Podstawy programowania. Python wykład 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania. Python wykład 6"

Transkrypt

1 Podstawy programowania Python wykład 6

2 Funkcja wbudowana chr() Wywołanie funkcji chr() z argumentem m zwraca łańcuch znaków reprezentujący znak, którego punktem kodowym w Unicode jest liczba całkowita m. Przykład: chr(80) zwraca łańcuch znaków 'P'. Zakres wartości dla argumentu funkcji chr(): < 0, > (0x10FFFF w systemie szesnastkowym). Jeżeli wartość argumentu funkcji chr() jest poza tym zakresem, to zostanie wygenerowany błąd ValueError.

3 Przykład 1 def main(): # Litery alfabetu angielskiego drukuj_znaki(65, 90) # duże litery drukuj_znaki(97, 122) # małe litery drukuj_znaki(48, 57) # cyfry drukuj_znaki(90,97) def drukuj_znaki(lewy, prawy): for j in range(lewy, prawy + 1): print(chr(j), end = ' ') print() main()

4 Funkcja wbudowana ord() Wywołanie funkcji ord() z argumentem będącym ciągiem reprezentującym jeden znak Unicode, zwraca liczbę całkowitą reprezentującą punkt kodowy w Unicode tego znaku. Na przykład: ord('a') zwraca liczbę całkowitą 65, ord('\uffff') zwraca liczbę 65535, ord('\u0010ffff') zwraca liczbę Funkcja ord() jest funkcją odwrotną do funkcji chr(): ord(chr(65)) = 65 chr(ord('a')) = 'A' dr

5 Przykład 2 def main(): drukuj_numery_znakow(" ") drukuj_numery_znakow("ąćęłńóśźż") drukuj_numery_znakow("ąćęłńóśźż") def drukuj_numery_znakow(lancuch): for s in lancuch: print(s, ":", ord(s), end = ' ') print() main()

6 Łańcuchy znaków - napisy Oprócz liczb Python może również manipulować łańcuchami znaków, które można wyrazić w różny sposobów. Mogą one być objęte: znakami apostrofu lub znakami cudzysłowu: >>> 'informatyka' 'informatyka' >>> "informatyka" 'informatyka' >>> 'A\'propos' "A'propos" >>> "A'propos" "A'propos" Łańcuchy znaków mogą być także objęte potrójnymi znakami apostrofu lub potrójnymi znakami cudzysłowu.

7 Łańcuchy znaków - napisy Interpreter wypisuje wynik działań na napisach w ten sam sposób, w jaki są one wprowadzane. Są one objęte apostrofami lub cudzysłowami i zawierają ewentualnie inne znaki poprzedzone znakiem ukośnika (\) tak, aby w sposób dokładny pokazać zawartość napisu. Łańcuch znaków objęty jest parą cudzysłowów, jeśli zawiera tylko apostrofy, w przeciwnym wypadku objęty jest parą apostrofów.

8 Operacje na łańcuchach Łańcuchy znaków mogą być sklejane za pomocą operatora + i powielane za pomocą operatora *. >>> print("ala" + " ma " + "kota") Ala ma kota >>> print(3 * ":) ") :) :) :)

9 Łańcuchy znaków Łańcuchy znaków można indeksować. Pierwszy znak w łańcuchu ma indeks (numer porządkowy) 0. Nie istnieje osobny typ obejmujący pojedyncze znaki znak jest po prostu napisem o długości jeden. Łańcuchy znaków w Pythonie nie mogą być modyfikowane. Próba przypisania do zaindeksowanej pozycji w łańcuchu powoduje powstanie błędu. >>> s = "programowanie" >>> s[0] = "P" Traceback (most recent call last): File «stdin>", line 1, in <module> TypeError: str object does not support item assignment

10 Podłańcuchy znków Podłańcuchy znaków mogą zostać wyspecyfikowane za pomocą notacji tzw. wykrawania dwóch indeksów przedzielonych dwukropkiem: >>> "programowanie"[0:3] 'pro' >>> "programowanie"[3:6] 'gra' >>> "programowanie"[6:] 'mowanie' Indeksy wykrawania posiadają użyteczne argumenty domyślne: pominięty pierwszy indeks posiada domyślną wartość zero, pominięty drugi domyślnie równy jest długości łańcucha znaków, którego dotyczy wykrawanie.

11 Operacja wykrawania posiada następującą użyteczną własność: łańcuchy s[:i] + s[i:] są równe. >>> "world"[:3] + "world"[3:] == "world" True Niepoprawne indeksy wykrawania obsługiwane są dość ostrożnie: indeks, który jest zbyt duży, zastępowany jest długością łańcucha, ograniczenie górne, które jest mniejsze od ograniczenia dolnego, powoduje powstanie pustego napisu. >>> "programowanie"[:19] 'programowanie' >>> "programowanie"[3:2] ''

12 Wykrojenia cd. Aby wyznaczyć podciąg, licząc od prawej strony danego napisu, używa się indeksów będących liczbami ujemnymi: >>> "programowanie"[-1] # Ostatni znak 'e' >>> "programowanie"[-2] # Przedostatni znak 'i' >>> "programowanie"[-3:] # Trzy ostatnie znaki 'nie' >>> "programowanie"[:-1] # Wszystkie, prócz ostatniego 'programowani' Ujemne wykrojenia, które przekraczają ograniczenia napisu są skracane. Wbudowana w interpreter funkcja len() zwraca długość łańcucha. dr hab.

13 Porównywanie łańcuchów Napisy można porównywać przy użyciu standardowych operatorów relacyjnych: ==,! =, <, <=, > i >=. Wynik porównania zgodny jest porządkiem leksykograficznym wyznaczonym przez wartości punktów kodowych w Unicode znaków biorących udział w porównaniu. >>> "Windows" < "linux" True >>> "Windows" < "Linux" False >>> "mama" < "ala" False

14 Czy podnapis? Operator in służy do testowania czy dany napis jest podnapisem innego napisu. Operator not in służy do testowania czy dany napis nie jest podnapisem innego napisu. >>> "gram" in "programowanie" True >>> "program" in "programowanie" True >>> "nie" in "programowanie" True >>> "grama" in "programowanie" False

15 Łańcuchy znaków metody capitalize() zwraca kopię napisu z pierwszym znakiem zmienionym na wielką literę. count(napis[, poczatek[, koniec]]) zwraca ilość nienachodzących na siebie wystąpień napisu napis w zakresie [poczatek:koniec]. Opcjonalne argumenty początek i koniec są interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. endswith(przyrostek[, poczatek[, koniec]]) zwraca wynik sprawdzenia, czy napis jest zakończony napisem przyrostek. Przy wystąpieniu argumentu początek, sprawdzenie rozpoczyna się od tego znaku. Przy wystąpieniu argumentu koniec porównanie zakończy się na tym znaku. expandtabs([wielkość]) Zwraca kopię napisu ze wszystkimi znakami tabulacji zastąpionymi przez znaki spacji. Jeśli wielkość nie zostanie podana, przyjmuje się rozmiar tabulacji jako 8 znaków.

16 Łańcuchy znaków metody find(podnapis[, początek[, koniec]]) Zwraca najniższy indeks takiego wystąpienia napisu podnapis, aby napis był zawarty w wycinku [początek:koniec]. Opcjonalne argumenty początek i koniec są interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. Zwraca -1 jeśli napis podnapis nie został znaleziony. UWAGA: Funkcja find() powinna być używana tylko wtedy, gdy chcemy poznać pozycję napisu podnapis w danym napisie. Jeżeli chcemy tylko sprawdzić czy napis podnapis występuje w danym napisie, to należy użyć operatora in: podnapis in napis. isalnum() zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu są znakami alfanumerycznymi i napis składa się przynajmniej z jednego znaku. isalpha() zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu są literami i napis składa się przynajmniej z jednego znaku.

17 Łańcuchy znaków metody isdigit() zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu są cyframi. islower() zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie litery napisu są małymi literami i napis zawiera przynajmniej jedną mała literę. isspace() wraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie znaki napisu są białymi znakami i napis składa się przynajmniej z jednego znaku. istitle() zwraca wynik sprawdzenia, czy napis ma strukturę tytułu, to znaczy każdy wyraz napisu musi zaczynać się wielką literą i składać wyłącznie z małych liter lub znaków nieliterowych. isupper() zwraca wynik sprawdzenia, czy wszystkie litery napisu są wielkimi literami i napis zawiera przynajmniej jedną wielka literę.

18 Łańcuchy znaków metody ljust(szerokość) zwraca kopię napisu wyrównaną do lewej w napisie o szerokości szerokość. Wypełnienie jest uzyskane za pomocą znaków spacji. Jeśli szerokość jest mniejsza od len(s) zwracany jest oryginalny napis. lower() zwraca kopię napisu zamienionego na małe litery. lstrip([chars]) zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z początku napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany, lub ma wartość None, usunięte zostaną białe znaki. Jeżeli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z początku napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostaną usunięte znaki wchodzące w skład argumentu chars.

19 Łańcuchy znaków metody replace(stary, nowy[, ile]) zwraca kopię napisu z wszystkimi wystąpieniami napisu stary zastąpionymi przez nowy. Jeśli zostanie podany argument ile, zostanie zastąpiona tylko podana ilość wystąpień. rfind(napis [,początek [, koniec]]) zwraca najwyższy indeks wystąpienia napisu napis, takiego, aby napis był zawarty w przedziale [początek, koniec). Opcjonalne argumenty początek i koniec są interpretowane tak samo, jak w operacji wycinania. Zwraca -1 jeśli napis nie został znaleziony. rjust(szerokość) zwraca kopię napisu wyrównaną do prawej w napisie o szerokości szerokość. Wypełnienie jest uzyskane za pomocą znaków spacji. Jeśli szerokość jest mniejsza od len(s) zwracany jest oryginalny napis.

20 Łańcuchy znaków metody rstrip([chars]) zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z końca napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany lub ma wartość None, usunięte zostaną białe znaki. Jeżeli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z końca napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostaną usunięte znaki wchodzące w skład argumentu chars. startswith(prefix[, start[, end]]) zwraca wynik sprawdzenia, czy napis zaczyna się napisem prefix. Przy wystąpieniu argumentu start, sprawdzenie rozpoczyna się od tego znaku. Przy wystąpieniu argumentu end porównanie zakończy się na tym znaku. strip([chars]) zwraca kopię napisu z usuniętymi znakami z początku i końca napisu. W przypadku, gdy argument chars nie został podany lub ma wartość None, usunięte zostaną białe znaki. Jeśli argument ten jest podany i nie ma wartości None, musi być typu napisowego. Z początku i końca napisu, na rzecz którego wywołana została ta metoda, zostaną usunięte znaki wchodzące w skład argumentu chars.

21 Łańcuchy znaków metody swapcase() zwraca kopię napisu z małymi literami zamienionymi na wielkie, a wielkimi na małe. title() zwraca kopię napisu zamienioną na strukturę tytułu, to znaczy każdy wyraz napisu zostaje zamieniony na rozpoczynający się wielką literą z pozostałymi literami zamienionymi na małe. upper() zwraca kopię napisu z wszystkimi literami zamienionymi na wielkie litery. zfill(szerokość) zwraca napis uzupełniony z lewej strony zerami do podanej szerokości. W przypadku, gdy wartość argumentu jest mniejsza od długości napisu, zostanie zwrócony oryginalny napis.

22 Krotka Krotka (ang. tuple) to struktura danych będąca odzwierciedleniem matematycznej n-ki, tj. uporządkowanego ciągu wartości. Elementy krotki nie muszą być tego samego typu. Krotki są niemodyfikowalne, ale ich elementy mogą być wartościami typów modyfikowalnych. Odczyt elementu krotki wymaga podania indeksu liczbowego żądanego elementu. Na przykład: t = () # krotka pusta t = (6,) # krotka jednoelementowa

23 Przykład 3 >>> film = "Rejs", 1970 film ( Rejs, 1970) >>> film[0] Rejs >>> film[1] 1970 >>> film = ("Rejs", "film komiediowy", 1970, "Marek Piwowski", "Wojciech Kilar") >>> film[2] 1970 # Rozpakowanie >>> tytul, gatunek, rok, rezyseria, autor_muzyki = film >>> rezyseria Marek Piwowski

24 Funkcje zwracające krotki Funkcja może zawsze zwrócić tylko jedną wartość, ale poprzez zgrupowanie dowolnie wielu wartości w krotkę, może zwrócić ją jako pojedynczą wartość. def main(): a = float(input("a= ")) b = float(input("b= ")) ekstrema = min_max(a,b) print('min: ', ekstrema[0], 'max: ', ekstrema[1]) def min_max(a,b): min = max = a if a < b: min = a max = b elif a > b: min = b max = a return (min, max, pole) main()

25 Listy Do grupowania różnych wartości najbardziej użytecznym typem jest lista, którą można zapisać jako listę elementów poprzedzielanych przecinkami, umieszczoną w kwadratowych nawiasach. Elementy listy nie muszą być tego samego typu! np. zakupy = ['chleb', 1.95, 'mleko', 2.19, 'masło', 3.20] Elementy listy są indeksowane. Indeksy listy zaczynają się od 0. print(zakupy[0], zakupy[2], zakupy[4])

26 Listy Listy mogą być przedmiotem operacji wykrawania, sklejania itd., np. >>> zakupy = ['chleb', 1.95, 'mleko', 2.19, 'masło', 3.20] >>> zakupy[1:-1] [1.95,'mleko',2.19,'masło'] >>> zakupy[:2] + ['sałata', 2 * 2.2] ['chleb',1.95,'sałata',4.4] >>> 2 * zakupy[:3] + ['koniec'] ['chleb',1.95,'mleko','chleb',1.95,'mleko','koniec'] Można zmieniać poszczególne elementy listy. >>> zakupy = ['chleb', 1.95, 'mleko', 2.19, 'masło', 3.20] >>> zakupy[1] += 0.23 >>> zakupy ['chleb', 2.18, 'mleko', 2.19, 'masło', 3.20]

27 Operacje na listach lista = ['a', 'b', 6, 12] >>> lista[0:2] = [1, 2] # Zastępujemy pewne elementy: >>> lista [1, 2, 6, 12] >>> lista[0:2] = [] # Usuwamy pewne elementy: >>> lista [6, 12] >>> lista[1:1] = ['c', 'd'] # Wstawiamy pewne elementy: >>> lista [6, 'c', 'd ', 12] >>> lista[:0] = lista # Wstaw kopię samego siebie na początek: >>> lista [6, 'c', 'd ', 12, 6, 'c', 'd', 12] >>> lista[:] = [] # Czyści listę: >>> lista []

Języki i metody programowania

Języki i metody programowania Języki i metody programowania Wykład 4 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo Podstawy języka Python

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 7 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 28 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 8 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 5 grudnia 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 6 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 21 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: WYRAŻENIA LOGICZNE I INSTRUKCJA WARUNKOWA, METODY OBIEKTÓW ŁAŃCUCHOWYCH E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Wyrażenia i operatory logiczne Wyrażenia logiczne (warunkowe, boolowskie) to

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: SEKWENCJE (ŁAŃCUCHY, LISTY, KROTKI), METODY LIST E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Sekwencje: indeksowanie i wycinanie Poznane dotąd obiekty łańcuchowe należą do typu danych złożonych

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze.

Reprezentacja symboli w komputerze. Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1

Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7 Spis treści 1 Funkcje 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 1.5 Zadanie 5 1.6 Zadanie 6 1.7 Zadanie 7 Funkcje Przy programowaniu często zdarza się, że pewne czynności chcemy wykonywać

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja symboli w komputerze.

Reprezentacja symboli w komputerze. Reprezentacja symboli w komputerze. Znaki alfabetu i łańcuchy znakowe. Programowanie Proceduralne 1 ASCII The American Standard Code for Information Interchange, 1968 r. 7 bitów, liczby z zakresu 0-127

Bardziej szczegółowo

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania).

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania). Funkcje w Pythonie Funkcje to części programu wielokrotnego użytku. Pozwalają nam nadad nazwę blokowi wyrażeo, a następnie uruchamiad ten blok używając tej nazwy gdziekolwiek w programie, dowolną ilośd

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Listy, krotki, słowniki, funkcje

Listy, krotki, słowniki, funkcje Listy, krotki, słowniki, funkcje Listy Lista jest najbardziej elastycznym typem obiektu uporządkowanej kolekcji. Może zawierać różne typy danych - liczby, łańcuchy znaków, a nawet inne listy. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

2. Łańcuchy tekstowe w PHP

2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2.1 Apostrofy i cudzysłowy Łańcuch tekstowy w języku PHP to ciąg znaków ograniczony apostrofami (') lub cudzysłowami ("). Te znaki ograniczające nie powinny być traktowane wymiennie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 5 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 7 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Python

Wprowadzenie do języka Python Wprowadzenie do języka Python Mateusz Miotk 3 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Krótko o historii języka Python Python jest potężnym, lecz mimo to łatwym w użyciu językiem programowania opracowanym

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych 6. Łańcuchy i przetwarzanie tekstu (I) Łódź 2013 Ćwiczenie Zapisz program jako textmanipulation.py; Uruchom skrypt M Kociński & A Materka, Algorytmy i struktury danych, WEEIA

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy języka Python III. Wykład 3. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 50 / 277

Podstawowe elementy języka Python III. Wykład 3. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 50 / 277 Wykład 3 J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 50 / 277 liczby całkowite wartości logiczne liczby rzeczywiste liczby zespolone łańcuchy znaków krotki listy zbiory J. Cichoń, P.

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 11. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 11. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 11 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Łańcuchy znaków 2. Wprowadzanie i wyprowadzanie znaków w i łańcuchów

Bardziej szczegółowo

Python dla początkujących. Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring

Python dla początkujących. Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring Python dla początkujących Małgorzata Niewiem AGH, GGiOŚ, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej SATIM Satelitarny Monitoring Wstęp Stworzony w latach 90 przez Guido van Rossum Nazwa pochodzi od

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 2 Marcin Młotkowski 14 października 2016 Plan wykładu 1 2 3 Marcin Młotkowski Programowanie w Ruby 2 / 33 Liczby całkowite Fixnum Zakres: [ 2 30... 2 30 1] Przykłady: 119, 0xFFFF,

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo klasa powinna mieć destruktor zwalniający pamięć.

Dodatkowo klasa powinna mieć destruktor zwalniający pamięć. Zadanie 1. Utworzyć klasę reprezentującą liczby wymierne. Obiekty klasy powinny przechowywać licznik i mianownik rozłożone na czynniki pierwsze. Klasa powinna mieć zdefiniowane operatory czterech podstawowych

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe Python

Języki skryptowe Python Języki skryptowe Python Wykład 3 Zmienne, wyrażenia, instrukcje Janusz Szwabiński Plan wykładu: Wartości i ich typy Zmienne Instrukcje warunkowe Łańcuchy znaków Pętle Wartości i ich typy Wartości (liczby

Bardziej szczegółowo

Język Python (2) Język Python (2) 1/36

Język Python (2) Język Python (2) 1/36 Język Python (2) Język Python (2) 1/36 Język Python (2) 2/36 Podstawy funkcji Pojęcia podstawowe Instrukcja def tworzy obiekt funkcji i przypisuje go do nazwy Instrukcja return przekazuje obiekt wynikowy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Joanna Ratajczak Mirela Kaczmarek 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie pracy z robotem E-puck, rys. 1, należy zachować ostrożność. Pod żadnym pozorem

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression)

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression) Sed edytor strumieniowy,sed wczytuje bieżący wiersz pliku do wewnętrznego bufora celem manipulowania tekstem. Wynik jest wysyłany na standardowe wyjście. Oryginalny plik nie jest nigdy zmieniany. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania dr Elżbieta Gawrońska gawronska@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr Elżbieta Gawrońska (ICIS) Podstawy Programowania 05 1 / 15 Plan wykładu 1 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6: Ciągi znaków. mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 6: Ciągi znaków. mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 6: Ciągi znaków mgr inż. Leszek Ciopiński dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 17 listopada 2016 1. Wprowadzenie Instrukcja poświęcona jest zmiennym, które służą do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część siódma Przetwarzanie tablic znaków Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń:

Python jest interpreterem poleceń. Mamy dwie możliwości wydawania owych poleceń: W pierwszym kroku nauczymy się uruchamiać w Pythonie tradycyjny* program ". Dzięki temu nauczysz się pisać w języku Python, a także zapisywać i uruchamiać swoje pythonowe programy. *Jest taka tradycja,

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 2 - wprowadzenie do zmiennych mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 23 października 2017 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Projekt językowy Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Materiał opracowany na podstawie pomocy do systemu Moodle Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu Importowanie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else.

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nasz kalkulator umie już liczyć, ale potrafi przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10: Maszyna stanów

Laboratorium 10: Maszyna stanów Wojciech Myszka Laboratorium 10: Maszyna stanów 2016-05-07 09:05:39 +0200 1. Wprowadzenie Laboratorium poświęcone jest operacjom na napisach (ciągach znaków). Przypominam, że: a to stała typu char o wartości

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Laboratorium kryptograficzne dla gimnazjalistów 1

Laboratorium kryptograficzne dla gimnazjalistów 1 Laboratorium kryptograficzne dla gimnazjalistów Projekt Matematyka dla ciekawych świata Łukasz Mazurek 3.03.206 Praca z Pythonem Na zajęciach będziemy programować w języku Python w wersji 3. Pythona można

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 1 Wstęp JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: OPERACJE NA DANYCH TYPÓW PROSTYCH, WYPROWADZANIE WYNIKÓW E. Dyguda-Kazimierowicz Źródła Pythona są bezpłatne (proszę korzystać z wersji 2.X, np. Python 2.7), poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2014 1 / 38 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Projekt Matematyka dla ciekawych świata Łukasz Mazurek 28.04.2016 1 Praca z Pythonem Na zajęciach będziemy programować w języku Python w wersji 3. Pythona

Bardziej szczegółowo

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1

Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Laboratorium kryptograficzne dla licealistów 1 Projekt Matematyka dla ciekawych świata Łukasz Mazurek 23.03.2017 1 Praca z Pythonem Na zajęciach będziemy programować w języku Python w wersji 3. Pythona

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania

Języki i metody programowania Języki i metody programowania Wykład 3 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo Wartości boolowskie

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: WPROWADZANIE DANYCH I FORMATOWANIE WYNIKÓW, WEWNETRZNA DOKUMENTACJA, PROGRAMY I MODUŁY E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Formatowanie danych wyjściowych Do formatowania wyświetlanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: FUNKCJE, SŁOWNIKI E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Definiowanie i korzystanie z funkcji Funkcje pozwalają na wyodrębnienie często powtarzanych działań, dzięki czemu struktura kodu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami Konwersja typów Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami (aczkolwiek nie jest to wymagane). Jeśli

Bardziej szczegółowo

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis

wykład II uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C - funkcje, tablice i wskaźniki wykład II dr Jarosław Mederski Spis i cz. 2 Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 i cz. 2 2 i cz. 2 3 Funkcje i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje instrukcje } i cz. 2 typ nazwa ( lista-parametrów ) { deklaracje

Bardziej szczegółowo

STL: Lekcja 1&2. Filozofia STL

STL: Lekcja 1&2. Filozofia STL STL: Lekcja 1&2 Tematy: Filozofia STL Po co nam STL? Podstawowa zawartość STL Co warto znać zanim zaczniemy pracę z STL?: wskaźniki Praca na tekstach: klasa String Vector: nowy wymiar standardowych tablic.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java

Programowanie w języku Java Katedra Inżynierii Wiedzy laborki 7 Rysunek: Przykładowa klasa Rysunek: Przykładowa klasa Rysunek: Przykładowa klasa Rysunek: Przykładowa klasa Rysunek: Zapis do pliku Rysunek: Odczyt z pliku Rysunek:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Operacje na plikach i napisy Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. VI Jesień 2013 1 / 28 Wejście/wyjście Większość problemów polega na przetwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 5 łańcuchy znaków (ciąg dalszy) i funkcje

Zajęcia 5 łańcuchy znaków (ciąg dalszy) i funkcje Zajęcia 5 łańcuchy znaków (ciąg dalszy) i funkcje 1. Napisz funkcję, która zwraca wartość silni dla podanej liczby n. Funkcja powinna być napisana w dwóch wersjach: iteracyjnej i rekurencyjnej. 2. Napisz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4 Spis treści 1 Dekoratory 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 Dekoratory Dekoratory w Pythonie służą do zastępowania zdefiniowanych przez nas funkcji przez funkcje (lub inne obiekty)

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 11 1. Jak w programie 21 Czym jest program? 21 Uruchamianie interpretera języka Python 22 Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników.

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Informatyka II, II tydzień 1 Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Wstęp: Źródła Pythona są bezpłatne (proponuję wersję 2.4.4, ewentualnie ActivePython 2.4.3.11),

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3.

Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3. Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3. Jak umieszcza się komentarze w pliku symulacyjnym PSPICE? 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 1 Pętla while JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: PETLE ITERUJACE, KORZYSTANIE Z PLIKÓW E. Dyguda-Kazimierowicz Instrukcja while, wraz z omówioną poniżej instrukcją for, należą do pętli iterujacych pozwalających

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania Wykład 11. 4 stycznia 2010 1 Kontrola poprawności podczas biegu programu 2 3 4 Asercje Asercja to formuła logiczna; Asercji używa się do kontrolowania czy np. wartość zmiennej ma odpowiedni typ lub mieści

Bardziej szczegółowo

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 6

Języki formalne i automaty Ćwiczenia 6 Języki formalne i automaty Ćwiczenia 6 Autor: Marcin Orchel Spis treści Spis treści... 1 Wstęp teoretyczny... 2 Wyrażenia regularne... 2 Standardy IEEE POSIX Basic Regular Expressions (BRE) oraz Extended

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 2 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 10 października 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo