Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego"

Transkrypt

1 Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego Praca nr Gdańsk, grudzień 2008

2 Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego Praca nr Słowa kluczowe: Kierownik pracy: dr inż. Rafał Niski Wykonawcy pracy: mgr inż. Krzysztof Bronk dr inż. Rafał Niski mgr inż. Mirosław Radziwanowski dr inż. Jacek Stefański dr inż. Jerzy Żurek Kierownik Zakładu: dr inż. Rafał Niski Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Planowanie sieci radiowej dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego Specyficzne potrzeby służb związanych z bezpieczeństwem publicznym Dostępność Obszar pokrycia Niezawodność sieci Bezpieczeństwo Współdziałanie (Interoperacyjność) Podsumowanie Projekt radiowy systemu TETRA dla Trójmiasta Podsumowanie Bibliografia

4 1. Wprowadzenie Celem niniejszej pracy była analiza i zaplanowanie infrastruktury zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego w oparciu o cyfrowy system trankingowy TETRA na przykładzie Trójmiasta. Zadaniem tego systemu będzie integracja różnych służb (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, straży granicznej itp.) mająca na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego. W pierwszej kolejności została przedstawiona metodologia projektowania sieci radiokomunikacyjnych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa oraz sformułowano wytyczne, którymi powinni kierować się projektanci systemu. W dalszej kolejności zrealizowano projekt zintegrowanego systemu trankingowego TETRA dla potrzeb Aglomeracji Trójmiejskiej. Zrealizowany projekt oparty został o praktyczne dane pozyskane podczas analizy zurbanizowania Trójmiasta. Na tej podstawie zostały wytypowane potencjalne lokalizacje stacji bazowych, a następnie wykonano projekt części radiowej systemu z wykorzystaniem cyfrowych map terenu. Opracowany projekt systemu TETRA stanowi cenny materiał w dyskusji nad sposobem realizacji zintegrowanego systemu łączności w niebezpieczeństwie na terenie Trójmiasta, jak również może stanowić podstawę do realizacji szczegółowego projektu radiowego takiego systemu w kontekście zbliżającego się EURO

5 2. Planowanie sieci radiowej dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego 2.1. Specyficzne potrzeby służb związanych z bezpieczeństwem publicznym Użytkownicy służb związanych z bezpieczeństwem publicznym, w przeważającej mierze korzystają z łączności fonicznej typu dyspozytorskiego. Podczas gdy jedna osoba mówi, grupa osób wysłuchuje wiadomości w tym samym czasie (typowy rozmiar takiej grupy wynosi osób, choć czasami może być dużo większy). Systemy dedykowane poprawiają nie tylko skuteczność poszczególnych ratowników, ale również całego procesu ratowania. Uzyskuje się to dzięki temu, że możliwości szybkich połączeń grupowych typu jeden do wielu pozwala pracownikom uzyskać wiedzę o tym, co każdy z nich ma robić. Jedną z podstawowych zalet radiowych systemów dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego jest to, że użytkownicy mogą projektować systemy dostosowane do swoich rzeczywistych potrzeb. Użytkownicy związani z bezpieczeństwem publicznym mają szeroki zakres specjalnych wymagań, których wprowadzenie, w przypadku systemów komercyjnych, jest często nieuzasadnione ekonomicznie. Możliwości systemów obejmują takie właściwości, jak priorytet dla połączeń związanych z akcją ratowniczą, połączenia w trybie bezpośrednim (Direct Mode), dynamiczna rekonfiguracja systemu, sterowanie alarmami, wiadomości statusowe, śledzenie i monitorowanie stanu każdego terminala radiowego, monitorowanie i rejestrowanie ruchu. Systemy takie umożliwiają również wprowadzanie w razie potrzeby szerokiego zakresu usług mobilnej transmisji danych, począwszy od serwisów pozycjonowania satelitarnego po zarządzanie zasobami, dostęp do tajnych baz danych itp. Terminale stosowane w sieciach specjalnych często również muszą spełniać specyficzne wymagania. Powinny być dostosowane do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych oraz środowiskach o dużym poziomie zakłóceń. Muszą również charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności i wytrzymałości mechanicznej oraz możliwością pracy w środowiskach zagrażających wybuchem. Służby związane z bezpieczeństwem publicznym muszą mieć pełny dostęp do swoich środków komunikacji i możliwość sprawowania kontroli nad nimi. Centrum dowodzenia lub scentralizowane stanowisko dyspozytorskie musi kontrolować dostęp do systemu poszczególnych zespołów lub pojedynczych użytkowników oraz możliwości ich kontaktowania się z innymi zespołami (użytkownikami), zestawiać połączenia grupowe oraz określać priorytety poszczególnych użytkowników. Taka scentralizowana kontrola jest bardzo istotna w przypadku działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Przedstawione wyżej wymagania funkcjonalne powodują, że większość organizacji i ministerstw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne doszła do wniosku, że najlepszą drogą do zapewnienia niezawodnej komunikacji ruchomej jest wykorzystanie dedykowanej sieci radiowej, opartej na technologii PMR, np. według standardu TETRA Dostępność W przeciwieństwie do sieci operatorów komercyjnych, przeznaczonych do powszechnego użytku, sieci specjalne tworzone są pod kątem specyficznych działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Muszą zapewniać ciągłą dostępność łącza alarmowego przez całą dobę. 5

6 W wielu sytuacjach kryzysowych usługi komercyjne zawodzą; w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej telefony komórkowe zawodzą w wyniku przeciążenia sieci, która często zostaje kompletnie zablokowana. Użytkownicy należący do organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym nie mogą pozwolić sobie na pozostawanie bez łączności, szczególnie podczas sytuacji kryzysowych. Współczynnik dostępności, w przypadku kluczowych składowych sieci specjalnych, powinien wynosić 99,999%. Sieci takie powinny kontynuować lokalną pracę swojej stacji bazowej, nawet w przypadku utraty przez nią połączenia z centrum komutacyjnym. Sieci komercyjne nie mają takich możliwości. Zasadniczo różne jest również podejście do problemu zasilania. W sieciach komercyjnych podtrzymanie zasilania w przypadkach awaryjnych (backup) nie występuje wcale lub realizowane jest w bardzo ograniczonym przedziale czasu (1-2 godzin). Dedykowane sieci specjalne mogą zapewniać podtrzymywanie zasilania za pomocą akumulatorów lub agregatów prądotwórczych przez okres nawet do kilku dni. Bardzo ważną cechą sieci specjalnych jest realizacja połączeń priorytetowych oraz możliwość rozłączania w razie potrzeby innych użytkowników. Zarządzający łącznością związaną z bezpieczeństwem publicznym muszą mieć również narzędzia do dynamicznego przydzielania priorytetów poszczególnym użytkownikom w celu umożliwienia realizacji różnych scenariuszy akcji ratowniczych. Ponieważ, w przypadku systemów komercyjnych, następuje szybkie przeciążenie i kanały telekomunikacyjne stają się niedostępne podczas sytuacji krytycznych, użytkownicy biorący udział w akcji ratowniczej polegają na systemach łączności specjalnej, zapewniających szybki dostęp niezbędny dla realizacji ich zadań. Przykładowo, w dzisiejszych systemach, użytkownicy uzyskują dostęp i zestawiają połączenia w czasie około 1/3 sekundy i wynik ten może być uzyskiwany dla dużej grupy użytkowników. W komercyjnym systemie komórkowym, nawet podczas normalnego obciążenia, czas dostępu do kanału i zestawienia połączenia wynosi co najmniej dziesięć sekund. Podczas szczytu obciążenia, w szczególności podczas sytuacji kryzysowej, czas dostępu często rozciąga się do minut lub dostęp w ogóle nie jest możliwy ze względu na szybkie przeciążenie systemu. Zarówno sieci specjalne, jak i komercyjne są projektowane dla poziomu obciążenia w godzinie największego ruchu i zakładają pewien margines na dodatkową pojemność. W systemach specjalnych należy jednak uwzględnić dodatkową pojemność na czas sytuacji kryzysowych, podczas których zapewnienie łączności jest sprawą szczególnie ważną. Liczba członków zamkniętej grupy użytkowników może podczas sytuacji krytycznych znacząco wzrastać, np. do 100 użytkowników Obszar pokrycia Model biznesowy przyjmowany dla komercyjnej infrastruktury bezprzewodowej różni się zasadniczo od modelu wymaganego dla organizacji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Dochody komercyjnych operatorów pochodzą od indywidualnych użytkowników, co powoduję, że muszą oni rozbudowywać swoją infrastrukturę na obszarach gdzie występuje największe zapotrzebowanie na ich usługi. Systemy łączności dla potrzeb 6

7 bezpieczeństwa publicznego muszą być projektowane z myślą o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić na dowolnym obszarze. Systemy specjalne muszą zapewniać pokrycie również pod ziemią oraz w niedostępnych miejscach budynków, czego nie można wymagać od systemów komercyjnych. Inne, specjalne wymagania dotyczą komunikacji pomiędzy wyposażeniem lotniczym i morskim a systemem naziemnym. Wymagania na systemy łączności specjalnej obejmują również pracę w trybie bezpośrednim (bez udziału stacji bazowych) a także stosowanie przewoźnych stacji wzmacniających sygnał radiowy (repeterów) dla zwiększenia zasięgu. Utrzymanie lokalnego pokrycia sygnałem radiowym wokół stacji, nawet w przypadku awarii sieci transmisyjnej jest czasami możliwe, ale jedynie sieci specjalne mogą działać również w przypadku wyłączenia stacji bazowej Niezawodność sieci Sieci specjalne wymagają bardzo wysokiego stopnia niezawodności opartego na: zachodzeniu na siebie pokrycia od różnych komórek na tym samym obszarze, nadmiarowości wyposażenia w ramach komórki (np. nadajniki-odbiorniki, sterowniki, anteny itp.), nadmiarowości zasilania, włączając w to akumulatory i agregaty prądotwórcze, przyjęciu strategii awaryjnej (fallback) w celu umożliwienia samodzielnego działania stacji, nawet w przypadku odcięcia jej od elementów komutacyjnych sieci, przyłączeniu nadmiarowych łączy transmisyjnych do stacji przy użyciu różnych topologii sieciowych typu gwiazdowego i pierścieniowego, przyjęciu takiej konfiguracji sieci, aby sąsiadujące ze sobą stacje podłączone były do różnych centrów komutacyjnych, w przypadku całkowitego odcięcia stacji od sieci, pozostają jeszcze terminale, które mogą komunikować się pomiędzy sobą bez udziału sieci. (W standardzie TETRA tryb ten określany jest skrótem DMO Direct Mode Operation). Sieci komercyjne nie są projektowane pod kątem spełnienia powyższych wymagań. Funkcje, które poprawiają niezawodność w sieciach wykorzystywanych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego, takie jak zachodzenie na siebie pokrycia mogą powodować zmniejszenie pojemności sieci, co nie leży w interesie operatora. W sieciach komercyjnych, które wymagają scentralizowanego sterowania połączeniami i tworzenia rekordów taryfikacyjnych umożliwiających wystawianie abonentom rachunków, nie ma możliwości pracy w trybie bezpośrednim Bezpieczeństwo Na świecie wykorzystywanych jest szereg technologii radiokomunikacyjnych, zarówno znormalizowanych, jak i zastrzeżonych. Zalety każdej z nich uwydatniają się w różnych konkretnych zastosowaniach. Każda technologia wykorzystuje mechanizmy bezpieczeństwa łączności, których poziom dostosowany jest do potrzeb określonych grup użytkowników. Inne technologie zwykle nie dorównują jednak standardowi TETRA ze względu na zakres aplikacji i nie charakteryzują się równie wysokim poziomem bezpieczeństwa. 7

8 TETRA, z jednej strony, jest najbardziej bezpieczną znormalizowaną technologią na świecie, z drugiej zaś strony, jest wytwarzana przez wielu dostawców i łatwo dostępna w handlu. Oferuje więcej warstw zabezpieczeń i wyższy poziom bezpieczeństwa niż wszystkie inne technologie komunikacyjne przeznaczone do masowego wykorzystania komercyjnego. Środki bezpieczeństwa TETRA dostarcza określonych środków do potwierdzania autentyczności użytkowników i sieci oraz zabezpieczania poufności komunikacji o różnych poziomach. Wprowadza również zabezpieczenia przeciwko analizie ruchu i innym różnym formom ataków na użytkowników i sieci. Jednakże główną siłą tej technologii są możliwości zarządzania bezpieczeństwem umożliwiające sterowanie szyfrowaniem, wymianą kluczy szyfrowych itp. Uwierzytelnianie TETRA wykorzystuje zaawansowane procedury uwierzytelniania terminali podczas próby ich dostępu do systemu. Może stosować również uwierzytelnianie wzajemne umożliwiające równoczesną weryfikację sieci przez terminal. Wiele starszych publicznych systemów komórkowych nie ma nawet wbudowanego systemu uwierzytelniania, co uznano za słabość niektórych systemów CDMA. Nawet system GSM nie został wyposażony w uwierzytelnianie wzajemne. Brak uwierzytelniania wzajemnego może nie być poważnym problemem w publicznych systemach komórkowych, w których ataki polegające na podszywaniu się pod infrastrukturę przydarzają się bardzo rzadko, może jednak być poważnym uchybieniem w systemach związanych z bezpieczeństwem publicznym, w których podszywanie się pod stację bazową może całkowicie zdezorganizować łączność. Szyfrowanie w interfejsie radiowym TETRA wykorzystuje system zbiorczego szyfrowania, który zabezpiecza wszystkie przekazywane informacje (sygnalizacja, mowa i dane), zapewniając w ten sposób zarówno poufność informacji jak i zabezpieczenie przeciwko atakowi polegającemu na analizie ruchu. Niektóre systemy komórkowe nie stosują szyfrowania w interfejsie radiowym. Jeżeli jest stosowane, często zabezpiecza jedynie zawartość informacyjną, pozostawiając sieć nieodporną na ataki polegające na analizie ruchu. Zabezpieczenie danych identyfikacyjnych i sygnalizacyjnych jest możliwe w nowszych sieciach UMTS, ale nie występuje w starszych sieciach GSM. Wydaje się, że większość sieci CDMA polega wyłącznie na zabezpieczeniu wynikającym z samej natury transmisji bez dodatkowych środków kryptograficznych. Brak silnego zabezpieczenia kryptograficznego przeciwko analizie ruchu powinien wzbudzać poważne obawy wśród użytkowników specjalnych. Szyfrowanie informacji w interfejsie radiowym w systemie TETRA jest przeznaczone w szczególności dla pracy w zamkniętych grupach użytkowników. Istnieje możliwość stosowania różnych klas kluczy szyfrujących, od kluczy statycznych (SCK) poprzez często zmieniane klucze wspólne (CCK) do kluczy grupowych (GCK), które umożliwiają kryptograficzne rozdzielenie informacji przekazywanych w różnych grupach. Publiczne technologie komórkowe z reguły nie obsługują połączeń grupowych. Jedynym wyjątkiem jest wyspecjalizowane odgałęzienie technologii GSM, przeznaczone dla aplikacji związanych z transportem kolejowym GSM-R, posiadające pewne ograniczone możliwości połączeń grupowych. Systemy GSM-R nie stosują jednak szyfrowania swoich połączeń grupowych. 8

9 Zarządzanie kluczami szyfrującymi Mechanizm zarządzania kluczami szyfrującymi jest integralną częścią standardu TETRA. Wszystkie klucze szyfrujące mogą być zmieniane poprzez interfejs radiowy, za wyjątkiem tajnego klucza uwierzytelniania, przypisanego do określonego terminala. Klucze mogą być również przydzielane drogą radiową, co oznacza, że terminal może otrzymywać instrukcje, jaki konkretnie klucz ma być stosowany w określonej grupie użytkowników. Zarządzanie terminalami W standardzie TETRA przewidziane zostały różne możliwości zdalnego blokowania i odblokowywania terminali. Może zostać wydane polecenie zablokowania terminala, który traci w takim przypadku możliwości oddziaływania na sieć lub, w przypadku połączeń bezpośrednich, na innych użytkowników. Nie ma potrzeby stosowania takiej procedury w systemach komórkowych, które mogą po prostu nie zezwolić na dostęp terminala do sieci i akceptują niewielkie dodatkowe obciążenie spowodowane próbami dostępu. W łączności kryzysowej może to powodować jednak szereg problemów, jeżeli ukradziony terminal trybie bezpośrednim może być wykorzystywany do podsłuchu lub zakłócania pracy innych terminali Współdziałanie (Interoperacyjność) Pojęcie współdziałanie może obejmować szereg zagadnień, najważniejszym jednak jest współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa łączności, to jest dostarczenie prawidłowej wiadomości do właściwej osoby w odpowiednim czasie. Istnieją trzy kategorie współdziałania: Współdziałanie organizacyjne czyli zdolność organizacji do posiadania skoordynowanych planów operacyjnych i procedur, wspólnie przećwiczonych. Współdziałanie transgraniczne czyli zdolność organizacji do współpracy ze swoimi sąsiadami. Jest to szczególnie istotne w przypadku Europy, w której dzięki porozumieniu z Schengen, zarówno ludzie jak i towary mogą przemieszczać się swobodnie pomiędzy stowarzyszonymi krajami. Współdziałanie techniczne czyli możliwość kupowania przez organizacje współdziałających ze sobą urządzeń od różnych dostawców. Współdziałanie transgraniczne jest możliwe wówczas, kiedy sieci działają w oparciu o ten sam standard technologiczny i pracują w tym samym paśmie częstotliwości. W ciągu ostatnich 5 lat, wszystkie rządy w Europie, które zdecydowały się budować nowe sieci dla łączności kryzysowej, wybrały standard TETRA. Ostatnie uczyniły to takie kraje jak Niemcy, Litwa, Portugalia i Norwegia. Stowarzyszenie TETRA (TETRA MoU) rozwija procesy certyfikacji współdziałania w celu zapewnienia użytkownikom i dostawcom sprzętu korzyści wynikających z w pełni otwartego rynku wielu wytwórców systemów i urządzeń. Taki zdrowy, konkurencyjny, otwarty rynek wielu dostawców przynosi określone korzyści dla użytkowników, dzięki możliwości wyboru urządzeń, wyboru dostawców oraz ciągłemu rozwojowi nowych produktów o większej funkcjonalności i atrakcyjnych cenach. Producenci korzystają w wyniku rosnącego rynku, eliminacji różnic i braku kompatybilności ze standardem TETRA 9

10 Użytkownicy mogą być przekonani, że produkty, którym przyznano certyfikat współdziałania TETRA, były rygorystycznie testowane i że funkcje wyszczególnione w certyfikacie są w pełni zgodne ze standardem TETRA. Pozwala to użytkownikom wybierającym sprzęt z pośród kilku dostawców na zredukowanie kosztów integracji systemu i testowania Podsumowanie Podczas planowania sieci dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego należy uwzględnić jej specyficzne potrzeby, takie jak funkcjonalność (functionality), dostępność (availability), obszar pokrycia (coverage), niezawodność (resilience), bezpieczeństwo (security) i zdolność współdziałania (interoperability). Zastosowanie technologii komunikacyjnej wykorzystywanej w sytuacjach kryzysowych wymaga zaprojektowania jej od początku do pracy w takich właśnie sytuacjach. W szczególności dotyczy to problematyki bezpieczeństwa, która musi być odpowiednio uwzględniona w projekcie. System TETRA został zaprojektowany pod kątem w pracy w szczególnie trudnych sytuacjach kryzysowych, dostarczając niezbędnych funkcji, takich jak połączenia grupowe i działanie w trybie bezpośrednim oraz specyficznych funkcji związanych z bezpieczeństwem łączności. Nawet, jeżeli sieć komercyjna była projektowana pod kątem wypełnienia potrzeb użytkowników PSS - funkcjonalnych, operacyjnych, niezawodnościowych, QoS, itp., większość Administracji cały czas chciałaby zapewnić, żeby własność operatora była pod ich kontrolą. Dodatkowo, mogą oni wymagać gwarancji, że dany operator utrzyma się na rynku i prawa do kontrolowania, w razie potrzeby, kierownictwa firmy operatora. Konflikty interesów pomiędzy bezpieczeństwem publicznym i powszechnym wykorzystywaniem sieci nie powinny mieć miejsca. Większość istniejących, wyspecjalizowanych operatorów ma prawne ograniczenia tego typu. Wiele Administracji odczuwa dodatkowo potrzebę zachowania kontroli nad pasmem częstotliwości radiowych. Administracje będą również wymagały awaryjnego zasilania i utrzymania, co jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu dedykowanej technologii, dostarczanej przez wielu dostawców. Systemy publiczne znakomicie sprawdzają się w ramach łączności powszechnej. TETRA jest ukierunkowanym rozwiązaniem o dużej pojemności i stanowi narzędzie dla łączności radiowej służb ratowniczych. Podczas katastrof lub innych sytuacji kryzysowych służby ratownicze wymagają od wykorzystywanego systemu najlepszych parametrów i maksymalnej niezawodności. Jest to dokładnie taka sytuacja, w której sieci komercyjne uwydatniają swoje ograniczenia. 10

11 3. Projekt radiowy systemu TETRA dla Trójmiasta Ze względu na charakter pracy, ten rozdział nie może być udostępniony. 11

12 4. Podsumowanie W ślad za spotkaniami odbywającymi się w Instytucie Łączności w Warszawie w ramach Forum TETRA Polska, w ramach niniejszej pracy, w dniu 24 czerwca 2008r. Zakład Z-8 zorganizował w Gdańsku jednodniową konferencję pt. System TETRA dla Trójmiasta. Konferencja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony urzędów i służb bezpieczeństwa publicznego jak i producentów sprzętu dla systemu TETRA. Konferencja odbyła się w nowym gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Było to możliwe dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału a zarazem Rektora Elekta i stanowi dowód dobrej współpracy pomiędzy WETI PG oraz Zakładem Z-8. W trakcie spotkania została zorganizowana prezentacja urządzeń i funkcjonalności systemu TETRA w oparciu o sprzęt rzeczywisty. Zostały zaprezentowane produkty firm: AKSEL Sp. z o.o., ICOM Polska Sp. z o.o. oraz Motorola Polska Sp. z o.o. Szczególne słowa uznania należą się firmie Motorola, która uruchomiła i zaprezentowała kompletną instalację wraz z kontrolerem, stacją bazową, serwerami etc., co umożliwiło zaprezentowanie użytkownikom bardzo wielu funkcjonalności systemu na żywo. Wielu uczestników przyznało po spotkaniu, że dopiero teraz uświadomili sobie możliwości systemu TETRA. Jak już wspomniano spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony wielu instytucji, urzędów i służb bezpieczeństwa publicznego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in.: Urząd Miasta Gdańsk Urząd Miasta Gdańsk Biuro ds. EURO Główny Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa Urząd Miasta Gdańsk Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Straż Miejska Gdańsk Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR w Sopocie Jednostka terenowa WOPR woj. pomorskie Pomorska Grupa Operacyjna WOPR Morski Oddział Straży Granicznej Straż Miejska Sopot Urząd Miasta Sopot Urząd Morski w Gdyni DGT sp. z o.o. Obradom towarzyszyła bardzo żywa i konstruktywna dyskusja. Zebrani wymienili wiele uwag merytorycznych oraz wyrazili uznanie dla organizatorów za zorganizowanie tak potrzebnego spotkania. W konkluzji wszyscy zebrani podkreślali absolutną konieczność budowy systemu TETRA na potrzeby służb w Trójmieście w związku z organizacją EURO2012. Obecni przedstawiciele urzędów i instytucji zadeklarowali konieczność i wolę dalszej współpracy w tej materii. Niniejsza praca stanowi przemyślany element w dalszych pracach nad możliwością budowy systemu TETRA w Trójmieście. W pracy dokonano rzetelnej analizy możliwości systemowych oraz odpowiedniego wyboru potencjalnych lokalizacji stacji bazowych dla przyszłego systemu łączności na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. W oparciu o wybrane lokalizacje, wykorzystując posiadane oprogramowanie, dokonano obliczeń zasięgowych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń dokonano selekcji lokalizacji oraz odpowiedniego 12

13 doboru parametrów stacji bazowych, tak aby zapewnić jak najkorzystniejsze pokrycie zasięgowe systemu minimalizując jego komplikację i tym samym przyszłe koszty budowy. Uzyskane i zaprezentowane w pracy wyniki stanowią nominalny planning radiowy systemu TETRA w Trójmieście oraz bardzo dobry materiał do realizacji szczegółowego projektu technicznego systemu i określenia rzeczywistych kosztów budowy takiego systemu w Trójmieście. Zaprezentowana w pracy koncepcja budowy systemu jest rzeczywista i nadaje się do wdrożenia. Zdobyte w trakcie realizacji pracy doświadczenie i rozwinięte narzędzia stanowią bardzo dobrą podstawę do zaprojektowania sieci systemu TETRA dla innych miast i obszarów Polski. 13

14 5. Bibliografia [1] TETRA Association, Wireless Public Safety Communications Network planning consideration, UK, 2008 [2] M. Kowalewski, B. Kowalczyk, Ogólnokrajowy system radiokomunikacyjny zgodny ze standardem TETRA, Telekomunikacja i Technik Informacyjne 3-4/2004, Instytut Łączności, Warszawa. [3] M. Kowalewski, Modele ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA, KKRRiT 2003, Wrocław. [4] K. Biernat, M. Grzybkowski, Skutki użycia różnych metod propagacyjnych do wymiarowania ogólnopolskiej sieci radiokomunikacyjnej systemu TETRA, KKRRiT 2003, Wrocław. [5] Dunlop J., Grima D., Irvne J.: Digital mobile Communications and the TETRA System; John Wiley & Sons Ltd, [6] Bezpieczeństwo łączności w systemie radiokomunikacji ruchomej TETRA, praca statutowa nr , Instytut Łączności 2004 [7] Niski R., Radziwanowski M., Zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego w standardzie TETRA V+D, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, Instytut Łączności, Warszawa 2005 [8] Niski R., Radziwanowski M., Bezpieczeństwo informacyjne w systemie TETRA, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Seria: Technologie Informacyjne, Gdańsk 2005 [9] Niski R., Radziwanowski M., Uwarunkowania ochrony informacji w systemie TETRA, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005 [10] Chater-Lea D.: Design considerations for secure TETRA systems, TETRA Forum Norge, 2002, [11] Dunlop J., Grima D., Irvne J.: Digital mobile Communications and the TETRA System; John Wiley & Sons Ltd, [12] EN : Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI), ETSI, [13] ETS : Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO); Part 1: General network design, ETSI, [14] Dokumentacja techniczna produktów firmy Motorola [15] Dokumentacja techniczna produktów firmy EADS [16] Dokumentacja techniczna produktów firmy Nokia [17] Dokumentacja techniczna produktów firmy Radmor [18] Dokumentacja techniczna produktów firmy ICOM [19] Dokumentacja techniczna produktów firmy Sepura [20] Katalog Kathrein MHz Base Station Antennas for Mobile Communications, 2008 [21] Materiały i prezentacje Forum TETRA Polska 14

Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych

Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych Sławomir Gajewski Marcin Sokół (prelegent) Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów i

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM 1. Potrzeba zintegrowanej łączności. 2. Ogólnopolski System Tetra - ogromne koszty takiego przedsięwzięcia, sięgające miliardów

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Autorzy: Mirosław Derengowski, Henryk Paluszkiewicz, Maciej Skoraszewski

Bardziej szczegółowo

Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego

Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego Tomasz Borkowski członek zarządu tomasz.borkowski@mindmade.pl Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego (C) 2011 1 Rodowód idei rozwiązania 1/2 Od lat istnieje uświadomiona potrzeba

Bardziej szczegółowo

Rynek TETRA i jego rozwój

Rynek TETRA i jego rozwój Rynek TETRA i jego rozwój Peter Clemons, TETRA Association Dyrektor ds. Komunikacji, Teltronic I Międzynarodowa Konferencja nt. Zaawansowanych Rozwiązań Radiokomunikacji Ruchomej Warszawa, 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

łączności radiowej TETRA mgr. inż. Quang Anh Tran

łączności radiowej TETRA mgr. inż. Quang Anh Tran Bezpieczeństwo w systemie łączności radiowej TETRA mgr. inż. Quang Anh Tran Instytut t t Telekomunikacji, PW Plan wykładu Wprowadzenie Opis, architektura i parametry systemu TETRA Środki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji Forum TETRA Polska Warszawa 19.09.2006 Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji opracowanie: Mirosław Derengowski Henryk Paluszkiewicz Stefan Wieczorek Polish Power

Bardziej szczegółowo

LCP najprostszy system trankingowy DMR

LCP najprostszy system trankingowy DMR LCP najprostszy system trankingowy DMR Czym jest MOTOTRBO? MOTOTRBO jest nazwą handlową zastrzeżoną przez firmę Motorola, dla urządzeń DMR pochodzących od tego producenta. Najprostszy system radiokomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA Wybrane funkcje systemu: Stołeczne Stanowisko Kierowania System Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Główne przesłanki wdrożenia ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego

Główne przesłanki wdrożenia ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego Marian Kowalewski Przedstawiono główne przesłanki wdrożenia ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem TETRA. Podano wyniki badań, dotyczących potrzeb i wymagań potencjalnych użytkowników

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

DIMETRA IP Compact. kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności

DIMETRA IP Compact. kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności DIMETRA IP Compact kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności MOTOROLA ZAUFANY I SPRAWDZONY PARTNER TECHNOLOGICZNY Dumne dziedzictwo Rozwiązania TETRA firmy Motorola czerpią z ponad 75 lat doświadczeń

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych dr inż. Radosław Schoeneich, dr inż. Piotr Pałka Instytut Telekomunikacji, Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu System bezprzewodowej łączności trankingowej w standardzie TETRA jako element wspomagający zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Forum TETRA Polska. Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa. Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski

Forum TETRA Polska. Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa. Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski Forum TETRA Polska Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski UCZESTNICY SPOTKANIA Przedstawiciele Aktualnych i przyszłych użytkowników systemu administracja rządowa

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Idea Zintegrowanej Łączności Dla Służb Reagowania Kryzysowego

Idea Zintegrowanej Łączności Dla Służb Reagowania Kryzysowego Idea Zintegrowanej Łączności Dla Służb Reagowania Kryzysowego Tomasz Borkowski MindMade sp. z o.o. (grupa WB Electronics) adres tomasz.borkowski@mindmade.pl Abstract. W referacie zaprezentowano ideę zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju

Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju mgr inż. Aleksander Orłowski e-mail: A.Orlowski@itl.waw.pl INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka

Transport i logistyka Transport i logistyka BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM ŚRODOWISKU Świat stoi w obliczu coraz większych zagrożeń dla bezpieczeństwa we wszystkich sektorach rynku. Potrzeby związane z bezpieczeństwem są różne w różnych

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów łączności trankingowej dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa - szerokopasmowa transmisja danych. Jerzy Żurek

Ewolucja systemów łączności trankingowej dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa - szerokopasmowa transmisja danych. Jerzy Żurek Ewolucja systemów łączności trankingowej dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa - szerokopasmowa transmisja danych Jerzy Żurek Ewolucja systemu TETRA Czynniki, które wymusiły prace nad rozwojem systemu

Bardziej szczegółowo

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA Perfecting Wireless Communications Seria narzędzi - Anite i Nemo Anite Finland Ltd (dawniej Nemo Technologies Ltd) jest czołowym dostawcą rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Rozległe sieci bezprzewodowe Stacjonarne sieci rozległe Aloha i Packet Radio Bezprzewodowe mobilne sieci Mobitex

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PetroManager NET jest programem sterującym automatyką stacji paliw z funkcją zdalnego zarządzania.

PetroManager NET jest programem sterującym automatyką stacji paliw z funkcją zdalnego zarządzania. PETROCONSULTING Sp. z o.o., ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz, tel./fax: 56 4622 622 www.petroconsulting.pl e-mail: biuro@petroconsulting.pl Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2009 Dlaczego warto wybrać firmę

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nowoczesne technologie komórkowe - LTE Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-706-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku AGENDA Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Założenia do projektu WLAN sieć WLAN

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA. System FSO

Sieci Bezprzewodowe. System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA. System FSO dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 6 System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA System FSO FSO (Free Space Optics) dostęp za pomocą wiązki laserowej. Technika stosowana od ponad

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (IST).

Bardziej szczegółowo

System TETRA wspiera sieć energetyczną KEPCO w Korei czwartek, 22 grudnia 2011 14:20

System TETRA wspiera sieć energetyczną KEPCO w Korei czwartek, 22 grudnia 2011 14:20 Koreańska Korporacja Energii Elektrycznej KEPCO (ang. Korea Electric Power Corp), jako jedyny dostawca energii elektrycznej w Korei Południowej, zobowiązany jest zapewnić dostęp do energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecin.uzs.gov.pl Szczecin: Opracowanie Koncepcji zintegrowanego systemu łączności radiowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PODSTAWA PRAWNA: OBOWIĄZEK WDROŻENIA W POLSCE ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo