PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS

2 WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1: Sposoby poszukiwania pracy... 4 Wykres 2: Odsetek studentów korzystających z targów pracy w podziale na uczelnie... 5 Wykres 3: Źródła poszukiwania pracy w podziale na płeć... 5 JAK WAŻNE JEST DLA CIEBIE ZNALEZIENIE PRACY ZWIĄZANEJ Z KIERUNKIEM STUDIÓW?... 6 Wykres 4: Istotność znalezienia pracy w zawodzie... 6 Wykres 5: Odsetek studentów uważających pracę w zawodzie za bardzo lub raczej ważną... 7 PLANUJESZ PRACOWAĆ W POLSCE, CZY WYJECHAĆ W POSZUKIWANIU PRACY ZA GRANICĘ?... 7 Wykres 6: Preferowane miejsce pracy... 8 Wykres 7: Studenci wyrażający chęć pracy w Polsce w podziale na rok studiów... 9 CO BĘDZIE DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE PRZY WYBORZE PRZYSZŁEGO PRACODAWCY?... 9 Wykres 8: Czynniki decydujące o wyborze pracy W JAK DUŻEJ FIRMIE CHCIAŁBYŚ PRACOWAĆ? JAK OCENIASZ SZANSE ZNALEZIENIA PRACY W ZAWODZIE W KRAJU? Wykres 9: Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie w Polsce JAK OCENIASZ SZANSE ZNALEZIENIA PRACY W ZAWODZIE ZA GRANICĄ? Wykres 10: Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie za granicą Wykres 11: Odsetek studentów uważających, że za granicą łatwiej znajdą pracę ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Wykres 12: Bardzo dobra znajomość języków Wykres 13: Dobra znajomość języków JAKA PENSJA (NETTO) PO STUDIACH BYŁABY DLA CIEBIE SATYSFAKCJONUJĄCA? Wykres 14: Oczekiwane wynagrodzenie bezpośrednio po studiach Wykres 15: Oczekiwane wynagrodzenie w podziale na płeć Wykres 16: Oczekiwania finansowe osób planujących wyjazd z Polski Wykres 17: Studenci oczekujący wynagrodzenia powyżej zł PODSUMOWANIE ANKIETA METODOLOGIA

3 WPROWADZENIE Ogólnopolska kampania PROinżynier, organizowana przez PROCHEM S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST, miała na celu zbadanie planów i oczekiwań zawodowych przyszłych inżynierów. Postanowiliśmy dowiedzieć się, między innymi, gdzie i w jaki sposób szukają pracy, czego oczekują od pracodawców, oraz czy faktycznie chcą pracować za granicą. W tym celu stworzono specjalną stronę internetową na której zamieszczono ankietę skierowaną do studentów pięciu uczelni technicznych w Polsce (Politechniki Warszawskiej, Śląskiej, Łódzkiej, Gdańskiej oraz AGH). Na pytania odpowiedziało blisko 1000 osób. Patronat medialny nad kampanią PROinżynier objęli: Nowy Przemysł, The Warsaw Voice, Gazeta Studencka, Przegląd Techniczny, Specjalista, Magazyn BCC, Semestr i Serwis Praca.gazeta.pl. 3

4 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY? Na podstawie odpowiedzi studentów, widać, że najistotniejszym źródłem wiedzy o rynku pracy jest dla nich Internet. Blisko 45% respondentów zamierza szukać przyszłego zatrudnienia właśnie za pośrednictwem sieci www. Część przyszłych inżynierów (23,4%) w pierwszej kolejności sprawdzi portale rekrutacyjne, a pozostali (21,6%) poszukają interesujących ofert bezpośrednio na stronach korporacyjnych potencjalnych pracodawców. W poszukiwaniu zatrudnienia 13,76% osób wybierze się na targi pracy dla przedsiębiorstw zatrudniających inżynierów jest to znak, że warto prezentować profil działalności swojej firmy właśnie podczas takich imprez. Wykres 1: Sposoby poszukiwania pracy Sposoby poszukiwania pracy ,39% 21,59% ,76% 11,64% 11,01% 7,83% 6,56% 3,81% 0,42% portale rekrutacyjne strony korporacyjne firm targi pracy rodzina/przyjaciele/znajomi prasa networking ulotki, ogłoszenia na uczelni biura pośrednictwa pracy urzędy pracy Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 1 Analiza odpowiedzi na pytanie o źródła, za pośrednictwem których studenci poszukują pracy w podziale na uczelnie pokazuje, że studenci z różnych regionów poszukując pracy korzystają z podobnych źródeł informacji. Relatywnie największe zróżnicowanie można zaobserwować w skłonności do korzystania z ofert prezentowanych podczas targów pracy. Przy ogólnym odsetku na poziomie 13,76% dla wszystkich przebadanych studentów, z targów pracy korzysta aż 18,79% studentów krakowskiej AGH i jedynie 8,89% Politechniki Gdańskiej. 4

5 Wykres 2: Odsetek studentów korzystających z targów pracy w podziale na uczelnie Odsetek studentów korzystających z targów pracy w podziale na uczelnie 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 18,79% AGH 13,75% Politechnika Warszawska 11,48% Politechnika Śląska 10,81% Politechnika Łódzka 8,89% Politechnika Gdańska Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 1 Większe różnice niż w przypadku uczelni dostrzegamy analizując rozkład odpowiedzi w zależności od płci. Kobiety dużo częściej niż mężczyźni deklarują, że poszukując pracy przeglądają ogłoszenia prasowe (16,95% kobiet i 9,03% mężczyzn). Częściej też odwiedzają biura pośrednictwa pracy (6,36% kobiet i 2,96% mężczyzn). Z drugiej strony mężczyźni ponad dwa razy częściej niż kobiety poszukując pracy próbują korzystać ze znajomości (13,40% mężczyzn i 6,36% kobiet). Pozostałe sposoby poszukiwania pracy cieszą się podobnym zainteresowaniem kobiet i mężczyzn. Wykres 3: Źródła poszukiwania pracy w podziale na płeć Źródła poszukiwania pracy w podziale na płeć 18,00% 16,00% 16,95% 14,00% 12,00% 13,40% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 9,03% 6,36% 2,96% 6,36% kobiety mężczyźni ogłoszenia w prasie biura pośrednictwa pracy znajomi Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 1 5

6 Sposoby poszukiwania pracy nie są także ściśle związane z etapem studiów. Studenci wszystkich lat w podobnym stopniu korzystają z większości dostępnych form poszukiwania pracy, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, wraz ze wzrostem liczby lat spędzonych na uczelni spada zainteresowanie ulotkami i ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicach na uczelni (w ten sposób szuka pracy 12,63% studentów I roku i tylko 3,07% studentów V roku); natomiast rośnie zainteresowanie portalami rekrutacyjnymi (korzysta z nich 21,05% studentów I roku, jedynie 19,11 II roku i aż 30,26% studentów V roku). WNIOSKI: Dla studentów Internet jest istotnym źródłem wiedzy o rynku pracy. Blisko 45% respondentów zamierza szukać przyszłego zatrudniania właśnie za pośrednictwem sieci. Wraz ze wzrostem liczby lat spędzonych na studiach spada zainteresowanie ulotkami i ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicach na uczelni (12,63% I roku i tylko 3,07% V roku); natomiast rośnie zainteresowanie portalami rekrutacyjnymi (21,05% I roku, 19,11% II roku i aż 30,26% V roku). JAK WAŻNE JEST DLA CIEBIE ZNALEZIENIE PRACY ZWIĄZANEJ Z KIERUNKIEM STUDIÓW? Ogromna większość studentów (ok. 90%) uważa znalezienie pracy w swoim zawodzie za istotne, tylko niecałe 3% nie zwraca na to kryterium uwagi. Jest to sygnałem dla firm, że warto nawiązywać współpracę z wydziałami kształcącymi specjalistów z konkretnej branży (koła naukowe, programy dokształcania, stypendia, itp.). Wykres 4: Istotność znalezienia pracy w zawodzie Znalezienie pracy w zawodzie jest dla mnie ,42% 40,63% 6,98% bardzo ważne raczej ważne obojętne raczej nieważne 1,59% 1,38% zupełnie nieważne Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 2 Różnice między studentami poszczególnych uczelni nie są w tym przypadku znaczące. Studenci z badanych ośrodków w ponad 85% odpowiedzieli, że znalezienie pracy w zawodzie jest dla nich bardzo ważne lub raczej ważne. Najwięcej takich odpowiedzi udzielili studenci Politechniki Gdańskiej aż dla 96,67% z nich praca w zawodzie jest ważna. Stosunkowo najbardziej elastyczni i otwarci na propozycje zawodowe są studenci Politechniki Łódzkiej, niemal 15% zgodzi się na pracę w innym zawodzie niż wyuczony. 6

7 Wykres 5: Odsetek studentów uważających pracę w zawodzie za bardzo lub raczej ważną Odsetek studentów poszczególnych uczelni uznających znalezienie pracy w zawodzie za bardzo lub raczej ważne 98,00% 96,00% 96,67% 94,00% 92,00% 9 88,00% 91,63% 86,00% 87,27% 86,89% 86,49% 84,00% 82,00% 8 Politechnika Gdańska Politechnika Warszaw ska AGH Politechnika Śląska Politechnika Łódzka Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 2 Także płeć nie ma wpływu na chęć znalezienia pracy w zawodzie. Jest to ważne dla 9 na 10 studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeszcze mniejsze różnice pojawiają się, gdy wyniki podzielimy ze względu na rok studiów różnice nie przekraczają jednego punktu procentowego. WNIOSKI: Ogromna większość studentów (ok. 90%) uważa znalezienie pracy w swoim zawodzie za istotne, tylko niecałe 3% nie zwraca na to kryterium uwagi. PLANUJESZ PRACOWAĆ W POLSCE, CZY WYJECHAĆ W POSZUKIWANIU PRACY ZA GRANICĘ? Kolejny pozytywny trend widać w odpowiedziach na pytanie o preferowane miejsce pracy większość studentów chce pozostać w kraju. Prawie ¼ osób zadeklarowała bezwzględną chęć pracy w Polsce, a kolejne 53% wolałoby pracować w kraju, jednak nie wykluczają możliwości wyjazdu na pewien czas do pracy za granicę. Tylko 4% studentów chce wyjechać z Polski na stałe. 7

8 Wykres 6: Preferowane miejsce pracy Preferowane miejsce pracy ,70% ,97% 1 8,99% 7,72% 4,13% wolałbym w Polsce, ale może wyjadę chcę pracować w Polsce jest mi obojętne chcę wyjechać, ale nie na stałe chcę wyjechać na stałe Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 5 Do ciekawych wniosków prowadzi analiza pytań związanych z perspektywami pracy w kraju i za granicą. Stosunkowo niewielkie różnice dzielą studentów poszczególnych uczelni a także studentów i studentki, ale warto zwrócić uwagę na odpowiedzi w podziale na studentów poszczególnych lat studiów. W znaczący sposób z każdym rokiem studiów rośnie odsetek osób deklarujących chęć pozostania po studiach w kraju i podjęcia tu pracy. 18,95% studentów I roku twierdzi, że chce pracować w Polsce, ale z każdym kolejnym rokiem odsetek takich osób się zwiększa. Wśród studentów V roku ponad 27% deklaruje chęć pozostania w kraju. Taka struktura odpowiedzi może oznaczać, że osoby rozpoczynające studia mają duże oczekiwania i wyobrażenia związane z pracą za granicą. Natomiast osoby kończące naukę na uczelni mają większe doświadczenie, świadomość rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, zarówno szans, jakie daje praca w Polsce, jak i zagrożeń płynących z pracy za granicą. 8

9 Wykres 7: Studenci wyrażający chęć pracy w Polsce w podziale na rok studiów Odsetek studentów wyrażających chęć pracy w Polsce w podziale ze względu na rok studiów ,88% 26,64% 27,19% ,95% 21,82% I rok II rok III rok IV rok V rok Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 5 WNIOSKI: Prawie ¼ osób zadeklarowała chęć podjęcia pracy w Polsce, a kolejne 53% wolałoby pracować w kraju, jednak nie wykluczają możliwości wyjazdu na pewien czas do pracy za granicę. Tylko 4% studentów chce wyjechać na stałe. W znaczący sposób z każdym rokiem studiów rośnie odsetek osób deklarujących chęć pozostania po studiach w kraju i podjęcia tu pracy. CO BĘDZIE DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE PRZY WYBORZE PRZYSZŁEGO PRACODAWCY? W tym pytaniu studenci mieli możliwość wskazania trzech odpowiedzi, co pozwoliło dokładniej przyjrzeć się oczekiwaniom zawodowym młodych ludzi. Bardzo cenna jest informacja, że najważniejszym czynnikiem (wskazanym przez ponad 68% osób) przy wyborze przyszłego pracodawcy jest możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, czyli bezpłatne lub częściowo dofinansowane szkolenia, studia podyplomowe, itp. Stosunkowo dużo osób (prawie 20%) wskazało również na możliwość wyjazdu za granicę w ramach kontraktu. Wysokość zaproponowanego wynagrodzenia znalazła się na drugiej pozycji (ok. 65%), a zaraz za nim branża, w której działa firma. Tylko dla 21% osób istotna jest lokalizacja zakładu pracy blisko, lub w miejscu obecnego zamieszkania czy studiowania, co oznacza, że mobilność geograficzna przyszłych inżynierów jest stosunkowo duża. 9

10 Wykres 8: Czynniki decydujące o wyborze pracy Czynniki decydujące o wyborze pracy ,36% 65,40% 57,35% ,06% 19,47% 19,47% 16,08% 8,15% 3,70% 3,60% możliwości rozwoju wysokość wynagrodzenia branża lokalizacja (blisko) elastyczny czas pracy możliwość wyjazdu za granicę umowa na czas nieokr. wielkość firmy inne czynniki dod. świadczenia socjalne Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 4 WNIOSKI: Najważniejszym czynnikiem (wskazanym przez ponad 68% osób) przy wyborze przyszłego pracodawcy jest możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, na drugim miejscu wynagrodzenie, a na trzecim branża. Mobilność geograficzna przyszłych inżynierów jest stosunkowo duża. W JAK DUŻEJ FIRMIE CHCIAŁBYŚ PRACOWAĆ? Nie ma to znaczenia dla 53,44%. Oznacza to ogromną szansę dla mniejszych firm: mając odpowiednią ofertę mogą swobodnie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami. JAK OCENIASZ SZANSE ZNALEZIENIA PRACY W ZAWODZIE W KRAJU? Szanse znalezienia pracy w zawodzie w kraju studenci oceniają dość dobrze. Blisko 33% uważa, że znajdzie pracę bez problemu, a 44% twierdzi, że znajdzie, ale zdają sobie sprawę z trudności, jakie mogą napotkać. Tylko 4 osoby nie planują szukania zatrudnienia w kraju. 10

11 Wykres 9: Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie w Polsce Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie w Polsce ,13% ,80% ,51% 7,41% 7,09% znajdę, ale nie będzie to łatw e znajdę bez problemu będzie ciężko znaleźć nie zastanaw iam się nad tym myślę, że mi się nie uda Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 6 JAK OCENIASZ SZANSE ZNALEZIENIA PRACY W ZAWODZIE ZA GRANICĄ? Ponad 41% osób uważa, że szanse znalezienia pracy w zawodzie za granicą są mniej więcej takie same, co w kraju; a niecałe 10% szanse ocenia jako mniejsze. Czyli, jeśli zaproponowane warunki zawodowe i płacowe w kraju będą spełniały oczekiwania studentów i jednocześnie nie będą odbiegały od oferowanych za granicą większość inżynierów wybierze pracę w Polsce. Wykres 10: Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie za granicą Ocena szans znalezienia pracy w zawodzie za granicą ,16% 39,05% 9,52% mniej więcej takie same większe mniejsze Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 7 11

12 Widać wyraźną rozbieżność w postrzeganiu możliwości podjęcia pracy w zawodzie za granicą przez studentów poszczególnych lat studiów. Znalezienie pracy w innych krajach wydaje się łatwiejsze ponad połowie studentów I roku, ale takie samo zdanie ma już tylko 32% studentów V roku. Wraz z rosnącym doświadczeniem na studiach maleje przekonanie o tym, że za granicą jest łatwiej o pracę, choć nie zmienia się przekonanie o łatwości znalezienia pracy w Polsce. Wykres 11: Odsetek studentów uważających, że za granicą łatwiej znajdą pracę Odsetek studentów twierdzących, że za granicą łatwiej znajdą pracę w podziale na rok studiów ,79% ,21% 42,11% 34,06% 32,46% I rok II rok III rok IV rok V rok Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 7 WNIOSKI: Znalezienie pracy za granicą wydaje się łatwiejsze ponad połowie studentów I roku, ale takie samo zdanie ma już mniej, niż co trzeci student V roku. Wraz z rosnącym doświadczeniem na studiach maleje przekonanie o tym, że za granicą jest łatwiej o pracę, ale nie zmienia się przekonanie o łatwości znalezienia pracy w Polsce. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Mimo, że ponad połowa respondentów deklaruje możliwość wyjazdu za granicę, niekoniecznie na stałe, to znajomość języków obcych wśród nich nie jest zbyt dobra. Niecałe 48% twierdzi, że zna bardzo dobrze j. angielski, ale inny język na takim samym poziomie zna już tylko 4% - j. niemiecki, 1,3% - j. rosyjski, pozostałe języki poniżej 1%. Należy tutaj pamiętać, że Wielka Brytania jest tylko jednym z wielu rynków zagranicznych, a od momentu wejścia Polski do UE szacuje się, że wyjechało tam około 2 miliony * Polaków. * Zdaniem dr. hab. Romualda Jończego, specjalisty od migracji z Uniwersytetu Opolskiego (za Gazetą Wyborczą z ) 12

13 Wykres 12: Bardzo dobra znajomość języków Znajomość języków na poziomie bardzo dobrym ,83% 1,38% 0,74% 0,32% 4,23% Angielski Niemiecki Rosyjski Francuski Hiszpański Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 10 Na kolejnym wykresie została zaprezentowana deklarowana znajomość języków na poziomie dobrym. Struktura odpowiedzi układa się podobnie różnica między językiem angielskim, a drugim w kolejności niemieckim jest ogromna, ok. 25%. Wykres 13: Dobra znajomość języków Znajomość języków na poziomie dobrym ,29% ,52% 2,33% 1,27% 0,95% 0,85% Angielski Niemiecki Rosyjski Francuski Hiszpański Włoski Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 10 WNIOSKI: Znajomość języków obcych wśród respondentów nie jest zbyt dobra. Niecałe 48% zna bardzo dobrze angielski, ale inny język na takim samym poziomie zna już tylko 4% - niemiecki, 1,3% - rosyjski, pozostałe języki poniżej 1%. 13

14 JAKA PENSJA (NETTO) PO STUDIACH BYŁABY DLA CIEBIE SATYSFAKCJONUJĄCA? Oczekiwania finansowe młodych inżynierów są na stosunkowo wysokim poziomie. Pytaliśmy o satysfakcjonujące wynagrodzenie zaraz po studiach, czyli w większości przypadków jeszcze bez doświadczenia zawodowego. Mniej niż 1% osób zgodziłoby się na pensję poniżej netto, ok. 20% zaznaczyło przedział między a zł, najwięcej osób, bo ponad 40% byłoby zadowolone z pensji na poziomie zł. Co ciekawe, ponad 8% chciałoby zaraz po studiach zarabiać więcej niż zł. Wykres 14: Oczekiwane wynagrodzenie bezpośrednio po studiach Oczekiwane wynagrodzenie bezpośrednio po studiach (netto) ,12% 27,62% 21,16% 8,36% 0,74% > 5000 < 1500 Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 9 Analiza oczekiwań dotyczących wysokości pensji w podziale na płeć pokazuje, że nie tracą na aktualności stereotypy odnośnie wysokości zarobków kobiet i mężczyzn. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn zaakceptowałoby niższe wynagrodzenie (33,90% kobiet uzna za satysfakcjonującą pensję w wysokości zł netto, przy jedynie 16,93% mężczyzn). Tymczasem ponad dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet oczekuje pensji w wysokości zł i aż trzy razy więcej mężczyzn oczekuje pensji wyższej niż 5000 zł netto. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że finansowe oczekiwania mężczyzn są zdecydowanie wyższe niż kobiet. 14

15 Wykres 15: Oczekiwane wynagrodzenie w podziale na płeć Oczekiwane wynagrodzenie w podziale na płeć (netto) ,27% 0,56% 33,90% 16,93% 44,07% 41,47% 17,37% 31,03% 3,39% < > ,01% kobieta mężczyzna Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 9 Oczekiwania finansowe osób planujących wyjazd za granicę na stałe lub na jakiś czas, są wyższe niż ogółu respondentów. Osoby planujące wyjazd na stałe mają zdecydowanie wyższe oczekiwania odnośnie wynagrodzenia najwięcej z nich (38,46%) oczekuje zarobków między a zł. Natomiast średnie oczekiwania wszystkich ankietowanych mieszczą się w przedziale do zł. Wykres 16: Oczekiwania finansowe osób planujących wyjazd z Polski Oczekiwania finansowe osób planujących wyjazd z Polski ,73% 38,46% ,95% 15,07% 28,21% 31,51% 15,38% 13,70% chcę wyjechać na stałe chcę wyjechać, ale nie na stałe >5000 Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 9 i 5 Największe różnice w oczekiwaniach finansowych widać przy najwyższej stawce (powyżej zł) w podziale na rok studiów. O ile na pierwszym roku takie honorarium zadowoli blisko co piątego studenta (17,89%), o tyle pensji w tej wysokości oczekuje mniej niż co dwudziesty student V roku (3,51%). Wiele wskazuje na to, że rosnące doświadczenie, także na rynku pracy, negatywnie 15

16 weryfikuje nierealne oczekiwania finansowe. Wykres 17: Studenci oczekujący wynagrodzenia powyżej zł Odsetek studentów oczekujących pensji powyżej 5000 zł w podziale na rok studiów 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 17,89% 10,09% 8,48% 7,42% 3,51% I rok II rok III rok IV rok V rok Źródło: Badanie PROinżynier, pytanie 9 WNIOSKI: Oczekiwania finansowe młodych inżynierów są na stosunkowo wysokim poziomie. Finansowe oczekiwania mężczyzn są zdecydowanie wyższe niż kobiet. Osoby planujące wyjazd na stałe mają zdecydowanie wyższe oczekiwania odnośnie wynagrodzenia najwięcej z nich (38,46%) chciałoby zarabiać między a zł, natomiast średnie oczekiwania wszystkich ankietowanych mieszczą się w przedziale do zł. Ponad zł chciałoby zarabiać 17,89% studentów I roku, i tylko 3,51% studentów V roku. PODSUMOWANIE Na podstawie analizy odpowiedzi na ankiet widać, że przyszli inżynierowie bardzo chcą znaleźć pracę związaną z kierunkiem studiów i woleliby pracować w Polsce. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze pracodawcy to: możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, wynagrodzenie oraz branża, w której działa firma. Znalezienie pracy za granicą wydaje się łatwiejsze ponad połowie studentów I roku, ale takie samo zdanie ma już mniej, niż co trzeci student V roku. Wraz z rosnącym doświadczeniem na studiach maleje przekonanie o tym, że za granicą jest łatwiej o pracę. Znajomość języków obcych wśród respondentów nie jest zbyt dobra. Niecałe 48% zna bardzo dobrze angielski, ale inny język na takim samym poziomie zna już tylko 4% - niemiecki, 1,3% - rosyjski, pozostałe języki poniżej 1%. Jeśli więc polscy pracodawcy będą w stanie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom odnośnie warunków pracy, to absolwenci uczelni technicznych będą woleli podjąć pracę w kraju. 16

17 ANKIETA 17

18 18

19 METODOLOGIA Ankieta była dostępna na stronie między 10 października a 24 listopada 2006 roku. Odpowiedziało na nią 945 osób. Wśród nich znalazło się 236 kobiet i 709 mężczyzn; 531 respondentów studiuje na Politechnice Warszawskiej, 165 na AGH, 122 na Politechnice Śląskiej, 90 na Politechnice Gdańskiej, a 37 na Politechnice Łódzkiej. 229 z nich to studenci czwartego roku, po 228 piątego oraz trzeciego, 165 drugiego i 95 pierwszego. W trybie dziennym studiuje 902 z nich, zaocznym 24, a wieczorowym

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Opis W styczniu 2005 r. w analizowanych materiałach znaleziono 46 ogłoszeń o pracę dla PRowców.

Opis W styczniu 2005 r. w analizowanych materiałach znaleziono 46 ogłoszeń o pracę dla PRowców. Statystyka ogłoszeń o pracę styczeń 00 0.01.00 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR na różnych stanowiskach, które ukazały się w okresie od 1 do 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy Co czeka absolwentów szkół na rynku pracy??? Co czeka Co czeka absolwent w szk ł absolwent w szk ł rynku pracy na rynkuna pracy Sytuacja absolwentów na rynku pracy zależy w dużej mierze od tego, jakie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?...

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?... Nr ankiety: Nr edycji: 0 1 3 5 ANKIETA ANONIMOWA Ankieta ta służy do monitorowania karier zawodowych absolwentów WSAP w Szczeci, bada to ma na celu dostosowa planów i programów studiów oraz kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 2006

Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 2006 Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 006 Lipcowy raport PRoto zawiera analizę 67 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To rekordowa liczba ogłoszeń, jaką

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

W ankietowanej grupie 16% osób zadeklarowało, iż mieszka w akademiku.

W ankietowanej grupie 16% osób zadeklarowało, iż mieszka w akademiku. INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA 18 CZERWCA 2009 Dzięki ankiecie przeprowadzonej w ramach akcji Wynajmuj bezpiecznie uzyskaliśmy informacje niedostępne w oficjalnych statystykach JAK MIESZKAJĄ POLSCY STUDENCI?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

październik 2012 www.antal.pl Logistycy w Polsce Badanie Antal International Patronat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki

październik 2012 www.antal.pl Logistycy w Polsce Badanie Antal International Patronat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki październik 2012 Logistycy w Polsce Badanie Antal International Patronat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki Wstęp Badanie Antal International Logistycy w Polsce pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl Miło nam oddać do Państwa rąk wyniki piątego (jubileuszowego) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo