Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata"

Transkrypt

1 P u b l i c z n e P r z e d s z k o l e n r 3 S k r z a t w Z ą b k a c h 2011/2012 W numerze: Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa Podsumowania 2,3,4 Pamięć dziecka 5 Wpływ TV 6 Grupa integracyjna 7 Podróż z dzieckiem 8 FAS 9 Czas wolny z dzieckiem 10 Jak uczą się dzieci 11 Coś dla dzieci 12 W dniu 7 listopada 2011 pani dyrektor naszego przedszkola odebrała prestiżową statuetkę w konkursie Innowator Roku w Oświacie w kategorii Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa, w którym zajęliśmy III miejsce. Publiczne Przedszkole nr 3 jako jedyne przedszkole w Województwie Mazowieckim jest laureatem tak zaszczytnej nagrody. Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty, a nagrodę przyznawało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nagroda ta jest dla pani dyrektor oraz wszystkich pracowników przedszkola niezwykłym wyróżnieniem motywującym do dalszej, owocnej pracy. Działalność charytatywna Skrzata Niesienie pomocy potrzebującym było celem wielu akcji podejmowanych w naszej placówce. Wsparliśmy fundację And I Am Up z Ząbek. Pod hasłem Zostań Świętym Mikołajem odbyła się zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka im. E. Szelburg- Zarembiny w Lublinie. W odpowiedzi na apel burmistrza Wołomina p. Ryszarda Madziara przedszkole SKRZAT pospieszyło z pomocą dla pogorzelców. Wysłaliśmy również kartki urodzinowe dla niepełnosprawnej Oliwii w ramach akcji Marzycielska poczta. Wsparliśmy także takie akcje jak: Dobro powraca oraz zbieranie nakrętek dla Oliwii chorej na mukowiscydozę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Nagroda dla Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat Nagroda została przyznana w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, które w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl) zaprosiła do udziału w konkursie Stop foliówkom przedszkola z powiatu wołomińskiego. Konkurs polegał na wykonaniu przez dzieci projektu ekologicznej torby wielorazowego użytku. Źródło: Program e-twinning Nasza placówka realizowała europejski program edukacji etwinning, który promował wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach europejskich. Przedszkolaki z grupy V, VII i XIII wykonywały postacie 5 pingwinów i umieszczały na nich informacje dotyczące Polski. Wizerunek pingwinów wysyłany został do innych krajów współpracujących. Na przełomie maja i czerwca do przedszkola przyleci maskotka pingwina, z którą prowadzone będą zajęcia i zabawy. Zdjęcia i prezentacje z naszych zajęć umieszczane będą na portalu, a dzieci z innych krajów mają możliwość obserwacji naszych działań z maskotką oraz poznania naszego kraju. Źródło:

2 Str. 2 Szanowni Państwo! Rok szkolny dobiega końca. O tym, co za nami dowiecie się Państwo z artykułu pt. Co się zdarzyło w Skrzacie (strona 4). Przed nami już tylko półtora miesiąca wspólnej pracy. Ale w tym czasie będzie się jeszcze dużo działo. Do końca czerwca mamy bardzo wypełniony kalendarz imprez. Największym czekającym nas przedsięwzięciem ze względu na liczbę uczestników (każdego roku około 1000 osób) jest Festyn Rodzinny, przygotowany wspólnie przez wszystkich pracowników przedszkola i Radę Rodziców, która go w całości finansuje. W tym roku będzie miał on inną formułę, ponieważ nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, to grupa ludzi twórczych i nieustannie poszukujących nowych rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy. Festyn tym razem zaczniemy przedstawieniem przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli, a w rolę aktorów wcielą się rodzice. Następnie na wszystkich czekać będzie wiele atrakcji. Dzieci będą miały okazję sprawdzić się podczas przygotowanych dla nich zadań, a na koniec otrzymają nagrodę niespodziankę. Z głośników będzie płynęła muzyka przygotowana przez DJ (w tej roli rodzic). Z Okazji Dnia Dziecka wszystkie przedszkolaki pojadą na wycieczkę do Bazy Bieganów (byliśmy tam w zeszłym roku i wszystkim się to miejsce bardzo podobało). Ponieważ Rada Rodziców bardzo oszczędnie gospodarowała funduszami, na koniec roku szkolnego została nadwyżka, dlatego podjęto decyzję o dodatkowej wycieczce dla dzieci. Tym razem będzie to rejs statkiem po Wiśle. Oczywiście, jak co roku, zapraszamy Państwa na uroczyste zakończenia roku szkolnego do poszczególnych grup wiekowych. Pragnę poinformować, że chociaż zaplanowano aż 13 uroczystości, to każda będzie miała zupełnie inny program (prawda, że bardzo ambitnie?). W tym roku nie rozstajemy się z żadną grupą dzieci. Wszystkie zostają w przedszkolu na następny rok szkolny. Podjęto taką decyzję ze względu na to, że ząbkowskie szkoły podstawowe są bardzo przepełnione. Żeby jednak przyjąć nowe grupy od września (w tym roku 2 grupy 3-latków), cztery grupy 6-latków będą zajmować dwie sale zajęć oraz pomieszczenia dodatkowe takie jak antresole, salę rekreacyjną i pokój nauczycielski. W przyszłym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola Nr3 SKRZAT będzie uczęszczało 388 dzieci. Biorąc pod uwagę, że do przedszkoli zwykle uczęszcza około 100 dzieci, my mamy prawie cztery w jednym. To dla nas duże wyzwanie organizacyjne, ale zespół pracowników w przedszkolu SKRZAT już wielokrotnie udowodnił, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wszystko zostanie przeorganizowane tak, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki do rozwoju. Mamy świadomość, że przedszkole to najważniejszy etap edukacji, dlatego pragniemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom za bardzo dobrą pracę, która przekłada się na sukcesy placówki. Dyrektor Jolanta Salak Przedszkole Skrzat pod nadzorem. Bieżący rok był rokiem wyjątkowym dla naszej placówki i nie tylko z punktu widzenia zdobywania nagród i osiągnieć, ale również z uwagi na, iż był to rok szczególnej kontroli naszego przedszkola. W związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora placówki byliśmy kontrolowani przez instytucje sprawujące nadzór - z ramienia Kuratorium Oświaty w Warszawie, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką oraz organu prowadzącego- Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Miasta Ząbki. Kontrola przebiegła sprawnie i nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie, zaowocowała bardzo dobrą oceną pracy dyrektora. Utwierdziła nas również w przekonaniu, że ogrom pracy, jaki wkładamy w prowadzenie placówki, daje owoce w postaci wzorcowej oceny kontrolujących. Potwierdziła też, że zmierzamy w dobrym kierunku i dała nam motywacje oraz siłę do podejmowania dalszych wyzwań. Nieustająco zatem podejmujemy działania w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola. W roku bieżącym poddaliśmy ewaluacji kolejne dwa obszary naszej działalności: z zakresu działalności dydaktycznowychowawczej badaliśmy aktywność dzieci, natomiast z zakresu zarządzania placówką diagnozowaliśmy warunki lokalowe i wyposażenie naszej placówki. Myślę, że wyniki prowadzonych badań, przełożymy na zadania, które pozwolą nam stworzyć laboratorium przyjazne dziecku, w którym nie będzie ono tylko symbolem przyszłości, ale jej reżyserem w nadchodzącej erze. Wicedyrektor Agnieszka Neüff

3 Str. 3 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat serdecznie dziękują za współpracę w mijającym roku szkolnym 2011/2012 Panu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, Zastępcy Burmistrza panu Arturowi Murawskiemu, Sekretarz pani Patrycji Żołnierzak, Skarbnik pani Elżbiecie Żmijewskiej, Radzie Miasta, zespołowi Referatu Oświaty i Polityki Społecznej z panią Ewą Wiśniewską oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Ząbki. Za współpracę dziękujemy instytucjom działającym na terenie Miasta Ząbki, Warszawy oraz powiatu wołomińskiego: Publicznym Placówkom Oświatowym w Ząbkach, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Kołu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Niepublicznemu Przedszkolu Smyk,, Nadleśnictwu Drewnica, Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Straży Pożarnej i Policji z Wołomina, Starostwu Powiatowemu w Wołominie, Straży Miejskiej, Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Orlej 1 w Ząbkach Szczególne podziękowania należą się również Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach przewodniczącej p. Małgorzacie Mościckiej, zastępcy p. Agnieszce Pietrzak, sekretarz p. Katarzynie Koniarczyk, skarbnik p. Agnieszce Zadrożnej oraz: p. Marcie Kwiecińskiej, p. Annie Godlewskiej, p. Magdalenie Gromala, p. Annie Pakos, p. Arkadiuszowi Olszowskiemu, p. Edycie Garbackiej, p. Barbarze Darii Sycz, p. Pawłowi Kmuk, p. Adamowi Rutkowskiemu. Wszystkim rodzicom za pomoc we wzbogacaniu bazy dydaktycznej a także za uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno wychowawczego, a w szczególności: p. Katarzynie Sambor, p. Monice Pawłowskiej, p. Monice Kwiecińskiej, p. Elwirze Jamróz, p. Iwonie Wygonowskiej, p. Monice Miszczuk, p. Agnieszce i Tomaszowi Pietrzak, p. Annie Godlewskiej, p. Małgorzacie Kałwa, p. Aleksandrze Pawlak, p. Katarzynie i Michałowi Sitnik, p. Grażynie Bębeniec, p. Magdalenie Gromala, p. Małgorzacie Mościckiej, p. Michałowi Czaplickiemu, p. Julicie Budziak, p. Wojciechowi Hałas, p. Joannie Witkowskiej, p. Edycie i Sławomirowi Banach, p. Małgorzacie Wiśniewskiej, p. Magdalenie Stępień p. Monice i Dariuszowi Żurek, p. Lidii Ludwisiak-Kocerba, p. Katarzynie i Jackowi Jacewicz, p. Emilii Paluszkiewicz, p. Annie Pakos, p. Edycie Pietrak, p. Dominice Silczuk, p. Elżbiecie Świerszcz, p. Edycie Garbackiej, p. Jakubowi Garbackiemu, p. Agnieszce Wawrzyńczak, p Bożenie Wilanowskiej, p. Agnieszce Woźniak, p. Sławomirowi Loda, p. Barbarze Sycz, p. Annie Kaczmarczyk, p. Marzenie Rutkowskiej, p. Tatianie Paciorek, p. Małgorzacie Tubicz, p. Agnieszce Ostaszewskiej, p. Katarzynie Wądołkowskiej, p. Agnieszce Zadrożnej, p. Robertowi Grudziąż, p. Rafałowi Grzebalskiemu, p. Annie Maliszewskiej, p. Edycie Kądzielawskiej, p. Agnieszce Jelińskiej, p. Adamowi Rutkowskiemu, p. Marcinowi Lesisz, p. Monice Mazurek, p. Władysławowi Kornackiemu, p. Hannie Hamanowicz, p. Katarzynie Lipskiej- Ziębińskiej, p. Katarzynie Koniarczyk, p. Pawłowi Koniarczyk, p. Ewie Norus, p. Pawłowi Żadziłko, p. Arkadiuszowi Olszowskiemu, p. Mariuszowi Skowrońskiemu.

4 Str. 4 Co zdarzyło się w Skrzacie? Wycieczki: Rancho Bena w Stanisławowie grupy 4 i 5-latków, Centrum Nauki KOPERNIK grupy 4 i 5latków, Światło i cień warsztaty w MOK grupy 5latków, Ja jestem ja wycieczka do Instytutu Teatralnego w Warszawie, zwiedzanie Łazienek Królewskich i Pałacu na wodzie grupy 5latków, "O kocie w butach i innych wesołych nutach" - musical w Zielonce, Lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej grupy 5latków, Wyjazd do Głównej Szkoły Służby Pożarniczej w Warszawie gr. X i XII, Wycieczka do Mińska Mazowieckiego na lotnisko wojskowe gr. VIII i XIII, Wycieczka do Sali zabaw Wyspy Leonarda w Zielonce -grupy 3 latków, Wycieczka do Groty Solnej gr. VIII i IX, Wycieczka do warszawskiego ZOO grupy III, IV, V, VI, Wycieczka do Teatru Rampa na spektakl Pinokio gr. VIII. Konkursy STOP FOLIÓWKOM - konkurs organizowany przez Starostwo wołomińskie, wykonanie kart świątecznych na aukcję w celu zebrania funduszy na pomoc dzieciom z zespołem Downa, Dzieciaki z wesołą nowiną - konkurs Jasełek orgaznizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, turniej tańca w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach, konkurs recytatorski w Przedszkolu Smyk ("Klasycy dzieciom"), przegląd poezji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach ("Teatr Młodego Aktora"), festiwal piosenki o zdrowiu organizowany przez Sanepid w Wołominie. Koncerty i teatrzyki Najpiękniejsze melodie grane na mandolinie, Muzyka i taniec flamenco, Piękna nasza Polska cała, Korzenie jazzu, Mała historia muzyki pop, Cymbały, O tańcach towarzyskich, O instrumentach smyczkowych, Ratujemy las, Pokaz baniek mydlanych, Pokaz naukowy. Zajęcia z udziałem zaproszonych gości Spotkanie dla rodziców z p. Marzenną Skoczylas pt. Mądra miłość jak rozwijać talenty i uczyć dzieci odpowiedzialności, Rodzic w roli eksperta - Spotkanie ze strażnikiem miejskim, w połączeniu z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom gr. III, Rodzic w roli eksperta - Zajęcia z plastykiem gr. XII, Rodzic w roli eksperta - spotkanie z pilotem, pielęgniarką i stomatolog gr. V, Rodzic w roli eksperta -zajęcia z żołnierzem, stomatolog, pilotem gr. IV, Dzień włoski gr. IV i V, Kuchnia w przedszkolu. - wycieczka do kuchni przedszkolnej gr. II, Zajęcia otwarte z udziałem rodziców, w czasie których rodzice wraz ze swoimi pociechami uczestniczyli we wspólnych zabawach, grach, konkursach oraz prezentowali swoje umiejętności, Cotygodniowe czytanie bajek przez uczennicę Szkoły Podstawowej - Dominikę Łęczycką gr. V. Uroczystości Pasowanie na przedszkolaka -uroczystość w grupie 3- latków, Spotkanie świąteczne z Mikołajem, Jasełka grupy 5-latków, Spotkania świąteczne z udziałem rodziców, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Pożegnanie zimy z udziałem Straży Pożarnej, Festyn Rodzinny, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 (W organizacji). Wizyty ciekawych gości: Delegacja tureckich burmistrzów, Wizyta amerykańskich kadetów. Inne: Zbiórka darów dla domu dziecka, Akcja Marzycielska poczta, Zbiórka darów dla pogorzelców z Wołomina, Wykonanie kart wielkanocnych dla fundacji And I am up Zbiórka makulatury, Zbiórka nakrętek, Udział w programie e-twinning. My też się uczymy: Szkolenie Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu, Spotkanie szkoleniowe w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonce, Rada Szkoleniowa - Monitorowanie podstawy programowej, Konferencja w Warszawie Odkrywamy radość rozwoju, Rada Szkoleniowa Dziecko z autyzmem, Rada Szkoleniowa Praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w przedszkolu, Szkolenie BAMBINO Matematyka bez barier, Szkolenie E. Zielińska Kształtowanie koncentracji uwagi i umiejętności zapamiętywania, Szkolenie w ramach programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Wołomin, Kurs Emisja głosu. Kurs grafiki komputerowej

5 Str. 5 Aby dziecko pamiętało lepiej i więcej należy trenować pamięć (dzięki ćwiczeniom tworzy się większa liczba połączeń nerwowych i pojawia się więcej miejsca dla nowych informacji), odpowiednio się odżywiać (dieta bogata w magnez, żelazo, cynk, wapń, witaminę B, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz lecytynę), zapewniać organizmowi fizyczny wysiłek, intensywny ruch na świeżym powietrzu oraz właściwą ilość snu. Warto ćwiczyć pamięć z dzieckiem już od najmłodszych lat. Dzięki temu nie będzie miało trudności z zapamiętywaniem informacji i kojarzeniem faktów, co z całą pewnością ułatwi mu naukę w szkole. Przy okazji takie wspólne, odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą być świetną okazją do zabawy. Ćwicz pamięć słuchową i wzrokową ze swoją pociechą: Poproś, by dziecko zapamiętało przypadkowe wyrazy. Ty powiedz najpierw dwa, potem trzy, cztery wyrazy, a dziecko niech je powtarza. Zwiększenie trudności polega na rozwijaniu zdania, dodawaniu do niego kolejnych słów (Kot siedzi. Kot siedzi na płocie. Czarny kot siedzi na płocie. Czarny kot siedzi na drewnianym płocie...). Pobaw się np. w dodawanie nazw zwierząt, które można zobaczyć w zoo (W zoo można zobaczyć słonia. W zoo można zobaczyć słonia i zebrę. W zoo można zobaczyć słonia, zebrę i tygrysa...). Po przeczytaniu dziecku opowiadania, bajki zadawaj jak najwięcej pytań lub poleć dziecku narysowanie ilustracji. Graj z dzieckiem w gry planszowe, które rozwijają pamięć logiczną. Ucz na pamięć wierszyków, piosenek, przysłów, krótkich rymowanek. Jak ćwiczyć pamięć z dzieckiem Poleć dziecku, aby zapamiętało jak najwięcej elementów na obrazku, a następnie zapytaj o wybrane szczegóły. Do przyswojenia nowych słów przyczynia się oglądanie rysunków i zapamiętywanie nazw zwierząt, roślin i innych elementów otaczającego świata. Na kartce narysuj kilka prostych figur. Niech dziecko przyjrzy się im, a potem na drugiej stronie narysuje taki sam zapamiętany układ. W drodze do przedszkola zapamiętujcie, ile drzew minęliście, ile autobusów przyjechało, itp. s W pokoju na stole zgromadźcie razem kilka rzeczy, np. zabawkę, kluczyki, kredkę, chusteczkę. Dziecko ma wyjść na chwilkę, w tym czasie schowaj jedną rzecz. Po jego powrocie zapytaj, jaki przedmiot zginął. Daj dziecku dwie kredki i poproś, by rysowało oburącz. Przy tej czynności pracują dwie półkule mózgowe. Pomocną grą ćwiczącą pamięć jest gra "memory", czyli zestaw kilkudziesięciu par identycznych obrazków, które rozkłada się obrazkiem "do dołu", a każdy gracz po kolei odsłania dwa rysunki, szukając identycznej pary. Jeśli jej nie znajdzie, zostawia rysunki na swoim miejscu i jednocześnie stara się zapamiętać, gdzie leżał jaki obrazek, by później odnaleźć pary. MIŁEJ ZABAWY!!! Rozwiąż rebusy: Dorota Jankowska Codziennie wieczorem, przed zaśnięciem, przypominajcie sobie, co wydarzyło się tego dnia. Staraj się często włączać dziecku muzykę, może to być muzyka klasyczna. Słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków instrumentów, wybijanie rytmu doskonale rozwija pamięć słuchową. Źródło:

6 Str. 6 Dostępność mediów jest dla małego dziecka dużą atrakcją. Proponowane przez telewizję spędzanie wolnego czasu wydaje się maluchom interesujące i warte uwagi. W efekcie często dochodzi do sytuacji, że spędzanie czasu przed ekranem jest głównym zajęciem większości dzieci w czasie wolnym. Pociąga to za sobą rezygnację z innych zajęć bardziej rozwojowych i zapewniających dziecku różnorakie, niezbędne do rozwoju bodźce, nie zaś jedynie jednostajne, jak czyni to telewizja. Nawyki dotyczące oglądania telewizji często są na tyle silne i trwałe, że objawiają się nawet w późniejszym okresie życia dziecka. Co wpływa na zainteresowanie dziecka telewizją? Istnieje szereg cech, których występowanie powodować może z dużym prawdopodobieństwem silniejsze zainteresowanie programami telewizyjnymi oraz większą potrzebę ich oglądania: wiek okres przedszkolny wyzwala szczególnie silną potrzebę spędzania czasu przed ekranem, dziecko jest wtedy raczej mało pomysłowe w kwestii organizowania sobie czasu wolnego, ma dość wąskie zainteresowania i mało towarzyszy zabaw, jeśli więc nie jest aktywowane przez rodziców, spośród innych zajęć wybiera telewizję; starsze dzieci, które przejawiają już większą aktywność społeczną, mają mniejsze tendencje do oglądania telewizji; płeć chłopcy więcej czasu spędzają przed telewizorem niż dziewczęta, przyczyny tkwią zazwyczaj w tym, że chłopcy nieco trudniej przyswajają naukę szkolną, odnajdując mniej przyjemności np. w czytaniu książek; ponadto chłopcy bardziej pasjonują się żywiołowością scen telewizyjnych niż dziewczynki; inteligencja dzieci zdolne przejawiają mniejsze zainteresowanie telewizją i z czasem w dużej mierze rezygnują z jej oglądania, przeznaczając czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań; dzieci mniej zdolne są oglądaniem telewizji bardziej zainteresowanie, gdyż wypełnia im ona lukę czasu wolnego, której nie chcą z własnej woli przeznaczać na zajęcia rozwoje; postępy w nauce dzieci odnoszące sukcesy w nauce poświęcają telewizji mniej czasu niż ich gorzej uczący się rówieśnicy, wynika to z dużego zaangażowania czasowego niezbędnego na przyswojenie nowej wiedzy, przez co na oglądanie telewizji zostaje mniej czasu, jak również ze świadomego odrzucenia programów telewizyjnych, uznawanych za mało ciekawe w kontekście wiedzy szkolnej; status społeczno-ekonomiczny dzieci ze środowisk uboższych mają z reguły mniejsze możliwości, by korzystać z różnorodnych form zabawy, dlatego telewizja staje się często główną formą spędzania ich wolnego czasu; dzieci z rodzin o wyższym statusie korzystają zazwyczaj z różnorodnych rodzajów aktywności zabawowej, często zapewnianej im przez dorosłych, ale również z własnego wyboru, stąd też dzieci te spędzają przed telewizorem mniej czasu; Wpływ telewizji na rozwój dziecka osobowość dzieci bardziej nieśmiałe i niepewne siebie oraz mniej przystosowane psychicznie oglądają telewizję chętniej, gdyż nie wymaga to od nich przejawów aktywności i zaangażowania; dzieci żywiołowe nie mają potrzeby spędzania długiego czasu na oglądaniu telewizji, szukając bardziej interesujących rozrywek; funkcjonowanie społeczne dzieci przystosowane społecznie i akceptowane w swoim środowisku chętnie wchodzą w kontakty z ludźmi poświęcając oglądaniu telewizji mniej czasu; ich gorzej przystosowani rówieśnicy uznają telewizor za lepszego towarzysza. Jak telewizja wpływa na dziecko? Oddziaływanie telewizji na dziecko jest dość złożonym procesem. Można powiedzieć, że efekty oglądania telewizji mogą być zarówno dobre, jak i złe wszystko zależy od ilości czasu spędzonego przed ekranem, rodzaju oglądanych programów, stanu emocjonalnego dziecka, kontroli rodziców. Sfery oddziaływania telewizji obejmują: wpływ na stan fizyczny jeśli oglądanie telewizji ogranicza czas snu dziecka bądź koliduje z porami posiłków; wpływ na inne formy zabawy telewizja oglądana w nadmiarze ogranicza czas na zabawę z innymi dziećmi, głównie na świeżym powietrzu oraz zabawy twórcze; wpływ na naukę programy edukacyjne mogą wspierać naukę szkolną i przyswajanie wiedzy oraz motywować do zdobywania nowych wiadomości, jednak czas poświęcany oglądaniu telewizji w nadmiarze wpływa zwykle negatywnie na wypełnianie obowiązków szkolnych; wpływ na stosunki rodzinne i społeczne telewizja znacząco ogranicza kontakty między ludźmi, głównie odbierając czas na wspólną rozmowę. Małgorzata Brzezińska-Pluta Na podstawie Biuletynu Miłośników Dobrej Książki nr 5 (18) - maj 2008wydawanego przez Tolle et lege Rozwiąż rebus: Źródło:

7 Str. 7 Proces nauczania w grupie integracyjnej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych dziecka jest kluczową zasadą pracy w grupie integracyjnej. Polega przede wszystkim na modyfikacji procesu dydaktycznego po to, aby uczniowie mogli sprostać stawianym wymaganiom. Powinno ono objąć zarówno warunki przebiegu procesu edukacyjnego, czyli zasady, metody, formy i środki dydaktyczne, jak i samą organizację przebiegu nauczania polegającą na tym, aby dostosować go do konkretnej dysfunkcji dziecka. Jedną z metod wykorzystywanych w racy z dziećmi z dysfunkcjami może być metoda Porannego kręgu. Zajęcia Poranny krąg określane są z technicznego punktu widzenia jako stymulacja polisensoryczna, czyli wielozmysłowa, obejmująca swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Celem takich zajęć nie jest bowiem dostarczanie określonej liczby bodźców o pewnej jakości. Stosowanie różnorodnych bodźców jest tylko środkiem do celu, jakim jest spotkanie nauczyciela i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem. Spotkanie, którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. W czasie Porannego kręgu nauczyciel musi dać im poczucie bezpieczeństwa, ofiarując przyjemność i zadowolenie. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania. Temu właśnie służy utworzenie kręgu (ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona lampka, znajomy zapach). Po prostu rytuał, którego reguły są dobrze znane, w którym niepewność została zredukowana do minimum. Każdy element Porannego kręgu powinien być dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny. Podstawą tworzenia programu Porannego kręgu jest świat przyrody. Świat, którego jesteśmy częścią, w którym ciągle jeszcze, choć coraz słabiej, jesteśmy zakorzenieni, od niego uzależnieni i poddani jego rytmom. Ten świat jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i ermicznych. Na co dzień, przebywając na świeżym powietrzu, choćby przez chwilę doświadczamy, zazwyczaj podświadomie, potęgi świata przyrody: ciepła lub przenikliwego zimna, zatykającego dech wiatru lub miłego głaszczącego wietrzyku. Patrzymy na świat pełen kolorów: świeżą zieleń wiosny, spalone upalnym słońcem lato. Czujemy zapachy, obcujemy ze światem oferującym nam bogactwo różnorodnych polisensorycznych bodźców oddziałujących na stan naszej psychiki. Organizując Poranny krąg, nauczyciel nie zamierza czymkolwiek zastąpić bodźców płynących wprost ze świata natury. Są one dla niego tylko inspiracją do pracy z dzieckiem. Najważniejszym i mającym największe znaczenie bodźcem wzrokowym podczas zajęć jest nauczyciel prowadzący zajęcia. To od niego zależy, jakie to będą zajęcia. Pozostałe elementy, choć mają swoje znaczenie, są tylko narzędziami i przedmiotami mającymi stworzyć nastrój, atmosferę spotkania tworzącymi jego oprawę i rytuał. Do każdej pory roku przypisany został inny kolor. Do lata należy kolor czerwony, który silnie pobudza. Jest w nim agresja, chęć niszczenia podobnie jak w ogniu. Jest przyśpieszeniem dla osób powolnych. Kolor żółty jest barwą jesieni. Kojarzony jest z radością życia, rozpoczynającym się dniem. Jest też kolorem spadających liści i dojrzałych owoców. Barwa żółta wzmacnia wolę, przekazuje ciepło serca, wesołość. Kolor biały przyporządkowujemy zimie. Biel nie jest barwą, lecz sumą wszystkich częstotliwości promieniowania widzialnego. Jest światłem. Może działać nużąco i kojarzyć się z pustką. Biel promieniuje, uspokaja i rozjaśnia. Kolor zielony należy do wiosny. Zieleń kojarzona jest z siłą tworzenia, wzrostu, procesem dorastania. Łagodzi, przynosi zadowolenie, daje pokój, uspokaja i odpręża. Bardzo istotnym elementem Porannego kręgu są bodźce dotykowe. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić naszym rękom. Dotyk powinien być przekonujący i precyzyjny. Podając dłonie. Receptory dotyku znajdują się na powierzchni całej skóry dziecka. Jej powierzchnia rejestruje ucisk, wibracje, temperaturę, ból i inne tego typu wrażenia. Podstawową propozycją stymulacji dotykowej jest masaż dłoni wykonywany na powitanie. Towarzyszy temu piosenka a olejek użyty do masażu ma charakterystyczny dla danej pory roku zapach. Zapachy, podobnie jak kolory, oddziaływają na naszą psychikę. Każdy w swoisty sposób. Do każdej pory roku przyporządkowany jest inny zapach, którym napełniamy pomieszczenie przez wlanie kilku kropel olejku zapachowego do lampki zapachowej oraz do oliwki używanej do masażu. Do lata przyporządkowany jest zapach różany działa kojąco, uśmierza ból i gniew. Podczas jesieni używamy lawendy, która łagodzi napięcia, uspokaja, wzmacnia. Do zimy przypisana jest mięta działa uspakajająco, wzmacniająco i rozluźniająco. Wiosną używamy olejku cytrynowego. Działa on antyseptycznie, pobudza apetyt i ożywia. Każdej porze roku przyporządkowany jest instrument będący źródłem bodźców dźwiękowo wibracyjnych. Latem jest gong i grzechotka z piaskiem. Jesienią gramy wiatrem na dzwonkach rurowych. Zimą posługujemy się dzwonkami i trójkątem. Wiosną używamy bębna. Instrumenty wywołują silne wibracje, które mogą być odczuwane przez uczniów przy pomocy dotyku, który wspomaga słuch w odbiorze fal akustycznych. Najpierw gra się na instrumentach blisko ciała uczniów (tak, by mogli czuć wibracje) później źródło dźwięku oddala się w celu wytworzenia odruchu orientacyjnego, uczenie dziecka rozpoznawania kierunku, z którego dochodzi dźwięk. Każdą porę roku charakteryzuje inny żywioł, który jest elementem Porannego kręgu. Żywioły, czyli: ogień, powietrze, woda i ziemia, są bodźcami o tyle cennymi, że mają charakter polisensoryczny. Ogień to żywioł lata. Powietrze przyporządkowujemy jesieni. Woda jest elementem zimy, a ziemia żywiołem wiosny. Monika Bagińska Małgorzata Kamińska Źródło:

8 Str. 8 Państwa dziecko w czasie długiej podróży samochodem zmienia się w okropnego marudę? Jest na to sposób jaki? Po prostu trzeba pozbyć się nudy z tylnego siedzenia. Oto kilka sprawdzonych sposobów, aby maluch czerpał radość ze wspólnego wyjazdu w nieznane. 1. Festiwal piosenki- dzieci bardzo lubią popisy wokalne rodziców, więc proszę używać swoich umiejętności wokalnych bez najmniejszego skrępowania. Jak śpiewał Jerzy Stuhr Śpiewać każdy może. 2. Teatr na tylnym siedzeniu- za pomocą dwóch pluszaków najlepiej (ulubionych dziecka), lub pacynek, zrób małemu pasażerowi małe przedstawienie. Zapewne nie tylko dzieci będą miały wiele radości z zabawy. 3. Krajobraz za oknem- pokazuj dziecku mijane krajobrazy, ponieważ pejzaż za oknem zmienia się zbyt szybko, mów o tym, co widać przez dłuższy czas - np. niebo, chmury, las. Myślę, że osoba prowadząca, skupiona na jeździe też chętnie posłucha. 4. Książeczki do czytania- czytaj książeczki z prostymi opowiadaniami lub wierszami. W podróż warto zabrać ze sobą książki nowe, ale również te ulubione, do których maluch często wraca. Po pewnym czasie dziecko z pomocą ilustracji umieszczonych w książkach będzie chętnie czytało również dla Ciebie. 5. Nazwy części ciała- ucz dziecko, jak nazywają się części ciała. A gdy już pierwszą lekcję ma za sobą, zapytaj np. "Czy to jest język?", wskazując na palec. Dziecko może tylko odpowiadać, albo jeśli potrafi, także poprawiać twoje błędy. Dla maluszków to świetna zabawa. 6. Zielone, czerwone- rozejrzyj się dookoła, wypatrz jakiś przedmiot np. w zielonym kolorze i powiedz: "Widzę coś zielonego". Ciekawe, czy maluch od razu zgadnie, o co chodziło. A może znajdzie wokół wiele zielonych rzeczy?. Możecie szukać rzeczy w różnych kolorach, ale także okrągłych kwadratowych, metalowych, drewnianych, twardych, miękkich itd. Oczywiście rodzic Mamusiu, tatusiu- nudzi mi się. Podróż jak marzenie. też powinien być przeegzaminowany przez dziecko. 7. Usta mówią- poproś malucha, by spojrzał na ciebie uważnie i powiedz coś do niego poruszając bezgłośnie ustami. Czy uda mu się odczytać słowo jedynie z ruchu twych warg? A teraz twoja kolej. Jeśli dziecko trochę sepleni, twoje zadanie będzie trochę trudniejsze. Możesz przy okazji powiedzieć maluchowi, że to sposób na rozumienie, który często stosują osoby niesłyszące. Trzeba wtedy starać się po prostu mówić bardzo wyraźnie. 8. Szukaj, aż znajdziesz- weź kolorowe czasopismo (im bardziej ilustrowane tym lepiej), otwórz na stronie z dużym zdjęciem i poproś malucha by znalazł na nim np. torbę. Udało się? A później zmiana. 9. Kto pierwszy- zobaczy krowę, ciężarówkę czy rowerzystę. Ta zabawa sprawdza się zwłaszcza, gdy można się w nią bawić również z rodzeństwem. 10. Zgadnij, co to- poproś dziecko, by zamknęło oczy, a następnie wyjmij jakiś przedmiot ze swojej torebki (np. wizytówkę, szminkę, paczkę chusteczek, długopis), włóż do rączki malucha i poproś, by spróbował zgadnąć, co to takiego. Wówczas doskonale rozwija się zmysł dotyku. 11. Gra w skojarzenia- powiedz jakieś słowo (np. lato) i poproś malucha, by powiedział z czym mu się ono kojarzy (np.: wakacje), a teraz twoje skojarzenie (morze) i znów dziecka. To świetna zabawa dla dużych i małych. 12. Czy mnie jeszcze pamiętasz?- poproś dziecko, by przyjrzało ci się, a potem zamknęło oczy i odpowiedziało na kilka pytań. Jakiego koloru jest twoja bluzka, buty czy spodenki? 13. Rysunkowa bajka- narysuj na kartce postać lub wydarzenie z bajki (np. Czerwonego Kapturka spotykającego wilka). Dziecko ma za zadanie podać tytuł bajki. Szczęśliwej podróży! Joanna Godlewska

9 Str. 9 FAScynujące dzieciaki Fas czyli angielskie Fetal Alcohol Syndrome tłumaczy się jako alkoholowy zespół płodowy Słysząc tę nazwę przychodzą nam do głowy takie myśli: uzależnienie od alkoholu, rodzina patologiczna, mnie to nie dotyczy. Żadne z powyższych stwierdzeń nie musi być prawdziwe. Wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak groźny dla rozwijającego się płodu jest alkohol, nawet bardzo niewielka ilość. Przychodzi mi tu do głowy anegdota mojej koleżanki, która będąc w ciąży dostała zalecenie od lekarza(!) na picie czerwonego wina w celu poprawy krążenia. Na jej pytanie o wpływ alkoholu na dziecko, lekarz tylko wzruszył ramionami (było to 4 lata temu). Fas to skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Dochodzi wówczas do umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się m. in. jako: opóźnienie umysłowe, anomalie rozwojowe, dysmorfia twarzy oraz zaburzenia psychologiczne. Należy zdecydowanie podkreślić tu trzy fakty: nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego skutku na dziecko, alkohol uszkadza płód bardziej, niż jakakolwiek inna używka (włączając w o wszystkie narkotyki), wystarczy już jeden kieliszek (np. czerwonego wina) spożyty podczas ciąży, w nieodpowiednim momencie rozwoju prenatalnego, aby dziecko mogło mieć FAS, FASD lub FAE, czyli właściwie bagaż na całe życie. Wielu ludzi z FAS doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego. Dorośli z zespołem FAS mają trudności z osiągnięciem pełnej niezależności, mają kłopoty w szkole, problemy w utrzymaniu stałej posady i wytrwaniu w zdrowym związku. Dzieci i dorośli z FAS są podatni na fizyczną, seksualną i emocjonalną przemoc. Najbardziej charakterystyczne cechy FAS to objawy uszkodzenia układu nerwowego: deficyt uwagi, deficyt pamięci, nadaktywność, trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze), nieumiejętność rozwiązywania problemów, trudność w uczeniu się na błędach, słaba ocena sytuacji, niedojrzałe zachowanie, słaba kontrola impulsów. Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży: uszkadza mózg; osłabia rozwój komórek; atakuje główne organy płodu takie, jak serce czy nerki; prowadzi do deformacji twarzy; powoduje poronienia. Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży: osłabia rozwój mózgu; powoduje poronienia zagrażające życiu matki; uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby. Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży: osłabia rozwój mózgu i płuc; prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu. Aby można było stwierdzić Alkoholowy Zespół Płodowy osoba nim dotknięta powinna spełniać wszystkie kryteria diagnostyczne dla tego zespołu. Wiele dzieci spełnia tylko niektóre kryteria. Mówimy wówczas o częściowym (parcjalnym) - Alkoholowym Zespole Płodowym FAS. W przypadku braku uchwytnych zmian morfologicznych, a zdiagnozowaniu zaburzeń pozasomatycznych i potwierdzeniu ich wywiadem mówimy o FAE (ang. fetal alcohol effect). W przypadku innych, nie wymienionych zaburzeń, mówimy o FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), spektrum zaburzeń związanych z ekspozycją płodu na alkohol Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z zespołem Downa. Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie. Oczywiście nie ma reguły, ale nawet jeśli nie każda lampka czerwonego wina i nie każdy kufel piwa z sokiem malinowym w ciąży kończy się FAS to czy warto tak ryzykować? PAMIĘTAJ: FAS ANI INNYCH USZKO- DZEŃ ALKOHOLOWYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ. MOŻNA IM W 100% ZA- POBIEC. WYSTARCZY ZACHOWAĆ CAŁKOWITĄ ABSTYNENCJĘ PODCZAS CIĄŻY!!! Joanna Swend Polecane/ bibliografia: Małgorzata Klecka FAScynujące dzieci ; Kraków 2007, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas Kozik Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Warszawa 2009 Danuta Hryniewicz : Specyfika pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom z FAS Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007 Alkohol a zdrowie Uszkodzenie płodu wywołane alkoholem, wydawnictwo: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Twarz dziecka z FAS, cechy charakterystyczne (nie zawsze muszą wystąpić wszystkie): krótkie szpary powiekowe, cienka warga górna, wydłużenie i spłaszczenie środkowej części twarzy, krótki nos, brak rynienki pod nosem.

10 Str. 10 Spędzanie czasu z dzieckiem to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz dla niego zrobić. (...) Każde dziecko, pani, pan znają mądre to przysłowie, żeby silnym, sprawnym być, trzeba ćwiczyć ruch to zdrowie" (...). A. Rumińska Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna. Opanowane w tym wieku umiejętności ruchowe pozostają już na całe życie. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak: szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności. Dlatego też edukacja zdrowotna w przedszkolu zajmuje szczególne miejsce. Troska o sprawność i wydolność fizyczną dziecka to jedno z najważniejszych zadań przedszkola i nauczycieli ale przede wszystkim rodziców. Ograniczenie czasu i intensywności ruchu dziecka w okresie przedszkolnym jest zjawiskiem niekorzystnym dla jego rozwoju motorycznego, sprawności fizycznej, słowem źle wpływa na zdrowie. Niestety współczesna cywilizacja nie sprzyja spełnianiu potrzeby ruchu dziecka. Jest to błąd, który pociąga bardzo przykre następstwa. Wspólna zabawa rodziców z dzieckiem jest potrzebna zarówno dziecku, jak i rodzicom. Rodzice powinni bawić się z dzieckiem od pierwszych tygodni jego życia. Kontakt przez zabawę jest tym rodzajem interakcji, który stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka, a tym samym sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi biologicznemu. Dzięki zabawie umacnia się więź między rodzicami a dzieckiem. Zabawa rodziców z małym dzieckiem nie oznacza bowiem ciągłego kierowania nim, ale okazywanie zainteresowania i aprobaty. Nadmierna ingerencja w działanie dziecka może być równie szkodliwa jak brak zainteresowania. Aby zabawa mogła istotnie przyczyniać się do rozwoju dziecka, nie wystarczy samo udostępnianie zabawek: jest potrzebna obecność rodziców w zabawie. To rodzice stwarzają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dostarczają coraz to nowych bodźców, uczą, jak się bawić, stanowią wzór do naśladowania. Zabawa wzmacnia więź pomiędzy rodzicami,a dzieckiem. Wygospodarowany przez rodziców czas na zabawę z dzieckiem to czas przygotowania małego człowieka do dorosłego życia. Dodatkowym atutem jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie mamy i taty. Wspólna zabawa, gra w piłkę, czy nauka jazdy na rowerze, rolkach, wyjścia na basen buduje więź między dziećmi i rodzicami. Zostawmy telewizory i komputery w domu, a zainteresujmy dzieci sportem, który jest świetną zabawą. Na pewno zdrowsze i pożyteczniejsze okaże się wyjście na rower w miesiącach ciepłych, a w tych zimnych wspólne lepienie bałwana czy zjazdy na sankach z górki niż kolejna bajka przed telewizorem. Pokażmy dziecku, że w ten sposób można również dobrze bawić się. Jeśli damy dziecku dobry przykład, pokażemy, że sami lubimy uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, będzie chciało spróbować ćwiczyć razem z nami. Dzieci uwielbiają spędzać czas z rodzicami. Nie można uczynić nic lepszego niż spędzenie czasu ze swoimi pociechami. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego życzę wszystkim udanych pomysłów na aktywny i rodzinny wypoczynek. Ewa Macuba Bibliografia: M.Kŭcera Analiza spontanicznych czynności ruchowych u dzieci"."wychowanie Fizyczne i Higiena szkolna" 1980 nr.5, s.195 R.Przewęda, D.Wybraniec Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym"- Wych. w Przedszkolu" 1984r. nr. 7/8 s.394. M. Puchała Promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym Rozwiąż rebus i znajdź drogę w labiryncie.

11 Str. 11 Jak uczą się małe dzieci? Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek. - Janusz Korczak Dzieci rodzą się z potężną umiejętnością uczenia się. Pierwsze lata życia stanowią apogeum możliwości umysłowych człowieka. Wówczas rozwijają się zmysły, pamięć, zdolność komunikowania się z otoczeniem za pomocą gestów oraz mowy. Jest to okres najbardziej intensywnych zmian i najintensywniejszego rozwoju. Już nigdy później człowiek nie jest w stanie przyswoić sobie tak ogromnej ilości informacji oraz zdobyć tak wiele nowych umiejętności, w tak krótkim czasie. W dzieciństwie także kształtują się cechy osobowości, sprawność umysłowa oraz zdolności potrzebne do uczenia się w przyszłości, kiedy nauka przestaje już być spontaniczna. Warunki, jakie zostaną stworzone dziecku do odpowiedniego rozwoju, mają ogromny wpływ na ukształtowanie się tych cech. Widzę, słyszę i czuję Na początku swojej drogi na świecie dziecko poznaje świat za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu. Dziecko chwyta wszystko do rączek, pakuje do buzi oraz uważnie obserwuje otoczenie. Niemowlę reaguje także w bardzo wyraźny sposób na dźwięki. Wzrok zaczyna odgrywać ogromną rolę, gdy dziecko próbuje siadać, a potem chodzić, ponieważ wówczas może zmieniać perspektywę patrzenia i oglądania przedmiotów. W ten sposób dziecko uczy się otaczającego świata. To, co wydaje nam się nieważną zabawą, nic nie znaczącymi, wręcz instynktownymi zachowaniami, w rzeczywistości jest niezmiernie skomplikowaną "nauką świata", jaka dokonuje się w głowie małego człowieczka. Bowiem poprzez doznania zmysłowe dziecko bombardowane jest mnóstwem bodźców, swoistych doświadczeń, które musi przyporządkować różnym sytuacjom, musi je zanalizować, a potem zapamiętać. Mamo, ja sam!!!! Dzieci poznają świat w sposób aktywny. Same poszukują nowych bodźców, sprawdzają co je otacza i w ten sposób gromadzą doświadczenia. Ogromna zdolność i chęć uczenia się pojawia się u dziecka samoistnie. Naszą rolą, rolą rodzica, opiekuna czy nauczyciela, jest przede wszystkim ułatwić dziecku poznawanie świata poprzez podsuwanie mu odpowiednich "narzędzi", czyli zabawek i przedmiotów, dbać aby poznając świat, dziecko nie zrobiło sobie krzywdy, a przede wszystkim nie zniechęcić go do podejmowania nowych działań. Każda nowa aktywność powinna być nagradzana pochwałą, brawami czy buziakami. To zachęca dziecko i uczy, że warto jest podejmować wysiłek. Nie wolno nam też wyręczać dziecko, bo wydaje nam się takie malutkie i nieporadne, i pomagać na każdym kroku. Pozwólmy dziecku samemu sięgnąć po zabawkę, podnieść się po upadku, przekonać się, że przedmiot wyrzucony z łóżeczka nie wróci sam na miejsce. W ten sposób dziecko nabierze pewności siebie, przekonania, że umie pokonać problem i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo. Dziecko obserwując nas, pragnie nas naśladować, dlatego chce samo sięgać po łyżkę i widelec, chce samo założyć ubranko czy nieść siatkę z zakupami. Bardzo ważne jest, aby pozwalać na takie doświadczenia. Jeśli damy dziecku widelec, (łatwiej nabić kęs jedzenia na widelec niż operować łyżką z zupą) będzie miało możliwość rozwijania zdolności manualnych, szybciej nauczy się samo jeść, a przy okazji sprawimy mu wielką frajdę. A że po posiłku kuchnia wygląda jak po przejściu tornada trudno, ale czy nie warto w zamian za korzyści z tego płynące? Ogromną wagę w uczeniu się dzieci odgrywa samodzielne zdobywanie doświadczeń. Pozwolenie, np. na owo samodzielne jedzenie, nie tylko uczy operowania widelcem i rozwija zdolności manualne, lecz jednocześnie zapewni dziecku właśnie samodzielne zdobywanie doświadczenia. Położenie zabawki w odległości odrobinę poza zasięgiem dziecka, pozwoli mu na podjęcie prób użycia "narzędzia" do sięgnięcia po przedmiot i pozwoli na uświadomienie organizacji przestrzeni. Powinniśmy zapewniać jak najwięcej możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia przez dziecko. Maluchowi pozwalajmy na dotykanie, smakowanie, poznawanie różnych struktur i faktur przedmiotów. Zabierajmy dziecko w różne nowe miejsca, nawet gdy wydaje nam się, że jeszcze bardzo niewiele rozumie. Zmiana miejsca, nowe widoki, inny krajobraz, mają bardzo duży wpływ na postrzeganie świata już przez maluszki, a w starszym wieku odgrywają ogromną rolę w rozwoju i poznawaniu świata. Ważne jest, aby zachęcać dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań problemów oraz do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zostawić dziecko z problemem czy odpowiadać mu: "sam sobie poszukaj". Naszą rolą jest wskazanie, gdzie można szukać odpowiedzi, czy podpowiedzenie możliwości rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że dzieci są doskonałymi obserwatorami. Poprzez obserwację uczą się nie tylko poznawać świat, ale także przejmują nasze postawy i nastawienie do życia. Jeżeli rodzice nie wykazują aktywności w poznawaniu świata, nie przejawiają żadnych zainteresowań, to niestety taką postawę będą też przyjmować dzieci. Jeśli dziecko obserwuje rodziców aktywnych, wykazujących zainteresowanie światem, nowymi przedmiotami, z dużym prawdopodobieństwem będzie kopiować takie podejście do życia. Małgorzata Brzezińska - Pluta Źródło: Pracownia rozwoju zdolności poznawczych

12 Połącz kropki i pokoloruj rysunki a następnie rozwiąż rebusy: Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Ul. Westerplatte 1/ Ząbki tel.: (22)

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2. Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie... 1 Spis treści Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 2 Sześciolatek w szkole Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu... 5 Sześciolatek uczniem Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie...

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(28) STYCZEŃ 2013 BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Wpływ działań realizowanych w ramach Programu KidSmart na rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie doświadczeń z 15 krajów brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech 2008, SUSAN MAYCLIN STEPHENSON Każde dziecko przychodzące na świat jest znakiem, że Bóg jeszcze nie zwątpił w ludzkość. - Rabindranath

Bardziej szczegółowo

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Seria wydawnicza: Wybór Zawodu Koordynator serii: Joanna Aksman Recenzent: dr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU?

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Marzena Żylińska JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Wrocław, maj 2012 www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl Szkoła dla mózgu

Bardziej szczegółowo