3.2. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE, PUBLIKACJE I RAPORTY BADAWCZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.2. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE, PUBLIKACJE I RAPORTY BADAWCZE"

Transkrypt

1 3.2. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, PROJEKTY NAUKOWOBADAWCZE, PUBLIKACJE I RAPORTY BADAWCZE Kadra naukowa na PG Wykres Tytuły i stopnie uzyskane w Politechnice Gdańskiej w latach Lp. Jednostka Pracownicy uczelni Osoby spoza uczelni organizacyjna profesor dr hab. doktor profesor dr hab. doktor 1. WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem Tabela Tytuły i stopnie naukowe uzyskane w 2011 r. w wydziałach Politechniki Gdańskiej 126

2 Wykres Liczba uczestników studiów doktoranckich na wydziałach Politechniki Gdańskiej w 2011 r. Wykres Wiek uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora w 2011 r. przez pracowników Politechniki Gdańskiej 127

3 Wykres Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych przypadająca na jeden etat NA w Aktywność publikacyjna nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej Tabela Uczestnictwo w radach redakcyjnych / programowych czasopism z listy filadelfijskiej w 2010 Jednostka organizacyjna Liczba osób WA 4 WCh 12 WETI 16 WEiA 6 WFTiMS 4 WILiŚ 14 WM 21 WOiO 8 WZiE 4 Ogółem

4 Wykres Publikacje pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w latach

5 Tabela Dokumentacja prac naukowych w Politechnice Gdańskiej w roku 2011 dla wydziałów Jednostka organizacyjna Czasopisma wyróżnione w JCR Czasopisma recenzowane znajdujące się na liście MNiSW w j. angielskim Czasopisma recenzowane znajdujące się na liście MNiSW w j. polskim Inne publikacje recenzowane Monografie/ Rozdziały w monografii Podręczniki Skrypty Inne publikacje Razem WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE SNM Łącznie

6 Tabela Liczba publikacji przypadająca na etat nauczyciela akademickiego (NA) w latach WA 1,5 1,4 1,2 1,6 2,4 2,1 1,9 1,5 2,1 3,1 2,3 WCh 2,5 2,2 4,1 5,2 5,4 4,9 5,2 4,6 5,2 4,7 6,1 WETI 2,3 2,8 3,2 3,7 3,8 3,6 3,2 1,4 3,2 3,6 3,7 WEiA 2,6 2,4 4,8 4,2 4,2 2,4 2,8 6,4 2,8 2,2 2,9 WFTiMS 1,0 0,9 1,5 1,3 1,1 1,9 1,4 1,6 1,1 1,3 2,0 WILiŚ 2,5 2,0 1,9 3,9 4,2 3,2 3,7 3,0 2,8 3,2 2,8 WM 3,0 2,4 3,5 3,8 4,6 3,9 3,7 3,5 2,9 3,2 3,2 WOiO 1,8 1,1 2,9 3,2 2,9 2,7 2,1 1,6 1,7 1,8 3,0 WZiE 2,9 2,0 2,6 2,6 3,0 2,8 2,9 3,4 2,5 3,0 3,1 Ogółem 2,3 2,0 2,8 3,4 3,6 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 131

7 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ I BADAWCZĄ Działalność naukowobadawcza Wykres Wysokość przyznanych środków finansowych [mln PLN] z głównych źródeł finansowania na badania naukowe w latach

8 Tabela Koszty i przychody działalności badawczej w 2011 r. dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (w tys. zł) Jednostka organizacyjna Działalność Statutowa i Badania Własne Umowna działalność badawcza Programy międzynarodowe badawcze Projekty badawcze (granty) Projekty badawcze UE Programy badawcze celowe Fundusze strukturalne Projekty badawcze Fundacji Przedsięwzięcia Ministra / Wspomaganie kadry młodych naukowców / Środki własne Specjalne programy i urządzenia badawcze Razem koszty Razem przychody WA 301,1 0,0 0,0 139,1 0,0 0,0 870,7 0,0 15,3 0, , ,8 WCh 5 011, ,3 13, ,3 5,1 0, ,0 206,4 85,0 0, , ,0 WETI 4 056,4 97, , , ,0 0, ,1 59, ,7 0, , ,0 WEiA 2 167,3 512,8 0, ,1 162,7 825, ,3 0,0 0,0 0, , ,0 WFTiMS 712,9 13,7 301,8 497,3 217,4 0, ,9 45,1 0,0 0, , ,1 WILiŚ 1 123, ,7 20, ,5 4,1 0, ,3 119,1 46,0 0, , ,6 WM 850, ,2 180, ,9 490,5 0,0 934,8 0,0 0,0 0, , ,0 WOiO 418,1 436,7 664, ,5 163,9 0,0 12,9 94,0 0,0 0, , ,8 WZiE 253,8 0,0 0,0 471,5 0,0 0, ,6 5,2 50,5 0, , ,9 BG 669,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0 960,3 704,9 TASK 0, ,7 0,0 0,0 31,4 0, ,2 0,0 0, , , ,9 Pozostałe jednostki 59,6 55,4 0,0 276,7 288,8 0, ,6 0,0 558,5 0, , ,5 Ogółem , , , , ,9 825, ,1 529, , , , ,5 Tabela Wyniki oceny parametrycznej za lata w grupach jednorodnych Jednostka organizacyjna/ Kategoria (poprzednia kategoria) Liczba punktów uzyskanych przez wydział Max. liczba punktów w grupie jednorodnej Min. liczba punktów do kategorii A Miejsce w grupie/ liczebność grupy jednorodnej WA 2 (3) 37,87 119,05 46,22 25/42 WCh 1 (1) 124,90 240,96 102,62 13/43 133

9 WETI 1 (1) 102,70 516,38 88,67 13/47 WEiA 1 (1) 86,43 516,38 88,67 16/47 WFTiMS 1 (1) 97,76 225,58 97,76 21/35 WILiŚ 1 (1) 84,27 119,05 46,22 4/42 WM 3 (3) 60,03 384,13 80,92 23/42 WOiO 3 (3) 74,02 185,74 123,05 27/39 WZiE 1 (2) 37,8 63,24 38,43 28/84 134

10 Wykres Udział procentowy w przychodach uczelni dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PG w 2011 r. 135

11 Wykres Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu nauki na PG w 2011 r. Tabela Wartość i liczba projektów celowych i rozwojowych w latach (w tys. PLN) Rok celowy rozwojowy Łącznie liczba wartość liczba wartość , , , , ,9 392, ,0 350, ,0 300, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Suma , , ,9 136

12 Wykres Udział procentowy poszczególnych wydziałów wg pozyskanych środków w ramach I konkursu NCN Tabela Wartość i liczba projektów w różnych konkursach w 2011 (w PLN) Nazwa konkursu Złożone Otrzymane Wartość dofinansowania FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ START START NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU LIDER II edycja INNOTECH I edycja 20 3 (1 PG lider, 2 PG wykonawca) MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO IUVENTUS PLUS II edycja DIAMENTOWY GRANT I edycja Stypendia MNiSW dla młodych wybitnych naukowców Fundusz Nauki i Technologii Polskiej inwestycja aparaturowa 9 nie rozstrzygnięto NARODOWE CENTRUM NAUKI Opus finansowanie projektów badawczych 144 9*

13 Preludium konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora Sonata konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Harmonia międzynarodowy niewspółfinansowany Maestro konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA projekty celowe Projekty celowe 6 brak informacji o rozstrzygnięciu NFOŚ, WFOŚ Projekty badawcze, dofinansowanie do konferencji Łącznie *brak informacji o rozstrzygnięciu drugiego naboru 138

14 Tabela Konsorcja, sieci naukowe i laboratoria na PG w 2011 r. Jednostka organizacyjna Konsorcja naukowoprzemysłowe Sieci naukowe/konsorcja naukowe Liczba laboratoriów certyfikowanych* WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem *Laboratoria certyfikowane (brak laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji) 139

15 Tabela wyniki konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki Jednost ka złożone finanso wane Projekt badawczy wartość Wartość dofinansowa nia Konkurs dla osób nieposiadających stopnia doktora liczba finanso wane wartość Wartość dofinanso wania liczb a Konkurs dla osób posiadających stopień doktora finanso wane wartość Konkurs projekt międz. niewspółfinans. Wartość dofinanso wania liczba wartość liczba finans owan e Ogółem wartość Wartość dofinanso wania WA WCh WETI , WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Łącznie

16 Tabela Liczba grantów realizowanych na wydziałach w 2011 r., których kierownikiem jest pracownik ze stopniem doktora Jednostka organizacyjna Liczba grantów Liczba kierowników A 2 2 Ch EiA 5 5 ETI FTiMS 2 2 ILiŚ 5 5 M 7 6 OiO 4 4 ZiE 5 5 Łącznie Tabela Liczba grantów realizowanych na wydziałach w 2011 r., których kierownikiem jest pracownik ze stopniem doktora habilitowanego Jednostka organizacyjna Liczba grantów Liczba kierowników A 3 2 Ch EiA 5 4 ETI FTiMS 1 1 ILiŚ 10 5 M 5 5 OiO 3 3 ZiE 3 2 Łącznie Działalność wdrożeniowa Uczelnia od kilku lat prowadzi politykę ukierunkowania swoich badań na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku. Jednym z elementów tej polityki jest ochrona własności intelektualnej powstałej w Politechnice Gdańskiej, w szczególności dotyczy to opracowanych przez pracowników wynalazków. W 2011 roku zgłoszono w Urzędzie Patentowym RP 54 projektów wynalazczych opracowanych przez naszych pracowników, urząd przyznał Uczelni 32 patentów a 2 projekty uzyskały prawo ochronne. W przeciwieństwie do wzrostu udzielonych patentów zanotowano niższą liczbę zgłoszeń projektów wynalazczych. Opracowano 141

17 dokumentację dwóch wzorów użytkowych. Szczegółowe dane dotyczące ochrony własności intelektualnej na przestrzeni ostatnich lat znajdują się w załączniku do rozdziału. Wykres Liczba zgłoszeń patentowych i udzielonych praw pchronnych w latach W 2011 roku udzielono 19 licencji na projekty chronione przez Uczelnię Liczba udzielonych licencji jest wyższa niż w stosunku do roku 2010, wpływy z tytułu zastosowania licencji wzrosły nieznacznie. Szereg rozwiązań opracowanych przez pracowników uczelni uzyskało nagrody i wyróżnienia na polskich i międzynarodowych wystawach (szczegółowy wykaz nagród znajduje się w rozdziale 5). 142

18 Tabela Działalność wdrożeniowa na PG w 2011 r. Jednostka organizacyjna Wynalazki zgłoszone do UP RP Patenty i prawa ochronne udzielone przez UP RP Rozwiązania innowacyjne KNOW HOW Udzielone licencje WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem Europejskie Centrum Wspierania Innowacji: Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Wspierania Innowacji (WCWI) jest upowszechnianie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki. ECWI działające na Politechnice Gdańskiej, oferuje użytkownikom szeroki zakres usług wspierania innowacyjności, takich jak dostęp i dostarczanie informacji patentowej, badania i analizy patentowe czy szkolenia w tym zakresie. Obecnie ECWI, jako jedyny ośrodek w Polsce, realizuje projekt pilotażowy "Reorienting patent information centres" z Europejskim Urzędem Patentowym przy współpracy z Urzędem Patentowym RP (projekt na lata: ), którego celem jest podniesienie satysfakcji klientów i dostosowanie się do nowych trendów i oczekiwań. W ramach projektu pilotażowego są wprowadzane nowe usługi, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku. Dotychczasowe i nowe usługi ECWI obejmują swoim zakresem informacje o prawach wyłącznych, statusie prawnym i praktyczne stosowanie własności intelektualnej w procesach biznesowych, badaniach naukowych i komercjalizacji. 143

19 Udział w projekcie umożliwia pogłębienie dotychczasowej wiedzy i poznanie nowych form organizacyjnych, które będzie można wdrożyć na Politechnice Gdańskiej w ECWI. Europejski Urząd Patentowy zapewnia profesjonalne szkolenia (wyjazdowe oraz sesje online a także szkolenia na miejscu prowadzone przez eksperta z EPO coaching) umożliwiające poznanie nowych usług oraz niezbędnych narzędzi. Ponadto uczestnictwo w projekcie zapewnia platformę pomiędzy uczestnikami projektu łącznie dwanaście ośrodków z Europy, dzięki której możliwa jest wymiana doświadczeń i budowanie sieci networkingu. Tabela Liczba porad i konsultacji świadczonych w ramach działalności ECWI na Politechnice Gdańskiej w latach Liczba porad Pracownicy uczelni i studenci Przedsiębiorcy, osoby indywidualne Telefonicznych Osobistych E mail Razem Ilość przeprowadzonych szkoleń: szkolenia indywidualne dla studentów odwiedzających ECWI, w grupach do 5 osób ok. 200 osób przeszkolonych w 2009 r. i 2010 r. ok. 60 osób przeszkolonych w 2011 r. Ponadto ECWI uczestniczy w organizacji i realizacji szkoleń dla doktorantów Politechniki Gdańskiej a czasem i innych uczelni z regionu Pomorza, w ramach programu Patent Plus. UWAGA do tab.1: w porównaniu z latami 2009 i 2010 (łączna liczba porad wynosiła w 2009 r. 1373, a w 2010 r. 1832) w roku 2011 wystąpił znaczny spadek ilości porad i usług (łącznie 925). Faktem który miał na to wpływ były między innymi zmiany organizacyjne i strukturalne na Politechnice Gdańskiej dotyczące ECWI. Ośrodek w nowej lokalizacji funkcjonuje i w pełni realizuje wszystkie powierzone zadania od roku. Informacje o bazach i papierowych zbiorach dot. informacji patentowej: ESPACE PRECES i ACCESSPRECESS: pełne teksty opisów patentowych CS, CZ, SK, HU, PL, BG, RO, LT, LV (od 1993 r.) i bibliografia do nich ESPACE ACCESS: informacje bibliograficzne i skróty w jęz. angielskim wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych (EP) oraz wszystkich zgłoszeń międzynarodowych (WO) ESPACE ACCESS EPB: informacje bibliograficzne i zastrzeżenia patentowe wszystkich patentów udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy ESPACEBULLETIN : stan prawny i obszerne dane bibliograficzne wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych (EP) 144

20 ESPACEFIRST : pierwsze strony zgłoszeń EP i WO (1996 r r.) ESPACE ACCESSEUROPE : patentowe informacje bibliograficzne FR, UK, NL, BE, LU, CH (1978 r r.) GLOBALPAT : dane bibliograficzne i skróty w jęz. angielskim rodzin patentów opartych na wspólnym pierwszeństwie (od 1971 r.) COSMOS : pełne teksty opisów francuskich (od 1992 r.) TRACES : znaki towarowe BG, CS, HU, PL, RO, SK Literatura pomocnicza na dyskach CD/DVD, m.in. akty prawne, orzecznictwo, wydawnictwa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), materiały konferencyjne. Dostęp online do ok. 70 mln dokumentów patentowych z całego świata (w tym skróty w jęz. angielskim opisów japońskich) w bazach internetowych. Zbiory na nośniku polskie opisy patentowe wydawnictwa Urzędu Patentowego RP ( Biuletyny, Wiadomości, Wykazy, teksty klasyfikacji) książki, czasopisma, materiały informacyjne UPRP, EPO, WIPO, OHIM 145

21 Tabela Liczba zgłoszeń projektów wynalazczych do Urzędu Patentowego RP Jednostka organizacyjna/ Rok WA WCh WETI (1)* 6 (3)* 20 (2)* 22 WEiA (1)* 7 5 (1)* 3 WFTiMS (2)* 0 0 WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem *zgłoszenia projektów wynalazczych w procedurze międzynarodowej PCT. 146

22 Tabela Liczba udzielonych patentów przez Urząd Patentowy RP Jednostka organizacyjna WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem Tabela Liczba praw ochronnych udzielonych przez Urząd Patentowy RP Jednostka organizacyjna/rok WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem Tabela Liczba udzielonych licencji na rozwiązania objęte ochroną w Politechnice Gdańskiej. Jednostka organizacyjna/ rok WA WCh WETI WEiA WFTiMS WILiŚ WM WOiO WZiE Ogółem

23 Pozyskiwanie środków na działalność naukową i badawczą Projekty pozyskane oraz realizowane z funduszy strukturalnych oraz międzynarodowych programów badawczych na Politechnice Gdańskiej w 2011 roku Politechniki Gdańska uczestniczyła aktywnie w 2011 roku w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych oraz inicjatyw międzynarodowych na wsparcie przedsięwzięć badawczych i rozwojowych. W niniejszym sprawozdaniu zawarto informacje o źródłach finansowania projektów, w podziale na fundusze strukturalne, programy ramowe oraz inne inicjatywy międzynarodowe. Wartości projektów podano w zł, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 7 marca 2012 (1 = 4,1514 zł). Tabela Liczba podpisanych umów w latach Źródło Fundusze strukturalne Programy Ramowe Inne projekty międzynarodowe Środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych Projekty realizowane w 2011 roku (wartości ogółem) W 2011 roku Politechnika Gdańska realizowała łącznie 52 projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych na łączną kwotę 340 milionów złotych zł, w tym 16 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 19 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 7 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz 8 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 148

24 Wykres Projekty realizowane w 2011 roku w ramach funduszy strukturalnych Wykres Wartość projektów realizowanych w 2011 roku w ramach funduszy strukturalnych Tabela Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2011 roku L.p. Nazwa Działanie program Tytuł projektu u 1 PO KL 2.1 Studia Podyplomowe MBA Strategiczny Przywódca 2 PO KL 2.1 Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami 3 PO KL 2.1 Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed EURO PO KL 2.1 Studia podyplomowe MBA Zarządzanie strategiczne: 149 Jednostka Okres realizacji WZIE WZIE WZIE WZIE Wartość projektuudział PG , , , ,75

25 programami i projektami PO KL Za rękę z Einsteinem II Ed. WFTiMS PO KL edoświadczenia w fizyce WFTiMS PO KL epodręcznik przyszłość szkoły zaczyna się od dziś 8 PO KL Przygotowanie i realizacja studiów Inżynieria Biomedyczna studia międzywydziałowe 9 PO KL Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej 10 PO KL Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii; ISDPGNT 11 PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż (Kierunki zamawiane) 12 PO KL Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej 13 PO KL Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej 14 PO KL Inżynieria Materiałowa przyszłość gospodarki 15 PO KL Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Inżynier z przyszłością 16 PO KL 4.2 Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. WFTiMS WETI WA WCh/WETI/W FTiMS WCh/ WEiA WCh WM WFTiMS/WM /WCh WCh WZIE (PG partner) 17 PO IG Inżynieria Internetu Przyszłości WETI PG Partner 18 PO IG 1.2 POMOST Metabolizm przeciwnowotworowych pochodnych triazoloakrydonu i 9amino1nitroakrydyny w komórkach nowotworowych oraz ich wpływ na aktywność enzymatyczną i ekspresję genów enzymów WCh , , , , , , , , , , , , ,00 150

26 19 PO IG 1.2 POMOST 20 PO IG Ventures 21 PO IG 1.2 Ventures 22 PO IG 1.2 Homing Plus metabolizujących z grupy cytochromu P450 (grant promotorski MNiSW) An unique fungal lysine biosynthesis enzymes new targets for antifungal agents Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej THIVERA badanie wpływu opinii internautów na rynek kapitałowy Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment 23 PO IG Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju 24 PO IG Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle 25 PO IG Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych (PG Partner) 26 PO IG Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami (NOR STA) 27 PO IG Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków 28 PO IG Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biogumigacji gleby AGROBIOKAP 29 PO IG Domowy asystent osób starszych i chorych 30 PO IG 2.1 Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 31 PO IG 2.3 Mayday EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń. WCh WCh WETI WETI /2013 WILIŚ WETI WILIŚ WETI WILIŚ WCh WETI WEIA CI TASK , , , , , , , , , , , , ,00 151

27 32 PO IG 2.3 Platforma Obsługi Nauki PLATON Etap I: kontener usług wspólnotowych CI TASK (Uczestnik konsorcjum) Projekt ,69 33 PO IG 2.3 Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej PLGrid CI TASK (Uczestnik konsorcjum) PG jest zobowiązana do zrealizowania zadań w projekcie w okresie ,00 34 PO IG 2.3 Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN CI TASK(Uczestni k konsorcjum) PG jest zobowiązana do zrealizowania zadań w projekcie w okresie od , przedłużono umowę 35 PO IG 2.3 Platforma Informatyczna TEWI WEIA RPO Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze 37 RPO ICT INNOVA Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT 38 RPO 2.1 Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna. 39 RPO euczelnia stworzenie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eusługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego 40 RPO Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Główna PG Centrala WETI WEiA Centrala , , , , , , ,30 152

28 41 RPO 5.5 Termomodernizacja obiektów dydaktycznobadawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku 42 RPO 2.1 Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki Politechniki Gdańskiej 43 POIiŚ 13.1 Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 44 POIiŚ 13.1 Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 45 EWT BSR LongLife Zrównoważone, energooszczędne i chroniące zasoby budynki mieszkalne uwzględniające ujednolicone procedury oraz nowe zaadaptowane technologie 46 EWT BSR Best Agers Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster bussines and skills development in the Baltic Sea Region 47 EWT BSR Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region 48 EWT SBR Opracowanie metody projektowania i wykonawstwa obwałowań z wykorzystaniem urobku z robót czerpalnych w połączeniu z innymi materiałami ziarnistymi lub geosyntetykami /Dredged Materials in Dike Construction 49 EWT SBR 1.2 Generation BALT Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea expert 50 EWT SBR 2.3 MARRIAGE Better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim WEIA WETI Centrala Centrala WILiŚ WZIE WZIE WILiŚ WOiO WZIE EWT BSR RECO Baltic 21 Tech WCh EWT BSR QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age QUICK IGA WZIE , , , , Euro ( ,00 PLN) ,72 Euro ( ,94 PLN) Euro ( ,00 PLN) Euro ( ,00 PLN) Euro ( ,94 PLN) Euro ( ,53 PLN) Euro ( ,00 PLN) Euro ( ,00 PLN) 153

29 Projekty pozyskane w 2011 roku Politechnika Gdańska uzyskała w roku 2011 dofinansowanie na 10 projektów na łączną kwotę zł. Umowy zawarto w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (3 projekty), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (3 projekty), Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (1 projekt) oraz Programu Operacyjnego Południowy Bałtyk (1 projekt) oraz Program Regionu Morza Bałtyckiego (2 projekty). Tabela Projekty pozyskane w roku 2011 w ramach funduszy strukturalnych Program Działanie Tytuł projektu Wartość projektu udział PG POKL Studia Podyplomowe MBA Strategiczny ,78 Przywódca POKL Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie ,08 Strategiczne: Programami i Projektami POKL Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki ,00 GdańskiejInżynier z przyszłością POIG 1.2 Pomost An unique fungal lysine biosynthesis enzymes ,00 new targets for antifungal agents POIG 1.2 THIVERA badanie wpływu opinii internautów na ,00 Ventures rynek kapitałowy POIG 1.2 Homing Advanced Simulation Methods for ,00 Plus Electromagnetic Exposure Assessment RPO WP ICT INNOVA Wzrost konkurencyjności i ,00 innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT SBR 1.2 Generation BALT Linking maritime education with the changing job market for a ,00 ( PLN ) new generation of Baltic Sea expert BSR RECO Baltic 21 Tech ,00 ( PLN) BSR QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age QUICK IGA ,00 ( PLN) Projekty realizowane w 2011 roku w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych oraz projekty międzywydziałowe Wśród Wydziałów Politechniki Gdańskiej w 2011 roku najwięcej projektów realizowały samodzielnie Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Elektroniki (9 projektów), Wydział Zarządzania i Ekonomii (9 projektów) oraz Wydział Chemiczny (7 projektów). 154

30 Wykres Liczba projektów realizowanych w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych oraz Projekty Międzywydziałowe Wykres Wartość projektów realizowanych w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych oraz Projekty Międzywydziałowe Kategoria Inne oznacza projekty międzywydziałowe oraz projekty realizowane w więcej niż jednej jednostce centralnej. Projekty te klasyfikuje Tabela Tabela Projekty międzywydziałowe L.p. Nazwa programu Działanie Tytuł projektu Jednostka Okres realizacji Wartość projektuudział PG 155

31 1 PO KL Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii; ISDPGNT 2 PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż (Kierunki zamawiane) 3 PO KL Inżynieria Materiałowa przyszłość gospodarki WCh/WETI/ WFTiMS WCh/ WEiA WFTiMS/WM /WCh , , ,81 4 RPO Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze Centrala ,99 5 RPO euczelnia stworzenie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eusługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego 6 POIiŚ 13.1 Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 7 POIiŚ 13.1 Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Centrala Centrala Centrala , , , Środki pozyskane w ramach Programów Ramowych UE 7. Program Ramowy UE jest największym programem finansującym badania naukowe oraz rozwój technologiczny w Europie. Jego budżet, szacowany na ponad 50 mld euro, nie jest dzielony na poszczególne kraje, lecz członkowie UE oraz krajów stowarzyszonych ubiegają się o dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Z uwagi na dużą konkurencję wniosków składanych przez europejskie zespoły badawcze, projekty 7. Programu Ramowego należą do projektów trudnych do uzyskania. Politechnika Gdańska sukcesywnie pozyskuje projekty finansowane z kolejnych Programów Ramowych, a ich realizacja na uczelni świadczy o bardzo wysokim poziomie badań jednostki Projekty realizowane ze środków Programów Ramowych UE w 2011 roku W 2011 roku na Politechnice Gdańskiej realizowano 11 projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE. Ponadto, 7 z wyżej wymienionych

32 projektów uzyskało dodatkowe środki finansowe ze strony MNiSW w postaci tzw. projektu współfinansowanego. Łączne uzyskane dofinansowanie wyniosło zł. Pozyskane dofinansowanie przeznaczono na prace badawcze w obszarach tematycznych: środowisko, bezpieczeństwo, nanomateriały oraz zrównoważony transport. W ramach uzyskanego dofinansowania prowadzono zadania mające na celu wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie. Ponadto uczelnia jako partner uczestniczyła w projektach zwiększających możliwości innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych. Na wykresie przedstawiono liczbę projektów 7. PR UE, realizowanych w 2011 r., z podziałem na programy szczegółowe. CAPACITIES, 2 PEOPLE, 2 COOPERATION, 7 Wykres Projekty realizowane w 2011 roku ze środków 7. PR UE W odniesieniu do dwóch projektów o akronimach SASD oraz DYNAMICOL Politechnice Gdańskiej przyznano prestiżową funkcję koordynatora. W tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące projektów 7. Programu Ramowego UE, które były realizowane przez uczelnię w 2011 r. Tabela Zestawienie projektów 7. PR UE realizowanych w 2011 r. Lp. Program szczegółowy Tytuł projektu Wydział Okres realizacji 1 COOPERATION PERFORM A sophisticated multiparametric WETI system for the continuous effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson s disease and other neurodegenerative diseases. 2 COOPERATION CORFAT Cost effective corrosion WOiO and fatigue monitoring for transport products COPPERATION RISPECT Riskbased expert system for through life ship structural inspection and maintenance and newbuild ship structural design WOiO Wartość projektu udział PG

33 4 CAPACITIES SMARTCATCH The development of a novel remote stress sensing system to increase safety, efficiency and reduce environmental effects in fishing and mooring applications. 5 CAPACITIES ClosedFishCage Development of an innovative, costeffective environmentally friendly closed cage for seabased fish farming. 6 COOPERATION INDECT Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for 7Security of Citizens in Urban Environment 7 COOPERATION PERSUADE PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment. 8 COOPERATION PARYLENS PARYLENE based artificial smart LENSes fabricated using a novel solidonliquid deposition process 9 COOPERATION ADDPRIVPRIVeILLANCE Automatic data relevancy Discrimination for a privacysensitive video surveillance 10 PEOPLE SASD Smart multipurpose knowledge administration environment for intelligent decision support systems development. 11 PEOPLE DYNAMICOL Ultrafast Charge Transfer in ionatom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods WOiO WOiO WETI WM WFTiMS/ TASK WETI WZiE WFTiMS Na wykresie przedstawiono wartość projektów realizowanych w 2011 roku, z podziałem na programy szczegółowe 7. Programu Ramowego UE. Wykres Wartość projektów realizowanych w 2011 r. w ramach 7. Programu Ramowego UE 158

34 Projekty pozyskane w ramach Programów Ramowych UE w 2011 roku W 2011 roku pracownicy Politechniki Gdańskiej złożyli 21 wniosków w ramach konkursów 7. Programu Ramowego UE. W bieżącym roku uczelnia pozyskała 2 projekty finansowane ze środków 7. PR UE, w tym projekt na międzynarodową wymianę pracowników (IRSES). Ponadto Politechnika Gdańska została partnerem w prestiżowym grancie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, realizowanym w ramach programu szczegółowego IDEAS (Advanced Grant). Jest to typ projektu realizowany w dziedzinach przekraczających granice aktualnego poziomu wiedzy. W Polsce naukowcy do tej pory otrzymali jedynie dwa projekty Advanced Grant, dlatego należy podkreślić duży sukces uczelni. Ogólne informacje odnośnie uzyskanych projektów przedstawiono w Tabeli 6. Tabela Zestawienie projektów 7. PR UE pozyskanych w 2011 r. Program szczegółowy Typ projektu Tytuł projektu Wartość projektuudział PG IDEAS Advanced Grant QOLAPS Quantum resources: conceptuals and applications PEOPLE IRSES CARBALA Carbon balancing for nutrient control in wastewater treatment Projekty 7. PR UE realizowane w 2011 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz projekty międzywydziałowe Największa liczba projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków 7. PR UE realizowana była w 2011 roku na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (4 projekty). Drugi pod względem aktywności w realizacji projektów 7. PR był Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (3 projekty). Na wykresie przedstawiono ogólną liczbę prowadzonych w 2011 projektów, z podziałem na poszczególne Wydziały Politechniki Gdańskiej. Wykres Liczba projektów realizowanych ze środków 7. PR przez poszczególne Wydziały Politechniki Gdańskiej 159

35 Środki pozyskane w ramach pozostałych międzynarodowych programów badawczych (EUREKA, COST, ERANET i innych) Politechnika Gdańska aktywnie pozyskuje również środki w ramach innych międzynarodowych umów oraz programów badawczych. Uczelnia prowadzi projekty finansowane z takich programów jak: Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań NaukowoTechnicznych (COST) Inicjatywa EUREKA ERANET MATERA PolskoSzwajcarski Program Badawczy Projekty realizowane w ramach pozostałych międzynarodowych programów badawczych w 2011 roku W 2011 roku uczelnia realizowała 9 projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków innych międzynarodowych programów badawczych. Jeden z wymienionych projektów, finansowany ze środków programu ERANET MATERA, był koordynowany przez Politechnikę Gdańską. Pozyskane dofinansowanie przeznaczono na prace badawcze w obszarach tematycznych takich jak bezpieczeństwo, nowe materiały, technologie komunikacyjne, zdrowie oraz chemia molekularna. Na wykresie przedstawiono liczbę projektów realizowanych w 2011 roku z podziałem na źródło finansowania. OFFSET, 1 ERANET, 1 EUREKA, 2 COST, 5 Wykres Projekty realizowane w 2011 roku ze środków innych międzynarodowych programów badawczych W tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2011 r. Tabela Zestawienie projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2011 r. Lp. Nazwa programu 1 ERANET MATERA Tytuł projektu Jednostka Data rozpoczęcia Wartość projektu PORTAL Porowaty kompozytowy WM ,00 stop tytanu o wysokiej odporności na korozję, biozgodności i bioaktywności

36 Wartość projektu [zł] 2 COST CUSPFEL Badania strukturalne molekuł dwuatomowych i dynamiki procesów w polu mocnych ultrakrótkich impulsów elektromagnetycznych 3 COST RFCSET Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstajacych technologii bezprzewodowych 4 COST ECCL Dysocjacja i fragmentacja cząstek w zderzeniach z elektonami 5 COST ASSIST Systemy antenowe i sensory dla społeczeństwa informacyjnego nowe metody analizy teoretycznej i szybkiej symulacji numerycznej 6 COST InSIK Inteligentne systemy monitorowania, sterowania i ochrony dla obiektów infrastruktury krytycznej: metodologia, struktury, algorytmy oraz ich zastosowanie do sieci dystrybucji wody pitnej 7 EUREKA MWAVE_CAD Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych 8 EUREKA NEWCOMAT Nowa generacja stalowych, laserowo spawanych paneli sandwichowych, z wypełniaczem z geokruszywa 9 OFFSET Design and synthesis of Novel selective estrogen receptor modulators WFTiMS WFTiMS WFTiMS WETI WEiA WETI WOiO WCh , , , , , , , ,50 Na wykresie przedstawiono wartość projektów realizowanych w 2011 roku, z podziałem na źródło dofinansowania zł zł zł zł COST EUREKA ERANET MATERA OFFSET Wykres Wartość projektów realizowanych w 2011 r. w ramach innych międzynarodowych programów badawczych 161

37 Projekty pozyskane w 2011 roku w ramach pozostałych międzynarodowych programów badawczych W 2011 roku Politechnika Gdańska pozyskała 1 projekt finansowany ze środków inicjatywy EUREKA. Ponadto uczelnia złożyła 5 wniosków projektowych na konkurs PolskoSzwajcarskiego Programu Badawczego i jako jedna z 20 instytucji w Polsce otrzymała dofinansowanie w ramach programu. 3 wnioski projektowe złożono w 2011 w ramach PolskoNiemieckiego Konkursu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Ogólne informacje odnośnie uzyskanych projektów przedstawiono w tabeli Tabela Zestawienie projektów finansowanych pozyskanych w 2011 r. w ramach innych międzynarodowych programów badawczych Program Akronim projektu Tytuł projektu Wartość projektuudział PG EUREKA EUROENVIRON Zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach z wykorzystaniem serwera WWW PolskoSzwajcarski Program Badawczy ENERLIQ Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology , , Projekty realizowane w 2011 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz projekty międzywydziałowe Największa liczba projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków innych międzynarodowych programów badawczych realizowana była w 2011 roku na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (3 projekty). Drugi pod względem aktywności w realizacji projektów był Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2 projekty). Na wykresie przedstawiono ogólną liczbę projektów prowadzonych w 2011 r., z podziałem na poszczególne Wydziały Politechniki Gdańskiej. Wykres Liczba projektów realizowanych ze środków innych międzynarodowych programów badawczych przez poszczególne Wydziały Politechniki Gdańskiej 162

38 Projekty finansowane ze środków funduszy europejskich oraz źródeł międzynarodowych zakończone w 2011 r Fundusze strukturalne W 2011 roku Politechnika Gdańska zakończyła realizację 4 projektów w ramach funduszy strukturalnych na łączną zł. Dwa z nich realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed EURO 2012 oraz Studia podyplomowe MBA Zarządzanie strategiczne programami i projektami ), jeden w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Metabolizm przeciwnowotworowych pochodnych triazoloakrydonu i 9amino1 nitroakrydyny w komórkach nowotworowych oraz ich wpływ na aktywność enzymatyczną i ekspresję genów enzymów metabolizujących z grupy cytochromu P450) oraz jeden w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki Politechniki Gdańskiej) Programy Ramowe W 2011 roku zakończono realizację 2 projektów badawczych finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE. Projekty te realizowane były na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (projekt ClosedFishCage) oraz Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (projekt PERFORM). Wartość dofinansowania powyższych projektów wyniosła ogółem zł Pozostałe międzynarodowe programy badawcze W roku 2011 zakończono realizację 4 projektów finansowanych ze środków innych międzynarodowych programów badawczych. Projekty te finansowane były w ramach: programu ERANET MATERA (1 projekt), zobowiązania offsetowego, zawartego pomiędzy Politechniką Gdańską a Uniwersytetem San Pablo CEU w Madrycie (1 projekt), programu COST (2 projekty). Projekty realizowano na Wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wartość dofinansowania powyższych projektów wyniosła ogółem zł Efekty/rezultaty uzyskane dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych W ramach zakończonych w 2011 roku projektach z funduszy strukturalnych zrealizowano zakładane wskaźniki oraz oczekiwane rezultaty. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę wyników projektów, które zostały zakończone w roku Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Zakończenie realizacji projektu Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (UDARPPM /0803) to projekt zrealizowany w 163

39 ramach Regionalnego Programu dla Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , dzięki któremu Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI PG) może pochwalić się nowoczesną aparaturą, w którą wyposażone zostały specjalistyczne laboratoria dydaktyczne. Projekt był realizowany od sierpnia 2009 roku i zakończył się w maju Inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotacji z budżetu państwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych uczelni. Cel nadrzędny projektu to kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów w branży ICT przekładające się na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej regionu. Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości kształcenia i dostępności infrastruktury dydaktycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG prowadząca do wzrostu liczby studentów podejmujących studia na WETI. Cele projektu zostały osiągnięte, czego wyrazem jest założony wskaźnik rezultatu projektu. Zakładano, że liczba studentów, którzy w roku 2011 skorzystają z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu, wyniesie 5288 osób; w rzeczywistości liczba ta wyniosła 5472 osoby (źródło: sprawozdania dydaktyczne WETI z roku akademickiego 2010/2011 i 2011/2012 oraz rozkłady zajęć za te lata akademickie). Wdrożenie projektu umożliwiło modernizację zajęć laboratoryjnych oraz usprawniło proces prowadzenia zajęć dydaktycznych. Modernizacja, związana z unowocześnieniem bazy pomiarowobadawczej, przyczyniła się do poprawienia jakości kształcenia w katedrach dzięki zaoferowaniu programu kształcenia odpowiadającemu dynamicznie zmieniającemu się i rosnącemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W projekcie uczestniczyło 12 katedr WETI, które opracowały własne koncepcje rozbudowy swoich stanowisk laboratoryjnych, a co za tym idzie, atrakcyjnego programu ćwiczeń. Katedry te to: Katedra Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, Katedra Systemów Automatyki, Katedra Systemów Decyzyjnych, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej, Katedra Systemów Geoinformatycznych, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Katedra Systemów Mikroelektonicznych, Katedra Systemów Multimedialnych, Katedra Sieci Teleinformacyjnych i Katedra Teleinformatyki. Możliwe stało się także rozszerzenie zakresu kształcenia praktycznego o nowe laboratoria specjalistyczne dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz znaczące podniesienie poziomu projektów inżynierskich, prac magisterskich i doktorskich realizowanych na Wydziale. Wydatnym tego przykładem jest unikatowa pracownia systemów współpracy robotów. Pracownia jest dziełem dwóch katedr: Katedry Systemów Automatyki i Katedry Systemów Decyzyjnych. W skład pracowni wchodzą dwa 6osiowe roboty przemysłowe firmy Kawasaki i Mitsubishi i model linii przemysłowej w postaci transporterów przenoszących palety pomiędzy stanowiskami roboczymi obu robotów. Przeznaczeniem pracowni są prace badawczorozwojowe w zakresie zastosowania systemów wizyjnych do sterowania pracą zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz badania technik współpracy robotów przemysłowych operujących we wspólnym obszarze roboczym. Wchodzący w skład pracowni sprzęt umożliwia zapoznanie się studentów z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie robotyki przemysłowej oraz opanowania metod programowania robotów. Realizacja projektu przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu atrakcyjności oferty dydaktycznej Wydziału, która została istotnie wzbogacona o zajęcia laboratoryjne obejmujące swoją tematyką najnowsze technologie światowe z branży ICT, wykorzystujące unikatowe przyrządy i urządzenia, do tej pory rzadko udostępniane studentom w ramach standardowych zajęć. Bez wątpienia przyczyni się 164

40 to do podniesienia poziomu wykształcenia absolwentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ich wartości na rynku pracy i przydatności dla nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, z równoczesnym umocnieniem się Politechniki Gdańskiej na pozycji lidera zaawansowanych technologii w regionie Pomorza. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach projektu Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed EURO 2012 zrealizowano 19 modułów dydaktycznych, przeprowadzono 440 h wykładów, 500h seminariów dyplomowych, 6h egzaminów zew., 10h egzaminów dyplomowych. Wsparciem objęto 20 osób, wszystkie uzyskały dyplom ukończenia studiów. Badanie ewaluacyjne wykazało osiągnięcie następujących efektów: wskaźnik usatysfakcjonowania z otrzymanego wsparcia dydaktycznego zrealizowano na poziomie 96,58 % (zakładano 90%) wskaźnik wzrostu kwalifikacji uczestników poprzez zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie objętym programem studiów zrealizowano na poziomie 94,44% (zakładano 80%) wskaźnik nabycia umiejętności przywódczych i identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego, taktycznego myślenia o sporcie zrealizowano na poziomie 100% (zakładano 80%) W ramach projektu Studia podyplomowe MBA Zarządzanie strategiczne programami i projektami zrealizowano 19 modułów dydaktycznych, przeprowadzono 584 h wykładów, 1000h seminariów dyplomowych, 14h egzaminów zew., 20h egzaminów dyplomowych. Wsparciem objęto 40 osób, wszystkie uzyskały dyplom ukończenia studiów. Badanie ewaluacyjne wykazało osiągnięcie następujących efektów: wskaźnik usatysfakcjonowania z otrzymanego wsparcia dydaktycznego zrealizowano na poziomie 95,88 % (zakładano 90%) wskaźnik wzrostu kwalifikacji uczestników poprzez zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie objętym programem studiów zrealizowano na poziomie 93,69% (zakładano 80%) wskaźnik nabycia umiejętności przywódczych i identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego, taktycznego myślenia o sporcie zrealizowano na poziomie 93% (zakładano 80%) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Metabolizm przeciwnowotworowych pochodnych triazoloakrydonu miał na celu poznanie przemian metabolicznych w komórkach nowotworowych związków C1305 uraz C 1748, charakteryzujących się różną aktywnością cytotoksyczną i przeciwnowotworową oraz określenie wpływu tych związków lub ich metabolitów na aktywność enzymatyczną i ekspresję genów enzymów metabolizujących z grupy cytochromu P450. Dzięki dofinansowaniu z Programu POMOST w ramach Innowacyjnej Gospodarki zrealizowano następujące zadania: zbadano kinetykę przemian metabolicznych związków C31305 i C1748 w komórkach HepG2 i Hep3A oraz określono strukturę chemicznych produktów metabolizmu zbadano wpływ pochodnych C1305 E C1748 na aktywność izoenzymu CYP3A4 w komórkach HepG2 określono wpływ badanych związków na poziom izoenzymu CYP3A4 w komórkach HepG2 określono profil ekspresji genów izoenzymu CYP3A4 w komórkach HepG2 traktowanych związkami C1305 i C

41 Efekty/rezultaty uzyskane dzięki wsparciu ze środków 7. Programu Ramowego UE oraz innych międzynarodowych programów badawczych Przeważającą większość projektów badawczych finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE oraz innych międzynarodowych programów badawczych charakteryzuje ich aplikacyjny charakter. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę wyników projektów, które zostały zakończone w roku Projekty realizowane ze środków 7. PR UE: Projekt Closed Fish Cage rezultatem projektu było opracowanie zamkniętej klatki do hodowli ryb, skorupiaków i alg. Materiał klatki źródło: zapewnia rozdzielenie środowiska naturalnego i wnętrza zbiornika oraz wysoką odporność na narażenia środowiskowe występujące na farmach morskich. Klatka może być eksploatowana w systemie otwartym lub z recyrkulacją wody, w zależności od wymagań każdego hodowanego gatunku ryb i lokalnych warunków środowiskowych, zapewniając jednoczesną izolację hodowli od czynników zagrażających m.in. pasożytów, zakwitów alg, meduz oraz gwałtownych zmian temperatur wody. Projekt PERFORM celem projektu było opracowanie szeregu oryginalnych biosensorów pozwalających na monitorowanie pacjentów z zaburzeniami neurodegeneratywnymi, przede wszystkim w chorobie Parkinsona. Ponadto, opracowany został system telemedyczny, który umożliwi efektywne diagnozowanie aktualnego stanu zdrowia tego typu pacjentów, na odległość. źródło: Projekt realizowany ze środków programu ERANET MATERA: Projekt PORTAL celem projektu było opracowanie nowego kompozytowego materiału na implanty długotrwałe o wysokiej biokompatybilności i bioaktywności oraz odpowiednich własnościach mechanicznych i chemicznych. źródło: Projekt prowadzony w ramach zobowiązania offsetowego: Offset Obligation N o 2.22 w ramach projektu opracowano metodę syntezy selektywnych modulatorów Receptorów Estrogenowych z wykorzystaniem click chemistry. Projekty realizowane ze środków Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań NaukowoTechnicznych (COST): Projekt ASSIST w ramach projektu opracowano nową antenę przeznaczoną dla systemów ultraszerokopasmowych, wykorzystującą sprzężone rezonatory eliptyczne. W efekcie przeprowadzonych prac źródło: opracowano unikalne oprogramowanie wykorzystujące akceleratory sprzętowe pozwalające znacznie skrócić czas symulacji elektromagnetycznych związany z analizą anten z wykorzystaniem metod diakoptyki i sformułowań macierzowych. 166

42 Projekt ECCL w wyniku realizacji projektu zbadano procesy oddziaływania elektronów z cząsteczkami w fazie gazowej, prowadzące do dysocjacji i fragmentacji cząsteczek poprzez rozerwanie określonych wiązań molekularnych. Głównym celem była identyfikacja cząsteczek, które mogą być źródło: następnie wykorzystywane w procesach chemicznych litografii. Prace badawcze w ramach projektu ECCL koncentrowały się między innymi na badaniach przebiegu procesów fragmentacji badanych grup cząsteczek w wyniku oddziaływania z elektronami oraz poszukiwaniu metod kontroli procesów wychwytu dysocjacyjnego przez wprowadzanie wybranych podstawników atomowych i molekularnych Projekty naukowobadawcze, publikacje i raporty badawcze Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Sieci Komputerowej zrealizowane w 2011 roku Poza działalnością lokalną CI TASK czynnie współpracuje z wieloma jednostkami krajowymi przy realizacji wspólnych prac w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W latach Centrum zaangażowało się w następujące projekty: Projekt MAYDAY EURO 2012 Projekt zakłada powstanie specjalizowanej platformy o nazwie KASKADA (Kontekstowa Analiza Strumieni danych z Kamer dla Aplikacji Definiujących Alarmy), która ma stanowić podstawę do identyfikacji obiektów lub niebezpiecznych, określonych zdarzeń w strumieniach danych multimedialnych, przekazywanych z kamer zainstalowanych w różnych miejscach obserwacji. Rozwiązanie tego problemu proponuje się poprzez opracowanie algorytmów wykorzystujących moc bardzo dużego klastra obliczeniowego, wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie kontekstowe do jednoczesnej analizy wielu obrazów, połączonego z systemami monitoringu szerokopasmową siecią światłowodową i wyposażonego w system szybkiego powiadamiania służb o wykrytych zagrożeniach. Szczególnie istotne jest to w obliczu organizowanych w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO Stąd akronim tego projektu MAYDAY EURO Projekt Ogólnopolska infrastruktura gridowa PLGrid dla escience Prowadzenie badań naukowych wymaga wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych. Rośnie liczba zespołów naukowych, które intensywnie ze sobą współpracują, a do tego niezbędne są narzędzia informatyczne umożliwiające gromadzenie i wymianę uzyskanej wiedzy w skali globalnej. Symulacja komputerowa jest w pełni akceptowaną metodą badawczą i coraz częściej łączone są ze sobą wyniki uzyskane z symulacji i eksperymentów. Takie nowatorskie podejście jest najbardziej widoczne w fizyce wysokich energii, w astrofizyce, naukach biologicznych i medycznych, w naukach o Ziemi. Dla realizacji tego nowego paradygmatu prowadzenia badań naukowych, zwanego escience, jest niezbędna infrastruktura gridowa (zwana też CyberScience Infrastructure). Dzięki infrastrukturze gridowej wygodny dostęp do zasobów komputerowych uzyskają zespoły badawcze spoza środowisk, w których działają centra komputerowe Projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa 167