Indywidualna obsługa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl"

Transkrypt

1 ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa

2 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym zakresie. Realizujemy zaawansowane projekty i modernizacje na terenie całego kraju w sektorze budownictwa takie jak: wznoszenie budynków, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz remonty obiektów biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowo rozrywkowych. Naszą pozycję rynkową budujemy dzięki umiejętności współdziałania z partnerami i kontrahentami biznesowymi. Tworzymy nowoczesne technologie, proponując idealne rozwiązania dla wielu Klientów. Szeroka paleta naszych usług czyni nas kompetentnymi partnerami dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw i dużych firm. Firma Eco House Investment utworzyła konsorcjum, w którym jest liderem. Celem wspólnego działania jest realizacja konkretnych działań gospodarczych oraz zwiększenie potencjału technicznego, finansowego i osobowego, w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, adaptacji powierzchni mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych oraz konserwacji urządzeń i linii technologicznych. Realizujemy kompleksowe zamówienia publiczne, rządowe, międzynarodowe dla wielu sektorów inwestycyjnych koncernów, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, firm oraz odbiorców indywidualnych. Posiadamy nowoczesną bazę magazynową, technicznie zaawansowany sprzęt produkcyjny, który umożliwia realizację każdego zamówienia na najwyższym poziomie. Zapewniamy transport towarów na terenie całego kraju. Każdy nowy projekt, jest dla nas kolejnym wyzwaniem. Stosując ciągłą kontrolę jakości, eliminujemy błędy, co gwarantuje wysoką jakość realizacji naszej usługi. Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów i specjalistów rzetelnie pracuje nad wykonaniem każdego projektu. Lubimy duże wyzwania, jesteśmy elastyczni i konsekwentni. Kadra naszych wyszkolonych pracowników posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia. Potrafimy zrealizować każdą inwestycję w dowolnym miejscu. Doskonale wiemy, że najlepsze rzeczy można poprawić, dlatego we wszystkim co robimy, zmierzamy do ciągłych udoskonaleń. W relacjach z Klientami i Partnerami kierujemy się rzetelnością i szacunkiem dla wartości i wzmocnienia naszej marki. Niniejsza prezentacja oferty jest doskonałym przewodnikiem naszych umiejętności, która skierowana jest do każdego inwestora, szukającego elastycznych i najlepszych rozwiązań. Spis treści I. Kompleksowe prace modernizacyjne, konserwacyjne, budowlane i specjalistyczne...3 II. Zaawansowane prace inwestycyjne projektujemy, planujemy i realizujemy...3 III. Nowoczesna infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa, komercyjna...4 IV. Spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty publiczne, specjalistyczne, służba zdrowia...6 V. System expres liftingu odświeżenia, naprawy: mieszkań, domów, lokali biurowych...7 VI. Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami...8 VII. Systemy hydroizolacji, uszczelnień i antykorozji...8 VIII. Inwestycje Mieszkaniowe Rynku Deweloperskiego...9 IX. Obiekty publiczne, społeczne, sakralne, kulturowe wartość zabytkowa...11 X. Sektor publiczny inżynierii lądowej kompleksowe projekty i zamówienia...12 XI. Środowisko ekologiczne nowoczesne systemy oczyszczania i utylizacji...12 XII. Asortyment Budowlany dystrybucja, sprzedaż, zaopatrzenie każdej inwestycji...13 XIII. Transport kolejowy infrastruktura, nawierzchnie przejazdów, odwodnienia...14 XIV. Sektor Przemysłu Ciężkiego Mało i Wielkogabarytowy...15 XV. Finanse leasing kredyty ubezpieczenia...16 XVI. Pośrednictwo nieruchomościami rynek pierwotny wtórny komercyjny...17 XVII. Nowoczesne technologie informatyczne IT administracja publiczna, sektor prywatny...17 XVIII. Obsługa prawna z zakresu wielu dziedzin...18 XIX. Ochrona i bezpieczeństwo...20 XX. Drukarnia poligrafia materiały reklamowe wydawnictwo...21

3 Zakres realizacji usług budownictwo przemysł produkcja I. Kompleksowe prace modernizacyjne, konserwacyjne, budowlane i specjalistyczne konserwacje modernizacje, pełne remonty wszelkich obiektów budowlanych ª ªobiekty służby zdrowia opieki społecznej szpitale, przychodnie, obiekty rehabilitacyjne ª ªobiekty bankowe, pocztowe, komercyjne, przemysłowe i produkcyjne ªªobiekty rozrywkowo handlowe, galerie handlowe obiekty administracyjne, użyteczności publicznej: biurowe, usługowo- -handlowe ª ªambasady, hotele, restauracje, rezydencje, budynki apartamentowe ª ªobiekty osiedlowe wielorodzinne: spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty komunalne 3 szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, hale sportowe, boiska, kompleksy Orlik ª ªobiekty oświatowe, sportowe, szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, baseny ª ªobiekty hale sportowe, widowiskowe, place zabaw, skate parki, lodowiska rolkowe odbudowa przebudowa: obiekty mieszkalne i zdekapitalizowane, rewitalizacje kamienic ª ªmodernizacja prace konserwatorskie obiektów: zabytkowych, specjalnych i sakralnych ª ªrewitalizacja odnowienie, adaptacja i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego ª ªprojekty konserwatorskie i restauratorskie, budynków znajdujących się w rejestrze zabytków II. Zaawansowane prace inwestycyjne projektujemy, planujemy i realizujemy uzbrojenie obiektów i terenów: ªªsieci wewnętrznych i zewnętrznych ªªinfrastruktura drogowa, projekty techniczne adaptacji budynków i obiektów ª ªsieci elektryczne i energetyczne: wewnętrzne i zewnętrzne, niskiego wysokiego napięcia od 1 kv powyżej 15 kv, sieci teletechniczne, telekomunikacyjne, pełna automatyka ª ªinstalacje sieci zewnętrznych: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej ª ªinstalacje sanitarne wewnętrzne: wentylacja, klimatyzacja, instalacja tryskaczowa i hydrantowa, kanalizacyjne, instalacja Z.W. i C.C.W., C.O., instalacje węzłów ciepła kotłownie

4 sieci: rurociągi, kanały, magistrale pełna realizacja budowy i robót inżynieryjnych modernizacja i adaptacja: obiektów po przemysłowych, po wojskowych, po koszarowych 4 modernizacje architektury: rynków, parkingów, placów zabaw rekreacji kosztorysowanie, projektowanie: pełen inwestorski nadzór budowlany, analizy techniczne projekty obiektów: szeregowych, wielorodzinnych, biurowych, apartamentów, mieszkalnych ª ªprojekty budynków inżynieryjnych, kubaturowych, wszelkich -typów średniej i dużej wielkości ªªprojekty inwestycyjne zmierzające do uzyskania zróżnicowanego standardu mieszkań ªªprojekty operatów nowej infrastruktury projekty operatów wodno-prawnych, ochrony powietrza atmosferycznego ªªbadania geologiczne i hydrogeologiczne ªªbadania gruntu, wody, studnie wiercone infrastruktura komunikacyjna średniej i dużej wielkości: drogi, ulice, pobocza, wiadukty, mosty ª ªdrogi krajowe miejskie, pobocza: parkingi, chodniki, przejścia podziemne i naziemne ª ªprojekty techniczne komunikacyjne w zakresie: mostów, tuneli, wiaduktów ª ªprojekty kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych: wewnętrznych i zewnętrznych ª ªcentra handlowe, zakłady produkcyjne i przemysłowe ªªprojekty portów morskich i lotniczych oraz organizacji ruchu kołowego ªªrealizacja projektów komunikacyjnych dla kompleksowych modernizacji modernizacje infrastruktury i przestrzeni publicznej: realizacja kompleksowych projektów ªªrynków, parkingów, zieleni, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich ªªmałej architektury tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci ªªmiejsca rekreacji, terenów zielonych, parki zieleń wysoka, niska i trawniki III. Nowoczesna infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa, komercyjna budownictwo kubaturowe obiektów: średnie, duże i wielkopowierzchniowe ª ªcentra handlowe, rozrywkowe, centra dla infrastruktury magazynowo składowej ª ªcentra logistyczne: hale magazynowe przechowalnie

5 ª ªhale i budynki tymczasowe: warsztaty, stacje obsługi, serwisy, salony sprzedaży ª ªhale sportowe i rekreacyjne, budynki ośrodków sportowych ª ªareny jeździeckie: stajnie, stodoły, padoki, hale dla szkół jeździeckich budowa i produkcja konstrukcji mało i wielkogabarytowych oraz przestrzennych ª ªhale hybrydowe, hale łukowe, hangary lotnicze dla samolotów i helikopterów ª ªhale i budynki rolnicze dla maszyn i towarów, hale dla przetwórstwa i ogrodnictwa ª ªhangary przemysłowe i produkcyjne, konstrukcje stalowe, systemy antresoli ªªrealizacja projektów ze stali galwanizowanej walcowanej na zimno kompleksowe nadzory inwestorskie: budownictwa inżynieryjnego ª ªwznoszenie obiektów: budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego ªªdomów jednorodzinnych, segmentów bliźniaczych, bloków, apartamentów ª ªobiekty komercyjne, biurowe, produkcyjne, przemysłowe, tymczasowe ª ªrozbudowa, odbudowa, nadbudowa obiektów budowlanych, elementy prefabrykowane ª ªkonstrukcje: żelbetowe, stalowe, drewniane ª ªkompleksowa obsługa i modernizacje, remonty, rozbiórki, wyburzenia, utylizacja 5 odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła / dotacje UE / ª ªsystemy grzewcze i sanitarne realizacja nowoczesnych projektów ª ªelektrownie wiatrowe: budownictwo energetyczne ª ªpozyskanie i przygotowanie terenu pod realizacje projektu pełny nadzór inwestorski zamówienia dla sektora publicznego: kompleksowa realizacja projektów ªªbudowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektrycznych ªªbudowa rurociągów przemysłowych oraz sieci rozdzielczych ª ªmontaż rurociągów i instalacji: PE, PP, PVDF, E-CTFE, PCV/PWS ªªnakładanie laminatów poliestrowych i epoksydowych antykorozyjne systemy zabezpieczeń instalacji i konstrukcji ª ªczyszczenie strumieniowe ścierne konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych ªªmalowanie antykorozyjne powłokami chemicznymi ª ªgumowanie rur, zbiorników, cystern i armatury przemysłowej instalacje wewnętrzne obiektów i budynków: pełna automatyka, niskiego i wysokiego napięcia ª ªinstalacje: elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, energetyka do 1 kv / powyżej 1kV, telekomunikacyjne, teletechniczne, wentylacji, klimatyzacji, AKPiA wentylacji ª ªokablowanie strukturalne, CCTV, SAP, suche gaszenie, SSWiN ª ªinstalacje: tryskaczowe, hydrantowe, Z.W i C.C.W, C.O., C.T. i wody lodowej, ª ªinstalacje wodno kanalizacyjne, BMS, P.Poż ª ªsystemy instalacji sterowania: oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem

6 IV. Spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty publiczne, specjalistyczne, służba zdrowia kompleksowa konserwacja, remonty obiektów komunalnych i użyteczności publicznej ª ªpokrycia naprawy odbudowa dachów: ceramiczne, blaszane, bitumiczne, membranowe ª ªroboty dekarskie budynków: systemów dachów i tarasów, świetliki, klapy ªªusuwanie szkód spowodowanych wilgocią na poziomie piwnic ª ªodnawianie fasad budynków, usuwanie zawilgocenia budynków powyżej partii piwnic ª ªnaprawa modernizacja szkód oraz ubytków tynków wewnętrznych i zewnętrznych ª ªremonty renowacja klatek schodowych, bram, drzwi wejściowych oraz stolarki budynków 6 modernizacje stanu technicznego budynków oraz otoczenia: zieleni, parkingów, placów zabaw ª ªodnowa infrastruktury: podziemnej i naziemnej, optymalizacja rozwiązań komunikacyjnych ª ªpoprawa standardu technicznego i funkcjonalnego obiektów użytkowych izolacje ściany fundamentowe zewnętrzne, stropodach, strop nad garażem, balkony ª ªfundamenty izolacja pozioma pionowa: ściany garażu i pomieszczeń mokrych ª ªrealizacja projektów w budynkach: jednorodzinnych, szeregowych i wielorodzinnych ª ªtermoizolacja budynków: wełna mineralna, polistyren ekspandowany styropian, styrodur, poliuretan ª ªelewacje: cienkowarstwowe, tradycyjne, szlachetne, specjalnego przeznaczenia ª ªokładziny elewacyjne: panelowe, płyty warstwowe: stalowe, aluminiowe, laminowane, okładziny: kamienne, ceglane, silikatowe, systemowe, ceramiczne, betonowe, drewniane instalacje: węzły ciepła, wentylacja mechaniczna, wodno kanalizacyjna, hydrantowa, P.Poż. ª ªmodernizacja systemów grzewczych, sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych ª ªmontaż wymiana nowoczesnych systemów węzłów sanitarnych, instalacji elektrycznej ª ªmodernizacja infrastruktury technicznej: usprawnienie gospodarki odpadowej, segregacja udrażnianie mechaniczne: nowoczesne metody czyszczenia i konserwacji kanalizacji ª ªudrażnianie kanalizacji: miejskiej, przemysłowej, pionów instalacji wewnętrznej, studzienek, wpustów, osadników, kanalizacji deszczowej ª ªudrażnianie metodą: mechaniczną, ciśnieniową, czyszczenie bakteriologiczne ª ªinspekcja kanałów, rur przy pomocy kamery wizyjnej, usuwanie awarii kanalizacyjnych

7 V. System expres liftingu odświeżenia, naprawy mieszkań domów lokali biurowych zamierzasz sprzedać lub wynająć mieszkanie, lokal, obiekt biurowy kompleksowe prace modernizacyjne realizowane starannie według zaaranżowanego projektu ª ªwyburzenia demontaż, naprawa ścian działowych: łazienki, kuchnie, pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami ª ªprace murarskie: tynki gładzie gipsowe, cementowo wapienne, akustyczne dźwiękoszczelne ª ªwylewki poziomujące posadzki cementowe, żywicowe, przemysłowe ª ªregeneracja, naprawa systemów: wentylacyjnych, sanitarnych, uzupełnienie wymiana ª ªinstalacje: elektryczne, grzewcze, alarmowe, telewizji przemysłowej, hydrauliczne armatury sanitarnej ª ªukładanie: glazury, terakoty, paneli ściennych i podłogowych, wykładziny, sufity podwieszane ª ªwymiana montaż: stolarki wewnętrznej, okna, parapety, drzwi bezpieczne antywłamaniowe 7 malowanie: pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych ªªfarby białe, kolorowe: emulsyjne, akrylowe, kauczukowe, renowacyjne, proszkowe ª ªgładzie gipsowe, nowoczesna sztukateria stiuki, tynki dekoracyjne kompleksowe, gruntowne sprzątanie po remontowe: ªªusuwanie kurzu, plam, innych nieczystości ª ªadaptacja pomieszczeń w celu sprzedaży / wynajmu: mieszkania, obiekty biurowe / przestrzenne ª ªmeblowanie przeprowadzki: urządzanie nowych pomieszczeń mieszkalnych, obiektów biurowych, administracyjnych, komercyjnych, restauracyjnych dostawa i montaż mebli pełnego wyposażenia: ª ªścianki działowe, boksy, wykładziny, nowoczesne systemy IT ª ªwyposażenie meblowe z zabudową ścian, słupów, wind, holu głównego, lobby-baru ª ªwyposażenie: sal bankietowych klubowych, restauracyjnych konsumpcyjnych ª ªbaseny SPA, pomieszczenia rehabilitacyjne, sale sportowe ªªkoordynacja i kompleksowe zarządzanie projektem dla odbiorców na terenie całego kraju

8 VI. Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 8 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami: obiekty mieszkaniowe wielorodzinne ª ªprowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji należności i zobowiązań wspólnoty ª ªobsługa prawna nieruchomości w przygotowaniu do zbycia, kupna lub wynajmu lokalu zarządzanie, racjonalnie dysponowanymi środkami, rozliczanie z realizacji planu zarządzania ª ªsporządzanie rocznych budżetów nieruchomości, analizy ekonomiczne przychodów i kosztów ª ªprowadzenie kompleksowych bilansów: inwentaryzacji należności i zobowiązań finansowych serwis sprzątający: utrzymanie czystości osiedla mieszkaniowe, bloki mieszkalne teren, parking ª ªposprzątamy i zadbamy: klatki schodowe, korytarze, okna, drzwi oraz miejsca ogólnodostępne ª ªtereny zewnętrzne: wiosną, latem pielęgnujemy zieleń, jesień, zima: usuwanie liści, śniegu ª ªcałodobowa ochrona budynków, posesji w systemie zamkniętym i otwartym kompleksowy serwis: konserwacje i naprawy oraz modernizacje systemów grzewczych i sanitarnych w budynkach i obiektach użytkowych ª ªkoordynowanie napraw konserwacyjnych, remontów oraz nadzorów inwestorskich obiektów finansowanie: pełna obsługa spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych ª ªkredyty inwestorskie w programie z premią termoizolacyjną ª ªfinansowanie przedsięwzięć w zasobach mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych ªªbudynki mieszkalne, lokalne sieci ciepłownicze, lokalne źródła ciepła VII. Systemy hydroizolacji, uszczelnień i antykorozji wilgoć, woda izolacja przeciwwilgociowa i wodna, budynków obiektów ªªpełna realizacja usług w lokalach mieszkalnych oraz wszelkich obiektów budowlanych, specjalistycznych, sakralnych i zabytkowych ªªiniekcja ścian: murów zewnętrznych i wewnętrznych, wzmacnianie nośności budynków zamykanie rys i pęknięć elastyczną żywicą poliuretanową ª ªuszczelnianie ścian: wewnątrz i na zewnątrz obiektów, likwidacja wykwitów i złuszczeń tynków ª ªiniekcja dylatacji konstrukcyjnej odtwarzanie iniekcji poziomej i pionowej, wzmacnianie odporności konstrukcji na promienie UV iniekcja kurtynowa, krystaliczna, ciśnieniowa, powłokowa, bezpowłokowa: ścian, murów zewnętrznych i wewnętrznych ª ªizolacja eksploatowanych: balkonów, tarasów, dachów garaży, piwnic, zbiorników kanalizacyjnych ª ªhydroizolacja z mas bitumicznych, szlamów uszczelniających i samoprzylepnych ª ªizolacja przeciw wodna materiałami impregnującymi, powłokami bitumiczno epoksydowymi, powłokami asfaltowo kauczukowymi

9 rekonstrukcja kompleksowa: odbudowa i wzmocnienie elementów uszkodzonych konstrukcji, obiektów zwykłych, specjalistycznych i zabytkowych ª ªnaprawy, konserwacja i odbudowa uszkodzeń i ubytków betonowych konstrukcji, tynków, murów ª ªuszkodzenia: słupów, filarów, dźwigarów, podciągów, elementów konstrukcji, ścian ª ªprzywracanie prawidłowego funkcjonowania i komunikacji w halach, parkingach przemysłowych, komercyjnych w pomieszczeniach technicznych ª ªnaprawa uszkodzeń powłok: posadzkowych przemysłowych, specjalistycznych, mieszkalnych reprofilacja betonu żelbetu: kompleksowa naprawa konstrukcji murowych ª ªzabezpieczenia antykorozyjne zbrojenia: naprawa ubytków betonów metodą mokrą natryskową lub tradycyjną ª ªhydrofobizacja, odsalanie: naprawa czyszczenie powierzchni, wzmacnianie cegieł i zapraw reprofilacja, murowanie, spoinowanie murów ceglanych ª ªkonserwacja renowacja zabytków oraz starego budownictwa, zaprawy sztukatorskie ª ªdziałania naprawcze: odbudowa, wzmocnienie, przebudowa, renowacja, konserwacja 9 VIII. Inwestycje Mieszkaniowe Rynku Deweloperskiego projekty techniczne uzbrojenia terenów: ª ªpełna infrastruktura średniej i dużej wielkości ªªsieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej deszczowej ªªsieci elektroenergetycznych, gazowych, cieplnych wewnętrznych i zewnętrznych kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych w systemie generalnego wykonawcy ª ªwznoszenie budynków mieszkaniowych: jednorodzinnych, szeregowych, wielorodzinnych ª ªbudowa, rozbudowa, nadbudowa: obiektów i budynków mieszkalnych, komercyjnych roboty ziemne i fundamentowe: metodą odkrywkową, podstropową, przeciskową, drążenie ª ªroboty zabezpieczające: ściany szczelinowe, ścianki szczelne, berlińskie, konstrukcje osłonowe, tunelowe, pale, kotwie iniekcyjne, prace odwodnieniowe ª ªroboty wzmacniające podłoże gruntowe: roboty iniekcyjne, wzmocnienie mechaniczne, grunt zbrojony, mikropale, wymiana gruntu, geosyntetyki ª ªroboty wzmacniające konstrukcje: żelbetowe, stalowe, drewniane, prefabrykowane izolacje hydroizolacje: powłokowe, bezpowłokowe, iniekcje, izolacje dylatacji, przerw roboczych ª ªzabezpieczenia antykorozyjne: powłoki antykorozyjne betonu, stali ª ªzabezpieczenia mechaniczne: p. pożarowe, konstrukcje stalowe, zabezpieczenia przepustów ª ªzabezpieczenia pomocnicze: geowłóknina, folie budowlane, folie wstępnego krycia

10 roboty wykonania, montażu i impregnacji: posadzek podłóg ª ªsystemy wykonania posadzek: cementowe, betonowe, sprężane, żywiczne, cienkowarstwowe ª ªsystemy wykonania podłóg: ceramicznych, kamiennych, drewnianych ª ªpodłogi z wykładzin: PCV, dywanowe, panelowe, drewniane, nawierzchnie sportowe 10 systemy montażu ścian kompleksowe wykonanie robót, wewnętrznych i zewnętrznych ª ªściany murowane elementy drobnowymiarowe, ściany licowe klinkier, teknoblok, G-K ª ªsystemy ścian: mobilne przesuwane, modułowe, płyty warstwowe, kabiny sanitarne, p.poż. ª ªściany wewnętrzne tynki: tradycyjne, akustyczne, stiuki, sztukateria ª ªokładziny ścian: farby, tapety, okładziny ceramiczne, kamienne, panelowe s ystemy montażu sufitów mineralnych, metalowych, G-K, akustycznych systemy montażu wykonania elewacji: tynki cienkowarstwowe, tradycyjne, farby elewacyjne ª ªokładziny panelowe siding, kamienne, ceramiczne ceglane, silikatowe ª ªokładziny betonowe architektoniczne, elementy prefabrykowane ª ªokładzina płyty: warstwowej, stalowej, aluminiowej, laminowanej, drewnianej systemy galanterii fasadowej: żaluzje zewnętrzne lamelowe, markizy, rolety ª ªpustaki szklane: luksfery, dyle, sufity listwowe zewnętrzne zestawy stolarki i ślusarki okiennej: kompleksowy asortyment z dostawą i montażem ª ªstolarka okienna: PCV, drewniana, aluminiowa, aluminiowo drewniana, stalowa, pożarowa zestawy drzwi i bram: kompleksowy asortyment z dostawą i montażem ª ªdrzwi: drewniane bezklasowe, techniczne, pożarowe, stalowe, antywłamaniowe, aluminiowe, witrynowe, szklane bezpieczne, kuloodporne, podwieszane, przesuwane, obrotowe ª ªbramy: przesuwane, rolowane, opuszczane, segmentowe, pożarowe zmechanizowane roboty: ziemno budowlane, rekultywacja, niwelacja, karczowanie terenu ª ªwynajem sprzętu, maszyn do robót ziemnych i budowlanych, usługi transportowe surowce budowlane podstawowe: piasek, kruszywo, cement, beton, chemia budowlana ª ªstal zbrojona, sprężająca, kształtowa, blachy ª ªtarcica kantówki, deski, sklejka, płyty: OSB, pilśniowe HDF asortyment placu budowy, zaopatrzenie niezbędny na każdej inwestycji ª ªrusztowania lekkie, ciężkie, szalunki: stalowe, panelowe, drewniane indywidualne specjalne, rusztowania, platformy robocze ª ªkontenery budowlane: magazynowo transportowe, mieszkalne, mało i dużo gabarytowe ª ªblachy rusztowe bezpieczne, przeciwślizgowe (blacha czarna, ocynk) ªªbudki wartownicze przeszklone ocieplone ªªtablice reklamowe z elementami ozdobnymi wolno stojące ª ªsegmentowe ogrodzenia z blach trapezowych ocynkowanych ª ªpanele dźwiękochłonne, ekrany akustyczne wolno stojące

11 wyburzenia kompleksowe: demontaże specjalistyczna realizacja robót rozbiórkowych ª ªobiektów mieszkalnych, inżynieryjnych, kubaturowych i przemysłowych ª ªobiektów magazynowych, fabryk, kominów, zbiorników ª ªobiektów drogowych: mostów, wiaduktów, schronów ªªwyburzanie metodami tradycyjnymi, wybuchowymi recykling kruszenie materiałów budowlanych po wyburzeniach ª ªwywóz śmieci budowlanych, nieczystości płynne, niebezpieczne ª ªkompleksowa segregacja materiałów odpadowych na dowolne frakcje ªªkruszenie gruzu budowlanego, ceglanego, żelbetowego, asfaltu ªªskał twardych bazalt, granit, melafir, szarogłaz IX. Obiekty publiczne, społeczne, sakralne, kulturowe wartość zabytkowa rewitalizacja i modernizacja obiektów: mieszkalnych, kamienic, budynków zabytkowych ªªrealizacja projektów z zachowaniem walorów urbanistyczno-architektonicznych starej zabudowy ª ªmodernizacja rozbudowa niewielkich budynków: dawnych oficyn, mieszkań w podwórzach ª ªodbudowa przebudowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych 11 renowacja wspólnych części wielorodzinnych: budynków mieszkalnych w strefie objętej programem rewitalizacji lub humanizacji osiedli ª ªodnowienie głównych strukturalnych części budynku: dachy, fasady, stolarka okienna drzwi w fasadzie, klatki schodowe, wewnętrzne i zewnętrzne korytarze, wejścia części zewnętrzne, windy ª ªmodernizacja techniczne instalacji budynków: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, instalacje elektryczne, inst. przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne, systemy gromadzenia odpadów ª ªprace modernizacyjne podnoszące efektywność energetyczną, w tym remonty systemu: ciepłowniczego i izolacyjnego, urządzeń centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych rewitalizacja budynków z zagospodarowaniem przyległego terenu położonego w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym ª ªprace restauratorskie i konserwatorskie: budynków znajdujących się w rejestrze zabytków ª ªadaptacja obiektów na cele: gospodarcze, społeczne, turystyczne, kulturalne lub mieszkalne kompleksowe prace budowlane i modernizacyjne infrastruktury publicznej ª ªadaptacja modernizacja budynków pomieszczeń związanych z rozwojem funkcji komunikacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych ª ªmodernizacja prace budowlane: obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej wraz z przyległym otoczeniem ªªrewitalizacja: odnowienie i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego

12 12 X. Sektor publiczny inżynierii lądowej kompleksowe projekty i zamówienia stacje paliw + LPG kompleksowa modernizacje, budowa, rozbudowa ªªinstalacje techniczne, automatyka elektronika, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ª ªnadzór inwestorski: odbiory UDT, P.Poż, serwis gwarancyjny, przeglądy, konserwacje ª ªprojektowanie pełna infrastruktura, systemów automatyki P.Poż, rurowych, pomiarowych ª ªkompletne zestawy modułów armatury paliwowej + LPG zabezpieczającej modernizacja ª ªmontaż kompletnych systemów paliwowych automatyki: zbiorniki, pompy gazu, dystrybutory badania okresowe: cystern, oczyszczalnie separatorów wód opadowych w stacjach paliw ª ªpełen serwis zbiorników paliwowych, sond pomiarowych, elektroniki dystrybutorów ª ªpełna elektronika, armatura paliw, systemy monitoringu zabezpieczeń, stanów magazynowych prace specjalistyczne modernizacyjne, przebudowy, rozbiórkowe, wyburzeniowe ª ªdemontaż i montaż podziemnych naziemnych cystern, zbiorników paliw + LPG myjnie samochodowe automatyczne bezdotykowe: samochody osobowe, dostawcze ª ªkompleksowa produkcja i montaż modułów konstrukcyjnych boksów stanowisk myjni ª ªprzygotowanie pełnej infrastruktury, przyłącza wodno kanalizacyjne, systemy automatyki ª ªautomatyczne myjnie: pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych, autobusów ª ªmyjnie portalowe, samoobsługowe, tunelowe, systemy obiegu wody, oczyszczalnie kompletne systemy: pompy, dozowniki, stacje zmiękczania wody, filtry odwróconej osmozy ªªpiece funkcyjne instalacji rozmrażania i ogrzewanie wody do mycia, panel sterowania ª ªodkurzacze, akcesoria myjące, pielęgnujące środki chemiczne, kosmetyki XI. Środowisko ekologiczne nowoczesne systemy oczyszczania i utylizacji infrastruktura ekologiczna: projekty, budowa, rozbudowa, modernizacje oczyszczalni ścieków ªªoptymalizacja istniejącej technologii systemów oczyszczania ścieków ªªzwiększenie efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej budowa urządzeń do wytwarzania biogazu w produkcji energii cieplnej i elektrycznej ªªzbiorniki, osadniki, pompy, dmuchawy promienne, łączenie z sieciami współpracującymi

13 ª ªkoordynacja, rozruch systemów sterowania, zasilania i pracy sieci kanalizacyjnych ª ªbudynki techniczne, rozdzielnie, stacje zasilania, hale, wiaty, składowiska osadów ª ªroboty budowlano instalacyjne, infrastruktura terenów, wykopy, nasypy, drenaże gruntowe budowa składowisk komunalnych: sortowni, kompostowni, spalarni, zakładów przerobu odpadów ª ªzakłady przerobu odpadów wielko-gabarytowych, odpadów niebezpiecznych ªªmaszyny, urządzenia, instalacje automatyki linii technologicznych sortowani i odzysków zakłady utylizacji odpadów komunalnych oraz odzysku surowców do ponownego wykorzystania ª ªurządzenia segregujące w produkcji i wytwarzaniu kompostów oraz nawozów ª ªspalarnie ekologiczne stosowane w produkcji energii elektrycznej XII. Asortyment Budowlany dystrybucja, sprzedaż, zaopatrzenie każdej inwestycji Pełny asortyment materiałów budowlanych w portalu 13 materiały wiążące ª ªbeton fundamentowy, bloczki betonowe, cement I, II., wapno ª ªwyroby hutnicze pełen asortyment, stal kwasoodporna materiały konstrukcyjne ª ªbloczki budowlane Systemu Śniadowo, Ytong ª ªceramiczne pustaki Poroterm Winerberger ª ªceramika budowlana wyroby klinkierowe Roben, Jopek ª ªsucha zabudowa karton gips Knauf, Rigips elewacja kleje, tynki, zaprawy ª ªchemia budowlana emulsje, kleje, masy, zaprawy tynkarskie ª ªcegły elewacyjne klinkierowe, ceramiczne grupy Terca Winerberger ª ªgotowe zaprawy, tynki elewacyjne kleje, emulsje, masy, pianki systemy izolacji, termoizolacji cieplnej ªªsystemy izolacyjne fundamentów, ścian, dachów odwróconych, powierzchni silnie obciążonych ª ªpłyty styropianowe izolacja cieplna dachów budynki mieszkalne, przemysłowe, techniczne ª ªwełna mineralna izolacja termiczna ścian osłonowych, poddaszy, stropodachów wentylowanych, ścian działowych, stropów i podłóg drewnianych, sufitów podwieszanych ª ªfolie izolacyjne budowlane, dachowe, fundamentowe, paroizolacyjne systemy hydroizolacja ª ªmasy asfaltowo kauczukowe, szpachlowo wyrównawcze, masy bitumiczne, roztwory asfaltowe, lepiki na zimno ª ªpapy izolacyjne asfaltowe tradycyjne, wierzchniego krycia, termozgrzewalne modyfikowane ª ªuszczelniacze pianki poliuretanowe montażowe, silikony, masy uszczelniające, kleje

14 14 stolarka okienna: PCV, drewniana, aluminiowa, aluminiowo drewniana, stalowa, pożarowa ª ªokucia drzwi szklanych, konstrukcji cało szklanych, drzwi przesuwne, składane ª ªokna dachowe włazy, świetliki, klapy, akcesoria Velux, Fakro ª ªdrzwi stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, antywłamaniowe, akcesoria, zabezpieczenia pokrycia dachowe rynny ª ªmateriały pokrycia dachów: ceramiczne, blacho dachówki, bitumiczne, membranowe / Planya, Onduline, Pruszyński, Brass, IBF / ª ªtarcica kantówka, deski, belki, łaty, sklejki, płyty OSB, akcesoria ª ªsystemy rynnowe Planya, Gamrat, Marley systemy kominowe Schidel, Marywil urządzenia i systemy wentylacyjne, grzewcze CO sanitarne ª ªnowoczesne projekty systemów grzewczych Immergaz, Buderus, Beretta ª ªodnawialne źródła energii kolektory słoneczne, pompy ciepła ª ªkotły grzewcze: gazowe, paliwo stałe, olejowe ªªbiologiczne oczyszczalnie przydomowe wyposażenie aranżacja wnętrz ª ªbudynki administracyjne użyteczności publicznej, oddziały banków, kliniki lekarskie ªªhotele, puby, restauracje, obiekty sportowe rekreacyjne SPA rekultywacja adaptacja terenu ª ªogrodzenia: bramy, przęsła, siatki, akcesoria automatyka ªªzakładanie pielęgnacją ogrodów, stawy, oczka wodne ª ªkostka brukowa układanie i kształtowanie nawierzchni transport budowlany ªªpiasek, żwir, wykopy, kruszywa pełen zakres ª ªrozbiórki, wyburzenia niwelacja terenu XIII. Transport kolejowy infrastruktura, nawierzchnie przejazdów, odwodnienia budowa modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowych, skrzyżowań w poziomie szyn ª ªprzejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek ªªprzejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami ªªprzejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą manualnie ªªprzejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek, bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej ª ªprzejścia użytku publicznego, przejazdy i przejścia użytku niepublicznego kompleksowe roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych ª ªnawierzchnie przejazdów kolejowych modernizacje, rozbiórki zniszczonych elementów ª ªkompleksowe prace budowlane usuwanie zniszczonych i wadliwych nawierzchni: kostki kamiennej, dyliny drewnianej, odkształconej nawierzchni jezdni

15 skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi: modernizacja przebudowy ªªodwadnianie w obrębie torowiska, stacji i linii kolejowych, odwodnienie dróg i poboczy modernizacje budowa: nowoczesne konstrukcje nawierzchni drogowej na przejazdach ª ªnawierzchnie drogowe: płyta prefabrykowana wielkowymiarowa, kostka kamienna, bruk ª ªkonstrukcje zintegrowane toru i nawierzchni drogowej, zespolona nawierzchnia drogowa i toru ª ªnawierzchnie z płyt gumowych, stosowane na przejazdach kolejowych: linii jednotorowych lub wielotorowych na podkładach drewnianych i betonowych odcinki proste lub łuki ª ªnawierzchnie betonowe małogabarytowe i wielkogabarytowe konstrukcje żelbetowe z prefabrykowanej płyty przejazdowej dla linii jednotorowej i wielotorowej odcinki proste lub łuki XIV. Sektor Przemysłu Ciężkiego Mało i Wielkogabarytowy 15 modernizacja i remonty instalacji przemysłowych linii technologicznych ª ªinstalacje przesyłowe produktów spożywczych: piwa, mleka, roztworów cukru, soków, słodu ª ªinstalacje wód technicznych: wody lodowej, wody użytkowej, powietrza technicznego ª ªinstalacje mediów technologicznych: c.o. pary kondensatu, glikolu, kwasów, gazu, CIP produkcja montaż konstrukcji stalowych ª ªestakady pod przebiegi rurociągów, konstrukcje posadowienia: urządzeń, zbiorników, maszyn ª ªzbiorniki ciśnieniowe, chemiczne, rafineryjne bezciśnieniowe, silosy stal nierdzewna, czarna ª ªinstalacje komory pomiarowe, chłodnicze, komory aerodynamiczne modernizacja renowacja maszyn i urządzeń przemysłowych ª ªlinie rozlewnicze: monoblok, etykieciarki, inspektory, myjki, transportery, przenośniki ªªnowoczesne linie rolkowe, taśmowe, ślimakowe ªªurządzenia do warzenia, przyjęcia i transportu słodu i cukru modernizacja serwis linii technologicznych obróbki warzyw ª ªinstalacje odzysku wody recyklingu, automatyka, kompleksowe sterowanie ª ªzbiorniki specjalistyczne ze stali nierdzewnej, transportery, myjki, maszyny do polerowania budowa rekonstrukcja przeniesienia obiektów: pełnych linii, maszyn i urządzeń produkcji ª ªkotłownie, węzły ciepłownicze, stacje odzysku CO2, linii i ciągów produkcyjnych ª ªkompleksowa realizacja obiektów produkcyjnych, demontaż linii technologicznych i urządzeń ª ªpełen zakres prac: montaż, odtworzenie ciągów produkcyjnych, technologicznych

16 projekty indywidualne maszyn i urządzeń specjalistycznych ªªobrotnice, manipulatory, pozycjonery, transportery pionowe kawy, zakrywek monobloków ªªurządzenia do cięcia i rozdrabniania pianki, prasy do zmiany struktury pianki poliuretanowej regeneracja, produkcja części urządzeń przemysłowych ªªrolki transportowe stalowe, gumowe tworzyw sztucznych ªªgąbki etykietujące, rolki, elementy gumowe do banderolowania, zespoły etykietujące ªªkoła zębate przenoszenia napędu, wały stalowe stoły, gwiazdy, ślimaki usługi specjalistyczne, projekty indywidualne ślusarskie i spawalnicze ªªobróbka mechaniczna detali mało i wielkogabarytowych ª ªtoczenie numeryczne: CNC H=2400, Ø3000, manualnie CNC L=2000 Ø300 / Ø560 ª ªfrezowanie konwencjonalne: CNC R x300 H=500, 800x300 H= spawanie konstrukcji, zbiorników, rurociągów z wielu gatunków stali napawanie ª ªspawanie w zakresie: TIG / MAG / MIG stali nierdzewnych, węglowych, aluminiowych ª ªstosujemy techniki spawania: WPQR i WPS, realizujemy wdrożony system jakości ISO 3834 XV. Finanse leasing kredyty ubezpieczenia Nowe kierunki rozszerzenie usług w segmencie l easing finansowanie zamierzonych inwestycji w walutach: PLN, EUR, CHF ª ªkategorie finansowania środków trwałych nowe i używane: środki transportu, urządzenia wysokich technologii, maszyny i urządzenia przemysłowe ª ªgrupy leasingowe: leasing operacyjny pozabilansowy, finansowy, faktoring wykup wierzytelności, kredyt kupiecki kredyty : mieszkaniowy, hipoteczny, refinansowy, oszczędnościowy, konsolidacyjny, gotówkowy, samochodowy, inwestycyjny, obrotowy, kredyt na działalność gospodarczą ª ªpożyczka: hipoteczna, restrukturyzacja zadłużenia ªªpożyczki dla deweloperów, kredyty dla deweloperów ubezpieczenia: na życie, majątkowe, zdrowotne ubezpieczenia komunikacyjne: OC AC NNW pakietowe ªªAssistance, Zielona Karta, Auto Casco, ubezpieczenia podróżne

17 XVI. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rynek pierwotny wtórny komercyjny sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości ªªdzierżawa, zamiana, darowizny kompleksowa obsługa w zakresie: prawnym i notarialnym Pełna oferta znajduje się w portalu biznesowym w zakładce nieruchomości XVII. Nowoczesne technologie informatyczne IT administracja publiczna, sektor prywatny przygotowujemy dostarczamy budujemy wdrażamy systemy komunikacji multimedialnej komunikacji elektronicznej ª ªteletechnika systemy bezpieczeństwa, infrastruktura teleinformatyczna ª ªobsługa platform: serwerowych, serwerów ªªadministracja sieci LAN, obsługa systemu RaksSQL, UPS-ów ª ªaudyt legalności oprogramowania, aktualizacje, tworzenie kopii zapasowych dostawa, konfiguracja serwis urządzeń wielofunkcyjnych sieciowych, lokalnych ª ªkomputery stacjonarne, notebooki, laptopy, projektory, monitory, niszczarki ª ªdrukarki atramentowe, igłowe, laserowe, kopiarki lokalne, sieciowe, skanery ªªkamery internetowe, głośniki, kable adaptery, płyty CD/DVD/HD ª ªmateriały eksploatacyjne: papier, tonery, atramenty, akcesoria sprzęt specjalistyczny, masowego wydruku urządzenia do korespondencji ª ªtablice interaktywne, serwery, backap y, antywirus, CRM y ªªprzełączniki, rutery, UTM, telefonia VOIP, urządzenia bezpieczeństwa, antyspamy ªªutylizacja sprzętu elektronicznego kompleksowe pakiety firmowe pomoc informatyczna, wdrożenie systemów ª ªszkolenia personelu z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania ªªkonsultacje w zakresie eksploatacji nowoczesnych systemów marketing internetowy dla Ciebie dla firm dla każdego ª ªgrafika reklamowa: budowanie marki przedsiębiorstwa logotyp, baner, wizerunek firmy ª ªtworzenie stron internetowych portali, aplikacji mobilnych, sklepy internetowe responsywne ª ªspecjalizacja popularny CMS Wordpress budowanie witryn Responsive Web Design ª ªpozycjonowanie stron w wyszukiwarkach, administracja stron platform serwerowych, hosting 17

18 projekty sieci lokalnych LAN ªªwdrożenia projektów sieci, optymalizacja procesów i protokołów sieciowych ªªuwzględnienie sieci istniejących lub planowane nowych rozwiązań usługi u Klienta ª ªschematy infrastruktury sieciowej (w każdej warstwie: TCP/IP) zakres możliwości i kompetencji: wirtualizacja serwerów ªªpomoc w uzyskaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich rozwój infrastruktury IT ( projekty dla Samorządów oraz firm komercyjnych ) ªªsystemy monitoringu wizyjnego IP CCTV 18 partnerzy i producenci współpracujący z nami: systemów sprzętu informatycznego ª ªCISCO Systems zintegrowane rozwiązania sieciowe i telekomunikacyjne ª ªDell serwery, pamięci masowe, desktop, laptopy ª ªNETASQ ochrona sieci Unified Threat Management (UTM) ª ªZScaller ochrona sieci ª ªEnterasys sieci ª ªFujitsu komputery, przełączniki, laptopy piszemy projekty informatyczne: Innowacyjna Gospodarka 8.3 XVIII. Obsługa prawna z zakresu wielu dziedzin osoby fizyczne podmioty gospodarcze stowarzyszenia fundacje Posiadamy wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedzę, co pozwala realizować oczekiwania naszych Klientów. Zespół wybitnych fachowców oferuje kompleksową obsługę prawną, porady oraz konsultacje indywidualne. Nasze umiejętności obejmują wiele dziedzin prawa, chcemy być pomocni dla każdego Klienta. Jesteśmy do dyspozycji w trudnych sprawach sądowych i administracyjnych, przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej. prawo karne prawo cywilne prawo spadkowe prawo rodzinne Prawo cywilne realizujemy pełen zakres obsługi zastępstwo procesowe Klientów ªªsądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, a także inne podmioty ª ªreprezentacja Klientów w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym, ugodowym ªªprzygotowanie pism procesowych opinie prawne: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna ª ªodszkodowania, zadośćuczynienie zabezpieczenia roszczeń odszkodowania z tytułu wypadków drogowych oraz innych zdarzeń losowych ªªuzyskanie od sprawcy i ubezpieczyciela: odszkodowania, renty, świadczenia rehabilitacyjnego

19 Prawo spadkowe nieruchomości, grunty realizujemy pełen zakres obsługi ekspertyzy - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku ªªzachowek, dziedziczenie testamentowe, darowizny, zniesienie współwłasności nieruchomości zasiedzenie, odzyskiwanie nieruchomości ªªustalenie stanu prawnego nieruchomości ª ªpostępowania: rozgraniczenie, podział nieruchomości, ochrona własności, ochrona posiadania ªªustalanie granic nieruchomości spory graniczne Prawo mieszkaniowe realizujemy pełen zakres obsługi eksmisje, wydzielanie nieruchomości: budynki, mieszkania, lokale użytkowe ª ªodszkodowania za wady techniczne: mieszkań, budynków i lokali, windykacja zaległych opłat z tytułu: dzierżawy, wynajmu, rozliczenia nakładów finansowych poniesionych na nieruchomości odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa Gminy: grunty dekretowe warszawskie, odszkodowania za mienie zabużańskie odzyskiwanie mienia przejętego przez Państwo na podstawie dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu grunty rolne, lasy, dwory, pałace, zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze zabezpieczenie kredytów przez hipotekę na nieruchomości ª ªpułapka kredytowa utrata zdolności do spłaty kredytu jak z tego wyjść ª ªopodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży i najmu nieruchomości, wycena nieruchomości ªªżyrowanie, poręczenia, weksle 19 Prawne aspekty Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządcy przekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowych we Wspólnoty Mieszkaniowe, ªªobsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości ª ªzaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i organów spółdzielni mieszkaniowych ªªdziedziczenie spółdzielczego prawa do lokalu Prawo gospodarcze i prawo konsumentów realizujemy pełen zakres obsługi analiza dokumentów umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, spory konsumenckie z dostawcami towarów i usług ª ªusługi prawne w sprawach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych ª ªosoby prawne zawierania kontraktów, postępowania sądowe, due dilligence

20 Prawo spółek handlowych tworzenie i rejestracja spółek realizujemy pełen zakres obsługi rejestracja spółek prawa handlowego przygotowanie projektów umowy spółki i przeprowadzanie postępowania rejestrowego ªªpostępowanie z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany danych rejestrowych spółek ªªprzekształcania organizacyjne spółek, zmiana formy działalności ªªreprezentowanie podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym Prawo Karne realizujemy pełen zakres obsługi reprezentowanie Klientów w sprawach karnych ªªpostępowania przygotowawcze, sądowe i wykonawcze ªªpełna obsługa przygotowanie pism procesowych 20 postępowania obrona w sprawach karnych i karno skarbowych ª ªreprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym ªªsporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego Prawo rodzinne i opiekuńcze realizujemy pełen zakres obsługi postępowania rozwodowe: separacja, alimenty, rozliczenia podziały majątkowe ª ªpodział majątku wspólnego ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ª ªpostępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów małoletnich z rodzicami rozwiedzionymi lub będącymi w separacji Prawo pracy realizujemy pełen zakres obsługi spory sądowe roszczenia ze stosunku pracy, spory dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbing i dyskryminacja ª ªkonsultacje prawne polubowne rozstrzyganie sporów pracowniczych, mediacja ª ªumowy o pracę, umowy menedżerskie, klauzule zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń Prawo administracyjne i prawo zamówień publicznych pełen zakres obsługi postępowanie przed organami administracji państwowej oraz w postępowaniu sądowym i administracyjnym ª ªkonsultacje prawne związane z prawem zamówień publicznych, ekspertyzy, opinie ª ªkonsultacje prawne w zakresie praw cudzoziemców konsultacje prawne w zakresie: prawa międzynarodowego, prawa europejskiego

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

WARBUD SA BRANŻE BAZY DANYCH DOSTAWCÓW Data: 05-01-2007

WARBUD SA BRANŻE BAZY DANYCH DOSTAWCÓW Data: 05-01-2007 01 00 00 00 PRACOWNIE PROJEKTOWE 01 01 00 00 Pracownie architektoniczne Pracownie architektoniczne - projektowanie kompleksowe wraz z projektami branżowymi 01 02 00 00 Pracownie konstrukcyjne Pracownie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

MEBLE + REMONTY = REMTAR

MEBLE + REMONTY = REMTAR MEBLE + REMONTY = REMTAR Jeżeli chcesz uzyskać informacje nt. aktualnych promocji i rabatów - skontaktuj się z nami! Firma REMTAR zajmuje się m.in. wykonywaniem mebli na wymiar, kompleksowych remontów

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 Ławy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 Ściany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapytanie ofertowe nr 1/2012; 1.1.A1 RPO WD Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2012 roku Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bohaterów Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 24 zł zł Stopy fundamentowe B-20 0,48 24 zł 115,20 zł Ściany fundamentowe 36,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2,70 zł zł bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany)

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Sosenka 2 (murowany) 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe+cz. ścian fund B-20 4,07 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 30,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany ) 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 5,05 Stopy fundamentowe B-20 0,62 Ściany fundamentowe 3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 561,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 10,42 Stopy fundamentowe B-20 2,90 Ściany fundamentowe 31,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 590,92 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 6,80 Stopy fundamentowe B-20 0,60 Ściany fundamentowe 32,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 607,75 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Afrodyta 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,57 Stopy fundamentowe B-20 3,03 Ściany fundamentowe 67,68 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 265,62 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3 1 1 Ławy fundamentowe B-20 17,29 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 59,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 112,65 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 11,4,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,48 Ściany fundamentowe 56,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 047,2,00 zł bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni.

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni. STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH OSADA ŚWIERKÓWKA BUDYNEK NR 1 UL. JANA PAWŁA II 3, KLEMBÓW A. STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU LP. Element zagospodarowania Charakterystyka 1 Ogrodzenie Ogrodzenie osiedla

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Anatol dach 35*

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Anatol dach 35* 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 19,68 Stopy fundamentowe B-20 2,30 Ściany fundamentowe 72,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 33 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 346,40 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Optymalny 2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Optymalny 2 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 16,69 Stopy fundamentowe B-2,93 Ściany fundamentowe 50,98 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,33 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Gabriela

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Gabriela 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-2 15, Stopy fundamentowe B-2 1,74 Ściany fundamentowe 141, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 636,7 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy 1 MATERIAŁY mb m m3 szt Cena 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 9,49 Stopy fundamentowe B-,84 Ściany fundamentowe 5 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 935,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

F.P.H.U. ABC-Sztukateria

F.P.H.U. ABC-Sztukateria Oferta F.P.H.U. ABC-Sztukateria Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, firm, oraz do instytucji. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy atrakcyjne propozycje. Zobacz, jak nasze oferty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Okruszek" cl. strop Teriva

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Okruszek cl. strop Teriva 1 m2 m3 szt Cena Wartość 1 Ławy fundamentowe B-20 4,7,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,35 Ściany fundamentowe 32,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 611,49

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek Ławy fundamentowe B-20 8,97 Stopy fundamentowe B-20,60 Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(2)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji SZTUKA BUDOWANIA Szanowni Państwo Na początku 2006 roku grupa przyjaciół powołała do życia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD sp. z o.o., mające działać na rynku budowlanym montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Przepiórka"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Przepiórka 1 m2 1 Ławy fundamentowe B-2 4,4 Stopy fundamentowe B-2,88 Ściany fundamentowe 28,5 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 532,95 bloczki betonowe na ścianę o gr.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Sosenka 5 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,03 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 38,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 714,34 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo