ono okazją do podsumowań minionego roku. Kilka liczb z bilansu roku 2017 przedstawiamy poniżej: STAN OSOBOWY IGRR pracownicy naukowo-dydaktyczni 55 osób (2 nowe), w tym: 5 profesorów tytularnych (3 zwycz.), 14 doktorów habilitowanych (3 ndzw.), 30 doktorów, 6 magistrów (asystentów), pozostali pracownicy 19 osób (2 ze stopniem doktora), nowe stanowisko: kierownik administracyjny Instytutu p. Małgorzata Śpiewak. AWANSE: stopień dr hab. 3 (A. Latocha, M. Błaś, R. Szmytkie - na kierownika ZGSE), stopień dr 2 (Bartłomiej Miziński, Michał Kuc). STUDENCI rekrutacja 2017; na studia licencjackie przyjęto 208 osób, na studia magisterskie 149, studia doktoranckie 2, w IGRR łączna ilość studentów to 649 osoby, a więc na jednego pracownika naukowodydaktycznego przypada ok. 12 studentów (12,2), na studiach licencjackich studiują 449 osoby, na magisterskich 200, na doktoranckich 29. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE w Instytucie prowadzi się ok. 16,6 tys. godzin zajęć dydaktycznych rocznie, czyli ok. 320 godzin na jednego pracownika, liczba nadgodzin to ok. 4400, najbardziej obciążone dydaktycznie zakłady; ZGSE 376 nadgodzin ( ), ZZP 387 (542). NAUKA publikacje ogółem 190 (ok. 150 recenzowanych) w tym z listy A MNiSW 44, 2 monografie (42 publikacje z 4 zakładów, ok. 30 pracowników nie znalazło się w gronie współautorów takich artykułów, a tylko 17 w tym 3 z grupy techn. i doktorantów prowadziło artykuł jako pierwszy autor), projekty ze środków zewnętrznych; dotacja statutowa (ok. 384 tys. zł) 3 projekty i 19 grantów dla młodych naukowców, 2

3 projekty ze środków krajowych 26; pozyskano 11 nowych grantów (większość z NCN OPUS, PRELUDIUM, UWERTURA, MINIATURA), 3 granty zakończono (w tym LIFE+ jest nowy wniosek LIFE, Twinning w ramach Horyzont2020 poziom 1 mln euro), komercjalizacja badań działania prof. T. Niedzielskiego, działania na rzecz społeczeństwa wyniki LIFE-APIS: system prognoz zanieczyszczenia powietrza, działający geoportal, aplikacja mobilna nowa aparatura 3 wielowirnikowce, w tym dron wielowirnikowy z głowicą pomiarową parametrów meteorologicznych i jakości powietrza (dotacja celowa Urzędu Miasta Wrocławia), samolot bezzałogowy Birdie z kamerą multispektralną i wzmocnionym komputerem Getac, serwery stacjonarne i mobilny ORGANIZACJA, STRUKTURA, INFRASTRUKTURA organizacja zmiany na poziomie Pracowni; powołanie Pracowni Badań Krajobrazu i Pracowni Dendrochronologicznej. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania noworocznego. Fotografie przekazał dr Jan Krupski. Dziękujemy 3

4 4

5 5

6 6

7 Wystawa fotografii z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię w stycznia 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na Wieży Matematycznej JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski wraz z przedstawicielami IGRR otworzył wystawę fotogramów z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię w

8 roku (zdjęcia z otwarcia wystawy obejrzeć można tutaj (facebook IGRR). Uczestnikami tej wyprawy byli m.in. dwaj wybitni uczeni, późniejsi profesorowie naszego Instytutu: prof. Alfred Jahn oraz prof. Aleksander Kosiba. Wystawa dostępna będzie na Wieży Matematycznej przez najbliższe kilka miesięcy. Tym niemniej pragniemy, aby informacja na ten temat była w sposób trwały udostępniona na stornach Internetowych IGRR. Fotogramy z wystawy zostaną dostosowane do wymogów internetowych. Ponadto na stronie dedykowanej temu wydarzeniu umieszczona zostanie bibliografia prof. A. Jahna i prof. A. Kosiby zawierająca wybór publikacji naukowych i popularnonaukowych, które powstały na kanwie wyprawy grenlandzkiej (łącznie ponad 35 pozycji literaturowych z lat ) [A.Traczyk]. Publikacje IF W czasopiśmie Catena ukazała się praca poświęcona warunkom siedliskowym krzewinek w Arktyce, pt. The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic. Wśród autorów przekrojowego opracowania znleźli się dr hab. Piotr Owczarek, dr hab. Mariusz Szymanowski i prof. dr hab. Krzysztof Migała. 8

9 W czasopiśmie Theoretical and Applied Climatology ukazał sie artykuł poświęcony zmianim sum opadów Polsce południowo zachodniej pt. Spatio-temporal changes in atmospheric precipitation over south-western Poland between the periods and Autorami pracy są pracownicy naszego Instytutu: Mariusz Szymanowski, Małgorzata Wieczorek, Marika Namyślak, Maciej Kryza i Krzysztof Migała. Inne publikacje W czasopiśmie Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 29/2017 (lista B MNiSW) ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. R. Szmytkie i mgr. B. Nowaka (absolwent specjalności Analizy Regionalne i Lokalne) pt. "Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia". 9

10 Sprawy Zakładowe Zakład Geomorfologii Od 13 stycznia w polskiej stacji polarnej Arctowski na wyspie King George w archipelagu Szetlandów Południowych przebywają Mateusz Strzelecki i Piotr Migoń (podróż do Antarktyki zaczęła się wylotem z Wrocławia 4 stycznia). Pobyt jest związany z realizacją projektu POROCO (Polar Rock Coasts), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Podejmowane działania naukowe obejmowały: kontynuację pomiarów tempa erozji na platformach przybrzeżnych, ostańcach abrazyjnych i powierzchniach przekształcanych eolicznie, profilowania georadarowe sekwencji wałów sztormowych i wałów morenowych, analizę tempa rozwoju bruków głazowych w strefie międzypływowej, pomiary morfometryczne grzybów skalnych wykształconych w skałach wulkanoklastycznych oraz analizę relacji budowa geologiczna rzeźba w wybranych grupach wzgórz bazaltowych. Okolice stacji Arctowski podlegają szybkim zmianom morfologicznym, związanym z recesją lodowców wypustowych z czaszy lodowej Warszawa. Poniżej zdjęcia nadesłane przez P. Migonia. 10

11 11

12 12

13 Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Mgr Sławomir Czerwiński został nominowany przez kapitułę pod przewodnictwem Arkadiusza Franasa, redaktora naczelnego Gazety Wrocławskiej do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 DOLNE- GO ŚLĄSKA w kategorii Samorządność i społeczność lokalna". Nominowany został za działania na 13

14 rzecz odkorkowania zachodnich osiedli Wrocławia i przeciwdziałanie chaotycznej zabudowie miasta. W głosowaniu internetowym, które trwało przez cały styczeń zdobył 299 głosów i zajął trzecią lokatę w mieście Wrocław. Wyniki wszystkich kategorii plebiscytu znajdują się pod linkiem: Mgr Sławomir Czerwiński udzielił wywiadu portalowi InvestMap w sprawie tzw. okrągłego stołu. Jest to inicjatywa w kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego. Na rozwijających się pod względem urbanistycznym osiedlach we Wrocławiu występują braki dotyczące infrastruktury podstawowej. Zainicjowana przez Sławomira Czerwińskiego wraz z grupą lokalnych działaczy inicjatywa ma na celu propagowanie odpowiedzialności społecznej w biznesie oraz partycypacji społecznej. Prowadzone działania pomiędzy deweloperami/inwestorami Magistratem społecznością lokalną mają przyczynić się do pozytywnych zmian w przestrzeni miejskiej i skierować działania prowadzone działania na standardy obowiązujące w Europie Zachodniej. Patronat nad okrągłym stołem sprawuje Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Wywiad znajduje się pod linkiem: Mgr Sławomir Czerwiński w dniu 18 stycznia 2018 r. wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej rozbudowy Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Konferencja odbyła się na Dworcu Świebodzkim i dotyczyła przyszłości rozwoju infrastruktury i połączeń kolejowych na Zachodniej części Wrocławia. Po zakończonym briefingu mgr Sławomir Czerwiński udzielił komentarza telewizji Echo 24 (materiał od 4:04): Należy podkreślić, że uczestnictwo przedstawicieli Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w dyskusji nad Wrocławską Koleją Aglomeracyjną nie jest niczym nowym. W ubiegłym roku Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy merytorycznym wsparciu dr hab. Andrzeja Raczyka współpracowało z Radą Osiedla Maślice. Wynikiem tych prac jest raport pt. "Problemy funkcjo- 14

15 nowania transportu publicznego na Osiedlu Maślice", który w całości do pobrania jest pod linkiem: Niniejsza praca dzięki zaangażowaniu mgr Sławomira Czerwińskiego została zaprezentowana przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzka Dolnośląskiego oraz lokalnej społeczności Osiedla Maślice. Pokłosiem działań badawczych był udzielony wywiad przez mgr Sławomira Czerwińskiego Gazecie Wrocławskiej (nr 215, 15 piątek 2017) w ramach prowadzonej akcji Oddajcie nam Dworzec Świebodzki. W chwili obecnej Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej planuje dalsze prace badawcze w zachodniej części Wrocławia. Mgr Sławomir Czerwiński uczestniczył w warsztatach pt. Maślice idealne realizowanych na Osiedlu Maślice przez stowarzyszenie Nasze Maślice. Celem trzydniowego spotkania było propagowanie wiedzy dotyczącej gospodarki przestrzennej i wspólne z mieszkańcami tworzenie makiet Osiedla idealnego do życia. Fotorelacja oraz komentarz do wydarzenia znajduje się na profilu Facebook Rady Osiedla Maślice: Dzień 1: Dzień 2: Dzień 3: 15

16 Opracowanie: Marek Kasprzak Wrocław, 9 lutego 2018 r. Materiały dotyczące spraw Instytutu i spraw poszczególnych Zakładów prosimy nadsyłać do końca każdego miesiąca na adres M. Kasprzaka. Fotografia na pierwszej stronie: Zaniepokojona obecnością człowieka samica słonia morskiego (Mirunga), Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka, 2016 r.(fot. M. Kasprzak). 16