EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze"

Transkrypt

1 EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki na poszczególnych przedmiotach nauczania oraz zajęciach pozalekcyjnych. Opracowanie zawiera: materiały pomocnicze o charakterze ogólnym, dotyczące edukacji europejskiej oraz wybrane scenariusze zajęć i publikacje metodyczne. Uwzględniono najnowsze wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Część pozycji uzupełniono adnotacjami, objaśniającymi charakter danej publikacji. I. Opracowania ogólne Wydawnictwa zwarte 1. Cybal-Michalska Agnieszka : Orientacje proeuropejskie młodzieży: stan i potrzeby edukacyjne. Poznań Koziegłowy : Wolumin, Edukacja dla Europy: raport Komisji Europejskiej / tł. Ireny Wojna i Jerzego Kubina. Warszawa : Elipsa, Edukacja europejska w polskiej szkole: materiały i opracowania / wybór mater. i przygot. Agnieszka Michalak, Katarzyna Morawska. Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, Edukacja europejska w zreformowanej szkole / pod red. Stefana Bednarka. Wrocław : Wydaw. DTSK Silesia, Edukacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińców w kontekście integracji europejskiej : nadzieje i zagrożenia / pod red. Ryszarda Kuchy i Eugeniusza Kłosa. Lublin : Wydaw. UMCS, Edukacja w perspektywie integracji Europy: praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego. - Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Forum Młoda Europa : edukacja europejska poprzez Internet. Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd. 2 popr. Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej, Homplewicz Janusz: Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej,

2 10. Kojkoł Jerzy, Przybysz Piotr: Edukacja wobec integracji europejskiej. Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, Konopka Hanna: Edukacja europejska: ścieżka edukacyjna dla gimnazjum. Warszawa : Graf-Punkt, Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Łokuciejewski Bogusław: Koncepcja nauczyciela-europejczyka w wymiarze: uczyć się aby wiedzieć i rozumieć. Łódź : Adalex, Mielczanek Alfred: Europejska metamorfoza Polaka. Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej: praca zbiorowa / pod red. Mariana Sinicy. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Pachociński Ryszard: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, Przez edukację do Unii Europejskiej: poradnik dla ubiegających się o stypendia lub przyjęcie na studia w państwach Unii Europejskiej. Koszalin: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Rady konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ruchniewicz Krzysztof: Edukacja europejska : Europa daleka czy bliska? Warszawa; Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Książnica- Atlas, Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej: materiały z III Międzynarodowego Kongresu Młodzież ku Zjednoczonej Europie / pod red. Henryka Szczerbińskiego; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie przy współudz. Stowarzyszenia Integracja Europy w Suwałkach. Warszawa: WSE, Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej : struktury, organizacja i administracja / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Szkoła edukacja europejska: praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, Tadeusiewicz Grażyna : Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. Warszawa; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, Wardynszkiewicz Mieczysław, Mruczkiewicz Eugeniusz: Edukacja europejska : poradnik. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,

3 25. Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999 Artykuły z czasopism 1. Banach Czesław: Reforma systemu edukacji w Polsce na tle tendencji europejskich // Nowa Szk. 1999, nr 9, s Baraniak Barbara: Edukacja w krajach Unii Europejskiej: szkoła średnia i jej profilowanie w ujęciu historycznym i europejskim // Nowa Eduk. Zawod. 2000, nr 1, s Bartoszewska Maria: Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geogr. w Szk. 2000, nr 1, s Bartoszewska Maria: Możliwości wykorzystania edukacji geograficznej w wychowaniu na potrzeby integracji europejskiej // Geogr. w Szk , nr 2, s Brodowicz Lilia: Edukacja europejska na co dzień w naszej szkole // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Butrym Danuta: Możliwości realizacji ścieżki edukacja europejska z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geogr. w Szk. 2000, nr 4, s Chmielowska Alina: Europa w ławce szkolnej // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Cichoń Blanka, Pinkosz Zdzisława: Razem w Europie innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji europejskiej // Geogr. w Szk. 2002, nr 3, s Dretkiewicz-Więch Janina, Rycharski Grzegorz: Ścieżka edukacja europejska wspólna polityka rolna // Nowa Eduk. Zawod. 2003, nr 3, s Dziuba-Wolting Monika: Europa stereotypów // Jęz. Obce w Szk. 2001, nr 1, s Edukacja wobec ubóstwa (Unia Europejska) : na podstawie kwartalnika UNESCO // Nowa Szk. 2001, nr 3, s Gajda Halina: Edukacja europejska formy i metody pracy // Nowe w Szk , nr 4, s Głogosz Dorota: Kształcenie ustawiczne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej: konferencja naukowa w Warszawie // Polityka Społ. 2002, nr 8, s Grodecka Ewa, Gajewska Małgorzata: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa // Polonistyka. 1999, nr 7, s Iwanowska-Maćkowiak Mariola: Edukacja europejska przez Internet // Eduk. i Dialog. 1998, nr 4, s Iwanowska-Maćkowiak Mariola: Edukacja europejska w polskiej oświacie // Eduk. I Dialog. 2000, nr 7, s

4 17. Jadczak Barbara, Mazur Barbara, Czubowska Maria: Nasz program Jestem Europejczykiem // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s. I-IV 18. Kamińska Krystyna: Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej // Wych. w Przedszk. 2002, nr 7, s Karpiński Wiesław: Elastyczna edukacja zawodowa w Anglii // Nowa Eduk. Zawod. 2002, nr 4, s Karpiński Wiesław: Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej... // Nowa Eduk. Zawod [...w Belgii (nr 1, s ), w Danii (nr 2, s ), w Grecji (nr 5, s ), w Hiszpanii (nr 6, s ), w Niemczech (nr 3, s. 9-11)] 21. Karpuk Monika: Programy edukacyjne Unii Europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Koclejda Dariusz: Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa // Wiad. Hist. 2001, nr 1, s Koclejda Ewa: Edukacja droga do europejskiego obywatelstwa // Nowe w Szk , nr 10, s Kość Ilona: Edukacja po szwedzku // Probl. Opiek.-Wychow. 2003, nr 1, s Królikowski Jacek: Edukacja europejska stan obecny a potrzeby // Forum Hum. 2002, nr 1/2, s Lotko Marek: Nauka języka obcego jako jeden z czynników sprzyjających procesom integracyjnym w Unii Europejskiej // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s Majchrzak Marek : Młodzież o Unii Europejskiej // Ruch Pedag. 2002, nr 3-4, s Małaśnicka Maria : Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii // Probl. Opiek.-Wychow. 2002, nr 1, s Moryksiewicz Lech: Integracja europejska w świadomości młodzieży szkolnej // Edukacja. 2001, nr 1, (wkł. s ) 30. Nauczyciele w Unii Europejskiej // Dyr. Szk. 2001, nr 9, s Nowicka Renata: Eko-edukacja (Niemcy) // Nowa Szk. 2002, nr 3, s Pachociński Ryszard: Reformy kształcenia nauczycieli państw UE // Nowe w Szk. 2002, cz. 1 nr 6, s ; cz. 2 nr 7/8, s Paszkowska-Rogacz Anna: Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE // Nowa Eduk. Zawod. 2001, nr 4, s

5 34. Rabczuk Wiktor: Mniejszości narodowe i etniczne a problem standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s Repach Ewa: Dlaczego i po co edukacja europejska? // Nowe w Szk , nr 10, s Rodak Andrzej: System dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech // Nowa Eduk. Zawod. 2001, nr 2, s Skiert Małgorzata: System kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Szk. 2002, nr 3, s Skup Maria : System edukacyjny w Danii : korespondencja własna // Dyr. Szk. 2002, nr 6, s Skup Maria: Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii // Nowa Szk. 2001, nr 5, s Sławiński Stanisław : Ścieżka międzyprzedmiotowa Europa // W: Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd. 2. Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997, s Sobień Aldona, Ciemińska Maria: Edukacja europejska w VIII LO w Bydgoszczy // Kierowanie Szkołą, dod. do Nowe w Szk , nr 1, s Soroka Grażyna, Ogonowska Urszula: Edukacja europejska metodami aktywizującymi // Nowe w Szk. 2002, nr 7/8, s. (1-3) wkładka 43. Ślipko Beata: Metoda projektów w edukacji europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Tomaszewska Beata: Nauczyciel o edukacji europejskiej // Nowe w Szk , nr 10, s Tomczyk Renata: Edukacja europejska w szkole // Życie Szk. 2002, nr 3, s Wacławska Danuta : Radio i gazetki szkolne na rzecz klubów europejskich // W : Forum Młoda Europa : kluby europejskie. Wyd Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, S Wal Iwona: Edukacja europejska w szkolnym programie wychowawczym // Nowe w Szk , nr 10 (dod. okł. II, s. 1-3) 48. Wal Iwona: Jak planować edukację europejską w szkole? // Nowe w Szk , nr 6, (wkł. s. 1-2) 49. Wielowiejski Andrzej: Edukacja europejska w szkole // Nowe w Szk , nr 10, s Woźniak Ireneusz: Uznawanie dyplomów i świadectw w UE // Nowa Eduk. Zawod. 2002, nr 4, s

6 51. Zakroczymska Katarzyna: Edukacja europejska w szkole // Probl. Opiek-Wychow. 2000, nr 2, s Zawadowska Janina: Opieka pozalekcyjna w Europie // Nowe w Szk , nr 10, s II. Opracowania metodyczne, scenariusze zajęć Wydawnictwa zwarte 1. Barankiewicz Zdzisława, Mosiński Bartosz, Waluch Kazimierz: Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich : scenariusze. Płock : Novum, Bartoszewska Maria: Być nauczycielem Europejczykiem : projekt realizacji europejskiej ścieżki edukacyjnej w gimnazjum. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Bieda Halina: 15 [Piętnaście] lekcji o Europie. Gliwice: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców: Wydaw. Wokół nas, [2001] 4. Bloch Sylwia, Tabor Jadwiga : Europejska podróż Krzysia. Opole : Nowik, Europa twoja długoterminowa lokata : scenariusze lekcji dla liceów / pod red. Beaty Łuby-Krolik i Mirosława Sielatyckiego. Warszawa: Wydaw. CODN, Europa w szkole: europejski konkurs szkolny. Gliwice: Wokół nas, Fontaine Pascal: 10 [Dziesięć] lekcji o Europie. Gliwice: Wokół nas, Kowalski Jacek, Sielatycki Mirosław, Kozłowska Wiesława E.: Polacy i Niemcy w nowej Europie partnerzy : scenariusze lekcji. Warszawa: Wydaw. CODN, Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji europejskiej / pod red. Janusza Laski. Kłodzko: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Nikitenko Danuta : Metoda projektu w Szkolnym Klubie Europejskim : (projekty nauczycieli). Legnica : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Pozaszkolne formy edukacji europejskiej: doświadczenia / [red. Katarzyna Szarecka]. Warszawa: Kontrast, Praktyczny poradnik opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego. Koszalin: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Rittel Stefan Jerzy: Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej edukacja ekonomiczna i elementy wiedzy o pracy w klasach wczesnoszkolnych: (konspekty lekcji dla nauczyciela). Wrocław: Atla 2, Rittel Stefan Jerzy: Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej polityka dla dziecka : (konspekty lekcji dla nauczyciela). Wrocław: Atla 2,

7 15. Srokosz Wiesław: Polska a Unia Europejska: konspekty i materiały pomocnicze do lekcji. Kraków: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Zatorska-Gorzelanna Barbara, Grabowska Izabela, Sroka Rafał: Edukacja europejska w gimnazjum: materiały pomocnicze dla nauczycieli. Poznań : G&P, 2002 Artykuły z czasopism 1. Aksamowić Ewa: Dzień Brytyjski w naszym gimnazjum // Jęz. Obce w Szk. 2003, nr 1, s Aksamowić Ewa: Unia Europejska w naszych oczach // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (scenariusz projektu) 3. Apollo Kinga: Konspekt zajęć Dnia Europejskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VI) temat: poznajemy Europę i Unię Europejską // Wszystko dla Szk. 2002, nr 12, s Barszczewski Bogusław: Konkurs europejski // Nowe w Szk , nr 10, s Bednarczyk Krystyna: Związki kulturowe i historyczne Polski z Francją: scenariusz dwugodzinnych zajęć z edukacji europejskiej // Jęz. Pol. Gimn , nr 3, s Bloch Sylwia: UE w nauczaniu zintegrowanym // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s Bohdanowicz Lilla: Edukacja europejska // Życie Szk. 2003, nr 1, s (scenariusz zajęć dla kl. II szkoły podstawowej) 8. Borowska Alina: Unia Europejska w szkole // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s. 8 (biblioteka szkolna realizuje ścieżkę edukacji europejskiej) 9. Butryn Danuta : Możliwości realizacji ścieżki edukacja europejska z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geogr. w Szk. 2000, nr 4, s Cibor Anna: Unia Europejska Chcemy być z nimi! // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (konspekt lekcji języka angielskiego) 11. Deda Sławomir: Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole?: konspekt lekcji // Geogr. w Szk. 1999, nr 3, s Granosik Jadwiga, Zielińska Anna: Co wiesz o Unii Europejskiej?: konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych // Por. Bibl. 2003, nr 5, s Jadczak Maria: Negocjacje europejskie w szkole // Nowe w Szk. 2002, nr 6, (wkł. Co głowa to pomysł s. I-III) (scenariusz zajęć dla uczniów liceum) 14. Jaworska-Sęk Elżbieta: Mały Polak Europejczyk: scenariusz zajęć w klasie III // Naucz. Pocz , nr 3, s

8 15. Kik Grażyna: Edukacja europejska // Probl. Opiek.-Wychow. 2000, nr 1, s (scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI) 16. Mastalerz Teresa: Europejska lekcja // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s (jęz. ang. w gimnazjum) 17. Plit Florian: Pakiet edukacyjny Unia Europejska // Geogr. w Szk. 2003, nr 2, s Popów Małgorzata, Kreft Mirella: Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej // Geogr. w Szk. 2000, nr 5, s Rodak Bożena, Skólska Maria: Chcę być Europejczykiem: projekt debaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów// Bibl. w Szk , nr 4, s Rzepecka Alina: Polacy i Niemcy obok siebie (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) // Wiad. Hist. 2002, nr 2, s Sajdak-Czernik Agnieszka: Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych // Jęz. Obce w Szk. 2002, nr 5, s Sielatycki Mirosław: Szkolne kluby europejskie // Eduk. i Dialog. 2003, nr 5, s Skalska-Makara Elżbieta, Dobrzycka Elżbieta : Warsztaty Przyjazna Europa // Geogr. w Szk. 2003, nr 2, s Strzyżewska Ewa, Hincman Iwona, Chyl Joanna: Klub Europejski: scenariusz spotkania otwartego // Wszystko dla Szk. 2001, nr 12, s Suchoński Adam: Materiały dydaktyczne wspomagające edukację europejską // Wiad. Hist. 2002, nr 2, s Tomasik Piotr: Edukacja europejska na lekcjach religii // Katecheta. 2002, nr 6, s Wal Iwona: Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej Eurofilatelista // Geogr. w Szk. 2001, nr 1, s Walczak Marta: Sharing Europe: cykl zajęć z języka angielskiego o roli europejskiego dziedzictwa kulturowego [omówienie] // Jęz. Obce w Szk , nr 5, s Wiktorowicz Barbara: Unia bez tajemnic: konkurs w gimnazjum // Bibl. w Szk. 2003, nr 5, s Zielonka Agnieszka: Szkolne kluby europejskie: dzieci specjalnej troski // Nowe w Szk. 2002, nr 6, s Żmudziński Wojciech: Unia europejskich cwaniaków czy szansa na autentyczną wspólnotę? // Katecheta. 2003, nr 7/8, s Opracowały: Barbara Misiewicz - Gimnazjum nr 6 w Suwałkach Barbara Rutkowska - Biblioteka pedagogiczna CEN w Suwałkach Grażyna Zawadzka - Biblioteka pedagogiczna CEN w Suwałkach 8

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010 Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998. -

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Europejski rok obywateli

Europejski rok obywateli Zestawienie bibliograficzne w wyborze Europejski rok obywateli Książki 1. Abc Unii Europejskiej /[oprac. wydawane przez Przedstwicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004 zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo