PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,"

Transkrypt

1 Materiał promocyjny KWW Marki-Pustelnik- Struga KWW Marki-Pustelnik-Struga w w w. m ar k i- p u st e l n i k-st ru g a.p l Szanowni Mieszkańcy Marek, Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszego miasta. Marki muszą być dobrym miejscem do życia, w którym ludziom żyje się wygodnie i bezpiecznie. Miastem posiadającym przemyślaną strategię rozwoju, dobrze zorganizowanym i dobrze zarządzanym. Miastem zdolnym do przeprowadzania zarówno dużych inwestycji, jak i sprawnego prowadzenia spraw bieżących. Miastem, które nade wszystko, podejmuje realne działania i wywiązuje się ze swoich obowiązków. Marki muszą otworzyć się na ludzi i wykorzystać wszystkie swoje szanse. Tworzymy Komitet Wyborczy Wyborców Marki-Pustelnik-Struga i idziemy do wyborów bo chcemy, żeby w Markach nastąpiły oczekiwane zmiany. Komitet, którego jestem pełnomocnikiem i zarazem kandydatem na burmistrza, łączy osoby związane z Markami, zwykle od lat zaangażowane w pracę społeczną na rzecz miasta. Przekonany jestem, że nasi kandydaci będą dobrymi radnymi, rzetelnie wykonującymi swoje zadania i skutecznie reprezentującymi swoich wyborców. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za oddane na nas głosy i serdecznie pozdrawiam. kandydat na BURMISTRZA marek Zbigniew PACIOREK Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga

2 Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga Szanowni Mieszkańcy Marek Przed nami wybory samorządowe, które będą miały wpływ na przyszłość naszego miasta. Marki są naszym miastem rodzinnym tu żyjemy i żyć będziemy dlatego też tworzymy Komitet Wyborczy Marki-Pustelnik-Struga i idziemy do wyborów. Wszyscy chcemy, żeby Marki były miastem zadbanym i dobrze zarządzanym, w którym żyje się wygodnie i bezpiecznie. Zmiany zależą od nas samych. Nasz program wynika z doświadczenia życia w Markach, rozmów z innymi mieszkańcami oraz poszukiwania rozwiązań najlepszych dla naszego miasta. Marki powinny wykorzystać swoje możliwości. W pierwszej kolejności muszą jednak poradzić sobie z zadłużeniem. Dofinansowana ze środków zewnętrznych, budowa kanalizacji podniosła je do granicy ustawowo dopuszczalnego poziomu. Miasto musi więc stale analizować swoje wydatki. Utworzenie w formie elektronicznej, powszechnie dostępnego i stale aktualizowanego, wykazu wszystkich umów zawieranych przez Miasto, zapewni jawność i przejrzystość miejskich wydatków. Dobrą praktykę poddającą wydatki miejskie publicznej kontroli, wprowadziły już niektóre polskie miasta, np. Gdańsk. Miasto poza organizacją przetargów musi aktywnie egzekwować odpowiednią jakość wykonania prac. Dotyczyć to powinno również prac, które miały przywrócić pierwotny stan ulic po robotach kanalizacyjnych oraz przebudowy ulicy Fabrycznej, współfinansowanej przez Powiat wykonanej gorzej, niż ulicy Mareckiej, stanowiącej jej przedłużenie w Zielonce. Oczywiście miasto musi też być zdolne do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na jak najbardziej korzystnych warunkach. Zadłużenie wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Dlatego wszelkie wydatki powinny być planowane bardzo rozważnie. Dotyczyć to powinno również przeforsowanej koncepcji budowy gimnazjum przy ulicy Wspólnej. Ma ona nas kosztować ok. 80 mln zł. pochodzących z kolejnych, zaciągniętych na wiele lat, kredytów. Kontrowersje i niepokój budzi przy tym pomysł połączenia gimnazjum z powiatowym technikum i deklaracja Powiatu, że inwestycję w swojej części sfinansuje tylko wtedy, gdy otrzyma na ten cel finansowanie ze środków zewnętrznych. W tym samym czasie w sąsiednim Radzyminie, Urząd Miasta buduje nowoczesny, ekologiczny kompleks szkolny dla 500 uczniów obejmujący gimnazjum, salę gimnastyczną z widownią, zapleczem socjalnym, kawiarnią, kuchnią, biblioteką i świetlicą, za 22 mln. zł. A na nowe gimnazjum Marki nie mogą już dłużej czekać. Potrzeby oświatowe miasta wykraczają zresztą poza budowę gimnazjum. Stale wzrasta przecież liczba mieszkańców. Już dziś konieczna jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i budowa nowej placówki szkolnej. Tak więc Miasto musi podejmować realne działania i przewidywać ich skutki. Musi sprawnie działać i wypełniać zadania, do których zostało powołane. Za to właśnie odpowiada Urząd Miasta i podmioty od niego zależne. Jednym z nich jest Wodociąg Marecki spółka o podstawowym znaczeniu dla nas wszystkich. Głównym celem tej spółki nie może być budowanie zysku pochodzącego z naszych opłat. Spółka powinna zachować charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i sprawnie odprowadzać ścieki oraz dostarczać mieszkańcom Marek wodę dobrej jakości i w niskiej cenie niższej niż obecnie. Chcemy także Miasta, które realnie wywiązuje się ze swoich zadań, a swoje deklaracje formułuje z uwzględnieniem rzeczywistego stanu rzeczy. Dlatego zupełnie niepotrzebnie stosowana jest praktyka pozorowania rozwiązań, polegająca na tworzeniu i promowaniu przeróżnych koncepcji i planów zagospodarowania (fabryki braci Briggs, terenów pofabrycznych, parku miejskiego, Al. Piłsudskiego i innych), bez konsekwencji w postaci ich realizacji. Projekty te pokazują dobre intencje Miasta ale gdy nie są realizowane, niczego nie rozwiązują. Tworzą tylko niepotrzebne koszty. Realnie także powinien być traktowany obowiązek zachowania dziedzictwa historycznego. Niedopuszczalne jest przecież postępujące niszczenie zabudowań fabryki braci Briggs. Nie powinna też mieć miejsca degradacja i rozbiórka budynku dawnej, zabytkowej Przychodni Zdrowia. Wielu problemów udałoby się uniknąć, gdyby Miasto dostatecznie otworzyło się na ludzi i korzystało z zaangażowania tych, którzy dla spraw wspólnych poświęcają swój czas, wiedzę i doświadczenie. Dotyczy to zarówno rodowitych mieszkańców Marek, jak i tych, którzy w Markach mieszkają nieco krócej. Wtedy być może bardziej pozytywnie oceniany byłby program Karty Markowianina i szeroko reklamowanej Mareckiej Karty Dużej Rodziny, która w rzeczywistości ma znikomy wpływ na życie rodzin wielodzietnych. Realna pomoc rodzinom wielodzietnym powinna polegać na uchwaleniu obniżenia odpłatności za wodę, kanalizację i śmieci czyli tych wydatków, które są w gestii Miasta, a jednocześnie najbardziej obciążają rodziny wielodzietne. Miasto jest także wspólnotą zobowiązaną do pomocy i solidarności musi więc pamiętać o osobach najbardziej potrzebujących. Uważamy, że Miasto powinno doprowadzić do powołania fundacji, która pomagałaby osobom chorym i niepełnosprawnym z Marek. Przy ograniczeniach systemu socjalnego w Polsce, wspierałaby osoby najbardziej potrzebujące. Miasto musi się zmienić, musi wykorzystać swoje szanse, otworzyć na ludzi i aktywnie podjąć zadania, za które jest odpowiedzialne. Wśród nich podstawowe znaczenie ma: wprowadzenie ładu przestrzennego, który wyeliminuje chaos i przypadkowość zabudowy; budowa miejskiego gimnazjum oraz budowa (rozbudowa) szkoły podstawowej; zapewnienie sprawnej i tańszej komunikacji z Warszawą; budowa odpowiedniej jakości ulic, chodników i oświetlenia; przywrócenie czystości rzeki Długiej; rewitalizacja mareckich kamienic, budowa miejskiego rynku; poprawa bezpieczeństwa, także przez rozbudowę miejskiego monitoringu; budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego do centrum handlowego M1, w porozumieniu z GDDKiA, w ramach generalnego remontu Al. Piłsudskiego, który przeprowadzony zostanie po wybudowaniu obwodnicy Marek; budowa miejskiej, ogólnodostępnej sali widowiskowej. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach Dziękuję za każdy oddany głos

3 Barbara MICHALSKA okręg nr 1 Nazywam się Barbara Michalska. W Markach mieszkam od 36 lat. Tu jest moja rodzina i dom. Wspólnie z mężem wychowujemy naszego 17-letniego syna. Od wielu lat pracuję również w szkole jestem nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Przekonana jestem, że w Markach muszą nastąpić zmiany, które będą uwzględniały charakter miasta i odpowiadały potrzebom mieszkańców. Wszyscy chcemy żyć w mieście zorganizowanym, dobrze zarządzanym i zdolnym do stałego rozwoju. Przykłady innych podwarszawskich miejscowości wskazują, że to jest możliwe. W Markach mogą być prawidłowo wykonane nawierzchnie ulic, równe chodniki i sprawnie działające oświetlenie. Możliwe jest również wyremontowanie kamienic oraz zadbanie o wygląd ulicy J. Piłsudskiego, przez którą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Wierzę, że możliwe będzie także właściwe wykorzystanie parku położonego między pałacykiem Briggsów a rzeką Długą oraz wydzielenie w róż- Anna ROSA okręg nr 2 Nazywam się Anna Rosa. Mam 23 lata, jestem studentką politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem rodowitą markowianką. Mieszkam i pracuję w Markach. Rada Miasta ma realny wpływ na życie w mieście i uprawnienia jej powinny być w pełni wykorzystane. Przekonana jestem, że można zdecydowanie poprawić jakość życia w Markach, wkładając w konkretne działania więcej energii i zaangażowania. Praca na rzecz miasta przynosić będzie największe efekty wtedy, gdy wykonywana będzie zgodnie przez wszystkich radnych. Uważam, że zawsze należy szukać rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla mieszkańców Marek. Paweł GENDEK okręg nr 3 Nazywam się Paweł Gendek. Mam 20 lat. Z Markami związane jest całe moje życie tu się wychowałem, tu ukończyłem Szkołę Podstawową nr 2, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Profilowane. W Markach chcę założyć rodzinę i na zawsze pozostać. Dlatego nie jest dla mnie obojętne to, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie. Miasto zmienia się wraz z upływem czasu, ale szereg jego problemów ciągle pozostaje do rozwiązania. Uważam, że ludzie młodzi mogą wnieść w działania Rady Miasta nie tylko energię, ale także korzystne dla wszystkich propozycje rozwiązań. Decyzje podejmowane przez Radę Miasta mają przecież wpływ na nasze życie. nych punktach miasta terenów zielonych, które mogłyby posłużyć jako miejsca odpoczynku dla naszych mieszkańców. Rozwiązania wymaga wiele spraw, utrudniających nam codziennie życie. Marki są jednak prawie 30-tysięcznym miastem i poza bieżącymi problemami powinny stawiać sobie cele bardziej ambitne np. mile widziany byłby niewielki basen lub mała sala teatralna, która mogłaby pełnić funkcję miejskiego kina. Nie możemy być ciągle skazani na korzystanie z obiektów położonych poza granicami naszego miasta, choćby w sąsiednich Ząbkach czy Zielonce. Jako radna będę jednak przede wszystkim odpowiedzialna za swój okręg, podejmując korzystne rozwiązania dla jego mieszkańców. Problemów do rozwiązania jest wiele. Uważam, że jedną z najważniejszych powinna być zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwi budowę wysokich bloków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. W naszym okręgu, z całą pewnością należy również zadbać o właściwe oświetlenie oraz budowę odpowiedniej jakości nawierzchni ulic i chodników w szczególności przy ulicach: Kosynierów, Szpitalnej i Wiejskiej. Liczę na Państwa głosy Samorząd powinien także wspomagać swoje działania aktywnością mieszkańców, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. Wszyscy stanowimy przecież wspólnotę. Wierzę, że możliwe będzie właściwe i efektywne prowadzenie wszystkich spraw miejskich. Wierzę, że możemy żyć w mieście dobrze zarządzanym, zadbanym i bezpiecznym. Moją aktywność w Radzie Miasta chciałabym, w znacznym stopniu, skoncentrować na rozwiązywaniu spraw związanych z moim okręgiem, czyniąc to w stałym kontakcie z jego mieszkańcami. Wśród tych spraw, szczególnego zaangażowania wymagać będzie budowa odpowiedniej jakości ulic i chodników oraz oświetlenia, jak również poprawa bezpieczeństwa przez rozbudowę monitoringu miejskiego, szczególnie w okolicach Al. Piłsudskiego. Liczę na Państwa poparcie Od 2011 roku jestem współzałożycielem Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej pierwszej tego typu jednostki w Markach. Działam również w dwóch stowarzyszeniach historycznych oraz grupie rekonstrukcji historycznej odtwarzającej okres Powstania Warszawskiego. Dzięki Państwa poparciu, chciałbym aktywnie włączyć się w działania na rzecz budowy nawierzchni i oświetlenia ulicy Poznańskiej, Opolskiej i Zakopiańskiej, wykonania prawidłowego oznakowania skrzyżowań oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Ząbkowskiej, pozwalającego na swobodne przemieszczanie się. Uważam także, że objęcie stałym monitoringiem ulicy Szkolnej i Ząbkowskiej podniosłoby poziom bezpieczeństwa w naszym okręgu. W swojej pracy na rzecz miasta zawsze będę szukał rozwiązań, które życie w Markach uczynią lepszym i wygodniejszym. Wierzę, że możemy żyć w mieście przyjaznym i otwartym dla każdego mieszkańca. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos

4 Marek MAŃK okręg nr 4 Nazywam się Marek Mańk. Urodziłem się w rodzinie mieszkającej w Markach od pokoleń, ze strony ojca pochodzącej z ulicy Fabrycznej. Z moją żoną Moniką, która zatrudniona jest w urzędzie administracji państwowej, wychowujemy czworo dzieci: Kasię, Marysię, Karola i Adasia. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zajmuję się przygotowywaniem publikacji do druku. Wcześniej pracowałem w Ministerstwie Łączności, Telekomunikacji Polskiej i Instytucie Kresowym w Warszawie. Dobrze znam zasady i praktykę działania samorządu. Byłem radnym pierwszej kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego. Ukończyłem także szereg kursów i szkoleń dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. Z Markami łączą się losy mojej rodziny, dlatego dbam o zachowanie w zbiorowej pamięci wydarzeń związanych z naszym miastem opracowałem m.in. koncepcję wydania Rocznika Mareckiego oraz tekst i grafikę tablic poświęconych kolejce Mareckiej. Rzeczywisty związek radnych z miastem jest podstawą podejmowania mądrych i rozważnych decyzji. Codziennych problemów do rozwiązania jest przecież wiele. Wśród nich, drogie i uciążliwe dojazdy komunikacją miejską do Warszawy, nerwowe oczekiwania na wyjazd z zablokowanych Zbigniew PACIOREK okręg nr 5 Nazywam się Zbigniew Paciorek. Mam 58 lat. Jestem absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od urodzenia mieszkam w Markach w rodzinie zamieszkałej w naszym mieście od pokoleń. Z żoną Teresą mamy troje dorosłych i usamodzielnionych już dzieci: Annę, Andrzeja i Łukasza. Jestem też dziadkiem 2-letniej Hani i 3-miesięcznej Marysi. Byłem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach i dyrektorem tej placówki. Do września 2014 roku pełniłem służbę w urzędzie państwowym. Obecnie przebywam na emeryturze. W czasie wolnym od obowiązków rozwijam swoje zainteresowania, także sportowe. Lubię aktywnie spędzać czas. Od wielu lat biorę udział w spływach kajakowych na terenie naszego kraju. Stale dbam o zachowanie dziedzictwa historycznego naszego miasta. Jestem autorem książek, artykułów, prelekcji, wycieczek plenerowych, spotkań autorskich i wystaw związanych z historią Marek oraz jego środowiskiem naturalnym. Jestem też działaczem i jednym z założycieli Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Izydora Rolnika i prezesem stowarzyszenia Marki-Pustelnik- -Struga. Wspólnie z mieszkańcami Marek, od lat zaangażowanymi w pracę na Bogusława SIEROSZEWSKA okręg nr 6 Bogusława Anna Sieroszewska, lat 44, mężatka, matka dwóch dorastających córek Niny i Liwii, związana z miastem od urodzenia. Pół wieku temu rodzice przybyli do Marek z ziemi kaliskiej i zuzelskiej, stąd w rodzinie kult Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek literatura brytyjska. W 1996, po czteroletnim pobycie w Anglii, uzyskała dyplom Uniwersytetu Cambridge Diploma of English Studies. Od 18 lat prowadzi na terenie Marek działalność Nauczania Języka Angielskiego i Tłumaczenia, krzewiąc wśród mieszkańców język i kulturę angielską. Pasjonuje się odkłamaną najnowszą historią Polski, m.in. Golgotą Wschodu i Sierpniem 80. Bliska jej sercu jest polityka, poezja, literatura piękna, śpiew, wędrówki po Tatrach oraz Szlakiem Orlich Gniazd. Program Wyborczy dla Marek: poprawa wizerunku zabytkowych kamienic Braci Briggsów wizytówki Marek; nawiązanie współpracy z Bradford w Anglii, rodzinnym miastem Braci Briggsów; odsłonięcie widoku Pałacu Briggsów, zagospodarowanie Parku i odtworzenie metalowego mostku na rzece Długiej; ulic Szkolnej i Fabrycznej, wysokie koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, czy poruszanie się po niedbale wykonanych ulicach i chodnikach. Realnych działań nie zastąpią żadne deklaracje i obietnice. A Marki potrzebują realnych działań, które należy także wprowadzać w naszym okręgu. Miejscem szczególnie ważnym jest Szkoła Podstawowa nr 2, która nie tylko uczy nasze dzieci, ale uzupełniając rolę rodziny, wpływa na ich wychowanie i zdolność radzenia sobie w życiu. Musimy dbać o szkołę, o jej wyposażenie, o finansowanie zajęć dodatkowych i zapewnienie bezpieczeństwa uczących się dzieci. Miasto nie może czekać na wybudowanie obwodnicy Warszawy i musi już teraz udrożnić wjazd do Al. Piłsudskiego z ulicy Fabrycznej i Szkolnej. Budowa dodatkowego pasa ruchu w kierunku Warszawy udrożniła przecież ruch na ulicy Sosnowej. Miasto musi też nadzorować jakość wykonania prac i doprowadzić do budowy nawierzchni ulic Kołobrzeskiej, Sadowej i Słupeckiej oraz stale konserwować rów przy ulicy Koszalińskiej. Musi też zadbać o mareckie kamienice i warunki, w jakich żyją w nich ludzie. Kandyduję w wyborach, bo Marki są moim miastem rodzinnym, które wymaga zmian i rzeczywistego zaangażowania. Zwracam się o poparcie i zaufanie. Deklaruję realną pracę i stały kontakt z mieszkańcami okręgu. Dziękuję za oddane na mnie głosy rzecz miasta, stworzyłem Komitet Wyborczy Wyborców Marki-Pustelnik- -Struga. Jestem jego pełnomocnikiem i kandydatem na burmistrza Marek. Bardzo dobrze znam zasady działania samorządu terytorialnego. Trzykrotnie wybierany byłem do Rady naszego miasta. Moje doświadczenie i znajomość spraw miasta chciałbym wykorzystać angażując się w przedsięwzięcia, które uczynią życie ludzi mieszkających w Markach bardziej uporządkowanym i wygodniejszym. W naszym okręgu jest szereg kwestii, które powinny zostać rozwiązane. Należy do nich z całą pewnością budowa nowej nawierzchni ulicy Lisa-Kuli wraz z równym chodnikiem oraz udrożnienie wjazdu z ulicy Fabrycznej do Al. Piłsudskiego. Bardzo ważne jest też zabezpieczenie przed niszczącym działaniem czasu pozostałej po przędzalni braci Briggs dawnej turbinowni oraz komina fabrycznego. Równie istotne są sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego. Miasto musi zrobić wszystko, żeby do rzeki Długiej wróciło życie. Jeszcze na jej odcinku w Ossowie, nasza rzeka jest czysta, pełna ryb. Wzmocnione i poszerzone wały przeciwpowodziowe powinny stanowić dukty spacerowe dla mieszkańców naszego miasta. Odpowiednio uporządkowany i zagospodarowany powinien też być teren całego parku miejskiego, z wydzielonym i dobrze wyposażonym placem zabaw dla małych dzieci. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Dziękuję za oddane głosy i serdecznie pozdrawiam. popieranie powstania Rynku w sąsiedztwie Pałacyku Briggsów, docelowej siedziby Muzeum Ziemi Mareckiej; zachęcanie szkół do pozyskiwania Certyfikatu Szkoła Przyjazna Rodzinie, aby uchronić dzieci i młodzież przed desantem demoralizatorów, promujących przewrotną ideologię gender z rozmytą płciowością oraz negacją tradycyjnych chrześcijańskich wartości rodzinnych; promowanie konkursów i występów artystycznych ukierunkowanych na miłość do Ojczyzny i szacunek do postaw patriotycznych; wspieranie drużyn harcerskich działających na terenie Marek 62. Szczepu ZHR Gaudium oraz Skautów Europy; wspieranie profesjonalnej pomocy w wychodzeniu z nałogu narkomanii. Program wyborczy, okręg nr 6: odwodnienie ulic Sowińskiego, gen. Zajączka, Królowej Jadwigi oraz przyległych; zagospodarowanie wolnej przestrzeni u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Jana Pawła i Popiełuszki. Tablice informujące o przyjaźni Wielkich Polaków, patronów ulic i ich wzajemnym duchowym oddziaływaniu; zagospodarowanie lasku przy ulicy gen. Zajączka oraz nadanie imienia Lasku Danuty Siedzikówny Inki, niezłomnego Żołnierza Wyklętego; siłownia na powietrzu u zbiegu ulic gen. Zajączka i Sportowej, w pobliżu placu zabaw dla dzieci; wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy gen. Zajączka; latarnie na ulicy Wilcza i przyległych; piaszczysta plaża dla kąpieliska Konne.

5 Łukasz KRZEMIŃSKI okręg nr 8 Nazywam się Łukasz Krzemiński, mam 19 lat. Kandyduję do Rady Miasta z okręgu nr 8, z Zieleńca. Jestem rodowitym Markowianinem. Pochodzę z rodziny zamieszkałej w Markach od pokoleń. Ukończyłem XIII Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie. Obecnie jestem studentem I roku Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mam wiele zainteresowań, wśród nich szczególne miejsce ma badanie zagadnień związanych z historią Polski oraz teatr występowałem wielokrotnie na deskach Teatru Rampa na Targówku, Teatru Stara Prochownia, a także w strefie kibica podczas EURO W naszych Markach powinny nastąpić zmiany, które podniosą jakość życia w mieście. Popieram całkowicie budowę mareckiej obwodnicy. Dojazd do ulicy Piłsudskiego w godzinach szczytu dla każdego mieszkańca Zieleńca jest ogromnym problemem. W Markach mamy też miejską, niezagospodarowaną przestrzeń teren po byłym wysypisku śmieci przy ulicy Okólnej która powinna Izabela BRZEZIŃSKA okręg nr 9 Nazywam się Izabela Brzezińska. Mieszkam w Markach od urodzenia. Mam syna Marcina. Od 30 lat jestem pedagogiem. 25 lat pracowałam w Szkole Podstawowej nr 3, a od 5 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach. Lubię pomagać ludziom, chętnie biorę udział w różnych akcjach społecznych, charytatywnych na terenie naszego miasta. Przez wiele lat organizowałam kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z mareckich szkół. W człowieku najbardziej cenię uczciwość i pracowitość. Wierzę, że mogłabym wykorzystać moją energię do działania na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Mirosław HĄCEL okręg nr 10 Nazywam się Mirosław Hącel. Urodziłem się w 1967 roku w Sieradzu. Moja rodzina do Warszawy przeprowadziła się w 1969 roku. Moi rodzice, Ojciec żołnierz zawodowy i Mama mikrobiolog, wpoili mi dyscyplinę i kreatywność. W Warszawie ukończyłem studia Weterynarię i podjąłem pracę w lecznicach dla zwierząt. W 1995 r. wraz z rodziną zakupiłem działkę budowlaną w Markach-Strudze i systemem gospodarczym przystąpiliśmy do budowy domu. W Markach, wraz z żona Moniką lekarzem medycyny, mieszkam od 1999 roku. Wychowujemy dwójkę wspaniałych synów, 14-letniego Oskara i 3-letniego Olka. W Warszawie ze wspólniczką prowadzę lecznicę dla zwierząt, natomiast w Markach udzielam zwierzętom pomocy w domu i na wizytach domowych. Jestem młodym stażem mieszkańcem Marek, ale uważam, że zmiany w mieście następują zbyt wolno. Inne miejscowości rozwijają się szybciej. Nowy Samorząd Marek musi zdynamizować nasze miasto. zostać wykorzystana. Przekonany jestem, że dzięki środkom unijnym może tam powstać stok narciarski podobny do istniejącego w Warszawie, na górce Szczęśliwickiej. Inwestycja ta przynosiłaby zyski naszemu miastu. Także na Zieleńcu są miejsca, które po zagospodarowaniu, mogłyby pełnić funkcję rekreacyjną. Przy ulicy Głównej, obok placu zabaw i kapliczki, może powstać siłownia na świeżym powietrzu miejsce spotkań mieszkańców naszego okręgu. Wokół jeziora Czarnego mogłyby z kolei powstać ścieżki rowerowe, a na jeziorze Konne wyciągi pozwalające uprawiać sporty wodne. Uważam, że sprawą priorytetową, wymagającą załatwienia w pierwszej kolejności jest poprawa stanu ulicy Głównej oraz budowa odpowiedniej jakości nawierzchni pozostałych ulic. Nasze bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości, służyć mu będzie zdecydowanie stała rozbudowa miejskiego monitoringu na Zieleńcu. Zadania radnego wykonywał będę w stałym kontakcie z mieszkańcami naszego okręgu. 16 listopada 2014 r. nie bądź obojętny na losy naszej małej Ojczyzny. Głosuj i zmień nasze miasto. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos. W naszym mieście należy zbudować nowe solidne drogi i chodniki, a stare poprawić. Przydałyby się ścieżki rowerowe, żebyśmy mogli dojechać do Warszawy na rowerze z każdego miejsca Marek. Należy zadbać o oświetlenie naszych ulic, żebyśmy czuli się bezpieczniej. Akcja 50+ cieszy się wśród seniorów ogromną popularnością, warto by takie akcje zagościły na stałe w naszym mieście. Nie należy zapominać o najmłodszych i zadbać o więcej miejsc dla dzieci w przedszkolach państwowych. Moim marzeniem jest poprawić estetykę naszego miasta, posadzić kwiaty przynajmniej wzdłuż ul. Piłsudskiego i dbać o czystość naszych ulic. Dziękuję za Państwa poparcie. Działając razem możemy zmienić Marki. Sprawić że będę rzeczywistą wspólnotą mieszkańców. Miastem zadbanym, dobrze funkcjonującym i bezpiecznym z własnym centrum, w którym będziemy mogli odpocząć, zrobić zakupy, spotkać z rodziną i znajomymi, i napić kawy. Uważam, że Rada Miasta powinna w szczególności wspomagać budowę obwodnicy, realnie poprawić komunikację z Warszawą, stworzyć prawdziwy miejski rynek, rozwijać budżet partycypacyjny, stworzyć program dofinansowania sterylizacji zwierząt, zmniejszyć liczbę całodobowych punktów sprzedaży alkoholu i nie dopuścić do sprzedaży tzw. dopalaczy. Z kolei, w naszym okręgu należy rozwijać miejski monitoring, szczególnie wokół terenu pętli autobusowej 718, zbudować odpowiedniej jakości nawierzchnię i chodnik ulicy Spacerowej, udrożnić rzekę Czarną Strugę, co zapobiegnie niebezpieczeństwu powodzi, poprawić stan dróg oraz kontynuować rozbudowę miejskiej kanalizacji. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

6 Artur RYTEL-Andrianik okręg nr 12 Nazywam się Artur Rytel-Andrianik. Mam 36 lat. Wraz z żoną wychowujemy dwie córki. Moje zainteresowania i obowiązki zawodowe związane są z dokumentowaniem, także na taśmie filmowej, relacji ludzi świadków historii, ważnych dla zrozumienia najnowszej historii naszego kraju. Obecnie koordynuję projekt badawczy o zasięgu ogólnopolskim. Kandyduję do Rady Miasta ponieważ mieszkam w Markach, jestem sąsiadem wielu z Was i chcę, żeby nasze miasto stale się rozwijało i stwarzało coraz lepsze warunki życia dla każdego z nas. Wykonując obowiązki radnego, dbać będę stale o rozwiązywanie wszystkich zgłaszanych spraw. Uważam, że szczególne znaczenie dla mieszkańców naszego okręgu ma: poprawa bezpieczeństwa, także przez rozbudowę miejskiego monitoringu; budowa nawierzchni ulic o odpowiedniej jakości; budowa chodników, szczególnie wzdłuż ulic Granicznej, Kusocińskiego i Małej; budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic: Skorupki, Olimpijskiej i Sobieskiego; likwidacja dzikich wysypisk śmieci; Andrzej ZAWADZKI okręg nr 13 Nazywam się Andrzej Zawadzki. Urodziłem się w 1956 roku. W Markach mieszkam praktycznie przez całe moje życie. Mam wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością edukacja obronna. Przez ostatnie kilkanaście lat pracowałem w administracji publicznej. Dobrze znam zasady jej działania. Pracowałem także w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą w Markach. Od niedawna jestem na emeryturze. Moją wiedzę, doświadczenie i czas chcę poświęcić sprawom naszego miasta. Marki powinny być miastem zdolnym do rozwoju i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców, miastem dbającym o swoją estetykę położone są przecież wzdłuż trasy S8, którą codziennie przejeżdża tysiące samochodów. Radni ponoszą odpowiedzialność za miasto i muszą pamiętać, że wykonywanie mandatu wynika z zaufania udzielonego przez wyborców. Uważam, że w naszym okręgu podstawowe znaczenie dla życia mieszkańców ma: Dariusz BORYCZKO okręg nr 11 Nazywam się Dariusz Boryczko. Mam 43 lata. Razem z żoną jesteśmy szczęśliwymi rodzicami syna Dariusza. Jestem absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany jestem z branżą zajmującą się ochroną osób i mienia oraz systemami zabezpieczeń. W obecnej kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Mieszkam przy ulicy Wierzbowej, położonej w centrum naszego okręgu. Doświadczenie, które zdobyłem pozwala mi efektywnie wykonywać obowiązki radnego i skutecznie działać na rzecz naszego okręgu. Podstawą mojej pracy jest stały, bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W mijającej kadencji Rady Miasta złożyłem do projektu budżetu wnioski dotyczące m.in.: 1. budowy nawierzchni ul. Rolnej, 2. budowy chodnika przy ulicy Granicznej, 3. budowy progów zwalniających przy ulicy Podleśnej i Granicznej, 4. budowy nawierzchni ulic Modrzewiowej, Spacerowej i Zielonej, 5. budowy oświetlenia ulicy Tęczowej, 6. budowy rowów melioracyjnych w obrębie ulicy Agrarnej, 7. budowy oświetlenia ulicy Agrarnej. Składałem także petycje dotyczące m.in. usprawnienia ruchu komunikacyjnego przy ul. Legionowej i budowy placu zabaw dla dzieci w naszej części miasta. Wykonując mandat radnego w dalszym ciągu będę dążył do zdecydowanej poprawy infrastruktury poprzez budowę dróg (np. projektowanej ul. Źródlanej), podniesienie ich klasy (np. ul. Spacerowej, Modrzewiowej i Zielonej), oraz budowę chodników (np przy. ul. Granicznej), ścieżek rowerowych i budowę oraz rozbudowę systemów odwodnień. Dążył będę również do poprawy bezpieczeństwa szczególnie przez rozbudowę monitoringu miejskiego, usprawnienia ruchu komunikacyjnego na ulicy Legionowej, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy placu zabaw dla dzieci, jak i otoczenia ochroną miejskiej zieleni, szczególnie siedlisk starodrzewia. Inicjował i wspierał będę wszelkie inicjatywy prowadzące do: współdecydowania mieszkańców o sprawach miasta, także w formie konsultacji społecznych; wprowadzenia rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Miasto; pozyskiwania środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych; budowę rynku miejskiego; rewitalizacja fabryki i parku Brigssów; budowa gimnazjum przy ulicy Wspólnej; renowacja miejskich kamienic; budowa infrastruktury służącej do rekreacji, zabawy i wypoczynku. Drodzy Wyborcy kandyduję, ponieważ chcę dalej służyć i pomagać mieszkańcom naszego miasta. Jestem osobą dynamiczną, odważną, nie bojącą się wyzwań i zawsze służącą pomocą. Zapewniam, że nie zawiodę Waszego zaufania. Proszę o Państwa poparcie. przesunięcie słupa energetycznego, który prowadzi do zwężenia na ulicy Granicznej i zagraża bezpieczeństwu użytkownikom drogi; systematyczne odśnieżanie ulic zimą. Dążył będę również do realizacji zadań ważnych dla całego miasta. Należy do nich w szczególności: budowa miejskiego gimnazjum; budowa miejskiego rynku miejsca spotkań, odpoczynku i integracji mieszkańców; rozbudowa miejskiej infrastruktury; budowa nawierzchni ulic i chodników; remonty i naprawy dróg; rozbudowa monitoringu miejskiego; poprawa estetyki miasta. Wykonanie miejskich inwestycji powinno być współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Miasto musi być zdolne do ich pozyskiwania. Zadania radnego wykonywał będę w stałym kontakcie z mieszkańcami naszego okręgu Bezpośrednia, otwarta rozmowa zawsze jest przecież podstawą rozwiązania każdej ze spraw. Zapewniam Państwa o swoim zaangażowaniu w pracy na rzecz miasta i mieszkańców naszego okręgu. Zachęcam do udziału w wyborach. Dziękuję za oddane na mnie głosy. budowa dróg i chodników odpowiedniej jakości, także na nowych osiedlach; budowa oświetlenia wszystkich ulic; budowa odwodnienia ulic budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego, do centrum Handlowego M1, w ramach planowanego generalnego remontu, po wybudowaniu obwodnicy Marek budowa placów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych dla dorosłych. dokończenie budowy przyłączy kanalizacyjnych; dostosowanie ulic i chodników do ruchu rowerowego Wykonując obowiązki radnego dbał będę także o pozytywne rozstrzygnięcia, wszystkich bieżących spraw mających wpływ na nasze codzienne życie w Markach. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach Dziękuję za oddane na mnie głosy

7 Mariusz DOMIŃCZAK okręg nr 16 Nazywam się Mariusz Domińczak. Mam 42 lata. Urodziłem i wychowałem się w Markach, tutaj też założyłem rodzinę. Razem z żoną wychowujemy dwoje dzieci. Obecnie jestem studentem II roku Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica na wydziale Administracja Rządowa i pracuję jako Inspektor w Dziale Organizacyjnym w Agencji Rządowej. Jestem niezależnym kandydatem na radnego. Nie interesuje mnie wielka polityka. Uważam też, że rozgrywanie partyjnych gier w Radzie Miasta nie powinno mieć miejsca i nie powinno wpływać na nasze miejskie sprawy. Radni powinni kierować się dobrem miasta, a nie partyjnym interesem, i pamiętać, że wykonują swój mandat dzięki zaufaniu wyborców. Chciałbym, żeby zarówno moje dzieci, jak i wszyscy mieszkańcy Marek, także Ci zamieszkali w nich od niedawna, identyfikowali się z naszym miastem. Przekonany jestem, że oczekiwane zmiany mogą być sprawnie wprowadzane tylko dzięki stałemu, bezpośredniemu kontaktowi z wszystkimi Marcin BOCZOŃ okręg nr 17 Nazywam się Marcin Boczoń. Jestem kawalerem. Mam 25 lat. Od urodzenia mieszkam w Markach najpierw na osiedlu Mieszka I, a obecnie przy ul. Rejtana. Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Politologia. Od wczesnego dzieciństwa jestem mocno związany ze sportem. Byłem zawodnikiem Marcovii Marki. Aktualnie nie jestem już czynnym zawodnikiem, ale prowadzę stronę internetową naszego klubu oraz jego profile na portalu Facebook. Moje relacje z meczów Marcovii dostępne są m.in. na portalu marki.net.pl. Jestem jednym z organizatorów Mareckiej Ligi Futsalu oraz Pucharu Wspólnoty. Jako zamiłowany sportowiec będę zachęcał młodzież i osoby starsze do aktywnego spędzania wolnego czasu. Mamy wiele nowoczesnych obiektów sportowych, do których musi być zapewniony łatwy dostęp Tomasz PACIOREK okręg nr 18 Nazywam się Tomasz Paciorek. Mam 41 lat. Ukończyłem studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuję w urzędzie państwowym na stanowisku kierownika ds. kontroli finansowej przedsiębiorstw. Jestem również doktorantem II roku ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Urodziłem się w Markach w szanowanej rodzinie z tradycjami, która z naszym miastem związana jest od pokoleń. Nadal mieszkam w Markach. Tutaj na świat przyszły moje dwie córki, tutaj rosną i tu spędzają młodość. Dlatego nie jest mi obojętne w jakim świecie przyjdzie im żyć. Nasze miasto rośnie, rozwija się, staje się domem dla coraz większej liczby mieszkańców. I podobnie jak w domu, który nieustannie wymaga dbałości, tak i w naszym mieście trzeba wciąż coś poprawiać, odnawiać, ulepszać. Dla mnie, ważniejsze od spraw wielkiej polityki są inne problemy właśnie te domowe. To przecież one kształtują naszą codzienność. Znają je wszyscy mieszkańcy Marek. Dlatego zamiast stać z boku chciałbym przyczynić się do zmiany warunków życiowych. Zmieniać na lepsze to co możliwe i osiągalne, by z tym, czego zmienić się nie da, łatwiej było nam żyć. Wiem, że pełnienie funkcji radnego to niezwykłe wyzwanie, gdyż byłem członkiem rady w powiecie wołomińskim, a aktualnie pełnię mandat rad- mieszkańcami okręgu. Jako radny Miasta Marki chciałbym skupić się szczególnie na usuwaniu dokuczliwych, codziennych problemów, które utrudniają życie każdego z nas. Wykonując mandat radnego Rady Miasta będę aktywnie zabiegał o wprowadzanie rozwiązań, które nasze życie w mieście uczynią łatwiejszym i lepiej zorganizowanym. W szczególności będę podejmował działania na rzecz: zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, także przez rozbudowę miejskiego monitoringu; ustanowienia sprawnej i tańszej komunikacji z Warszawą; stworzenia dogodnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży i rozwoju miejskiego sportu; ochrony środowiska naturalnego; skutecznego pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych; dbałości o tradycję i historię naszego miasta. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos. i które powinny być wykorzystane w jak największym zakresie. Będę dążył do zmiany estetycznej oraz wizerunkowej naszego lokalnego klubu sportowego Marcovia Marki. Chciałbym, aby Marki stały się miastem barwnym, przyjaznym, estetycznym i przede wszystkim bezpiecznym. Jestem gorącym zwolennikiem powstania mareckiego rynku oraz miejsc, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli spokojnie spotkać się i porozmawiać we własnym gronie. Ponieważ w naszym okręgu z roku na rok przybywa dzieci, za priorytet stawiam sobie zadbanie o ich bezpieczeństwo poprzez prawidłowe oznaczenie miejsc niebezpiecznych, szczególnie w pobliżu sklepów. Chciałbym, aby nasze osiedla tworzyły jedną całość, bez jakichkolwiek podziałów. Moim celem jest również poprawa ich wizerunku. Bardzo ważne będzie dla mnie utrzymywanie z Państwem stałego kontaktu, który pozwoli skutecznie zajmować się sprawami, które Państwa nurtują i niepokoją. Zapewniam, że będę radnym aktywnym, zdecydowanie broniącym spraw naszego okręgu. Dziękuję za oddane na mnie głosy nego miasta Marki. I wiem też, że jeden człowiek niewiele może zmienić. Ale zawsze warto próbować, ponieważ rozwiązywanie nawet drobnych problemów daje pewność, że robi się coś dobrego. Dlatego też postanowiłem ponownie kandydować do rady miasta Marki. Mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom swoją wiedzę, potencjał intelektualny i doświadczenie będę mógł wykorzystać dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Uważam, że otrzymane poparcie, dzięki moim inicjatywom, zaowocuje między innymi: modernizacją pobocza przy ul. Bandurskiego chodnik od Al. Piłsudskiego do Biedronki, ścieżka rowerowa od ul. Okólnej w stronę cmentarza, zapewnieniem bezpłatnej strefy WiFi oraz biletomatu w okolicy niektórych przystanków, np. przy ul. Rejtana, poprawą infrastruktury drogowej (drogi, oświetlenie, chodniki) w obrębie nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych, np. przy ul. Hoovera, ul. Ustronie, wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców (m.in. monitoring ulic: Bandurskiego, Okólnej, Rejtana, Piłsudskiego), stworzeniem dogodniejszych warunków do nauki, rozwoju i rekreacji dla dzieci i młodzieży, bardziej skuteczną ochroną środowiska naturalnego, bardziej efektywnym pozyskiwaniem funduszy unijnych i lepszym ich wykorzystaniem. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

8 Marcin TUŹNIK okręg nr 19 Nazywam się Marcin Tuźnik. Urodziłem się 13 sierpnia 1977 r. w Słupsku, do szkoły podstawowej uczęszczałem w Puławach. W 1998 r. ukończyłem Technikum Mechaniczne w Kazimierzu Dolnym, w 2000 r. Technikum Ekonomiczne w Nałęczowie, a w 2003 r. Wyższą Szkołę Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach pedagogika zarządzania. Do Warszawy przyjechałem za chlebem, zaraz potem zamieszkałem z Markach. Zawodowo od 14 lat jestem związany z branżą poligraficzną. Od 2003 r. prowadzę własną działalność ciężki kawałek chleba. Jestem mężem i ojcem trójki dzieci, katolikiem, Polakiem patriotą. Moje działania nastawione są na rodzinę. Uczestniczę w akcji Ratuj Maluchy rodzice chcą mieć wybór. Biorę udział w przedsięwzięciu rodziców Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, która ma na celu powstrzymanie szerzenia się agresywnej edukacji seksualnej w naszych szkołach i przedszkolach. Działam na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie posiadam konotacji partyjnych. Jestem związany z Markami kredytem hipotecznym na 30 lat. Marki to wielki potencjał tkwiący nie w budynkach, a w ludziach, takich jak Ty, Wyborco. Możesz wyrazić swoje niezadowolenie na dotychczasowy sposób zarządzania miastem i poprzeć mnie. Kandyduję do Rady Miasta. Uważam, że czas na zmiany. Marki zostały moc- Stanisław MŁODZIANOWSKI okręg nr 20 Nazywam się Stanisław Młodzianowski. Mam 56 lat. Pochodzę z rodziny od pokoleń zamieszkałej w Markach. Marki są moim miastem. Znam tu każdą uliczkę i przede wszystkim znam ludzi. Mam liczną rodzinę i wielu znajomych. Z rodziny wyniosłem szacunek dla tradycyjnych wartości, którymi kieruję się w życiu i dla pracy. Moje zainteresowania zawodowe związane są z transportem samochodowym. Już przeszło 30 lat jeżdżę po drogach Polski i Europy. Dlatego mogę porównać jakość życia w Markach i innych miastach. W Markach mamy jeszcze dużo do zrobienia. Kandydowanie traktuję jako zadanie przysłużenia się mojemu miastu. Krzysztof WASIKOWSKI okręg nr 21 Nazywam się Krzysztof Wasikowski. Mam lat 44 lata. W Markach mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą. Wraz z żoną wychowujemy troje dorastających dzieci. Poza życiem rodzinnym i pracą rozwijam też swoje zainteresowania jestem studentem IV roku Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W naszym okręgu jest jeszcze dużo spraw do zrobienia: większość ulic nie posiada chodników; brakuje połączenia komunikacyjnego ul. Zygmuntowskiej z Al. Piłsudskiego; no w tyle za ościennymi miejscowościami, sama kanalizacja w XXI wieku nie wystarczy. 8 lat obserwowałem poczynania władz Marek, oraz rosnące podatki z wiarą, że coś się zmieni na lepsze. Teraz mówię: dość. I dlatego kandyduję. Co chcę zmienić? Zbudować sieć chodników. Zmodernizować te szczątkowe chodniki, które są i pobocza tak, by dzieci idące do szkoły nie były ochlapywane przez jadące auta. Chciałbym, by na ulicach Marek były widoczne policyjne patrole. Nie podobają mi się wysokie ceny za ścieki, wodę, oraz zła jakość wody. Ważne dla mnie jako rowerzysty jest podłączenie Marek do trasy rowerowej Toruńska i budowa kolejnych tras rowerowych z funduszy UE, utwardzenie tych dróg dojazdowych, gdzie ludzie idący do pracy muszą slalomem omijać kałuże. Nie obiecuję asfaltów z dnia na dzień. Nie interesuje mnie marzenie o budowie szkoły za grube miliony w jakiejś tam przyszłości, lecz rozbudowa tych już istniejących. Darmowy internet dla wszystkich tak jak to jest w Zielonce. Marki nie są sypialnią Warszawy. Ja tu żyję. To moje i Twoje Miasto i Miasto naszych dzieci. Tu spotykamy się w sklepach, na poczcie, tu chorujemy i zdrowiejemy, mijamy się. Mamy prawo do lepszych warunków życia. Nie obiecuję lotnisk, bananów na jabłoniach, czy rewitalizacji za 100 milionów pałacyku Briggsów, podczas gdy miasto ma długi i obcina wydatki na szkoły. Przyjrzę się, jak wydawane są pieniądze oraz jak rozliczani i pilnowani są wykonawcy robót. Dziękuję za oddane na mnie głosy. Chciałbym ofiarować moją pracę i doświadczenie. Poza sprawami dotyczącymi całego miasta, przede wszystkim będę dbał o mój okręg. Szczególne wsparcie należy się Szkole Podstawowej nr 1, która uczy i wychowuje dzieci z Marek i ma ogromny wpływ na to, jakie będą przyszłe pokolenia Markowiaków. Uważam, że szkoła powinna zostać rozbudowana i dobrze wyposażona. Musi zapewnić najlepsze warunki nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli. W moim okręgu jest wiele zadań do wykonania. Drogi i chodniki muszą być dobrze wykonane, ulice prawidłowo oświetlone. Już teraz też należy przystąpić do budowy odwodnienia ulicy Mickiewicza. Podstawą mojego działania zawsze będzie stały kontakt z mieszkańcami. Zachęcam do udziału w wyborach. Dziękuję za oddany na mnie głos. brakuje oświetlenia ulic Barbary, Skrzetuskiego, Oleńki i Husarii; budowa połączenia drogowego ulic Żeromskiego i Skrzetuskiego, nie została jeszcze zakończona. W naszym okręgu jest jeszcze dużo obszarów zieleni: łąk, lasów i polnych dróg. To tu okoliczni mieszkańcy spacerują i aktywnie spędzają czas. Tu możemy odpocząć i czerpać siły do pracy. Przed nami jest dużo wyzwań, ale wiem że pracując wytrwale i w sposób zorganizowany razem możemy załatwić najważniejsze nasze sprawy. Sprzyjać temu będzie oczywiście sąsiedzkie współdziałanie Markowian zamieszkałych tu od dawna i tych mieszkających nieco krócej. Miasto nie może o nas zapominać. Ofiaruję swoją pracę i zaangażowanie w pracy na rzecz naszego okręgu. Liczę na Państwa poparcie. Dziękuję za każdy oddany głos.

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1 Ekolog Wskazówka na turę nr 1 Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy chętnie jeździliby

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej na lata 2014-2019 Strona2 Spis treści Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły... 3 Analiza obecnej sytuacji szkoły... 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK Załącznik nr 19 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 011 rok INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 011-0 ZA 011 ROK

Bardziej szczegółowo

Kandydat do Rady miejskiej

Kandydat do Rady miejskiej Mirosław Jarek 40 lat, kawaler, rodowity ŁAZISZCZANIN, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracownik KWK Bolesław Śmiały, radny miejski w kadencji 2006-2010. Jako przyszły radny chcę: kontynuować

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus OBECNA SYTUACJA Od kilku lat obserwuje się niepokojący wzrost liczby dzieci, podwożonych samochodami do szkoły i na zajęcia

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Tylko te, które uważam za ważne Tylko te, które mogą zmienić moją sytuację Wszystkie, które dotyczą mojej miejscowości

Tylko te, które uważam za ważne Tylko te, które mogą zmienić moją sytuację Wszystkie, które dotyczą mojej miejscowości Anita Basińska Raport z badań Badania zostały przeprowadzone 7 kwietnia 017r. na 1 osobach biorących udział w spotkaniu mającym na cel m.in. aktywizację mieszkańców gminy. Badanie było dwuetapowe przed

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja do uchwały

Informacja do uchwały Informacja do uchwały 1. W załączniku nr 16 Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2009 rok, dokonano następujących zmian: I. Program budowy ulic. w poz.3 projekt i przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro

Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro Prowadząca: Krystyna Materna Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole Nr 1 BAJKA w Szczytnie Termin i czas trwania projektu: listopad 2015r Warunki wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Dla tych, którzy nie znają miasta Kręsko dawniej wieś, obecnie dzielnica Brzegu Dolnego, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej do Wrocławia. Z uwagi na przyłączenie do

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne Badanie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych 1 (na podstawie: Agenda 22 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ) Wstęp Decyzje władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska Zajazd Krasny Las W celu zebrania opinii na temat popytu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Piotr Maciej Nazwisko: Dziembowski Wiek: 52 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: dziembowskip@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR XXIX/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1 Okręg 1 OKRĘG NR 1 karty 1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2- Kowaniec Or-BOM.3020.50.2014 120 000,00 zł 1077 579 1656 2 Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz komunalny Or-BOM.3020.14.2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Justin Nazwisko: Nnorom Wiek: 36 Miejsce zamieszkania: Dąbrówka Dane Kontaktowe: E-mail: jjnnorom@gmail.com Nr telefonu: 502334301 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

szkoły wybrane przez absolwentów

szkoły wybrane przez absolwentów ilość uczniów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W MARCU ROKU. W marcu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU Spis treści: I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA, NASZ UCZEŃ III.GŁÓWNE CELE IV.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK TYTUŁ PREZENTACJI. NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM. SZKOŁA PODSTAWOWA. NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM JEST SZKOŁA PODSTAWOWA.KSZTAŁCI ONA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo