INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN W LATACH (Ocena działalności przez Radę Kuratorów w 2018 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN W LATACH (Ocena działalności przez Radę Kuratorów w 2018 r.)"

Transkrypt

1 Strona1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN W LATACH (Ocena działalności przez Radę Kuratorów w 2018 r.) 1. Struktura zatrudnienia. 1. Liczba pracowników, dla których instytut jest podstawowym ( pierwszym ) miejscem pracy dane z grudnia każdego roku. 2. Struktura zatrudnienia: osoby z tytułem naukowym, osoby z habilitacją, osoby ze stopniem doktora, osoby z tytułem zawodowym magistra (lub równoważnym). 3. Osoby urlopowane (podać powód urlopowania każdej osoby). 4. Osoby, dla których instytut jest dodatkowym (2. i kolejnym) miejscem zatrudnienia (całe etaty i ich części). uwaga: informacje z pkt. 1-4 podać z rozbiciem na poszczególne lata: 2013, 2014, 2015, 2016: Kategorie uwagi Pkt Dotyczy tylko pracowników naukowych Pkt. 2. prof. 9, dr hab. 6, dr- 10, mgr - 8 Pkt. 3. Prof. dr hab. P. Boski - urlop bezpłatny, dr J. Więckowska urlop bezpłatny prof. 8, dr hab. 7, dr 10, mgr - 6 prof. 8, dr hab. 7, dr 10, mgr - 5 prof. 8, dr hab. 7, 10, mgr - 6 Prof.d r hab. K. Kaniasty urlop bezpłatny dr Dotyczy tylko pracowników naukowych Dotyczy tylko pracowników naukowych Pkt. 4. Dr Rafał Kawa- cały etat Dotyczy tylko pracowników naukowych Kategorie wiekowe pracowników do 35 r. ż r. ż r. ż r. ż. mgr dr dr hab pow. 70 r. ż. prof wg stanu na koniec roku Kształcenie kadr naukowych. 1

2 Strona2 1. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Instytut ma 1989 r. 2. Przekazywanie przez pracowników samodzielnych uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych poza instytut (kto i gdzie?) Nie dotyczy 3. Nadane stopnie naukowe i poparte wnioski o nadanie tytułu naukowego (pracownicy): - awanse uzyskane w instytucie; Rok 2013 Uzyskanie tytułu naukowego profesora - Jerzy Bobryk r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - Piotr Radkiewicz r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora - Klaudia Modlińska r. Rok 2014 Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - Małgorzata Fajkowska r. Rok 2015 Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - Robert Balas r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora - Katarzyna Cantarero r. - Marta Penczek-Zapała r. Rok 2016 Uzyskanie tytułu naukowego profesora - Anna Kwiatkowska r. - awanse uzyskane poza instytutem. - Justyna Sarzyńska uzyskanie stopnia doktora na SWPS r. - Łukasz Okruszek uzyskanie stopnia doktora na UW r. 4. Kształcenie kadr dla innych instytucji: 2

3 Strona3 -przeprowadzone przewody awansowe pracowników spoza instytutu (z rozbiciem na lata); Rok 2013 Nadanie stopnia naukowego doktora - Michał Białek r. - Radosław Kaczan r. - Piotr Walecki r. - Anna Rygielska r. Rok 2014 Nadanie stopnia naukowego doktora - Karolina Konopka r. - Agnieszka Rędzińska r. Rok 2015 Brak Rok 2016 brak - udział pracowników w zewnętrznych przewodach awansowych (w roli promotorów i recenzentów). RECENZJE W PRZEWODACH HABILITACYJNYCH - Jerzy Bobryk recenzja dorobku naukowego dr Pawła Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 2013 r. - Joanna Mizielińska recenzja dorobku naukowego dr Krzysztofa Arcimowicza, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, 2013 r. - Jerzy Bobryk recenzja dorobku naukowego dr Joanny Trzópek, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 2014 r.; - Joanna Mizielińska recenzja dorobku naukowego dr Krzysztofa Arcimowicza, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, 2014 r.; - Wojciech Pisula recenzja dorobku naukowego dr Macieja Trojana, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, 2014 r.; - Joanna Mizielińska - recenzja dorobku naukowego dr Honoraty Jakubowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii, 2015 r.; - PEŁNIONE FUNCKCJE PROMOTORA W PRZEWODACH DOKTORSKICH - Piotr Gasparski przewód doktorski mgr Agnieszki Rędzińskiej nt. Czy pieniądze dają szczęście? Behavioralne i poznawcze determinanty satysfakcji finansowej, obrona 2014 r. - Joanna Rączaszek Leonardi przewód doktorski mgr Agnieszki Dębskiej nt. Rekonstruowanie wiedzy i perspektywy poznawczej drugiej osoby w procesie komunikacji, obrona 2016 r. 3

4 Strona4 - Joanna Rączaszek Leonardi przewód doktorski mgr Bartosza Szymczyka nt. Językowe wskaźniki zaburzeń psychicznych weryfikacja możliwości użycia automatycznej analizy tekstu programem LIWC, otwarty 2016 r. - Kamila Wojdyło kopromotor Work Craving and self-regulation in longitiudinal study (2015). Promotor główny: Prof. Nicola Baumann, Dipl.-Arbeit: Wilhelm Karlson, University of Trier, Niemcy. RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH - Piotr Gasparski recenzja w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trzcińskiej nt. Socjalizacja ekonomiczna i cechy indywidualne jako determinanty postaw oraz zachowań oszczędnościowych młodzieży, 2013 r. - Urszula Jakubowska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Anny Rygielskiej nt. Kiedy modlitwa szkodzi demokracji? Wybrane czynniki pośredniczące między religijnością i autorytaryzmem, 2013 r. - Anna Kwiatkowska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Korneli Zakrzewskiej- Wirkus nt. Determinanty procesu kulturowej zmiany: osobowość, styl przywiązania i religijność, 2013 r. - Anna Kwiatkowska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Majcher nt. Próba uchwycenia wizerunku płci i ich przemian: cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja ; 2013 r. - Wojciech Pisula recenzja w przewodzie doktorskim mgr Judyty Gulatowskiej nt. Komunikacja dźwiękowa u szczurów wpływ interakcji społecznych na wokalizację alarmową, 2013 r.; - Krystyna Skarżyńska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Jacha nt. Wyznaczniki akademickich i pozaakademickich aktywności studentów w kontekście jakości życia, 2013 r.; - Jerzy Bobryk recenzja w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Przegalińskiej nt. Fenomenologia istot wirtualnych, 2014 r.; - Piotr Gasparski - recenzja w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Idzikowskiej "Zniekształcenia prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem", 2014 r.; - Krystyna Skarżyńska - recenzja w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Konopki: "Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej kobiet i mężczyzn", 2014 r.; - Anna Kwiatkowska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Mikołajczyk nt. The structure of ambivalence toward women Legitimization of gender discrimination and prospects for change, 2015 r. - Skarżyńska Krystyna recenzja w przewodzie doktorskim mgr Manany Anna Jaworska nt. Czym jest dojrzała identyfikacja z grupą?, 2016 r.; - Skarżyńska Krystyna recenzja w przewodzie doktorskim mgr Dagny Kocur nt. Władza w organizacji zawodowej a władza w bliskich relacjach seksualnych, 2016 r.; - Joanna Mizielińska recenzja w przewodzie doktorskim mgr Justyny Struzik nt. Ruchy queerowe w Polsce: analiza socjologiczna, 2016 r.; - Robert Balas recenzja w przewodzie doktorskim mgr Konrada Bociana nt. "Wpływ własnego interesu na moralne oceny cudzych zachowań", 2016 r.; 4

5 Strona5 Pol-Nor/202343/62/ /N-EuroUnder/2011/0 Nr projektu 5. Wspieranie postdoków (liczba przyjętych do pracy oraz charakter ich zatrudnienia). liczba przyjętych: 1, zatrudniona w projekcie finansowanym przez NCN w programie SONATA BIS 3. Aktywność w zakresie pozyskiwania grantów granty UE, MNiSzW, NCN (wyodrębnić: MAESTRO, HARMONIA), FNP (program: subsydia profesorskie i mistrz ), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH). 1. Liczba grantów wg wyszczególnionych kategorii afiliacja kierownika w instytucie. WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTÓW W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Tytuł projektu Płaszczyzna porozumiewania jako podzielna dynamika na dwóch wybranych skalach czasu: dynamika konwersacji w czasie rzeczywistym oraz kształtowanie się kategorii poprzez epizody interakcji społecznej i językowej Kierownik projektu Dr hab. Joanna Rączaszek- Leonardii Przyznane środki finansowe (w tys. zł) Data podpisania umowy Data zakończeni a ,00 01/10/ /09/2015 NCN / Jednostka finansująca/ nazwa projektu w ramach którego jest finansowany ESF-Euro Understanding/ EuroCORES Socio-cultural and Psychological Predictors of Work- Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. Dr Jakub Kryś Dr hab. Anna Kwiatkowska , Projekt w ramach Polsko- Norweskiej współpracy badawczej 5

6 Strona6 2011/01/N/HSP6/ /03/N/HS6/05112 Nr projektu DEC-2011/01/M/HS6/02567 Work craving personality antecedents and regulatory mechanisms"; International grant founded by Polish National Science Centre and Ministry of Science and Higher Education, in cooperation with Prof. Julius Kuhl (Universität Osnabrück, Germany) and Prof. Nicola Baumann (Universität Trier, Germany) Dr Kamila Wojdyło Kwota główna ,00 Kwota dla IP PAN ,92 Przeniesiony z Uniwersytetu Gdańskiego NCN grant międzynarodowy WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH LUB DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW: MNiSW, NCBiR, NCN, FnRNP, NFOŚIGW Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane środki finansowe (w tys. zł) Data podpisania umowy Data zakończenia Instytucja finansująca / Nazwa programu Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym sprawczości i wspólnotowości osób uśmiechających się dr Jakub Kryś ,00 03/09/ /11/2015 NCN / PRELUDIUM Międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa w świetle Teorii Podstaw Moralnych Mgr Katarzyna Cantarero , NCN PRELUDIUM 6

7 IdP Strona7 0131/FNiTP/H11/ /01/B/HS6/ /B/HS6/ /04/M/HS6/00279 Rola procesów asocjacyjnych i propozycjonalnych w nabywaniu postaw na drodze warunkowania ewaluatywnego Dr Robert Balas , NCN HARMONIA Wczesne doświadczenia społeczne a zmiany rozwojowe w perspektywie ewolucyjnej teorii życia Prof. dr hab. Wojciech Pisula , NCN OPUS Pozytywne i negatywne konsekwencje postrzegania normy szczerości w relacjach przyjacielskich Dr hab. Piotr Szarota , NCN OPUS Szkoła lwowskowarszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii Dr hab. Jerzy Bobryk Dr Amadeusz Citlak , MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Rodziny z wyboru w Polsce Dr hab. Joanna Mizielińska , MNiSW IDEAS plus 7

8 2013/09/B/HS6/03327 Strona8 2012/07/B/HS6/ /05/B/HS6/ /07/E/HS6/ /05/N/HS6/04018 Znajomość bodźca jako moderator związanych z wiekiem zmian w funkcjonowaniu poznawczym Mgr Paweł Dobrowolski , NCN PRELUDIUM Wpływ dominujących funkcji kontroli stymulacji na funkcjonowanie poznawcze w lęku i depresji Dr hab. Małgorzata Fajkowska , NCN SONATA BIS 2 Mediatory reakcji uległości w odpowiedzi na technikę wpływu społecznego stopa-wtwarz badanie z wykorzystaniem pomiarów psychofizycznych realizowanych w środowiskach wirtualnych Dr Grzegorz Pochwatko , NCN OPUS Aksjologiczne i etyczne podstawy podwójnego procesu Nowa Konceptualizacja idei teoretycznej i jej empiryczna weryfikacja Dr Piotr Radkiewicz , NCN OPUS Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwość modyfikacji zagrożonych trajektorii Dr Rafał Kawa , NCN OPUS 8

9 1057/MOB/2013/0 Strona9 2014/15/B/HS6/ /09/B/HS6/ /09/NHS6/ /09/B/HS6/03071 Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywności i czynników sytuacyjnych Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska , NCN OPUS Uwarunkowania skuteczności treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych Mgr Maciej Skorko , NCN PRELUDIUM 5 Neofobia pokarmowa u dzikich szczurów wędrownych (Rattus norvegicus) z populacji o zróżnicowanej presji środowiskowej Dr Rafał Stryjek , NCN OPUS Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych Dr Mateusz Gola , NCN OPUS 8 Elektrofizjologiczne wskaźniki aktywności sieci stanu domyślnego oraz ich związek z behawioralnymi pomiarami zachowań u ludzi (czasy reakcji i poprawność odpowiedzi) Dr Mateusz Gola , MNiSW Mobilność Plus 9

10 2015/17/B/HS6/04204 Strona /18/E/HS6/ /15/N/HS6/ /13/N/HS6/ /14/M/HS6/00914 Predyktory i społeczne konsekwencje szerokich identyfikacji społecznych badania międzykulturowe Dr Katarzyna Hamer , NCN HARMONIA 6 Wpływ niespójności afektywnej źródła reakcji afektywnej na nabywanie i zmianę postaw w warunkowaniu ewaluatywnym Mgr Adriana Rosocha , NCN PRELUDIUM 7 Analiza mechanizmu działania efektu dotyku Midasa u mężczyzn. Badania nad rolą statusu społecznego i homofobii przy wykorzystaniu immersyjnej rzeczywistości wirtualnej i pomiaru psychofizjologicznego Mgr Justyna Świdrak , NCN PRELUDIUM 8 Warunkowanie ewaluatywne badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw Dr hab. Robert Balas , NCN SONATA BIS 5 Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym Dr hab. Robert Balas , NCN OPUS 9 10

11 Strona /17/B/HS6/ /19/D/HS6/ /20/T/HS6/00598 Typy lęku i depresji: różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym i afektywnym Mgr Ewa Domaradzka , NCN ETIUDA 4 Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych Dr Klaudia Modlińska , NCN SONATA 10 Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do zaawansowania procesów adaptacji jednostki do warunków stworzonych przez cywilizację ludzką, tzw. Syndromu udomowienia Prof. dr hab. Wojciech Pisula , NCN OPUS 9 2. Liczba grantów wg wyszczególnionych kategorii afiliacja wykonawców grantu w instytucie. Jednostka finansująca/ nazwa projektu w ramach którego jest finansowany NCN/ ESF-Euro Understanding/ EuroCORES Liczba przyznanych grantów 1 Projekt w ramach Polsko- Norweskiej współpracy badawczej 1 11

12 Strona12 NCN gran międzynarodowy 1 NCN/ PRELUDIUM 6 NCN/ HARMONIA 2 NCN/ OPUS 10 NCN/ SONATA 3 NCN/ ETIUDA MNiSW/ Międzynarodowy Program Rozwoju Humanistyki 1 1 MNiSW/ IDEAS plus 1 MNiSW/ Mobilność plus 1 3. Udział pracowników w realizacji grantów (pełniona funkcja: kierownik, wykonawca) poza instytutem. 12

13 Strona13 L.p. Tytuł projektu Imię i nazwisko / pełniona funkcja w projekcie Okres realizacji projektu Miejsce ulokowania projektu Jednostka finansująca 1. Wpływ doświadczeń społecznych nabywanych w okresie wczesnomłodzieńczym i wczesnej dorosłości na późniejsze funkcjonowanie osobników dorosłych u szczurów WWCPS, Brown Norway i Long Evans Prof. dr hab. Wojciech Pisula kierownik Dr Rafał Stryjek główny wykonawca WSZiP im. H. Chodkowskiej NCN 2. Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe Dr hab. Joanna Rączaszek- Leonardi European Science Foundation grant międzynarodowy NCN Ewaluatywne komponenty postaw opracowanie i walidacja nowego modelu teoretycznego w oparciu o zintegrowane dane behawioralne, okulograficzne i psychofizjologiczne (EKG, EMG, GSR) Czy duma to pozytywna emocja? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy Mgr Ewa Domaradzka Dr Jakub Kryś SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny NCN NCN 4. Pozyskane środki na prowadzenie badań naukowych (ich źródła). Jednostka przyznająca środki finansowe na prowadzenie badań Narodowe Centrum Nauki , , , ,00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Władza Wdrażająca programy Europejskie , , Wysokość stosowanych narzutów w realizowanych w instytucie projektach badawczych 20-40% 13

14 Strona14 6. Inne źródła pozyskiwania grantów. 4. Działalność wydawnicza. 1. Wydawanie czasopism z list JCR (lista A), Lista B (czasopisma polskie), ERIH (lista C) siedziba redakcji i redaktor naczelny w instytucie (od kiedy?). brak 2. Serie wydawnicze siedziba redakcji i redaktor naczelny w instytucie (od kiedy?). brak 3. Opracowania (data ich powstania i forma publicznego udostępnienia) o zasięgu międzynarodowym i krajowym o dużym znaczeniu dla danej dyscypliny naukowej (wg samooceny).brak 4. Inne formy aktywności wydawniczej. brak 5. Studia doktoranckie 1. Pracownicy zaangażowani w prowadzenie studiów doktoranckich (kierownik i wykonawcy) zorganizowanych w instytucie; zasięg studiów; liczba uczestników. Studia Doktoranckie o zasięgu ogólnokrajowym, Liczba uczestników: Rok osoby Rok osoby Rok osoby Rok osoby Od 2013 r. do dziś Prof. Krzysztof Korzeniowski Kierownik Studiów Doktoranckich IP PAN Dr Grzegorz Pochwatko sekretarz Studiów Doktoranckich IP PAN Wykonawcy: Rok 2013 dr Grzegorz Pochwatko - psychometria, seminarium doktorskie, praktyka naukowobadawcza IP PAN dr Robert Balas - analizy badań IP PAN dr Toepliz Winiewska - etyka zawodu psychologa prof. Danuta Kądzielawa - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Anna Kwiatkowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, Psychologia. Wykład monograficzny - Psychologia kulturowa IP PAN prof. Dariusz Doliński - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Grzegorz Sędek - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Jerzy Bobryk - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Jerzy Karyłowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, metodologia badań psychologicznych IP PAN prof. Krysztyna Skarżyńska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Krzysztof Kaniasty - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN 14

15 Strona15 prof. Krzysztof Korzeniowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Piotr Gasparski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Piotr Radkiewicz - Statystyka, analizy wielozmiennowe IP PAN prof. Piotr Szarota - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Sławomir Śpiewak - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Tadeusz Tyszka - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Tomasz Maruszewski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza Rok 2014 dr Grzegorz Pochwatko - psychometria, seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN dr hab..robert Balas analizy badań, seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Danuta Kądzielawa - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Anna Kwiatkowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Dariusz Doliński - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Grzegorz Sędek - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Jerzy Bobryk - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Jerzy Karyłowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, metodologia badań psychologicznych IP PAN prof. K.J. Zabłocki - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Krysztyna Skarżyńska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Krzysztof Kaniasty - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, Psychologia. Wykład monograficzny - Psychologia środowiskowa IP PAN prof. Krzysztof Korzeniowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Krzysztof Turlejski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo - badawcza Psychologia. Wykład monograficzny Neurokognitywistyka IP PAN prof. Piotr Radkiewicz - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Piotr Szarota - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Sławomir Śpiewak - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Stanisław Kowalik - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Tadeusz Tyszka - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza Rok 2015 prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski / dr Anna Waligórska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. dr hab.barbara Bokus / dr Anna Waligórska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza dr Grzegorz Pochwatko - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, psychometria, podstawy statystyki IP PAN dr hab. Michał Chruszczewski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza dr hab. Robert Balas - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, analizy badań IP PAN 15

16 Strona16 prof. Anna Kwiatkowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Czesaław Czabała - Psychologia. Wykład monograficzny - psychologia kliniczna prof. Dariusz Doliński - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Elżbieta Wesołowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Jerzy Karyłowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, metodologia IP PAN prof. K.J. Zabłocki - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Krzysztof Kaniasty - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Krzysztof Korzeniowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Małgorzata Fajkowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Piotr Radkiewicz - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, statystyka, analizy wielozmiennowe IP PAN prof. Piotr Szarota - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Stanisław Kowalik - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Włodzimierz Oniszczenk - Psychologia. Wykład monograficzny - Genetyka zachowania się człowieka prof. Wojciech Pisula, dr Rafał Stryjek - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN Rok 2016 dr Grzegorz Pochwatko - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, podstawy statystyki, psychometria IP PAN dr hab. Dorota Czyżowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza dr hab. Grażyna Bartkowiak - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza Dr hab Robert Balas - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, analizy badań IP PAN prof. Dariusz Doliński - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza prof. Jerzy Karyłowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, metodologia IP PAN prof. Krzysztof Korzeniowski - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Małgorzata Fajkowska - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, Psychologia. Wykład monograficzny osobowość IP PAN prof. Piotr Radkiewicz - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, statystyka, analizy wielozmiennowe IP PAN prof. Piotr Szarota - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Rączaszek-Leonardi - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza IP PAN prof. Wojciech Pisula - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza, Psychologia. Wprowadzenie do psychologii porównawczej i ewolucyjnej IP PAN prof.elżbieta Stojanowska-Borowiec - seminarium doktorskie, praktyka naukowo badawcza 2. Pracownicy jako kierownicy i prowadzący zajęcia w studiach doktoranckich zorganizowanych w innych instytucjach. Rok

17 Strona17 Nazwa uczelni Liczba pracowników IP PAN Łączna liczba godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów Studia Doktoranckie KSSI 2 30 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Gdański 1 15 Uniwersytet w Opolu 1 60 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uczelnia im. Heleny Chodkowskiej Collegium Humanitatis 1 60 Indiana University of Pennsylvania, USA Chonnam University, Korea Południowa 1 45 RAZEM 1020 Rok 2014 Nazwa uczelni Liczba pracowników IP PAN Łączna liczba godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów Studia Podyplomowe IBL PAN 1 14 Uniwersytet Warszawski 3 60 Uniwersytet Gdański 1 15 Uniwersytet w Opolu 1 60 Uniwersytet Łódzki 1 22 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uczelnia im. Heleny Chodkowskiej 2 90 Indiana University of Pennsylvania, USA RAZEM 786 Rok 2015 Nazwa uczelni Liczba Łączna liczba pracowników godzin 17

18 Strona18 IP PAN wykładów, ćwiczeń i seminariów Uniwersytet Warszawski 2 44 Uniwersytet w Opolu 1 60 Uniwersytet Łódzki 1 20 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Akademia Finasów i Biznesu Vistula 2 30 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1 45 Białystok Indiana University of Pennsylvania, USA RAZEM 728 Rok 2016 Nazwa uczelni Liczba pracowników IP PAN Łączna liczba godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów Uniwersytet Warszawski 3 64 Uniwersytet w Opolu 1 60 Uniwersytet Łódzki 1 24 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Akademia Finasów i Biznesu Vistula 2 38 Indiana University of Pennsylvania, USA RAZEM Efektywność prowadzonych studiów (czas i liczba wypromowanych doktorów). Studia Doktoranckie w Instytucie zostały otwarte w 2013 r. więc dopiero teraz mamy możliwość promowania doktorantów i tak: - otwartych przewodów uczestników studiów 4 osoby - w dniu 25 kwietnia 2018 r. odbędzie się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej uczestnika studiów 6. Studia podyplomowe i kursy prowadzone w instytucie. 18

19 Strona19 1. Pracownicy zaangażowani w prowadzenie studium i kursu (kierownik i wykonawcy) zorganizowanego w instytucie; zasięg studium; liczba uczestników -- brak 7. Publikacje z afiliacją instytutową (wyłącznie!) wg kategorii pracowników i z rozbiciem na lata: Publikacje pracowników wg układu KARTY KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych (załącznik 4. do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 1. Publikacje w czasopismach naukowych oraz 2. Monografie naukowe). Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR) Rok 2013 L.p. publikacja punkty 1. mgr 1. Himmler, B. T., Modlinska, K., Stryjek, R. Derksen, S. M., Pisula, W., & Pellis, S. M. How Domestication Modulates Play Behavior: A Comparative Analysis Between Wild Rats and a Laboratory Strain of Rattus norvegicus. Journal of Comparative Psychology, 127(4), ; 30 pkt. 2. Modlińska K., Stryjek R., Turlejski K., Pisula, W. Circadian Rhythm of Outside-Nest Activity in Wild (WWCPS), Albino and Pigmented Laboratory Rats. PloS ONE, 8(6), 40 pkt. 3. Modlińska, K. Stryjek, R., A thigmotaxis-based method of recapturing and transporting small mammals in the laboratory. Lab Animal, 42 (9), ; 4. Dobrowolski, P., Pochwatko, G., Skorko, M., Bielecki, M. The Effects of Virtual Experience on Attitudes Toward Real Brands. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 20 pkt. 25 pkt. 2. dr 1. Formanowicz, M, Bedyńska, S., Citlak, A., Braun, F., Sczesny, S. Side effects of gender-fair language: How feminine job titles influence the evaluation of female applicants, European Journal of Social Psychology, 43, 62 71; 2. Gawronski, B., Balas, R., & Creighton, L. Can the Formation of Conditioned Attitudes Be Intentionally Controlled? Personality and Social Psychology Bulletin, OnLine First, 1-14; 30 pkt 40 pkt. 3. Krys, K., Hansen, K., Xing, C., Szarota, P., Yang, M. Only Fools Smile to Strangers? Cultural Differences in Social Perception of Intelligence of Smiling Individuals. Journal of Cross-Cultural Psychology; 30 pkt. 19

20 Strona20 4. Sweklej, J., Balas, R., Pochwatko, G. & Godlewska, M. Intuitive (in)coherence judgments are guided by processing fluency, mood and affect. Psychological Research, OnLine First, 1-7; 5. Hansen, K., Rakić, T., & Steffens, M. C. (2013). When Actions Speak Louder Than Words: Preventing Discrimination of Nonstandard Speakers. Journal of Language and Social Psychology. doi: / x pkt. 30 pkt. 3. Dr hab 1. Radkiewicz, P., Skarżyńska, K., Hamer, K. The influence of the Big Two: Social Psychology, Vol 44(2), 75-83; 2. Saucier G., Thalmayer A., Payne D., Carlson, R., Sanogo, L., Ole- Kotikash, L., Church T., Katigbak, M., Szarota P., Szirmak Z., Zhou X. (2013 on-line). A basic bivariate structure of personality attributes evident across nine languages, Journal of Personality; 25 pkt. 40 pkt 4. Prof. 1. Śniegulska, M. & Pisula, W. Object exploration in 3- to 7-year-old children. Psychological Reports, 113(2), pkt. 2. Pisula, W, Turlejski, K. Charles, E.P. Comparative Psychology as Unified Psychology: The Case of Curiosity and Other Novelty-Related Behavior. Review of General Psychology, Vol. 17, No. 2, ; 15 pkt. 35 pkt. 3. Niewiarowski, J., Karyłowski, J., Szutkiewicz-Szekalska, K., & Cypryańska, M. Reversed better-than-average effect in direct comparisons of non-social stimuli depends on the set-size. Memory & Cognition; 30 pkt. Rok 2014 L.p. publikacja punkty mgr 1. Hansen, K., Rakić, T., & Steffens, M. C. When Actions Speak Louder Than Words: Preventing Discrimination of Nonstandard Speakers. Journal of Language and Social Psychology; 30 pkt 2. Cantarero, K., Van Tilburg, W.A.P. Too tired to taint the truth. Egodepletion reduces other-benefiting dishonesty. European Journal of Social Psychology; 3. Dobrowolski, P., Pochwatko, G., Skorko, M., Bielecki, M. The Effects of Virtual Experience on Attitudes Toward Real Brands. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17, 2, ; 30 pkt 30 pkt 20

21 Strona Dobrowolski, P., Hanusz, K., Sobczyk, B., Skorko, M., Wiatrow, A. Cognitive Enhancement in Video Game Players: The Role of Video Game Genre. Computers in Human Behavior. 40 pkt 2. dr 1. Gawronski, B., Balas, R., & Creighton, L. Can the Formation of Conditioned Attitudes Be Intentionally Controlled? Personality and Social Psychology Bulletin, 40(4), ; 2. Himmler, S. M., Modlinska, K., Stryjek, R., Himmler, B. T., Pisula, W., & Pellis, S. M. Domestication and diversification: A comparative analysis of the play fighting of the Brown Norway, Sprague-Dawley, and Wistar laboratory strains of (Rattus norvegicus). Journal of Comparative Psychology, 128(3), ; 3. Horchak, O.V., Giger, J-C., Cabral, M., Pochwatko, G. From demonstration to theory in embodied language comprehension: A review. Cognitive Systems Research, 29-30, 66-85; 4. Krys, K., Hansen, K., Xing, C., Szarota, P., Yang, M. Only Fools Smile to Strangers? Cultural Differences in Social Perception of Intelligence of Smiling Individuals. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45, ; 5. Sweklej, J., Balas, R., Pochwatko, G. & Godlewska, M. Intuitive (in)coherence judgments are guided by processing fluency, mood and affect. Psychological Research, 78 (1), ; 40 pkt 30 pkt 15 pkt 25 pkt 25 pkt 6. Wojdyło, K., Baumann, N., Fischbach L., & Engeser, S. Live to Work or Love to Work: Work Craving and Work Engagement. PLOS ONE, 9, 1-7; 7. Krys, K., Hansen, K., Xing, C., Espinosa, A., Szarota, P., Morales, M. (on-line 2014). It is better to smile to women: Gender modifies perception of honesty of smiling individuals across cultures. International Journal of Psychology; 8. Olszanowski M., Pochwatko G., Kukliński K., Ścibor-Rylski M., Lewinsky P., Ohme R.K. Warsaw Set of Emotional Facial Expression Pictures: A validation study of facial display photographs. Frontiers in Psychology, Emotional Science; 9. Horchak, O.V., Giger, J-C., Cabral, M., Pochwatko, G. From demonstration to theory in embodied language comprehension: A review. Cognitive Systems Research; Dr hab 40 pkt 25 pkt 35 pkt 15 pkt Fusaroli, R., Rączaszek-Leonardi, J, Tylen, K. Dialogue as interpersonal synergy. New Ideas in Psychology, 32, ; 2. Rączaszek-Leonardi, J., Dębska, A. & Sochanowicz, A. Pooling the 20 pkt 21

22 Strona22 ground: understanding and coordination in collective sense making. Frontiers in Psychology; 3. Saucier G., Thalmayer A., Payne D., Carlson, R., Sanogo, L., Ole- Kotikash, L., Church T., Katigbak, M., Szarota P., Szirmak Z., Zhou X. A basic bivariate structure of personality attributes evident across nine languages, Journal of Personality, 82, 1, ,5pkt (50% z 45 pkt) 35 pkt 22,5pkt 4. Prof. 1. Ben-Ezra, M., Goodwin, R., Palgi, Y., Kaniasty, K., Zibalese Crawford, M., Weinberger, A., & Hamama-Raz, Y. Concomitants of perceived trust in hospital and medical services following Hurricane Sandy. Psychiatry Research; 2. Bobryk, J. The relevance of concepts in traditional Polish psychology, Československá psychologie, ročnik LVIII/ čislo 3, ; 3. Jakubowska, U., Kaniasty, K. Post-communist transformation in progress: Poles` attitudes toward democracy. Communist and Post- Communist Studies, 47, ; 4. Kaniasty, K., Jakubowska, U. Can appraisals of common political life events impact subjective well-being? Journal of Applied Social Psychology; 5. Niewiarowski, J., Karyłowski, J.J., Szutkiewicz-Szekalska, K., & Cypryańska, M. Reversed better-than-average effect in direct comparisons of non-social stimuli depends on the set-size. Memory & Cognition, 42, ; 6. Pisula, W., & Pisula, E. Autism prevalence and meat consumption - a hypothesis that needs to be tested. Medical Hypotheses, 83, ; 7. Hamama-Raz, Y., Palgi Y., Shrira, A., Goodwin, R., Kaniasty, K., & Ben- Ezra, M. (2015). Gender differences in psychological reactions to Hurricane Sandy among New York metropolitan area residents. Psychiatric Quarterly, 86, ; 30 pkt 15 pkt 15 pkt 20 pkt 25 pkt 15 pkt 20 pkt Rok 2015 L.p. publikacja punkty mgr 22

23 Strona23 1. Dobrowolski, P., Hanusz, K., Sobczyk, B., Skorko, M., Wiatrow, A. Cognitive Enhancement in Video Game Players: The Role of Video Game Genre. Computers in Human Behavior, 44, 3, 59-63; 40 pkt Sobczyk B, Dobrowolski P, Skorko M, Michalak J, Brzezicka A. Issues and advances in research methods on video games and cognitive abilities, Frontiers in Psychology, 6(1451); 35 pkt 2. dr 1. Gola, M., Miyakoshi, M. & Sescousse, G. Sex, impulsivity and anxiety: interplay between ventral striatum and amygdala reactivity in problematic sexual behaviors. Journal of Neuroscience, 35(46), ; 2. Kantor-Martynuska, J., Horabik, J. Granularity of emotional responses to music: The effect of musical expertise, 2015, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9, ; 3. Kryś, K., Hansen, K., Xing, C., Espinoza, A., Szarota, P., & Morales, M. It is better to smile to women: Gender modifies perception of honesty of smiling individuals across cultures. International Journal of Psychology, 50, ; 4. Modlińska, K, Stryjek, R., Pisula, W. Food neophobia in wild and laboratory rats (multi-strain comparison). Behavioural Processes, 113, 41-50; 5. Olszanowski M., Pochwatko G., Kukliński K., Ścibor-Rylski M., Lewinsky P., Ohme R.K. Warsaw Set of Emotional Facial Expression Pictures: A validation study of facial display photographs. Frontiers in Psychology, Emotional Science; 6. Penczek-Zapała, M, Boski, P. Difficult neighborhoods: Wrestling with the history of Polish-German and Polish-Russian relations, 2015, Ceskoslovenska psychologie vol. LIX, 1, ; 7. Winkielman, P., Olszanowski, M., & Gola. M. Faces in between: Evaluative responses to faces reflect the interplay of features and task-dependent fluency. Emotion, 15(2), ; 8. Wierzba, M., Riegel, M., Pucz, A., Lesniewska, Z., Dragan, W., Gola, M., Jednoróg, K., Marchewka, A. Erotic subset for the Nencki Affective Picture System (NAPS ERO): cross-sexual comparison study. Frontiers in Psychology, 6, 1336; 40 pkt 30 pkt 25 pkt 20 pkt 35 pkt 15 pkt 40 pkt 35 pkt 9. Kryś, K., Vauclair, M., Capaldi, C., Lun, V., Bond, M., Domínguez- Espinosa, A., Torres, C., Lipp, O., Manickam, S., Xing, C., Antalíková, R., Pavlopoulos, V., Teyssier, J., Hur, T., Hansen, K., Szarota, P., Ahmed, R., Burtceva, E., Chkhaidze, A., Cenko, E., Denoux, P., Fülöp, M., Hassan, A., Igbokwe, D., Işık, İ., Javangwe, G., Malbran, M., Maricchiolo, F., Mikarsa, H., Miles, L., Nader, M., Park, J., Rizwan, M., Salem, R., Schwarz, B., Shah, I., Sun, Ch., Tilburg, W., Wagner, W., Wise, R, & Yu, A. Be careful where you smile: Culture shapes judgments of intelligence and honesty of smiling individuals. Journal of Nonverbal Behavior; 25 pkt 23

24 Strona Gola, M. Increased sensitivity to erotic reward cues In subjects with compulsive sexual behaviors, Journal of Behavioral Addictions 4, 15-18; 25 pkt Dr hab Fajkowska, M. Complex-System Approach to Personality: Main theoretical assumptions. Journal of Research in Personality, 56, 15-32; 2. Gawronski, B., Mitchell, D. & Balas, R. Is Evaluative Conditioning Really Uncontrollable? A Comparative Test of Three Strategies to Prevent the Acquisition of Conditioned Attitudes. Emotion, 15(5), ; 3. Rączaszek-Leonardi, J., Nomikou, I. Beyond mechanistic interaction: Value-based constraints on meaning in language, Frontiers in Psychology, 6; 4. Tylén, K., Fusaroli, R., Bjørndahl, J., Raczaszek-Leonardi, J., Østergaard, S. & Stjernfelt, F. Diagrammatic Reasoning: abstraction, interaction, and insight, Pragmatics & Cognition, 22(2), ; 5. Guillaume, E., Baranski, E., Todd, E., Bastian, B, Bronin, I., Ivanova, C., Cheng, J. [...] Ziegler, M., Realo, A., Elme, L., Sato, T., Kawamoto, T., Szarota, P., Tracy, J.L.., van Aken, M.A., Yang, Y., Funder, D. The World at 7:00: Comparing the Experience of Situations Across 20 Countries, Journal of Personality; 6. Radkiewicz, P Does authoritarianism imply ethnocentric national attitudes: Arevised look at the authoritarian triad and rightwing ideology, European Journal of Social Psychology; 7. Radkiewicz P, Korzeniowski K Justification and Indifference: Diverse Permissive Attitudes Toward Witnessed Violence Against the Elderly and Disabled. Journal of Interpersonal Violence 30; 8. Fajkowska, M. Special Issue on Integrative Theories of Personality, Journal of Research In Personality, 56, 1-6; prof 30 pkt 40 pkt 35 pkt 25 pkt 45 pkt 20 pkt 30 pkt 30 pkt Jakubowska, U., & Kaniasty, K. Predictors of political participation in Poland: Gender and period effects in the context of political transformation, Československá Psychologie, vol. LIX, Supplement 1, 79-90; 2. Korzeniowski K. What social support for democracy may mean when we know how democracy is colloquially understood. Československá psychologie, vol. LIX, Supplement 1, 67-78; 15 pkt 15 pkt 24

25 Strona25 3. Niewiarowski, J., Karylowski, J. Observable and unobservable aspects of traits in self-other comparisons, Psychological Reports, 117, ; 4. Pisula, E., Danielewicz, D., Kawa, R., & Pisula, W. (2015). Autism spectrum quotient, coping with stress and quality of life in a nonclinical sample an exploratory report. Health and Quality of Life Outcomes, 13(1), 173; 5. Pisula, E., Kawa, R., Danielewicz, D., & Pisula, W. The Relationship between Temperament and Autistic Traits in a Non-Clinical Students Sample. PLOS ONE, 10(4); 6. Skarżyńska K, Radkiewicz P. Politicians and Citizens: Cognitive and Dispositional Predictors of Approval of Aggression in Political Life, Československá Psychologie, vol. LIX, Supplement 1, 36-46; 7. Felix, E., Kaniasty, K., You, S., Canino, G. Parent child relationship quality and gender as moderators of the influence of hurricane exposure on physical health among children and youth. Journal of Pediatric Psychology; 8. Bobryk, J. Personifikacja automatów automatyzacja osób, ETHOS, 111, 42-56; 15 pkt 35 pkt 40 pkt 40 pkt 30 pkt 30 pkt Rok 2016 L.p. publikacja punkty mgr brak dr 1. Gola, M. Decreased LPP for sexual images in problematic pornography users may be consistent with addiction models. Everything depends on the model. Biological Psychology, 120, ; 40 pkt Gola, M. & Potenza, M. Paroxetine Treatment of Compulsive Pornography Consumption A Case Series. Journal of Behavioral Addictions. 5(3), ; 3. Gola, M., Lewczuk, K. & Skorko, M. What matters: quantity or quality of pornography use? Psychological and behavioral factors of treatment seeking for problematic pornography consumption. Journal of Sexual Medicine, 13(5), ; 4. Gola, M., Wordecha, M., Marchewka, A., & Sescousse, G. Visual Sexual Stimuli Cue or Reward? A Perspective for Interpreting Brain Imaging Findings on Human Sexual Behaviors. Frontiers in Human Neuroscience, 10: ; 25 pkt 35 pkt 35 pkt 25

26 Strona26 5. Krys, K., Vauclair, C.-M., Capaldi, C. A., Lun, V. M.-C., Bond, M. H., Domínguez-Espinosa, A., Torres, C., Lipp, O. V., Manickam, L. S. S., Xing, C., Antalíková, R., Pavlopoulos, V., Teyssier, J., Hur, T., Hansen, K., Szarota, P., Ahmed, R. A., Burtceva, E., Chkhaidze, A., Cenko, E., Denoux, P., Fülöp, M., Hassan, A., Igbokwe, D. O., Işık, İ., Javangwe, G., Malbran, M., Maricchiolo, F., Mikarsa, H., Miles, L. K., Nader, M., Park, J., Rizwan, M., Salem, R., Schwarz, B., Shah, I., Sun, C., Tilburg, W., Wagner, W., Wise, R, & Yu, A. A. Be careful where you smile: Culture shapes judgments of intelligence and honesty of smiling individuals. Journal of Nonverbal Behavior, 40, , 12,5 pkt. (50%) 6. Modlinska, K., & Stryjek, R. Food Neophobia in Wild Rats (Rattus norvegicus) Inhabiting a Changeable Environment A Field Study. PloS One, 11(6); 7. Okruszek, Ł., Wichniak, A., Jarkiewicz, M., Schudy, A., Gola, M., Jednoróg, K., Marchewka, A., & Łojek, E. Social and nonsocial affective processing in schizophrenia An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 107, 54-62; 8. Picarra,N. Giger, J.-C., Pochwatko, G., Goncalves G. Making sense of social robots: A structural analysis of the layperson's social representation of robots. European Review of Applied Psychology/ Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 66(6), ; 9. Stryjek, R., & Modlinska, K. Neophobia in wild rats is elicited by using bait stations but not bait trays. International Journal of Pest Management, 62(2), ; 10. Wagner, J., Makeig, S., Gola, M., Neuper, C. & Müller-Putz, G. Distinct beta band oscillatory networks subserving motor and cognitive control during gait adaptation. Journal of Neuroscience, 36(7), ; 11. Wojdylo, K., Karlsson, W., & Baumann, N. Do I feel ill because I crave for work or do I crave for work because I feel ill? A longitudinal analysis of work craving, self-regulation and health. Journal of Behavioral Addictions, 5(1), 90 99; 12. Citlak, A. The Lvov-Warsaw School Forgotten Tradition of Historical Psychology, History of Psychology, 19, ; 13. Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Lew-Starowicz., M., Kossowski, B., Wypych, M., Potenza, M. & Marchewka, A. Can pornography be addictive? An fmri study of men seeking treatment for problematic pornography use. BioRxiv; 14. Krys, K., Xing, C., Capaldi, C., Zelenski, J., Lin., Z., & Wojciszke, B. Punches or punchlines? Honor, face, and dignity cultures shape different reactions to provocation. Humor: International Journal of Humor Research; 15. Okruszek, Ł., Dolan, K., Lawrence, M., & Cella, M. The beat of social cognition: Exploring the role of heart rate variability as marker of mentalizing abilities. Social Neuroscience 16. Gola,M. Brain mechanisms underlying out-of-control sexual behaviors. Journal of Sexual Medicine, 13 95), 1-7; 17. Gola,M. One or multiple mechanisms of problematic pornography use? Journal of Behavioral Addictions, 1, 1-6; 12,5 pkt 40 pkt 30 pkt 25 pkt 25 pkt 40 pkt 25 pkt 30 pkt 15 pkt 15 pkt 30 pkt 35 pkt 25 pkt 26

27 Strona27 Dr hab Gawronski B., Balas R. i Hu X. What do I know about it versus how do I feel about it? A theoretical analysis of response processes in evaluative conditioning. Social Cognition, 34(5), ; 2. Guillaume E, Baranski E, Todd E, Bastian B, Bronin I, Ivanova C, Cheng JT, de Kock FS, Denissen JJ, Gallardo-Pujol D, Halama P, Han GQ, Bae J, Moon J, Hong RY, Hřebíčková M, Graf S, Izdebski P, Lundmann L, Penke L, Perugini M, Costantini G, Rauthmann J, Ziegler M, Realo A, Elme L, Sato T, Kawamoto S, Szarota P, Tracy JL, van Aken MA, Yang Y, Funder D. The World at 7:00: Comparing the Experience of Situations Across 20 Countries. Journal of Personality, 84(4): , 22,5 pkt (50%). 30 pkt 22,5 pkt 3. Nomikou, I., Leonardi G., Rohlfing K, Rączaszek-Leonardi, J. Constructing interaction: the development of gaze dynamics. Infant and Child Development, 25 (3), ; 4. Rączaszek-Leonardi, J. How does a word become a message? An illustration on a developmental time-scale. New Ideas in Psychology, 42, 46-55; 25 pkt 25 pkt 5. Radkiewicz, P. Another look at the duality of the dual-process motivational model. On the role of axiological and moral origins of right-wing authoritarianism and social dominance orientation. Personality and Individual Differences, 99, ; 6. Radkiewicz, P. Does authoritarianism imply ethnocentric national attitudes: A revised look at the 'authoritarian triad' and right-wing ideology. European Journal of Social Psychology, 46(2), ; 30 pkt 25 pkt 7. Tuller, B. & Rączaszek-Leonardi, J. A phase transition in theories of speech: A metalogue. Ecological Psychology, 28, ; 8. Van der Lubbe, R. H.J., Szumska, I., & Fajkowska, M. Two sides of the same coin: ERP and wavelet analyses of visual potentials evoked and induced by task-relevant faces. Advances in Cognitive Psychology, 12, ; 20 pkt 15 pkt 9. Zubek J, Denkiewicz M, Dębska A, Radkowska A, Komorowska-Mach J, Litwin P, Stępień M, Kucińska A, Sitarska E, Komorowska K, Fusaroli R, Tylén K and Rączaszek-Leonardi J. Performance of Language-Coordinated Collective Systems: A Study of Wine Recognition and Description. Frontiers in Psychology: Cognitive Science, 17,5 pkt. (50%) 17,5 pkt 10. Baranski, E., Gardiner, G., Guillaume, E., Aveyard, M., Bastian, B., Bronin, I., Ivanova, C., Cheng, J.T., De Kock, F.S., Denissen, J.J., Gallardo-Pujol, D., Halama, P., Han, G.Q., Bae, J., Moon, J., Hong, R.Y., Hřebíčková, M., Graf, S., Izdebski, P., Lundmann, L., Penke, L., Perugini, M., Costantini, G., Rauthmann, J., Ziegler, M., Realo, A., Elme 35 pkt 27

28 Strona28 L., Sato, T., Kawamoto, S., Szarota, P., Tracy, J.L., van Aken, M.A., Yang, Y., & Funder, D.C. (in press). Comparisons of Daily Behavior across 21 Countries. Social Psychological and Personality Science. 11. Hamer, K., Penczek, M. & Bilewicz, M. Humanum Ignoscere Est". The Relationship of National and Supranational Identifications with Intergroup Forgiveness. Personality and Individual Differences, 105, ; 12. Mizielińska, J. Are the Lips a Grave? A Queer Feminist on the Ethics of Sex. Feminist Review, 113 (1); 13. Mizielińska, J. & Stasińska, A. There Is Nothing like a Family: Discourses on Families of Choice in Poland. Journal of Homosexuality; 14. Radkiewicz, P. The Axiological Clash as a Key Determinant of Expanded and Destructive Political Conflict in Poland. East European Politics and Societies; 30 pkt 25 pkt 30 pkt 15 pkt 4. Prof. 1. Felix, E., Kaniasty, K., You, S., Canino, G. Parent child relationship quality and gender as moderators of the influence of hurricane exposure on physical health among children and youth. Journal of Pediatric Psychology, 41(1), 73-85; 2. Ben-Ezra, M., Anavi-Goffer, S., Arditi, E., Ron, P., Paryenta-Atia, R., Rate, Y., Kaniasty K. Revisiting stigma: Exposure to Tourette in an ordinary setting increases stigmatization, Psychiatry Research. 3. Ben-Ezra, M., Mahat-Shamir, M., Leshem, L., Goodwin, R., Kaniasty K. Psychological reactions following the November 2015 Paris attacks: Perceiving the world as unjust and unsafe, Journal of Clinical Psychiatry. 4. Karyłowski, J. & Mrozinski, B. Accessibility of observable and unobservable characteristics in autobiographical memories of recent and distant past. Memory; 30 pkt 30 pkt 45 pkt 20 pkt Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) Rok 2013 L.p. publikacja punkty mgr 1. Brak 28

29 Strona29 dr 1. Citlak, A., Szymków, A. Lepsi martwi niż żywi spostrzeganie heroizmu uczestników wydarzeń historycznych. Psychologia Społeczna, 8, 42-52; 7 pkt Kantor-Martynuska, J., Bigand, E. Individual differences in granularity of the affective responses to music. Polish Psychological Bulletin, 44, ; 10 pkt 3. Kryś, K., Wojciszke, B. Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym oso b rozbawionych. Psychologia Społeczna, 3, ; 7 pkt 4. Balas, R., Sweklej, J. Changing prejudice with evaluative conditioning. Polish Psychological Bulletin, 44(4), ; 10 pkt Dr hab Denkiewicz, M., Rączaszek-Leonardi, J., Migdał, P., Plewczyński, D., Information-Sharing in Three Interacting Minds Solving a Simple Perceptual Task. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp ). Austin, TX: Cognitive Science Society; 2. Mizielińska, J. Idee pogubione w czasie polityka LGBT vs teoria queer w Polsce i na Zachodzie. Przegląd Kulturoznawczy nr 3 (13), ; 5 pkt 9 pkt 3. Mizielińska, J. Od 'wroga rodziny' do jednej z jej form: rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym. InterAlia, ; 7 pkt 4. Mizielińska, J., Kulpa, R. Debating Sexual Politics in the Central- Eastern Europe. Southeastern Europe, 37, ; 5. Mizielińska, J., Kulpa, R. Wprowadzenie do numeru Central and Eastern European sexualities in transition : reflections on queer studies, academic hegemonies and critical epistemologies. Lambda Nordica, 17, 19-29; 6. Sorokowski P., Sorokowska A., Onyishi E., Szarota P. Montesquieu hypothesis and football: players from hot countries are more expressive after scoring a goal. Polish Psychological Bulletin, 44, ; 4 pkt 4 pkt 10 pkt Prof Bobryk, J. Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemy poznawcze, czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu?, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, R. 22: 2013, nr 2 (86) str ; 2. Bobryk, J. Superweniencja jaźni rdzennej czyli jak to jest być filozofem umysłu w XXI wieku. Edukacja Filozoficzna, 56, 49-73; 10 pkt 3 pkt 3. Gorzelańczyk E.J., Podlipniak P., Walecki P. Measurement of 29