Indywidualna obsługa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl"

Transkrypt

1 ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa

2 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie. Realizujemy zaawansowane projekty i modernizacje na terenie całego kraju w sektorze budownictwa takie jak: wznoszenie budynków, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz remonty obiektów biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowo rozrywkowych. Naszą pozycję rynkową budujemy dzięki umiejętności współdziałania z partnerami i kontrahentami biznesowymi. Tworzymy nowoczesne technologie, proponując idealne rozwiązania dla wielu Klientów. Szeroka paleta naszych usług czyni nas kompetentnymi partnerami dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw i dużych firm. Firma Eco House Investment utworzyła konsorcjum, w którym jest liderem. Celem wspólnego działania jest realizacja konkretnych działań gospodarczych oraz zwiększenie potencjału technicznego, finansowego i osobowego, w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, adaptacji powierzchni mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych oraz konserwacji urządzeń i linii technologicznych. Realizujemy kompleksowe zamówienia publiczne, rządowe, międzynarodowe dla wielu sektorów inwestycyjnych koncernów, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, firm oraz odbiorców indywidualnych. Posiadamy nowoczesną bazę magazynową, technicznie zaawansowany sprzęt produkcyjny, który umożliwia realizację każdego zamówienia na najwyższym poziomie. Zapewniamy transport towarów na terenie całego kraju. Każdy nowy projekt, jest dla nas kolejnym wyzwaniem. Stosując ciągłą kontrolę jakości, eliminujemy błędy, co gwarantuje wysoką jakość realizacji naszej usługi. Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów i specjalistów rzetelnie pracuje nad wykonaniem każdego projektu. Lubimy duże wyzwania, jesteśmy elastyczni i konsekwentni. Kadra naszych wyszkolonych pracowników posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia. Potrafimy zrealizować każdą inwestycję w dowolnym miejscu. Doskonale wiemy, że najlepsze rzeczy można poprawić, dlatego we wszystkim co robimy, zmierzamy do ciągłych udoskonaleń. W relacjach z Klientami i Partnerami kierujemy się rzetelnością i szacunkiem dla wartości i wzmocnienia naszej marki. Niniejsza prezentacja oferty jest doskonałym przewodnikiem naszych umiejętności, która skierowana jest do każdego inwestora, szukającego elastycznych i najlepszych rozwiązań. Spis treści I. Kompleksowe prace modernizacyjne, konserwacyjne, budowlane i specjalistyczne...3 II. Zaawansowane prace inwestycyjne projektujemy, planujemy i realizujemy...3 III. Nowoczesna infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa, komercyjna...4 IV. Spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty publiczne, specjalistyczne, służba zdrowia...6 V. System expres liftingu odświeżenia, naprawy: mieszkań, domów, lokali biurowych...7 VI. Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami...8 VII. Systemy hydroizolacji, uszczelnień i antykorozji...8 VIII. Inwestycje Mieszkaniowe Rynku Deweloperskiego...9 IX. Obiekty publiczne, społeczne, sakralne, kulturowe wartość zabytkowa...11 X. Sektor publiczny inżynierii lądowej kompleksowe projekty i zamówienia...12 XI. Środowisko ekologiczne nowoczesne systemy oczyszczania i utylizacji...12 XII. Asortyment Budowlany dystrybucja, sprzedaż, zaopatrzenie każdej inwestycji...13 XIII. Transport kolejowy infrastruktura, nawierzchnie przejazdów, odwodnienia...14 XIV. Sektor Przemysłu Ciężkiego Mało i Wielkogabarytowy...15 XV. Finanse leasing kredyty ubezpieczenia...16 XVI. Pośrednictwo nieruchomościami rynek pierwotny wtórny komercyjny...17 XVII. Nowoczesne technologie informatyczne IT administracja publiczna, sektor prywatny...17 XVIII. Obsługa prawna z zakresu wielu dziedzin...18 XIX. Ochrona i bezpieczeństwo...20 XX. Drukarnia poligrafia materiały reklamowe wydawnictwo...21

3 Zakres realizacji usług budownictwo przemysł produkcja I. Kompleksowe prace modernizacyjne, konserwacyjne, budowlane i specjalistyczne konserwacje modernizacje, pełne remonty wszelkich obiektów budowlanych ª ªobiekty służby zdrowia opieki społecznej szpitale, przychodnie, obiekty rehabilitacyjne ª ªobiekty bankowe, pocztowe, komercyjne, przemysłowe i produkcyjne ªªobiekty rozrywkowo handlowe, galerie handlowe obiekty administracyjne, użyteczności publicznej: biurowe, usługowo- -handlowe ª ªambasady, hotele, restauracje, rezydencje, budynki apartamentowe ª ªobiekty osiedlowe wielorodzinne: spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty komunalne 3 szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, hale sportowe, boiska, kompleksy Orlik ª ªobiekty oświatowe, sportowe, szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, baseny ª ªobiekty hale sportowe, widowiskowe, place zabaw, skate parki, lodowiska rolkowe odbudowa przebudowa: obiekty mieszkalne i zdekapitalizowane, rewitalizacje kamienic ª ªmodernizacja prace konserwatorskie obiektów: zabytkowych, specjalnych i sakralnych ª ªrewitalizacja odnowienie, adaptacja i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego ª ªprojekty konserwatorskie i restauratorskie, budynków znajdujących się w rejestrze zabytków II. Zaawansowane prace inwestycyjne projektujemy, planujemy i realizujemy uzbrojenie obiektów i terenów: ªªsieci wewnętrznych i zewnętrznych ªªinfrastruktura drogowa, projekty techniczne adaptacji budynków i obiektów ª ªsieci elektryczne i energetyczne: wewnętrzne i zewnętrzne, niskiego wysokiego napięcia od 1 kv powyżej 15 kv, sieci teletechniczne, telekomunikacyjne, pełna automatyka ª ªinstalacje sieci zewnętrznych: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej ª ªinstalacje sanitarne wewnętrzne: wentylacja, klimatyzacja, instalacja tryskaczowa i hydrantowa, kanalizacyjne, instalacja Z.W. i C.C.W., C.O., instalacje węzłów ciepła kotłownie

4 sieci: rurociągi, kanały, magistrale pełna realizacja budowy i robót inżynieryjnych modernizacja i adaptacja: obiektów po przemysłowych, po wojskowych, po koszarowych 4 modernizacje architektury: rynków, parkingów, placów zabaw rekreacji kosztorysowanie, projektowanie: pełen inwestorski nadzór budowlany, analizy techniczne projekty obiektów: szeregowych, wielorodzinnych, biurowych, apartamentów, mieszkalnych ª ªprojekty budynków inżynieryjnych, kubaturowych, wszelkich -typów średniej i dużej wielkości ªªprojekty inwestycyjne zmierzające do uzyskania zróżnicowanego standardu mieszkań ªªprojekty operatów nowej infrastruktury projekty operatów wodno-prawnych, ochrony powietrza atmosferycznego ªªbadania geologiczne i hydrogeologiczne ªªbadania gruntu, wody, studnie wiercone infrastruktura komunikacyjna średniej i dużej wielkości: drogi, ulice, pobocza, wiadukty, mosty ª ªdrogi krajowe miejskie, pobocza: parkingi, chodniki, przejścia podziemne i naziemne ª ªprojekty techniczne komunikacyjne w zakresie: mostów, tuneli, wiaduktów ª ªprojekty kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych: wewnętrznych i zewnętrznych ª ªcentra handlowe, zakłady produkcyjne i przemysłowe ªªprojekty portów morskich i lotniczych oraz organizacji ruchu kołowego ªªrealizacja projektów komunikacyjnych dla kompleksowych modernizacji modernizacje infrastruktury i przestrzeni publicznej: realizacja kompleksowych projektów ªªrynków, parkingów, zieleni, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich ªªmałej architektury tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci ªªmiejsca rekreacji, terenów zielonych, parki zieleń wysoka, niska i trawniki III. Nowoczesna infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa, komercyjna budownictwo kubaturowe obiektów: średnie, duże i wielkopowierzchniowe ª ªcentra handlowe, rozrywkowe, centra dla infrastruktury magazynowo składowej ª ªcentra logistyczne: hale magazynowe przechowalnie

5 ª ªhale i budynki tymczasowe: warsztaty, stacje obsługi, serwisy, salony sprzedaży ª ªhale sportowe i rekreacyjne, budynki ośrodków sportowych ª ªareny jeździeckie: stajnie, stodoły, padoki, hale dla szkół jeździeckich budowa i produkcja konstrukcji mało i wielkogabarytowych oraz przestrzennych ª ªhale hybrydowe, hale łukowe, hangary lotnicze dla samolotów i helikopterów ª ªhale i budynki rolnicze dla maszyn i towarów, hale dla przetwórstwa i ogrodnictwa ª ªhangary przemysłowe i produkcyjne, konstrukcje stalowe, systemy antresoli ªªrealizacja projektów ze stali galwanizowanej walcowanej na zimno kompleksowe nadzory inwestorskie: budownictwa inżynieryjnego ª ªwznoszenie obiektów: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego ªªdomów jednorodzinnych, segmentów bliźniaczych, bloków, apartamentów ª ªobiekty komercyjne, biurowe, produkcyjne, przemysłowe, tymczasowe ª ªrozbudowa, odbudowa, nadbudowa obiektów budowlanych, elementy prefabrykowane ª ªkonstrukcje: żelbetowe, stalowe, drewniane ª ªkompleksowa obsługa i modernizacje, remonty, rozbiórki, wyburzenia, utylizacja 5 odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła / dotacje UE / ª ªsystemy grzewcze i sanitarne realizacja nowoczesnych projektów ª ªelektrownie wiatrowe: budownictwo energetyczne ª ªpozyskanie i przygotowanie terenu pod realizacje projektu pełny nadzór inwestorski zamówienia dla sektora publicznego: kompleksowa realizacja projektów ªªbudowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektrycznych ªªbudowa rurociągów przemysłowych oraz sieci rozdzielczych ª ªmontaż rurociągów i instalacji: PE, PP, PVDF, E-CTFE, PCV/PWS ªªnakładanie laminatów poliestrowych i epoksydowych antykorozyjne systemy zabezpieczeń instalacji i konstrukcji ª ªczyszczenie strumieniowe ścierne konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych ªªmalowanie antykorozyjne powłokami chemicznymi ª ªgumowanie rur, zbiorników, cystern i armatury przemysłowej instalacje wewnętrzne obiektów i budynków: pełna automatyka, niskiego i wysokiego napięcia ª ªinstalacje: elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, energetyka do 1 kv / powyżej 1kV, telekomunikacyjne, teletechniczne, wentylacji, klimatyzacji, AKPiA wentylacji ª ªokablowanie strukturalne, CCTV, SAP, suche gaszenie, SSWiN ª ªinstalacje: tryskaczowe, hydrantowe, Z.W i C.C.W, C.O., C.T. i wody lodowej, ª ªinstalacje wodno kanalizacyjne, BMS, P.Poż ª ªsystemy instalacji sterowania: oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem

6 IV. Spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty publiczne, specjalistyczne, służba zdrowia kompleksowa konserwacja, remonty obiektów komunalnych i użyteczności publicznej ª ªpokrycia naprawy odbudowa dachów: ceramiczne, blaszane, bitumiczne, membranowe ª ªroboty dekarskie budynków: systemów dachów i tarasów, świetliki, klapy ªªusuwanie szkód spowodowanych wilgocią na poziomie piwnic ª ªodnawianie fasad budynków, usuwanie zawilgocenia budynków powyżej partii piwnic ª ªnaprawa modernizacja szkód oraz ubytków tynków wewnętrznych i zewnętrznych ª ªremonty renowacja klatek schodowych, bram, drzwi wejściowych oraz stolarki budynków 6 modernizacje stanu technicznego budynków oraz otoczenia: zieleni, parkingów, placów zabaw ª ªodnowa infrastruktury: podziemnej i naziemnej, optymalizacja rozwiązań komunikacyjnych ª ªpoprawa standardu technicznego i funkcjonalnego obiektów użytkowych izolacje ściany fundamentowe zewnętrzne, stropodach, strop nad garażem, balkony ª ªfundamenty izolacja pozioma pionowa: ściany garażu i pomieszczeń mokrych ª ªrealizacja projektów w budynkach: jednorodzinnych, szeregowych i wielorodzinnych ª ªtermoizolacja budynków: wełna mineralna, polistyren ekspandowany styropian, styrodur, poliuretan ª ªelewacje: cienkowarstwowe, tradycyjne, szlachetne, specjalnego przeznaczenia ª ªokładziny elewacyjne: panelowe, płyty warstwowe: stalowe, aluminiowe, laminowane, okładziny: kamienne, ceglane, silikatowe, systemowe, ceramiczne, betonowe, drewniane instalacje: węzły ciepła, wentylacja mechaniczna, wodno kanalizacyjna, hydrantowa, P.Poż. ª ªmodernizacja systemów grzewczych, sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych ª ªmontaż wymiana nowoczesnych systemów węzłów sanitarnych, instalacji elektrycznej ª ªmodernizacja infrastruktury technicznej: usprawnienie gospodarki odpadowej, segregacja udrażnianie mechaniczne: nowoczesne metody czyszczenia i konserwacji kanalizacji ª ªudrażnianie kanalizacji: miejskiej, przemysłowej, pionów instalacji wewnętrznej, studzienek, wpustów, osadników, kanalizacji deszczowej ª ªudrażnianie metodą: mechaniczną, ciśnieniową, czyszczenie bakteriologiczne ª ªinspekcja kanałów, rur przy pomocy kamery wizyjnej, usuwanie awarii kanalizacyjnych

7 V. System expres liftingu odświeżenia, naprawy mieszkań domów lokali biurowych zamierzasz sprzedać lub wynająć mieszkanie, lokal, obiekt biurowy kompleksowe prace modernizacyjne realizowane starannie według zaaranżowanego projektu ª ªwyburzenia demontaż, naprawa ścian działowych: łazienki, kuchnie, pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami ª ªprace murarskie: tynki gładzie gipsowe, cementowo wapienne, akustyczne dźwiękoszczelne ª ªwylewki poziomujące posadzki cementowe, żywicowe, przemysłowe ª ªregeneracja, naprawa systemów: wentylacyjnych, sanitarnych, uzupełnienie wymiana ª ªinstalacje: elektryczne, grzewcze, alarmowe, telewizji przemysłowej, hydrauliczne armatury sanitarnej ª ªukładanie: glazury, terakoty, paneli ściennych i podłogowych, wykładziny, sufity podwieszane ª ªwymiana montaż: stolarki wewnętrznej, okna, parapety, drzwi bezpieczne antywłamaniowe 7 malowanie: pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych ªªfarby białe, kolorowe: emulsyjne, akrylowe, kauczukowe, renowacyjne, proszkowe ª ªgładzie gipsowe, nowoczesna sztukateria stiuki, tynki dekoracyjne kompleksowe, gruntowne sprzątanie po remontowe: ªªusuwanie kurzu, plam, innych nieczystości ª ªadaptacja pomieszczeń w celu sprzedaży / wynajmu: mieszkania, obiekty biurowe / przestrzenne ª ªmeblowanie przeprowadzki: urządzanie nowych pomieszczeń mieszkalnych, obiektów biurowych, administracyjnych, komercyjnych, restauracyjnych dostawa i montaż mebli pełnego wyposażenia: ª ªścianki działowe, boksy, wykładziny, nowoczesne systemy IT ª ªwyposażenie meblowe z zabudową ścian, słupów, wind, holu głównego, lobby-baru ª ªwyposażenie: sal bankietowych klubowych, restauracyjnych konsumpcyjnych ª ªbaseny SPA, pomieszczenia rehabilitacyjne, sale sportowe ªªkoordynacja i kompleksowe zarządzanie projektem dla odbiorców na terenie całego kraju

8 VI. Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 8 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami: obiekty mieszkaniowe wielorodzinne ª ªprowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji należności i zobowiązań wspólnoty ª ªobsługa prawna nieruchomości w przygotowaniu do zbycia, kupna lub wynajmu lokalu zarządzanie, racjonalnie dysponowanymi środkami, rozliczanie z realizacji planu zarządzania ª ªsporządzanie rocznych budżetów nieruchomości, analizy ekonomiczne przychodów i kosztów ª ªprowadzenie kompleksowych bilansów: inwentaryzacji należności i zobowiązań finansowych serwis sprzątający: utrzymanie czystości osiedla mieszkaniowe, bloki mieszkalne teren, parking ª ªposprzątamy i zadbamy: klatki schodowe, korytarze, okna, drzwi oraz miejsca ogólnodostępne ª ªtereny zewnętrzne: wiosną, latem pielęgnujemy zieleń, jesień, zima: usuwanie liści, śniegu ª ªcałodobowa ochrona budynków, posesji w systemie zamkniętym i otwartym kompleksowy serwis: konserwacje i naprawy oraz modernizacje systemów grzewczych i sanitarnych w budynkach i obiektach użytkowych ª ªkoordynowanie napraw konserwacyjnych, remontów oraz nadzorów inwestorskich obiektów finansowanie: pełna obsługa spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych ª ªkredyty inwestorskie w programie z premią termoizolacyjną ª ªfinansowanie przedsięwzięć w zasobach mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych ªªbudynki mieszkalne, lokalne sieci ciepłownicze, lokalne źródła ciepła VII. Systemy hydroizolacji, uszczelnień i antykorozji wilgoć, woda izolacja przeciwwilgociowa i wodna, budynków obiektów ªªpełna realizacja usług w lokalach mieszkalnych oraz wszelkich obiektów budowlanych, specjalistycznych, sakralnych i zabytkowych ªªiniekcja ścian: murów zewnętrznych i wewnętrznych, wzmacnianie nośności budynków zamykanie rys i pęknięć elastyczną żywicą poliuretanową ª ªuszczelnianie ścian: wewnątrz i na zewnątrz obiektów, likwidacja wykwitów i złuszczeń tynków ª ªiniekcja dylatacji konstrukcyjnej odtwarzanie iniekcji poziomej i pionowej, wzmacnianie odporności konstrukcji na promienie UV iniekcja kurtynowa, krystaliczna, ciśnieniowa, powłokowa, bezpowłokowa: ścian, murów zewnętrznych i wewnętrznych ª ªizolacja eksploatowanych: balkonów, tarasów, dachów garaży, piwnic, zbiorników kanalizacyjnych ª ªhydroizolacja z mas bitumicznych, szlamów uszczelniających i samoprzylepnych ª ªizolacja przeciw wodna materiałami impregnującymi, powłokami bitumiczno epoksydowymi, powłokami asfaltowo kauczukowymi

9 rekonstrukcja kompleksowa: odbudowa i wzmocnienie elementów uszkodzonych konstrukcji, obiektów zwykłych, specjalistycznych i zabytkowych ª ªnaprawy, konserwacja i odbudowa uszkodzeń i ubytków betonowych konstrukcji, tynków, murów ª ªuszkodzenia: słupów, filarów, dźwigarów, podciągów, elementów konstrukcji, ścian ª ªprzywracanie prawidłowego funkcjonowania i komunikacji w halach, parkingach przemysłowych, komercyjnych w pomieszczeniach technicznych ª ªnaprawa uszkodzeń powłok: posadzkowych przemysłowych, specjalistycznych, mieszkalnych reprofilacja betonu żelbetu: kompleksowa naprawa konstrukcji murowych ª ªzabezpieczenia antykorozyjne zbrojenia: naprawa ubytków betonów metodą mokrą natryskową lub tradycyjną ª ªhydrofobizacja, odsalanie: naprawa czyszczenie powierzchni, wzmacnianie cegieł i zapraw reprofilacja, murowanie, spoinowanie murów ceglanych ª ªkonserwacja renowacja zabytków oraz starego budownictwa, zaprawy sztukatorskie ª ªdziałania naprawcze: odbudowa, wzmocnienie, przebudowa, renowacja, konserwacja 9 VIII. Inwestycje Mieszkaniowe Rynku Deweloperskiego projekty techniczne uzbrojenia terenów: ª ªpełna infrastruktura średniej i dużej wielkości ªªsieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej deszczowej ªªsieci elektroenergetycznych, gazowych, cieplnych wewnętrznych i zewnętrznych kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych w systemie generalnego wykonawcy ª ªwznoszenie budynków mieszkaniowych: jednorodzinnych, szeregowych, wielorodzinnych ª ªbudowa, rozbudowa, nadbudowa: obiektów i budynków mieszkalnych, komercyjnych roboty ziemne i fundamentowe: metodą odkrywkową, podstropową, przeciskową, drążenie ª ªroboty zabezpieczające: ściany szczelinowe, ścianki szczelne, berlińskie, konstrukcje osłonowe, tunelowe, pale, kotwie iniekcyjne, prace odwodnieniowe ª ªroboty wzmacniające podłoże gruntowe: roboty iniekcyjne, wzmocnienie mechaniczne, grunt zbrojony, mikropale, wymiana gruntu, geosyntetyki ª ªroboty wzmacniające konstrukcje: żelbetowe, stalowe, drewniane, prefabrykowane izolacje hydroizolacje: powłokowe, bezpowłokowe, iniekcje, izolacje dylatacji, przerw roboczych ª ªzabezpieczenia antykorozyjne: powłoki antykorozyjne betonu, stali ª ªzabezpieczenia mechaniczne: p. pożarowe, konstrukcje stalowe, zabezpieczenia przepustów ª ªzabezpieczenia pomocnicze: geowłóknina, folie budowlane, folie wstępnego krycia

10 roboty wykonania, montażu i impregnacji: posadzek podłóg ª ªsystemy wykonania posadzek: cementowe, betonowe, sprężane, żywiczne, cienkowarstwowe ª ªsystemy wykonania podłóg: ceramicznych, kamiennych, drewnianych ª ªpodłogi z wykładzin: PCV, dywanowe, panelowe, drewniane, nawierzchnie sportowe 10 systemy montażu ścian kompleksowe wykonanie robót, wewnętrznych i zewnętrznych ª ªściany murowane elementy drobnowymiarowe, ściany licowe klinkier, teknoblok, G-K ª ªsystemy ścian: mobilne przesuwane, modułowe, płyty warstwowe, kabiny sanitarne, p.poż. ª ªściany wewnętrzne tynki: tradycyjne, akustyczne, stiuki, sztukateria ª ªokładziny ścian: farby, tapety, okładziny ceramiczne, kamienne, panelowe s ystemy montażu sufitów mineralnych, metalowych, G-K, akustycznych systemy montażu wykonania elewacji: tynki cienkowarstwowe, tradycyjne, farby elewacyjne ª ªokładziny panelowe siding, kamienne, ceramiczne ceglane, silikatowe ª ªokładziny betonowe architektoniczne, elementy prefabrykowane ª ªokładzina płyty: warstwowej, stalowej, aluminiowej, laminowanej, drewnianej systemy galanterii fasadowej: żaluzje zewnętrzne lamelowe, markizy, rolety ª ªpustaki szklane: luksfery, dyle, sufity listwowe zewnętrzne zestawy stolarki i ślusarki okiennej: kompleksowy asortyment z dostawą i montażem ª ªstolarka okienna: PCV, drewniana, aluminiowa, aluminiowo drewniana, stalowa, pożarowa zestawy drzwi i bram: kompleksowy asortyment z dostawą i montażem ª ªdrzwi: drewniane bezklasowe, techniczne, pożarowe, stalowe, antywłamaniowe, aluminiowe, witrynowe, szklane bezpieczne, kuloodporne, podwieszane, przesuwane, obrotowe ª ªbramy: przesuwane, rolowane, opuszczane, segmentowe, pożarowe zmechanizowane roboty: ziemno budowlane, rekultywacja, niwelacja, karczowanie terenu ª ªwynajem sprzętu, maszyn do robót ziemnych i budowlanych, usługi transportowe surowce budowlane podstawowe: piasek, kruszywo, cement, beton, chemia budowlana ª ªstal zbrojona, sprężająca, kształtowa, blachy ª ªtarcica kantówki, deski, sklejka, płyty: OSB, pilśniowe HDF asortyment placu budowy, zaopatrzenie niezbędny na każdej inwestycji ª ªrusztowania lekkie, ciężkie, szalunki: stalowe, panelowe, drewniane indywidualne specjalne, rusztowania, platformy robocze ª ªkontenery budowlane: magazynowo transportowe, mieszkalne, mało i dużo gabarytowe ª ªblachy rusztowe bezpieczne, przeciwślizgowe (blacha czarna, ocynk) ªªbudki wartownicze przeszklone ocieplone ªªtablice reklamowe z elementami ozdobnymi wolno stojące ª ªsegmentowe ogrodzenia z blach trapezowych ocynkowanych ª ªpanele dźwiękochłonne, ekrany akustyczne wolno stojące

11 wyburzenia kompleksowe: demontaże specjalistyczna realizacja robót rozbiórkowych ª ªobiektów mieszkalnych, inżynieryjnych, kubaturowych i przemysłowych ª ªobiektów magazynowych, fabryk, kominów, zbiorników ª ªobiektów drogowych: mostów, wiaduktów, schronów ªªwyburzanie metodami tradycyjnymi, wybuchowymi recykling kruszenie materiałów budowlanych po wyburzeniach ª ªwywóz śmieci budowlanych, nieczystości płynne, niebezpieczne ª ªkompleksowa segregacja materiałów odpadowych na dowolne frakcje ªªkruszenie gruzu budowlanego, ceglanego, żelbetowego, asfaltu ªªskał twardych bazalt, granit, melafir, szarogłaz IX. Obiekty publiczne, społeczne, sakralne, kulturowe wartość zabytkowa rewitalizacja i modernizacja obiektów: mieszkalnych, kamienic, budynków zabytkowych ªªrealizacja projektów z zachowaniem walorów urbanistyczno-architektonicznych starej zabudowy ª ªmodernizacja rozbudowa niewielkich budynków: dawnych oficyn, mieszkań w podwórzach ª ªodbudowa przebudowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych 11 renowacja wspólnych części wielorodzinnych: budynków mieszkalnych w strefie objętej programem rewitalizacji lub humanizacji osiedli ª ªodnowienie głównych strukturalnych części budynku: dachy, fasady, stolarka okienna drzwi w fasadzie, klatki schodowe, wewnętrzne i zewnętrzne korytarze, wejścia części zewnętrzne, windy ª ªmodernizacja techniczne instalacji budynków: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, instalacje elektryczne, inst. przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne, systemy gromadzenia odpadów ª ªprace modernizacyjne podnoszące efektywność energetyczną, w tym remonty systemu: ciepłowniczego i izolacyjnego, urządzeń centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych rewitalizacja budynków z zagospodarowaniem przyległego terenu położonego w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym ª ªprace restauratorskie i konserwatorskie: budynków znajdujących się w rejestrze zabytków ª ªadaptacja obiektów na cele: gospodarcze, społeczne, turystyczne, kulturalne lub mieszkalne kompleksowe prace budowlane i modernizacyjne infrastruktury publicznej ª ªadaptacja modernizacja budynków pomieszczeń związanych z rozwojem funkcji komunikacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych ª ªmodernizacja prace budowlane: obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej wraz z przyległym otoczeniem ªªrewitalizacja: odnowienie i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego

12 12 X. Sektor publiczny inżynierii lądowej kompleksowe projekty i zamówienia stacje paliw + LPG kompleksowa modernizacje, budowa, rozbudowa ªªinstalacje techniczne, automatyka elektronika, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ª ªnadzór inwestorski: odbiory UDT, P.Poż, serwis gwarancyjny, przeglądy, konserwacje ª ªprojektowanie pełna infrastruktura, systemów automatyki P.Poż, rurowych, pomiarowych ª ªkompletne zestawy modułów armatury paliwowej + LPG zabezpieczającej modernizacja ª ªmontaż kompletnych systemów paliwowych automatyki: zbiorniki, pompy gazu, dystrybutory badania okresowe: cystern, oczyszczalnie separatorów wód opadowych w stacjach paliw ª ªpełen serwis zbiorników paliwowych, sond pomiarowych, elektroniki dystrybutorów ª ªpełna elektronika, armatura paliw, systemy monitoringu zabezpieczeń, stanów magazynowych prace specjalistyczne modernizacyjne, przebudowy, rozbiórkowe, wyburzeniowe ª ªdemontaż i montaż podziemnych naziemnych cystern, zbiorników paliw + LPG myjnie samochodowe automatyczne bezdotykowe: samochody osobowe, dostawcze ª ªkompleksowa produkcja i montaż modułów konstrukcyjnych boksów stanowisk myjni ª ªprzygotowanie pełnej infrastruktury, przyłącza wodno kanalizacyjne, systemy automatyki ª ªautomatyczne myjnie: pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych, autobusów ª ªmyjnie portalowe, samoobsługowe, tunelowe, systemy obiegu wody, oczyszczalnie kompletne systemy: pompy, dozowniki, stacje zmiękczania wody, filtry odwróconej osmozy ªªpiece funkcyjne instalacji rozmrażania i ogrzewanie wody do mycia, panel sterowania ª ªodkurzacze, akcesoria myjące, pielęgnujące środki chemiczne, kosmetyki XI. Środowisko ekologiczne nowoczesne systemy oczyszczania i utylizacji infrastruktura ekologiczna: projekty, budowa, rozbudowa, modernizacje oczyszczalni ścieków ªªoptymalizacja istniejącej technologii systemów oczyszczania ścieków ªªzwiększenie efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej budowa urządzeń do wytwarzania biogazu w produkcji energii cieplnej i elektrycznej ªªzbiorniki, osadniki, pompy, dmuchawy promienne, łączenie z sieciami współpracującymi

13 ª ªkoordynacja, rozruch systemów sterowania, zasilania i pracy sieci kanalizacyjnych ª ªbudynki techniczne, rozdzielnie, stacje zasilania, hale, wiaty, składowiska osadów ª ªroboty budowlano instalacyjne, infrastruktura terenów, wykopy, nasypy, drenaże gruntowe budowa składowisk komunalnych: sortowni, kompostowni, spalarni, zakładów przerobu odpadów ª ªzakłady przerobu odpadów wielko-gabarytowych, odpadów niebezpiecznych ªªmaszyny, urządzenia, instalacje automatyki linii technologicznych sortowani i odzysków zakłady utylizacji odpadów komunalnych oraz odzysku surowców do ponownego wykorzystania ª ªurządzenia segregujące w produkcji i wytwarzaniu kompostów oraz nawozów ª ªspalarnie ekologiczne stosowane w produkcji energii elektrycznej XII. Asortyment Budowlany dystrybucja, sprzedaż, zaopatrzenie każdej inwestycji Pełny asortyment materiałów budowlanych w portalu 13 materiały wiążące ª ªbeton fundamentowy, bloczki betonowe, cement I, II., wapno ª ªwyroby hutnicze pełen asortyment, stal kwasoodporna materiały konstrukcyjne ª ªbloczki budowlane Systemu Śniadowo, Ytong ª ªceramiczne pustaki Poroterm Winerberger ª ªceramika budowlana wyroby klinkierowe Roben, Jopek ª ªsucha zabudowa karton gips Knauf, Rigips elewacja kleje, tynki, zaprawy ª ªchemia budowlana emulsje, kleje, masy, zaprawy tynkarskie ª ªcegły elewacyjne klinkierowe, ceramiczne grupy Terca Winerberger ª ªgotowe zaprawy, tynki elewacyjne kleje, emulsje, masy, pianki systemy izolacji, termoizolacji cieplnej ªªsystemy izolacyjne fundamentów, ścian, dachów odwróconych, powierzchni silnie obciążonych ª ªpłyty styropianowe izolacja cieplna dachów budynki mieszkalne, przemysłowe, techniczne ª ªwełna mineralna izolacja termiczna ścian osłonowych, poddaszy, stropodachów wentylowanych, ścian działowych, stropów i podłóg drewnianych, sufitów podwieszanych ª ªfolie izolacyjne budowlane, dachowe, fundamentowe, paroizolacyjne systemy hydroizolacja ª ªmasy asfaltowo kauczukowe, szpachlowo wyrównawcze, masy bitumiczne, roztwory asfaltowe, lepiki na zimno ª ªpapy izolacyjne asfaltowe tradycyjne, wierzchniego krycia, termozgrzewalne modyfikowane ª ªuszczelniacze pianki poliuretanowe montażowe, silikony, masy uszczelniające, kleje

14 14 stolarka okienna: PCV, drewniana, aluminiowa, aluminiowo drewniana, stalowa, pożarowa ª ªokucia drzwi szklanych, konstrukcji cało szklanych, drzwi przesuwne, składane ª ªokna dachowe włazy, świetliki, klapy, akcesoria Velux, Fakro ª ªdrzwi stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, antywłamaniowe, akcesoria, zabezpieczenia pokrycia dachowe rynny ª ªmateriały pokrycia dachów: ceramiczne, blacho dachówki, bitumiczne, membranowe / Planya, Onduline, Pruszyński, Brass, IBF / ª ªtarcica kantówka, deski, belki, łaty, sklejki, płyty OSB, akcesoria ª ªsystemy rynnowe Planya, Gamrat, Marley systemy kominowe Schidel, Marywil urządzenia i systemy wentylacyjne, grzewcze CO sanitarne ª ªnowoczesne projekty systemów grzewczych Immergaz, Buderus, Beretta ª ªodnawialne źródła energii kolektory słoneczne, pompy ciepła ª ªkotły grzewcze: gazowe, paliwo stałe, olejowe ªªbiologiczne oczyszczalnie przydomowe wyposażenie aranżacja wnętrz ª ªbudynki administracyjne użyteczności publicznej, oddziały banków, kliniki lekarskie ªªhotele, puby, restauracje, obiekty sportowe rekreacyjne SPA rekultywacja adaptacja terenu ª ªogrodzenia: bramy, przęsła, siatki, akcesoria automatyka ªªzakładanie pielęgnacją ogrodów, stawy, oczka wodne ª ªkostka brukowa układanie i kształtowanie nawierzchni transport budowlany ªªpiasek, żwir, wykopy, kruszywa pełen zakres ª ªrozbiórki, wyburzenia niwelacja terenu XIII. Transport kolejowy infrastruktura, nawierzchnie przejazdów, odwodnienia budowa modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowych, skrzyżowań w poziomie szyn ª ªprzejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek ªªprzejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami ªªprzejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą manualnie ªªprzejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek, bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej ª ªprzejścia użytku publicznego, przejazdy i przejścia użytku niepublicznego kompleksowe roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych ª ªnawierzchnie przejazdów kolejowych modernizacje, rozbiórki zniszczonych elementów ª ªkompleksowe prace budowlane usuwanie zniszczonych i wadliwych nawierzchni: kostki kamiennej, dyliny drewnianej, odkształconej nawierzchni jezdni

15 skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi: modernizacja przebudowy ªªodwadnianie w obrębie torowiska, stacji i linii kolejowych, odwodnienie dróg i poboczy modernizacje budowa: nowoczesne konstrukcje nawierzchni drogowej na przejazdach ª ªnawierzchnie drogowe: płyta prefabrykowana wielkowymiarowa, kostka kamienna, bruk ª ªkonstrukcje zintegrowane toru i nawierzchni drogowej, zespolona nawierzchnia drogowa i toru ª ªnawierzchnie z płyt gumowych, stosowane na przejazdach kolejowych: linii jednotorowych lub wielotorowych na podkładach drewnianych i betonowych odcinki proste lub łuki ª ªnawierzchnie betonowe małogabarytowe i wielkogabarytowe konstrukcje żelbetowe z prefabrykowanej płyty przejazdowej dla linii jednotorowej i wielotorowej odcinki proste lub łuki XIV. Sektor Przemysłu Ciężkiego Mało i Wielkogabarytowy 15 modernizacja i remonty instalacji przemysłowych linii technologicznych ª ªinstalacje przesyłowe produktów spożywczych: piwa, mleka, roztworów cukru, soków, słodu ª ªinstalacje wód technicznych: wody lodowej, wody użytkowej, powietrza technicznego ª ªinstalacje mediów technologicznych: c.o. pary kondensatu, glikolu, kwasów, gazu, CIP produkcja montaż konstrukcji stalowych ª ªestakady pod przebiegi rurociągów, konstrukcje posadowienia: urządzeń, zbiorników, maszyn ª ªzbiorniki ciśnieniowe, chemiczne, rafineryjne bezciśnieniowe, silosy stal nierdzewna, czarna ª ªinstalacje komory pomiarowe, chłodnicze, komory aerodynamiczne modernizacja renowacja maszyn i urządzeń przemysłowych ª ªlinie rozlewnicze: monoblok, etykieciarki, inspektory, myjki, transportery, przenośniki ªªnowoczesne linie rolkowe, taśmowe, ślimakowe ªªurządzenia do warzenia, przyjęcia i transportu słodu i cukru modernizacja serwis linii technologicznych obróbki warzyw ª ªinstalacje odzysku wody recyklingu, automatyka, kompleksowe sterowanie ª ªzbiorniki specjalistyczne ze stali nierdzewnej, transportery, myjki, maszyny do polerowania budowa rekonstrukcja przeniesienia obiektów: pełnych linii, maszyn i urządzeń produkcji ª ªkotłownie, węzły ciepłownicze, stacje odzysku CO2, linii i ciągów produkcyjnych ª ªkompleksowa realizacja obiektów produkcyjnych, demontaż linii technologicznych i urządzeń ª ªpełen zakres prac: montaż, odtworzenie ciągów produkcyjnych, technologicznych

16 projekty indywidualne maszyn i urządzeń specjalistycznych ªªobrotnice, manipulatory, pozycjonery, transportery pionowe kawy, zakrywek monobloków ªªurządzenia do cięcia i rozdrabniania pianki, prasy do zmiany struktury pianki poliuretanowej regeneracja, produkcja części urządzeń przemysłowych ªªrolki transportowe stalowe, gumowe tworzyw sztucznych ªªgąbki etykietujące, rolki, elementy gumowe do banderolowania, zespoły etykietujące ªªkoła zębate przenoszenia napędu, wały stalowe stoły, gwiazdy, ślimaki usługi specjalistyczne, projekty indywidualne ślusarskie i spawalnicze ªªobróbka mechaniczna detali mało i wielkogabarytowych ª ªtoczenie numeryczne: CNC H=2400, Ø3000, manualnie CNC L=2000 Ø300 / Ø560 ª ªfrezowanie konwencjonalne: CNC R x300 H=500, 800x300 H= spawanie konstrukcji, zbiorników, rurociągów z wielu gatunków stali napawanie ª ªspawanie w zakresie: TIG / MAG / MIG stali nierdzewnych, węglowych, aluminiowych ª ªstosujemy techniki spawania: WPQR i WPS, realizujemy wdrożony system jakości ISO 3834 XV. Finanse leasing kredyty ubezpieczenia Nowe kierunki rozszerzenie usług w segmencie l easing finansowanie zamierzonych inwestycji w walutach: PLN, EUR, CHF ª ªkategorie finansowania środków trwałych nowe i używane: środki transportu, urządzenia wysokich technologii, maszyny i urządzenia przemysłowe ª ªgrupy leasingowe: leasing operacyjny pozabilansowy, finansowy, faktoring wykup wierzytelności, kredyt kupiecki kredyty : mieszkaniowy, hipoteczny, refinansowy, oszczędnościowy, konsolidacyjny, gotówkowy, samochodowy, inwestycyjny, obrotowy, kredyt na działalność gospodarczą ª ªpożyczka: hipoteczna, restrukturyzacja zadłużenia ªªpożyczki dla deweloperów, kredyty dla deweloperów ubezpieczenia: na życie, majątkowe, zdrowotne ubezpieczenia komunikacyjne: OC AC NNW pakietowe ªªAssistance, Zielona Karta, Auto Casco, ubezpieczenia podróżne

17 XVI. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rynek pierwotny wtórny komercyjny sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości ªªdzierżawa, zamiana, darowizny kompleksowa obsługa w zakresie: prawnym i notarialnym Pełna oferta znajduje się w portalu biznesowym w zakładce nieruchomości XVII. Nowoczesne technologie informatyczne IT administracja publiczna, sektor prywatny przygotowujemy dostarczamy budujemy wdrażamy systemy komunikacji multimedialnej komunikacji elektronicznej ª ªteletechnika systemy bezpieczeństwa, infrastruktura teleinformatyczna ª ªobsługa platform: serwerowych, serwerów ªªadministracja sieci LAN, obsługa systemu RaksSQL, UPS-ów ª ªaudyt legalności oprogramowania, aktualizacje, tworzenie kopii zapasowych dostawa, konfiguracja serwis urządzeń wielofunkcyjnych sieciowych, lokalnych ª ªkomputery stacjonarne, notebooki, laptopy, projektory, monitory, niszczarki ª ªdrukarki atramentowe, igłowe, laserowe, kopiarki lokalne, sieciowe, skanery ªªkamery internetowe, głośniki, kable adaptery, płyty CD/DVD/HD ª ªmateriały eksploatacyjne: papier, tonery, atramenty, akcesoria sprzęt specjalistyczny, masowego wydruku urządzenia do korespondencji ª ªtablice interaktywne, serwery, backap y, antywirus, CRM y ªªprzełączniki, rutery, UTM, telefonia VOIP, urządzenia bezpieczeństwa, antyspamy ªªutylizacja sprzętu elektronicznego kompleksowe pakiety firmowe pomoc informatyczna, wdrożenie systemów ª ªszkolenia personelu z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania ªªkonsultacje w zakresie eksploatacji nowoczesnych systemów marketing internetowy dla Ciebie dla firm dla każdego ª ªgrafika reklamowa: budowanie marki przedsiębiorstwa logotyp, baner, wizerunek firmy ª ªtworzenie stron internetowych portali, aplikacji mobilnych, sklepy internetowe responsywne ª ªspecjalizacja popularny CMS Wordpress budowanie witryn Responsive Web Design ª ªpozycjonowanie stron w wyszukiwarkach, administracja stron platform serwerowych, hosting 17

18 projekty sieci lokalnych LAN ªªwdrożenia projektów sieci, optymalizacja procesów i protokołów sieciowych ªªuwzględnienie sieci istniejących lub planowane nowych rozwiązań usługi u Klienta ª ªschematy infrastruktury sieciowej (w każdej warstwie: TCP/IP) zakres możliwości i kompetencji: wirtualizacja serwerów ªªpomoc w uzyskaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich rozwój infrastruktury IT ( projekty dla Samorządów oraz firm komercyjnych ) ªªsystemy monitoringu wizyjnego IP CCTV 18 partnerzy i producenci współpracujący z nami: systemów sprzętu informatycznego ª ªCISCO Systems zintegrowane rozwiązania sieciowe i telekomunikacyjne ª ªDell serwery, pamięci masowe, desktop, laptopy ª ªNETASQ ochrona sieci Unified Threat Management (UTM) ª ªZScaller ochrona sieci ª ªEnterasys sieci ª ªFujitsu komputery, przełączniki, laptopy piszemy projekty informatyczne: Innowacyjna Gospodarka 8.3 XVIII. Obsługa prawna z zakresu wielu dziedzin osoby fizyczne podmioty gospodarcze stowarzyszenia fundacje Posiadamy wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedzę, co pozwala realizować oczekiwania naszych Klientów. Zespół wybitnych fachowców oferuje kompleksową obsługę prawną, porady oraz konsultacje indywidualne. Nasze umiejętności obejmują wiele dziedzin prawa, chcemy być pomocni dla każdego Klienta. Jesteśmy do dyspozycji w trudnych sprawach sądowych i administracyjnych, przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej. prawo karne prawo cywilne prawo spadkowe prawo rodzinne Prawo cywilne realizujemy pełen zakres obsługi zastępstwo procesowe Klientów ªªsądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, a także inne podmioty ª ªreprezentacja Klientów w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym, ugodowym ªªprzygotowanie pism procesowych opinie prawne: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna ª ªodszkodowania, zadośćuczynienie zabezpieczenia roszczeń odszkodowania z tytułu wypadków drogowych oraz innych zdarzeń losowych ªªuzyskanie od sprawcy i ubezpieczyciela: odszkodowania, renty, świadczenia rehabilitacyjnego

19 Prawo spadkowe nieruchomości, grunty realizujemy pełen zakres obsługi ekspertyzy - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku ªªzachowek, dziedziczenie testamentowe, darowizny, zniesienie współwłasności nieruchomości zasiedzenie, odzyskiwanie nieruchomości ªªustalenie stanu prawnego nieruchomości ª ªpostępowania: rozgraniczenie, podział nieruchomości, ochrona własności, ochrona posiadania ªªustalanie granic nieruchomości spory graniczne Prawo mieszkaniowe realizujemy pełen zakres obsługi eksmisje, wydzielanie nieruchomości: budynki, mieszkania, lokale użytkowe ª ªodszkodowania za wady techniczne: mieszkań, budynków i lokali, windykacja zaległych opłat z tytułu: dzierżawy, wynajmu, rozliczenia nakładów finansowych poniesionych na nieruchomości odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa Gminy: grunty dekretowe warszawskie, odszkodowania za mienie zabużańskie odzyskiwanie mienia przejętego przez Państwo na podstawie dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu grunty rolne, lasy, dwory, pałace, zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze zabezpieczenie kredytów przez hipotekę na nieruchomości ª ªpułapka kredytowa utrata zdolności do spłaty kredytu jak z tego wyjść ª ªopodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży i najmu nieruchomości, wycena nieruchomości ªªżyrowanie, poręczenia, weksle 19 Prawne aspekty Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządcy przekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowych we Wspólnoty Mieszkaniowe, ªªobsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości ª ªzaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i organów spółdzielni mieszkaniowych ªªdziedziczenie spółdzielczego prawa do lokalu Prawo gospodarcze i prawo konsumentów realizujemy pełen zakres obsługi analiza dokumentów umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, spory konsumenckie z dostawcami towarów i usług ª ªusługi prawne w sprawach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych ª ªosoby prawne zawierania kontraktów, postępowania sądowe, due dilligence

20 Prawo spółek handlowych tworzenie i rejestracja spółek realizujemy pełen zakres obsługi rejestracja spółek prawa handlowego przygotowanie projektów umowy spółki i przeprowadzanie postępowania rejestrowego ªªpostępowanie z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany danych rejestrowych spółek ªªprzekształcania organizacyjne spółek, zmiana formy działalności ªªreprezentowanie podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym Prawo Karne realizujemy pełen zakres obsługi reprezentowanie Klientów w sprawach karnych ªªpostępowania przygotowawcze, sądowe i wykonawcze ªªpełna obsługa przygotowanie pism procesowych 20 postępowania obrona w sprawach karnych i karno skarbowych ª ªreprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym ªªsporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego Prawo rodzinne i opiekuńcze realizujemy pełen zakres obsługi postępowania rozwodowe: separacja, alimenty, rozliczenia podziały majątkowe ª ªpodział majątku wspólnego ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ª ªpostępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów małoletnich z rodzicami rozwiedzionymi lub będącymi w separacji Prawo pracy realizujemy pełen zakres obsługi spory sądowe roszczenia ze stosunku pracy, spory dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbing i dyskryminacja ª ªkonsultacje prawne polubowne rozstrzyganie sporów pracowniczych, mediacja ª ªumowy o pracę, umowy menedżerskie, klauzule zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń Prawo administracyjne i prawo zamówień publicznych pełen zakres obsługi postępowanie przed organami administracji państwowej oraz w postępowaniu sądowym i administracyjnym ª ªkonsultacje prawne związane z prawem zamówień publicznych, ekspertyzy, opinie ª ªkonsultacje prawne w zakresie praw cudzoziemców konsultacje prawne w zakresie: prawa międzynarodowego, prawa europejskiego

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Lista branż dostawców i podwykonawców

Lista branż dostawców i podwykonawców HOCHTIEF Lista branż dostawców i podwykonawców Lista branż dostawców i podwykonawców rejestrowanych w bazie HOCHTIEF Spis treści 1. DOSTAWCY... 2 1.1. Materiały Budowlane... 2 1.2. Wyroby gotowe, półfabrykaty,

Bardziej szczegółowo

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej KATALOG WYSTAWCÓW ORGANIZATOR Biuro Promocji i Wystaw ASTRA 43-300 Bielsko-Biała ul. Sixta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW Drodzy Wystawcy, Goście wielce szanowni, Barbara Kropka v-ce prezes Biuro Promocji i Wystaw ASTRA Bardzo serdecznie witam Państwa na X Tyskich Targach Budownictwa i Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie

Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Jindřich Jirásek Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Szanowni Państwo, budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, jak również rekonstrukcja i modernizacja istniejącej sieci drogowej, stanowi

Bardziej szczegółowo

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Szczegółowych informacji udziela Biuro Kontaktów Społecznych BCC: Piotr Onikki-Górski

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU ADAPTACJE RÓŻNE F.U. STASIOWSKI UL. Potockiego 64 38-430 Łężany Tel. 601 878 635; email: stasiowski123@wp.pl piotrbednarek191@wp.pl "Crudi" Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo