Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004(0.034) Informatyka 005(0.034) Zarządzanie. Biurowość 1(0.034) FILOZOFIA 159.9(0.034) Psychologia 2(0.034) RELIGIA. TEOLOGIA 27(0.034) Chrześcijaństwo 3(0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30(0.034) Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31(0.034) Statystyka. Demografia 316(0.034) Socjologia 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka 33(0.034) Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34(0.034) Nauki prawne. Prawo 35(0.034) Administracja publiczna. Wojskowość 36(0.034) Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37(0.034) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39(0.034) Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5(0.034) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504(0.034) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51(0.034) Matematyka 52(0.034) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(0.034) Fizyka 54(0.034) Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55(0.034) Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59(0.034) Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6(0.034) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60(0.034) Biotechnologia 61(0.034) Medycyna 62(0.034) Technika 63(0.034) Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64(0.034) Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo (0.034) Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta (0.034) Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658(0.034) Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68(0.034) Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69(0.034) Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7(0.034) SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72(0.034) Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76(0.034) Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77(0.034) Fotografia i procesy pokrewne 78(0.034) Muzyka 791/792(0.034) Film. Teatr 793/794(0.034) Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799(0.034) Sport 8(0.034) JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81(0.034) Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(0.034) Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9(0.034) Literatura piękna 9(0.034) GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904(0.034) Archeologia 91(0.034) Geografia. Opisy krajów. Mapy 929(0.034) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(0.034) Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438)(0.034) Historia Polski

2 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) BARŁÓG, Piotr. Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictwie muzealnym [Dokument elektroniczny] : rozprawa doktorska / Piotr Barłóg ; [promotor Weronika Węcławska-Lipowicz ; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]. - Dane tekstowe. - Poznań : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Praca doktorska. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Bibliogr. ISBN Muzeum-Zamek (Gołuchów) 2. Wystawiennictwo 3. Gołuchów (woj. wielkopolskie) - muzealnictwo 4. Dokumenty elektroniczne b /1 Biblioteki cyfrowe organizacja - prawo - funkcjonowanie [Dokument elektroniczny] / [pr. zbior. pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej] ; Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konferencji Biblioteki cyfrowe [111]x organizacja [111]x prawo - funkcjonowanie. zorganizowanej przez Korporacjaę Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Biblioteki cyfrowe - organizacja 2. Biblioteki cyfrowe - Polska 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /2 BIDZIŃSKI, Krzysztof (1979- ). Bibliografia polskich mediów muzycznych [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Bidziński. - Dane tekstowe. - Elbląg : Krzysztof Bidziński, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych. ISBN Muzyka polska w. 2. Bibliografia 3. Dokumenty elektroniczne b /3 Edward Zyman [Dokument elektroniczny] : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / [oprac. Edward Zyman, Beata Piotrowska]. - Dane tekstowe. - Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Reader; przeglądarka internetowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zyman, Edward (1943- ) 2. Bibliografia osobowa 3. Dokumenty elektroniczne 4. Literatura polska - historia - od 1944 r. b /4 GRUCA-WÓJTOWICZ, Patrycja. Walidacja w ISO 9001: teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] / Patrycja Gruca-Wójtowicz, Agnieszka Czeluśniak. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Etena.pl, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wyd. z 2. ekranu. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Jakość produktu 2. Normy ISO Zarządzanie jakością 4. Dokumenty elektroniczne Czeluśniak, Agnieszka. b /5 PERZANOWSKA, Agnieszka. Najstarsze, najpiękniejsze, najrzadsze białe kruki z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego [Dokument elektroniczny] = The oldest, rarest and most beautifull Rara Avices in the Emeryk Hutten-Czapski Collection / Agnieszka Perzanowska. - Dane tekstowe. - Kraków : Muzeum Narodowe, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowa Seria) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Tyt. równol.: The oldest, rarest and most beautifull Rara Avices in the Emeryk Hutten-Czapski Collection. Tekst równol. pol., ang. Bibliogr. Indeks. ISBN Hutten-Czapski, Emeryk ( ) - zbiory 2. Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory 3. Zbiory muzealne - Polska 4. Kraków (woj. małopolskie) - muzealnictwo - zbiory 5. Dokumenty elektroniczne 6. Katalogi zbiorów 7. Stare druki - zbiory - Polska b /6 2

3 Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] : 10. wystawa krajowa : 18 maja-24 czerwca 2013 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 10 lipca- 23 sierpnia 2013 Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach / [pod red. Jana Wiktora Tyry ; oprac. Krzysztof Cymach]. - Dane tekstowe. - Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, ISBN Miejska Biblioteka Publiczna (Żary) - wystawy 2. Sztuka amatorska polska w. 3. Bibliotekarze - twórczość - Polska w. 4. Żary (woj. lubuskie) - wystawy - 21 w. 5. Dokumenty elektroniczne 6. Katalogi wystaw b /7 RZEWUSKI, Paweł. Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 1 [Dokument elektroniczny] / Paweł Rzewuski. - Dane tekstowe. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń, Bibliogr. ISBN Polska - kultura - biografie r. 2. Biografie 3. Dokumenty elektroniczne 4. Wydawnictwa popularne b x 2013/8 RZEWUSKI, Paweł. Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 2 [Dokument elektroniczny] / Paweł Rzewuski. - Dane tekstowe. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń, Bibliogr. ISBN Nauka - biografie - Polska - 20 w. 2. Polska - kultura - biografie - 20 w. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Wydawnictwa popularne b /9 WYGLĄDAŁA, Ewa. Rozwój zawodowy [Dokument elektroniczny] : (literatura polska i obca w wyborze) / [oprac. Ewa Wyglądała] ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 128) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. - Spis treści także ang. Indeks. 1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Oświata dorosłych 3. Szkolenie zawodowe 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /10 ŁAZOWSKA, Bożena.: Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach zob. poz. 105 MEDIA a wartości zob. poz OFERTA kulturalna Łodzi zob. poz (0.034) Informatyka BOGDANOWICZ, Bartłomiej. Kurs Blender 2.6+ [Dokument elektroniczny] / Bartłomiej Bogdanowicz. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : [Kovex Centrum Edukacyjne], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Windows Media Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Nazwa wydawcy wg bazy ISBN. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /11 Cięcie.psd i kodowanie do HTML & CSS [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 15 s. 18 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN HTML 2. Kaskadowe arkusze stylów 3. Strony WWW - programowanie 4. Dokumenty elektroniczne 5. Podręczniki b /12 IGNATOWICZ, Leszek. DeRATyzacja komputerów [Dokument elektroniczny] : jak schwytać i ubić trojany, gdy antywirusy zawodzą... / Leszek Ignatowicz. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl], cop ISBN Przestępstwo komputerowe - zapobieganie 2. Sieć komputerowa - ochrona 3. Wirusy komputerowe 4. Dokumenty elektroniczne 5. Poradniki b /13 3

4 Jak założyć sklep internetowy Prestashop [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel elektroniczny - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /14 KĘSKA, Michał. Lubię to! [Dokument elektroniczny] / [Michał Kęska ; oprac. red. i red. merytor. Jarosław Michalecki]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Nowa Era, pendrive : dźw., kolor + Książka : 120 s. ; 24 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; port USB. - Tyt. z opakowania. - Na opakowaniu: Nowoczesny pakiet do zajęć komputerowych. Zawiera: Pendrive, Lubię to! : podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6. Książka, Lubię to! : zbiór zadań do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. ISBN Informatyka - szkoły podstawowe 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki multimedialne b /15 KOSMACIŃSKI, Kazimierz. Oto ja [Dokument elektroniczny] : klasa 1 : zajęcia komputerowe / [Kazimierz Kosmaciński ; red. merytor. Tamara Machnik ; koordynator projektu Ewelina Sęk, Krzysztof Chrobot ; oprac. graf. Magdalena Pilch]. - Dane. - Kielce : Grupa Edukacyjna, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw.,kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor Intel/AMD min 2.33 GHz; 1 GB RAM; Microsoft Windows XP lub nowszy; 128 MB pamięci karty graficznej; karta dźwiękowa; Adobe Flash Player 10.0; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Informatyka - nauczanie początkowe 2. Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego 3. Dokumenty elektroniczne b /16 Kurs Ableton Live [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. 18 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Ableton Live 2. Komputerowe przetwarzanie dźwięku 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /17 Kurs Adobe Audition CS6 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Audition 2. Komputerowe przetwarzanie dźwięku 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b x 2013/18 Kurs After Effects [Dokument elektroniczny] : tworzenie czołówek. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN After Effects 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /19 Kurs Blender esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /20 Kurs Blender [Dokument elektroniczny] : szybki start. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Blender (informat.) 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /21 Kurs Gmail [Dokument elektroniczny] : warsztat pracy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Poczta elektroniczna 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b x 2013/22 4

5 Kurs InDesign [Dokument elektroniczny] : zaawansowany. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN InDesign 2. Programy wydawnicze 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /23 Kurs Joomla - rozwiązania dla biznesu [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /24 Kurs Joomla - społeczności [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /25 Kurs Joomla 2.5 [Dokument elektroniczny] : sklep internetowy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 20 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows /Mac OS; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel elektroniczny 2. Joomla! 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /26 Kurs Joomla 2.5 [Dokument elektroniczny] : tworzenie szablonów. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows /Mac OS; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /27 Kurs Joomla [Dokument elektroniczny] : tworzenie dodatków. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac/Linux; rozdzielczość ekranu 1024x768; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Joomla! 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /28 Kurs Lightroom 4 korekcja fotografii [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Przetwarzanie obrazów - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Grafika komputerowa 4. Podręczniki b /29 Kurs Lightroom 4 warsztat pracy [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 17 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Przetwarzanie obrazów - oprogramowanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Grafika komputerowa 4. Podręczniki b /30 Kurs Photoshop CS6 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 24 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /31 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : kreatywna fotografia ślubna. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Dokumenty elektroniczne 3. Fotografia ślubna - technika 4. Podręczniki b x 2013/32 5

6 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : kreatywne techniki pracy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, Broszura : 16 s. ; 19 cm. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /33 Kurs Photoshop [Dokument elektroniczny] : projektowanie stron. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /34 Kurs Pinnacle - zaawansowany [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edytory wideo 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /35 Kurs Pinnacle 16 [Dokument elektroniczny] : szybki start. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edytory wideo 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /36 Kurs tworzenie stron ASP.NET [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Max OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN ASP.NET 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /37 Kurs tworzenie stron z WordPeress [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN WordPress 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /38 Kurs WordPress [Dokument elektroniczny] : tworzenie motywów. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN WordPress 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /39 NALEJ, Kamil. Pisz i zarabiaj w internecie [Dokument elektroniczny] : praktyczne porady / Kamil Nalej. - Dane tekstowe. - Poznań : Agencja Reklamowa Marango, Dostępny także w formacie epub i MOBI. ISBN Marketing elektroniczny 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /40 NIEWIAROWSKI, Artur. Szybko zrozumieć Visual Basic [Dokument elektroniczny] / Artur Niewiarowski. - Dane tekstowe. - Kraków : [Artur Niewiarowski], cop Indeks. ISBN Visual Basic 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki b /41 Patrz.pl serwis internetowy [Dokument elektroniczny] / [oprac. Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów]. - Dane tekstowe. - Poznań : Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Case study. Publikacja powstała w ramach projektu o projekcie Im się udało! Kampania promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Dostępny także w wersji elektronicznej. ISBN : bezpł. 6

7 1. Inkubatory przedsiębiorczości - Polska 2. Innowacje - Polska 3. Portal internetowy 4. Wielkopolskie, województwo - gospodarka 5. Dokumenty elektroniczne b /42 PIECHOTA, Jacek. Java [Dokument elektroniczny] : instalacja i konfiguracja narzędzi / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Java (język programowania) 2. Programowanie (informat.) 3. Dokumenty elektroniczne b /43 Pozycjonowanie i optymalizacja stron w praktyce SEO [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 15 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Strony WWW 2. Wyszukiwarki internetowe 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /44 Responsive web design & bootstrap [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD-ROM. ISBN Programy komputerowe 2. Strony WWW - projekty 3. Dokumenty elektroniczne 4. Podręczniki b /45 STRZECHA, Krzysztof. Współpraca mobilnych urządzeń telekomuniakcyjnych z centralnymi punktami akwizycji danych w społecznościowym projekcie gromadzenia informacji o aktywności rekreacyjno-turystycznej na terenie aglomeracji łódzkiej [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Strzecha, Tomasz Koszmider, Konrad Stępień. - Dane tekstowe. - Łódź : InterData, Na ekranie tyt.: Łódzki Nawigator Turystyczny. Bibliogr. ISBN Komputery - stosowanie 2. Telekomunikacja - urządzenia - projekty 3. Łódzkie, województwo (od 1999) - turystyka 4. Dokumenty elektroniczne Koszmider, Tomasz. ; Stępień, Konrad. b /46 TOMCZYK, Tomek. Bloger [Dokument elektroniczny] / Tomek Tomczyk. - Dane tekstowe. - [Katowice] : Wydaje.pl, cop ISBN Blogi 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /47 Zajęcia komputerowe [Dokument elektroniczny] : edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 / [scen. Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska, Anna Kulesza]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Galeria Możliwości) Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz; 1 GB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP/Vista/7; karta graficzna, rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa, głośniki. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wesji z etykiety na dysku. ISBN Informatyka - nauczanie początkowe 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki dla szkół podstawowych b /48 CHOMICZEWSKI, Witold.: Ustawa o ochronie baz danych zob. poz. 264 CISŁO-LESICKA, Urszula.: Konwersja bazy danych topograficznych do postaci 3D zob. poz. 750 EACTIVE s.c. zob. poz. 159 GRUSZCZYŃSKI, Wojciech: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych zob. poz. 973 INFORMATYKA zob. poz. 617 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 627 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 628 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 629 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 630 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 631 KOBA, Grażyna.: Poradnik metodyczny zob. poz. 632 LEKCJE z komputerem zob. poz

8 LEKCJE z komputerem zob. poz. 644 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java zob. poz. 748 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java Script zob. poz. 746 PIECHOTA, Jacek.: Matematyka dla programistów z przykładami w języku Java. zob. poz. 747 WOŁOWSKI, Franciszek: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych zob. poz. 53 WYSOCKA, Anna.: Zajęcia komputerowe z pomysłem zob. poz. 734 WYSOCKA, Anna.: Zajęcia komputerowe z pomysłem zob. poz. 735 ZAJĘCIA komputerowe zob. poz. 736 ZWROT cyfrowy w humanistyce Internet - Nowe Media - Kultura 2.0 zob. poz (0.034) Zarządzanie. Biurowość KACZMARSKA, Katarzyna. Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Kaczmarska. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Etena.pl, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wyd. z 2. ekranu. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zarządzanie jakością - prace dyplomowe 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /49 Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Anna Kosieradzka ; [Iwona Głażewska et al.]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wydawnictwo Edu-Libri, Dostępny online w 3 formatach. - Bibliogr. ISBN (e-book PDF) ISBN (e-book epub) ISBN (e-book mobi) 1. Twórczość 2. Zarządzanie 3. Dokumenty elektroniczne Głażewska, Iwona (nauki ekonomiczne). b /50 UCTE 2012 [Dokument elektroniczny] : UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education - Global Benchamrking and Monitoring 7-9 December, Krakow, Poland : conference proceedings / [ed. Janusz Szpytko]. - Dane tekstowe. - Kraków : SITPH, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Benchmarking 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /51 WIŚNIEWSKA, Magdalena. Zarządzanie [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla studentów studiów e-learningowych / Magdalena Wiśniewska. - Dane tekstowe. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Organizacje - zarządzanie 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie b /52 WOŁOWSKI, Franciszek (informatyk). Bezpieczeństwo systemów informacyjnych [Dokument elektroniczny] : praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi / Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki. - Dane tekstowe. - Kraków : Wydawnictwo Edu-Libri, cop Dla administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kadry kierowniczej organizacji, specjalistów od zapewniania bezpieczeństwa w organizacjach. - Bibliogr. ISBN ISBN (pdf) ISBN (epub) 1. Informacje niejawne - ochrona 2. Systemy informacyjne - ochrona 3. Zarządzanie ryzykiem 4. Dokumenty elektroniczne 5. Poradniki Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. b /53 8

9 BLUMCZYŃSKA, Ewa.: Zarządzanie przez jakość na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Promed sp. z o. o. zob. poz. 774 EKSTOWICZ, Czesława.: System zarządzania jakością w opiece zdrowotnej na przykładzie wybranej placówki i jego wpływ na satysfakcję personelu i pacjentów zob. poz. 806 ROBACZYK, Agnieszka.: Wdrażanie systemu HACCP zob. poz. 919 UNIWERSYTET trzeciej generacji zob. poz. 727 WZORY pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych zob. poz (0.034) FILOZOFIA BARTOSZEWSKI, Jakub. Filozofia człowieka [Dokument elektroniczny] : skrypt dla studentów studiów humanistycznych i społecznych / Jakub Bartoszewski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. - Dane tekstowe. - Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna w Sieradzu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnikcd-rom. - Tyt. z ekranu tyt. Bibliogr. ISBN Filozofia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie b /54 Chrystian Ambroży Kochlewski, polski uczeń Komeniusza [Dokument elektroniczny] / [wstęp, transkrypcja i oprac. tekstu Runa złotego Mariola Jarczykowa ; oprac. red. Roman Nowoszewski]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wojciech Kochlewski : Towarzystwo Bibliofilów Polskich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Zawiera także faks. wydań oryg.: Norymberga 1659, Lubcz Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Zawiera: Reguły życia rozumnego, harmonijnego, spokojnego, aktywnego, przeładowanego zajęciami, gwarantującego godny odpoczynek, wreszcie życia-podróży = Regulae vitae sapientis, harmonicae, tranquillae, actuose, negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique / Jan Amos Komeński ; [przeł. i oprac. Ida Radziejowska]. Pośmiertna pochwała Latorośli Kwietnego Szczepu, Przeszlachetnego Pana Chrystiana Ambrożego z Falkehan Kochlewskiego, zerwanej z Zielonej Łąki Młodości, z pola Cnoty i przesadzonej do nieba, na wysoką i wzniosłą górę nieskończonej wieczności = Germinis floridae stirpis Nobilissimi Domini Christiani Ambrosii de Falkehan Kochlewski Ex Virenti Iuventae Prato & Virtutis area Decerpti Atque Super Aeviternae in coelo perennitatis Montem altum & aggestum Plantati Laus Posthuma / Michał Matysewicz ; [przeł. Tomasz Płóciennik]. Bibliogr. przy posł. ISBN Kochlewski, Ambroży Chrystian ( ) 2. Życie - filozofia - 17 w. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Mowy łacińskie - 17 w. Kochlewski, Wojciech. b /55 Logika dla prawników [Dokument elektroniczny] / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Podręczniki LexisNexis) Indeks. ISBN Logika 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Lewandowski, Sławomir (prawnik). b /56 Logika dla prawników [Dokument elektroniczny] / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Podręczniki LexisNexis) Indeks. ISBN Logika 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki akademickie Lewandowski, Sławomir (prawnik). b /57 ŁOŚ, Paweł Kazimierz. Umysły a powstawanie gatunków [Dokument elektroniczny] / Paweł Kazimierz Łoś. - Dane tekstowe. - Koszalin : Paweł Kazimierz Łoś, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Darwinizm 2. Ewolucja - filozofia 3. Dokumenty elektroniczne b /58 9

10 PIECHOTA, Jacek. Księga przemian I Cing [Dokument elektroniczny] / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Digital Editions; Adobe Shockwave Player; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Wu Jing. Ying - analiza i interpretacja 2. Wróżbiarstwo - Chiny 3. Dokumenty elektroniczne b /59 BOGUCKA, Iwona.: Etyka w administracji publicznej zob. poz. 525 LEWANDOWSKI, Sławomir: Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej zob. poz. 375 MALINOWSKI, Andrzej: Pytania i odpowiedzi zob. poz. 382 POSŁUSZNY, Jacek.: Z badań nad Nietzscheańską psychologią resentymentu zob. poz. 67 PRAWO, język, logika zob. poz. 434 W DRODZE do brzegu życia. zob. poz. 949 WYSZYŃSKI, Stefan: Nauczanie o małżeństwie i rodzinie zob. poz (0.034) Psychologia BORKOWSKI, Radosław. Świadomy partner, nieświadomy partner [Dokument elektroniczny] / Radosław Borkowski. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, ISBN Stosunki interpersonalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /60 GÓRSKA, Katarzyna (psycholog). Jak odnaleźć prawdziwą miłość? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Górska. - Wyd Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Informacje o wydaniu ze strony red.. ISBN Miłość - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b x 2013/61 GÓRSKA, Katarzyna (psycholog). Jak stworzyć udany związek? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Górska. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, ISBN Stosunki interpersonalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /62 KAMOLA-OLSZEWSKA, Mirosława. Jak pomóc dziecku, gdy się rozstajemy, czyli rozwód z ograniczonymi stratami [Dokument elektroniczny] / Mirosława Kamola- -Olszewska. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Majewski Business Consulting, cop (Seria Bestseller) ISBN Dziecko - psychologia 2. Rozwód - a dziecko 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /63 Macierzyństwo bez lukru [Dokument elektroniczny] : mity, stereotypy, banały czyli odczarowujemy zaklęcia związane z macierzyństwem. 2 / [red. Joanna Skotnicka, Dorota Smoleń]. - Dane tekstowe. - Poznań: Oficyna wydawnicza RW2010, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Zebrane w 2012 r. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Macierzyństwo - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Blogi 4. Antologie 5. Pamiętniki polskie - 21 w. b /64 MOSNA-BOJARSKA, Katarzyna. Rozstanie [Dokument elektroniczny] : jak uniknąć cierpienia? / Katarzyna Mosna-Bojarska. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Majewski Business Consulting, cop (Seria Bestseller) ISBN Kobieta - psychologia 2. Stosunki interpersonalne 3. Dokumenty elektroniczne 4. Poradniki b /65 10

11 PIECHOTA, Jacek. Tarot marsylski [Dokument elektroniczny] / Jacek Piechota. - Dane tekstowe. - Warszawa : Vollys, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Publikacja zawiera także aplikację do wróżenia z kart tarota. ISBN Tarot 2. Dokumenty elektroniczne b /66 POSŁUSZNY, Jacek. Z badań nad Nietzscheańską psychologią resentymentu [Dokument elektroniczny] / Jacek Posłuszny. - Dane tekstowe. - Warszawa : Difin, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. ISBN Nietzsche, Friedrich ( ) 2. Reginster, Bernard 3. Filozofia - krytyka 4. Uczucia - filozofia 5. Wartość - filozofia - historia - Niemcy - 19 w. 6. Wartość - filozofia - historia - Stany Zjednoczone - 20 w. 7. Wartość - psychologia 8. Dokumenty elektroniczne b /67 ZIENKOWICZ, Agnieszka. Przestraszony umysł [Dokument elektroniczny] / Agnieszka Zienkowicz. - Dane tekstowe. - [Katowcie : Wydaje.pl], cop Dokument w 3 formatach: PDF, Mobi, epub. Inf. o wyd. z bazy ISBN. ISBN (PDF) ISBN (Mobi) ISBN (epub) 1. Strach - psychologia 2. Dokumenty elektroniczne 3. Wydawnictwa popularne b /68 BROŻYNA, Violetta.: Stres i sposoby radzenia sobie w pracy zawodowej pielęgniarek na podstawie badań przeprowadzonych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej zob. poz. 780 COP, Renata.: Zmęczenie leczeniem przeciwnowotworowym u pacjentów DCO we Wrocławiu w materiale własnym 790 DEATH education zob. poz. 794 FOJCIK, Anna.: Postawy pacjentów wobec choroby i śmierci w waunkach leczenia szpitalnego zob. poz. 808 GRĘDA, Anna.: Dziecko z autyzmem w rodzinie zob. poz. 816 GRZELAK, Szymon.: Dziki ojciec zob. poz. 602 HANUSEK, Aurelia.: Problem wypalenia zawodowego w szpitalach zob. poz. 822 JARMAKOWICZ, Beata.: Pomoc psychospołeczna dzieciom z zespołem FAS zob. poz. 831 zob. poz. KALETA, Katarzyna.: Sposoby udzielania wsparcia dla rodziny pacjenta chorego terminalnie na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Górniczo Hutniczym Miedziowego Centrum Zdrowia zob. poz. 838 KORDEUSZ, Katarzyna.: Problemy psychospołeczne pacjentów po amputacji kończyn zob. poz. 847 KOWALCZYK, Iwona.: Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek zob. poz. 848 KOWALIK, Halina.: Depresja jako najbardziej rozpowszechniony problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa i wyzwanie dla opieki pielęgniarskiej zob. poz. 849 KRAWCEWICZ, Aneta.: Ziarnica złośliwa widziana oczyma pacjenta zob. poz. 853 KUBÓW, Anna.: Przyczyny lęku u pacjentów przed wybranymi badaniami endoskopowymi zob. poz. 859 LATANOWICZ, Joanna.: Wyczerpanie członków rodziny opieką nad chorym z otępieniem zob. poz. 863 LIGIŻYŃSKA, Izabela.: Zmiana świadomości własnego problemu alkoholowego w wyniku oddziaływań psychoterpeutycznych na przykładzie pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Sieniawce zob. poz. 867 LOREK, Jolanta.: Umieranie i śmierć w odczuciach chorego, jego rodziny i pielęgniarek zob. poz. 869 MAKSYMOWICZ, Renata.: Techniki relaksacyjne jako metoda promocji zdrowia w pracy pielęgniarki psychiatrycznej w zaburzeniach lękowych z napadami paniki zastosowane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Legnicy zob. poz. 875 METODY i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu zob. poz. 50 OKRASKA-ĆWIEK, Beata.: Diagnoza przedszkolna zob. poz. 676 PILŚNIAK, Mirosław: Krótka kołdra zob. poz. 91 SALAMON, Katarzyna.: Zaburzenia odżywiania występujące u młodzieży w wieku szkolnym w ocenie pielęgniarki zob. poz.

12 SANAK, Krystyna.: Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych na przykładzie wybranego ZOZ-u zob. poz. 922 SOCIAL contexts of child development zob. poz. 113 ŚWISŁOCKA, Beata.: Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek anestezjologicznych pracujących w oddziałach intensywnej terapii zob. poz. 945 TYLNA, Ewa.: Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego oddziałów stacjonarnych na przykładzie wybranej placówki opieki zdrowotnej zob. poz (0.034) RELIGIA. TEOLOGIA ADDINGTON, Gordon L. Biblia w 365 dni [Dokument elektroniczny] : plan czytania Pisma Świętego / Gordon L. Addington ; [tł. Zbigniew Szalbot]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty biblijne: Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w[111]xpolsce, Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Modlitwa - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b /69 Biblia. NT Nowe Przymierze i Psalmy [Dokument elektroniczny] : Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy / przekł. z jęz. grec. i hebr. Ewangeliczny Instytut Biblijny ; [tł. Anna Haning, Piotr Zaremba ; red. nauk. Dariusz Banicki et al.]. - Wyd Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT 2. Biblia. ST. Księga Psalmów 3. Dokumenty elektroniczne b /70 Biblia. ST. Księga Psalmów Księga Psalmów [Dokument elektroniczny] / [tł. Piotr Zaremba ; red. nauk. Robert Merecz, Piotr Muchowski, Andrzej Zaborski] ; przekł. z jęz. hebr. Ewangeliczny Instytut Biblijny. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. ST. Księga Psalmów 2. Dokumenty elektroniczne b /71 CARSWELL, Roger. Nikt nie rodzi się ateistą [Dokument elektroniczny] / Roger Carswell ; [tł. Irena Kanicka]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Pallottinum ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Ateizm 2. Chrześcijaństwo 3. Dokumenty elektroniczne 4. Rozmyślania religijne b /72 KOCHAŃCZYK, Jan (1950- ). Komuniści, naziści i Harry Potter [Dokument elektroniczny] / Jan Kochańczyk. - Dane tekstowe. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, (Tajne i Poufne Sekrety Historii) Tryb dostępu: online. masoni - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Neopoganizm 2. Religijność 3. Dokumenty elektroniczne 4. Publicystyka polska - 21 w. b /73 MARTIN, Albert N. Co to znaczy być chrześcijaninem? [Dokument elektroniczny] / Albert N. Martin ; [tł. Agnieszka Kilan]. - Wyd. 2 popr. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Pallottinum Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Rozmyślania religijne 3. Dokumenty elektroniczne b /74 12

13 MATUSIAK, Szymon. Inny Jezus, inny duch, inna ewangelia [Dokument elektroniczny] : kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii / Natan Chesed. - Wyd. 3 popr. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia - analiza i interpretacja 2. Świadkowie Jehowy - krytyka 3. Dokumenty elektroniczne b /75 PIETRASIK, Kamil. Religie w wybranych państwach Afryki [Dokument elektroniczny] / Kamil Pietrasik. - Dane tekstowe. - Stare Miasto : Wydawnictwo Witanet, Bibliogr. ISBN Religia - Afryka 2. Dokumenty elektroniczne b /76 WICHARY, Mateusz (1976- ). Najczęstsze pytania o protestantyzm [Dokument elektroniczny] / Mateusz Wichary. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. s ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Protestantyzm 2. Dokumenty elektroniczne b /77 WIJK, B.J. van. Biblia dla dzieci [Dokument elektroniczny] : lektura na każdy dzień / B. J. van Wijk ; [il. Albert Wessels ; tł. zespół ; red. Jarosław Jankowski]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Nazwy ksiąg biblijnych pochodzą z Biblii Warszawskiej. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia dla dzieci 2. Dokumenty elektroniczne b x 2013/78 DEATH education zob. poz. 794 PIECHOTA, Jacek.: Księga przemian I Cing zob. poz (0.034) Chrześcijaństwo ADAMSKI, Michał. Miłość która się spóźnia [Dokument elektroniczny] / Michał Adamski. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop (Pustelnia - W drodze) Dostępny takżr w wersji drukowanej. ISBN Duchowość katolicka 2. Miłość - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b x 2013/79 Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza Droga Jezusa [Dokument elektroniczny] : Ewangelia Łukasza : przekład współczesny. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Przekł. dynamiczny Ewangelii wg św. Łukasza na podstawie Novum Testamentum Graece, wyd. 27. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT. Ewangelia według św. Łukasza 2. Dokumenty elektroniczne b /80 Biblia. NT Nowe Przymierze [Dokument elektroniczny] : Pismo Święte Nowego Testamentu / przekł. z jęz. grec. Ewangeliczny Instytut Biblijny ; [tł. Anna Haning, Piotr Zaremba ; red. nauk. Dariusz Banicki et al.]. - Wyd Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. Tekst część. ang. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Biblia. NT 2. Dokumenty elektroniczne b /81 13

14 Biologia [Dokument elektroniczny] : foliogramy. - Dane. - [Gdynia] : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, [2012]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Flash Player 9.0; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dla klas 1-3 : gimnazjum. 1. Biologia - nauczanie - gimnazja 2. Dokumenty elektroniczne 3. Foliogramy 4. Materiały pomocnicze dla gimnazjów b /82 Brama do wolności [Dokument elektroniczny] : III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski = Puerta Hacia la Libertad : III peregrinación de Juan Pablo II a Polonia / [pod red. Zdzisława Struzika, Pawła Skibińskiego ; [tł. Dominika Bitkowska-Sulich, Dominika Urbańska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, ISSN ) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, z 25 maja 2012 r. zorganizowanej przez Muzeum Jana Pawla II i Prymasa Wyszyńskiego. Instytut Papieża Jana Pawla II. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Tekst równol. pol., hisz. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) - podróże apostolskie - Polska 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /83 CARSWELL, Roger. Pytania o wiarę [Dokument elektroniczny] / Roger Carswell ; [tł. Jarosław Jankowski ; Irena Kanicka]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. - Text taken in part and used with permission from: Grill a[111]xchristian : answers to tough questions about christianity, God and the Bible. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Wiara - chrześcijaństwo 2. Dokumenty elektroniczne b /84 Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2011 [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Witold Zdaniewicz, Wojciech Sadłoń] ; Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Statystyka Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce ISSN ; 19) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokumen toffline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Duchowieństwo katolickie - Polska - 21 w. 2. Dokumenty elektroniczne 3. Spisy b /85 JĘDRZEJEWSKI, Wojciech (1968- ). Ewangeliarz dominikański [Dokument elektroniczny] / Wojciech Jędrzejewski. - Wyd Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop Informacje o wydaniu ze strony redakcyjnej. Indeks. ISBN Biblia. NT. Ewangelie - analiza i interpretacja 2. Dominikanie - duchowość 3. Dokumenty elektroniczne 4. Rozmyślania religijne b /86 KOZACKI, Paweł (1965- ). Spowiedź bez końca [Dokument elektroniczny] : o grzechu, pokucie i nowym życiu / rozmawiają dominikanie Paweł Kozacki i Wojciech Prus. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop ISBN Prus, Wojciech (1964- ) 2. Grzech - katolicyzm 3. Pokuta - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne 5. Publicystyka polska - 21 w. Prus, Wojciech (1964- ). b /87 Najważniejsza rzecz w życiu [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Cytaty z[111]xpisma Świętego: Biblia Tysiąclecia, Wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Rozmyślania religijne 2. Dokumenty elektroniczne b /88 14

15 PACHOCKI, Krzysztof (1959- ). Robinson [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Pachocki. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop ISBN Duchowość katolicka 2. Dokumenty elektroniczne b /89 PAŁYS, Krzysztof (1979- ). Ludzie 8 dnia [Dokument elektroniczny] : autostopem do Matki Teresy / Krzysztof Pałys ; [rys. Jolanta Franus]. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop (Opowieści Przydrożne) ISBN Pałys, Krzysztof (1979- ) 2. Dominikanie - Polska - 21 w. 3. Bałkańskie, kraje - 21 w. 4. Dokumenty elektroniczne 5. Literatura podróżnicza polska - 21 w. b /90 PILŚNIAK, Mirosław (1959- ). Krótka kołdra [Dokument elektroniczny] : o dialogu małżeńskim / Mirosław Pilśniak. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop Bibliogr. ISBN Małżeństwo - etyka - katolicyzm 2. Małżeństwo - psychologia 3. Małżeństwo - teologia - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /91 PYDA, Janusz (1980- ). Listy starego anioła do młodego [Dokument elektroniczny] / Janusz Pyda. - Dane tekstowe. - Poznań : W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, cop ISBN Etyka chrześcijańska - katolicyzm 2. Wartość - katolicyzm 3. Wiara - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /92 RYŚ, Grzegorz (1964- ). Stało się słowo [Dokument elektroniczny] / Grzegorz Ryś. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, cop (Pustelnia - W drodze) ISBN Biblia - analiza i interpretacja 2. Rekolekcje 3. Słowo Boże - katolicyzm 4. Dokumenty elektroniczne b /93 Skąd mogę wiedzieć, czy Jezus naprawdę istniał? [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [Toruń] : Logos Media, cop Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce wyd. wg bazy ISBN. ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Jezus Chrystus 2. Chrześcijaństwo - historia 3. Dokumenty elektroniczne b /94 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. O Matce Boga : refleksje nad mariologią [Dokument elektroniczny] / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl], Bibliogr. ISBN Mariologia 2. Dokumenty elektroniczne b /95 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. Duchowość maryjna na podstawie dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i Michała van Ballaerta [Dokument elektroniczny] / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - Warszawa : Przemysław Śniegowski, cop Bibliogr. ISBN Ludwik Maria Grignion de Montfort (św. ; ) - duchowość 2. Mariologia 3. Dokumenty elektroniczne b /96 15

16 ŚNIEGOWSKI, Przemysław. Rok wiary [Dokument elektroniczny] : refleksje nad wiarą / Przemysław Śniegowski. - Dane tekstowe. - [Katowice : Wydaje.pl.], Inf. o wydawcy z bazy ISBN. Bibliogr. ISBN Wiara - katolicyzm 2. Dokumenty elektroniczne 3. Rozmyślania religijne b x 2013/97 WYSZYŃSKI, Stefan ( ). Nauczanie o małżeństwie i rodzinie [Dokument elektroniczny] : antologia tekstów / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski ; [red. nacz. Zdzisław Struzik ; zespół red. Instytut Papieża Jana Pawła II]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. Indeksy. ISBN Wyszyński, Stefan ( ) - nauczanie 2. Pedagogika rodziny 3. Rodzina - teologia - katolicyzm 4. Wychowanie w rodzinie - katolicyzm 5. Antologie 6. Dokumenty elektroniczne b /98 WYSZYŃSKI, Stefan ( ). Nauczanie o małżeństwie i rodzinie [Dokument elektroniczny] : antologia tekstów / Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski ; [red. nacz. Zdzisław Struzik ; zespół red. Instytut Papieża Jana Pawła II]. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. Indeksy. ISBN Wyszyński, Stefan ( ) - nauczanie 2. Pedagogika rodziny 3. Rodzina - teologia - katolicyzm 4. Wychowanie w rodzinie - katolicyzm 5. Antologie 6. Dokumenty elektroniczne b /99 ZIOŁO, Michał (1961- ). Inne sprawy [Dokument elektroniczny] / Michał Zioło. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, cop Dostepny także w wersji drukowanej. ISBN Jezus Chrystus - katolicyzm 2. Bóg - katolicyzm 3. Filozofia chrześcijańska 4. Medytacja - katolicyzm 5. Modlitwa - katolicyzm 6. Dokumenty elektroniczne 7. Rozmyślania religijne b /100 GRZELAK, Szymon.: Dziki ojciec zob. poz. 602 STRUZIK, Zdzisław: Dziękujemy za wartości zob. poz. 715 SZANCIŁO, Maciej: Podręcznik gramatyki języka łacińskiego dla studentów prawa, medycyny i kleryków zob. poz (0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA WOS [Dokument elektroniczny] : wiedza o społeczeństwie. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop pendrive : dźw., kolor. Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz; 1 GB RAM (dla Win XP min. 512 MB); 300 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP/Vista/7; karta graficzna, rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa, głośniki; port USB. - Tyt. z opakowania. - Na opak.: Multibook : interaktywny podręcznik dla nauczyciela. Materiał dydaktyczny dla nauczyciela; szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. ISBN Wychowanie obywatelskie - szkoły ponadgimnazjalne 2. Dokumenty elektroniczne 3. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych 4. Podręczniki multimedialne b /101 Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet - Nowe Media - Kultura 2.0 / [Dokument elektroniczny] pod red. Andrzeja Radomskiego Radosława Bomby. - Dane tekstowe. - Lublin : E-naukowiec, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet-Nowe Media-Kultura października 2012, Lublin. Dostępny także w wersji elektronicznej. Bibliogr. przy ref. ISBN Internet - socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Nauki społeczne 4. Społeczeństwo informacyjne 5. Dokumenty elektroniczne 6. Materiały konferencyjne 16

17 Radomski, Andrzej (1964- ). b /102 31(0.034) Statystyka. Demografia KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ (2012 ; Poznań). Kongres Statystyki Polskiej [Dokument elektroniczny] : z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego / [org. Polskie Towarzystwo Statystyczne et al.]. - Dane. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z opakowania. - Materiały z Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań kwietnia Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Bibliogr. ISBN (całość) ISBN ISBN ISBN ISBN Polskie Towarzystwo Statystyczne 2. Statystyka 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /103 Ludność w województwie śląskim [Dokument elektroniczny] : stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac pod kier. Aurelii Hetmańskiej ; red. merytor. Dorota Bednarek et al.] ; Urząd Statystyczny w Katowicach. - Dane tekstowe. - Katowice : Urząd Statystyczny w Katowicach, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; Microsoft Excel; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na stronie red. ISBN , na etykiecie dysku ISBN Dostępny także w wersji elektronicznej. ISBN Spis powszechny - Polska r. 2. Śląskie, województwo (od 1999) - ludność 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /104 ŁAZOWSKA, Bożena. Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach [Dokument elektroniczny] / oprac. Bożena Łazowska ; Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Indeks. 1. Główny Urząd Statystyczny 2. Statystyka publiczna - Polska 3. Urzędy statystyczne - Polska 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /105 BORKOWSKA, Krystyna.: Prestiż zawodu pielęgniarskiego w opinii młodzieży kończącej licea ogólnokształcące zob. poz. 779 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim zob. poz. 991 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie lubelskim zob. poz. 992 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie podlaskim zob. poz. 993 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie pomorskim zob. poz. 994 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim zob. poz. 995 CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim zob. poz. 996 CZŁOWIEK najlepsza inwestycja zob. poz. 150 DEMJANOWICZ, Małgorzata.: Komunikowanie się z pacjentem z chorobą Alzheimera zob. poz. 795 FLAK, Małgorzata.: Styl życia człowieka a choroby układu krążenia zob. poz. 807 FORDOWSKA, Henryka.: Polskie pielęgniarki wobec wielokulturowości pacjentów zob. poz. 809 GIEZEK, Magdalena.: Jakość życia pacjentów po leczeniu krwawienia z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych metodą endowaskularną zob. poz. 812 GORCZYCA, Piotr Wacław.: Zaburzenia psychiczne i uzależnienie od alkoholu w obszarach miasta - kompendium psychiatrii ekologicznej zob. poz. 814 JANUSZEWSKA, Joanna.: Postawy człowieka wobec starości w opinii wybranych grup wiekowych zob. poz. 830 KAMSKA, Jagoda.: Pielęgniarswo jako zawód w opinii młodzieży klas maturalnych zob. poz. 839 KOWALSKA, Bernarda.: Świadomość rodziców w zakresie znaczenia szczepień ochronnych dla zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci zob. poz. 851 KRYSZTOFIAK, Anita.: Problemy biopsychospołeczne osób z niedosłuchem na przykładzie pacjentów geriatrycznych i ich rodzin zob. poz

18 LEWANDOWSKA, Beata.: Prawne, etyczne i moralne aspekty transplantologii zob. poz. 865 MACHOWSKA, Wanda.: Wiedza rodziców dotycząca szczepień ochronnych dzieci i młodzieży zob. poz. 872 MANISZEWSKA, Edyta.: Znaczenie komunikacji w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie zob. poz. 879 NOWACKI, Marek: The determinants of satisfacion of tourist attractions visitors zob. poz. 200 RAPORT z wyników w województwie pomorskim zob. poz. 214 TECHNET Europe 2013 zob. poz. 987 VON Rohrscheidt, Armin Mikos: Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany zob. poz. 230 WIECHETEK, Magdalena.: Ocena świadomości kobiet na temat zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w chorobie niepłodności na podstawie badań przeprowadzonych w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zob. poz (0.034) Socjologia Aktualne problemy mediów polskojęzycznych na Litwie [Dokument elektroniczny] : materiały z konferencji zorganizowanej przez senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu 24 listopada 2012 r. Cz. 2 / [oprac. Małgorzata Lipińska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Window s98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Polacy za granicą - Litwa - od 1991 r. 2. Środki masowego przekazu 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /106 Čelovek, soznanie, kommunikaciâ, internet [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Lûdmila Šipelevič]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata. Człowiek, świadomość, komunikacja, Internet, Warszawa, 9-13 maja 2012 r. - Na publikacji ISSN , Studio Rossica. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Język rosyjski - nauczanie 2. Język rosyjski - socjologia 3. Komunikacja międzykulturowa 4. Dokumenty elektroniczne 5. Materiały konferencyjne b /107 DYBOWSKA, Ewa. Teoria systemowej pracy z rodziną [Dokument elektroniczny] / Ewa Dybowska. - Dane tekstowe. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN Rodzina 2. Wychowanie w rodzinie - teoria 3. Dokumenty elektroniczne b /108 KOPROWSKI, Marek ( ). Spowiedź praktykującego alkoholika [Dokument elektroniczny] / Marek Koprowski ; [słowo wstępne Mateusz Koprowski ; oprac. Mateusz Koprowski]. - Dane tekstowe. - Łódź : Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś, ISBN [111]x 1. Koprowski, Marek ( ) 2. Alkoholicy - Polska - od 1944 r. 3. Dokumenty elektroniczne 4. Pamiętniki polskie - od 1944 r. b /109 KOSTECKA, Anna. Akademia Interkulturalna - dobre praktyki [Dokument elektroniczny] / Anna Kostecka, Iga Machalewska. - Dane tekstowe. - Kraków : Stowarzyszenie Interkulturalni PL, ISBN Małopolskie, województwo - kultura 2. Dokumenty elektroniczne Machalewska, Iga. b /110 Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej [Dokument elektroniczny] / [oprac. Dariusz Polakowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. ISBN

19 1. Kapitał społeczny - Polska - 21 w. 2. Społeczności lokalne - Polska - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /111 SIEROŃ-GALUSEK, Dorota. Pogranicze [Dokument elektroniczny] : o odradzaniu się kultury / Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek. - Dane tekstowe. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Bibliogr. Indeks. ISBN Antropologia społeczna 2. Komunikacja międzykulturowa - Polska 3. Regionalizm - Polska 4. Podlasie - kultura 5. Dokumenty elektroniczne Galusek, Łukasz (1973- ). b /112 Social contexts of child development [Dokument elektroniczny] / [ed. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel]. - Dane tekstowe. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Dziecko - psychologia 2. Dziecko - socjologia 3. Dokumenty elektroniczne b /113 W sieci kultury [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010]. - 2 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety an dysku. Płyty zawierają nagrania z obrad Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w dn września 2009 oraz materiały dotyczące Kongresu (wybory zdjęć, artykułów prasowych, publikacji itp.) 1. Kultura - od 1989 r. 2. Polska - kultura 3. Dokumenty elektroniczne 4. Materiały konferencyjne b /114 Z szerszej perspektywy [Dokument elektroniczny] : gender / zbiór tekstów pod red. Aleksandry A. Wycisk, Żanety Krawczyk- -Antońskiej. - Dane tekstowe. - Ruda Śląska ; Katowice : Agencja Wydawniczo Reklamowa Omnidium, Dokumenty elektroniczne b /115 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny] / [zespół red. przewodn. Stanisław Koziej et al.] ; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Dostepny także w wersji drukowanej. ISBN Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /116 CHWEDORUK, Wioletta. Potencjalny konflikt z Iranem [Dokument elektroniczny] / Wioleta Chwedoruk. - Dane tekstowe. - [Bielsko-Biała : Matchbox Ahsan Ridha Hassan], Nazwa wydawcy i miejsce wyd. wg bazy ISBN. Bibliogr. ISBN Bliski Wschód - prognozy 2. Iran - polityka międzynarodowa - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /117 JOHNSON, Steven L. (1968- ). Wygrywanie debat [Dokument elektroniczny] : przewodnik po debatach parlamentarnych / Steven L. Johnson. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Fundacja Polska Debatuje, ISBN Dyskusja - metody 2. Dokumenty elektroniczne 3. Poradniki b /118 DĘBSKA, Monika Magdalena.: Ustawa o partiach politycznych zob. poz. 286 HISTORIA ustroju i prawa polskiego zob. poz

20 33(0.034) Nauki ekonomiczne ALLEN, Mark (1947- ). Kryzys fiskalny w Europie [Dokument elektroniczny] : strategie wyjścia / [Mark Le Gros Allen, Ryszard Petru ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 110) Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt seminarium BRE-CASE, Warszawa, 30 września 2010 r. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Kryzys finansowy - 21 w. 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne Petru, Ryszard (1972- ). b /119 ASLUND, Anders (1952- ). Dlaczego nie wolno dopuścić do rozpadu strefy euro [Dokument elektroniczny] / Anders Aslund ; [red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych - Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 122) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 20 września 2012 r.. 1. Strefa euro 2. Dokumenty elektroniczne 3. Materiały konferencyjne b /120 BARTOSIEWICZ, Adam. Unijne rozporządzenie VAT [Dokument elektroniczny] / Adam Bartosiewicz. - Dane tekstowe. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Unimex, (Komentarz - Unimex) Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument online dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych. ISBN Podatek od towarów i usług - prawo wspólnotowe europejskie 2. Dokumenty elektroniczne b x 2013/121 BOCHNIEWICZ, Marta. Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ [Dokument elektroniczny] : ocena i rekomendacje / [Marta Bochniewicz, Korneliusz Pylak, Magdalena Tarczewska-Szymańska] ; red. nauk. Korneliusz Pylak. - Dane tekstowe. - Łódź : Urząd Marszałkowski w Łodzi, Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dostepny także w Internecie. Bibliogr. ISBN Gospodarka terenowa - badanie - metody 2. Łódzkie, województwo (od 1999) - strategia rozwoju 3. Dokumenty elektroniczne Szymańska, Magdalena. b /122 BOROWSKI, Jakub. Jak z powodzeniem wejść do strefy euro [Dokument elektroniczny] / [Jakub Borowski, Dariusz Filar ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 102) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Pieniądz - polityka - Polska - 21 w. 2. Strefa euro 3. Unia Gospodarcza i Walutowa 4. Polska - a Unia Gospodarcza i Walutowa 5. Dokumenty elektroniczne 6. Materiały konferencyjne Filar, Dariusz (1950- ). b /123 BORSZOWSKI, Paweł (1972- ). Podatek rolny i leśny [Dokument elektroniczny] : komentarz / Paweł Borszowski. - Stan prawny na 1 grudnia 2011 roku. - Dane tekstowe. - Warszawa : LexisNexis Polska, (Komentarze Praktyczne - LexisNexis) Bibliogr. s. 173-[174]. ISBN Podatek leśny - prawo - Polska 2. Podatek rolny - prawo - Polska 3. Dokumenty elektroniczne b /124 BRATKOWSKI, Andrzej S. (1952- ). Credit crunch w Polsce? [Dokument elektroniczny] / [Andrzej Bratkowski, Jarosław Myjak ; red. nauk. Ewa Balcerowicz] ; BRE Bank, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. - Dane tekstowe. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych Fundacja Naukowa, (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN X ; 105) seminarium BRE-CASE, Warszawa, 19 listopada 2009 r. 1. Finanse - Polska - 21 w. 2. Kredyt - Polska - 21 w. 3. Kryzys finansowy 2007 r. 4. Dokumenty elektroniczne 5. Materiały konferencyjne Myjak, Jarosław. b /125 20

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik Określnik formalny: ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik 1) Zmiana na temat formalny: Ćwiczenia i zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych www.bpgoldap.pl Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze 1. BARAŃSKA M., JAKACKA E., SIRAK-STOPIŃSKA K.: Po rozum do głowy : doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2012 nr 1 styczeń-czerwiec 2012 poz. 1-424 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Podstawa programowa -podstawa programowa Temat i określnik 150 Podstawa programowa 360

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436 Biblioteki Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo SBP, 2015. - 235, [1]

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

profil: socjalny klasa: 3D

profil: socjalny klasa: 3D Szkolny Zestaw Programów Nauczania w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2013/2014 profil: socjalny klasa: 3D Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOCHOWIE rok szkolny 2015/ 2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOCHOWIE rok szkolny 2015/ 2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOCHOWIE rok szkolny 2015/ 2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nr w SZP Przedmiot Wydawnictwo, nazwa programu Autor Uwagi 0/1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2015/2016 Klasy: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D Lp. Przedmiot Nr w

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 01/015 8 sierpnia 01 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język polski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Załącznik nr 2 do Zrządzenia Dyrektora Szkoły nr 2/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 dopuszczony

Bardziej szczegółowo

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski

24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Agnieszka Heba, Ph.D. Curriculum Vitae Dane osobowe E-mail www Data i miejsce ur. agnieszka_heba@o2.pl agnieszka.heba@gmail.com www.agnieszkaheba.pl 24.11.1976, Ostrowiec Świętokrzyski Telefon 0 665 564

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZNIA OBOWIĄZYJACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. SIUZDAKA W WOŁKOWYI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie Od przedszkolaka do pierwszaka Program Iwona Broda

Bardziej szczegółowo

Sztuka. Rozrywki. Sport

Sztuka. Rozrywki. Sport Sztuka. Rozrywki. Sport 1. 20th Century = XX wiek = 20. století = 20. század / [text and picture research Violetta Farina ; Pol. text Paweł Cichawa]. - Warszawa : Solis - Andrzej Koper [etc.], cop. 2009.

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016. Tytuł programu/autor

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016. Tytuł programu/autor SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Nazwa przedmiotu 1 Wychowanie przedszkolne 2 Edukacja wczesnoszkolna Klasa oddziały zerowe

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - Liceum Ogólnokształcące - Technikum - Zasadnicza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY w roku szkolnym 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zestaw Programów Nauczania Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA d o p u s z c z a m d o u ż y t k u s z k o l n e g o z e s t a w programów nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 (II 2011/2012, III -2012/2013) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w roku szkolnym 2014/2015 Klasa Przedmiot Autor Tytuł Wydawca I Biologia Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta,

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK

PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK kształcenie według: programu modułowego; języki: angielski kontynuacja i rosyjski od podstaw; rozszerzenia: matematyka

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Klasa I Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce w roku szkolnym 2013/2014. Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Rzeczoznawcy Data

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Szkolny zestaw podręczników. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na rok szkolny 2015-2016 Uwaga! Klasy I, II, IV otrzymują podręczniki w szkole; muszą zakupić religię, i w klasie

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2013/2014 K LASY PIERWSZE Przedmiot Numer programu w szkolnym zestawie Język polski 1/2009 Słowa na czasie. nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2013/2014 dla klas trzecich w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeroskiego w Żyrardowie Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA W EDUKACJI :

EKOLOGIA W EDUKACJI : TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE EKOLOGIA W EDUKACJI : MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny zestaw programów dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną: Uchwała nr 27/2012-2013 z dnia 16 maja 2013

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo