Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz."

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności Nr 18/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Nr 19/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-- rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Chemii i Radiometrii Nr 20/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Nr 21/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej Nr 22/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej DECYZJE: 189 Nr 332/MON z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r Nr 333/MON z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia Nr 339/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej Nr 341/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu zawarcia w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest dostawa lekkich opancerzonych samochodów patrolowych Nr 342/MON z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 Nr 343/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia i nazwy wyróżniającej 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Nr 344/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie nadania imienia płk. Juliana Sielewicza, nazwy wyróżniającej Legionowski oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 batalionu zaopatrzenia w Legionowie Nr 345/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu Nr 346/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego święta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Nr 353/MON z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej UPOWAŻNIENIE: 199 Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności PEŁNOMOCNICTWA: 200 Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

3 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Poz. 183, 184 ZARZĄDZENIE Nr 17/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Łączności uchwalony uchwałą Nr 42/67/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 33). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 184 ZARZĄDZENIE Nr 18/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej uchwalony uchwałą Nr 5/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 34). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

4 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Poz. 185, 186 ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii uchwalony uchwałą Nr 5/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 32). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 186 ZARZĄDZENIE Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej uchwalony uchwałą Nr 4/04/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 35). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

5 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Poz. 187 ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 93, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w pkt 9 skreśla się lit. a, b) w pkt 10 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: e) Placówka ŻW w Bolesławcu. ; 2) w załączniku OBSZARY DZIAŁANIA TERENO- WYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ŻW : a) w pkt IV: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: IV. Oddział ŻW w Gdyni wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa pomorskiego (bez powiatu człuchowskiego) i gminy Postomino (z powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim), w tym bezpośrednio powiaty: lęborski, kartuski, kościerski, wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot., ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Placówka ŻW w Słupsku obejmuje swoją właściwością powiaty: bytowski, chojnicki, słupski (bez gmin: Główczyce, Smołdzino, Ustka) oraz miasto na prawach powiatu Słupsk., b) w pkt VIII: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: VIII. Oddział ŻW w SZCZECINIE wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa zachodniopomorskiego (bez gminy Postomino z powiatu sławieńskiego), powiatu człuchowskiego (z województwa pomorskiego) i gminy Jastrowie (z powiatu złotowskiego w województwie wielkopolskim), w tym bezpośrednio powiaty: goleniowski, gryfiński, myśliborski, policki, pyrzycki oraz miasto na prawach powiatu Szczecin., ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wydział ŻW w Olesznie obejmuje swoją właściwością powiaty: drawski, łobeski, szczecinecki i człuchowski (z województwa pomorskiego) oraz gminę Ińsko (z powiatu stargardzkiego)., c) w pkt IX: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: IX. Oddział ŻW we WROCŁAWIU wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa dolnośląskiego (bez powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego) i opolskiego, w tym bezpośrednio powiaty: głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław., skreśla się ppkt 1, d) w pkt X: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: X. Oddział ŻW w Żaganiu wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa lubuskiego 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz.1070 i Nr 139, poz.1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 15, poz. 163, z 2004 r. Nr 6, poz. 56 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 3 i Nr 20, poz. 180.

6 1096 Poz. 187, 188 oraz powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego (z województwa dolnośląskiego), w tym bezpośrednio powiaty: krośnieński, żagański, żarski i gminę Nowogród Bobrzański (z powiatu zielonogórskiego)., dodaje się ppkt 5 w brzmieniu: 5. Placówka ŻW w Bolesławcu obejmuje swoją właściwością powiaty: bolesławiecki (bez gminy Osiecznica), lubański, lwówecki, zgorzelecki.. 2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej: 1) w terminie do dnia 31 lipca 2008 r.: a) podporządkuje Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu Placówkę Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu, b) zmieni, zgodnie z 1 pkt 2 zarządzenia, obszary działania oddziałów Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Szczecinie, Wrocławiu i Żaganiu; 2) w terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r. przedstawi informację o zrealizowaniu zadania określonego w pkt 1 lit. a. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Administracyjny 188 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Mnisterstwa Obrony Narodowej Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje: 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 8 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) odpowiada za planowanie i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w Ministerstwie oraz podsystemów funkcjonalnych na potrzeby finansów, logistyki i kadr w resorcie; ; 2) 23 otrzymuje brzmienie: 23. Departament Informatyki i Telekomunikacji 1. Departament Informatyki i Telekomunikacji jest właściwy w zakresie określania standardów technologicznych dla systemów teleinformatycznych (informatycznych i telekomunikacyjnych) w resorcie. Opracowuje i wdraża akty normatywne, a także dokumenty regulujące procesy projektowania, wdrażania, funkcjonowania, użytkowania i utrzymania systemów teleinformatycznych. Odpowiada za planowanie i funkcjonowanie tych systemów w Ministerstwie oraz podsystemów funkcjonalnych na potrzeby finansów, logistyki i kadr w resorcie. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

7 1097 Poz Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności: 1) wytyczanie technologicznych kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych w resorcie; 2) realizacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w zakresie systemów teleinformatycznych będących w obszarze odpowiedzialności Departamentu; 3) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych na potrzeby resortu; 4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie oraz kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych będących w obszarze odpowiedzialności Departamentu; 5) organizowanie i koordynowanie procesu projektowania i utrzymania baz danych na potrzeby resortu; 6) planowanie, kształtowanie i koordynowanie procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki; 7) współpraca z organami administracji publicznej i operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie opracowywania i realizacji strategii informatyzacji państwa oraz wykorzystania potencjału telekomunikacyjnego kraju na potrzeby obronności państwa w ramach potrzeb określonych przez Sztab Generalny WP; 8) kierowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji resortu; 9) pełnienie funkcji organizatora systemów informatycznych oraz opracowywanie koncepcji ich rozwoju, a także koordynowanie oraz inicjowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowo- -wdrożeniowych w tym zakresie; 10) zapewnienie obsługi teleinformatycznej Ministerstwa z wyłączeniem treningów i ćwiczeń organizowanych przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP. ; 3) 44 otrzymuje brzmienie: 44. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 1. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 jest właściwy w zakresie planowania i organizacji systemu dowodzenia, łączności i informatyki na potrzeby dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w tym jego funkcjonalnego powiązania z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa, a także określania wymagań dla systemów teleinformatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności: 1) planowanie wykorzystania stacjonarnych i mobilnych systemów dowodzenia, łączności i informatyki według potrzeb planu użycia Sił Zbrojnych oraz na potrzeby misji poza granicami kraju i ćwiczeń szczebla strategicznego; 2) kierowanie w resorcie realizacją przedsięwzięć związanych z budową, implementacją i integracją systemów dowodzenia, kierowania, łączności i informatyki oraz wywiadu, obserwacji i dozoru (Command, Control, Communication, Computers and Intelligence, Surveillance, Reconnaissance C4ISR); 3) planowanie rozwoju i modernizacji technicznej, określanie potrzeb operacyjnych i wymagań na potrzeby Sił Zbrojnych oraz koordynowanie realizacji celów Sił Zbrojnych NATO dla RP w obszarze systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz systemów identyfikacji bojowej, nawigacji, wymiany danych (LINK) i pozycjonowania położenia wojsk własnych; 4) planowanie i organizacja systemów identyfikacji bojowej, nawigacji, wymiany danych (LINK) i pozycjonowania położenia wojsk własnych oraz określenia zasad ich wykorzystania w ramach systemów funkcjonujących w kraju, NATO i UE w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 5) wytyczanie kierunków rozwoju, nadzór i koordynacja wdrażania Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki; 6) pełnienie funkcji organizatora systemów dowodzenia, łączności i wojskowej poczty polowej oraz opracowywanie koncepcji ich rozwoju, a także koordynowanie oraz inicjowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowo- -wdrożeniowych w tym zakresie; 7) realizowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym

8 1098 Poz. 188, 189 w zakresie automatyzacji dowodzenia i systemów łączności; 8) planowanie, kształtowanie i koordynowanie procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie systemów dowodzenia i telekomunikacji; 9) opracowywanie własnych lub uzgadnianie otrzymanych (wstępnych) założeń taktyczno-technicznych i specyfikacji technicznych dla sprzętu; 10) opracowywanie dokumentów dotyczących planowania, organizacji, rozwijania i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia oraz zabezpieczenia funkcjonowania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa; 11) zapewnienia funkcjonalnego powiązania systemu dowodzenia Sił Zbrojnych z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa; 12) zapewnienie obsługi teleinformatycznej komórek organizacyjnych Ministerstwa tworzących Sztab Generalny WP, w zakresie treningów i ćwiczeń; 13) inicjowanie i planowanie przedsięwzięć związanych z budową, wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych na potrzeby resortu.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Kadr 189 DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2008 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 44) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

9 1099 Poz. 189 Załącznik do decyzji Nr 332/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2008 r. (poz. 189) ROZDZIELNIK liczby miejsc w 2008 r. dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych Specjalność wojskowa Limit miejsc wg Lp. Nazwa szkoły i kierunek kształcenia Korpus osobowy Grupa w korpusie kierunków kształcenia i specjalności wojskowej OGÓŁEM W SZKOLE geodezja i kartografia ogólnowojskowy geograficzna 15 informatyka elektronika i telekomunikacja łączności i informatyki radiotechniczny projektowo-programowa informatyki eksploatacja systemów informatycznych eksploatacja systemów łączności rozpoznania i zakłóceń radiowych radiolokacyjna 20 radionawigacyjna 10 1 Wojskowa Akademia Techniczna mechatronika rakietowy i artylerii rakietowa 10 przeciwlotniczy przeciwlotnicze zestawy rakietowe 25 techniczna lotnictwo i kosmonautyka budownictwo lotnictwa inżynieryjno-lotnicza 22 inżynierii wojskowej chemia obrony przed BMR infrastruktury 10 rozpoznanie i likwidacja skażeń 10 logistyka ogólnologistyczna 29 mechanika i budowa maszyn logistyki techniczna 28 2 Akademia Marynarki Wojennej nawigacja pokładowa 32 marynarki mechanika i budowa wojennej techniczna 18 maszyn 50

10 1100 Poz. 189 Załącznik (cd.) Specjalność wojskowa Limit miejsc wg Lp. Nazwa szkoły i kierunek kształcenia Korpus osobowy Grupa w korpusie kierunków kształcenia i specjalności wojskowej OGÓŁEM W SZKOLE zmechanizowana 1/ 75 ogólnowojskowy pancerna 18 rozpoznawcza 20 3 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zarządzanie rakietowy i artylerii naziemna lufowa 35 rakietowa przeciwlotniczy artylerii przeciwlotniczej 20 inżynierii wojskowej saperska 30 przeprawowa 5 obrony przed BMR rozpoznania i likwidacji skażeń pilotów samolotu bojowego naddżwiękowego pilotów samolotu transportowego Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych lotnictwo i kosmonautyka lotnictwa pilot śmigłowca 13 nawigatorów statków powietrznych nawigatorów naprowadzania 10 ruchu lotniczego 20 OGÓŁEM LIMIT MIEJSC NA STUDIACH STACJONARNYCH 662

11 Departament Kadr DECYZJA Nr 333/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia Na podstawie 2 pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzialania Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, stanowiący załącznik do decyzji. 2. Traci moc decyzja Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

12 1102 Załącznik do decyzji Nr 333/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008 r. (poz. 190) M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J I N S P E K T O R A T W O J S K O W E J S Ł U Ż B Y Z D R O W I A SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W A R S Z A W A r.

13 1103 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ 2 GŁÓWNE ZADANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA...4 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ZADANIA SZEFA INSPEKTORATU...9 ZADANIA ZASTĘPCÓW SZEFA INSPEKTORATU...16 Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz Wojska Polskiego...16 Zastępca Szefa Inspektoratu ds. operacyjno medycznych...18 Zastępca Szefa Inspektoratu...20 ZADANIA OSÓB FUNKCYJNYCH PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO SZEFOWI INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NIEBĘDĄCYCH SZEFAMI KOMÓREK...23 Radca Prawny...23 Audytor...24 Główny Specjalista...24 Młodszy Oficer Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego...26 OGÓLNE ZADANIA SZEFÓW KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA...28 ZADANIA KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKO- WANYCH SZEFOWI INSPEKTORATU...30 Sekretariat...30 Oddział Planowania i Organizacji Wojskowej Służby Zdrowia Oddział Farmacji i Logistyki Medycznej...33 Oddział Profilaktyki i Lecznictwa...35 Oddział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego...37 Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej...38 Oddział Nadzoru Właścicielskiego...39 Oddział Finansów...41 Oddział Kadrowo-Administracyjny...43 Dyżurna Służba Operacyjna Systemu Medycznego...45 Wojskowa Inspekcja Sanitarna...47 Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna...49 Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna...50 Pion Ochrony Informacji Niejawnych...51 Oddział Zabezpieczenia Logistycznego...54 Wydział Nauki i Innowacyjności...56 Zespół Oficerów Służby Zdrowia Wielonarodowego Teatru Działań...58 ROZDZIAŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE...60 Str. 2/60

14 1104 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, zwany dalej Inspektoratem, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 2. Podstawowymi dokumentami określającymi zadania, podległość i strukturę organizacyjną Inspektoratu są: etat Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, statut Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 3. Osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Inspektoracie są: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz WP i Zastępca Szefa Inspektoratu. 4. Zadania Inspektoratu, wynikające z ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP, a także przepisów innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne zgodnie z ich zadaniami ustalonymi w niniejszym Szczegółowym zakresie działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 5. Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych wspólnie przez komórki wewnętrzne Inspektoratu (powołane doraźnie zespoły lub grupy) Szef Inspektoratu wyznacza głównego wykonawcę tych zadań lub koordynatora. Na osobę koordynującą wyznacza Zastępcę Szefa Inspektoratu, szefa komórki wewnętrznej lub inną osobę funkcyjną Inspektoratu. 6. Szefowie wewnętrznych komórek Inspektoratu oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska służbowe (pracy) utrzymują między sobą stałe kontakty służbowe oraz współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej i efektywnej realizacji zadań Inspektoratu. 7. Szefowie komórek wewnętrznych Inspektoratu oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej i efektywnej realizacji zadań Inspektoratu. 8. Funkcję organizatora ochrony przeciwpożarowej, wychowania fizycznego oraz innej działalności określonej właściwymi decyzjami przełożonych sprawuje w Inspektoracie odpowiednio: nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej, nieetatowy inspektor szkolenia fizycznego i sportu masowego oraz inni nieetatowi funkcyjni wyznaczeni rozkazem wewnętrznym Szefa Inspektoratu. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz Wojska Polskiego. Str. 3/60

15 1105 Rozdział 2 GŁÓWNE ZADANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 2 1. Inspektorat jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie kierowania i koordynowania spraw związanych z: ochroną zdrowia w resorcie obrony narodowej, w szczególności żołnierzy służby czynnej; zdrowotnymi warunkami służby i pracy; stanem sanitarnohigienicznym; zabezpieczeniem przeciwepidemicznym i weterynaryjnym wojsk; kształceniem i doskonaleniem kadr medycznych; realizacją badań naukowych w dziedzinie medycyny wojskowej; współpracą zagraniczną w dziedzinie medycyny wojskowej; zaopatrywaniem w wyroby medyczne i produkty lecznicze, nadzorem nad obrotem lekami i wyrobami medycznymi, nadzorem nad orzecznictwem wojskowo- -lekarskim, a także przygotowywaniem jednostek służby zdrowia do realizacji zadań na czas kryzysu i wojny. 2. Inspektorat jest organizatorem systemu zabezpieczenia medycznego resortu obrony narodowej. Wykonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej czynności organu tworzącego w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia. Pełni funkcję gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej UiSW na zasadach określonych w odrębnych przepisach 3. Do głównych zadań Inspektoratu należy: 1) planowanie i organizowanie zabezpieczenia medycznego procesu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia i użycia wojsk realizujących zadania na obszarze kraju i poza jego granicami; 2) opracowywanie zasad i norm oraz realizowanie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 3) utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej podległych jednostek wojskowych; 4) kształtowanie morale i dyscypliny wojskowej żołnierzy w celu zapewnienia pełnej zdolności do realizacji zadań; 5) realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Szefa Inspektoratu funkcji dysponenta środków budżetowych II ; 6) realizowanie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w wyroby medyczne i produkty lecznicze, w tym ich gromadzenie, rozmieszczenie i rozśrodkowanie; 7) realizowanie zadań wynikających z funkcji gestora wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz centralnego organu logistycznego w Siłach Zbrojnych RP, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 8) określanie zasad dotyczących wielkości i urzutowania zapasów służby zdrowia oraz źródeł i sposobów realizowania zaopatrywania medycznego wojsk, a także opracowywanie norm należności sprzętu i wyposażenia w części dotyczącej służby zdrowia; Str. 4/60

16 1106 9) określanie i zgłaszanie potrzeb do programu mobilizacji gospodarki, rocznych i wieloletnich planów resortowych na dostawy wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz usług; 10) opracowywanie propozycji wielkości, asortymentu i dyslokacji państwowych rezerw wyrobów medycznych i produktów leczniczych w zakresie dotyczącym stanów zastrzeżonych dla resortu obrony narodowej; 11) opracowywanie wymagań dotyczących urzutowania i gospodarowania zapasami wyrobów medycznych i produktów leczniczych na potrzeby czasu W oraz operacji prowadzonych poza granicami państwa; 12) programowanie, planowanie organizacji, rozwoju oraz modernizacji technicznej podległych jednostek wojskowych; 13) opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych do uzgodnienia; 14) zgłaszanie potrzeb w zakresie przygotowania aktów prawnych oraz przekazywanie propozycji rozwiązań prawnych i ich uzasadnień w zakresie dotyczącym właściwości Inspektoratu; 15) opracowywanie zasad prowadzenia sprawozdawczości medycznej w resorcie obrony narodowej, a także koncepcji i wymagań dla systemu informatycznego wspomagania tych procesów; 16) inicjowanie przedsięwzięć związanych z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych dla potrzeb Inspektoratu i jednostek podległych; 17) planowanie i opracowywanie, w zakresie właściwym dla Inspektoratu, projektów wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych; 18) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem służby zdrowia dowództw RSZ, Dowództwa Operacyjnego SZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 19) koordynowanie realizacji zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie odpowiedzialności służby zdrowia resortu obrony narodowej, a także wypracowywanie zasad i koordynowanie zabezpieczenia medycznego wynikającego z obowiązków państwa-gospodarza (Host Nation Support HNS) i państwa wysyłającego, realizowanego przez Siły Zbrojne RP oraz prowadzenie bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej możliwej do wykorzystania; 20) określanie wymagań i standardów operacyjnych przygotowania obszaru kraju na rzecz systemu medycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP oraz wykorzystania stacjonarnej bazy wydzielanej przez cywilną służbę zdrowia na potrzeby Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny; 21) zbieranie wniosków i doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami kraju oraz przedstawianie propozycji ich wdrożenia w ramach posiadanych właściwości; Str. 5/60

17 ) współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania uzgodnionego potencjału do zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny oraz opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących potencjału wydzielanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP; 23) planowanie i organizowanie działalności kontrolnej w obszarze zabezpieczenia medycznego wojsk oraz współpraca z organami kontroli; 24) współudział w opracowywaniu ćwiczeń, gier wojennych i treningów dowódczo-sztabowych w zakresie zabezpieczenia medycznego; 25) koordynowanie zadań związanych ze szkoleniem kadr medycznych; opracowywanie wytycznych, założeń programowych, programów szkolenia i norm do szkolenia służby zdrowia; sprawowanie nadzoru nad szkoleniem sanitarnym oraz szkoleniem oddziałów i pododdziałów służby zdrowia, a także współpraca z wojskowym szkolnictwem medycznym, w zakresie problematyki związanej z organizacją ochrony zdrowia wojsk i szkoleniem kadr wojskowej służby zdrowia; 26) koordynowanie procesu kształcenia podyplomowego oraz utrzymywania kwalifikacji zawodowych przez personel medyczny, realizacja zadań związanych z procesem specjalizacji medycznych, w tym wydawania kart specjalizacyjnych, przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz przydzielanie miejsc specjalizacyjnych; 27) planowanie, nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wojskowej służby zdrowia, a także koordynowanie współpracy naukowo- -badawczej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk, Ministerstwem Zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami; 28) prowadzenie spraw związanych z udziałem w pracach Komitetu Szefów Wojskowych Służb Medycznych Państw NATO (Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS) i podległych mu grup roboczych oraz Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej (ICMM), a także współpraca z agendami NATO w sprawach dotyczących służby zdrowia oraz służbami medycznymi sił zbrojnych państw NATO; 29) określanie kierunków działań w zakresie osiągania interoperacyjności z NATO, a także realizacja prac związanych z normalizacją, kodyfikacją i zapewnieniem jakości procedur medycznych, badań oraz wyrobów medycznych i produktów leczniczych wojskowej służby zdrowia; 30) planowanie budżetowe dotyczące ochrony zdrowia w resorcie obrony narodowej, w tym: działalności profilaktyczno-leczniczej, wojskowej służby krwi, osłony sanitarnej, zabezpieczenia przeciwepidemicznego i przeciwepizootycznego, działalności orzeczniczej oraz zaopatrzenia medycznego, a także sporządzanie analiz kosztów leczenia i działalności ekonomiczno- -finansowej podporządkowanych jednostek oraz określanie norm i wskaźników dotyczących świadczeń zdrowotnych; 31) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną oraz nadzoru w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w resorcie obrony narodowej, sporządzanie analiz i ocen stanu zdrowia żołnierzy oraz opracowywanie na tej podstawie stosownych wniosków, a także współpraca z Ministrem Zdrowia w zakresie profilaktyki i lecznictwa; Str. 6/60

18 ) opracowywanie analiz i ocen działalności służby zdrowia w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; 33) współpraca z: instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej; konsultantami krajowymi ds. obronności wojskowej służby zdrowia w dziedzinach medycyny i farmacji oraz koordynowania ich działalności w zakresie nadzoru specjalistycznego i organizacjami samorządowymi lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych; 34) opracowywanie koncepcji oraz analiz specjalistycznych do perspektywicznych planów rozwoju zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej, ich przekształceń, określanie wynikających z nich potrzeb, a także nadzór nad wdrażaniem przyjętych rozwiązań systemowych; 35) zatwierdzanie programów inwestycji i zestawień kosztów zadań oraz nadzór nad wykorzystaniem przyznanych dla spzoz i jbr celowych dotacji budżetowych; 36) sprawowanie nadzoru nad pracą organów zaopatrywania wojskowej służby zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej; 37) prowadzenie kontroli finansowej u podległych dysponentów środków budżetowych; 38) kierowanie weterynaryjnym zabezpieczeniem Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w kraju i poza jego granicami, organizowanie rozpoznania weterynaryjnego obszaru kraju i monitorowanie sytuacji w krajach ościennych na potrzeby weterynaryjnego zabezpieczenia wojsk, koordynacja oraz nadzór nad szkoleniem przewodników i tresurą psów służbowych, a także organizowanie profilaktyki i leczenia zwierząt służbowych; 39) sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności dostarczanej Siłom Zbrojnym RP przez kontrolę zakładów i dostawców, a także sporządzanie na podstawie przeprowadzanych kontroli, sprawozdań, meldunków i analiz oceniających jakość zdrowotną, stan sanitarnohigieniczny produkcji, warunki magazynowania, transport i przetwarzanie żywności w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; 40) kierowanie podmiotami realizującymi zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie sprawowania nadzoru: nad zachowaniem higieny środowiska, służby i pracy, radiacyjnej, wypoczynku i rekreacji, a także bezpieczeństwem żywności, warunkami zdrowotnymi żywienia i przedmiotów użytku na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w tym przez niego nadzorowanych i dla których jest organem tworzącym, w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczających się przez to terytorium; 41) koordynowanie rozpoznania sanitarnego obszaru kraju, organizowanie i planowanie zwalczania chorób zakaźnych (m.in. szczepień ochronnych) oraz nadzorowanie likwidacji zachorowań ogniskowych, prowadzenie stałego monitoringu i analiz sytuacji epidemiologicznej na obszarze kraju, państw ościennych i w rejonach pełnienia służby i pracy poza granicami kraju; Str. 7/60

19 ) koordynowanie działań systemu rozpoznania biologicznego; 43) nadzorowanie działalności wojskowych komisji lekarskich w zakresie orzecznictwa wojskowolekarskiego; 44) kształtowanie modelu przebiegu służby żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym, sprawowanie nadzoru nad jego realizacją, a także określenie kierunków i celów kształcenia oraz doskonalenia kadr dla tego korpusu w resorcie obrony narodowej; 45) współudział w opracowywaniu średniookresowych planów rozwoju. 4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Inspektoratu, z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymogi kwalifikacyjne i zaszeregowanie poszczególnych stanowisk do stopnia etatowego i grupy uposażenia oraz bezpośrednią podległość określa etat Inspektoratu. Str. 8/60

20 1110 Rozdział 3 ZADANIA SZEFA INSPEKTORATU 3 1. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwany dalej Szefem Inspektoratu, jest bezpośrednio podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP, dowodzi jednoosobowo podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz kieruje całokształtem działalności Inspektoratu. Realizuje zadania określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do ustaw, w tym w Szczegółowym zakresie działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz zadania wynikające z decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, a także dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP. 2. Szef Inspektoratu ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich zadań nałożonych na Inspektorat, a w szczególności za gotowość bojową i mobilizacyjną, wszechstronne przygotowanie podległych jednostek organizacyjnych do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyszkolenie, działalność kadrową i uzupełnieniową, wychowawczą, dyscyplinę wojskową, porządek wojskowy, ochronę informacji niejawnych, a także stan techniczny UiSW, gospodarkę materiałową i finansową oraz realizowanie innych przedsięwzięć wynikających z potrzeb systemu obronnego państwa. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw obywatelskich w Inspektoracie i podległych jednostkach organizacyjnych. 3. Do zadań Szefa Inspektoratu należy: 1) planowanie i organizowanie systemu zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP na poziomie operacyjnym i strategicznym, jak również kierowanie i dowodzenie nim w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 2) kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z programowaniem, planowaniem rozwoju i doskonaleniem systemu medycznego Sił Zbrojnych RP oraz przedsięwzięć wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO, przyjętych zobowiązań na rzecz zdolności obronnych oraz wynikających z procedur i rozwiązań normalizacyjnych obowiązujących w NATO dotyczących Inspektoratu; 3) realizowanie zadań wynikających ze sprawowanych funkcji gestora i centralnego organu logistycznego w zakresie wyrobów medycznych i produktów leczniczych; 4) realizowanie przedsięwzięć zabezpieczenia materiałowo-technicznego potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP, w tym ich gromadzenia, rozmieszczania i rozśrodkowania; 5) określanie priorytetów w procesie planowania budżetu Inspektoratu, a także realizowanie zadań wynikających z uprawnień oraz obowiązków Szefa Inspektoratu jako dysponenta środków budżetowych II ; 6) planowanie i realizowanie potrzeb rzeczowo-finansowych zaopatrywanych wojskowych jednostek budżetowych, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami dysponenta środków budżetowych II określonymi w odrębnych przepisach; Str. 9/60

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA WOJSKOWEGO STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA WOJSKOWEGO STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH Zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, gen. bryg. Andrzej SZYMONIKA w dn. 31.10.2007 r. (Załącznik nr 1 do decyzji Dyrektora DNiSzW nr 40 z dn. 31.10.2007 r.) SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS ZARZĄDZENIE NR 37.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

A W DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001

A W DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001 WD A W 1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001 2 Skor orowidz alfabety betyczn czny do Dziennika Urzędo ędowego o Ministra Obron ony Narodo odowej Rok 2001 (Numery 1 22) Skróty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14

Źródło:  Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/struktura/5980,struktura-i-zadania-departamentow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 ZADANIA DEPARTEMENTÓW: Departament Analiz Strategicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 53 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 250. ZARZĄDZENIE Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 250. ZARZĄDZENIE Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 250 Dyrektor Generalny ZARZĄDZENIE Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo