ISBN X. by DMCS, Łódź 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006"

Transkrypt

1

2

3 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN X Wydano nakładem Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, P.Ł. Skład i projekt okładki: Piotr J. Podsiadły Druk okładki i oprawa: Presisto s.c.

4 HISTORIA KATEDRY MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH

5

6 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS) została powołana zarządzeniem Rektora P.Ł. prof. dr hab. Jana Krysińskiego z dnia 30 maja 1996 roku i obecnie zajmuje pomieszczenia w budynkach C3 i C6 przy Al. Politechniki 11. Przed tą datą pracownicy nowopowstałej Katedry wchodzili w skład Zakładu o tej samej nazwie w Instytucie Elektroniki P.Ł. Zakład powstał 1 października 1991 roku - po powrocie prof. Andrzeja Napieralskiego z Algierii i Francji gdzie przebywał w latach Już w 1991 roku w ramach programu TEMPUS JEP 2031 ( ) rozpoczęto ścisłą współpracę z Politechniką Warszawską w tworzeniu wspólnej sieci uczelni zajmujących się komputerowym projektowaniem układów i systemów elektronicznych. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych została jednym z pierwszych polskich uczestników programu EUROCHIP (aktualnie EUROPRACTICE, numer członkowski przystąpiła do programu w 1992 roku). W wyniku tego projektu Instytut Podstaw Elektroniki (obecnie Instytut Systemów Elektronicznych) Politechniki Warszawskiej oraz Katedra utworzyły dwa silne ośrodki projektowania komputerowego oparte o sprzęt (stacje robocze SUN) zakupiony w ramach tego projektu, a następnie w wyniku realizacji programu JEN ( ) opracowano wspólny podręcznik: Computer- Aided Design and Computer-Aided Engineering in Electronic Engineering Education (Politechnika Warszawska, 1996) rozpowszechniony następnie w większości uczelni technicznych w Polsce, a także we Francji, Danii i Wielkiej Brytanii. Następny wspólny projekt z Politechniką Warszawską TEMPUS JEP 4343 ( ) dotyczył komputerowego projektowania nowoczesnych układów VLSI i realizowany był wspólnie z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej - IMiO PW. W wyniku jego realizacji powstały dwa silne ośrodki projektowania układów ASIC VLSI wyposażone w najnowocześniejsze stacje robocze i pakiety projektowania komputerowego zakupione w ramach członkostwa obu uczelni w programie EUROPRACTICE. W latach wspólnie z IMiO PW i 6 partnerami z UE realizowany był program CME , w ramach którego zorganizowano promocję rezultatów osiągniętych przez obie uczelnie w wyniku realizacji wspólnych programów TEMPUS. Pierwszy ogólnopolski Ośrodek Projektowo Szkoleniowy ADEC (ASIC Design Education Center) powstał w Katedrze w ramach projektu TEMPUS SJEP 9159 ( ) realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą - AGH. Ośrodek dysponuje nowoczesną w skali światowej bazą programową i sprzętową. W latach Katedra brała udział w dwóch projektach TEMPUS: SJEP i SJEP wraz z 6 partnerami z UE. W wyniku realizacji tych projektów dokonano modernizacji sprzętu i oprogramowania w Katedrze oraz na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. W chwili obecnej Katedra dysponuje sprzętem komputerowym i oprogramowaniem podobnym do tego, jakie mają największe firmy mikroelektroniczne (INTEL, MOTOROLA, ATMEL, IBM,...), co owocuje zawieraniem wielu nowych umów o współpracy w dziedzinie projektowania układów VLSI. Witryna internetowa Katedry znajduje się pod adresem lub 5

7 Od chwili powstania Katedra DMCS prowadzi bardzo intensywną działalność naukową, którą podsumowuje poniższa tabela: Rok Książki Rozdziały w książkach zagranicznych Rozdziały w książkach krajowych Artykuły w czasopismach zagranicznych Artykuły w czasopismach krajowych Artykuły na konferencjach międzynarodowych Artykuły na konferencjach krajowych Edycja materiałów konferencyjnych konferencji międzynarodowej Patenty 2 1 Skrypty zagraniczne 2 1 Skrypty krajowe Suma Bardzo dużą wagę przywiązuje się do kształcenia młodych pracowników. Od momentu powstania Katedry 74 osoby realizowały w Katedrze program studiów doktoranckich przy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę obronionych prac doktorskich w ostatnich latach (większość z nich uzyskała wyróżnienie). Rok Obrona w Politechnice Łódzkiej Obrona w ITE w Warszawie Obrona w Gandawie w Belgii 1 1 Do 1996 roku zostały obronione następujące doktoraty, pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Napieralskiego: 1. Marek Turowski: Dwuwymiarowe modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 9 czerwca Praca uzyskała wyróżnienie. 2. Jean Louis NOULLET: Analyse et réalisation des filtres à réponse impulsionnelle finie a capacités commutées, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. Obrona w l Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse w Tuluzie. Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations du Jury de Thèses. 3. Mariusz Grecki: Dwuwymiarowe modelowanie bipolarnych i unipolarnych struktur półprzewodnikowych, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 8 marca Praca uzyskała wyróżnienie. 4. Jacek Pacholik: Analiza termiczna struktur, elementów i układów półprzewodnikowych, Instytut Elektroniki P.Ł. Obrona 20 lutego Praca uzyskała wyróżnienie. Od utworzenia Katedry obronione zostały następujące rozprawy doktorskie: 1. Robert Baraniecki: Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych, ITE Warszawa. Obrona 17 lipca 1998 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 2. Wojciech Wójciak: Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych. Obrona 3 listopada Praca uzyskała wyróżnienie, oraz wyróżnienie w konkursie na najlepszą w Polsce pracę doktorską w dziedzinie Nauk Systemowych. 3. Mariusz Zubert: Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych, z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektrotermicznego układów VLSI oraz Smart Power. Obrona 23 lutego Praca uzyskała wyróżnienie, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów i 6

8 zdobyła I miejsce w Polsce za pracę doktorską w dziedzinie Nauk Systemowych. 4. Michał Furmańczyk: Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku projektowania. Obrona 29 marca Praca uzyskała wyróżnienie. 5. Marcin Janicki: Thermal Modelling of Semiconductor Structures with Special Consideration of Inverse Problem Methods for Parameter Estimation. Obrona 15 września1999. Praca uzyskała wyróżnienie. 6. Ali Abdul - Jabbar Ati: MOSFET Model For Submicron Technologies, Obrona 27 września Praca uzyskała wyróżnienie. 7. Grzegorz Jabłoński: Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy. Obrona 28 października Praca uzyskała wyróżnienie. 8. Mariusz Orlikowski: Nowe technologie mikromaszynowe w elektronice i ich modelowanie przy zastosowaniu języka VHDL-AMS. Obrona 23 czerwiec Abdul Wahab A. Salman: Optimization and Simulation of Electrostatic Micromotors, Obrona 29 czerwca Cezary Bolek: VLSI Systolic Neural Processor with Built-in Learning Capability. Field Application for Oil Leakage Detection of High Voltage Cables. Obrona 13 czerwca Mariusz Jankowski: Analiza i synteza analogowo-cyfrowych układów CMOS ze szczególnym uwzględnieniem filtrów z przełączanymi prądami. Obrona 26 czerwca 2003 r. Praca uzyskała wyróżnienie. (promotor: prof. Z.Ciota). 12. Marcin Daniel: Komputerowe modelowanie i projektowanie scalonych mikrostruktur do aplikacji w mikrosystemach krzemowych. Obrona 28 października Praca uzyskała wyróżnienie. 13. Wojciech Tylman: Advanced Numerical Algorithms for Monitoring Pressure Vessel Installations. Obrona 30 listopada Praca uzyskała wyróżnienie. (promotor: prof. G.Anders). 14. Michał Szermer: Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w mikrosystemach krzemowych. Obrona 6 grudnia Praca otrzymała nagrodę naukową od Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (Warszawa 2005) 15. Krzysztof Szaniawski: Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia. Obrona 9 czerwca Rafał Kiełbik: Efficient Methods Of Resource Management In Re-Programmable Systems. Obrona 10 czerwca Praca uzyskała wyróżnienie. (wspólny doktorat z UPC Barcelona, Hiszpania). Obrona w UPC 25 maj Grzegorz Szymański: Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego przetwarzania mowy i tekstu. Obrona 13 grudnia (promotor: prof. Z.Ciota). Od utworzenia Katedry następujący pracownicy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego: 1. Zygmunt Ciota: Teoria i praktyczna realizacja analogowych filtrów scalonych ze szczególnym uwzględnieniem filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej George Anders: Zaawansowane zagadnienia obliczeniowe dla kabli energetycznych

9

10 KADRA

11

12 Kierownik Katedry prof. dr hab. Andrzej Napieralski Zastępca Kierownika Katedry ds. nauki dr hab. Zygmunt Ciota, prof. PŁ Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktyki dr inż. Grzegorz Jabłoński Pełnomocnik ds. programu SOCRATES dr inż. Małgorzata Napieralska Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dr inż. Tomasz Poźniak Opiekun Koła Naukowego, pełnomocnik ds. promocji Katedry dr inż. Mariusz Jankowski Pełnomocnik Rektora ds. Campus Europe dr inż. Marcin Janicki Pełnomocnik ds. praktyk IASTE mgr inż. Adam Olszewski Aktualny stan kadry naukowej to: 1 profesor 2 doktorów habilitowanych 17 doktorów (w tym 3 na urlopach naukowych w USA) 11 asystentów 11

13 Prof. dr hab. inż. Andrzej NAPIERALSKI Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach wykładał w Institut des Télécommunications d Oran w Algierii. Następnie, w latach był profesorem associé w Laboratoire d Automatique et d Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem utworzonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W 2002 roku wybrany został po raz pierwszy a w 2005 po raz drugi na stanowisko prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych do renomowanych ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 32 w Polsce). Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje 648 pozycji w tym 4 książki (2 wydane za granicą), 16 rozdziałów w książkach (12 w książkach zagranicznych), 20 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 65 artykułów w recenzowanych czasopismach (31 zagranicznych), 444 artykuły w materiałach konferencji naukowych (333 międzynarodowych), 3 patenty, 6 ekspertyz i 90 raportów. Dodatkowo był edytorem 13 materiałów konferencyjnych (12 międzynarodowych) i 1 czasopisma naukowego. Był promotorem 18 zakończonych rozpraw doktorskich, z których dwie uzyskały Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych. Aktualnie opiekuje się 35 doktorantami, z których 17 ma otwarte przewody doktorskie. Był też opiekunem 218 dyplomowych prac magisterskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 5 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskie: SEWING i REASON) a aktualnie uczestniczy w 2 projektach VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS. Uczestniczył też w 2 grantach NATO i w 7 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor). Aktualnie uczestniczy w projekcie TEMPUS z Algierią i Francją. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał udział w 1 programie PBZ i w 36 grantach KBN (w 21 jako kierownik a w 15 jako główny wykonawca). Opracował 15 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł (6) profesora, 24 recenzje prac habilitacyjnych (w tym 1 zagraniczna), 1 recenzję rozprawy post doktorskiej, 48 recenzji prac doktorskich (w tym 18 zagranicznych) oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych Ponadto jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Od 13 lat jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES. Jest też członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN, a także członkiem IEEE, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. W 2000 roku został wybrany Przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a w 2001 roku Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) i na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę Za Zasługi dla Wynalazczości. Ponadto otrzymał wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz siedem nagród Ministra (2 Ministra Edukacji Narodowej, 2 Ministra Nauki i Informatyzacji i 3 Ministra Edukacji i Nauki). W 2004 roku na IV i w 2006 na VI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę Łódzkie Eureka. 12

14 Zygmunt Ciota dr inż.,1984, PŁ dr hab.,1996, PŁ. prof. nadzw. PŁ., 1998 Dyscyplina: Elektronika, informatyka Specjalność: Układy scalone, elementy układy elektroniczne Dziedziny aktywności zawodowej: projektowanie analogowo-cyfrowych mikrosystemów scalonych, analiza i przetwarzanie sygnałów multimedialnych, sieci neuronowe i filtry adaptacyjne Udział w grantach naukowych: 3T11B , 4T11B , 7T11B , 8T11B , 8 S kierownik Udział w projektach europejskich: udział w 11 projektach europejskich dydaktycznych i naukowych, w tym 7 programów Tempus, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , SEWING (System for European Water Monitoring) IST , ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) Ilościowy dorobek naukowy: 96 publikacji - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 10 - Materiały konferencyjne: 75 w tym międzynarodowe: 59 - Inne: 1 monografia, 7 publikacji doktorskich Liczba zakończonych prac inż., mgr, doktorskich: ponad 30 prac magisterskich, 3 doktorskie Prowadzone wykłady: - Metody Numeryczne - Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych - Analogowe Układy Scalone - Electronics Fundamentals Inne: - udział w 11 stażach zagranicznych - m.in. Dipartimento di Elettronica University of Pavia (Włochy), Institut National des Sciences Appliquées - INSA, Toulouse (Francja), Laboratoire d Analyse et d Architecture des Systemes - LAAS, Toulouse (Francja), Institute of Radio Communications, Helsinki University of Technology, Helsinki (Finlandia), Ecole d Ingenieurs IRESTE, Nantes (Francja), University of Gent (Belgia), Ecole d Ingenieurs IRESTE, Nantes (Francja), Komisja Europejska, Bruksela, Belgia, - członek IEEE oraz IMAPS, - sekretarz Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN, - udział w Komitecie Naukowym konferencji MIXDES 13

15 George Anders Inżynier elektryk. mgr inż. Politechnika Łódzka 1973 mgr Matematyki Uniwersytet Łódzki 1973 M,Sc. Mathematics University of Toronto, 1977 Ph.D. power system reliability University of Toronto 1980 (nostryfikowany na P.Ł. w 2000 r. dr hab. elektrotechnika Politechnika Łódzka, 2000 prof Dyscyplina: Elektrotechnika, informatyka Specjalność: Systemy elektroenergetyczne Dziedziny aktywności zawodowej: Zagadnienia probabilistyczne w systemach elektroenergetycznych; obciążalność cieplna kabli; zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych do analizy systemów elektroenergetyczncyh Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Fellow of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) od 1999 Udział w grantach naukowych: - Grant National Engineering Research Conucil of Canada - Prediction of the effect of changes of maintenance policies on cost and reliability of the equipment and systems» - Application of advanced mathematical methods to thermal analysis of electric power cables - 2 granty NATO 1996, 1998 Internal thermal resistance of 3-core cables with fillers Ilościowy dorobek naukowy: 96 publikacji - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 10 - Materiały konferencyjne: 75 w tym międzynarodowe: 59 - Inne: monografie i skrypty: 6, recenzje prac doktorskich: 2, Stały recenzent w IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Delivery, IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution Liczba zakończonych prac inż., mgr, doktorskich: 30 prac magisterskich, 2 doktorskie Prowadzone wykłady: - Project Management Inne: - Od 1999 roku Adjunkt Professor na wydziale Electrical and Computer Engineering University of Toronto. - Coconvener of WG 19 of the International Electrotechnical Commission - Członek komitetu naukowego konferencji Probabilistic Methods Applied to Electric Power Systems (PMAPS) od 1986 roku. - Członek grup roboczych IEEE i CIGRE. 14

16 Sławomir Bek dr inż., 1975, P.Ł. Dyscyplina: Informatyka, elektronika Specjalność: Przyrządy półprzewodnikowe, układy elektroniczne Dziedziny aktywności zawodowej: półprzewodnikowe przyrządy mocy, układy i podzespoły eneregoelektroniki, miernictwo przyrządów i układów, kompatybilność elektromagnetyczna. Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: - opracowanie i wykonanie zespołu stanowisk do pomiaru parametrów statycznych i dynamicznych półprzewodnikowych przyrządów mocy, - opracowanie i wykonanie statystycznego analizatora jakości produkcji kondensatorów (nagroda SEP), - opracowanie i wykonanie zespołu układów impulsowych dla celów badania stabilności i kompatybilności elektromagnetycznej. Udział w projektach europejskich: SEWING (System for European Water Monitoring) IST Ilościowy dorobek naukowy: - 2 skrypty, - 41 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych Liczba zakończonych prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich: 91. Prowadzone wykłady: - Półprzewodnikowe przyrządy mocy - Podstawy energoelektroniki Inne: - roczne Studium Specjalne w Zakresie Automatyki, Politechnika Warszawska, - roczny staż naukowy, Politechnika w Zurychu, - półroczny staż przemysłowy, Łódzkie Zakłady Termotechniczne TECHMA-ELCAL, - konsultant ds. napędu tyrystorowego, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy WIFAMATEX, - członek Senatu i komisji senackich, - członek Rady Wydziału, - członek PTETiS. 15

17 Mariusz Grecki dr inż., 1995, P.Ł. Dyscyplina: Elektronika, informatyka Specjalność: Przyrządy półprzewodnikowe mocy Dziedziny aktywności zawodowej: projektowanie złożonych systemów analogowo-cyfrowych dla celów pomiarowych, sterowania i monitoringu, rozwój metod symulacyjnych dla potrzeb modelowania elektrotermicznego, technologie sieci komputerowych, bezpieczeństwo sieci komputerowych Udział w grantach naukowych: PBZ No 24-05, 8T11B046613, 8 T11B wykonawca Udział w projektach europejskich: ESPRIT 8173, COPERNICUS , INCO/COPERNICUS , EUROCHIP (No. 4013), EUROEAST and EUROPRACTICE, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , Coordinated Accelerator Research in Europe CARE RII3-CT Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: Współpraca w zakresie badań termograficznych z CZMP oraz Szpitalem im. Barlickiego. Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma filadelfijskie: 3 - Czasopisma inne: 3 - Materiały konferencyjne: 60 w tym zagraniczne: 25 - Inne: 14 (tezy, ksiażki i rozdziały w ksiażkach, raporty z realizacji grantów i projektów naukowych) - 2 zgłoszone patenty Liczba zakończonych prac mgr: 20 Prowadzone wykłady: - Technika Mikroprocesorowa - Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych - Sieci strukturalne EIB - Technologie Handlu Elektronicznego - Systemy Mikroprocesorowe Czasu Rzeczywistego Inne: - liczne staże naukowe dotyczące w większości zdobycia nowych umiejętności dydaktycznych oraz technicznych (np. projektowania układów scalonych) w York University, York (Wielka Brytania), State University Ghent (Belgia), Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (Belgia), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy), Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC, Leuven (Belgia), - DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg (Niemcy) nadzór nad realizacją umowy bilateralnej (Politechnika Łódzka DESY) dotyczącej współpracy przy konstrukcji elementów budowanego w Hamburgu lasera FEL (Free Electron Laser) oraz rozwoju technologii budowy projektowanego nadprzewodzącego akceleratora dla Miedzynarodowego Liniowego Zderzacza elektronowo-pozytonowego (ILC International Linear Collider), - ATMEL Germany - realizacja projektu układu scalonego (elektronika samochodowa). 16

18 Grzegorz Jabłoński dr inż., 1999, P.Ł. Dyscyplina: Elektronika Specjalność: Modelowanie zjawisk termicznych, mikroelektronika, struktury półprzewodnikowe, przyrządy półprzewodnikowe mocy Dziedziny aktywności zawodowej: Dwuwymiarowa fizyczna symulacja przyrządów półprzewodnikowych mocy, projektowanie układów scalonych Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Opracowanie programu komputerowego MOPS (Modelling Program for Semiconductors) przeznaczonego do analizy układów elektronicznych zawierających przyrządy półprzewodnikowe modelowane za pomocą dwuwymiarowych modeli fizycznych, opartych na symulacji zjawisk zachodzących wewnątrz struktury półprzewodnikowej. Udział w grantach naukowych: 8T11B grant promotorski, 8T11C wykonawca Udział w projektach europejskich: TEMPUS PHARE SJEP , TEMPUS SJEP , COPERNICUS THERMINIC Thermal Investigation of Integrated Circuits, TEMPUS PHARE SJEP 09159, ESPRIT BARMINT Basic Research for Microsystems Integration, REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , Coordinated Accelerator Research in Europe CARE RII3-CT Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: CFDRC, Huntsvile, Alabama, USA - Coupling of CFDRC-ACE+ and Berkeley SPICE3 for Mixed-Signal System Level Simulation, 2001 Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma inne: 1 - Materiały konferencyjne: 30 w tym międzynarodowe: 23 - Inne: 1 książka, 2 skrypty Liczba zakończonych prac mgr: 10 Prowadzone wykłady: - Rozproszone systemy obiektowe - Programowanie obiektowe - Techniki Kompilacji - Podstawy Mikroelektroniki - Microelectronics - Programming and Data Structures in C - Object-Oriented Programming in C++ Inne: - udział w siedmiu stażach zagranicznych - m.in. University of Ghent (Belgia), Slovak Technical University (Słowacja), Technische Hochschule Darmstadt, Fachgebiet Mikroelektronische Systeme (Niemcy), Electronic Circuit Design Laboratory in HUT - Helsinki Univerity of Technology (Finlandia), Technical Research Centre of Finland - VTT ELECTRONICS, Espoo (Finlandia), Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania), Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY Niemcy), Fermi National Accelerator Laboratory (USA), - udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji MIXDES 17

19 Marcin Janicki mgr inż., 1994 P.Ł. mgr finansów, 1996, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki dr inż., 1999, P.Ł. (obrona z wyróżnieniem) Dyscyplina: Informatyka, elektronika Specjalność: Mikroelektronika, modelowanie zjawisk termicznych, struktury półprzewodnikowe, problemy odwrotne Dziedziny aktywności zawodowej: symulacje termiczne systemów elektronicznych, modelowanie wielodomenowe mikroczujników krzemowych, technologia VLSI; problemy odwrotne w elektronice Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: Wyróżnienie w projekcie stypendialnym NATO Advanced Fellowship (2005). Udział w grantach naukowych: 8T11B grant promotorski, 8T11C wykonawca Udział w projektach europejskich: grant NATO Advanced Fellowship Thermal Modelling of Electronic Circuits - Measurement and Simulation, SEWING (System for European Water Monitoring) IST , REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST , ESPRIT CEC-Contract No 8173 BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration), CEC-Contract No New Methods for Thermal Investigation of Integrated Circuits (THERMINIC), TEMPUS SJEP Modern Education in Microelectronics and Power Electronics, TEMPUS SJEP Modern Faculty of Electrical and Electronic Engineering. Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: - Badania nad filtrami adaptacyjnymi na Signal Processing Division, University of Strathclyde, Glasgow, Szkocja, Modelowanie termiczne układów elektronicznych wspólnie z Department of Electronics and Information Systems, University of Ghent, Belgia. Ilościowy dorobek naukowy: - Czasopisma filadelfijskie: 8 - Czasopisma inne: 3 - Materiały konferencyjne: 51 w tym zagraniczne: 42 - Inne: 4 rozdziały w książkach, 1 skrypt Liczba zakończonych prac mgr: 7 Prowadzone wykłady: - VLSI Circuits and Electronic Technology Inne: - liczne staże naukowe i praktyki (m.in. UNION FENOSA S.A. Madryt (Hiszpania), Ecole Supérieure d Electricité et Mécanique w Nancy (Francja), Helsinki University of Technology (Finlandia), Universitat de Barcelona (Hiszpania). - październik 1997 wrzesień 1998, roczne studia doktoranckie na Strathclyde University w Glasgow, Szkocja. - październik 2000 wrzesień 2001, 15-to miesięczny pobyt post-doc na Ghent University, Belgia. - członek komitetu organizacyjnego konferencji Mixdes. - Pełnomocnik Rektora koordynującym działania uczelni w ramach organizacji COPERNICUS oraz CAMPUS-EUROPAE. 18

20 Mariusz Jankowski dr inż., 2003 P.Ł. Dyscyplina: Mikroelektronika, układy scalone Specjalność: Układy scalone analogowe i analogowo-cyfrowe Dziedziny aktywności zawodowej: układy pacujące w trybie prądowym, a w szczególności układy z przełączanymi prądami (Switched Currents SI), badanie i kształtowanie właściwości elektromagnetycznych analogowych i mieszanych układów scalonych, projektowanie układów scalonych, przede wszystkim bloków analogowego przetwarzania i transmisji sygnałów. Znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne: - Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszy mikroelektroniczny projekt doktorancki - Microelectronic and Microsystem Design - REASON Student Contest joint to ECS 2003 Conference, zorganizowany 13 września 2003 w Bratysławie (Słowacja). - Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Gdańskich INNOWACJE 2003, w kategorii Telekomunikacja i fotografika, zorganizowanych w okresie 8-10 października 2003 w Gdańsku (Polska). Udział w grantach naukowych: 7 T11B wykonawca Udział w projektach europejskich: REASON (REsearch And Training Action for System On Chip DesigN), 5 IST Prace realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi: - Współprojektowanie układów scalonych w technologii ATMEL BCDMOS 0.8 dla firmy TRITEM, Niemcy 2004, - Projekt układu scalonego w technologii ATMEL SOI dla firmy TRITEM, 2004, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Ilościowy dorobek naukowy: - Materiały konferencyjne: 15, w tym zagraniczne: 14 - Inne: współautorstwo 2 rozdziałów w ksiązkach, 3 artykuły w publikacjach wewnętrznych P.Ł. Liczba zakończonych prac mgr: 4 Prowadzone wykłady: - Układy scalone cyfrowe i analogowe Inne: - kierownictwo i opieka nad Kołem Naukowym Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki - koordynacja promocji Katedry - marzec czerwiec 1999: staż naukowy w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus-Socrates, University of Gent, Gandawa, Belgia, - badania nad układami pracującymi w trybie prądowym, a w szczególności układów z przełączanymi prądami (Switched Currents SI), - marzec maj 2004: praca przy projektowaniu komercyjnego układu scalonego układ mieszany z przewagą modułów analogowych, TRITEM, Niemcy, - lipiec grudzień 2004: współprojektowanie kompercyjnego układu scalonego, tzw. Smart Power, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa. - zestaw układów z przełączanymi prądami, jedyny projektant, 2002, - programowalna macierz elementów w technice przełączanych prądów, współprojekant części większego układu scalonego, 2004, - edukacyjny układ scalony EDUCHIP w ramach projektu europejskiego REASON, współprojektant, 2004, - projektowanie układów scalonych, przede wszystkim bloków analogowego przetwarzania i transmisji sygnałów. - Współudział przy projektowaniu części scalonego układu elektronicznego EDUCHIP, w ramach programu europejskiego REASON. 19

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa Warszawa, 2007-12-21 BIURO REKTORA / IBR BPKA/ZE/4010/93/06 Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Szanowny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo