EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze"

Transkrypt

1 EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki na poszczególnych przedmiotach nauczania oraz zajęciach pozalekcyjnych. Opracowanie zawiera: materiały pomocnicze o charakterze ogólnym, dotyczące edukacji europejskiej oraz wybrane scenariusze zajęć i publikacje metodyczne. Uwzględniono najnowsze wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Część pozycji uzupełniono adnotacjami, objaśniającymi charakter danej publikacji. I. Opracowania ogólne Wydawnictwa zwarte 1. Cybal-Michalska Agnieszka : Orientacje proeuropejskie młodzieży: stan i potrzeby edukacyjne. Poznań Koziegłowy : Wolumin, Edukacja dla Europy: raport Komisji Europejskiej / tł. Ireny Wojna i Jerzego Kubina. Warszawa : Elipsa, Edukacja europejska w polskiej szkole: materiały i opracowania / wybór mater. i przygot. Agnieszka Michalak, Katarzyna Morawska. Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, Edukacja europejska w zreformowanej szkole / pod red. Stefana Bednarka. Wrocław : Wydaw. DTSK Silesia, Edukacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w kontekście integracji europejskiej : nadzieje i zagrożenia / pod red. Ryszarda Kuchy i Eugeniusza Kłosa. Lublin : Wydaw. UMCS, Edukacja w perspektywie integracji Europy: praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego. - Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Forum Młoda Europa : edukacja europejska poprzez Internet. Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd. 2 popr. Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, Homplewicz Janusz: Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej,

2 10. Kojkoł Jerzy, Przybysz Piotr: Edukacja wobec integracji europejskiej. Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, Konopka Hanna: Edukacja europejska: ścieżka edukacyjna dla gimnazjum. Warszawa : Graf-Punkt, Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Łokuciejewski Bogusław: Koncepcja nauczyciela-europejczyka w wymiarze: uczyć się aby wiedzieć i rozumieć. Łódź : Adalex, Mielczanek Alfred: Europejska metamorfoza Polaka. Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej: praca zbiorowa / pod red. Mariana Sinicy. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, Przez edukację do Unii Europejskiej: poradnik dla ubiegających się o stypendia lub przyjęcie na studia w państwach Unii Europejskiej. Koszalin: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Rady konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ruchniewicz Krzysztof: Edukacja europejska : Europa daleka czy bliska? Warszawa; Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Książnica- Atlas, Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej: materiały z III Międzynarodowego Kongresu Młodzież ku Zjednoczonej Europie / pod red. Henryka Szczerbińskiego; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie przy współudz. Stowarzyszenia Integracja Europy w Suwałkach. Warszawa: WSE, Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej : struktury, organizacja i administracja / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Szkoła edukacja europejska: praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, Tadeusiewicz Grażyna : Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. Warszawa; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, Wardynszkiewicz Mieczysław, Mruczkiewicz Eugeniusz: Edukacja europejska : poradnik. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,

3 25. Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999 Artykuły z czasopism 1. Banach Czesław: Reforma systemu edukacji w Polsce na tle tendencji europejskich // Nowa Szk. 1999, nr 9, s Baraniak Barbara: Edukacja w krajach Unii Europejskiej: szkoła średnia i jej profilowanie w ujęciu historycznym i europejskim // Nowa Eduk. Zawod. 2000, nr 1, s Bartoszewska Maria: Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geogr. w Szk. 2000, nr 1, s Bartoszewska Maria: Możliwości wykorzystania edukacji geograficznej w wychowaniu na potrzeby integracji europejskiej // Geogr. w Szk , nr 2, s Brodowicz Lilia: Edukacja europejska na co dzień w naszej szkole // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Butrym Danuta: Możliwości realizacji ścieżki edukacja europejska z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geogr. w Szk. 2000, nr 4, s Chmielowska Alina: Europa w ławce szkolnej // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Cichoń Blanka, Pinkosz Zdzisława: Razem w Europie innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji europejskiej // Geogr. w Szk. 2002, nr 3, s Dretkiewicz-Więch Janina, Rycharski Grzegorz: Ścieżka edukacja europejska wspólna polityka rolna // Nowa Eduk. Zawod. 2003, nr 3, s Dziuba-Wolting Monika: Europa stereotypów // Jęz. Obce w Szk. 2001, nr 1, s Edukacja wobec ubóstwa (Unia Europejska) : na podstawie kwartalnika UNESCO // Nowa Szk. 2001, nr 3, s Gajda Halina: Edukacja europejska formy i metody pracy // Nowe w Szk , nr 4, s Głogosz Dorota: Kształcenie ustawiczne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej: konferencja naukowa w Warszawie // Polityka Społ. 2002, nr 8, s Grodecka Ewa, Gajewska Małgorzata: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa // Polonistyka. 1999, nr 7, s Iwanowska-Maćkowiak Mariola: Edukacja europejska przez Internet // Eduk. i Dialog. 1998, nr 4, s Iwanowska-Maćkowiak Mariola: Edukacja europejska w polskiej oświacie // Eduk. I Dialog. 2000, nr 7, s

4 17. Jadczak Barbara, Mazur Barbara, Czubowska Maria: Nasz program Jestem Europejczykiem // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s. I-IV 18. Kamińska Krystyna: Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej // Wych. w Przedszk. 2002, nr 7, s Karpiński Wiesław: Elastyczna edukacja zawodowa w Anglii // Nowa Eduk. Zawod. 2002, nr 4, s Karpiński Wiesław: Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej... // Nowa Eduk. Zawod [...w Belgii (nr 1, s ), w Danii (nr 2, s ), w Grecji (nr 5, s ), w Hiszpanii (nr 6, s ), w Niemczech (nr 3, s. 9-11)] 21. Karpuk Monika: Programy edukacyjne Unii Europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Koclejda Dariusz: Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa // Wiad. Hist. 2001, nr 1, s Koclejda Ewa: Edukacja droga do europejskiego obywatelstwa // Nowe w Szk , nr 10, s Kość Ilona: Edukacja po szwedzku // Probl. Opiek.-Wychow. 2003, nr 1, s Królikowski Jacek: Edukacja europejska stan obecny a potrzeby // Forum Hum. 2002, nr 1/2, s Lotko Marek: Nauka języka obcego jako jeden z czynników sprzyjających procesom integracyjnym w Unii Europejskiej // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s Majchrzak Marek : Młodzież o Unii Europejskiej // Ruch Pedag. 2002, nr 3-4, s Małaśnicka Maria : Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii // Probl. Opiek.-Wychow. 2002, nr 1, s Moryksiewicz Lech: Integracja europejska w świadomości młodzieży szkolnej // Edukacja. 2001, nr 1, (wkł. s ) 30. Nauczyciele w Unii Europejskiej // Dyr. Szk. 2001, nr 9, s Nowicka Renata: Eko-edukacja (Niemcy) // Nowa Szk. 2002, nr 3, s Pachociński Ryszard: Reformy kształcenia nauczycieli państw UE // Nowe w Szk. 2002, cz. 1 nr 6, s ; cz. 2 nr 7/8, s Paszkowska-Rogacz Anna: Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE // Nowa Eduk. Zawod. 2001, nr 4, s

5 34. Rabczuk Wiktor: Mniejszości narodowe i etniczne a problem standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s Repach Ewa: Dlaczego i po co edukacja europejska? // Nowe w Szk , nr 10, s Rodak Andrzej: System dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech // Nowa Eduk. Zawod. 2001, nr 2, s Skiert Małgorzata: System kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Szk. 2002, nr 3, s Skup Maria : System edukacyjny w Danii : korespondencja własna // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Skup Maria: Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii // Nowa Szk. 2001, nr 5, s Sławiński Stanisław : Ścieżka międzyprzedmiotowa Europa // W: Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd. 2. Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997, s Sobień Aldona, Ciemińska Maria: Edukacja europejska w VIII LO w Bydgoszczy // Kierowanie Szkołą, dod. do Nowe w Szk , nr 1, s Soroka Grażyna, Ogonowska Urszula: Edukacja europejska metodami aktywizującymi // Nowe w Szk. 2002, nr 7/8, s. (1-3) wkładka 43. Ślipko Beata: Metoda projektów w edukacji europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Tomaszewska Beata: Nauczyciel o edukacji europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Tomczyk Renata: Edukacja europejska w szkole // Życie Szk. 2002, nr 3, s Wacławska Danuta : Radio i gazetki szkolne na rzecz klubów europejskich // W : Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, S Wal Iwona: Edukacja europejska w szkolnym programie wychowawczym // Nowe w Szk , nr 10 (dod. okł. II, s. 1-3) 48. Wal Iwona: Jak planować edukację europejską w szkole? // Nowe w Szk , nr 6, (wkł. s. 1-2) 49. Wielowiejski Andrzej: Edukacja europejska w szkole // Nowe w Szk , nr 10, s Woźniak Ireneusz: Uznawanie dyplomów i świadectw w UE // Nowa Eduk. Zawod. 2002, nr 4, s

6 51. Zakroczymska Katarzyna: Edukacja europejska w szkole // Probl. Opiek-Wychow. 2000, nr 2, s Zawadowska Janina: Opieka pozalekcyjna w Europie // Nowe w Szk , nr 10, s II. Opracowania metodyczne, scenariusze zajęć Wydawnictwa zwarte 1. Barankiewicz Zdzisława, Mosiński Bartosz, Waluch Kazimierz: Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich : scenariusze. Płock : Novum, Bartoszewska Maria: Być nauczycielem Europejczykiem : projekt realizacji europejskiej ścieżki edukacyjnej w gimnazjum. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Bieda Halina: 15 [Piętnaście] lekcji o Europie. Gliwice: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców: Wydaw. Wokół nas, [2001] 4. Bloch Sylwia, Tabor Jadwiga : Europejska podróż Krzysia. Opole : Nowik, Europa twoja długoterminowa lokata : scenariusze lekcji dla liceów / pod red. Beaty Łuby-Krolik i Mirosława Sielatyckiego. Warszawa: Wydaw. CODN, Europa w szkole: europejski konkurs szkolny. Gliwice: Wokół nas, Fontaine Pascal: 10 [Dziesięć] lekcji o Europie. Gliwice: Wokół nas, Kowalski Jacek, Sielatycki Mirosław, Kozłowska Wiesława E.: Polacy i Niemcy w nowej Europie partnerzy : scenariusze lekcji. Warszawa: Wydaw. CODN, Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji europejskiej / pod red. Janusza Laski. Kłodzko: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Nikitenko Danuta : Metoda projektu w Szkolnym Klubie Europejskim : (projekty nauczycieli). Legnica : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Pozaszkolne formy edukacji europejskiej: doświadczenia / [red. Katarzyna Szarecka]. Warszawa: Kontrast, Praktyczny poradnik opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego. Koszalin: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Rittel Stefan Jerzy: Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej edukacja ekonomiczna i elementy wiedzy o pracy w klasach wczesnoszkolnych: (konspekty lekcji dla nauczyciela). Wrocław: Atla 2, Rittel Stefan Jerzy: Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej polityka dla dziecka : (konspekty lekcji dla nauczyciela). Wrocław: Atla 2,

7 15. Srokosz Wiesław: Polska a Unia Europejska: konspekty i materiały pomocnicze do lekcji. Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Zatorska-Gorzelanna Barbara, Grabowska Izabela, Sroka Rafał: Edukacja europejska w gimnazjum: materiały pomocnicze dla nauczycieli. Poznań : G&P, 2002 Artykuły z czasopism 1. Aksamowić Ewa: Dzień Brytyjski w naszym gimnazjum // Jęz. Obce w Szk. 2003, nr 1, s Aksamowić Ewa: Unia Europejska w naszych oczach // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (scenariusz projektu) 3. Apollo Kinga: Konspekt zajęć Dnia Europejskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VI) temat: poznajemy Europę i Unię Europejską // Wszystko dla Szk. 2002, nr 12, s Barszczewski Bogusław: Konkurs europejski // Nowe w Szk , nr 10, s Bednarczyk Krystyna: Związki kulturowe i historyczne Polski z Francją: scenariusz dwugodzinnych zajęć z edukacji europejskiej // Jęz. Pol. Gimn , nr 3, s Bloch Sylwia: UE w nauczaniu zintegrowanym // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s Bohdanowicz Lilla: Edukacja europejska // Życie Szk. 2003, nr 1, s (scenariusz zajęć dla kl. II szkoły podstawowej) 8. Borowska Alina: Unia Europejska w szkole // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s. 8 (biblioteka szkolna realizuje ścieżkę edukacji europejskiej) 9. Butryn Danuta : Możliwości realizacji ścieżki edukacja europejska z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geogr. w Szk. 2000, nr 4, s Cibor Anna: Unia Europejska Chcemy być z nimi! // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (konspekt lekcji języka angielskiego) 11. Deda Sławomir: Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole?: konspekt lekcji // Geogr. w Szk. 1999, nr 3, s Granosik Jadwiga, Zielińska Anna: Co wiesz o Unii Europejskiej?: konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych // Por. Bibl. 2003, nr 5, s Jadczak Maria: Negocjacje europejskie w szkole // Nowe w Szk. 2002, nr 6, (wkł. Co głowa to pomysł s. I-III) (scenariusz zajęć dla uczniów liceum) 14. Jaworska-Sęk Elżbieta: Mały Polak Europejczyk: scenariusz zajęć w klasie III // Naucz. Pocz , nr 3, s

8 15. Kik Grażyna: Edukacja europejska // Probl. Opiek.-Wychow. 2000, nr 1, s (scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI) 16. Mastalerz Teresa: Europejska lekcja // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (jęz. ang. w gimnazjum) 17. Plit Florian: Pakiet edukacyjny Unia Europejska // Geogr. w Szk. 2003, nr 2, s Popów Małgorzata, Kreft Mirella: Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej // Geogr. w Szk. 2000, nr 5, s Rodak Bożena, Skólska Maria: Chcę być Europejczykiem: projekt debaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów// Bibl. w Szk , nr 4, s Rzepecka Alina: Polacy i Niemcy obok siebie (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) // Wiad. Hist. 2002, nr 2, s Sajdak-Czernik Agnieszka: Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s Sielatycki Mirosław: Szkolne kluby europejskie // Eduk. i Dialog. 2003, nr 5, s Skalska-Makara Elżbieta, Dobrzycka Elżbieta : Warsztaty Przyjazna Europa // Geogr. w Szk. 2003, nr 2, s Strzyżewska Ewa, Hincman Iwona, Chyl Joanna: Klub Europejski: scenariusz spotkania otwartego // Wszystko dla Szk. 2001, nr 12, s Suchoński Adam: Materiały dydaktyczne wspomagające edukację europejską // Wiad. Hist. 2002, nr 2, s Tomasik Piotr: Edukacja europejska na lekcjach religii // Katecheta. 2002, nr 6, s Wal Iwona: Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej Eurofilatelista // Geogr. w Szk. 2001, nr 1, s Walczak Marta: Sharing Europe: cykl zajęć z języka angielskiego o roli europejskiego dziedzictwa kulturowego [omówienie] // Jęz. Obce w Szk , nr 5, s Wiktorowicz Barbara: Unia bez tajemnic: konkurs w gimnazjum // Bibl. w Szk. 2003, nr 5, s Zielonka Agnieszka: Szkolne kluby europejskie: dzieci specjalnej troski // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s Żmudziński Wojciech: Unia europejskich cwaniaków czy szansa na autentyczną wspólnotę? // Katecheta. 2003, nr 7/8, s Opracowały: Barbara Misiewicz - Gimnazjum nr 6 w Suwałkach Barbara Rutkowska - Biblioteka pedagogiczna CEN w Suwałkach Grażyna Zawadzka - Biblioteka pedagogiczna CEN w Suwałkach 8

ZREFORMOWANE SZKOLNICTWO W POLSCE A EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZREFORMOWANE SZKOLNICTWO W POLSCE A EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ ZREFORMOWANE SZKOLNICTWO W POLSCE A EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ Wybór literatury za lata 2000-2004 w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Opracowanie: Zdzisława Woźniak-Lipińska. PBW

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Egzamin gimnazjalny 2002 część matematyczno-przyrodnicza / Anna Pachalska. Wrocław : Continuo,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO DLA I i II ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna. Książki:

Edukacja regionalna. Książki: Edukacja regionalna Książki: Angiel Joanna, Repsch Ewa. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : [program nauczania dla I i II etapu edukacyjnego]. Warszawa : Sekcja Polska CIOFF, 1999.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe

Szkolnictwo zawodowe Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Szkolnictwo zawodowe - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2014 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu w roku szkolnym 2013/2014

Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia MEN I edukacja wczesnoszkolna Elementarz

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ul. Gwarków 93; 59-300 Lubin ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA I PRZEDMIOT TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - III) Tytuł programu

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - III) Tytuł programu Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Na

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016

Zestaw programów nauczania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w BielskuBiałej na rok szkolny 2015/2016 Zestaw w klasie Ia A1 SP 24/kl. Ia/ A2 SP 24/kl. Ia/ A3 SP 24/kl. Ia/ A4 SP 24/kl. Ia/ Doświadczanie świata.

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/

GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ GODZINA WYCHOWAWCZA /Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005/ Wydawnictwa zwarte: 1. Bąk, Joanna Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 5/ B /0 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 4 czerwca 0 roku w sprawie: ustalenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 0/0. Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, po zasięgnięciu

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor,

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, NAUCZANIE ZINTEGROWANE Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, Podręcznik: autor, tytuł, kształcenie zintegrowane Edukacja wczesnoszkolna Janina Witkowska Magdalena Imbiorowska Aneta Golczyk - Szypowska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr do Uchwały Nr Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie z dnia Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Wychowanie patriotyczne (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2008) Wydawnictwa zwarte 1. BILIŃSKI, Albin Elementy stałe i zmienne w wychowaniu patriotycznym w dobie transformacji systemowej

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze)

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Bibliografia w wyborze) Książki: 1. Doskonalenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015

KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015 KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015 Klasy 0 Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż Roczne przygotowanie przedszkolne. Wiesława Żaba Żabińska Wydawnictwo: MAC Edukacja Pan Jezus mnie kocha ks. R. Czekalski ks.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 Oddział 0a, 0b Przygotowanie przedszkolne Trampolina

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2015/2016 Rodzaj zajęć Grupa maluchów Wychowanie przedszkolne ZSZP1-0-1/12 Iwona Broda Od przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA 1 2 3 4 5 PRZEDMIOT EDUKACJA Klasa I EDUKACJA Klasa II-III INFORMATYKA RELIGIA NAZWA PROGRAM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH 1-3 SZKOŁY WESOŁ SZKOŁA I PRZYJACIELE Jadwiga Hanisz Warszawa, WSIP

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESTAW PROGRAMÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Rodzaj zajęć Grupa maluchów Wychowanie przedszkolne ZSZP1-0-2/11 Małgorzata Kwaśniewska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZKOLNY ZESTAW NAUCZANIA EDUKACJA 1 2 3 4 5 6 PRZEDMIOT EDUKACJA Klasa I i III EDUKACJA Klasa II Klasa I-III KOMPUTEROWE Klasa I-III Klasa I Klasa II-III NAZWA DLA I ETAPU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi MEN w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV nie dokonują zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zajęć obowiązkowych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Gimnazjum w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników - klasa pierwsza L.p. Przedmiot Autor Tytuł 1 Język polski Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

KARTY PRACY na rok szkolny 2015/2016

KARTY PRACY na rok szkolny 2015/2016 KARTY PRACY na rok szkolny 2015/2016 Klasy 0 Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż Roczne przygotowanie przedszkolne. Wiesława Żaba Żabińska Wydawnictwo: MAC Edukacja Pan Jezus mnie kocha ks. R. Czekalski ks.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Przedmiot Klasa Tytuł a wraz z materiałami pomocniczymi (zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań ) Autor/autorzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2015/2016

Wykaz podręczników obowiązujących. w Gimnazjum. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz podręczników obowiązujących w Gimnazjum w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz podręczników klasa pierwsza L.p. Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo 1 Język polski Małgorzata Chmiel, Wilga

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

opracowała Joanna Ambroży

opracowała Joanna Ambroży Pedag ogiczna Bib lioteka Wojewód zka w Ka towica ch Filia w By tomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Awans zawodowy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron Książki 1. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010 Wydawnictwa zwarte 1. MAKOWSKI Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / pod red.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA KLAS 0 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA KLAS 0 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA KLAS 0 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 wp/1/2013-2014 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Iwona Broda Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska w edukacji szkolnej

Unia Europejska w edukacji szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Unia Europejska w edukacji szkolnej Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa zwarte) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Suminie w roku szkolnym2013/2014.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Suminie w roku szkolnym2013/2014. Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Suminie w roku szkolnym2013/2014. przedszkolne: Przedmiot /zajęcia Nazwa programu Autorzy Nauczyciel 1. 1/WP/2013/2014 r. przedszkolne Program

Bardziej szczegółowo

III. Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014. Nr dopuszczenia podręcznika. Klasa Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo

III. Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014. Nr dopuszczenia podręcznika. Klasa Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Zestaw podręczników SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2013/2014 Klasa Przedmiot Tytuł Autor Nr dopuszczenia podręcznika Oddział przedszkolny I II III Wychowanie przedszkolne Razem w przedszkolu. Zanim zostaniesz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Nr w szkolnym zestawie programów 1 SP76/11 Oddział przedszkolny 2 64/08 Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym 3 71/09 Język SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Nr w szkolnym zestawie programów 1 SP76/11 Oddział przedszkolny 2 64/08 Elementy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Nazwa oddziału Zajęcia edukacyjne Tytuły i autor podręcznika i ćwiczeń Wydawnictwo Nr dopuszczenia nauczyciela 3-4 latki Wychowanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa I etap nauczania Klasa I a Program edukacji wczesnoszkolnej - przeznaczony do zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Wilczycach

Szkoła Podstawowa w Wilczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr SP- 021-7/15 z dnia 22.06.2015 r. Szkoła Podstawowa w Wilczycach Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2013/2014 Uchwała Rady j z dnia 15.05.2013 r. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASIE I A, I B Autor Nazwa Wydawnictwo Rok wydania Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Uwaga! Wykaz podręczników jest również na naszej stronie internetowej www.sp10koszalin.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Uwaga! Wykaz podręczników jest również na naszej stronie internetowej www.sp10koszalin. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Uwaga! Wykaz podręczników jest również na naszej stronie internetowej www.sp10koszalin.pl KLASA I SKARBY Wydawnictwo JUKA-91 Spólka z o.o. rok wydania 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 14/2013/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM W ZŁOTORYI Z DNIA 13.09.2013 R. ZŁOTORYJA, 13.09.2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 14/2013/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM W ZŁOTORYI Z DNIA 13.09.2013 R. ZŁOTORYJA, 13.09.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 14/2013/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM W ZŁOTORYI Z DN 13.09.2013 R. ZŁOTORYJA, 13.09.2013 R. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZAN DOPUSZCZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny /2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Ul. Gwarków 93; 59-300 Lubin ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I PRZEDMIOT TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach Rok szkolny 2014/2015

Zestaw podręczników Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach Rok szkolny 2014/2015 Zestaw podręczników Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach Rok szkolny /2015 Przedmiot (klasa) Edukacja wczesnoszkolna Klasa Tytuł serii Tytuł podręcznika 1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Bezpłatny podręcznik

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny zestaw programów dla klas I-III, obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2013/2014 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną: Uchwała nr 27/2012-2013 z dnia 16 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 (OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU) edukacja wczesnoszkolna KLASA I Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Uwagi Nasz Elementarz. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń.

II ETAP EDUKACYJNY. Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. II ETAP EDUKACYJNY KLASA ZAJĘCIA EDUKACYJNE TYTUŁ PROGRAMU Numer w szkolnym zestawie IV-V Język polski polskiego w klasach 4 6 szkoły podstawowej, Słowa z uśmiechem. Ewa Horwath, Anita Żegleń. 11/SP/13/14

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIELICHOWIE OD DNIA 01.09.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIELICHOWIE OD DNIA 01.09. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIELICHOWIE OD DNIA 01.09.2013r Dopuszczono do użytku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY I VI

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY I VI SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASY I VI Program Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Tytuł programu Źródło, z którego powstał lub numer dopuszczenia/ wydawca Autor/autorzy N-r szkolny

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODZIAŁAMI INREGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODZIAŁAMI INREGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lędziny, 16.06.2016 r. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODZIAŁAMI INREGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Klasy I VI SP z O.I. I/XVII/2016/2017

Bardziej szczegółowo