ISBN X. by DMCS, Łódź 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006"

Transkrypt

1

2

3 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN X Wydano nakładem Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, P.Ł. Skład i projekt okładki: Piotr J. Podsiadły Druk okładki i oprawa: Presisto s.c.

4 HISTORIA KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH

5

6 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS) została powołana zarządzeniem Rektora P.Ł. prof. dr hab. Jana Krysińskiego z dnia 30 maja 1996 roku i obecnie zajmuje pomieszczenia w budynkach C3 i C6 przy Al. Politechniki 11. Przed tą datą pracownicy nowopowstałej Katedry wchodzili w skład Zakładu o tej samej nazwie w Instytucie Elektroniki P.Ł. Zakład powstał 1 października 1991 roku - po powrocie prof. Andrzeja Napieralskiego z Algierii i Francji gdzie przebywał w latach Już w 1991 roku w ramach programu TEMPUS JEP 2031 ( ) rozpoczęto ścisłą współpracę z Politechniką Warszawską w tworzeniu wspólnej sieci uczelni zajmujących się komputerowym projektowaniem układów i systemów elektronicznych. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych została jednym z pierwszych polskich uczestników programu EUROCHIP (aktualnie EUROPRACTICE, numer członkowski przystąpiła do programu w 1992 roku). W wyniku tego projektu Instytut Podstaw Elektroniki (obecnie Instytut Systemów Elektronicznych) Politechniki Warszawskiej oraz Katedra utworzyły dwa silne ośrodki projektowania komputerowego oparte o sprzęt (stacje robocze SUN) zakupiony w ramach tego projektu, a następnie w wyniku realizacji programu JEN ( ) opracowano wspólny podręcznik: Computer- Aided Design and Computer-Aided Engineering in Electronic Engineering Education (Politechnika Warszawska, 1996) rozpowszechniony następnie w większości uczelni technicznych w Polsce, a także we Francji, Danii i Wielkiej Brytanii. Następny wspólny projekt z Politechniką Warszawską TEMPUS JEP 4343 ( ) dotyczył komputerowego projektowania nowoczesnych układów VLSI i realizowany był wspólnie z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej - IMiO PW. W wyniku jego realizacji powstały dwa silne ośrodki projektowania układów ASIC VLSI wyposażone w najnowocześniejsze stacje robocze i pakiety projektowania komputerowego zakupione w ramach członkostwa obu uczelni w programie EUROPRACTICE. W latach wspólnie z IMiO PW i 6 partnerami z UE realizowany był program CME , w ramach którego zorganizowano promocję rezultatów osiągniętych przez obie uczelnie w wyniku realizacji wspólnych programów TEMPUS. Pierwszy ogólnopolski Ośrodek Projektowo Szkoleniowy ADEC (ASIC Design Education Center) powstał w Katedrze w ramach projektu TEMPUS SJEP 9159 ( ) realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą - AGH. Ośrodek dysponuje nowoczesną w skali światowej bazą programową i sprzętową. W latach Katedra brała udział w dwóch projektach TEMPUS: SJEP i SJEP wraz z 6 partnerami z UE. W wyniku realizacji tych projektów dokonano modernizacji sprzętu i oprogramowania w Katedrze oraz na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. W chwili obecnej Katedra dysponuje sprzętem komputerowym i oprogramowaniem podobnym do tego, jakie mają największe firmy mikroelektroniczne (INTEL, MOTOROLA, ATMEL, IBM,...), co owocuje zawieraniem wielu nowych umów o współpracy w dziedzinie projektowania układów VLSI. Witryna internetowa Katedry znajduje się pod adresem lub 5

7 Od chwili powstania Katedra DMCS prowadzi bardzo intensywną działalność naukową, którą podsumowuje poniższa tabela: Rok Książki Rozdziały w książkach zagranicznych Rozdziały w książkach krajowych Artykuły w czasopismach zagranicznych Artykuły w czasopismach krajowych Artykuły na konferencjach międzynarodowych Artykuły na konferencjach krajowych Edycja materiałów konferencyjnych konferencji międzynarodowej Patenty 2 1 Skrypty zagraniczne 2 1 Skrypty krajowe Suma Bardzo dużą wagę przywiązuje się do kształcenia młodych pracowników. Od momentu powstania Katedry 74 osoby realizowały w Katedrze program studiów doktoranckich przy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę obronionych prac doktorskich w ostatnich latach (większość z nich uzyskała wyróżnienie). Rok Obrona w Politechnice Łódzkiej Obrona w ITE w Warszawie Obrona w Gandawie w Belgii 1 1 Do 1996 roku zostały obronione następujące doktoraty, pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Napieralskiego: 1. Marek Turowski: Dwuwymiarowe modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 9 czerwca Praca uzyskała wyróżnienie. 2. Jean Louis NOULLET: Analyse et réalisation des filtres à réponse impulsionnelle finie a capacités commutées, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. Obrona w l Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse w Tuluzie. Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations du Jury de Thèses. 3. Mariusz Grecki: Dwuwymiarowe modelowanie bipolarnych i unipolarnych struktur półprzewodnikowych, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 8 marca Praca uzyskała wyróżnienie. 4. Jacek Pacholik: Analiza termiczna struktur, elementów i układów półprzewodnikowych, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 20 lutego Praca uzyskała wyróżnienie. Od utworzenia Katedry obronione zostały następujące rozprawy doktorskie: 1. Robert Baraniecki: Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych, ITE Warszawa. Obrona 17 lipca 1998 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 2. Wojciech Wójciak: Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych. Obrona 3 listopada Praca uzyskała wyróżnienie, oraz wyróżnienie w konkursie na najlepszą w Polsce pracę doktorską w dziedzinie Nauk Systemowych. 3. Mariusz Zubert: Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych, z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektrotermicznego układów VLSI oraz Smart Power. Obrona 23 lutego Praca uzyskała wyróżnienie, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów i 6

8 zdobyła I miejsce w Polsce za pracę doktorską w dziedzinie Nauk Systemowych. 4. Michał Furmańczyk: Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku projektowania. Obrona 29 marca Praca uzyskała wyróżnienie. 5. Marcin Janicki: Thermal Modelling of Semiconductor Structures with Special Consideration of Inverse Problem Methods for Parameter Estimation. Obrona 15 września1999. Praca uzyskała wyróżnienie. 6. Ali Abdul - Jabbar Ati: MOSFET Model For Submicron Technologies, Obrona 27 września Praca uzyskała wyróżnienie. 7. Grzegorz Jabłoński: Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy. Obrona 28 października Praca uzyskała wyróżnienie. 8. Mariusz Orlikowski: Nowe technologie mikromaszynowe w elektronice i ich modelowanie przy zastosowaniu języka VHDL-AMS. Obrona 23 czerwiec Abdul Wahab A. Salman: Optimization and Simulation of Electrostatic Micromotors, Obrona 29 czerwca Cezary Bolek: VLSI Systolic Neural Processor with Built-in Learning Capability. Field Application for Oil Leakage Detection of High Voltage Cables. Obrona 13 czerwca Mariusz Jankowski: Analiza i synteza analogowo-cyfrowych układów CMOS ze szczególnym uwzględnieniem filtrów z przełączanymi prądami. Obrona 26 czerwca 2003 r. Praca uzyskała wyróżnienie. (promotor: prof. Z.Ciota). 12. Marcin Daniel: Komputerowe modelowanie i projektowanie scalonych mikrostruktur do aplikacji w mikrosystemach krzemowych. Obrona 28 października Praca uzyskała wyróżnienie. 13. Wojciech Tylman: Advanced Numerical Algorithms for Monitoring Pressure Vessel Installations. Obrona 30 listopada Praca uzyskała wyróżnienie. (promotor: prof. G.Anders). 14. Michał Szermer: Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w mikrosystemach krzemowych. Obrona 6 grudnia Praca otrzymała nagrodę naukową od Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (Warszawa 2005) 15. Krzysztof Szaniawski: Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia. Obrona 9 czerwca Rafał Kiełbik: Efficient Methods Of Resource Management In Re-Programmable Systems. Obrona 10 czerwca Praca uzyskała wyróżnienie. (wspólny doktorat z UPC Barcelona, Hiszpania). Obrona w UPC 25 maj Grzegorz Szymański: Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego przetwarzania mowy i tekstu. Obrona 13 grudnia (promotor: prof. Z.Ciota). Od utworzenia Katedry następujący pracownicy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego: 1. Zygmunt Ciota: Teoria i praktyczna realizacja analogowych filtrów scalonych ze szczególnym uwzględnieniem filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej George Anders: Zaawansowane zagadnienia obliczeniowe dla kabli energetycznych

9

10 KADRA

11

12 Kierownik Katedry prof. dr hab. Andrzej Napieralski Zastępca Kierownika Katedry ds. nauki dr hab. Zygmunt Ciota, prof. PŁ Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktyki dr inż. Grzegorz Jabłoński Pełnomocnik ds. programu SOCRATES dr inż. Małgorzata Napieralska Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dr inż. Tomasz Poźniak Opiekun Koła Naukowego, pełnomocnik ds. promocji Katedry dr inż. Mariusz Jankowski Pełnomocnik Rektora ds. Campus Europe dr inż. Marcin Janicki Pełnomocnik ds. praktyk IASTE mgr inż. Adam Olszewski Aktualny stan kadry naukowej to: 1 profesor 2 doktorów habilitowanych 17 doktorów (w tym 3 na urlopach naukowych w USA) 11 asystentów 11

13 Prof. dr hab. inż. Andrzej NAPIERALSKI Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach wykładał w Institut des Télécommunications d Oran w Algierii. Następnie, w latach był profesorem associé w Laboratoire d Automatique et d Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem utworzonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W 2002 roku wybrany został po raz pierwszy a w 2005 po raz drugi na stanowisko prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych do renomowanych ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 32 w Polsce). Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje 648 pozycji w tym 4 książki (2 wydane za granicą), 16 rozdziałów w książkach (12 w książkach zagranicznych), 20 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 65 artykułów w recenzowanych czasopismach (31 zagranicznych), 444 artykuły w materiałach konferencji naukowych (333 międzynarodowych), 3 patenty, 6 ekspertyz i 90 raportów. Dodatkowo był edytorem 13 materiałów konferencyjnych (12 międzynarodowych) i 1 czasopisma naukowego. Był promotorem 18 zakończonych rozpraw doktorskich, z których dwie uzyskały Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych. Aktualnie opiekuje się 35 doktorantami, z których 17 ma otwarte przewody doktorskie. Był też opiekunem 218 dyplomowych prac magisterskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 5 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskie: SEWING i REASON) a aktualnie uczestniczy w 2 projektach VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS. Uczestniczył też w 2 grantach NATO i w 7 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor). Aktualnie uczestniczy w projekcie TEMPUS z Algierią i Francją. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał udział w 1 programie PBZ i w 36 grantach KBN (w 21 jako kierownik a w 15 jako główny wykonawca). Opracował 15 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł (6) profesora, 24 recenzje prac habilitacyjnych (w tym 1 zagraniczna), 1 recenzję rozprawy post doktorskiej, 48 recenzji prac doktorskich (w tym 18 zagranicznych) oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych Ponadto jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Od 13 lat jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES. Jest też członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN, a także członkiem IEEE, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. W 2000 roku został wybrany Przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a w 2001 roku Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) i na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę Za Zasługi dla Wynalazczości. Ponadto otrzymał wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz siedem nagród Ministra (2 Ministra Edukacji Narodowej, 2 Ministra Nauki i Informatyzacji i 3 Ministra Edukacji i Nauki). W 2004 roku na IV i w 2006 na VI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę Łódzkie Eureka. 12

14 Zygmunt Ciota dr inż.,1984, PŁ dr hab.,1996, PŁ. prof. nadzw. PŁ., 1998 Dyscyplina: Elektronika, informatyka Specjalność: Układy scalone, elementy układy elektroniczne Dziedziny aktywności zawodowej: projektowanie analogowo-cyfrowych mikrosystemów scalonych, analiza i przetwarzanie sygnałów multimedialnych, sieci neuronowe i filtry adaptacyjne Udział w grantach naukowych: 3T11B , 4T11B , 7T11B , 8T11B , 8 S kierownik Udział w projektach europejskich: udział w 11 projektach europejskich dydaktycznych i naukowych, w tym 7 programów Tempus, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , SEWING (System for European Water Monitoring) IST , ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) Ilościowy dorobek naukowy: 96 publikacji - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 10 - Materiały konferencyjne: 75 w tym międzynarodowe: 59 - Inne: 1 monografia, 7 publikacji doktorskich Liczba zakończonych prac inż., mgr, doktorskich: ponad 30 prac magisterskich, 3 doktorskie Prowadzone wykłady: - Metody Numeryczne - Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych - Analogowe Układy Scalone - Electronics Fundamentals Inne: - udział w 11 stażach zagranicznych - m.in. Dipartimento di Elettronica University of Pavia (Włochy), Institut National des Sciences Appliquées - INSA, Toulouse (Francja), Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systemes - LAAS, Toulouse (Francja), Institute of Radio Communications, Helsinki University of Technology, Helsinki (Finlandia), Ecole d Ingenieurs IRESTE, Nantes (Francja), University of Gent (Belgia), Ecole d Ingenieurs IRESTE, Nantes (Francja), Komisja Europejska, Bruksela, Belgia, - członek IEEE oraz IMAPS, - sekretarz Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN, - udział w Komitecie Naukowym konferencji MIXDES 13

15 George Anders Inżynier elektryk. mgr inż. Politechnika Łódzka 1973 mgr Matematyki Uniwersytet Łódzki 1973 M,Sc. Mathematics University of Toronto, 1977 Ph.D. power system reliability University of Toronto 1980 (nostryfikowany na P.Ł. w 2000 r. dr hab. elektrotechnika Politechnika Łódzka, 2000 prof Dyscyplina: Elektrotechnika, informatyka Specjalność: Systemy elektroenergetyczne Dziedziny aktywności zawodowej: Zagadnienia probabilistyczne w systemach elektroenergetycznych; obciążalność cieplna kabli; zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych do analizy systemów elektroenergetyczncyh Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Fellow of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) od 1999 Udział w grantach naukowych: - Grant National Engineering Research Conucil of Canada - Prediction of the effect of changes of maintenance policies on cost and reliability of the equipment and systems» - Application of advanced mathematical methods to thermal analysis of electric power cables - 2 granty NATO 1996, 1998 Internal thermal resistance of 3-core cables with fillers Ilościowy dorobek naukowy: 96 publikacji - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 10 - Materiały konferencyjne: 75 w tym międzynarodowe: 59 - Inne: monografie i skrypty: 6, recenzje prac doktorskich: 2, Stały recenzent w IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Delivery, IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution Liczba zakończonych prac inż., mgr, doktorskich: 30 prac magisterskich, 2 doktorskie Prowadzone wykłady: - Project Management Inne: - Od 1999 roku Adjunkt Professor na wydziale Electrical and Computer Engineering University of Toronto. - Coconvener of WG 19 of the International Electrotechnical Commission - Członek komitetu naukowego konferencji Probabilistic Methods Applied to Electric Power Systems (PMAPS) od 1986 roku. - Członek grup roboczych IEEE i CIGRE. 14

16 Sławomir Bek dr inż., 1975, P.Ł. Dyscyplina: Informatyka, elektronika Specjalność: Przyrządy półprzewodnikowe, układy elektroniczne Dziedziny aktywności zawodowej: półprzewodnikowe przyrządy mocy, układy i podzespoły eneregoelektroniki, miernictwo przyrządów i układów, kompatybilność elektromagnetyczna. Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: - opracowanie i wykonanie zespołu stanowisk do pomiaru parametrów statycznych i dynamicznych półprzewodnikowych przyrządów mocy, - opracowanie i wykonanie statystycznego analizatora jakości produkcji kondensatorów (nagroda SEP), - opracowanie i wykonanie zespołu układów impulsowych dla celów badania stabilności i kompatybilności elektromagnetycznej. Udział w projektach europejskich: SEWING (System for European Water Monitoring) IST Ilościowy dorobek naukowy: - 2 skrypty, - 41 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych Liczba zakończonych prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich: 91. Prowadzone wykłady: - Półprzewodnikowe przyrządy mocy - Podstawy energoelektroniki Inne: - roczne Studium Specjalne w Zakresie Automatyki, Politechnika Warszawska, - roczny staż naukowy, Politechnika w Zurychu, - półroczny staż przemysłowy, Łódzkie Zakłady Termotechniczne TECHMA-ELCAL, - konsultant ds. napędu tyrystorowego, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy WIFAMATEX, - członek Senatu i komisji senackich, - członek Rady Wydziału, - członek PTETiS. 15

17 Mariusz Grecki dr inż., 1995, P.Ł. Dyscyplina: Elektronika, informatyka Specjalność: Przyrządy półprzewodnikowe mocy Dziedziny aktywności zawodowej: projektowanie złożonych systemów analogowo-cyfrowych dla celów pomiarowych, sterowania i monitoringu, rozwój metod symulacyjnych dla potrzeb modelowania elektrotermicznego, technologie sieci komputerowych, bezpieczeństwo sieci komputerowych Udział w grantach naukowych: PBZ No 24-05, 8T11B046613, 8 T11B wykonawca Udział w projektach europejskich: ESPRIT 8173, COPERNICUS , INCO/COPERNICUS , EUROCHIP (No. 4013), EUROEAST and EUROPRACTICE, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , Coordinated Accelerator Research in Europe CARE RII3-CT Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: Współpraca w zakresie badań termograficznych z CZMP oraz Szpitalem im. Barlickiego. Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 3 - Materiały konferencyjne: 60 w tym zagraniczne: 25 - Inne: 14 (tezy, ksiażki i rozdziały w ksiażkach, raporty z realizacji grantów i projektów naukowych) - 2 zgłoszone patenty Liczba zakończonych prac mgr: 20 Prowadzone wykłady: - Technika Mikroprocesorowa - Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych - Sieci strukturalne EIB - Technologie Handlu Elektronicznego - Systemy Mikroprocesorowe Czasu Rzeczywistego Inne: - liczne staże naukowe dotyczące w większości zdobycia nowych umiejętności dydaktycznych oraz technicznych (np. projektowania układów scalonych) w York University, York (Wielka Brytania), State University Ghent (Belgia), Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (Belgia), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy), Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC, Leuven (Belgia), - DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg (Niemcy) nadzór nad realizacją umowy bilateralnej (Politechnika Łódzka DESY) dotyczącej współpracy przy konstrukcji elementów budowanego w Hamburgu lasera FEL (Free Electron Laser) oraz rozwoju technologii budowy projektowanego nadprzewodzącego akceleratora dla Miedzynarodowego Liniowego Zderzacza elektronowo-pozytonowego (ILC International Linear Collider), - ATMEL Germany - realizacja projektu układu scalonego (elektronika samochodowa). 16

18 Grzegorz Jabłoński dr inż., 1999, P.Ł. Dyscyplina: Elektronika Specjalność: Modelowanie zjawisk termicznych, mikroelektronika, struktury półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe mocy Dziedziny aktywności zawodowej: Dwuwymiarowa fizyczna symulacja przyrządów półprzewodnikowych mocy, projektowanie układów scalonych Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Opracowanie programu komputerowego MOPS (Modelling Program for Semiconductors) przeznaczonego do analizy układów elektronicznych zawierających przyrządy półprzewodnikowe modelowane za pomocą dwuwymiarowych modeli fizycznych, opartych na symulacji zjawisk zachodzących wewnątrz struktury półprzewodnikowej. Udział w grantach naukowych: 8T11B grant promotorski, 8T11C wykonawca Udział w projektach europejskich: TEMPUS PHARE SJEP , TEMPUS SJEP , COPERNICUS THERMINIC Thermal Investigation of Integrated Circuits, TEMPUS PHARE SJEP 09159, ESPRIT BARMINT Basic Research for Microsystems Integration, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , Coordinated Accelerator Research in Europe CARE RII3-CT Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: CFDRC, Huntsvile, Alabama, USA - Coupling of CFDRC-ACE+ and Berkeley SPICE3 for Mixed-Signal System Level Simulation, 2001 Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma inne: 1 - Materiały konferencyjne: 30 w tym międzynarodowe: 23 - Inne: 1 książka, 2 skrypty Liczba zakończonych prac mgr: 10 Prowadzone wykłady: - Rozproszone systemy obiektowe - Programowanie obiektowe - Techniki Kompilacji - Podstawy Mikroelektroniki - Microelectronics - Programming and Data Structures in C - Object-Oriented Programming in C++ Inne: - udział w siedmiu stażach zagranicznych - m.in. University of Ghent (Belgia), Slovak Technical University (Słowacja), Technische Hochschule Darmstadt, Fachgebiet Mikroelektronische Systeme (Niemcy), Electronic Circuit Design Laboratory in HUT - Helsinki Univerity of Technology (Finlandia), Technical Research Centre of Finland - VTT ELECTRONICS, Espoo (Finlandia), Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania), Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY Niemcy), Fermi National Accelerator Laboratory (USA), - udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji MIXDES 17

19 Marcin Janicki mgr inż., 1994 P.Ł. mgr finansów, 1996, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki dr inż., 1999, P.Ł. (obrona z wyróżnieniem) Dyscyplina: Informatyka, elektronika Specjalność: Mikroelektronika, modelowanie zjawisk termicznych, struktury półprzewodnikowe, problemy odwrotne Dziedziny aktywności zawodowej: symulacje termiczne systemów elektronicznych, modelowanie wielodomenowe mikroczujników krzemowych, technologia VLSI; problemy odwrotne w elektronice Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Wyróżnienie w projekcie stypendialnym NATO Advanced Fellowship (2005). Udział w grantach naukowych: 8T11B grant promotorski, 8T11C wykonawca Udział w projektach europejskich: grant NATO Advanced Fellowship Thermal Modelling of Electronic Circuits - Measurement and Simulation, SEWING (System for European Water Monitoring) IST , REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , ESPRIT CEC-Contract No 8173 BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration), CEC-Contract No New Methods for Thermal Investigation of Integrated Circuits (THERMINIC), TEMPUS SJEP Modern Education in Microelectronics and Power Electronics, TEMPUS SJEP Modern Faculty of Electrical and Electronic Engineering. Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: - Badania nad filtrami adaptacyjnymi na Signal Processing Division, University of Strathclyde, Glasgow, Szkocja, Modelowanie termiczne układów elektronicznych wspólnie z Department of Electronics and Information Systems, University of Ghent, Belgia. Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma filadelfijskie: 8 - Czasopisma inne: 3 - Materiały konferencyjne: 51 w tym zagraniczne: 42 - Inne: 4 rozdziały w książkach, 1 skrypt Liczba zakończonych prac mgr: 7 Prowadzone wykłady: - VLSI Circuits and Electronic Technology Inne: - liczne staże naukowe i praktyki (m.in. UNION FENOSA S.A. Madryt (Hiszpania), Ecole Supérieure d Electricité et Mécanique w Nancy (Francja), Helsinki University of Technology (Finlandia), Universitat de Barcelona (Hiszpania). - październik 1997 wrzesień 1998, roczne studia doktoranckie na Strathclyde University w Glasgow, Szkocja. - październik 2000 wrzesień 2001, 15-to miesięczny pobyt post-doc na Ghent University, Belgia. - członek komitetu organizacyjnego konferencji Mixdes. - Pełnomocnik Rektora koordynującym działania uczelni w ramach organizacji COPERNICUS oraz CAMPUS-EUROPAE. 18

20 Mariusz Jankowski dr inż., 2003 P.Ł. Dyscyplina: Mikroelektronika, układy scalone Specjalność: Układy scalone analogowe i analogowo-cyfrowe Dziedziny aktywności zawodowej: układy pacujące w trybie prądowym, a w szczególności układy z przełączanymi prądami (Switched Currents SI), badanie i kształtowanie właściwości elektromagnetycznych analogowych i mieszanych układów scalonych, projektowanie układów scalonych, przede wszystkim bloków analogowego przetwarzania i transmisji sygnałów. Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: - Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszy mikroelektroniczny projekt doktorancki - Microelectronic and Microsystem Design - REASON Student Contest joint to ECS 2003 Conference, zorganizowany 13 września 2003 w Bratysławie (Słowacja). - Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Gdańskich INNOWACJE 2003, w kategorii Telekomunikacja i fotografika, zorganizowanych w okresie 8-10 października 2003 w Gdańsku (Polska). Udział w grantach naukowych: 7 T11B wykonawca Udział w projektach europejskich: REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: - Współprojektowanie układów scalonych w technologii ATMEL BCDMOS 0.8 dla firmy TRITEM, Niemcy 2004, - Projekt układu scalonego w technologii ATMEL SOI dla firmy TRITEM, 2004, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Ilościowy dorobek naukowy: - Materiały konferencyjne: 15, w tym zagraniczne: 14 - Inne: współautorstwo 2 rozdziałów w ksiązkach, 3 artykuły w publikacjach wewnętrznych P.Ł. Liczba zakończonych prac mgr: 4 Prowadzone wykłady: - Układy scalone cyfrowe i analogowe Inne: - kierownictwo i opieka nad Kołem Naukowym Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki - koordynacja promocji Katedry - marzec czerwiec 1999: staż naukowy w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus-Socrates, University of Gent, Gandawa, Belgia, - badania nad układami pracującymi w trybie prądowym, a w szczególności układów z przełączanymi prądami (Switched Currents SI), - marzec maj 2004: praca przy projektowaniu komercyjnego układu scalonego układ mieszany z przewagą modułów analogowych, TRITEM, Niemcy, - lipiec grudzień 2004: współprojektowanie kompercyjnego układu scalonego, tzw. Smart Power, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa. - zestaw układów z przełączanymi prądami, jedyny projektant, 2002, - programowalna macierz elementów w technice przełączanych prądów, współprojekant części większego układu scalonego, 2004, - edukacyjny układ scalony EDUCHIP w ramach projektu europejskiego REASON, współprojektant, 2004, - projektowanie układów scalonych, przede wszystkim bloków analogowego przetwarzania i transmisji sygnałów. - Współudział przy projektowaniu części scalonego układu elektronicznego EDUCHIP, w ramach programu europejskiego REASON. 19

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2010/2011 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Kierunki działalności

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2015/2016 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Books. Students Books edited abroad.

Books. Students Books edited abroad. Books [1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, październik

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Odznaczenia państwowe [1] Złoty krzyż zasługi. Data wręczenia: 03 październik 1995 rok. Postanowienie z dnia 26 lipca 1995 roku. Numer legitymacji 114-95-14

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 1999 r.

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH. 1999 r. WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1999 r. A. KSIĄŻKI (monografie, książki, skrypty) oraz ROZDZIAŁY 1. NAPIERALSKI A. (Editor): MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie.

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie. Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z Uchwałą 89/2011 Senatu Akademii

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Dr hab. Bogusław Więcek Prof. dr hab. Witold Pawelski Dr inŝ. Krzysztof Napiórkowski Dr inŝ. Mariusz Felczak Dr inŝ. Marcin KałuŜa Mgr inŝ. Krzysztof Tomalczyk

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek EiT a Hi-Tech i ICT Technologie układów

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Mikrosystemy Wprowadzenie Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 STUDIA I STOPNIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Instytut Elektroniki Zakład Elektroniki Medycznej Przetwarzanie i analiza obrazów

Bardziej szczegółowo

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Piotr Augustyniak Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Krótko o mnie Specjalność naukowa: Stanowisko: Miejsce pracy: Stan rodzinny: Języki obce: elektronika, inżynieria biomedyczna profesor nadzwyczajny,

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR R - 0000-60/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ!

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! FIZYKA na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! O kierunku FIZYKA Studia licencjackie 3-letnie ( uniwersyteckie ) zapewniają: Bardzo dobre ogólne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska gdzie marzenia stają się rzeczywistością

Politechnika Wrocławska gdzie marzenia stają się rzeczywistością Politechnika Wrocławska gdzie marzenia stają się rzeczywistością Wrocław 2014 Możliwości badawcze i kształcenie kadr na potrzeby przemysłu lotniczego Na przemysł lotniczy można popatrzeć z wielu stron.

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Koordynator - Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Łódź, 21 kwietnia 2010r. Projektowanie układów analogowych i impulsowych Projektowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo