Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz."

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności Nr 18/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Nr 19/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-- rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Chemii i Radiometrii Nr 20/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Nr 21/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej Nr 22/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej DECYZJE: 189 Nr 332/MON z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r Nr 333/MON z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia Nr 339/MON z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej Nr 341/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu zawarcia w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest dostawa lekkich opancerzonych samochodów patrolowych Nr 342/MON z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 Nr 343/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia i nazwy wyróżniającej 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Nr 344/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie nadania imienia płk. Juliana Sielewicza, nazwy wyróżniającej Legionowski oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 batalionu zaopatrzenia w Legionowie Nr 345/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu Nr 346/MON z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego święta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Nr 353/MON z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej UPOWAŻNIENIE: 199 Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności PEŁNOMOCNICTWA: 200 Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Z dnia 27 czerwca 2008 r. dla Pana płk. Mirosława Karaska Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

3 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Poz. 183, 184 ZARZĄDZENIE Nr 17/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Łączności uchwalony uchwałą Nr 42/67/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 33). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 184 ZARZĄDZENIE Nr 18/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej uchwalony uchwałą Nr 5/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 34). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

4 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Poz. 185, 186 ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii uchwalony uchwałą Nr 5/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 32). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 186 ZARZĄDZENIE Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej uchwalony uchwałą Nr 4/04/2008 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 35). 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

5 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Poz. 187 ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 93, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w pkt 9 skreśla się lit. a, b) w pkt 10 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: e) Placówka ŻW w Bolesławcu. ; 2) w załączniku OBSZARY DZIAŁANIA TERENO- WYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ŻW : a) w pkt IV: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: IV. Oddział ŻW w Gdyni wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa pomorskiego (bez powiatu człuchowskiego) i gminy Postomino (z powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim), w tym bezpośrednio powiaty: lęborski, kartuski, kościerski, wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot., ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Placówka ŻW w Słupsku obejmuje swoją właściwością powiaty: bytowski, chojnicki, słupski (bez gmin: Główczyce, Smołdzino, Ustka) oraz miasto na prawach powiatu Słupsk., b) w pkt VIII: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: VIII. Oddział ŻW w SZCZECINIE wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa zachodniopomorskiego (bez gminy Postomino z powiatu sławieńskiego), powiatu człuchowskiego (z województwa pomorskiego) i gminy Jastrowie (z powiatu złotowskiego w województwie wielkopolskim), w tym bezpośrednio powiaty: goleniowski, gryfiński, myśliborski, policki, pyrzycki oraz miasto na prawach powiatu Szczecin., ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wydział ŻW w Olesznie obejmuje swoją właściwością powiaty: drawski, łobeski, szczecinecki i człuchowski (z województwa pomorskiego) oraz gminę Ińsko (z powiatu stargardzkiego)., c) w pkt IX: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: IX. Oddział ŻW we WROCŁAWIU wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa dolnośląskiego (bez powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego) i opolskiego, w tym bezpośrednio powiaty: głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław., skreśla się ppkt 1, d) w pkt X: zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: X. Oddział ŻW w Żaganiu wraz z podległymi jednostkami obejmuje swoją właściwością teren województwa lubuskiego 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz.1070 i Nr 139, poz.1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 15, poz. 163, z 2004 r. Nr 6, poz. 56 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 3 i Nr 20, poz. 180.

6 1096 Poz. 187, 188 oraz powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego (z województwa dolnośląskiego), w tym bezpośrednio powiaty: krośnieński, żagański, żarski i gminę Nowogród Bobrzański (z powiatu zielonogórskiego)., dodaje się ppkt 5 w brzmieniu: 5. Placówka ŻW w Bolesławcu obejmuje swoją właściwością powiaty: bolesławiecki (bez gminy Osiecznica), lubański, lwówecki, zgorzelecki.. 2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej: 1) w terminie do dnia 31 lipca 2008 r.: a) podporządkuje Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu Placówkę Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu, b) zmieni, zgodnie z 1 pkt 2 zarządzenia, obszary działania oddziałów Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Szczecinie, Wrocławiu i Żaganiu; 2) w terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r. przedstawi informację o zrealizowaniu zadania określonego w pkt 1 lit. a. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Administracyjny 188 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Mnisterstwa Obrony Narodowej Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje: 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 8 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) odpowiada za planowanie i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w Ministerstwie oraz podsystemów funkcjonalnych na potrzeby finansów, logistyki i kadr w resorcie; ; 2) 23 otrzymuje brzmienie: 23. Departament Informatyki i Telekomunikacji 1. Departament Informatyki i Telekomunikacji jest właściwy w zakresie określania standardów technologicznych dla systemów teleinformatycznych (informatycznych i telekomunikacyjnych) w resorcie. Opracowuje i wdraża akty normatywne, a także dokumenty regulujące procesy projektowania, wdrażania, funkcjonowania, użytkowania i utrzymania systemów teleinformatycznych. Odpowiada za planowanie i funkcjonowanie tych systemów w Ministerstwie oraz podsystemów funkcjonalnych na potrzeby finansów, logistyki i kadr w resorcie. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

7 1097 Poz Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności: 1) wytyczanie technologicznych kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych w resorcie; 2) realizacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w zakresie systemów teleinformatycznych będących w obszarze odpowiedzialności Departamentu; 3) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych na potrzeby resortu; 4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie oraz kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych będących w obszarze odpowiedzialności Departamentu; 5) organizowanie i koordynowanie procesu projektowania i utrzymania baz danych na potrzeby resortu; 6) planowanie, kształtowanie i koordynowanie procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki; 7) współpraca z organami administracji publicznej i operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie opracowywania i realizacji strategii informatyzacji państwa oraz wykorzystania potencjału telekomunikacyjnego kraju na potrzeby obronności państwa w ramach potrzeb określonych przez Sztab Generalny WP; 8) kierowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji resortu; 9) pełnienie funkcji organizatora systemów informatycznych oraz opracowywanie koncepcji ich rozwoju, a także koordynowanie oraz inicjowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowo- -wdrożeniowych w tym zakresie; 10) zapewnienie obsługi teleinformatycznej Ministerstwa z wyłączeniem treningów i ćwiczeń organizowanych przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP. ; 3) 44 otrzymuje brzmienie: 44. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 1. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 jest właściwy w zakresie planowania i organizacji systemu dowodzenia, łączności i informatyki na potrzeby dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w tym jego funkcjonalnego powiązania z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa, a także określania wymagań dla systemów teleinformatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności: 1) planowanie wykorzystania stacjonarnych i mobilnych systemów dowodzenia, łączności i informatyki według potrzeb planu użycia Sił Zbrojnych oraz na potrzeby misji poza granicami kraju i ćwiczeń szczebla strategicznego; 2) kierowanie w resorcie realizacją przedsięwzięć związanych z budową, implementacją i integracją systemów dowodzenia, kierowania, łączności i informatyki oraz wywiadu, obserwacji i dozoru (Command, Control, Communication, Computers and Intelligence, Surveillance, Reconnaissance C4ISR); 3) planowanie rozwoju i modernizacji technicznej, określanie potrzeb operacyjnych i wymagań na potrzeby Sił Zbrojnych oraz koordynowanie realizacji celów Sił Zbrojnych NATO dla RP w obszarze systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz systemów identyfikacji bojowej, nawigacji, wymiany danych (LINK) i pozycjonowania położenia wojsk własnych; 4) planowanie i organizacja systemów identyfikacji bojowej, nawigacji, wymiany danych (LINK) i pozycjonowania położenia wojsk własnych oraz określenia zasad ich wykorzystania w ramach systemów funkcjonujących w kraju, NATO i UE w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 5) wytyczanie kierunków rozwoju, nadzór i koordynacja wdrażania Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki; 6) pełnienie funkcji organizatora systemów dowodzenia, łączności i wojskowej poczty polowej oraz opracowywanie koncepcji ich rozwoju, a także koordynowanie oraz inicjowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowo- -wdrożeniowych w tym zakresie; 7) realizowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym

8 1098 Poz. 188, 189 w zakresie automatyzacji dowodzenia i systemów łączności; 8) planowanie, kształtowanie i koordynowanie procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie systemów dowodzenia i telekomunikacji; 9) opracowywanie własnych lub uzgadnianie otrzymanych (wstępnych) założeń taktyczno-technicznych i specyfikacji technicznych dla sprzętu; 10) opracowywanie dokumentów dotyczących planowania, organizacji, rozwijania i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia oraz zabezpieczenia funkcjonowania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa; 11) zapewnienia funkcjonalnego powiązania systemu dowodzenia Sił Zbrojnych z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa; 12) zapewnienie obsługi teleinformatycznej komórek organizacyjnych Ministerstwa tworzących Sztab Generalny WP, w zakresie treningów i ćwiczeń; 13) inicjowanie i planowanie przedsięwzięć związanych z budową, wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych na potrzeby resortu.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Kadr 189 DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2008 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 44) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

9 1099 Poz. 189 Załącznik do decyzji Nr 332/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2008 r. (poz. 189) ROZDZIELNIK liczby miejsc w 2008 r. dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych Specjalność wojskowa Limit miejsc wg Lp. Nazwa szkoły i kierunek kształcenia Korpus osobowy Grupa w korpusie kierunków kształcenia i specjalności wojskowej OGÓŁEM W SZKOLE geodezja i kartografia ogólnowojskowy geograficzna 15 informatyka elektronika i telekomunikacja łączności i informatyki radiotechniczny projektowo-programowa informatyki eksploatacja systemów informatycznych eksploatacja systemów łączności rozpoznania i zakłóceń radiowych radiolokacyjna 20 radionawigacyjna 10 1 Wojskowa Akademia Techniczna mechatronika rakietowy i artylerii rakietowa 10 przeciwlotniczy przeciwlotnicze zestawy rakietowe 25 techniczna lotnictwo i kosmonautyka budownictwo lotnictwa inżynieryjno-lotnicza 22 inżynierii wojskowej chemia obrony przed BMR infrastruktury 10 rozpoznanie i likwidacja skażeń 10 logistyka ogólnologistyczna 29 mechanika i budowa maszyn logistyki techniczna 28 2 Akademia Marynarki Wojennej nawigacja pokładowa 32 marynarki mechanika i budowa wojennej techniczna 18 maszyn 50

10 1100 Poz. 189 Załącznik (cd.) Specjalność wojskowa Limit miejsc wg Lp. Nazwa szkoły i kierunek kształcenia Korpus osobowy Grupa w korpusie kierunków kształcenia i specjalności wojskowej OGÓŁEM W SZKOLE zmechanizowana 1/ 75 ogólnowojskowy pancerna 18 rozpoznawcza 20 3 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zarządzanie rakietowy i artylerii naziemna lufowa 35 rakietowa przeciwlotniczy artylerii przeciwlotniczej 20 inżynierii wojskowej saperska 30 przeprawowa 5 obrony przed BMR rozpoznania i likwidacji skażeń pilotów samolotu bojowego naddżwiękowego pilotów samolotu transportowego Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych lotnictwo i kosmonautyka lotnictwa pilot śmigłowca 13 nawigatorów statków powietrznych nawigatorów naprowadzania 10 ruchu lotniczego 20 OGÓŁEM LIMIT MIEJSC NA STUDIACH STACJONARNYCH 662

11 Departament Kadr DECYZJA Nr 333/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia Na podstawie 2 pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzialania Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, stanowiący załącznik do decyzji. 2. Traci moc decyzja Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

12 1102 Załącznik do decyzji Nr 333/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008 r. (poz. 190) M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J I N S P E K T O R A T W O J S K O W E J S Ł U Ż B Y Z D R O W I A SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W A R S Z A W A r.

13 1103 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ 2 GŁÓWNE ZADANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA...4 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ZADANIA SZEFA INSPEKTORATU...9 ZADANIA ZASTĘPCÓW SZEFA INSPEKTORATU...16 Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz Wojska Polskiego...16 Zastępca Szefa Inspektoratu ds. operacyjno medycznych...18 Zastępca Szefa Inspektoratu...20 ZADANIA OSÓB FUNKCYJNYCH PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO SZEFOWI INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NIEBĘDĄCYCH SZEFAMI KOMÓREK...23 Radca Prawny...23 Audytor...24 Główny Specjalista...24 Młodszy Oficer Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego...26 OGÓLNE ZADANIA SZEFÓW KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA...28 ZADANIA KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKO- WANYCH SZEFOWI INSPEKTORATU...30 Sekretariat...30 Oddział Planowania i Organizacji Wojskowej Służby Zdrowia Oddział Farmacji i Logistyki Medycznej...33 Oddział Profilaktyki i Lecznictwa...35 Oddział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego...37 Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej...38 Oddział Nadzoru Właścicielskiego...39 Oddział Finansów...41 Oddział Kadrowo-Administracyjny...43 Dyżurna Służba Operacyjna Systemu Medycznego...45 Wojskowa Inspekcja Sanitarna...47 Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna...49 Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna...50 Pion Ochrony Informacji Niejawnych...51 Oddział Zabezpieczenia Logistycznego...54 Wydział Nauki i Innowacyjności...56 Zespół Oficerów Służby Zdrowia Wielonarodowego Teatru Działań...58 ROZDZIAŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE...60 Str. 2/60

14 1104 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, zwany dalej Inspektoratem, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 2. Podstawowymi dokumentami określającymi zadania, podległość i strukturę organizacyjną Inspektoratu są: etat Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, statut Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 3. Osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Inspektoracie są: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz WP i Zastępca Szefa Inspektoratu. 4. Zadania Inspektoratu, wynikające z ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP, a także przepisów innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne zgodnie z ich zadaniami ustalonymi w niniejszym Szczegółowym zakresie działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. 5. Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych wspólnie przez komórki wewnętrzne Inspektoratu (powołane doraźnie zespoły lub grupy) Szef Inspektoratu wyznacza głównego wykonawcę tych zadań lub koordynatora. Na osobę koordynującą wyznacza Zastępcę Szefa Inspektoratu, szefa komórki wewnętrznej lub inną osobę funkcyjną Inspektoratu. 6. Szefowie wewnętrznych komórek Inspektoratu oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska służbowe (pracy) utrzymują między sobą stałe kontakty służbowe oraz współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej i efektywnej realizacji zadań Inspektoratu. 7. Szefowie komórek wewnętrznych Inspektoratu oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej i efektywnej realizacji zadań Inspektoratu. 8. Funkcję organizatora ochrony przeciwpożarowej, wychowania fizycznego oraz innej działalności określonej właściwymi decyzjami przełożonych sprawuje w Inspektoracie odpowiednio: nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej, nieetatowy inspektor szkolenia fizycznego i sportu masowego oraz inni nieetatowi funkcyjni wyznaczeni rozkazem wewnętrznym Szefa Inspektoratu. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Zastępca Szefa Inspektoratu Naczelny Lekarz Wojska Polskiego. Str. 3/60

15 1105 Rozdział 2 GŁÓWNE ZADANIA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 2 1. Inspektorat jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie kierowania i koordynowania spraw związanych z: ochroną zdrowia w resorcie obrony narodowej, w szczególności żołnierzy służby czynnej; zdrowotnymi warunkami służby i pracy; stanem sanitarnohigienicznym; zabezpieczeniem przeciwepidemicznym i weterynaryjnym wojsk; kształceniem i doskonaleniem kadr medycznych; realizacją badań naukowych w dziedzinie medycyny wojskowej; współpracą zagraniczną w dziedzinie medycyny wojskowej; zaopatrywaniem w wyroby medyczne i produkty lecznicze, nadzorem nad obrotem lekami i wyrobami medycznymi, nadzorem nad orzecznictwem wojskowo- -lekarskim, a także przygotowywaniem jednostek służby zdrowia do realizacji zadań na czas kryzysu i wojny. 2. Inspektorat jest organizatorem systemu zabezpieczenia medycznego resortu obrony narodowej. Wykonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej czynności organu tworzącego w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia. Pełni funkcję gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej UiSW na zasadach określonych w odrębnych przepisach 3. Do głównych zadań Inspektoratu należy: 1) planowanie i organizowanie zabezpieczenia medycznego procesu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia i użycia wojsk realizujących zadania na obszarze kraju i poza jego granicami; 2) opracowywanie zasad i norm oraz realizowanie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 3) utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej podległych jednostek wojskowych; 4) kształtowanie morale i dyscypliny wojskowej żołnierzy w celu zapewnienia pełnej zdolności do realizacji zadań; 5) realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Szefa Inspektoratu funkcji dysponenta środków budżetowych II ; 6) realizowanie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w wyroby medyczne i produkty lecznicze, w tym ich gromadzenie, rozmieszczenie i rozśrodkowanie; 7) realizowanie zadań wynikających z funkcji gestora wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz centralnego organu logistycznego w Siłach Zbrojnych RP, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 8) określanie zasad dotyczących wielkości i urzutowania zapasów służby zdrowia oraz źródeł i sposobów realizowania zaopatrywania medycznego wojsk, a także opracowywanie norm należności sprzętu i wyposażenia w części dotyczącej służby zdrowia; Str. 4/60

16 1106 9) określanie i zgłaszanie potrzeb do programu mobilizacji gospodarki, rocznych i wieloletnich planów resortowych na dostawy wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz usług; 10) opracowywanie propozycji wielkości, asortymentu i dyslokacji państwowych rezerw wyrobów medycznych i produktów leczniczych w zakresie dotyczącym stanów zastrzeżonych dla resortu obrony narodowej; 11) opracowywanie wymagań dotyczących urzutowania i gospodarowania zapasami wyrobów medycznych i produktów leczniczych na potrzeby czasu W oraz operacji prowadzonych poza granicami państwa; 12) programowanie, planowanie organizacji, rozwoju oraz modernizacji technicznej podległych jednostek wojskowych; 13) opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych do uzgodnienia; 14) zgłaszanie potrzeb w zakresie przygotowania aktów prawnych oraz przekazywanie propozycji rozwiązań prawnych i ich uzasadnień w zakresie dotyczącym właściwości Inspektoratu; 15) opracowywanie zasad prowadzenia sprawozdawczości medycznej w resorcie obrony narodowej, a także koncepcji i wymagań dla systemu informatycznego wspomagania tych procesów; 16) inicjowanie przedsięwzięć związanych z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych dla potrzeb Inspektoratu i jednostek podległych; 17) planowanie i opracowywanie, w zakresie właściwym dla Inspektoratu, projektów wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych; 18) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem służby zdrowia dowództw RSZ, Dowództwa Operacyjnego SZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 19) koordynowanie realizacji zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie odpowiedzialności służby zdrowia resortu obrony narodowej, a także wypracowywanie zasad i koordynowanie zabezpieczenia medycznego wynikającego z obowiązków państwa-gospodarza (Host Nation Support HNS) i państwa wysyłającego, realizowanego przez Siły Zbrojne RP oraz prowadzenie bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej możliwej do wykorzystania; 20) określanie wymagań i standardów operacyjnych przygotowania obszaru kraju na rzecz systemu medycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP oraz wykorzystania stacjonarnej bazy wydzielanej przez cywilną służbę zdrowia na potrzeby Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny; 21) zbieranie wniosków i doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami kraju oraz przedstawianie propozycji ich wdrożenia w ramach posiadanych właściwości; Str. 5/60

17 ) współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania uzgodnionego potencjału do zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny oraz opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących potencjału wydzielanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP; 23) planowanie i organizowanie działalności kontrolnej w obszarze zabezpieczenia medycznego wojsk oraz współpraca z organami kontroli; 24) współudział w opracowywaniu ćwiczeń, gier wojennych i treningów dowódczo-sztabowych w zakresie zabezpieczenia medycznego; 25) koordynowanie zadań związanych ze szkoleniem kadr medycznych; opracowywanie wytycznych, założeń programowych, programów szkolenia i norm do szkolenia służby zdrowia; sprawowanie nadzoru nad szkoleniem sanitarnym oraz szkoleniem oddziałów i pododdziałów służby zdrowia, a także współpraca z wojskowym szkolnictwem medycznym, w zakresie problematyki związanej z organizacją ochrony zdrowia wojsk i szkoleniem kadr wojskowej służby zdrowia; 26) koordynowanie procesu kształcenia podyplomowego oraz utrzymywania kwalifikacji zawodowych przez personel medyczny, realizacja zadań związanych z procesem specjalizacji medycznych, w tym wydawania kart specjalizacyjnych, przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz przydzielanie miejsc specjalizacyjnych; 27) planowanie, nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wojskowej służby zdrowia, a także koordynowanie współpracy naukowo- -badawczej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk, Ministerstwem Zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami; 28) prowadzenie spraw związanych z udziałem w pracach Komitetu Szefów Wojskowych Służb Medycznych Państw NATO (Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO COMEDS) i podległych mu grup roboczych oraz Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej (ICMM), a także współpraca z agendami NATO w sprawach dotyczących służby zdrowia oraz służbami medycznymi sił zbrojnych państw NATO; 29) określanie kierunków działań w zakresie osiągania interoperacyjności z NATO, a także realizacja prac związanych z normalizacją, kodyfikacją i zapewnieniem jakości procedur medycznych, badań oraz wyrobów medycznych i produktów leczniczych wojskowej służby zdrowia; 30) planowanie budżetowe dotyczące ochrony zdrowia w resorcie obrony narodowej, w tym: działalności profilaktyczno-leczniczej, wojskowej służby krwi, osłony sanitarnej, zabezpieczenia przeciwepidemicznego i przeciwepizootycznego, działalności orzeczniczej oraz zaopatrzenia medycznego, a także sporządzanie analiz kosztów leczenia i działalności ekonomiczno- -finansowej podporządkowanych jednostek oraz określanie norm i wskaźników dotyczących świadczeń zdrowotnych; 31) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z profilaktyką zdrowotną oraz nadzoru w zakresie wojskowej służby medycyny pracy w resorcie obrony narodowej, sporządzanie analiz i ocen stanu zdrowia żołnierzy oraz opracowywanie na tej podstawie stosownych wniosków, a także współpraca z Ministrem Zdrowia w zakresie profilaktyki i lecznictwa; Str. 6/60

18 ) opracowywanie analiz i ocen działalności służby zdrowia w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; 33) współpraca z: instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej; konsultantami krajowymi ds. obronności wojskowej służby zdrowia w dziedzinach medycyny i farmacji oraz koordynowania ich działalności w zakresie nadzoru specjalistycznego i organizacjami samorządowymi lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych; 34) opracowywanie koncepcji oraz analiz specjalistycznych do perspektywicznych planów rozwoju zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej, ich przekształceń, określanie wynikających z nich potrzeb, a także nadzór nad wdrażaniem przyjętych rozwiązań systemowych; 35) zatwierdzanie programów inwestycji i zestawień kosztów zadań oraz nadzór nad wykorzystaniem przyznanych dla spzoz i jbr celowych dotacji budżetowych; 36) sprawowanie nadzoru nad pracą organów zaopatrywania wojskowej służby zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej; 37) prowadzenie kontroli finansowej u podległych dysponentów środków budżetowych; 38) kierowanie weterynaryjnym zabezpieczeniem Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w kraju i poza jego granicami, organizowanie rozpoznania weterynaryjnego obszaru kraju i monitorowanie sytuacji w krajach ościennych na potrzeby weterynaryjnego zabezpieczenia wojsk, koordynacja oraz nadzór nad szkoleniem przewodników i tresurą psów służbowych, a także organizowanie profilaktyki i leczenia zwierząt służbowych; 39) sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności dostarczanej Siłom Zbrojnym RP przez kontrolę zakładów i dostawców, a także sporządzanie na podstawie przeprowadzanych kontroli, sprawozdań, meldunków i analiz oceniających jakość zdrowotną, stan sanitarnohigieniczny produkcji, warunki magazynowania, transport i przetwarzanie żywności w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; 40) kierowanie podmiotami realizującymi zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie sprawowania nadzoru: nad zachowaniem higieny środowiska, służby i pracy, radiacyjnej, wypoczynku i rekreacji, a także bezpieczeństwem żywności, warunkami zdrowotnymi żywienia i przedmiotów użytku na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w tym przez niego nadzorowanych i dla których jest organem tworzącym, w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczających się przez to terytorium; 41) koordynowanie rozpoznania sanitarnego obszaru kraju, organizowanie i planowanie zwalczania chorób zakaźnych (m.in. szczepień ochronnych) oraz nadzorowanie likwidacji zachorowań ogniskowych, prowadzenie stałego monitoringu i analiz sytuacji epidemiologicznej na obszarze kraju, państw ościennych i w rejonach pełnienia służby i pracy poza granicami kraju; Str. 7/60

19 ) koordynowanie działań systemu rozpoznania biologicznego; 43) nadzorowanie działalności wojskowych komisji lekarskich w zakresie orzecznictwa wojskowolekarskiego; 44) kształtowanie modelu przebiegu służby żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym, sprawowanie nadzoru nad jego realizacją, a także określenie kierunków i celów kształcenia oraz doskonalenia kadr dla tego korpusu w resorcie obrony narodowej; 45) współudział w opracowywaniu średniookresowych planów rozwoju. 4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Inspektoratu, z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymogi kwalifikacyjne i zaszeregowanie poszczególnych stanowisk do stopnia etatowego i grupy uposażenia oraz bezpośrednią podległość określa etat Inspektoratu. Str. 8/60

20 1110 Rozdział 3 ZADANIA SZEFA INSPEKTORATU 3 1. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwany dalej Szefem Inspektoratu, jest bezpośrednio podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP, dowodzi jednoosobowo podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz kieruje całokształtem działalności Inspektoratu. Realizuje zadania określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do ustaw, w tym w Szczegółowym zakresie działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz zadania wynikające z decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, a także dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP. 2. Szef Inspektoratu ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich zadań nałożonych na Inspektorat, a w szczególności za gotowość bojową i mobilizacyjną, wszechstronne przygotowanie podległych jednostek organizacyjnych do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyszkolenie, działalność kadrową i uzupełnieniową, wychowawczą, dyscyplinę wojskową, porządek wojskowy, ochronę informacji niejawnych, a także stan techniczny UiSW, gospodarkę materiałową i finansową oraz realizowanie innych przedsięwzięć wynikających z potrzeb systemu obronnego państwa. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw obywatelskich w Inspektoracie i podległych jednostkach organizacyjnych. 3. Do zadań Szefa Inspektoratu należy: 1) planowanie i organizowanie systemu zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP na poziomie operacyjnym i strategicznym, jak również kierowanie i dowodzenie nim w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 2) kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z programowaniem, planowaniem rozwoju i doskonaleniem systemu medycznego Sił Zbrojnych RP oraz przedsięwzięć wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO, przyjętych zobowiązań na rzecz zdolności obronnych oraz wynikających z procedur i rozwiązań normalizacyjnych obowiązujących w NATO dotyczących Inspektoratu; 3) realizowanie zadań wynikających ze sprawowanych funkcji gestora i centralnego organu logistycznego w zakresie wyrobów medycznych i produktów leczniczych; 4) realizowanie przedsięwzięć zabezpieczenia materiałowo-technicznego potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP, w tym ich gromadzenia, rozmieszczania i rozśrodkowania; 5) określanie priorytetów w procesie planowania budżetu Inspektoratu, a także realizowanie zadań wynikających z uprawnień oraz obowiązków Szefa Inspektoratu jako dysponenta środków budżetowych II ; 6) planowanie i realizowanie potrzeb rzeczowo-finansowych zaopatrywanych wojskowych jednostek budżetowych, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami dysponenta środków budżetowych II określonymi w odrębnych przepisach; Str. 9/60

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo