KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002, 2005, Opracowanie na podstawie danych z karty statystycznej szpitalnej ogólnej (formularz Mz/Szp-11) Bydgoszcz, grudzień 2014 r.

2 Opracowanie: Oddział Statystyki i Analiz Medycznych ul. Konarskiego Bydgoszcz tel fax Oddział Statystyki i Analiz Medycznych tel fax Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła Objaśnienia znaków w opracowaniu: Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Znak (x) - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe Kropka (.) - dane niepełne lub niewiarygodne. w tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy z tego - oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy

3 1 Uwagi ogólne 1. Podstawowym źródłem informacji w badaniu o przyczynach hospitalizacji jest formularz sprawozdawczy MZ/Szp-11 - karta statystyczna szpitalna ogólna. Badanie prowadzone jest w ramach statystyki publicznej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (NIZP-PZH). 2. Zamieszczony materiał nie obejmuje danych resortu obrony narodowej (MON) i resortu spraw wewnętrznych (MSW). 3. Szpital uzdrowiskowy jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego zadań należy zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową: - całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, - całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, - przewidzianych programem leczenia zabiegów, - korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, - edukacji zdrowotnej; (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.) 4. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.) 5. Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są: 1) szpitale uzdrowiskowe; 2) sanatoria uzdrowiskowe; 3) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci; 4) przychodnie uzdrowiskowe; 5) zakłady przyrodolecznicze; 6) szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.) 6. Jednostki chorobowe (przyczyny hospitalizacji) podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). 7. Dane do analizy hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach zaimportowano z serwera internetowego NIZP-PZH służącego do gromadzenia danych z badania statystycznego chorobowości szpitalnej. Pozyskane dane zweryfikowano pod względem ilościowym i jakościowym w Wydziale Zdrowia-KPCZP. 8. W badaniu za rok 2013 uczestniczyło 7 szpitali ogólnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazały dane dotyczące pobytów pacjentów (w tym pobytów dotyczyło mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego). Wykaz szpitali, od których uzyskano dane z kart statystycznych szpitalnych przedstawiono w tabeli Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część to tabele z danymi dotyczącymi ogólnej liczby hospitalizowanych przypadków w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim (czyli hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw i cudzoziemców). Druga część to dane dotyczące hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

4 2 10. Poprzednie opracowanie Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawskopomorskiego w latach zostało wydane w grudniu 2012 r. Niniejsze opracowanie Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim w latach 2002, 2005, jest czwartą edycją opracowania wydawanego przez, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego a dziewiątą edycją opracowania dotyczącego chorobowości w szpitalach uzdrowiskowych wydawanego poprzednio przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, a wcześniej przez Wojewódzki Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy. 11. Przy przeliczaniu współczynników na 10 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu

5 3 Charakterystyka hospitalizacji ogólnej (mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw i cudzoziemców) w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim Lecznictwo uzdrowiskowe jest realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w trzech ośrodkach - w Ciechocinku, Inowrocławiu i Wieńcu Zdroju. W 2013 r. w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim miało miejsce hospitalizacji, z tego ponad 60% stanowiły hospitalizacje kobiet. Z ogólnej liczby leczonych przypadków ponad 32% dotyczyło pacjentów w wieku lat a prawie 42% - pacjentów w wieku 65 lat i więcej. Z ogólnej liczby hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych województwa największy udział stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego prawie 26% w 2013 r., następnie mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego prawie 16%, wielkopolskiego prawie 13% i łódzkiego prawie 9%. Z czterech wymienionych województw hospitalizowano ponad 63% osób. W 2013 roku, tak jak i w latach poprzednich, dominującymi przyczynami pobytu w szpitalach uzdrowiskowych były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (2013 r. 47,3%). W latach 2002 i 2013 obserwuje się wzrost leczonych przypadków z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego oraz spadek z powodu chorób układu oddechowego. Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawskopomorskiego w 2013 r. były: - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (17,9% ogółu hospitalizacji), - przewlekła choroba niedokrwienna serca (8,1%), - samoistne (pierwotne) nadciśnienie (7,5%), - inne choroby krążka międzykręgowego (7,1%), - zwyrodnienia wielostawowe (6,9%), - otyłość (5,3%) - cukrzyca insulinoniezależna (5%) Wyżej wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły prawie 58% ogółu leczonych przypadków. Największy wzrost liczby hospitalizacji w latach 2002 i 2013 zaobserwowano wśród leczonych z powodu otyłości, cukrzycy insulinoniezależnej, zaburzeń korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych oraz choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Charakterystyka hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim W szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. miało miejsce hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, z tego 55,5% stanowiły hospitalizacje kobiet. Z ogólnej liczby leczonych przypadków prawie 29% dotyczyło pacjentów z województwa w wieku lat a prawie 34% - pacjentów w wieku 65 lat i więcej. Współczynnik hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych województwa w 2013 r. wynosił 15 hospitalizacji na 10 tys. ludności, dla mężczyzn prawie 14 hospitalizacji na 10 tys. mężczyzn a dla kobiet ponad 16. Kobiety hospitalizowano częściej niż mężczyzn. W szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego spośród mieszkańców województwa leczono głównie mieszkańców Bydgoszczy (23,5% ogólnej liczby przypadków hospitalizowanych), powiatu inowrocławskiego (13,9%), Torunia (10,6%), powiatu bydgoskiego (5,8%) i aleksandrowskiego (5,2%). W 2013 roku, tak jak i w latach poprzednich, dominującymi przyczynami pobytu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych województwa były choroby układu kostno-stawowego (2013 r. 43,1%). W latach 2002 i 2013 obserwuje się wzrost leczonych przypadków z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego.

6 4 Głównymi przyczynami pobytu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w 2013 r. były: - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (9,9% ogółu hospitalizacji mieszkańców województwa), - otyłość (9,8%), - obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń (7,7%) - inne choroby krążka międzykręgowego (6,5%), - następstwa chorób naczyń mózgowych (6,4%) Wyżej wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły ponad 40% ogółu leczonych przypadków dotyczących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2002 i 2013 zaobserwowano wzrost hospitalizacji wśród leczonych mieszkańców województwa z powodu wszczepów i przeszczepów serca i naczyń, otyłości, następstw chorób naczyń mózgowych oraz zwyrodnień wielostawowych. Minister zdrowia po analizie operatów uzdrowiskowych przedstawionych przez prezydentów, burmistrzów i wójtów Gmin Uzdrowiskowych, biorąc pod uwagę świadectwa wód i borowin leczniczych oraz klimatu leczniczego wydanych przez uprawnione jednostki naukowe, a także posiadaną specjalistyczną kadrę medyczną i osiągnięcia w leczeniu danego profilu w uzdrowisku, wydał decyzje potwierdzające możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku w określonych kierunkach leczniczych. Kierunki lecznicze uzdrowisk w województwie kujawsko-pomorskim: Ciechocinek: choroby ortopedyczno urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, choroby kobiece. Inowrocław: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby układu trawienia, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby układu nerwowego. Wieniec-Zdrój: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby dolnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne, choroby układu nerwowego, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, osteoporoza. Źródło: (pobrano r.)

7 5 Spis tablic: Strona: Tab. 1 Szpitale uzdrowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2013 roku (według aktualnych nazw jednostek)... 6 Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw i cudzoziemców w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim Tab. 2 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia... 9 Tab. 3 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według miejsca zamieszkania pacjenta- resort zdrowia.. 10 Tab. 4 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według wieku pacjentów resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Tab. 5 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według wieku pacjentów resort zdrowia (Struktura procentowa) Tab. 6 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych grup chorobowych resort zdrowia Tab. 7 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn resort zdrowia Tab. 8 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn i miejsca zamieszkania pacjenta resort zdrowia Tab. 9 Ranking 40-stu najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim Tab. 10 Tab. 11 Tab. 12 Tab. 13 Tab. 14 Tab. 15 Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w latach 2002, 2005, według powiatu miejsca zamieszkania resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według wieku pacjentów - resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w latach 2002, 2005, według powiatu miejsca zamieszkania pacjenta oraz głównych grup chorobowych resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w latach 2002, 2005, według powiatu miejsca zamieszkania pacjenta oraz głównych grup chorobowych resort zdrowia (Struktura procentowa) Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w latach 2002, 2005, według powiatu miejsca zamieszkania pacjenta oraz najczęstszych przyczyn hospitalizacji resort zdrowia (Liczby bezwzględne)

8 6 Tab. 1. Szpitale uzdrowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2013 roku (według aktualnych nazw jednostek Lp. Szpital Adres 1 "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Nr 1 - Szpital Uzdrowiskowy Inowrocław, ul. Solankowa 77 2 Uzdrowisko Wieniec Zdrój nr 1, Uzdrowiskowy Zespół Szpitalny Wieniec Zdrój, ul. Zdrojowa Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o.o. w Ciechocinku (przedsiębiorstwa: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nr 1 w Ciechocinku i Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim) Ciechocinek, ul. Kościuszki 10 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17 6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny" 7 Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny "POLEX" 8 Sanatorium Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjne "Gracja" Sp. z o.o. Szpital Uzdrowiskowy (szpital przekazywał dane w latach ; data zakończenia działalności przez komórkę szpital uzdrowiskowy ) Ciechocinek, ul. Leśna 3 Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 3 Lokalizacja szpitali uzdrowiskowych w woj. kujawsko-pomorskim Ciechocinek Inowrocław Wieniec Zdrój

9 Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, cudzoziemców w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim

10

11 9 Tab. 2. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Lata Hospitalizacje ogółem w tym hospitalizacje: mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w tym hospitalizacje mieszkańców województwa

12 10 Tab. 3. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według miejsca zamieszkania pacjenta - resort zdrowia Lata Liczba hospitalizacji województwo kujawsko-pomorskie pozostałe województwa razem dolnośląskie lubelskie lubuskie łódzkie Miejsce zamieszkania pacjenta z tego: małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazur. wielkopolskie zachodniopom. cudzoziemcy brak danych Liczby bezwzględne Razem Mężczyźni Kobiety Razem ,0 14,8 83,2 2,4 5,2 2,4 6,7 9,1 15,4 0,8 1,9 3,9 5,0 14,5 1,9 4,8 6,4 2,7 1,0 1, ,0 17,0 80,7 4,1 5,9 1,8 5,4 3,7 21,8 0,8 1,3 3,9 5,8 6,0 2,9 4,9 10,3 2,2 1,0 1, ,0 16,7 82,4 3,7 4,6 1,7 10,4 4,3 24,0 0,8 1,4 3,6 5,2 4,7 1,6 3,6 11,1 1,7 0,5 0, ,0 14,8 85,0 3,4 4,0 1,5 10,1 2,8 27,8 0,8 1,5 3,3 6,3 5,2 1,9 3,5 11,4 1,6 0, ,0 14,4 85,3 4,0 3,6 1,6 9,2 3,1 27,3 0,8 1,3 3,2 5,8 4,9 1,7 4,0 13,4 1,6 0, ,0 15,8 84,0 3,8 4,1 1,5 8,8 3,7 25,8 0,8 1,5 3,7 5,1 5,3 1,2 4,2 12,9 1,7 0,2 - Mężczyźni ,0 15,7 82,4 2,4 5,7 2,6 6,4 9,7 15,5 0,8 2,1 3,4 5,4 13,6 1,8 4,6 5,7 2,7 0,9 0, ,0 18,4 79,1 4,2 5,9 1,9 4,9 4,5 20,7 1,0 1,6 3,3 5,3 6,1 2,7 4,6 10,5 2,1 1,0 1, ,0 18,3 80,8 3,1 4,6 1,6 10,8 4,3 24,5 0,9 1,7 3,3 4,7 4,7 1,2 3,3 10,7 1,6 0,6 0, ,0 15,5 84,2 3,0 4,2 1,5 10,2 3,3 28,3 0,8 1,8 3,1 5,7 4,9 1,8 3,2 10,9 1,6 0, ,0 15,6 84,3 4,2 3,7 1,9 9,0 3,5 27,1 1,0 1,6 2,5 5,4 4,8 1,6 3,6 12,9 1,5 0, ,0 17,8 82,1 3,4 3,8 1,5 9,2 4,0 25,6 0,9 1,8 3,2 4,9 4,9 1,1 4,0 12,3 1,6 0,1 - Kobiety Struktura procentowa ,0 14,2 83,7 2,4 4,9 2,3 6,9 8,7 15,4 0,8 1,8 4,1 4,8 15,1 1,9 4,9 6,8 2,7 1,0 1, ,0 16,2 81,6 4,0 5,9 1,8 5,7 3,3 22,4 0,8 1,1 4,2 6,0 6,0 3,0 5,0 10,2 2,2 1,0 1, ,0 15,7 83,5 4,0 4,6 1,8 10,2 4,3 23,6 0,8 1,2 3,9 5,5 4,8 1,8 3,9 11,3 1,7 0,5 0, ,0 14,3 85,4 3,6 3,8 1,4 10,0 2,5 27,6 0,8 1,3 3,5 6,6 5,4 2,1 3,7 11,7 1,6 0, ,0 13,6 86,0 3,9 3,6 1,4 9,3 2,8 27,4 0,7 1,1 3,7 6,0 5,0 1,7 4,2 13,6 1,6 0, ,0 14,6 85,2 4,0 4,3 1,6 8,6 3,5 25,9 0,7 1,3 4,0 5,3 5,5 1,3 4,4 13,2 1,7 0,2 -

13 11 Struktura hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według miejsca zamieszkania pacjenta - resort zdrowia ,4% 14,8% 6,4% 6,7% 14,5% 5,0% 4,8% 5,2% 27,1% ,8% 17,0% 10,3% 5,4% 6,0% 5,8% 4,9% 5,9% 23,0% ,0% 16,7% 11,1% 10,4% 4,7% 5,2% 3,6% 4,6% 19,7% ,8% 27,3% 25,8% 14,8% 14,4% 15,8% 12,9% 13,4% 11,4% 8,8% 9,2% 10,1% 5,3% 4,9% 5,2% 5,1% 5,8% 6,3% 4,2% 4,0% 3,5% 4,1% 3,6% 4,0% 17,0% 17,5% 18,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Miejsce zamieszkania pacjenta: kujawsko-pomorskiego łódzkiego pomorskiego lubelskiego mazowieckiego wielkopolskiego śląskiego warmińsko-mazurskiego pozostałe województwa

14 12 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002 i pomorskie warmińsko-mazurskie 966 zachodniopomorskie 544 KUJAWSKO- POMORSKIE podlaskie 779 lubuskie mazowieckie wielkopolskie Hospitalizacje w 2002 roku, mieszkań ców: - woj. kujawsko-pomorskiego pozostał ych wojewódz t w cudzoziemcy brak danych 198 dolnośląskie opolskie 160 łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie lubelskie podkarpackie 391 RAZEM zachodniopomorskie 330 lubuskie KUJAWSKO- POMORSKIE pomorskie warmińsko-mazurskie 849 mazowieckie podlaskie Hospitalizacje w 2013 roku, mieszkań ców: - woj. kujawsko-pomorskiego pozostał ych wojewódz t w cudzoziemcy 32 - brak danych 68 dolnośląskie 755 wielkopolskie opolskie 150 łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie lubelskie 815 podkarpackie 302 RAZEM

15 13 Tab. 4. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim w latach 2002, 2005, według wieku pacjentów - resort zdrowia Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Ogółem według miejsca zamieszkania pacjenta województwo kujawskopomorskie pozostałe województwa cudzoziemcy brak danych dot. miejsca zamieszkania z tego w wieku: Lata Ogółem 65 lat i więcej Struktura wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002, 2005, ,5% 7,3% 7,5% 7,9% 9,6% 10,0% 6,0% 7,1% 7,8% 7,7% 5,6% 7,3% 20,4% 15,8% 15,1% 14,1% 13,1% 12,5% 25,7% 26,8% 31,5% 31,5% 32,1% 32,2% 36,6% 42,2% 37,8% 39,1% 40,4% 41,8% Grupy wieku: lat i więcej 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 14 Tab. 5. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim w latach 2002, 2005, według wieku pacjentów - resort zdrowia Struktura procentowa Wyszczególnienie Lata Ogółem Ogółem według miejsca zamieszkania pacjenta województwo kujawskopomorskie pozostałe województwa cudzoziemcy brak danych dot. miejsca zamieszkania z tego w wieku: lat i więcej ,0 1,5 8,5 2,3 5,0 20,4 25,7 36, ,0 2,0 7,6 2,2 3,4 15,8 26,8 42, ,0 1,8 6,1 2,8 4,9 15,1 31,5 37, ,0 1,6 5,9 2,8 5,0 14,1 31,5 39, ,0 1,6 5,7 2,5 4,6 13,1 32,1 40, ,0 1,6 5,9 1,8 4,2 12,5 32,2 41, ,0 1,7 8,7 3,5 7,5 24,7 21,8 32, ,0 2,1 11,5 3,6 4,8 18,1 23,2 36, ,0 1,5 12,4 3,7 5,2 17,2 28,2 31, ,0 2,1 12,9 3,8 6,3 15,2 26,1 33, ,0 2,8 12,6 2,4 4,8 12,3 28,7 36, ,0 2,2 12,0 2,7 5,4 15,0 28,8 33, ,0 1,5 8,5 2,2 4,6 19,7 26,4 37, ,0 2,1 6,9 1,8 3,1 15,4 27,7 43, ,0 1,9 4,8 2,7 4,8 14,7 32,2 38, ,0 1,5 4,7 2,6 4,8 14,0 32,4 40, ,0 1,4 4,5 2,6 4,6 13,2 32,7 41, ,0 1,5 4,7 1,6 4,0 12,1 32,9 43, ,0 1,0-0,5 3,0 9,6 20,2 65, ,0-1,4 1,4 1,4 11,6 23,1 61, ,0-4,5 3,6 4,5 10,0 18,2 59, ,0-1,7-3,4 5,2 25,9 63, ,0-1,9-1,9 7,5 32,1 56, ,0-3, ,0 71, ,0-12,6 3,5 2,0 21,7 24,2 35, ,0 0,7 5,5 3,4 4,1 14,5 22,1 49, , ,9 7,4 16,2 48,5 25,0 Struktura wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego według miejsca zamieszkania w 2013 roku Ogółem 7,5% 6,0% 32,2% 41,8% Grupy wieku: mieszkańcy woj. kujawskopomorskiego 14,2% 8,2% 28,8% 33,7% mieszkańcy pozostałych województw cudzoziemcy 3,1% 6,2% 5,6% 25,0% 32,9% 71,9% 43,2% lat i więcej 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 15 Tab. 6. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych grup chorobowych - resort zdrowia Wyszczególnienie Lata Razem Choroby układu kostnostawowego (M00-M99) Choroby układu krążenia (I00-I99) Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90) Choroby układu nerwowego (G00-G99) Urazy i zatrucia (S00-T98) Choroby układu oddechowego (J00-J99) Pozostałe grupy chorób Ogółem według miejsca zamieszkania pacjenta województwo kujawskopomorskie pozostałe województwa cudzoziemcy brak danych dot. miejsca zamieszkania liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 42 1,4 62 2, , , , , , , , , , , , , , ,1 85 2, , , , , , , , ,4 41 1, , , , , , ,0 77 2, , , , , , , ,5 68 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 7 3,5 5 2, ,5 11 5, , , ,3 7 3,2 7 3,2 1 0,5 8 3,7 5 2, , ,7 10 9,1 7 6,4 7 6, ,6 2 1, , ,0 4 6,9 2 3,4 2 3, ,4 1 1, , ,7 5 9,4 2 3, ,5 4 7, , ,0 5 15,6 1 3, , , , ,3 4 2,0 11 5,6 5 2,5 13 6,6 12 6, , , , ,7 19 6,6 5 1,7 19 6,6 5 1, , ,9 7 10, ,4 2 2,9 1 1,5 1 1,5 1 1,5 Struktura hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku według grup chorobowych - resort zdrowia Choroby układu oddechowego 3,0% Urazy i zatrucia 3,8% Choroby układu nerwowego 7,8% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego 11,9% Pozostałe grupy chorób 4,1% Choroby układu kostno-stawowego 47,3% Choroby układu krążenia 22,2%

18 16 Tab. 7. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn - resort zdrowia Wyszczególnienie Lata Razem Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) Przewlekła choroba niedokrwienna serca (I25) Samoistne (pierwotne) nadciśnienie (I10) Inne choroby krążka międzykręgowego (M51) Zwyrodnienia wielostawowe (M15) O g ó ł e m według miejsca zamieszkania pacjenta województwo kujawskopomorskie pozostałe województwa cudzoziemcy brak danych dot. miejsca zamieszkania liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 80 2, , , , , , , , , ,1 69 2, , , , , ,8 86 2, , , , , , , , , , , ,1 88 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2 1, , , ,1 6 2, ,5 5 2,3 17 7, , ,2 2 1,8 6 5,5 4 3,6 8 7, , ,3 2 3, , , , , , , ,3 3 9,4 2 6, , , , , ,6 8 4, , , ,1 25 8,6 26 9,0 14 4,8 28 9, ,0 5 7,4 2 2,9 2 2, ,9

19 17 Tab. 7. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn - resort zdrowia (dok.) Wyszczególnienie O g ó ł e m według miejsca zamieszkania pacjenta województwo kujawskopomorskie pozostałe województwa cudzoziemcy brak danych dot. miejsca zamieszkania Lata Otyłość (E66) Cukrzyca insulinoniezależna (E11) Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54) Choroba zwyrodnienio wa stawów kolanowych (M17) Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16) Pozostałe choroby liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 73 2,5 60 2, , , , , ,8 53 1, , , , ,8 61 1, , , , , , , , , , , , ,2 96 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 0, , ,5 3 1,4 3 1,4 11 5,1 3 1, , ,8 2 1,8 3 2,7 3 2, , , , , ,0 1 1, ,7 2 3, , ,0 1 3, , , ,5 3 1,5 1 0,5 1 0,5 5 2, , ,1 15 5,2 3 1, , , , ,9 2 2, , ,5

20 18 Struktura procentowa hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawskopomorskim według głównych przyczyn w latach 2002, 2005, resort zdrowia ,2% 9,8% 7,3% 5,2% 10,5% 1,0% 1,1% 40,8% ,2% 8,1% 6,9% 3,6% 9,7% 2,6% 2,5% 36,4% ,0% 22,5% 19,9% 17,9% 8,1% 7,2% 5,8% 7,9% 7,5% 6,4% 4,8% 5,2% 7,1% 7,5% 6,3% 5,6% 6,9% 6,7% 6,8% 6,8% 5,0% 5,3% 4,8% 5,1% 5,0% 4,4% 7,0% 5,9% 41,5% 41,7% 43,1% 42,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) Przewlekła choroba niedokrwienna serca (I25) Samoistne (pierwotne) nadciśnienie (I10) Inne choroby krążka międzykręgowego (M51) Zwyrodnienia wielostawowe (M15) Otyłość (E66) Cukrzyca insulinoniezależna (E11) Pozostałe choroby

21 19 Tab. 8. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn i miejsca zamieszkania pacjenta - resort zdrowia Miejsce zamieszkania pacjenta Lata Hospitalizacje województwo kujawsko-pomorskie pozostałe województwa dolnośląskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie RAZEM z tego: podkarpackie podlaskie pomorskie Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) Przewlekła choroba niedokrwienna serca (I25) Samoistne (pierwotne) nadciśnienie (I10) Inne choroby krążka międzykręgowego (M51) Zwyrodnienia wielostawowe (M15) śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazur. wielkopolskie zachodniopom. cudzoziemcy brak danych

22 20 Tab. 8. Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002, 2005, według głównych przyczyn i miejsca zamieszkania pacjenta - resort zdrowia (dok.) Miejsce zamieszkania pacjenta Lata Hospitalizacje województwo kujawsko-pomorskie pozostałe województwa dolnośląskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie z tego: podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińskomazur. wielkopolskie zachodniopom. cudzoziemcy brak danych Otyłość (E66) Cukrzyca insulinoniezależna (E11) Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54) Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza) (M17) Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza) (M16) Pozostałe choroby

23 21 Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku według głównych przyczyn i miejsca zamieszkania pacjenta (województwo) - resort zdrowia kujawsko-pomorskie 9,9% 4,1% 2,8% 6,5% 4,3% 72,4% dolnośląskie lubelskie lubuskie 19,5% 23,8% 18,2% 13,7% 3,8% 13,0% 4,9% 13,9% 13,1% 11,4% 2,8% 7,0% 6,5% 7,2% 7,2% 43,8% 47,1% 43,0% łódzkie 15,4% 9,5% 9,8% 7,7% 4,1% 53,5% Miejsce zamieszkania pacjenta (województwo) małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie 29,0% 18,9% 26,0% 22,5% 13,1% 27,7% 19,6% 28,9% 5,3% 9,0% 8,3% 6,7% 5,9% 8,0% 5,8% 8,1% 7,8% 5,9% 10,4% 4,5% 11,2% 8,2% 2,6% 9,4% 10,9% 7,4% 4,6% 10,0% 4,3% 4,7% 13,3% 10,4% 3,4% 10,0% 1,6% 5,6% 7,1% 5,0% 5,4% 9,6% 39,6% 47,9% 39,3% 55,0% 57,2% 44,0% 57,0% 43,9% warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 16,8% 15,8% 29,1% 11,8% 7,5% 6,5% 11,3% 8,2% 9,8% 4,7% 9,4% 7,7% 8,5% 2,7% 5,5% 51,7% 47,9% 45,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) Przewlekła choroba niedokrwienna serca (I25) Samoistne (pierwotne) nadciśnienie (I10) Inne choroby krążka międzykręgowego (M51) Zwyrodnienia wielostawowe (M15) Pozostałe choroby

24 22 Tab. 9. Ranking 40-stu najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczba hospitalizacji z tego dotycząca: Liczba hospitalizacji Lp. Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10) ogółem udział w łącznej liczbie % 1/ procent skumulowany 2/ mieszkańców województwa kuj-pom. mieszkańców innych województw cudzoziemców ogółem z tego dotycząca: mieszkańców województwa kuj-pom. mieszkańców innych województw cudzoziemców Ogółem (kody chorób A00-Z99) ,00% x z tego: 1 M47 - Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa ,93% 17,93% I25 - Przewlekła choroba niedokrwienna serca ,13% 26,06% I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie ,48% 33,54% M51 - Inne choroby krążka międzykręgowego ,15% 40,68% M15 - Zwyrodnienia wielostawowe ,90% 47,58% E66 - Otyłość ,29% 52,87% E11 - Cukrzyca insulinoniezależna 992 4,96% 57,83% G54 - Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych 821 4,11% 61,94% M17 - Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza) M16 - Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza) 664 3,32% 65,27% ,08% 68,34% I69 - Następstwa chorób naczyń mózgowych 426 2,13% 70,48% M05 - Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów 330 1,65% 72,13% Z95 - Obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń 303 1,52% 73,64% M50 - Choroby kręgów szyjnych 272 1,36% 75,01% E10 - Cukrzyca insulinozależna 260 1,30% 76,31% T93 - Następstwa urazów kończyny dolnej 242 1,21% 77,52% M41 - Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) 228 1,14% 78,66% G35 - Stwardnienie rozsiane 224 1,12% 79,78% I11 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca 194 0,97% 80,75% J39 - Inne choroby górnych dróg oddechowych 183 0,92% 81,67% J31 - Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła 166 0,83% 82,50% I50 - Niewydolność serca 153 0,77% 83,26% M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów 144 0,72% 83,98% T92 - Następstwa urazów kończyny górnej 144 0,72% 84,71% M54 - Bóle grzbietu 136 0,68% 85,39% G81 - Porażenie połowicze 127 0,64% 86,02% I20 - Dusznica bolesna 119 0,60% 86,62% G82 - Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe 100 0,50% 87,12% F43 - Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 92 0,46% 87,58% I63 - Zawał mózgu 91 0,46% 88,03% J37 - Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani tchawicy 89 0,45% 88,48% M23 - Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego 83 0,42% 88,89% F41 - Inne zaburzenia lękowe 76 0,38% 89,27% M48 - Inne choroby kręgosłupa 69 0,35% 89,62% M19 - Inne choroby zwyrodnieniowe 63 0,32% 89,94% I64 - Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy 60 0,30% 90,24% M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 60 0,30% 90,54% M75 - Uszkodzenia barku 59 0,30% 90,83% F32 - Epizod depresyjny 58 0,29% 91,12% S82 - Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym 53 0,27% 91,39% / Udział posortowany malejąco. 2/ Narastajaca suma udziałów procentowych z kolumny 4.

25 Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim

26

27 25 Tab. 10. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego Lata liczby bezwzględne struktura procentowa współczynniki na 10 tys. ludności razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,0 41,2 58,8 14,4 12,3 16, ,0 44,8 55,2 17,8 16,5 19, ,0 41,4 58,6 19,1 16,4 21, ,0 40,7 59,3 17,9 15,1 20, ,0 42,2 57,8 18,9 16,6 21, ,0 40,1 59,9 20,3 16,9 23, ,0 40,3 59,7 19,4 16,2 22, ,0 40,7 59,3 20,1 16,9 23, ,0 43,8 56,2 16,4 14,8 17, ,0 41,1 58,9 16,3 13,8 18, ,0 42,7 57,3 14,9 13,1 16, ,0 44,5 55,5 15,1 13,9 16,3 Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia razem mężczyźni kobiety 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Na 10 tys. mieszkańców

28 26 Tab. 11. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach uzdrowiskowych w województwie w latach 2002, 2005, według powiatu miejsca zamieszkania - resort zdrowia P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Lata WOJEWÓDZTWO - razem aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek brak danych Razem Liczby bezwzględne Mężczyźni Kobiety Razem Struktura procentowa ,0 2,9 2,3 4,6 3,0 2,0 2,0 10,6 1,3 2,5 3,5 1,0 0,7 0,9 5,9 2,6 1,8 1,6 1,6 2,5 25,2 5,1 11,2 5, ,0 3,0 2,1 3,7 2,2 1,5 1,4 10,5 1,8 2,7 3,3 1,6 1,4 1,1 4,0 2,6 1,1 1,1 2,2 2,4 29,6 4,3 10,9 4,8 0, ,0 2,9 1,9 4,5 1,8 2,0 1,0 11,5 2,6 2,5 3,2 1,9 1,6 0,7 3,4 3,9 1,3 0,9 2,6 2,5 25,5 3,5 13,6 4, ,0 3,9 1,9 5,7 1,5 1,5 0,7 11,9 2,0 2,7 3,1 1,9 1,6 1,1 3,2 3,1 1,6 0,7 2,7 3,0 25,5 2,0 13,0 5, ,0 4,4 2,0 5,6 1,3 1,8 1,4 12,5 2,2 2,5 3,3 1,9 1,0 0,8 3,0 4,3 1,0 1,0 3,6 2,4 26,0 1,9 11,9 4, ,0 5,2 2,1 5,8 1,3 1,6 1,3 13,9 2,5 3,0 3,8 2,2 1,2 0,9 3,5 3,2 1,4 0,8 3,9 3,2 23,5 1,4 10,6 3,9 - Mężczyźni ,0 2,8 2,0 4,6 3,0 2,1 2,4 11,9 0,8 2,5 3,6 1,1 0,7 1,1 5,2 3,3 1,5 1,7 1,5 2,8 24,8 4,5 11,2 4, ,0 2,7 2,2 4,3 1,9 1,7 1,0 12,2 1,7 2,6 3,3 1,4 1,2 1,3 3,9 2,7 1,5 0,9 2,0 2,3 27,1 3,3 12,4 5,8 0, ,0 2,8 1,9 4,1 1,9 1,9 1,1 13,1 2,2 3,8 2,9 1,7 1,9 0,9 3,7 3,7 1,7 1,0 2,7 3,0 22,8 3,9 12,8 4, ,0 4,2 1,7 6,8 1,0 1,7 0,9 14,0 1,9 3,1 3,6 1,8 1,6 1,5 4,0 3,2 1,9 0,6 2,4 3,5 23,0 1,8 11,7 4, ,0 4,5 2,4 5,6 1,4 1,5 1,2 14,9 1,8 3,9 4,1 1,5 1,1 0,8 3,3 4,0 1,1 1,2 3,4 2,6 23,9 1,6 10,7 3, ,0 4,3 2,1 5,8 0,9 1,8 1,6 16,6 2,1 3,8 4,6 2,3 1,4 1,1 3,9 2,4 1,4 0,6 3,5 4,2 21,0 1,1 9,9 3,6 - Kobiety ,0 2,9 2,5 4,6 2,9 1,9 1,8 9,7 1,7 2,5 3,4 0,9 0,7 0,7 6,3 2,2 2,1 1,5 1,7 2,2 25,5 5,6 11,2 5, ,0 3,2 2,0 3,3 2,4 1,3 1,7 9,4 1,9 2,8 3,3 1,8 1,5 1,1 4,1 2,6 0,8 1,3 2,3 2,6 31,3 5,0 9,8 4,1 0, ,0 3,1 2,0 4,9 1,8 2,1 0,9 10,2 2,8 1,4 3,4 2,0 1,3 0,6 3,1 4,1 0,9 0,8 2,5 2,1 27,6 3,2 14,2 5, ,0 3,7 2,0 4,9 1,9 1,3 0,6 10,4 2,0 2,4 2,8 2,0 1,6 0,9 2,7 3,0 1,3 0,8 3,0 2,7 27,2 2,2 13,9 6, ,0 4,3 1,7 5,5 1,2 2,0 1,5 10,8 2,5 1,4 2,7 2,2 1,0 0,8 2,9 4,6 1,0 0,8 3,8 2,4 27,6 2,1 12,8 4, ,0 5,9 2,2 5,8 1,6 1,5 1,0 11,8 2,8 2,3 3,2 2,1 1,1 0,8 3,1 3,8 1,4 0,9 4,2 2,3 25,4 1,5 11,3 4,1 -

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2003-2012

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2000, 2005,

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy Warszawa 2011 Opracowanie: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Objaśnienia. Materiałem badawczym były informacje zawarte w kartach zgonów, które przeniesione zostały na komputerowy

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2005-2015

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia P. Goryński, M.J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo