Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004(0.034) Informatyka 005(0.034) Zarządzanie. Biurowość 1(0.034) FILOZOFIA 159.9(0.034) Psychologia 2(0.034) RELIGIA. TEOLOGIA 27(0.034) Chrześcijaństwo 3(0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30(0.034) Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31(0.034) Statystyka. Demografia 316(0.034) Socjologia 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka 33(0.034) Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34(0.034) Nauki prawne. Prawo 35(0.034) Administracja publiczna. Wojskowość 36(0.034) Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37(0.034) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39(0.034) Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5(0.034) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504(0.034) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51(0.034) Matematyka 52(0.034) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(0.034) Fizyka 54(0.034) Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55(0.034) Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59(0.034) Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6(0.034) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60(0.034) Biotechnologia 61(0.034) Medycyna 62(0.034) Technika 63(0.034) Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64(0.034) Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo (0.034) Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta (0.034) Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658(0.034) Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68(0.034) Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69(0.034) Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7(0.034) SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72(0.034) Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76(0.034) Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77(0.034) Fotografia i procesy pokrewne 78(0.034) Muzyka 791/792(0.034) Film. Teatr 793/794(0.034) Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799(0.034) Sport 8(0.034) JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81(0.034) Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(0.034) Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9(0.034) Literatura piękna 9(0.034) GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904(0.034) Archeologia 91(0.034) Geografia. Opisy krajów. Mapy 929(0.034) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(0.034) Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438)(0.034) Historia Polski

2 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) BARŁÓG, Piotr. Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictwie muzealnym [Dokument elektroniczny] : rozprawa doktorska / Piotr Barłóg ; [promotor Weronika Węcławska-Lipowicz ; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]. - Dane tekstowe. - Poznań : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Praca doktorska. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Bibliogr. ISBN Muzeum-Zamek (Gołuchów) 2. Wystawiennictwo 3. Gołuchów (woj. wielkopolskie) - muzealnictwo 4. Dokumenty elektroniczne b /1 Biblioteki cyfrowe organizacja - prawo - funkcjonowanie [Dokument elektroniczny] / [pr. zbior. pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej] ; Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konferencji Biblioteki cyfrowe [111]x organizacja [111]x prawo - funkcjonowanie. zorganizowanej przez Korporacjaę Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Biblioteki cyfrowe - organizacja 2. Biblioteki cyfrowe - Polska 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /2 BIDZIŃSKI, Krzysztof (1979- ). Bibliografia polskich mediów muzycznych [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Bidziński. - Dane tekstowe. - Elbląg : Krzysztof Bidziński, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych. ISBN Muzyka polska w. 2. Bibliografia 3. Dokumenty elektroniczne b /3 Edward Zyman [Dokument elektroniczny] : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / [oprac. Edward Zyman, Beata Piotrowska]. - Dane tekstowe. - Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Reader; przeglądarka internetowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zyman, Edward (1943- ) 2. Bibliografia osobowa 3. Dokumenty elektroniczne 4. Literatura polska - historia - od 1944 r. b /4 GRUCA-WÓJTOWICZ, Patrycja. Walidacja w ISO 9001: teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] / Patrycja Gruca-Wójtowicz, Agnieszka Czeluśniak. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Etena.pl, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wyd. z 2. ekranu. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Jakość produktu 2. Normy ISO Zarządzanie jakością 4. Dokumenty elektroniczne Czeluśniak, Agnieszka. b /5 PERZANOWSKA, Agnieszka. Najstarsze, najpiękniejsze, najrzadsze białe kruki z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego [Dokument elektroniczny] = The oldest, rarest and most beautifull Rara Avices in the Emeryk Hutten-Czapski Collection / Agnieszka Perzanowska. - Dane tekstowe. - Kraków : Muzeum Narodowe, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowa Seria) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Tyt. równol.: The oldest, rarest and most beautifull Rara Avices in the Emeryk Hutten-Czapski Collection. Tekst równol. pol., ang. Bibliogr. Indeks. ISBN Hutten-Czapski, Emeryk ( ) - zbiory 2. Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory 3. Zbiory muzealne - Polska 4. Kraków (woj. małopolskie) - muzealnictwo - zbiory 5. Dokumenty elektroniczne 6. Katalogi zbiorów 7. Stare druki - zbiory - Polska b /6 2

3 Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] : 10. wystawa krajowa : 18 maja-24 czerwca 2013 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 10 lipca- 23 sierpnia 2013 Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach / [pod red. Jana Wiktora Tyry ; oprac. Krzysztof Cymach]. - Dane tekstowe. - Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, ISBN Miejska Biblioteka Publiczna (Żary) - wystawy 2. Sztuka amatorska polska w. 3. Bibliotekarze - twórczość - Polska w. 4. Żary (woj. lubuskie) - wystawy - 21 w. 5. Dokumenty elektroniczne 6. Katalogi wystaw b /7 RZEWUSKI, Paweł. Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 1 [Dokument elektroniczny] / Paweł Rzewuski. - Dane tekstowe. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń, Bibliogr. ISBN Polska - kultura - biografie r. 2. Biografie 3. Dokumenty elektroniczne 4. Wydawnictwa popularne b x 2013/8 RZEWUSKI, Paweł. Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 2 [Dokument elektroniczny] / Paweł Rzewuski. - Dane tekstowe. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń, Bibliogr. ISBN Nauka - biografie - Polska - 20 w. 2. Polska - kultura - biografie - 20 w. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Wydawnictwa popularne b /9 WYGLĄDAŁA, Ewa. Rozwój zawodowy [Dokument elektroniczny] : (literatura polska i obca w wyborze) / [oprac. Ewa Wyglądała] ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 128) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. - Spis treści także ang. Indeks. 1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Oświata dorosłych 3. Szkolenie zawodowe 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /10 ŁAZOWSKA, Bożena.: Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach zob. poz. 105 MEDIA a wartości zob. poz OFERTA kulturalna Łodzi zob. poz (0.034) Informatyka BOGDANOWICZ, Bartłomiej. Kurs Blender 2.6+ [Dokument elektroniczny] / Bartłomiej Bogdanowicz. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : [Kovex Centrum Edukacyjne], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Windows Media Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Nazwa wydawcy wg bazy ISBN. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /11 Cięcie.psd i kodowanie do HTML & CSS [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 15 s. 18 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN HTML 2. Kaskadowe arkusze stylów 3. Strony WWW - programowanie 4. Dokumenty elektroniczne 5. Podręczniki b /12 IGNATOWICZ, Leszek. DeRATyzacja komputerów [Dokument elektroniczny] : jak schwytać i ubić trojany, gdy antywirusy zawodzą... / Leszek Ignatowicz. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl], cop ISBN Przestępstwo komputerowe - zapobieganie 2. Sieć komputerowa - ochrona 3. Wirusy komputerowe 4. Dokumenty elektroniczne 5. Poradniki b /13 3

4 Jak założyć sklep internetowy Prestashop [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel elektroniczny - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /14 KĘSKA, Michał. Lubię to! [Dokument elektroniczny] / [Michał Kęska ; oprac. red. i red. merytor. Jarosław Michalecki]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Nowa Era, pendrive : dźw., kolor + Książka : 120 s. ; 24 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; port USB. - Tyt. z opakowania. - Na opakowaniu: Nowoczesny pakiet do zajęć komputerowych. Zawiera: Pendrive, Lubię to! : podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6. Książka, Lubię to! : zbiór zadań do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. ISBN Informatyka - szkoły podstawowe 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki multimedialne b /15 KOSMACIŃSKI, Kazimierz. Oto ja [Dokument elektroniczny] : klasa 1 : zajęcia komputerowe / [Kazimierz Kosmaciński ; red. merytor. Tamara Machnik ; koordynator projektu Ewelina Sęk, Krzysztof Chrobot ; oprac. graf. Magdalena Pilch]. - Dane. - Kielce : Grupa Edukacyjna, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw.,kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor Intel/AMD min 2.33 GHz; 1 GB RAM; Microsoft Windows XP lub nowszy; 128 MB pamięci karty graficznej; karta dźwiękowa; Adobe Flash Player 10.0; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Informatyka - nauczanie początkowe 2. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego 3. Dokumenty elektroniczne b /16 Kurs Ableton Live [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. 18 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Ableton Live 2. Komputerowe przetwarzanie dźwięku 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /17 Kurs Adobe Audition CS6 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Audition 2. Komputerowe przetwarzanie dźwięku 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b x 2013/18 Kurs After Effects [Dokument elektroniczny] : tworzenie czołówek. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN After Effects 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /19 Kurs Blender esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /20 Kurs Blender [Dokument elektroniczny] : szybki start. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /21 Kurs Gmail [Dokument elektroniczny] : warsztat pracy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Poczta elektroniczna 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b x 2013/22 4

5 Kurs InDesign [Dokument elektroniczny] : zaawansowany. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN InDesign 2. Programy wydawnicze 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /23 Kurs Joomla - rozwiązania dla biznesu [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /24 Kurs Joomla - społeczności [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /25 Kurs Joomla 2.5 [Dokument elektroniczny] : sklep internetowy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 20 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows /Mac OS; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel elektroniczny 2. Joomla! 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /26 Kurs Joomla 2.5 [Dokument elektroniczny] : tworzenie szablonów. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows /Mac OS; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /27 Kurs Joomla [Dokument elektroniczny] : tworzenie dodatków. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac/Linux; rozdzielczość ekranu 1024x768; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /28 Kurs Lightroom 4 korekcja fotografii [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Przetwarzanie obrazów - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Grafika komputerowa 4. Podręczniki b /29 Kurs Lightroom 4 warsztat pracy [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 17 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Przetwarzanie obrazów - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Grafika komputerowa 4. Podręczniki b /30 Kurs Photoshop CS6 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 24 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /31 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : kreatywna fotografia ślubna. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Dokumenty elektroniczne 3. Fotografia ślubna - technika 4. Podręczniki b x 2013/32 5

6 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : kreatywne techniki pracy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /33 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : projektowanie stron. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /34 Kurs Pinnacle - zaawansowany [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edytory wideo 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /35 Kurs Pinnacle 16 [Dokument elektroniczny] : szybki start. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edytory wideo 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /36 Kurs tworzenie stron ASP.NET [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Max OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN ASP.NET 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /37 Kurs tworzenie stron z WordPeress [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN WordPress 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /38 Kurs WordPress [Dokument elektroniczny] : tworzenie motywów. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN WordPress 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /39 NALEJ, Kamil. Pisz i zarabiaj w internecie [Dokument elektroniczny] : praktyczne porady / Kamil Nalej. - Dane tekstowe. - Poznań : Agencja Reklamowa Marango, Dostępny także w formacie epub i MOBI. ISBN Marketing elektroniczny 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /40 NIEWIAROWSKI, Artur. Szybko zrozumieć Visual Basic [Dokument elektroniczny] / Artur Niewiarowski. - Dane tekstowe. - Kraków : [Artur Niewiarowski], cop Indeks. ISBN Visual Basic 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /41 Patrz.pl serwis internetowy [Dokument elektroniczny] / [oprac. Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów]. - Dane tekstowe. - Poznań : Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Case study. Publikacja powstała w ramach projektu o projekcie Im się udało! Kampania promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Dostępny także w wersji elektronicznej. ISBN : bezpł. 6

7 1. Inkubatory przedsiębiorczości - Polska 2. Innowacje - Polska 3. Portal internetowy 4. Wielkopolskie, województwo - gospodarka 5. Dokumenty elektroniczne b /42 PIECHOTA, Jacek. Java [Dokument elektroniczny] : instalacja i konfiguracja narzędzi / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Java (język programowania) 2. Programowanie (informat.) 3. Dokumenty elektroniczne b /43 Pozycjonowanie i optymalizacja stron w praktyce SEO [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 15 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Strony WWW 2. Wyszukiwarki internetowe 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /44 Responsive web design & bootstrap [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Programy komputerowe 2. Strony WWW - projekty 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /45 STRZECHA, Krzysztof. Współpraca mobilnych urządzeń telekomuniakcyjnych z centralnymi punktami akwizycji danych w społecznościowym projekcie gromadzenia informacji o aktywności rekreacyjno-turystycznej na terenie aglomeracji łódzkiej [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Strzecha, Tomasz Koszmider, Konrad Stępień. - Dane tekstowe. - Łódź : InterData, Na ekranie tyt.: Łódzki Nawigator Turystyczny. Bibliogr. ISBN Komputery - stosowanie 2. Telekomunikacja - urządzenia - projekty 3. Łódzkie, województwo (od 1999) - turystyka 4. Dokumenty elektroniczne Koszmider, Tomasz. ; Stępień, Konrad. b /46 TOMCZYK, Tomek. Bloger [Dokument elektroniczny] / Tomek Tomczyk. - Dane tekstowe. - [Katowice] : Wydaje.pl, cop ISBN Blogi 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /47 Zajęcia komputerowe [Dokument elektroniczny] : edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 / [scen. Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska, Anna Kulesza]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Galeria Możliwości) Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz; 1 GB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP/Vista/7; karta graficzna, rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa, głośniki. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wesji z etykiety na dysku. ISBN Informatyka - nauczanie początkowe 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki dla szkół podstawowych b /48 CHOMICZEWSKI, Witold.: Ustawa o ochronie baz danych zob. poz. 264 CISŁO-LESICKA, Urszula.: Konwersja bazy danych topograficznych do postaci 3D zob. poz. 750 EACTIVE s.c. zob. poz. 159 GRUSZCZYŃSKI, Wojciech: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych zob. poz. 973 INFORMATYKA zob. poz. 617 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 627 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 628 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 629 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 630 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 631 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 632 LEKCJE z komputerem zob. poz

8 LEKCJE z komputerem zob. poz. 644 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java zob. poz. 748 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java Script zob. poz. 746 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java. zob. poz. 747 WOŁOWSKI, Franciszek: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych zob. poz. 53 WYSOCKA, Anna.: Zajęcia komputerowe z pomysłem zob. poz. 734 WYSOCKA, Anna.: Zajęcia komputerowe z pomysłem zob. poz. 735 ZAJĘCIA komputerowe zob. poz. 736 ZWROT cyfrowy w humanistyce Internet - Nowe Media - Kultura 2.0 zob. poz (0.034) Zarządzanie. Biurowość KACZMARSKA, Katarzyna. Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Kaczmarska. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Etena.pl, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wyd. z 2. ekranu. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zarządzanie jakością - prace dyplomowe 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /49 Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Anna Kosieradzka ; [Iwona Głażewska et al.]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wydawnictwo Edu-Libri, Dostępny online w 3 formatach. - Bibliogr. ISBN (e-book PDF) ISBN (e-book epub) ISBN (e-book mobi) 1. Twórczość 2. Zarządzanie 3. Dokumenty elektroniczne Głażewska, Iwona (nauki ekonomiczne). b /50 UCTE 2012 [Dokument elektroniczny] : UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education - Global Benchamrking and Monitoring 7-9 December, Krakow, Poland : conference proceedings / [ed. Janusz Szpytko]. - Dane tekstowe. - Kraków : SITPH, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Benchmarking 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /51 WIŚNIEWSKA, Magdalena. Zarządzanie [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla studentów studiów e-learningowych / Magdalena Wiśniewska. - Dane tekstowe. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Organizacje - zarządzanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie b /52 WOŁOWSKI, Franciszek (informatyk). Bezpieczeństwo systemów informacyjnych [Dokument elektroniczny] : praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi / Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki. - Dane tekstowe. - Kraków : Wydawnictwo Edu-Libri, cop Dla administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kadry kierowniczej organizacji, specjalistów od zapewniania bezpieczeństwa w organizacjach. - Bibliogr. ISBN ISBN (pdf) ISBN (epub) 1. Informacje niejawne - ochrona 2. Systemy informacyjne - ochrona 3. Zarządzanie ryzykiem 4. Dokumenty elektroniczne 5. Poradniki Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. b /53 8

9 BLUMCZYŃSKA, Ewa.: Zarządzanie przez jakość na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Promed sp. z o. o. zob. poz. 774 EKSTOWICZ, Czesława.: System zarządzania jakością w opiece zdrowotnej na przykładzie wybranej placówki i jego wpływ na satysfakcję personelu i pacjentów zob. poz. 806 ROBACZYK, Agnieszka.: Wdrażanie systemu HACCP zob. poz. 919 UNIWERSYTET trzeciej generacji zob. poz. 727 WZORY pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych zob. poz (0.034) FILOZOFIA BARTOSZEWSKI, Jakub. Filozofia człowieka [Dokument elektroniczny] : skrypt dla studentów studiów humanistycznych i społecznych / Jakub Bartoszewski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. - Dane tekstowe. - Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna w Sieradzu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnikcd-rom. - Tyt. z ekranu tyt. Bibliogr. ISBN Filozofia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie b /54 Chrystian Ambroży Kochlewski, polski uczeń Komeniusza [Dokument elektroniczny] / [wstęp, transkrypcja i oprac. tekstu Runa złotego Mariola Jarczykowa ; oprac. red. Roman Nowoszewski]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wojciech Kochlewski : Towarzystwo Bibliofilów Polskich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Zawiera także faks. wydań oryg.: Norymberga 1659, Lubcz Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Zawiera: Reguły życia rozumnego, harmonijnego, spokojnego, aktywnego, przeładowanego zajęciami, gwarantującego godny odpoczynek, wreszcie życia-podróży = Regulae vitae sapientis, harmonicae, tranquillae, actuose, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique / Jan Amos Komeński ; [przeł. i oprac. Ida Radziejowska]. Pośmiertna pochwała Latorośli Kwietnego Szczepu, Przeszlachetnego Pana Chrystiana Ambrożego z Falkehan Kochlewskiego, zerwanej z Zielonej Łąki Młodości, z pola Cnoty i przesadzonej do nieba, na wysoką i wzniosłą górę nieskończonej wieczności = Germinis floridae stirpis Nobilissimi Domini Christiani Ambrosii de Falkehan Kochlewski Ex Virenti Iuventae Prato & Virtutis area Decerpti Atque Super Aeviternae in coelo perennitatis Montem altum & aggestum Plantati Laus Posthuma / Michał Matysewicz ; [przeł. Tomasz Płóciennik]. Bibliogr. przy posł. ISBN Kochlewski, Ambroży Chrystian ( ) 2. Życie - filozofia - 17 w. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Mowy łacińskie - 17 w. Kochlewski, Wojciech. b /55 Logika dla prawników [Dokument elektroniczny] / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Podręczniki LexisNexis) Indeks. ISBN Logika 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Lewandowski, Sławomir (prawnik). b /56 Logika dla prawników [Dokument elektroniczny] / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Podręczniki LexisNexis) Indeks. ISBN Logika 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Lewandowski, Sławomir (prawnik). b /57 ŁOŚ, Paweł Kazimierz. Umysły a powstawanie gatunków [Dokument elektroniczny] / Paweł Kazimierz Łoś. - Dane tekstowe. - Koszalin : Paweł Kazimierz Łoś, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Darwinizm 2. Ewolucja - filozofia 3. Dokumenty elektroniczne b /58 9

10 PIECHOTA, Jacek. Księga przemian I Cing [Dokument elektroniczny] / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Digital Editions; Adobe Shockwave Player; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Wu Jing. Ying - analiza i interpretacja 2. Wróżbiarstwo - Chiny 3. Dokumenty elektroniczne b /59 BOGUCKA, Iwona.: Etyka w administracji publicznej zob. poz. 525 LEWANDOWSKI, Sławomir: Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej zob. poz. 375 MALINOWSKI, Andrzej: Pytania i odpowiedzi zob. poz. 382 POSŁUSZNY, Jacek.: Z badań nad Nietzscheańską psychologią resentymentu zob. poz. 67 PRAWO, język, logika zob. poz. 434 W DRODZE do brzegu życia. zob. poz. 949 WYSZYŃSKI, Stefan: Nauczanie o małżeństwie i rodzinie zob. poz (0.034) Psychologia BORKOWSKI, Radosław. Świadomy partner, nieświadomy partner [Dokument elektroniczny] / Radosław Borkowski. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, ISBN Stosunki interpersonalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /60 GÓRSKA, Katarzyna (psycholog). Jak odnaleźć prawdziwą miłość? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Górska. - Wyd Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Informacje o wydaniu ze strony red.. ISBN Miłość - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b x 2013/61 GÓRSKA, Katarzyna (psycholog). Jak stworzyć udany związek? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Górska. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, ISBN Stosunki interpersonalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /62 KAMOLA-OLSZEWSKA, Mirosława. Jak pomóc dziecku, gdy się rozstajemy, czyli rozwód z ograniczonymi stratami [Dokument elektroniczny] / Mirosława Kamola- -Olszewska. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Majewski Business Consulting, cop (Seria Bestseller) ISBN Dziecko - psychologia 2. Rozwód - a dziecko 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /63 Macierzyństwo bez lukru [Dokument elektroniczny] : mity, stereotypy, banały czyli odczarowujemy zaklęcia związane z macierzyństwem. 2 / [red. Joanna Skotnicka, Dorota Smoleń]. - Dane tekstowe. - Poznań: Oficyna wydawnicza RW2010, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Zebrane w 2012 r. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Macierzyństwo - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Blogi 4. Antologie 5. Pamiętniki polskie - 21 w. b /64 MOSNA-BOJARSKA, Katarzyna. Rozstanie [Dokument elektroniczny] : jak uniknąć cierpienia? / Katarzyna Mosna-Bojarska. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Majewski Business Consulting, cop (Seria Bestseller) ISBN Kobieta - psychologia 2. Stosunki interpersonalne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /65 10

11 PIECHOTA, Jacek. Tarot marsylski [Dokument elektroniczny] / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Publikacja zawiera także aplikację do wróżenia z kart tarota. ISBN Tarot 2. Dokumenty elektroniczne b /66 POSŁUSZNY, Jacek. Z badań nad Nietzscheańską psychologią resentymentu [Dokument elektroniczny] / Jacek Posłuszny. - Dane tekstowe. - Warszawa : Difin, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. ISBN Nietzsche, Friedrich ( ) 2. Reginster, Bernard 3. Filozofia - krytyka 4. Uczucia - filozofia 5. Wartość - filozofia - historia - Niemcy - 19 w. 6. Wartość - filozofia - historia - Stany Zjednoczone - 20 w. 7. Wartość - psychologia 8. Dokumenty elektroniczne b /67 ZIENKOWICZ, Agnieszka. Przestraszony umysł [Dokument elektroniczny] / Agnieszka Zienkowicz. - Dane tekstowe. - [Katowcie : Wydaje.pl], cop Dokument w 3 formatach: PDF, Mobi, epub. Inf. o wyd. z bazy ISBN. ISBN (PDF) ISBN (Mobi) ISBN (epub) 1. Strach - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Wydawnictwa popularne b /68 BROŻYNA, Violetta.: Stres i sposoby radzenia sobie w pracy zawodowej pielęgniarek na podstawie badań przeprowadzonych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej zob. poz. 780 COP, Renata.: Zmęczenie leczeniem przeciwnowotworowym u pacjentów DCO we Wrocławiu w materiale własnym 790 DEATH education zob. poz. 794 FOJCIK, Anna.: Postawy pacjentów wobec choroby i śmierci w waunkach leczenia szpitalnego zob. poz. 808 GRĘDA, Anna.: Dziecko z autyzmem w rodzinie zob. poz. 816 GRZELAK, Szymon.: Dziki ojciec zob. poz. 602 HANUSEK, Aurelia.: Problem wypalenia zawodowego w szpitalach zob. poz. 822 JARMAKOWICZ, Beata.: Pomoc psychospołeczna dzieciom z zespołem FAS zob. poz. 831 zob. poz. KALETA, Katarzyna.: Sposoby udzielania wsparcia dla rodziny pacjenta chorego terminalnie na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Górniczo Hutniczym Miedziowego Centrum Zdrowia zob. poz. 838 KORDEUSZ, Katarzyna.: Problemy psychospołeczne pacjentów po amputacji kończyn zob. poz. 847 KOWALCZYK, Iwona.: Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek zob. poz. 848 KOWALIK, Halina.: Depresja jako najbardziej rozpowszechniony problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa i wyzwanie dla opieki pielęgniarskiej zob. poz. 849 KRAWCEWICZ, Aneta.: Ziarnica złośliwa widziana oczyma pacjenta zob. poz. 853 KUBÓW, Anna.: Przyczyny lęku u pacjentów przed wybranymi badaniami endoskopowymi zob. poz. 859 LATANOWICZ, Joanna.: Wyczerpanie członków rodziny opieką nad chorym z otępieniem zob. poz. 863 LIGIŻYŃSKA, Izabela.: Zmiana świadomości własnego problemu alkoholowego w wyniku oddziaływań psychoterpeutycznych na przykładzie pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Sieniawce zob. poz. 867 LOREK, Jolanta.: Umieranie i śmierć w odczuciach chorego, jego rodziny i pielęgniarek zob. poz. 869 MAKSYMOWICZ, Renata.: Techniki relaksacyjne jako metoda promocji zdrowia w pracy pielęgniarki psychiatrycznej w zaburzeniach lękowych z napadami paniki zastosowane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Legnicy zob. poz. 875 METODY i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu zob. poz. 50 OKRASKA-ĆWIEK, Beata.: Diagnoza przedszkolna zob. poz. 676 PILŚNIAK, Mirosław: Krótka kołdra zob. poz. 91 SALAMON, Katarzyna.: Zaburzenia odżywiania występujące u młodzieży w wieku szkolnym w ocenie pielęgniarki zob. poz.

12 SANAK, Krystyna.: Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych na przykładzie wybranego ZOZ-u zob. poz. 922 SOCIAL contexts of child development zob. poz. 113 ŚWISŁOCKA, Beata.: Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek anestezjologicznych pracujących w oddziałach intensywnej terapii zob. poz. 945 TYLNA, Ewa.: Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego oddziałów stacjonarnych na przykładzie wybranej placówki opieki zdrowotnej zob. poz (0.034) RELIGIA. TEOLOGIA ADDINGTON, Gordon L. Biblia w 365 dni [Dokument elektroniczny] : plan czytania Pisma Świętego / Gordon L. Addington ; [tł. Zbigniew Szalbot]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty biblijne: Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w[111]xpolsce, Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Modlitwa - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b /69 Biblia. NT Nowe Przymierze i Psalmy [Dokument elektroniczny] : Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy / przekł. z jęz. grec. i hebr. Ewangeliczny Instytut Biblijny ; [tł. Anna Haning, Piotr Zaremba ; red. nauk. Dariusz Banicki et al.]. - Wyd Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT 2. Biblia. ST. Księga Psalmów 3. Dokumenty elektroniczne b /70 Biblia. ST. Księga Psalmów Księga Psalmów [Dokument elektroniczny] / [tł. Piotr Zaremba ; red. nauk. Robert Merecz, Piotr Muchowski, Andrzej Zaborski] ; przekł. z jęz. hebr. Ewangeliczny Instytut Biblijny. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. ST. Księga Psalmów 2. Dokumenty elektroniczne b /71 CARSWELL, Roger. Nikt nie rodzi się ateistą [Dokument elektroniczny] / Roger Carswell ; [tł. Irena Kanicka]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Pallottinum ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Ateizm 2. Chrześcijaństwo 3. Dokumenty elektroniczne 4. Rozmyślania religijne b /72 KOCHAŃCZYK, Jan (1950- ). Komuniści, naziści i Harry Potter [Dokument elektroniczny] / Jan Kochańczyk. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, (Tajne i Poufne Sekrety Historii) Tryb dostępu: online. masoni - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Neopoganizm 2. Religijność 3. Dokumenty elektroniczne 4. Publicystyka polska - 21 w. b /73 MARTIN, Albert N. Co to znaczy być chrześcijaninem? [Dokument elektroniczny] / Albert N. Martin ; [tł. Agnieszka Kilan]. - Wyd. 2 popr. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Pallottinum Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Rozmyślania religijne 3. Dokumenty elektroniczne b /74 12

13 MATUSIAK, Szymon. Inny Jezus, inny duch, inna ewangelia [Dokument elektroniczny] : kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii / Natan Chesed. - Wyd. 3 popr. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Świadkowie Jehowy - krytyka 3. Dokumenty elektroniczne b /75 PIETRASIK, Kamil. Religie w wybranych państwach Afryki [Dokument elektroniczny] / Kamil Pietrasik. - Dane tekstowe. - Stare Miasto : Wydawnictwo Witanet, Bibliogr. ISBN Religia - Afryka 2. Dokumenty elektroniczne b /76 WICHARY, Mateusz (1976- ). Najczęstsze pytania o protestantyzm [Dokument elektroniczny] / Mateusz Wichary. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. s ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Protestantyzm 2. Dokumenty elektroniczne b /77 WIJK, B.J. van. Biblia dla dzieci [Dokument elektroniczny] : lektura na każdy dzień / B. J. van Wijk ; [il. Albert Wessels ; tł. zespół ; red. Jarosław Jankowski]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Nazwy ksiąg biblijnych pochodzą z Biblii Warszawskiej. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia dla dzieci 2. Dokumenty elektroniczne b x 2013/78 DEATH education zob. poz. 794 PIECHOTA, Jacek.: Księga przemian I Cing zob. poz (0.034) Chrześcijaństwo ADAMSKI, Michał. Miłość która się spóźnia [Dokument elektroniczny] / Michał Adamski. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop (Pustelnia - W drodze) Dostępny takżr w wersji drukowanej. ISBN Duchowość katolicka 2. Miłość - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b x 2013/79 Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza Droga Jezusa [Dokument elektroniczny] : Ewangelia Łukasza : przekład współczesny. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Przekł. dynamiczny Ewangelii wg św. Łukasza na podstawie Novum Testamentum Graece, wyd. 27. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza 2. Dokumenty elektroniczne b /80 Biblia. NT Nowe Przymierze [Dokument elektroniczny] : Pismo Święte Nowego Testamentu / przekł. z jęz. grec. Ewangeliczny Instytut Biblijny ; [tł. Anna Haning, Piotr Zaremba ; red. nauk. Dariusz Banicki et al.]. - Wyd Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT 2. Dokumenty elektroniczne b /81 13

14 Biologia [Dokument elektroniczny] : foliogramy. - Dane. - [Gdynia] : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, [2012]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Flash Player 9.0; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dla klas 1-3 : gimnazjum. 1. Biologia - nauczanie - gimnazja 2. Dokumenty elektroniczne 3. Foliogramy 4. Materiały pomocnicze dla gimnazjów b /82 Brama do wolności [Dokument elektroniczny] : III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski = Puerta Hacia la Libertad : III peregrinación de Juan Pablo II a Polonia / [pod red. Zdzisława Struzika, Pawła Skibińskiego ; [tł. Dominika Bitkowska-Sulich, Dominika Urbańska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, ISSN ) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, z 25 maja 2012 r. zorganizowanej przez Muzeum Jana Pawla II i Prymasa Wyszyńskiego. Instytut Papieża Jana Pawla II. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Tekst równol. pol., hisz. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) - podróże apostolskie - Polska 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /83 CARSWELL, Roger. Pytania o wiarę [Dokument elektroniczny] / Roger Carswell ; [tł. Jarosław Jankowski ; Irena Kanicka]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Text taken in part and used with permission from: Grill a[111]xchristian : answers to tough questions about christianity, God and the Bible. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Wiara - chrześcijaństwo 2. Dokumenty elektroniczne b /84 Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2011 [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Witold Zdaniewicz, Wojciech Sadłoń] ; Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Statystyka Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce ISSN ; 19) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokumen toffline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Duchowieństwo katolickie - Polska - 21 w. 2. Dokumenty elektroniczne 3. Spisy b /85 JĘDRZEJEWSKI, Wojciech (1968- ). Ewangeliarz dominikański [Dokument elektroniczny] / Wojciech Jędrzejewski. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop Informacje o wydaniu ze strony redakcyjnej. Indeks. ISBN Biblia. NT. Ewangelie - analiza i interpretacja 2. Dominikanie - duchowość 3. Dokumenty elektroniczne 4. Rozmyślania religijne b /86 KOZACKI, Paweł (1965- ). Spowiedź bez końca [Dokument elektroniczny] : o grzechu, pokucie i nowym życiu / rozmawiają dominikanie Paweł Kozacki i Wojciech Prus. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop ISBN Prus, Wojciech (1964- ) 2. Grzech - katolicyzm 3. Pokuta - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne 5. Publicystyka polska - 21 w. Prus, Wojciech (1964- ). b /87 Najważniejsza rzecz w życiu [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty z[111]xpisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Rozmyślania religijne 2. Dokumenty elektroniczne b /88 14

15 PACHOCKI, Krzysztof (1959- ). Robinson [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Pachocki. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop ISBN Duchowość katolicka 2. Dokumenty elektroniczne b /89 PAŁYS, Krzysztof (1979- ). Ludzie 8 dnia [Dokument elektroniczny] : autostopem do Matki Teresy / Krzysztof Pałys ; [rys. Jolanta Franus]. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop (Opowieści Przydrożne) ISBN Pałys, Krzysztof (1979- ) 2. Dominikanie - Polska - 21 w. 3. Bałkańskie, kraje - 21 w. 4. Dokumenty elektroniczne 5. Literatura podróżnicza polska - 21 w. b /90 PILŚNIAK, Mirosław (1959- ). Krótka kołdra [Dokument elektroniczny] : o dialogu małżeńskim / Mirosław Pilśniak. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop Bibliogr. ISBN Małżeństwo - etyka - katolicyzm 2. Małżeństwo - psychologia 3. Małżeństwo - teologia - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /91 PYDA, Janusz (1980- ). Listy starego anioła do młodego [Dokument elektroniczny] / Janusz Pyda. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop ISBN Etyka chrześcijańska - katolicyzm 2. Wartość - katolicyzm 3. Wiara - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /92 RYŚ, Grzegorz (1964- ). Stało się słowo [Dokument elektroniczny] / Grzegorz Ryś. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop (Pustelnia - W drodze) ISBN Biblia - analiza i interpretacja 2. Rekolekcje 3. Słowo Boże - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /93 Skąd mogę wiedzieć, czy Jezus naprawdę istniał? [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Jezus Chrystus 2. Chrześcijaństwo - historia 3. Dokumenty elektroniczne b /94 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. O Matce Boga : refleksje nad mariologią [Dokument elektroniczny] / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl], Bibliogr. ISBN Mariologia 2. Dokumenty elektroniczne b /95 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. Duchowość maryjna na podstawie dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i Michała van Ballaerta [Dokument elektroniczny] / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - Warszawa : Przemysław Śniegowski, cop Bibliogr. ISBN Ludwik Maria Grignion de Montfort (św. ; ) - duchowość 2. Mariologia 3. Dokumenty elektroniczne b /96 15

16 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. Rok wiary [Dokument elektroniczny] : refleksje nad wiarą / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl.], Inf. o wydawcy z bazy ISBN. Bibliogr. ISBN Wiara - katolicyzm 2. Dokumenty elektroniczne 3. Rozmyślania religijne b x 2013/97 WYSZYŃSKI, Stefan ( ). Nauczanie o małżeństwie i rodzinie [Dokument elektroniczny] : antologia tekstów / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski ; [red. nacz. Zdzisław Struzik ; zespół red. Instytut Papieża Jana Pawła II]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. Indeksy. ISBN Wyszyński, Stefan ( ) - nauczanie 2. Pedagogika rodziny 3. Rodzina - teologia - katolicyzm 4. Wychowanie w rodzinie - katolicyzm 5. Antologie 6. Dokumenty elektroniczne b /98 WYSZYŃSKI, Stefan ( ). Nauczanie o małżeństwie i rodzinie [Dokument elektroniczny] : antologia tekstów / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski ; [red. nacz. Zdzisław Struzik ; zespół red. Instytut Papieża Jana Pawła II]. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. Indeksy. ISBN Wyszyński, Stefan ( ) - nauczanie 2. Pedagogika rodziny 3. Rodzina - teologia - katolicyzm 4. Wychowanie w rodzinie - katolicyzm 5. Antologie 6. Dokumenty elektroniczne b /99 ZIOŁO, Michał (1961- ). Inne sprawy [Dokument elektroniczny] / Michał Zioło. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, cop Dostepny także w wersji drukowanej. ISBN Jezus Chrystus - katolicyzm 2. Bóg - katolicyzm 3. Filozofia chrześcijańska 4. Medytacja - katolicyzm 5. Modlitwa - katolicyzm 6. Dokumenty elektroniczne 7. Rozmyślania religijne b /100 GRZELAK, Szymon.: Dziki ojciec zob. poz. 602 STRUZIK, Zdzisław: Dziękujemy za wartości zob. poz. 715 SZANCIŁO, Maciej: Podręcznik gramatyki języka łacińskiego dla studentów prawa, medycyny i kleryków zob. poz (0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA WOS [Dokument elektroniczny] : wiedza o społeczeństwie. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop pendrive : dźw., kolor. Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz; 1 GB RAM (dla Win XP min. 512 MB); 300 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP/Vista/7; karta graficzna, rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa, głośniki; port USB. - Tyt. z opakowania. - Na opak.: Multibook : interaktywny podręcznik dla nauczyciela. Materiał dydaktyczny dla nauczyciela; szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. ISBN Wychowanie obywatelskie - szkoły ponadgimnazjalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych 4. Podręczniki multimedialne b /101 Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet - Nowe Media - Kultura 2.0 / [Dokument elektroniczny] pod red. Andrzeja Radomskiego Radosława Bomby. - Dane tekstowe. - Lublin : E-naukowiec, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet-Nowe Media-Kultura października 2012, Lublin. Dostępny także w wersji elektronicznej. Bibliogr. przy ref. ISBN Internet - socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Nauki społeczne 4. Społeczeństwo informacyjne 5. Dokumenty elektroniczne 6. Materiały konferencyjne 16

17 Radomski, Andrzej (1964- ). b /102 31(0.034) Statystyka. Demografia KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ (2012 ; Poznań). Kongres Statystyki Polskiej [Dokument elektroniczny] : z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego / [org. Polskie Towarzystwo Statystyczne et al.]. - Dane. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z opakowania. - Materiały z Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań kwietnia Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Bibliogr. ISBN (całość) ISBN ISBN ISBN ISBN Polskie Towarzystwo Statystyczne 2. Statystyka 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /103 Ludność w województwie śląskim [Dokument elektroniczny] : stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac pod kier. Aurelii Hetmańskiej ; red. merytor. Dorota Bednarek et al.] ; Urząd Statystyczny w Katowicach. - Dane tekstowe. - Katowice : Urząd Statystyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; Microsoft Excel; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na stronie red. ISBN , na etykiecie dysku ISBN Dostępny także w wersji elektronicznej. ISBN Spis powszechny - Polska r. 2. Śląskie, województwo (od 1999) - ludność 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /104 ŁAZOWSKA, Bożena. Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach [Dokument elektroniczny] / oprac. Bożena Łazowska ; Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Indeks. 1. Główny Urząd Statystyczny 2. Statystyka publiczna - Polska 3. Urzędy statystyczne - Polska 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /105 BORKOWSKA, Krystyna.: Prestiż zawodu pielęgniarskiego w opinii młodzieży kończącej licea ogólnokształcące zob. poz. 779 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim zob. poz. 991 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie lubelskim zob. poz. 992 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie podlaskim zob. poz. 993 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie pomorskim zob. poz. 994 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim zob. poz. 995 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim zob. poz. 996 CZŁOWIEK najlepsza inwestycja zob. poz. 150 DEMJANOWICZ, Małgorzata.: Komunikowanie się z pacjentem z chorobą Alzheimera zob. poz. 795 FLAK, Małgorzata.: Styl życia człowieka a choroby układu krążenia zob. poz. 807 FORDOWSKA, Henryka.: Polskie pielęgniarki wobec wielokulturowości pacjentów zob. poz. 809 GIEZEK, Magdalena.: Jakość życia pacjentów po leczeniu krwawienia z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych metodą endowaskularną zob. poz. 812 GORCZYCA, Piotr Wacław.: Zaburzenia psychiczne i uzależnienie od alkoholu w obszarach miasta - kompendium psychiatrii ekologicznej zob. poz. 814 JANUSZEWSKA, Joanna.: Postawy człowieka wobec starości w opinii wybranych grup wiekowych zob. poz. 830 KAMSKA, Jagoda.: Pielęgniarswo jako zawód w opinii młodzieży klas maturalnych zob. poz. 839 KOWALSKA, Bernarda.: Świadomość rodziców w zakresie znaczenia szczepień ochronnych dla zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci zob. poz. 851 KRYSZTOFIAK, Anita.: Problemy biopsychospołeczne osób z niedosłuchem na przykładzie pacjentów geriatrycznych i ich rodzin zob. poz

18 LEWANDOWSKA, Beata.: Prawne, etyczne i moralne aspekty transplantologii zob. poz. 865 MACHOWSKA, Wanda.: Wiedza rodziców dotycząca szczepień ochronnych dzieci i młodzieży zob. poz. 872 MANISZEWSKA, Edyta.: Znaczenie komunikacji w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie zob. poz. 879 NOWACKI, Marek: The determinants of satisfacion of tourist attractions visitors zob. poz. 200 RAPORT z wyników w województwie pomorskim zob. poz. 214 TECHNET Europe 2013 zob. poz. 987 VON Rohrscheidt, Armin Mikos: Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany zob. poz. 230 WIECHETEK, Magdalena.: Ocena świadomości kobiet na temat zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w chorobie niepłodności na podstawie badań przeprowadzonych w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zob. poz (0.034) Socjologia Aktualne problemy mediów polskojęzycznych na Litwie [Dokument elektroniczny] : materiały z konferencji zorganizowanej przez senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu 24 listopada 2012 r. Cz. 2 / [oprac. Małgorzata Lipińska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Window s98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Polacy za granicą - Litwa - od 1991 r. 2. Środki masowego przekazu 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /106 Čelovek, soznanie, kommunikaciâ, internet [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Lûdmila Šipelevič]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata. Człowiek, świadomość, komunikacja, Internet, Warszawa, 9-13 maja 2012 r. - Na publikacji ISSN , Studio Rossica. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Język rosyjski - nauczanie 2. Język rosyjski - socjologia 3. Komunikacja międzykulturowa 4. Dokumenty elektroniczne 5. Materiały konferencyjne b /107 DYBOWSKA, Ewa. Teoria systemowej pracy z rodziną [Dokument elektroniczny] / Ewa Dybowska. - Dane tekstowe. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Rodzina 2. Wychowanie w rodzinie - teoria 3. Dokumenty elektroniczne b /108 KOPROWSKI, Marek ( ). Spowiedź praktykującego alkoholika [Dokument elektroniczny] / Marek Koprowski ; [słowo wstępne Mateusz Koprowski ; oprac. Mateusz Koprowski]. - Dane tekstowe. - Łódź : Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś, ISBN [111]x 1. Koprowski, Marek ( ) 2. Alkoholicy - Polska - od 1944 r. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Pamiętniki polskie - od 1944 r. b /109 KOSTECKA, Anna. Akademia Interkulturalna - dobre praktyki [Dokument elektroniczny] / Anna Kostecka, Iga Machalewska. - Dane tekstowe. - Kraków : Stowarzyszenie Interkulturalni PL, ISBN Małopolskie, województwo - kultura 2. Dokumenty elektroniczne Machalewska, Iga. b /110 Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej [Dokument elektroniczny] / [oprac. Dariusz Polakowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN

19 1. Kapitał społeczny - Polska - 21 w. 2. Społeczności lokalne - Polska - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /111 SIEROŃ-GALUSEK, Dorota. Pogranicze [Dokument elektroniczny] : o odradzaniu się kultury / Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek. - Dane tekstowe. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Bibliogr. Indeks. ISBN Antropologia społeczna 2. Komunikacja międzykulturowa - Polska 3. Regionalizm - Polska 4. Podlasie - kultura 5. Dokumenty elektroniczne Galusek, Łukasz (1973- ). b /112 Social contexts of child development [Dokument elektroniczny] / [ed. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel]. - Dane tekstowe. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Dziecko - psychologia 2. Dziecko - socjologia 3. Dokumenty elektroniczne b /113 W sieci kultury [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010]. - 2 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety an dysku. Płyty zawierają nagrania z obrad Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w dn września 2009 oraz materiały dotyczące Kongresu (wybory zdjęć, artykułów prasowych, publikacji itp.) 1. Kultura - od 1989 r. 2. Polska - kultura 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /114 Z szerszej perspektywy [Dokument elektroniczny] : gender / zbiór tekstów pod red. Aleksandry A. Wycisk, Żanety Krawczyk- -Antońskiej. - Dane tekstowe. - Ruda Śląska ; Katowice : Agencja Wydawniczo Reklamowa Omnidium, Dokumenty elektroniczne b /115 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny] / [zespół red. przewodn. Stanisław Koziej et al.] ; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Dostepny także w wersji drukowanej. ISBN Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /116 CHWEDORUK, Wioletta. Potencjalny konflikt z Iranem [Dokument elektroniczny] / Wioleta Chwedoruk. - Dane tekstowe. - [Bielsko-Biała : Matchbox Ahsan Ridha Hassan], Nazwa wydawcy i miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. ISBN Bliski Wschód - prognozy 2. Iran - polityka międzynarodowa - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /117 JOHNSON, Steven L. (1968- ). Wygrywanie debat [Dokument elektroniczny] : przewodnik po debatach parlamentarnych / Steven L. Johnson. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Fundacja Polska Debatuje, ISBN Dyskusja - metody 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /118 DĘBSKA, Monika Magdalena.: Ustawa o partiach politycznych zob. poz. 286 HISTORIA ustroju i prawa polskiego zob. poz

20 33(0.034) Nauki ekonomiczne ALLEN, Mark (1947- ). Kryzys fiskalny w Europie [Dokument elektroniczny] : strategie wyjścia / [Mark Le Gros Allen, Ryszard Petru ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 110) Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt seminarium BRE-CASE, Warszawa, 30 września 2010 r. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Kryzys finansowy - 21 w. 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne Petru, Ryszard (1972- ). b /119 ASLUND, Anders (1952- ). Dlaczego nie wolno dopuścić do rozpadu strefy euro [Dokument elektroniczny] / Anders Aslund ; [red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych - Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 122) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 20 września 2012 r.. 1. Strefa euro 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /120 BARTOSIEWICZ, Adam. Unijne rozporządzenie VAT [Dokument elektroniczny] / Adam Bartosiewicz. - Dane tekstowe. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Unimex, (Komentarz - Unimex) Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych. ISBN Podatek od towarów i usług - prawo wspólnotowe europejskie 2. Dokumenty elektroniczne b x 2013/121 BOCHNIEWICZ, Marta. Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ [Dokument elektroniczny] : ocena i rekomendacje / [Marta Bochniewicz, Korneliusz Pylak, Magdalena Tarczewska-Szymańska] ; red. nauk. Korneliusz Pylak. - Dane tekstowe. - Łódź : Urząd Marszałkowski w Łodzi, Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dostepny także w Internecie. Bibliogr. ISBN Gospodarka terenowa - badanie - metody 2. Łódzkie, województwo (od 1999) - strategia rozwoju 3. Dokumenty elektroniczne Szymańska, Magdalena. b /122 BOROWSKI, Jakub. Jak z powodzeniem wejść do strefy euro [Dokument elektroniczny] / [Jakub Borowski, Dariusz Filar ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 102) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Pieniądz - polityka - Polska - 21 w. 2. Strefa euro 3. Unia Gospodarcza i Walutowa 4. Polska - a Unia Gospodarcza i Walutowa 5. Dokumenty elektroniczne 6. Materiały konferencyjne Filar, Dariusz (1950- ). b /123 BORSZOWSKI, Paweł (1972- ). Podatek rolny i leśny [Dokument elektroniczny] : komentarz / Paweł Borszowski. - Stan prawny na 1 grudnia 2011 roku. - Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Komentarze Praktyczne - LexisNexis) Bibliogr. s. 173-[174]. ISBN Podatek leśny - prawo - Polska 2. Podatek rolny - prawo - Polska 3. Dokumenty elektroniczne b /124 BRATKOWSKI, Andrzej S. (1952- ). Credit crunch w Polsce? [Dokument elektroniczny] / [Andrzej Bratkowski, Jarosław Myjak ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 105) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 19 listopada 2009 r. 1. Finanse - Polska - 21 w. 2. Kredyt - Polska - 21 w. 3. Kryzys finansowy 2007 r. 4. Dokumenty elektroniczne 5. Materiały konferencyjne Myjak, Jarosław. b /125 20

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY 1 2 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Tytuł Autor Lp. ABC chorób wieku dziecięcego Roma Rokicka-Milewska 1 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym

Bardziej szczegółowo