Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata"

Transkrypt

1 P u b l i c z n e P r z e d s z k o l e n r 3 S k r z a t w Z ą b k a c h 2011/2012 W numerze: Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa Podsumowania 2,3,4 Pamięć dziecka 5 Wpływ TV 6 Grupa integracyjna 7 Podróż z dzieckiem 8 FAS 9 Czas wolny z dzieckiem 10 Jak uczą się dzieci 11 Coś dla dzieci 12 W dniu 7 listopada 2011 pani dyrektor naszego przedszkola odebrała prestiżową statuetkę w konkursie Innowator Roku w Oświacie w kategorii Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa, w którym zajęliśmy III miejsce. Publiczne Przedszkole nr 3 jako jedyne przedszkole w Województwie Mazowieckim jest laureatem tak zaszczytnej nagrody. Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty, a nagrodę przyznawało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nagroda ta jest dla pani dyrektor oraz wszystkich pracowników przedszkola niezwykłym wyróżnieniem motywującym do dalszej, owocnej pracy. Działalność charytatywna Skrzata Niesienie pomocy potrzebującym było celem wielu akcji podejmowanych w naszej placówce. Wsparliśmy fundację And I Am Up z Ząbek. Pod hasłem Zostań Świętym Mikołajem odbyła się zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka im. E. Szelburg- Zarembiny w Lublinie. W odpowiedzi na apel burmistrza Wołomina p. Ryszarda Madziara przedszkole SKRZAT pospieszyło z pomocą dla pogorzelców. Wysłaliśmy również kartki urodzinowe dla niepełnosprawnej Oliwii w ramach akcji Marzycielska poczta. Wsparliśmy także takie akcje jak: Dobro powraca oraz zbieranie nakrętek dla Oliwii chorej na mukowiscydozę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Nagroda dla Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat Nagroda została przyznana w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, które w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl) zaprosiła do udziału w konkursie Stop foliówkom przedszkola z powiatu wołomińskiego. Konkurs polegał na wykonaniu przez dzieci projektu ekologicznej torby wielorazowego użytku. Źródło: Program e-twinning Nasza placówka realizowała europejski program edukacji etwinning, który promował wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach europejskich. Przedszkolaki z grupy V, VII i XIII wykonywały postacie 5 pingwinów i umieszczały na nich informacje dotyczące Polski. Wizerunek pingwinów wysyłany został do innych krajów współpracujących. Na przełomie maja i czerwca do przedszkola przyleci maskotka pingwina, z którą prowadzone będą zajęcia i zabawy. Zdjęcia i prezentacje z naszych zajęć umieszczane będą na portalu, a dzieci z innych krajów mają możliwość obserwacji naszych działań z maskotką oraz poznania naszego kraju. Źródło:

2 Str. 2 Szanowni Państwo! Rok szkolny dobiega końca. O tym, co za nami dowiecie się Państwo z artykułu pt. Co się zdarzyło w Skrzacie (strona 4). Przed nami już tylko półtora miesiąca wspólnej pracy. Ale w tym czasie będzie się jeszcze dużo działo. Do końca czerwca mamy bardzo wypełniony kalendarz imprez. Największym czekającym nas przedsięwzięciem ze względu na liczbę uczestników (każdego roku około 1000 osób) jest Festyn Rodzinny, przygotowany wspólnie przez wszystkich pracowników przedszkola i Radę Rodziców, która go w całości finansuje. W tym roku będzie miał on inną formułę, ponieważ nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, to grupa ludzi twórczych i nieustannie poszukujących nowych rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy. Festyn tym razem zaczniemy przedstawieniem przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli, a w rolę aktorów wcielą się rodzice. Następnie na wszystkich czekać będzie wiele atrakcji. Dzieci będą miały okazję sprawdzić się podczas przygotowanych dla nich zadań, a na koniec otrzymają nagrodę niespodziankę. Z głośników będzie płynęła muzyka przygotowana przez DJ (w tej roli rodzic). Z Okazji Dnia Dziecka wszystkie przedszkolaki pojadą na wycieczkę do Bazy Bieganów (byliśmy tam w zeszłym roku i wszystkim się to miejsce bardzo podobało). Ponieważ Rada Rodziców bardzo oszczędnie gospodarowała funduszami, na koniec roku szkolnego została nadwyżka, dlatego podjęto decyzję o dodatkowej wycieczce dla dzieci. Tym razem będzie to rejs statkiem po Wiśle. Oczywiście, jak co roku, zapraszamy Państwa na uroczyste zakończenia roku szkolnego do poszczególnych grup wiekowych. Pragnę poinformować, że chociaż zaplanowano aż 13 uroczystości, to każda będzie miała zupełnie inny program (prawda, że bardzo ambitnie?). W tym roku nie rozstajemy się z żadną grupą dzieci. Wszystkie zostają w przedszkolu na następny rok szkolny. Podjęto taką decyzję ze względu na to, że ząbkowskie szkoły podstawowe są bardzo przepełnione. Żeby jednak przyjąć nowe grupy od września (w tym roku 2 grupy 3-latków), cztery grupy 6-latków będą zajmować dwie sale zajęć oraz pomieszczenia dodatkowe takie jak antresole, salę rekreacyjną i pokój nauczycielski. W przyszłym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola Nr3 SKRZAT będzie uczęszczało 388 dzieci. Biorąc pod uwagę, że do przedszkoli zwykle uczęszcza około 100 dzieci, my mamy prawie cztery w jednym. To dla nas duże wyzwanie organizacyjne, ale zespół pracowników w przedszkolu SKRZAT już wielokrotnie udowodnił, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wszystko zostanie przeorganizowane tak, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki do rozwoju. Mamy świadomość, że przedszkole to najważniejszy etap edukacji, dlatego pragniemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom za bardzo dobrą pracę, która przekłada się na sukcesy placówki. Dyrektor Jolanta Salak Przedszkole Skrzat pod nadzorem. Bieżący rok był rokiem wyjątkowym dla naszej placówki i nie tylko z punktu widzenia zdobywania nagród i osiągnieć, ale również z uwagi na, iż był to rok szczególnej kontroli naszego przedszkola. W związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora placówki byliśmy kontrolowani przez instytucje sprawujące nadzór - z ramienia Kuratorium Oświaty w Warszawie, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką oraz organu prowadzącego- Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Miasta Ząbki. Kontrola przebiegła sprawnie i nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie, zaowocowała bardzo dobrą oceną pracy dyrektora. Utwierdziła nas również w przekonaniu, że ogrom pracy, jaki wkładamy w prowadzenie placówki, daje owoce w postaci wzorcowej oceny kontrolujących. Potwierdziła też, że zmierzamy w dobrym kierunku i dała nam motywacje oraz siłę do podejmowania dalszych wyzwań. Nieustająco zatem podejmujemy działania w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola. W roku bieżącym poddaliśmy ewaluacji kolejne dwa obszary naszej działalności: z zakresu działalności dydaktycznowychowawczej badaliśmy aktywność dzieci, natomiast z zakresu zarządzania placówką diagnozowaliśmy warunki lokalowe i wyposażenie naszej placówki. Myślę, że wyniki prowadzonych badań, przełożymy na zadania, które pozwolą nam stworzyć laboratorium przyjazne dziecku, w którym nie będzie ono tylko symbolem przyszłości, ale jej reżyserem w nadchodzącej erze. Wicedyrektor Agnieszka Neüff

3 Str. 3 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat serdecznie dziękują za współpracę w mijającym roku szkolnym 2011/2012 Panu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, Zastępcy Burmistrza panu Arturowi Murawskiemu, Sekretarz pani Patrycji Żołnierzak, Skarbnik pani Elżbiecie Żmijewskiej, Radzie Miasta, zespołowi Referatu Oświaty i Polityki Społecznej z panią Ewą Wiśniewską oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Ząbki. Za współpracę dziękujemy instytucjom działającym na terenie Miasta Ząbki, Warszawy oraz powiatu wołomińskiego: Publicznym Placówkom Oświatowym w Ząbkach, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Kołu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Niepublicznemu Przedszkolu Smyk,, Nadleśnictwu Drewnica, Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Straży Pożarnej i Policji z Wołomina, Starostwu Powiatowemu w Wołominie, Straży Miejskiej, Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Orlej 1 w Ząbkach Szczególne podziękowania należą się również Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach przewodniczącej p. Małgorzacie Mościckiej, zastępcy p. Agnieszce Pietrzak, sekretarz p. Katarzynie Koniarczyk, skarbnik p. Agnieszce Zadrożnej oraz: p. Marcie Kwiecińskiej, p. Annie Godlewskiej, p. Magdalenie Gromala, p. Annie Pakos, p. Arkadiuszowi Olszowskiemu, p. Edycie Garbackiej, p. Barbarze Darii Sycz, p. Pawłowi Kmuk, p. Adamowi Rutkowskiemu. Wszystkim rodzicom za pomoc we wzbogacaniu bazy dydaktycznej a także za uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno wychowawczego, a w szczególności: p. Katarzynie Sambor, p. Monice Pawłowskiej, p. Monice Kwiecińskiej, p. Elwirze Jamróz, p. Iwonie Wygonowskiej, p. Monice Miszczuk, p. Agnieszce i Tomaszowi Pietrzak, p. Annie Godlewskiej, p. Małgorzacie Kałwa, p. Aleksandrze Pawlak, p. Katarzynie i Michałowi Sitnik, p. Grażynie Bębeniec, p. Magdalenie Gromala, p. Małgorzacie Mościckiej, p. Michałowi Czaplickiemu, p. Julicie Budziak, p. Wojciechowi Hałas, p. Joannie Witkowskiej, p. Edycie i Sławomirowi Banach, p. Małgorzacie Wiśniewskiej, p. Magdalenie Stępień p. Monice i Dariuszowi Żurek, p. Lidii Ludwisiak-Kocerba, p. Katarzynie i Jackowi Jacewicz, p. Emilii Paluszkiewicz, p. Annie Pakos, p. Edycie Pietrak, p. Dominice Silczuk, p. Elżbiecie Świerszcz, p. Edycie Garbackiej, p. Jakubowi Garbackiemu, p. Agnieszce Wawrzyńczak, p Bożenie Wilanowskiej, p. Agnieszce Woźniak, p. Sławomirowi Loda, p. Barbarze Sycz, p. Annie Kaczmarczyk, p. Marzenie Rutkowskiej, p. Tatianie Paciorek, p. Małgorzacie Tubicz, p. Agnieszce Ostaszewskiej, p. Katarzynie Wądołkowskiej, p. Agnieszce Zadrożnej, p. Robertowi Grudziąż, p. Rafałowi Grzebalskiemu, p. Annie Maliszewskiej, p. Edycie Kądzielawskiej, p. Agnieszce Jelińskiej, p. Adamowi Rutkowskiemu, p. Marcinowi Lesisz, p. Monice Mazurek, p. Władysławowi Kornackiemu, p. Hannie Hamanowicz, p. Katarzynie Lipskiej- Ziębińskiej, p. Katarzynie Koniarczyk, p. Pawłowi Koniarczyk, p. Ewie Norus, p. Pawłowi Żadziłko, p. Arkadiuszowi Olszowskiemu, p. Mariuszowi Skowrońskiemu.

4 Str. 4 Co zdarzyło się w Skrzacie? Wycieczki: Rancho Bena w Stanisławowie grupy 4 i 5-latków, Centrum Nauki KOPERNIK grupy 4 i 5latków, Światło i cień warsztaty w MOK grupy 5latków, Ja jestem ja wycieczka do Instytutu Teatralnego w Warszawie, zwiedzanie Łazienek Królewskich i Pałacu na wodzie grupy 5latków, "O kocie w butach i innych wesołych nutach" - musical w Zielonce, Lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej grupy 5latków, Wyjazd do Głównej Szkoły Służby Pożarniczej w Warszawie gr. X i XII, Wycieczka do Mińska Mazowieckiego na lotnisko wojskowe gr. VIII i XIII, Wycieczka do Sali zabaw Wyspy Leonarda w Zielonce -grupy 3 latków, Wycieczka do Groty Solnej gr. VIII i IX, Wycieczka do warszawskiego ZOO grupy III, IV, V, VI, Wycieczka do Teatru Rampa na spektakl Pinokio gr. VIII. Konkursy STOP FOLIÓWKOM - konkurs organizowany przez Starostwo wołomińskie, wykonanie kart świątecznych na aukcję w celu zebrania funduszy na pomoc dzieciom z zespołem Downa, Dzieciaki z wesołą nowiną - konkurs Jasełek orgaznizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, turniej tańca w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach, konkurs recytatorski w Przedszkolu Smyk ("Klasycy dzieciom"), przegląd poezji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach ("Teatr Młodego Aktora"), festiwal piosenki o zdrowiu organizowany przez Sanepid w Wołominie. Koncerty i teatrzyki Najpiękniejsze melodie grane na mandolinie, Muzyka i taniec flamenco, Piękna nasza Polska cała, Korzenie jazzu, Mała historia muzyki pop, Cymbały, O tańcach towarzyskich, O instrumentach smyczkowych, Ratujemy las, Pokaz baniek mydlanych, Pokaz naukowy. Zajęcia z udziałem zaproszonych gości Spotkanie dla rodziców z p. Marzenną Skoczylas pt. Mądra miłość jak rozwijać talenty i uczyć dzieci odpowiedzialności, Rodzic w roli eksperta - Spotkanie ze strażnikiem miejskim, w połączeniu z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom gr. III, Rodzic w roli eksperta - Zajęcia z plastykiem gr. XII, Rodzic w roli eksperta - spotkanie z pilotem, pielęgniarką i stomatolog gr. V, Rodzic w roli eksperta -zajęcia z żołnierzem, stomatolog, pilotem gr. IV, Dzień włoski gr. IV i V, Kuchnia w przedszkolu. - wycieczka do kuchni przedszkolnej gr. II, Zajęcia otwarte z udziałem rodziców, w czasie których rodzice wraz ze swoimi pociechami uczestniczyli we wspólnych zabawach, grach, konkursach oraz prezentowali swoje umiejętności, Cotygodniowe czytanie bajek przez uczennicę Szkoły Podstawowej - Dominikę Łęczycką gr. V. Uroczystości Pasowanie na przedszkolaka -uroczystość w grupie 3- latków, Spotkanie świąteczne z Mikołajem, Jasełka grupy 5-latków, Spotkania świąteczne z udziałem rodziców, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Pożegnanie zimy z udziałem Straży Pożarnej, Festyn Rodzinny, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 (W organizacji). Wizyty ciekawych gości: Delegacja tureckich burmistrzów, Wizyta amerykańskich kadetów. Inne: Zbiórka darów dla domu dziecka, Akcja Marzycielska poczta, Zbiórka darów dla pogorzelców z Wołomina, Wykonanie kart wielkanocnych dla fundacji And I am up Zbiórka makulatury, Zbiórka nakrętek, Udział w programie e-twinning. My też się uczymy: Szkolenie Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu, Spotkanie szkoleniowe w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonce, Rada Szkoleniowa - Monitorowanie podstawy programowej, Konferencja w Warszawie Odkrywamy radość rozwoju, Rada Szkoleniowa Dziecko z autyzmem, Rada Szkoleniowa Praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w przedszkolu, Szkolenie BAMBINO Matematyka bez barier, Szkolenie E. Zielińska Kształtowanie koncentracji uwagi i umiejętności zapamiętywania, Szkolenie w ramach programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Wołomin, Kurs Emisja głosu. Kurs grafiki komputerowej

5 Str. 5 Aby dziecko pamiętało lepiej i więcej należy trenować pamięć (dzięki ćwiczeniom tworzy się większa liczba połączeń nerwowych i pojawia się więcej miejsca dla nowych informacji), odpowiednio się odżywiać (dieta bogata w magnez, żelazo, cynk, wapń, witaminę B, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz lecytynę), zapewniać organizmowi fizyczny wysiłek, intensywny ruch na świeżym powietrzu oraz właściwą ilość snu. Warto ćwiczyć pamięć z dzieckiem już od najmłodszych lat. Dzięki temu nie będzie miało trudności z zapamiętywaniem informacji i kojarzeniem faktów, co z całą pewnością ułatwi mu naukę w szkole. Przy okazji takie wspólne, odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą być świetną okazją do zabawy. Ćwicz pamięć słuchową i wzrokową ze swoją pociechą: Poproś, by dziecko zapamiętało przypadkowe wyrazy. Ty powiedz najpierw dwa, potem trzy, cztery wyrazy, a dziecko niech je powtarza. Zwiększenie trudności polega na rozwijaniu zdania, dodawaniu do niego kolejnych słów (Kot siedzi. Kot siedzi na płocie. Czarny kot siedzi na płocie. Czarny kot siedzi na drewnianym płocie...). Pobaw się np. w dodawanie nazw zwierząt, które można zobaczyć w zoo (W zoo można zobaczyć słonia. W zoo można zobaczyć słonia i zebrę. W zoo można zobaczyć słonia, zebrę i tygrysa...). Po przeczytaniu dziecku opowiadania, bajki zadawaj jak najwięcej pytań lub poleć dziecku narysowanie ilustracji. Graj z dzieckiem w gry planszowe, które rozwijają pamięć logiczną. Ucz na pamięć wierszyków, piosenek, przysłów, krótkich rymowanek. Jak ćwiczyć pamięć z dzieckiem Poleć dziecku, aby zapamiętało jak najwięcej elementów na obrazku, a następnie zapytaj o wybrane szczegóły. Do przyswojenia nowych słów przyczynia się oglądanie rysunków i zapamiętywanie nazw zwierząt, roślin i innych elementów otaczającego świata. Na kartce narysuj kilka prostych figur. Niech dziecko przyjrzy się im, a potem na drugiej stronie narysuje taki sam zapamiętany układ. W drodze do przedszkola zapamiętujcie, ile drzew minęliście, ile autobusów przyjechało, itp. s W pokoju na stole zgromadźcie razem kilka rzeczy, np. zabawkę, kluczyki, kredkę, chusteczkę. Dziecko ma wyjść na chwilkę, w tym czasie schowaj jedną rzecz. Po jego powrocie zapytaj, jaki przedmiot zginął. Daj dziecku dwie kredki i poproś, by rysowało oburącz. Przy tej czynności pracują dwie półkule mózgowe. Pomocną grą ćwiczącą pamięć jest gra "memory", czyli zestaw kilkudziesięciu par identycznych obrazków, które rozkłada się obrazkiem "do dołu", a każdy gracz po kolei odsłania dwa rysunki, szukając identycznej pary. Jeśli jej nie znajdzie, zostawia rysunki na swoim miejscu i jednocześnie stara się zapamiętać, gdzie leżał jaki obrazek, by później odnaleźć pary. MIŁEJ ZABAWY!!! Rozwiąż rebusy: Dorota Jankowska Codziennie wieczorem, przed zaśnięciem, przypominajcie sobie, co wydarzyło się tego dnia. Staraj się często włączać dziecku muzykę, może to być muzyka klasyczna. Słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków instrumentów, wybijanie rytmu doskonale rozwija pamięć słuchową. Źródło:

6 Str. 6 Dostępność mediów jest dla małego dziecka dużą atrakcją. Proponowane przez telewizję spędzanie wolnego czasu wydaje się maluchom interesujące i warte uwagi. W efekcie często dochodzi do sytuacji, że spędzanie czasu przed ekranem jest głównym zajęciem większości dzieci w czasie wolnym. Pociąga to za sobą rezygnację z innych zajęć bardziej rozwojowych i zapewniających dziecku różnorakie, niezbędne do rozwoju bodźce, nie zaś jedynie jednostajne, jak czyni to telewizja. Nawyki dotyczące oglądania telewizji często są na tyle silne i trwałe, że objawiają się nawet w późniejszym okresie życia dziecka. Co wpływa na zainteresowanie dziecka telewizją? Istnieje szereg cech, których występowanie powodować może z dużym prawdopodobieństwem silniejsze zainteresowanie programami telewizyjnymi oraz większą potrzebę ich oglądania: wiek okres przedszkolny wyzwala szczególnie silną potrzebę spędzania czasu przed ekranem, dziecko jest wtedy raczej mało pomysłowe w kwestii organizowania sobie czasu wolnego, ma dość wąskie zainteresowania i mało towarzyszy zabaw, jeśli więc nie jest aktywowane przez rodziców, spośród innych zajęć wybiera telewizję; starsze dzieci, które przejawiają już większą aktywność społeczną, mają mniejsze tendencje do oglądania telewizji; płeć chłopcy więcej czasu spędzają przed telewizorem niż dziewczęta, przyczyny tkwią zazwyczaj w tym, że chłopcy nieco trudniej przyswajają naukę szkolną, odnajdując mniej przyjemności np. w czytaniu książek; ponadto chłopcy bardziej pasjonują się żywiołowością scen telewizyjnych niż dziewczynki; inteligencja dzieci zdolne przejawiają mniejsze zainteresowanie telewizją i z czasem w dużej mierze rezygnują z jej oglądania, przeznaczając czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań; dzieci mniej zdolne są oglądaniem telewizji bardziej zainteresowanie, gdyż wypełnia im ona lukę czasu wolnego, której nie chcą z własnej woli przeznaczać na zajęcia rozwoje; postępy w nauce dzieci odnoszące sukcesy w nauce poświęcają telewizji mniej czasu niż ich gorzej uczący się rówieśnicy, wynika to z dużego zaangażowania czasowego niezbędnego na przyswojenie nowej wiedzy, przez co na oglądanie telewizji zostaje mniej czasu, jak również ze świadomego odrzucenia programów telewizyjnych, uznawanych za mało ciekawe w kontekście wiedzy szkolnej; status społeczno-ekonomiczny dzieci ze środowisk uboższych mają z reguły mniejsze możliwości, by korzystać z różnorodnych form zabawy, dlatego telewizja staje się często główną formą spędzania ich wolnego czasu; dzieci z rodzin o wyższym statusie korzystają zazwyczaj z różnorodnych rodzajów aktywności zabawowej, często zapewnianej im przez dorosłych, ale również z własnego wyboru, stąd też dzieci te spędzają przed telewizorem mniej czasu; Wpływ telewizji na rozwój dziecka osobowość dzieci bardziej nieśmiałe i niepewne siebie oraz mniej przystosowane psychicznie oglądają telewizję chętniej, gdyż nie wymaga to od nich przejawów aktywności i zaangażowania; dzieci żywiołowe nie mają potrzeby spędzania długiego czasu na oglądaniu telewizji, szukając bardziej interesujących rozrywek; funkcjonowanie społeczne dzieci przystosowane społecznie i akceptowane w swoim środowisku chętnie wchodzą w kontakty z ludźmi poświęcając oglądaniu telewizji mniej czasu; ich gorzej przystosowani rówieśnicy uznają telewizor za lepszego towarzysza. Jak telewizja wpływa na dziecko? Oddziaływanie telewizji na dziecko jest dość złożonym procesem. Można powiedzieć, że efekty oglądania telewizji mogą być zarówno dobre, jak i złe wszystko zależy od ilości czasu spędzonego przed ekranem, rodzaju oglądanych programów, stanu emocjonalnego dziecka, kontroli rodziców. Sfery oddziaływania telewizji obejmują: wpływ na stan fizyczny jeśli oglądanie telewizji ogranicza czas snu dziecka bądź koliduje z porami posiłków; wpływ na inne formy zabawy telewizja oglądana w nadmiarze ogranicza czas na zabawę z innymi dziećmi, głównie na świeżym powietrzu oraz zabawy twórcze; wpływ na naukę programy edukacyjne mogą wspierać naukę szkolną i przyswajanie wiedzy oraz motywować do zdobywania nowych wiadomości, jednak czas poświęcany oglądaniu telewizji w nadmiarze wpływa zwykle negatywnie na wypełnianie obowiązków szkolnych; wpływ na stosunki rodzinne i społeczne telewizja znacząco ogranicza kontakty między ludźmi, głównie odbierając czas na wspólną rozmowę. Małgorzata Brzezińska-Pluta Na podstawie Biuletynu Miłośników Dobrej Książki nr 5 (18) - maj 2008wydawanego przez Tolle et lege Rozwiąż rebus: Źródło:

7 Str. 7 Proces nauczania w grupie integracyjnej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych dziecka jest kluczową zasadą pracy w grupie integracyjnej. Polega przede wszystkim na modyfikacji procesu dydaktycznego po to, aby uczniowie mogli sprostać stawianym wymaganiom. Powinno ono objąć zarówno warunki przebiegu procesu edukacyjnego, czyli zasady, metody, formy i środki dydaktyczne, jak i samą organizację przebiegu nauczania polegającą na tym, aby dostosować go do konkretnej dysfunkcji dziecka. Jedną z metod wykorzystywanych w racy z dziećmi z dysfunkcjami może być metoda Porannego kręgu. Zajęcia Poranny krąg określane są z technicznego punktu widzenia jako stymulacja polisensoryczna, czyli wielozmysłowa, obejmująca swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Celem takich zajęć nie jest bowiem dostarczanie określonej liczby bodźców o pewnej jakości. Stosowanie różnorodnych bodźców jest tylko środkiem do celu, jakim jest spotkanie nauczyciela i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem. Spotkanie, którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. W czasie Porannego kręgu nauczyciel musi dać im poczucie bezpieczeństwa, ofiarując przyjemność i zadowolenie. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania. Temu właśnie służy utworzenie kręgu (ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona lampka, znajomy zapach). Po prostu rytuał, którego reguły są dobrze znane, w którym niepewność została zredukowana do minimum. Każdy element Porannego kręgu powinien być dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny. Podstawą tworzenia programu Porannego kręgu jest świat przyrody. Świat, którego jesteśmy częścią, w którym ciągle jeszcze, choć coraz słabiej, jesteśmy zakorzenieni, od niego uzależnieni i poddani jego rytmom. Ten świat jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i ermicznych. Na co dzień, przebywając na świeżym powietrzu, choćby przez chwilę doświadczamy, zazwyczaj podświadomie, potęgi świata przyrody: ciepła lub przenikliwego zimna, zatykającego dech wiatru lub miłego głaszczącego wietrzyku. Patrzymy na świat pełen kolorów: świeżą zieleń wiosny, spalone upalnym słońcem lato. Czujemy zapachy, obcujemy ze światem oferującym nam bogactwo różnorodnych polisensorycznych bodźców oddziałujących na stan naszej psychiki. Organizując Poranny krąg, nauczyciel nie zamierza czymkolwiek zastąpić bodźców płynących wprost ze świata natury. Są one dla niego tylko inspiracją do pracy z dzieckiem. Najważniejszym i mającym największe znaczenie bodźcem wzrokowym podczas zajęć jest nauczyciel prowadzący zajęcia. To od niego zależy, jakie to będą zajęcia. Pozostałe elementy, choć mają swoje znaczenie, są tylko narzędziami i przedmiotami mającymi stworzyć nastrój, atmosferę spotkania tworzącymi jego oprawę i rytuał. Do każdej pory roku przypisany został inny kolor. Do lata należy kolor czerwony, który silnie pobudza. Jest w nim agresja, chęć niszczenia podobnie jak w ogniu. Jest przyśpieszeniem dla osób powolnych. Kolor żółty jest barwą jesieni. Kojarzony jest z radością życia, rozpoczynającym się dniem. Jest też kolorem spadających liści i dojrzałych owoców. Barwa żółta wzmacnia wolę, przekazuje ciepło serca, wesołość. Kolor biały przyporządkowujemy zimie. Biel nie jest barwą, lecz sumą wszystkich częstotliwości promieniowania widzialnego. Jest światłem. Może działać nużąco i kojarzyć się z pustką. Biel promieniuje, uspokaja i rozjaśnia. Kolor zielony należy do wiosny. Zieleń kojarzona jest z siłą tworzenia, wzrostu, procesem dorastania. Łagodzi, przynosi zadowolenie, daje pokój, uspokaja i odpręża. Bardzo istotnym elementem Porannego kręgu są bodźce dotykowe. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić naszym rękom. Dotyk powinien być przekonujący i precyzyjny. Podając dłonie. Receptory dotyku znajdują się na powierzchni całej skóry dziecka. Jej powierzchnia rejestruje ucisk, wibracje, temperaturę, ból i inne tego typu wrażenia. Podstawową propozycją stymulacji dotykowej jest masaż dłoni wykonywany na powitanie. Towarzyszy temu piosenka a olejek użyty do masażu ma charakterystyczny dla danej pory roku zapach. Zapachy, podobnie jak kolory, oddziaływają na naszą psychikę. Każdy w swoisty sposób. Do każdej pory roku przyporządkowany jest inny zapach, którym napełniamy pomieszczenie przez wlanie kilku kropel olejku zapachowego do lampki zapachowej oraz do oliwki używanej do masażu. Do lata przyporządkowany jest zapach różany działa kojąco, uśmierza ból i gniew. Podczas jesieni używamy lawendy, która łagodzi napięcia, uspokaja, wzmacnia. Do zimy przypisana jest mięta działa uspakajająco, wzmacniająco i rozluźniająco. Wiosną używamy olejku cytrynowego. Działa on antyseptycznie, pobudza apetyt i ożywia. Każdej porze roku przyporządkowany jest instrument będący źródłem bodźców dźwiękowo wibracyjnych. Latem jest gong i grzechotka z piaskiem. Jesienią gramy wiatrem na dzwonkach rurowych. Zimą posługujemy się dzwonkami i trójkątem. Wiosną używamy bębna. Instrumenty wywołują silne wibracje, które mogą być odczuwane przez uczniów przy pomocy dotyku, który wspomaga słuch w odbiorze fal akustycznych. Najpierw gra się na instrumentach blisko ciała uczniów (tak, by mogli czuć wibracje) później źródło dźwięku oddala się w celu wytworzenia odruchu orientacyjnego, uczenie dziecka rozpoznawania kierunku, z którego dochodzi dźwięk. Każdą porę roku charakteryzuje inny żywioł, który jest elementem Porannego kręgu. Żywioły, czyli: ogień, powietrze, woda i ziemia, są bodźcami o tyle cennymi, że mają charakter polisensoryczny. Ogień to żywioł lata. Powietrze przyporządkowujemy jesieni. Woda jest elementem zimy, a ziemia żywiołem wiosny. Monika Bagińska Małgorzata Kamińska Źródło:

8 Str. 8 Państwa dziecko w czasie długiej podróży samochodem zmienia się w okropnego marudę? Jest na to sposób jaki? Po prostu trzeba pozbyć się nudy z tylnego siedzenia. Oto kilka sprawdzonych sposobów, aby maluch czerpał radość ze wspólnego wyjazdu w nieznane. 1. Festiwal piosenki- dzieci bardzo lubią popisy wokalne rodziców, więc proszę używać swoich umiejętności wokalnych bez najmniejszego skrępowania. Jak śpiewał Jerzy Stuhr Śpiewać każdy może. 2. Teatr na tylnym siedzeniu- za pomocą dwóch pluszaków najlepiej (ulubionych dziecka), lub pacynek, zrób małemu pasażerowi małe przedstawienie. Zapewne nie tylko dzieci będą miały wiele radości z zabawy. 3. Krajobraz za oknem- pokazuj dziecku mijane krajobrazy, ponieważ pejzaż za oknem zmienia się zbyt szybko, mów o tym, co widać przez dłuższy czas - np. niebo, chmury, las. Myślę, że osoba prowadząca, skupiona na jeździe też chętnie posłucha. 4. Książeczki do czytania- czytaj książeczki z prostymi opowiadaniami lub wierszami. W podróż warto zabrać ze sobą książki nowe, ale również te ulubione, do których maluch często wraca. Po pewnym czasie dziecko z pomocą ilustracji umieszczonych w książkach będzie chętnie czytało również dla Ciebie. 5. Nazwy części ciała- ucz dziecko, jak nazywają się części ciała. A gdy już pierwszą lekcję ma za sobą, zapytaj np. "Czy to jest język?", wskazując na palec. Dziecko może tylko odpowiadać, albo jeśli potrafi, także poprawiać twoje błędy. Dla maluszków to świetna zabawa. 6. Zielone, czerwone- rozejrzyj się dookoła, wypatrz jakiś przedmiot np. w zielonym kolorze i powiedz: "Widzę coś zielonego". Ciekawe, czy maluch od razu zgadnie, o co chodziło. A może znajdzie wokół wiele zielonych rzeczy?. Możecie szukać rzeczy w różnych kolorach, ale także okrągłych kwadratowych, metalowych, drewnianych, twardych, miękkich itd. Oczywiście rodzic Mamusiu, tatusiu- nudzi mi się. Podróż jak marzenie. też powinien być przeegzaminowany przez dziecko. 7. Usta mówią- poproś malucha, by spojrzał na ciebie uważnie i powiedz coś do niego poruszając bezgłośnie ustami. Czy uda mu się odczytać słowo jedynie z ruchu twych warg? A teraz twoja kolej. Jeśli dziecko trochę sepleni, twoje zadanie będzie trochę trudniejsze. Możesz przy okazji powiedzieć maluchowi, że to sposób na rozumienie, który często stosują osoby niesłyszące. Trzeba wtedy starać się po prostu mówić bardzo wyraźnie. 8. Szukaj, aż znajdziesz- weź kolorowe czasopismo (im bardziej ilustrowane tym lepiej), otwórz na stronie z dużym zdjęciem i poproś malucha by znalazł na nim np. torbę. Udało się? A później zmiana. 9. Kto pierwszy- zobaczy krowę, ciężarówkę czy rowerzystę. Ta zabawa sprawdza się zwłaszcza, gdy można się w nią bawić również z rodzeństwem. 10. Zgadnij, co to- poproś dziecko, by zamknęło oczy, a następnie wyjmij jakiś przedmiot ze swojej torebki (np. wizytówkę, szminkę, paczkę chusteczek, długopis), włóż do rączki malucha i poproś, by spróbował zgadnąć, co to takiego. Wówczas doskonale rozwija się zmysł dotyku. 11. Gra w skojarzenia- powiedz jakieś słowo (np. lato) i poproś malucha, by powiedział z czym mu się ono kojarzy (np.: wakacje), a teraz twoje skojarzenie (morze) i znów dziecka. To świetna zabawa dla dużych i małych. 12. Czy mnie jeszcze pamiętasz?- poproś dziecko, by przyjrzało ci się, a potem zamknęło oczy i odpowiedziało na kilka pytań. Jakiego koloru jest twoja bluzka, buty czy spodenki? 13. Rysunkowa bajka- narysuj na kartce postać lub wydarzenie z bajki (np. Czerwonego Kapturka spotykającego wilka). Dziecko ma za zadanie podać tytuł bajki. Szczęśliwej podróży! Joanna Godlewska

9 Str. 9 FAScynujące dzieciaki Fas czyli angielskie Fetal Alcohol Syndrome tłumaczy się jako alkoholowy zespół płodowy Słysząc tę nazwę przychodzą nam do głowy takie myśli: uzależnienie od alkoholu, rodzina patologiczna, mnie to nie dotyczy. Żadne z powyższych stwierdzeń nie musi być prawdziwe. Wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak groźny dla rozwijającego się płodu jest alkohol, nawet bardzo niewielka ilość. Przychodzi mi tu do głowy anegdota mojej koleżanki, która będąc w ciąży dostała zalecenie od lekarza(!) na picie czerwonego wina w celu poprawy krążenia. Na jej pytanie o wpływ alkoholu na dziecko, lekarz tylko wzruszył ramionami (było to 4 lata temu). Fas to skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Dochodzi wówczas do umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się m. in. jako: opóźnienie umysłowe, anomalie rozwojowe, dysmorfia twarzy oraz zaburzenia psychologiczne. Należy zdecydowanie podkreślić tu trzy fakty: nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego skutku na dziecko, alkohol uszkadza płód bardziej, niż jakakolwiek inna używka (włączając w o wszystkie narkotyki), wystarczy już jeden kieliszek (np. czerwonego wina) spożyty podczas ciąży, w nieodpowiednim momencie rozwoju prenatalnego, aby dziecko mogło mieć FAS, FASD lub FAE, czyli właściwie bagaż na całe życie. Wielu ludzi z FAS doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego. Dorośli z zespołem FAS mają trudności z osiągnięciem pełnej niezależności, mają kłopoty w szkole, problemy w utrzymaniu stałej posady i wytrwaniu w zdrowym związku. Dzieci i dorośli z FAS są podatni na fizyczną, seksualną i emocjonalną przemoc. Najbardziej charakterystyczne cechy FAS to objawy uszkodzenia układu nerwowego: deficyt uwagi, deficyt pamięci, nadaktywność, trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze), nieumiejętność rozwiązywania problemów, trudność w uczeniu się na błędach, słaba ocena sytuacji, niedojrzałe zachowanie, słaba kontrola impulsów. Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży: uszkadza mózg; osłabia rozwój komórek; atakuje główne organy płodu takie, jak serce czy nerki; prowadzi do deformacji twarzy; powoduje poronienia. Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży: osłabia rozwój mózgu; powoduje poronienia zagrażające życiu matki; uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby. Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży: osłabia rozwój mózgu i płuc; prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu. Aby można było stwierdzić Alkoholowy Zespół Płodowy osoba nim dotknięta powinna spełniać wszystkie kryteria diagnostyczne dla tego zespołu. Wiele dzieci spełnia tylko niektóre kryteria. Mówimy wówczas o częściowym (parcjalnym) - Alkoholowym Zespole Płodowym FAS. W przypadku braku uchwytnych zmian morfologicznych, a zdiagnozowaniu zaburzeń pozasomatycznych i potwierdzeniu ich wywiadem mówimy o FAE (ang. fetal alcohol effect). W przypadku innych, nie wymienionych zaburzeń, mówimy o FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), spektrum zaburzeń związanych z ekspozycją płodu na alkohol Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z zespołem Downa. Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie. Oczywiście nie ma reguły, ale nawet jeśli nie każda lampka czerwonego wina i nie każdy kufel piwa z sokiem malinowym w ciąży kończy się FAS to czy warto tak ryzykować? PAMIĘTAJ: FAS ANI INNYCH USZKO- DZEŃ ALKOHOLOWYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ. MOŻNA IM W 100% ZA- POBIEC. WYSTARCZY ZACHOWAĆ CAŁKOWITĄ ABSTYNENCJĘ PODCZAS CIĄŻY!!! Joanna Swend Polecane/ bibliografia: Małgorzata Klecka FAScynujące dzieci ; Kraków 2007, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas Kozik Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Warszawa 2009 Danuta Hryniewicz : Specyfika pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom z FAS Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007 Alkohol a zdrowie Uszkodzenie płodu wywołane alkoholem, wydawnictwo: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Twarz dziecka z FAS, cechy charakterystyczne (nie zawsze muszą wystąpić wszystkie): krótkie szpary powiekowe, cienka warga górna, wydłużenie i spłaszczenie środkowej części twarzy, krótki nos, brak rynienki pod nosem.

10 Str. 10 Spędzanie czasu z dzieckiem to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz dla niego zrobić. (...) Każde dziecko, pani, pan znają mądre to przysłowie, żeby silnym, sprawnym być, trzeba ćwiczyć ruch to zdrowie" (...). A. Rumińska Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna. Opanowane w tym wieku umiejętności ruchowe pozostają już na całe życie. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak: szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności. Dlatego też edukacja zdrowotna w przedszkolu zajmuje szczególne miejsce. Troska o sprawność i wydolność fizyczną dziecka to jedno z najważniejszych zadań przedszkola i nauczycieli ale przede wszystkim rodziców. Ograniczenie czasu i intensywności ruchu dziecka w okresie przedszkolnym jest zjawiskiem niekorzystnym dla jego rozwoju motorycznego, sprawności fizycznej, słowem źle wpływa na zdrowie. Niestety współczesna cywilizacja nie sprzyja spełnianiu potrzeby ruchu dziecka. Jest to błąd, który pociąga bardzo przykre następstwa. Wspólna zabawa rodziców z dzieckiem jest potrzebna zarówno dziecku, jak i rodzicom. Rodzice powinni bawić się z dzieckiem od pierwszych tygodni jego życia. Kontakt przez zabawę jest tym rodzajem interakcji, który stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka, a tym samym sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi biologicznemu. Dzięki zabawie umacnia się więź między rodzicami a dzieckiem. Zabawa rodziców z małym dzieckiem nie oznacza bowiem ciągłego kierowania nim, ale okazywanie zainteresowania i aprobaty. Nadmierna ingerencja w działanie dziecka może być równie szkodliwa jak brak zainteresowania. Aby zabawa mogła istotnie przyczyniać się do rozwoju dziecka, nie wystarczy samo udostępnianie zabawek: jest potrzebna obecność rodziców w zabawie. To rodzice stwarzają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dostarczają coraz to nowych bodźców, uczą, jak się bawić, stanowią wzór do naśladowania. Zabawa wzmacnia więź pomiędzy rodzicami,a dzieckiem. Wygospodarowany przez rodziców czas na zabawę z dzieckiem to czas przygotowania małego człowieka do dorosłego życia. Dodatkowym atutem jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie mamy i taty. Wspólna zabawa, gra w piłkę, czy nauka jazdy na rowerze, rolkach, wyjścia na basen buduje więź między dziećmi i rodzicami. Zostawmy telewizory i komputery w domu, a zainteresujmy dzieci sportem, który jest świetną zabawą. Na pewno zdrowsze i pożyteczniejsze okaże się wyjście na rower w miesiącach ciepłych, a w tych zimnych wspólne lepienie bałwana czy zjazdy na sankach z górki niż kolejna bajka przed telewizorem. Pokażmy dziecku, że w ten sposób można również dobrze bawić się. Jeśli damy dziecku dobry przykład, pokażemy, że sami lubimy uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, będzie chciało spróbować ćwiczyć razem z nami. Dzieci uwielbiają spędzać czas z rodzicami. Nie można uczynić nic lepszego niż spędzenie czasu ze swoimi pociechami. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego życzę wszystkim udanych pomysłów na aktywny i rodzinny wypoczynek. Ewa Macuba Bibliografia: M.Kŭcera Analiza spontanicznych czynności ruchowych u dzieci"."wychowanie Fizyczne i Higiena szkolna" 1980 nr.5, s.195 R.Przewęda, D.Wybraniec Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym"- Wych. w Przedszkolu" 1984r. nr. 7/8 s.394. M. Puchała Promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym Rozwiąż rebus i znajdź drogę w labiryncie.

11 Str. 11 Jak uczą się małe dzieci? Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek. - Janusz Korczak Dzieci rodzą się z potężną umiejętnością uczenia się. Pierwsze lata życia stanowią apogeum możliwości umysłowych człowieka. Wówczas rozwijają się zmysły, pamięć, zdolność komunikowania się z otoczeniem za pomocą gestów oraz mowy. Jest to okres najbardziej intensywnych zmian i najintensywniejszego rozwoju. Już nigdy później człowiek nie jest w stanie przyswoić sobie tak ogromnej ilości informacji oraz zdobyć tak wiele nowych umiejętności, w tak krótkim czasie. W dzieciństwie także kształtują się cechy osobowości, sprawność umysłowa oraz zdolności potrzebne do uczenia się w przyszłości, kiedy nauka przestaje już być spontaniczna. Warunki, jakie zostaną stworzone dziecku do odpowiedniego rozwoju, mają ogromny wpływ na ukształtowanie się tych cech. Widzę, słyszę i czuję Na początku swojej drogi na świecie dziecko poznaje świat za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu. Dziecko chwyta wszystko do rączek, pakuje do buzi oraz uważnie obserwuje otoczenie. Niemowlę reaguje także w bardzo wyraźny sposób na dźwięki. Wzrok zaczyna odgrywać ogromną rolę, gdy dziecko próbuje siadać, a potem chodzić, ponieważ wówczas może zmieniać perspektywę patrzenia i oglądania przedmiotów. W ten sposób dziecko uczy się otaczającego świata. To, co wydaje nam się nieważną zabawą, nic nie znaczącymi, wręcz instynktownymi zachowaniami, w rzeczywistości jest niezmiernie skomplikowaną "nauką świata", jaka dokonuje się w głowie małego człowieczka. Bowiem poprzez doznania zmysłowe dziecko bombardowane jest mnóstwem bodźców, swoistych doświadczeń, które musi przyporządkować różnym sytuacjom, musi je zanalizować, a potem zapamiętać. Mamo, ja sam!!!! Dzieci poznają świat w sposób aktywny. Same poszukują nowych bodźców, sprawdzają co je otacza i w ten sposób gromadzą doświadczenia. Ogromna zdolność i chęć uczenia się pojawia się u dziecka samoistnie. Naszą rolą, rolą rodzica, opiekuna czy nauczyciela, jest przede wszystkim ułatwić dziecku poznawanie świata poprzez podsuwanie mu odpowiednich "narzędzi", czyli zabawek i przedmiotów, dbać aby poznając świat, dziecko nie zrobiło sobie krzywdy, a przede wszystkim nie zniechęcić go do podejmowania nowych działań. Każda nowa aktywność powinna być nagradzana pochwałą, brawami czy buziakami. To zachęca dziecko i uczy, że warto jest podejmować wysiłek. Nie wolno nam też wyręczać dziecko, bo wydaje nam się takie malutkie i nieporadne, i pomagać na każdym kroku. Pozwólmy dziecku samemu sięgnąć po zabawkę, podnieść się po upadku, przekonać się, że przedmiot wyrzucony z łóżeczka nie wróci sam na miejsce. W ten sposób dziecko nabierze pewności siebie, przekonania, że umie pokonać problem i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo. Dziecko obserwując nas, pragnie nas naśladować, dlatego chce samo sięgać po łyżkę i widelec, chce samo założyć ubranko czy nieść siatkę z zakupami. Bardzo ważne jest, aby pozwalać na takie doświadczenia. Jeśli damy dziecku widelec, (łatwiej nabić kęs jedzenia na widelec niż operować łyżką z zupą) będzie miało możliwość rozwijania zdolności manualnych, szybciej nauczy się samo jeść, a przy okazji sprawimy mu wielką frajdę. A że po posiłku kuchnia wygląda jak po przejściu tornada trudno, ale czy nie warto w zamian za korzyści z tego płynące? Ogromną wagę w uczeniu się dzieci odgrywa samodzielne zdobywanie doświadczeń. Pozwolenie, np. na owo samodzielne jedzenie, nie tylko uczy operowania widelcem i rozwija zdolności manualne, lecz jednocześnie zapewni dziecku właśnie samodzielne zdobywanie doświadczenia. Położenie zabawki w odległości odrobinę poza zasięgiem dziecka, pozwoli mu na podjęcie prób użycia "narzędzia" do sięgnięcia po przedmiot i pozwoli na uświadomienie organizacji przestrzeni. Powinniśmy zapewniać jak najwięcej możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia przez dziecko. Maluchowi pozwalajmy na dotykanie, smakowanie, poznawanie różnych struktur i faktur przedmiotów. Zabierajmy dziecko w różne nowe miejsca, nawet gdy wydaje nam się, że jeszcze bardzo niewiele rozumie. Zmiana miejsca, nowe widoki, inny krajobraz, mają bardzo duży wpływ na postrzeganie świata już przez maluszki, a w starszym wieku odgrywają ogromną rolę w rozwoju i poznawaniu świata. Ważne jest, aby zachęcać dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań problemów oraz do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zostawić dziecko z problemem czy odpowiadać mu: "sam sobie poszukaj". Naszą rolą jest wskazanie, gdzie można szukać odpowiedzi, czy podpowiedzenie możliwości rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że dzieci są doskonałymi obserwatorami. Poprzez obserwację uczą się nie tylko poznawać świat, ale także przejmują nasze postawy i nastawienie do życia. Jeżeli rodzice nie wykazują aktywności w poznawaniu świata, nie przejawiają żadnych zainteresowań, to niestety taką postawę będą też przyjmować dzieci. Jeśli dziecko obserwuje rodziców aktywnych, wykazujących zainteresowanie światem, nowymi przedmiotami, z dużym prawdopodobieństwem będzie kopiować takie podejście do życia. Małgorzata Brzezińska - Pluta Źródło: Pracownia rozwoju zdolności poznawczych

12 Połącz kropki i pokoloruj rysunki a następnie rozwiąż rebusy: Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Ul. Westerplatte 1/ Ząbki tel.: (22)

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań dzieci

Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dzieci Zainteresowanie to dążenie do aktywnego poznawania świata Antonina Gurycka Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dziecka sprzyja przede wszystkim kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Realizując projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy, jeden z tematów tygodniowych

Bardziej szczegółowo

Bawię się i uczę się czytać

Bawię się i uczę się czytać Bawię się i uczę się czytać ZABAWY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI CZYTANIA PORADNIK DLA RODZICÓW Opracowała: Manuela Gromadzka Szczytno, 28.11.2016 r. 1 Jakie korzyści płyną z rozpoczęcia nauki czytania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH

ARKUSZ DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH ARKUSZ DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH Ucznia... Zawiera: 1. Dane o uczniu. 2. Diagnoza lekarska. 3. Diagnoza psychologiczna. 4. Diagnoza ekologiczna. 5. Umiejętności z zakresu: a) sposobu porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

FAS. Zespół Alkoholowy Płodu (FETAL ALCOHOL SYNDROME)

FAS. Zespół Alkoholowy Płodu (FETAL ALCOHOL SYNDROME) FAScynujące dzieci FAS Zespół Alkoholowy Płodu (FETAL ALCOHOL SYNDROME) Co 3 kobieta w ciąży sięga po kieliszek, a skutki tego bywają dramatyczne. Nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku ul. Gniazdowskiego 7 87-800 Włocławek Tel.54 234-14-21 www.zs7wlc.

Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku ul. Gniazdowskiego 7 87-800 Włocławek Tel.54 234-14-21 www.zs7wlc. Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku ul. Gniazdowskiego 7 87-800 Włocławek Tel.54 234-14-21 www.zs7wlc.pl Odział przedszkolny w ZS nr 7 oferuje: naukę poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata Sala Doświadczania Świata to pomieszczenie wyposażone w odpowiednio skomponowane urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Celem prowadzonej terapii jest: doświadczanie świata zmysłami:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

Zabawy wspomagające rozwój mowy dwulatka. Opracowanie: Ligia Bednarz Joanna Stolarska

Zabawy wspomagające rozwój mowy dwulatka. Opracowanie: Ligia Bednarz Joanna Stolarska Zabawy wspomagające rozwój mowy dwulatka Opracowanie: Ligia Bednarz Joanna Stolarska Już od chwili narodzin dziecko zaczyna się interesować otaczającym je światem. Obserwując otoczenie, wsłuchując się

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. 1 Usytuowanie przedszkola w sąsiedztwie szkoły sprzyja wzajemnej integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. Temat: Zajęcia ruchowe z elementami wiedzy o zdrowiu Wiosenny promyk zdrowia. Cele główne:

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Data: 11.03.2014 Grupa wiekowa: 3 i 4 latki Prowadzący: Monika Korzeniowska Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Temat dnia: Sport to zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Jem warzywa, jem owoce jestem zdrowy, mądry, silny! Wycieczka - stomatolog

Jem warzywa, jem owoce jestem zdrowy, mądry, silny! Wycieczka - stomatolog Jak dbać o zdrowie? Gimnastyka to zabawa, ruch dla dzieci ważna sprawa Jedynie w wieku dziecięcym wdrażanie pewnych nawyków, niezbędnych dla rozwoju i utrzymania sprawności fizycznej: tężyzny, zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych Kalendarz imprez przedszkolnych 28.09.2014 11:24 Kalendarz imprez przedszkolnych 2015/2016 Przedszkole Nr 7 w Koszalinie Lp. Temat plan działań termin 1 Dzień Przedszkolaka 2 Wykopki 3 Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po autyzmie. Materiał doszkalający dla wolontariuszy

Przewodnik po autyzmie. Materiał doszkalający dla wolontariuszy Przewodnik po autyzmie 1 Czym jest autyzm? Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie. Symptomy nieprawidłowości rozwoju

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia.

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. 6-LATEK W SZKOLE Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. Umysłowa Emocjonalnospołeczna GOTOWOŚĆ SZKOLNA Fizyczna Percepcyjno - motoryczna 1. Diagnozą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i

Małgorzata Prusak Kraków Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Małgorzata Prusak Kraków 5.01.2005. Scenariusz zajęć całodziennych. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Temat dnia: Doskonalę swoje zmysły. Cele operacyjne: Uczeń: Metody:

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH

PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Założenia programu adaptacyjnego 4 3. Cele programu 4 4. Harmonogram działań 5 5. Ewaluacja spodziewane efekty wdrażania

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI PROGRAM AKTYWNOŚCI KNILL ÓW RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE Opracowała: Joanna Dolna Marianna i Christopher Knill Metoda powstała w wyniku trudności, jakie napotykali

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ. Dźwiękoludki. Elementarne wychowanie muzyczne. Bawmy się muzyką

MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ. Dźwiękoludki. Elementarne wychowanie muzyczne. Bawmy się muzyką MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ Dźwiękoludki Elementarne wychowanie muzyczne Bawmy się muzyką Szukaj ludzi źli ludzie pieśni Inteligentny dzięki muzyce Badania naukowe wykazują, że dzieci, które bardzo wcześnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja RAZEM BEZPIECZNE Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)

Fundacja RAZEM BEZPIECZNE Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) Dla większości kobiet w ciąży ograniczenie spożycia alkoholu jest rzeczą naturalną, jednak nie wszystkie zdają sobie sprawę, że nie ma bezpiecznej jego dawki w tym stanie. Szkodliwy wpływ alkoholu na płód,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Dobry start przedszkolaka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od sierpnia 2012 r. Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie realizuje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IX w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA 1. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio KONIN, CZERWIEC 2014 I.Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Koncepcja Pracy Przedszkola 1 KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż. Janusz

Bardziej szczegółowo

DZIECIĘCE ZABAWY Z KOMPUTEREM

DZIECIĘCE ZABAWY Z KOMPUTEREM DZIECIĘCE ZABAWY Z KOMPUTEREM Wiek przedszkolny jest odpowiedni do wprowadzania dziecka w pełnienie ról społecznych w rzeczywistości pełnej technologii informacyjnej. Wykorzystywanie komputera w edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW

Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW Co to jest FAS? FAS czyli Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alkohole Syndrome) to zespół zaburzeń występujących u dziecka, będący wynikiem

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Każde dziecko jest wyjątkowe

Każde dziecko jest wyjątkowe Z wizytą w... Donata Sulikowska Pierwsze Przedszkole Montessori w Płocku Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2006 roku. Początkowo placówka liczyła sześcioro dzieci. Od września 2006 pracowały

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA MAŁGORZATA URYNEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA MAŁGORZATA URYNEK WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA MAŁGORZATA URYNEK Wczesna interwencja to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych, których podmiotem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 Zadanie-cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 HASŁO PROGRAMOWE: Nasze przedszkole promuje zdrowie OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA w Lublinie

Informujemy, że Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA w Lublinie Informujemy, że Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA w Lublinie (Stonoga, ul. Koryznowej 2 oraz Stonoga II, ul. Struga 8, LSM) 1 / 5 posiada specjalną ofertę dla Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

. Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer

. Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer . Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer Copyright by O cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Redakcja wydawnicza: Małgorzata Miller Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3 2 Słowo wstępne Nauka języka angielskiego dla dziecka to poznawanie wszystkiego na nowo. Jeszcze niedawno uczyliśmy swoje pociechy posługiwania się językiem ojczystym, a teraz zaczynamy uczyć je nazywać

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich

Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich 1. Przedszkole- drugi dom. - współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie 1 Wstęp Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo