Otwarcie spotkania. prof. dr hab. Armen Edigarian Prorektor UJ ds. dydaktyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarcie spotkania. prof. dr hab. Armen Edigarian Prorektor UJ ds. dydaktyki"

Transkrypt

1

2 Otwarcie spotkania prof. dr hab. Armen Edigarian Prorektor UJ ds. dydaktyki

3 Powitanie przybyłych gości Michał Olszowski Prezes Towarzystwa Doktorantów tel

4 2.1. Szczegółowy plan spotkania I. II. Trochę historii oraz struktura TD UJ Zespół ds. Collegium Medicum III. Zeszyty Naukowe IV. Szkolenia dla doktorantów V. Komisja Promocji i Kultury VI. VII. VIII. IX. Pomoc Materialna Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Programy stypendialne dla doktorantów Wyjazd integracyjny do Brna

5 2.2. Trochę historii TD UJ zostało utworzone w 1992 r. TD UJ = Samorząd Doktorantów UJ "Celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych." Art. 1 pierwszego Statutu TD UJ (1992 rok)

6 2.3. Towarzystwo Doktorantów Członkami Towarzystwa Doktorantów są wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. Organami Towarzystwa Doktorantów są zaś: Walne Zgromadzenie (Zwyczajne oraz Nadzwyczajne), Prezes, Rada (12 członków), Komisja Rewizyjna (4 członków).

7 2.4. Komisje i Zespoły TD UJ Rada Towarzystwa Doktorantów powołuje komisje i zespoły, m.in.: Komisję Prawną Komisję Kultury i Promocji Komisję Nauki i Badań Zespół ds. Szkoleń Zespół ds. Zeszytów Naukowych Zespół ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Do komisji lub zespołu może zgłosić się każdy doktorant.

8 Podstawowe i dodatkowe kanały komunikacyjne TD UJ Marta Hoffmann Przewodnicząca Komisji Promocji i Kultury

9 3.1. Podstawowe kanały komunikacyjne Masz pytania, potrzebujesz pomocy lub chcesz się zaangażować w działalność samorządu? BIURO PREZES ul. Czapskich 4/14 Michał Olszowski tel

10 3.4. Kanały komunikacyjne TD UJ Strona internetowa Facebook Newsletter

11 3.4. Kanały komunikacyjne TD UJ Strona internetowa Facebook Newsletter

12 Zespół ds. Collegium Medicum Natalia Czyżowska Wiceprezes TD UJ ds. Collegium Medicum

13 4.1. Zespół ds. Collegium Medicum koordynowanie zadań TD w CM konferencja doktorantów CM UJ KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący ) Kontakt: Wiceprezes TD UJ ds. CM UJ

14 Zeszyty Naukowe TD UJ Marcin Lubecki Redaktor Naczelny

15 5.1. Informacje ogólne Czasopismo istnieje od 2010 roku i jest wydawane w wersji elektronicznej i papierowej. Międzynarodowa Rada Naukowa na czele z Rektorem UJ Prof. Wojciechem Nowakiem. Trzy serie wydawnicze: humanistyczna, społeczna i ścisła. Indeksacja IC, e-publikacje Nauki Polskiej, Polish Scientific Journals Database, Repozytorium UJ oraz Google Scholar.

16 5.2. Nauki Humanistyczne - kwartalnik Opublikowano 12 numerów zwykłych oraz 7 specjalnych: Co mieści się w mieście? (2010) Kierunki badawcze w filozofii (2011) Kierunki badawcze w filozofii II (2011) Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej (2013) Nigdy nie było tak pięknej plejady. Skamander skamandryci (2014) Kiedy kobieta spotyka mężczyznę O relacjach damsko-męskich w antycznych narracjach kultur śródziemnomorskich (2015) Kazimierz Wierzyński czytany na nowo (2016) ministerialna lista B (5 punktów) i

17 5.3. Nauki Społeczne - kwartalnik Opublikowano 13 numerów, w tym trzy tomy specjalne Miasto - wieś - rezydencja. Przestrzeń determinująca dziele człowieka. Człowiek kształtujący przestrzeń (2014) Wizja przyszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów (2016) Tom prawniczy (2016) W przygotowaniu: Słowo i obraz w okresie staropolskim (2016) Ministerialna lista B (5 punktów)

18 5.4. Nauki Ścisłe - półrocznik W ramach serii ścisłej opublikowano 12 numerów, w tym sześć pokonferencyjnych materiałów Collegium Medicum UJ. W przygotowaniu numer 13. Ministerialna lista B (1 punkt)

19 5.5. Redakcja redaktor naczelny: Marcin Lubecki zastępca r. naczelnego Arkadiusz Nyzio sekretarz redakcji: Rafał Kur seria humanistyczna: Ewa Modzelewska seria społeczna: Jakub Rogulski seria ścisła: Wojciech Tomczyk Dane kontaktowe członków redakcji znajdują się na stronie: Zapraszamy do publikacji i współpracy!

20 Szkolenia dla doktorantów Marta Hoffmann Przewodnicząca Komisji Promocji i Kultury

21 6.1. Lista planowanych szkoleń Harmonogram szkoleń: Pisanie wniosków grantowych (15 październik) Źródła finansowania działalności naukowej (17 października) Prawo autorskie w działalności naukowej II edycja Metodyka prezentacji multimedialnej Aktywny nauczyciel, aktywny student Więcej informacji w zakładce Szkolenia KONTAKT Z ZESPOŁEM:

22 Kultura i promocja TD UJ Marta Hoffmann Komisja Promocji i Kultury

23 Salony Naukowe Co miesiąc spotykam się, żeby wysłuchać referatów, w których dzielicie się tym, nad czym pracujecie, co Was interesuje, co Was inspiruje. To doskonała okazja żeby sprawdzić swoje umiejętności lub ćwiczyć wystąpienia przed większą publicznością. Zgromadzona publiczność wybiera najlepszy referat, którego autor otrzymuje 350 zł na literaturę naukową. Raz w roku wybieramy referat referatów i przekazujemy najlepszemu prelegentowi zł na badania naukowe. Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca, poczynając od października. Spotykamy się w Audytorium Maximum o 18:30. Najbliższy Salon Naukowy odbędzie się 26 października w Sal i Wystawowej A. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem do 14 października br.! Doktorancki Dyskusyjny Klub Filmowy Raz w miesiącu spotykamy się wieczorem w klubie OFF Kijów w Kijów Centrum. Śledzimy filmowe trendy, rozmawiamy, wspólnie wybieramy w ankietach film, który mamy ochotę obejrzeć. Spotkania się uświetniane przez prelegentów. Dołącz do nas, otwórz się na wizję!

24 Śniadania Doktoranckie Raz w miesiącu spotykamy się w Pierwszym Lokalu na ul. Stolarskiej. Podczas zdrowych śniadań, jeden z doktorantów przedstawia swoje doświadczenia z wyjazdów konferencyjnych, grantowych, stypendiów, odbytych za granicą, opatrzonych zdjęciami. To doskonała okazja, aby poznać realia innych miejsc i poznać niejednokrotnie istotne szczegóły z punktu widzenia przyszłego naukowca! Zajęcia sportowe Dotychczas rezerwowaliśmy salę, gdzie doktoranci i doktorantki spotykali się, żeby pograć siatkówkę lub piłkę nożną. Organizowaliśmy także spotkania dla fanów kręgli. Co roku w grudniu odbywa się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar TD UJ. Aktualnie potrzebujemy rąk do pracy! Jeżeli interesuje Cię sport, zgłoś się do Nas! Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ponadto pracujemy nad korzystną umową z Multisportem, która miejmy nadzieję jak najszybciej pojawi się w naszej ofercie dla Was.

25 7.1. Zespół ds. Promocji Potrzebujemy rąk do pracy! Jesteś kreatywny? Masz lekkie pióro? Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres: Poszukujemy chętnych na stanowisko Rzecznika Prasowego TD UJ oraz członków Zespołu ds. Promocji!

26 Pomoc materialna Magdalena Olbert Przedstawiciel Komisji Pomocy Materialnej

27 8.1. Pomoc materialna Pomoc materialna przekazywana przez TD UJ: stypendium socjalne zapomogi stypendium dla najlepszych doktorantów stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Kontakt z Komisją Pomocy Materialnej: Tel.:

28 8.2. Miejsca w Domach Studenckich Ponad 150 miejsc w pokojach jedno-, dwuosobowych w: Żaczku, Nawojce, Bydgoskiej B, Bydgoskiej D, Kamionce, Bursie Jagiellońskiej Każdego roku ogłaszane są dwa terminy składania podań: I tura - druga połowa czerwca II tura - pierwsza połowa września Istnieje możliwość uzyskania miejsca w domu studenckim dla dziecka, współmałżonki/współmałżonka lub opiekuna

29 Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Agnieszka Batko Przedstawicielka Zespołu ds. Konkursu DDD

30 9.1. Ogólne informacje o konkursie Towarzystwo Doktorantów ma do dyspozycji roczny budżet ok. 400 tys. zł, z którego większość (ok. ¾) jest przekazywana doktorantom na dofinansowanie ich działalności naukowej. Rozdysponowanie środków odbywa się w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. Organizujemy cztery edycje w roku......w pięciu kategoriach: 1. Wyjazdy krajowe na konferencje; 2. Wyjazdy zagraniczne na konferencje; 3. Organizacja konferencji; 4. Wydanie publikacji; 5. Tłumaczenie lub korekta językowa artykułu w języku obcym.

31 9.2. Wyjazd krajowy do 800 zł Aktywny udział w konferencji naukowej TD UJ nie finansuje szkół letnich i zimowych, warsztatów, szkoleń, staży, wymian, kwerend itp. Aplikacja powinna zawierać: Wniosek (wypełniony komputerowo!); Komunikat o konferencji; Potwierdzenie udziału w konferencji. Maksymalna wysokość dofinansowania to 600 zł oraz 800 zł dla prestiżowych konferencji międzynarodowych w Polsce z wystąpieniem w języku innym ni polski.

32 9.3. Wyjazd zagraniczny do 1000 zł Aktywny udział w konferencji poza granicami Polski Aplikacja powinna zawierać: Wniosek; Wniosek wyjazdowy; Komunikat o konferencji; Potwierdzenie udziału w konferencji. Maksymalna wysokość dofinansowania zł.

33 9.4. Organizacja konferencji do 4000 zł Konferencja: Organizowana w Krakowie pod patronatem lub przez jednostkę UJ, Głównym organizatorem lub koordynatorem jest doktorant, Co najmniej 8 wystąpień naukowych, w tym znaczący udział doktorantów, Pod opieką samodzielnego pracownika naukowego UJ, Krajowa lub międzynarodowa (wówczas część obrad w języku obcym + udział gości zagranicznych). Maksymalna kwota dofinansowania 3000 zł dla konferencji krajowych i 4000 zł dla konferencji międzynarodowych.

34 9.5. Wydanie publikacji do 6000 zł Wymogi: Charakter naukowy, Wydana w formie drukowanej, (Współ)autorem lub (współ)redaktorem jest doktorant UJ, Recenzowana przez samodzielnego pracownika naukowego, Brak honorarium, Recenzent publikacji nie jest jej (współ-)autorem, ani (współ-)redaktorem. Maksymalna kwota dofinansowania 6000 zł.

35 Wydanie publikacji W ciągu 10 lat przeznaczyliśmy na wydanie publikacji ponad zł.

36 9.6. Refundacja kosztów tłumaczenia lub korekty językowej artykułu do 700 zł Artykuł w języku obcym z Części A listy czasopism MNiSW lub listy filadelfijskiej Aplikacja powinna zawierać: Wniosek, Trzy oferty sprzedaży usługi translacyjnej lub korektorskiej, Opinię samodzielnego pracownika naukowego. Maksymalna kwota dofinansowania 700 zł.

37 9.7. Praktyczne porady Wypełnij wniosek komputerowo, Zbierz wymagane podpisy i pieczątki, szczególnie na wniosku wyjazdowym, Dopracuj kosztorys (realne kwoty, brak honorariów dla prelegentów na konferencjach i autorów publikacji), Pamiętaj: jedna edycja jeden wniosek jednego doktoranta (nie finansujemy wyjazdów dwóch/trzech osób z jednym wystąpieniem lub posterem!), Potwierdzenie udziału w konferencji może być dostarczone po terminie składania wniosków, Przydatne informacje znajdują się na stronie W razie wątpliwości pytaj: przewodniczący zespołu rozpatrującego wnioski, Rafał Damaziak

38 Najbliższy nabór wniosków będzie od ok. 19 listopada do 9 grudnia br. na projekty realizowane od 1 stycznia do 31 marca 2017r. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Kalendarium na rok

39 Programy stypendialne i granty dla doktorantów Karolina Dukała były Prezes TD UJ

40 10.1. Ogólnie o możliwościach stypendialnych doktorantów 1. Stypendia zewnętrzne wewnętrzne (UJ) 2. Granty badawcze

41 Stypendia "wewnętrzne" na UJ Stypendium wydziałowe (doktoranckie) - 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta (ok zl) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (min. 800 złotych dla 30% najlepszych studentów) Fundusz Pomocy Materialnej: - stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium socjalne (ustalane na podstawie kwoty dochodu netto)

42 Inne stypendia na UJ: Fundusz im. Królowej Jadwigi (termin: do 15 czerwca 2016 r) Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak (publikacje organizacje konferencji, wyprawy naukowo badawcze itp.) Stypendia i programy zewnętrzne: Mobilność Plus Stypendium im. Anny Pasek Stypendium MNiSW dla najlepszych doktorantów Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I inne..

43 Na przykład: - Stypendia wyjazdowe: stypendium im Bohdana Winiarskiego (do Cambidge); stypendium Tubitak (badania w Turcji), - Stypendia L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki: Konkurs kierowany jest do młodych kobiet naukowców (granica wieku 35lat), które prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych - Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska" (Stypendia artystyczne) - CERN Doctoral Student Programme - Narodowy Pogram Rozwoju Humanistyki

44 Stypendia SYLFF The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Przyznawane wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych. Stypendium nie jest grantem badawczym! Pozwala na pobyt w instytucji przyjmującej w celu wspierania udziału w zajęciach dydaktycznych Doktoranci I-III roku studiów

45 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej START - 31 październik termin. Stypendia dla wybitnych młodych uczonych.

46 Narodowe Centrum Nauki Preludium - do zł na max 3 lata na badania naukowe i wynagrodzenie dla siebie. Uwaga! Wynagrodzenia nie mogą być łączone. Etiuda zł stypendium miesięcznie + max miesięcznie za każdy miesiąc pobytu w innym kraju + fundusze na wyjazd (do zł)

47 Erasmus/ Erasmus -praktyki

48 Programy międzynarodowe i rządowe informacje www. granty-na-badania.com

49 Szkolenie - 17 października 2016 roku (poniedziałek) do Audytorium Maksimum (sala wystawowa A) Cel: przekazanie podstawowej wiedzy o programach grantowych i stypendialnych oraz szczegółowej wiedzy o tworzeniu wniosków grantowych w konkursach NCN.

50 Wyjazd integracyjny do Brna Artur Karpacz Pełnomocnik TD ds. organizacji wyjazdu

51 11. Wyjazdy integracyjne Dwa wyjazdy (maj i listopad) Brno: 4-6 listopada, koszt zł, w tym: hotel *** ze śniadaniem, transport (autokar), zwiedzanie miasta z przewodnikiem (3 dni), dodatkowe atrakcje po drodze, ubezpieczenie, zapisy (po ABC tutaj :-), a od piątku w biurze TD).

52 11.2. Jaskinie Punkevní (MoravsKy Kras)

53 11.3. Rynek

54 11.4. Kompleks pałacowo-parkowy Lednice-Valtice

55 11.5. Mikulov

56 Zamknięcie spotkania Michał Olszowski Prezes Towarzystwa Doktorantów tel

57 Do zobaczenia na imprezie integracyjnej! PIĄTEK godz Klub RE (ul. św. Krzyża 4)