R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( 1983-1993 )"

Transkrypt

1 kmdr inż. Zbigniew Kazimierz KRUKOWSKI Szef Oddziału OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ ODDZIAŁ OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW SPECJALNYCH R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( ) EDYCJA I GDYNIA 1994

2 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 2 SPIS TREŚCI STR 1. WPROWADZENIE 3 2. RYS HISTORYCZNY 3 3. STRUKTURY ORGANIZACYJNE ODDZIAŁU 4 4. PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE Praca badawczo-rozwojowa "LODÓWKA" Praca badawczo-rozwojowa "PSTROKOSZ" Praca badawczo-rozwojowa "GAWRON - INTEGRACJA" Praca badawczo-rozwojowa "WOJOWNIK - LIKWIDATOR" Stacja hydrolokacyjna SHL Cyfrowo - analogowy repetytor logu CARL PRACE NAUKOWO - BADAWCZE FINANSOWANE Z KBN Optymalizacja struktur informatycznych Modernizacja stanowiska do badań anten sonarów okrętowych Oprogramowanie imitatora pracy sonaru Oprogramowanie pracy radaru ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH WAŻNIEJSZYCH PRAC PUBLIKACJE I SYMPOZJA WYNIKI EKONOMICZNE I FINANSOWE ZATRUDNIENIE WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTACJI I OPRACOWAŃ 48

3 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 3 1. WPROWADZENIE Niniejsze wydanie jest pierwszą próbą przedstawienia w postaci raportu działalności Oddziału RT ( RD ). Przedstawia i omawia struktury organizacyjne i obsadę personalną w latach , realizowane prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz wyniki ekonomiczne uzyskane w latach W opracowaniu oparto się na dokumentach i materiałach prowadzonych i znajdujących się głównie w Oddziale RT oraz danych możliwych do uzyskania w 1993 r. z komórek funkcjonalnych CTM. 2. RYS HISTORYCZNY W celu kompleksowego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i projektowych w dziedzinie wytwarzania specjalnej techniki morskiej, na podstawie Zarządzenia Nr 22/Org/85 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, z dniem 1 października 1985 r. utworzony został OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY p.n. " CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ " - jako następca prawny Centrum Techniki Morskiej. W strukturze organizacyjnej OBR CTM i odpowiadającej jej etatyzacji, wyodrębnione zostały komórki organizacyjne i stanowiska naukowe oraz badawczo-techniczne, podlegające Dyrektorowi d/s Rozwoju - DR, których zasadniczym celem będzie prowadzenie prac naukowobadawczych i rozwojowych. W związku z powyższym, zarządzeniem DN Nr. 24/85 z dnia r. i w oparciu o Uchwałę Nr. 192 Rady Ministrów z dnia r., zarządzeniem MHiPM Nr. 22/Org/85 z dnia r. oraz statutem OBR CTM, anulowane zostały zarządzenia DN Nr.3/84, Pf-20/85, Nr. 3/85, Nr. 7/85 oraz Nr. 14/85 i wprowadzony z dniem 1 listopada 1985 r. nowy schemat organizacyjny, zmieniany następnie Zarządzeniami DN w kolejnych latach.

4 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 4 3. STRUKTURY ORGANIZACYJNE ODDZIAŁU Struktura organizacyjna Centrum Techniki Morskiej zawierała mn Pion Rozwoju Budowy Okrętów - TR ( Szef Pionu - kmdr dr inż. Witold SIEMIENIEC ), w którym znajdował się mn Oddział Systemów Dowodzenia i Uzbrojenia - RD ( Szef Oddziału - kmdr por. mgr inż. Anatol BIELAWSKI ) o następującym schemacie na dzień r. : RD O D D Z I A Ł S Y S T E M Ó W DOWODZENIA I UZBROJENIA 1 kmdr por. mgr inż Anatol BIELAWSKI DA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW DOWODZENIA 5 kmdr por. dr Andrzej ZYCH DU ZAKŁAD SYSTEMÓW UZBROJENIA MORSKIEGO 2 kmdr por. dr inż Edwin PIOTROWSKI DŁ ZAKŁAD SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I OBSERWACJI TECHNICZNEJ 7 kmdr por. inż Zbigniew K. KRUKOWSKI R A Z E M O S Ó B 15 7 Koncepcja zmian organizacyjnych w OBR CTM a w szczególności w komórkach zajmujących się rozwojem, powstała na początku grudnia 1984 r. Z zadań postawionych dla Oddziału na najbliższe lata wynikała konieczność znacznego zwiększenia potencjału naukowo-badawczego i produkcyjnego. Opracowywano wówczas wymagania taktyczno-techniczne (WTT), projekty koncepcyjne (PK), projekty techniczne (PT), oraz zakładano wykonawstwo nowoopracowywanych modeli urządzeń dla takich okrętów jak:

5 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 5 - okręt niszczyciel min - j.pr. 255 (LODÓWKA); - okręt rozpoznania radioelektronicznego - j.pr. 866 (PODRÓŻNICZEK); - okręt dozoru - j.pr. 620-II (GAWRON II); - okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego (RRE); - system dowodzenia MW "ŁEBA". Na zachodzie pierwsze Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia pojawiły się już w latach sześćdziesiątych. Na podstawie tych doświadczeń było coraz bardziej oczywiste, że budowa nowych ZaSyD musi mieć co najmniej taki priorytet, jak nowe systemy broni, które mają być przez nie wykorzystywane. Nowoczesne dowodzenie bez automatyzacji nie jest możliwe. Stan wiedzy w dziedzinie elektroniki zapewnia praktycznie osiągnięcie każdej wymaganej w ZaSyD szybkości działania, mocy obliczeniowej a jednocześnie zachowanie małych wymiarów i niewielkiej masy urządzeń wchodzących w skład jego wyposażenia. Odpowiednio wcześnie podjęte zmiany organizacyjne, postawienie na elektronikę, informatykę i jego specjalistów przy złożoności współczesnych ZaSyD, było istotą koniecznych zmian strukturalnych i organizacyjnych w komórkach OBR CTM. Dla dotychczasowych wzorców konwencjonalnych, trudno było niektórym specjalistom i decydentom zrozumieć istotę koniecznych zmian. Struktury organizacyjne Oddziału w kolejnych latach przedstawiają schematy. Oddział RT zajmował pomieszczenia, pracownie i warsztaty w budynku OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku ul. Matejki 6. W lipcu 1993 r. przeniesiony został do nowo wybudowanych obiektów OBR CTM Oddział w Gdyni przy ul. Dickmana 62.

6 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 6 OBSADA OSOBOWA ODDZIAŁU RT NA DZIEŃ R. ODDZIAŁ RT SYSTEMÓW DOWODZENIA 2 2 UZBROJENIA i ELEKTRONIKI kmdr inż. SZEF ODDZIAŁU Zbigniew K.KRUKOWSKI Asystent Grażyna Bartnicka ZAKŁAD TA AUTOMATYZACJI 5 4 SYSTEMÓW DOWODZENIA KIEROWNIK ZAKŁADU VACAT St. specjalista kmdr por. mgr Adam Hoszowski St. specjalista por. mar. mgr inż.zbigniew Kudła St. specjalista mgr Teofil Smoczyński Asystent mgr inż. Halina Moskwa ZAKŁAD TU SYSTEMÓW 5 2 UZBROJENIA MORSKIEGO i WRE kmdr por. dr inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Edwin PIOTROWSKI St. specjalista kmdr rez. mgr inż.włodzimierz Kubik ZAKŁAD TŁ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 10 7 i OBSERWACJI TECHNICZNEJ kmdr por. mgr inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Zdzisław JARANOWSKI St. specjalista kmdr por. mgr inż.jan Chwicewski St. specjalista por. mar. mgr inż.kazimierz Czarniecki St. specjalista kmdr por.rez.inż.bogusław Tuczkowski St. asystent mgr inż. Krzysztof Pacwald St. asystent mgr inż. Zbigniew Teślak Asystent techn. Adam Dłuski ZAKŁAD TE MODELOWY 13 4 ELEKTRONIKI SPECJALNEJ inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Roman CIEŚLIK Asystent techn. Piotr Ladman Asystent techn. Henryk Wit Asystent techn. Jolanta Górecka RAZEM ETAT / FAKTYCZNIE : 35 19

7 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 7 OBSADA OSOBOWA ODDZIAŁU RT NA DZIEŃ R. ODDZIAŁ RT OKRĘTOWYCH 3 3 SYSTEMÓW SPECJALNYCH kmdr inż. SZEF ODDZIAŁU Zbigniew K.KRUKOWSKI GŁÓW NY SPECJALISTA mgr inż. Jerzy Dąbrowski St. specjalista mgr Janina Markiewicz ZAKŁAD TA AUTOMATYZACJI 12 8 SYSTEMÓW DOWODZENIA kmdr por. mgr KIEROW NIK ZAKŁADU Rober NACZKE Gł. specjalista kmdr por. rez. mgr inż. K. Jawniak St. specjalista kmdr rez. mgr inż. Jan Jarzyna St. specjalista mgr Zygmunt W ierzbicki St. specjalista kmdr por.rez. inż. Andrzej Jamiołkowski St. asystent mgr inż. Piotr Olechno Asystent techn. Janusz Różycki Asystent techn. Piotr Perski ZAKŁAD TŁ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 10 6 i OBSERWACJI TECHNICZNEJ kmdr por. rez. mgr inż. KIEROW NIK ZAKŁADU Zdzisław JARANOWSKI St. specjalista kmdr ppor.rez.mgr inż. Jacek W ojtkowiak St. specjalista kmdr ppor.rez. mgr inż.roman Gryz St. specjalista kmdr por.rez.inż. Bogusław Tuczkowski St. specjalista kmdr por.rez.inż. Stanisław Konfederak St. specjalista mgr inż. Ryszard Kotecki ZAKŁAD TE BUDOWY 10 9 MODELI I PROTOTYPÓW kmdr por. rez. inż. KIEROW NIK ZAKŁADU Edmund OLECHNO Gł. specjalista mgr inż. W ładysław Męciński St. specjalista mgr inż. Leszek W roński St. specjalista inż. Henryk Kobyliński St. specjalista inż. Ryszard Bednarek St. specjalista inż. Zygmunt Songin St. asystent techn. Piotr Ladman St. asystent techn. Janusz Michniewicz St. asystent techn. Mariola Nowak RAZEM ETAT / FAKTYCZNIE : 35 26

8 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 8 4. PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE Niniejszy rozdział omawia prowadzone lub planowane do realizacji w Oddziale prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i produkcyjne w latach Do roku 1990 prace naukowo-badawcze uruchamiane i finansowane były w ramach Centralnych Planów Badawczo Rozwojowych zwanych C.P.B.R, przy czym temat ZaSyD finansowany był z C.P.B.R W związku ze zmianą zakresu tematów w C.P.B.R , prace nad j.pr. 255 i jej systemach przerwano i zgodnie z protokołem przerwania pracy Nr. Pf 239/RT/89 z r. oraz notatką służbową Pf 437/RT/89 z r, zalecono po weryfikacji dokumentacji ukierunkować na j.pr Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U.Nr 8, poz.28), Komitet Badań Naukowych (KBN) rozpoczął finansowanie lub dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, oraz badania własne szkół wyższych. Na tej podstawie wydana została Uchwała Nr 26/91 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych, uchylona nową Uchwałą Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1993 r. Wykaz prac badawczorozwojowych i wdrożeniowych realizowanych i planowanych do realizacji przez Oddział RT w latach oraz szczegółowy w latach przedstawiają tabele:

9 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 9 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I WDROŻENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ RT W LATACH LATA L.P. TEMAT PRACY REALIZACJA Praca badawczo-rozwojowa p.k. "LODÓWKA" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "K O S" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "S Z P A K" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "ZIMORODEK" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "KRZYŻODZIÓB" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "NAWAŁNIK" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "JASTRZĄB" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "N U R - 27" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "GARŁACZ" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "B R E Ń" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "PUCHACZ" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "CARL - 01" Praca wdrożeniowa urządzenia UK Praca wdrożeniowa urządzenia CARL Praca badawczo-rozwojowa p.k. "KORMORAN" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "PSTROSZ-1" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "WOJOWNIK-LIKWIDATOR" Praca wdrożeniowa sonaru p.n. SHL Praca wdrożeniowa urządzenia LR-4k Praca badawczo-wdrożeniowa p.k. "GAWRON-INTEGRACJA" Praca n-b.modernizacja stanowiska do badań anten sonarów Praca n-b.koncepcja ZaSyD dla niszczyciela min Praca n-b.oprogramowanie stanowiska imitatora radaru Praca n-b.oprogramowanie stanowiska imitatora radaru Praca n-b.multimedia w okrętowych systemach dowodzenia Praca n-b.optymalizacja struktur informatycznych okręt. syst

10 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 10 WYKAZPRACBADAWCZO-ROZWOJOWYCHI WDROŻENIOWYCH REALIZOWANYCHI PLANOWANYCHWLATACH PRZEZ ODDZIAŁ RT LATA KOSZTYREALIZACJI (mln. zł. ) ŻRÓDŁO L.P. TEMAT PRACY REALIZACJA WLATACH OGÓŁEM FINANS Praca bad-rozw MON+KBN "PSTROKOSZ-1" Praca bad-rozw MON+KBN "GAWRON-INTEGR." Modernizacja stanow KBN do badań anten sonarów Koncepcja ZaSyD KBN dla niszczyciela min Oprogram. stanowiska KBN imitatora radaru Oprogram. stanowiska KBN imitatora sonaru Multimedia wokrętowych KBN systemach dowodzenia Optymalizacja struktur KBN inform. okręt. syst. dow RAZ EM Planowano: MON+KBN Otrzymano : Omówione skrótowo poniżej prace nie są przedstawione i opisane chronologicznie, lecz wg ważności tematyki i ich problematyki. Bardziej szczegółowe ich omówienie zawarte zostało w oddzielnych tematycznych opracowaniach, wykaz których umieszczono w katalogu opracowań RT-91/T-013 oraz na końcu niniejszego opracowania.

11 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA "LODÓWKA" ( ) Prace naukowo-badawcze w temacie Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia (ZSD) okrętem, zaprojektowane i zbudowane w oparciu o technikę mikroprocesorową i mikrokomputerową rozpoczęto w 1986 r. w ramach jednostki niszczyciel min z takim wyliczeniem, ażeby montaż i badania całego systemu rozpocząć w 1991 r. Projekt koncepcyjny systemu, przewidywał następującą konfigurację podsystemów specjalistycznych: - system wspomagania dowodzenia (SWD); - zintegrowany system określania pozycji (ZSOP); - system sterowania po trajektorii i dynamicznego pozycjonowania; - system zdalnego sterowania zespołem napędowo-sterowym, elektrownią okrętową oraz dozorowania alarmowego nad siłownią i urządzeniami ogólno - okrętowymi; - zautomatyzowany system łączności (ZSŁ); - sonar obserwacji czołowej (FLAMING A); - sonar obserwacji bocznej (FLAMING B); - bezzałogowy pojazd podwodny z układami sterowania i transmisji danych (proj.190).. W stosunku do rozwiązań przyjętych w koncepcji systemu, przewidującej konfigurację systemu ZSD w dwóch wariantach ( I i II ), przyjęto rozwiązanie w wariancie I-szym. Wybór podyktowany został głównie większymi postępami prac w kraju nad systemami mikrokomputerowymi współpracującymi na zasadzie " każdy z każdym ". Zrezygnowano z wariantu II-go zakładającego konfigurację w oparciu o wspólną szeregową magistralę danych (WSMD-Proway), głównie z powodu niewystarczających postępów w pracach rozwojowych w kraju i nie uzyskanie w znanych aplikacjach informatycznych i przemysłowych szerszego zastosowania.

12 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 12 Konfiguracja była typu rozproszonego przestrzennie, której podsystemy i elementy są oddalone od siebie od kilku do kilkudziesięciu metrów, w zależności od rozmieszczenia ich na okręcie. Podsystemy miały strukturę systemów mikrokomputerowych, zbliżoną do sterowników automatyki przemysłowej z rozszerzeniem o możliwości obliczeń matematycznych. Przesyłane strumienie informacji dotyczyły danych koniecznych do wykonywania podstawowych zadań przez okręt i procedur transmisyjnych, pomiędzy współpracującymi systemami i elementami. Każdy z podsystemów wyposażony był w pakiety służące do realizacji współpracy pomiędzy sobą w standarcie styku V-24 (RS-232). Wymiana informacji odbywała się sposobem asynchronicznym z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danego podsystemu czy elementu. Zaproponowany protokół komunikacyjny, był koncepcją przerwaniowej obsługi transmisji. Głównym wykonawcą systemu, nowoopracowywanych urządzeń oraz Generalnym Dostawcą dla Stoczni miał być OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku z następującymi głównymi podwykonawcami zewnętrznymi: - Zakłady Automatyki Przemysłowej "MERA-ZAP" w Ostrowie Wlkp., - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "WSK-PZL" w Warszawie, - Akademia Marynarki Wojennej - Instytut Elektrotechniki w Gdyni, - Politechnika Wrocławska- Instytut Cybernetyki w Wrocławiu, - Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu k/warszawy, - Jednostka Wojskowa "Okręt Badawczy" w Gdyni. W związku ze zmianą zakresu tematów w CPBR 12.07, prace nad okrętem niszczyciel min i jej systemach przerwano w 1989 r. na etapie III - budowy modeli laboratoryjnych.

13 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA "PSTROKOSZ-1" ( ) Pracę badawczo-rozwojową p.k."pstrokosz-1" przyjęto do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie prototypu systemu w warunkach okrętowych powinno zostać zakończone w końcu 1996 r. Celem pracy p.k. "PSTROKOSZ-1" jest wykonanie prototypu systemu dowodzenia okrętem po badaniach kwalifikacyjnych, wyniki badań oraz dokumentacja na wykonanie partii próbnej. Temat pracy realizowany jest od 1991 roku, a jego poprzednikiem była praca p.k. "LODÓWKA" realizowany p.n. "Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania okrętem ". W wyniku realizacji tematu "PSTROKOSZ-1" w końcu 1993 r. osiągnięto etap zbudowania funkcjonującego informatycznego modelu systemu, który pozwolił na dokonanie jego oceny i spełnienia wymagań. Poniesione koszty na realizację pracy w poszczególnych latach przedstawia wykres: KOSZTY"PSTROKOSZ-1"(mln. zł.) WLATACH M5000 L N 4000 Z Ł RAZEM L A T A

14 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 14 Dla celów projektu wstępnego zakupiono zestawy komputerowe PEP Modular Computers VME2650 w konfiguracji development, umożliwiające tworzenie zestawów dla różnych zastosowań i zawierający następujące pakiety: - z grupy CPU - VM20 ; VSBC-1 ; - z grupy kontrolerów - VGPM, VSCSI ; - z grupy we/wy A/C - VDAD, VDIN ; - do obsługi sieci ETHERNET - VLAN ; - napędy dysków - HD (130 Mb), FD (3,5 cala) ; - zasilacz - SWE-3 ; - obudowa - VME2630. Z grupy urządzeń niezbędnych do budowy modelu ZaSyŁ zaprojektowano i zbudowano model urządzeń komutacyjnych UK-8 i UK-15 oraz urządzenia szybkiej transmisji danych USTD-1 (3 kpl.). Dla urządzeń tych wykonano również niezbędną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Budowa wybranych elementów modelu systemu i podsystemów umożliwiła sprawdzenia przyjętej koncepcji, opracowanych i wybranych algorytmów i oprogramowania, a także sformułowania wniosków do dalszego rozwoju systemu i budowy prototypu. Przedstawiony model informatyczny systemu p.k."pstrokosz-1", którego wykonanie zawieszano w grudniu 1991 i w grudniu 1992 r. a następnie po półrocznych opóźnieniach uruchamiano, uwzględnia szereg problemów związanych z takim podejściem, tzn. budową warstwy uniwersalnej systemu między innymi poprzez: - uniwersalizację konsol operatorskich; - możliwość dynamicznej rekonfiguracji systemu; - zasady jednolitej komunikacji operatorów z systemem; - rozdział zadań systemowych na podsystemy funkcjonalne (działy okrętowe) i ich organizacja współpracy; - jednolite zasady dołączania sprzętu specjalistycznego i specjalistycznych zadań.

15 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 15

16 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 16

17 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 17 Do wytestowania modelu w zakresie budowy warstwy uniwersalnej wykonano sprzętową implementację wyżej wymienionych funkcji systemu "PSTROKOSZ-1", opartą o konfigurację współpracujących ze sobą w sieci lokalnej komputerów INTELDIGID MIRPROWAY typu IP-2000 a następnie firmy PEP Modular Computers i MOTOROLA 8840 a w szczególności w zakresie połączenia stanowisk i podsystemów modelu systemu "PSTROKOSZ-1" tj.: - ogólnym, przedstawiającym założenia systemu z oprogramowaniem warstwy uniwersalnej ; - zobrazowania i kontroli, przedstawiającym koncepcję zbierania i opracowywania informacji o aktualnej sytuacji taktycznej wokół okrętu wraz z propozycją kilku rozwiązań w zakresie jej zobrazowania i udostępniania podsystemom wykorzystującym te informacje; - nawigacji, przedstawiającej koncepcję i możliwe rozwiązania wykorzystywania sprzętu i technologii do zbudowania zintegrowanego systemu nawigacji okrętu oraz stanowiska wspomagania nawigowania okrętem ; - wspomagania decyzyjnego, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną systemu, zalgorytmizowano zadania decyzyjne, które powinny być udostępnione dowódcy okrętu podczas podejmowania decyzji kierowania uzbrojeniem w zakresie zwalczania okrętów podwodnych ; - kierowania uzbrojeniem, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną dotyczącej możliwości oprogramowania zadań taktycznych tj. dla zadania realizującego atak torpedowy pojedynczego okrętu; - łączności, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną dotyczącej łączności zewnętrznej radiowej na poziomie wstępnego opisu funkcjonalnego zasady kontaktowania się okrętu w sieciach radiowych z innymi okrętami (współdziałającymi) i jednostkami brzegowymi w ramach systemu "ŁEBA".

18 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 18 KALKULACJA KOSZTÓWOPRACOWANIA I WYKONANIA SYSTEMU "PSTROKOSZ-1" (mln. zł.) L. SKRÓCONY ZAKRES ROZP. PLAN. PRZEW. PROC. PROC. P. PRACY ZAK. KOSZTY KOSZTY PLAN. PRZEW. E I PROJEKT ,98% 20,13% WSTĘPNY Prace bad-rozw. i analit Dokumentacja PW cz Dokumentacja PW cz Modele urządzeń i podsyst E II PROJEKT TECHNICZNY ,01% 64,07% I WDROŻENIE Dokumentacja PT Dokumentacja ekspl Budowa prototypów Badania wstępne Badania kwalifikacyjne E III REWIZJA ,00% 15,80% DOKUMENTACJI Aktualizacja dok Przygotowanie dok. prod O G Ó Ł E M ( mln. zł.): ,00% 100,00% Głównym wykonawcą systemu i nowoopracowywanych urządzeń "PSTROKOSZ-1", oraz Generalnym Dostawcą dla Stoczni Marynarki Wojennej RP będzie OBR CTM w Gdyni z następującymi głównymi podwykonawcami zewnętrznymi: - PEP Modular Computers RFN, - Akademia Marynarki Wojennej - IEiE oraz WDSz w Gdyni, - Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" w Gdańsku ; - Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu k/w-wy ; - Zespół Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni, - Jednostka Wojskowa "Okręt Badawczy" w Gdyni.

19 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 19 Wydaje się, że system "PSTROKOSZ-1" zabezpieczy potrzeby automatyzacji systemów dowodzenia dla takich okrętów jak trałowce i niszczyciele min. Mógłby również stanowić bazę do dalszego rozwoju i budowy własnych systemów w zależności od potrzeb Marynarki Wojennej RP dla innych typów tak nowobudowanych jak i modernizowanych okrętów. Pełne przebadanie prototypu "PSTROKOSZ-1" w warunkach okrętowych powinno zostać zrealizowane do końca 1996 r PRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA "GAWRON-INTEGRACJA" ( ) Pracę badawczo-wdrożeniową p.k."gawron-integracja" założono do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie systemu w warunkach okrętowych powinno zostać zakończone w końcu 1996 r. Celem pracy p.k."gawron- INTEGRACJA" jest nawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej i stopniowego powiększania udziału polskich przedsiębiorstw w szybkim transferze najnowszej technologii zachodniej w podnoszeniu zdolności bojowej okrętów i budowie nowych jednostek oraz wykorzystanie ich do dalszych prac przy opracowaniu dokumentacji, skompletowaniu, montażu i próbach na przykładzie ORP "Kaszub" dla zintegrowanego systemu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem okrętowym w oparciu o doświadczenia i kontrakt zawarty z firmą HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V. Negocjacje i dyskusje z firmą rozpoczęto w maju 1992 r. w wyniku których umowę o informacjach prawnie zastrzeżonych podpisano w Hengelo, 30 czerwca 1992 r. i parafowano w Gdańsku 3 lipca 1992 r. Przedmiotem kontraktu jest dostawa przez f-mę SIGNAAL dla OBR CTM : 1. Brzegowego poligonu doświadczalno-integracyjnego (LIPS), jako zintegrowanego środowiska sprzętowego i programowego; 2. Zautomatyzowanego okrętowego systemu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem artyleryjskim (SFCS) dla ORP "KASZUB".

20 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 20 Generalny harmonogram realizacji pracy p.k."gawron-integracja" z poszczególnymi etapami i kosztami przedstawia poniższa tabela : L. SKRÓCONY ZAKRES TERMIN WART. WART. UWAGI P. P R A C Y ROZ/ZAK MLD ZŁ. MLN. $ E I P R O J E K T ,42 0,15 K O N C E P C Y J N Y Rozp. i analiza pod kątem automat. 2 Wybór wariantów ZaSyD 3 Projekt ZTT na moder. okrętu 4 Uzasadn. koncepcji ZaSyD CENY 5 Algorytmy aplikacji użytkowych BEZ CŁA E II P R O J E K T ,17 1,39 I W S T Ę P N Y PODATKU 1 Dokum. PT modelu ZaSyD dla okr. OBROTOW. 2 Zakup urządzeń i syst. do modelu 15,26 0,95 3 Budowa i testowanie modelu Cło=15% 4 Opracowanie programów użytk. Podatek=7% 5 Badania modelu ZaSyD 6 Weryfikacja ZTT 7 Opracowanie ZTO 8 Opracowanie harm. pracy etapu PT E III P R O J E K T ,27 12,45 T E C H N I C Z N Y Dok. PT ( konstr. i technolog ) 2 Dokumentacja eksploatacyjna 3 Opracowanie warunków techniczn. 4 Zakup urządzeń i systemów na okręt 194,25 12,14 E IV M O N T A Ż ,41 0,40 I U R U C H O M I E N I E Montaż urządz. i syst. na okręcie 2 Uruchomienie urządz. i systemów E V O D B I Ó R ,4 0,21 I T E S T O W A N I E Odbiór i testowanie systemów 2 Szkolenie załóg okrętowych E VI B A D A N I A ,51 0,53 I W D R O Ż E N I E Próby morskie i zdawcze 2 Badania kwalifikacyjne 3 Wdrożenie do eksploatacji O G Ó Ł E M : 242,18 15,14

21 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 21 Brzegowy poligon doświadczalno-integracyjny umożliwić ma utworzenie zintegrowanego środowiska sprzętowego i programowego oraz własnych nowoczesnych narzędzi projektowych posiadających duże możliwości rozwojowe, otwartość na rozbudowę i przystosowanie do prac naukowo-badawczych i projektowych dla innych klas modernizowanych, projektowanych i budowanych okrętów i systemów brzegowych. System ten ma zawierać wybrane elementy takie jak pełny zestaw systemu dowodzenia TACTICOS oraz interfejsy sprzęgające podsystemy łączności, nawigacji a także interfejs podsystemu sterowania armatą 30 mm. Ponadto ma być wyposażony w pełne oprogramowanie systemowe, aplikacyjne oraz użytkowe umożliwiające rozbudowę i jego dalszy rozwój w ramach prowadzonych przez OBR CTM własnych prac B+R. Dysponując odpowiednimi narzędziami w postaci oprogramowania i sprzętu typu "development " systemu oraz nabytą wiedzą i doświadczeniem zakłada się, że w/w urządzenia i systemy będą integrowane z systemem dowodzenia przez OBR CTM przy szerokiej współpracy z instytucjami i przemysłem krajowym. Zautomatyzowany system kierowania uzbrojeniem i wspomagania dowodzenia okrętem zapewni sprawne dowodzenie okrętem, spełniając równocześnie dwie główne funkcje: - uzyskanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do dowodzenia i optymalnego wykorzystania właściwości bojowych okrętu; - uzyskanie i przetwarzanie informacji dotyczących oceny sytuacji taktycznej oraz danych potrzebnych do dowodzenia okrętem. System ten zintegruje znajdujące się na okręcie urządzenia i systemy w jednolity system dla realizacji zadań związanych z rozpoznaniem i oceną sytuacji taktycznej, dowodzenia okrętem, kierowania uzbrojeniem, nawigacją i łącznością. Wszystkie informacje o wykrytych celach przez okrętowe środki obserwacji powietrznej, nawodnej i podwodnej przekazywane będą automatycznie do centralnego ośrodka kierowania uzbrojeniem i wspomagania decyzyjnego na okręcie (BCI) zbudowanego na dwóch uniwersalnych konsolach operatorskich zobrazowujących aktualną sytuację taktyczną.

22 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 22 Zautomatyzowany system dowodzenia okrętem przeznaczony będzie do: - automatyzacji procesów przygotowania danych dla dowodzenia okrętem i funkcjonowania działów okrętowych, - zautomatyzowanej obsługi określonych technicznych urządzeń sensorowych dostarczających dane do zabezpieczenia funkcjonowania okrętu, sprzętu i uzbrojenia bojowego, - wspierania ustalonych działań obejmujących wybór, wspomaganie wykorzystania i kierowania uzbrojeniem i okrętowymi środkami walki, - przetwarzania i wymiany danych pomiędzy stanowiskami systemu okrętowego i obiektami spoza okrętu w zakresie sytuacji taktycznej oraz planowanych i prowadzonych przez okręt działań bojowych, - przesyłania informacji o sytuacji taktycznej w strefie obserwacji, innym okrętom i służbom operacyjnym sztabu dowództwa sił morskich wyposażonych w zautomatyzowany system dowodzenia.. Do podstawowych zadań zautomatyzowanego systemu należeć będzie zapewnienie ciągłości zobrazowania sytuacji bojowej, określenie parametrów wykrytych celów i optymalnego użycia uzbrojenia i kierowania ogniem. W skład systemu wchodzą: - radary obserwacji nawodno-powietrznej, - radary do kierowania uzbrojeniem i ogniem, - wielofunkcyjne konsole zobrazowania sytuacji taktycznej, - zintegrowane środowisko informatyczne, - zautomatyzowany system łączności, - zintegrowany system nawigacji, - zespół przesyłania obrazów i danych.

23 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 23 Przewidywane i wynegocjowane łączne koszty realizacji pracy "GAWRON- INTEGRACJA" w poszczególnych latach oraz razem, przedstawia poniższy wykres: 250,00 KOSZTY "GAWRON-INTEGRACJA" (mld. zł.) W LATACH ,18 M L D Z Ł 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 205,68 24,48 11,91 0, OGÓŁEM L A T A Realizacja projektu pozwoli na utworzenie zintegrowanego systemu dowodzenia okrętem, który zapewni wymaganą spójność i sprawność dowodzenia. Zaprojektowany i zbudowany zautomatyzowany system dowodzenia okrętem będzie nową generacją systemów dowodzenia i kierowania ogniem i maksymalnie zbliżony do przyszłych wymagań taktyczno technicznych dla okrętów i jego systemów. Posiadać będzie duże możliwości rozwojowe, otwarty na rozbudowę i przystosowanie dla innych klas modernizowanych, projektowanych i budowanych okrętów.

24 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA "WOJOWNIK-LIKWIDATOR" ( ) Pracę badawczo - rozwojową p.k."wojownik-likwidator" przyjęto do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie i wdrożenie systemu w warunkach poligonowych zostało zakończone w połowie 1993 r. Celem pracy p.k. "Wojownik-Likwidator" było opracowanie, analiza możliwości technicznych, przedstawienie koncepcji oraz budowa urządzenia przeznaczonego do zapewnienia bezpieczeństwa strzelań rakietowych w strefie obrony MW RP na poligonach poprzez : : - transmisję zakodowanego sygnału radiowego do układu odbiorczego zamontowanego na aparacie latającym (rakiecie); - odbiór sygnału radiowego o likwidacji, jego rozkodowanie oraz uruchomienie układów wykonawczych likwidatora; - samolikwidację aparatów latających poprzez zastosowanie dwóch niezależnie i jednocześnie działających systemów czasowej likwidacji aparatu podczas jego lotu. W 1992 roku wykonano elementy modelu a następnie prototyp urządzenia typ LR- 4K, który poddano intensywnym badaniom środowiskowo-poligonowym. Uzyskane wyniki potwierdziły założone parametry taktyczno-techniczne. W czerwcu 1993 r. na poligonie morskim w rejonie Wicko Morskie w czasie strzelań rakietowych, wykorzystano i przetestowano 7 kpl. urządzeń. Urządzenie LR-4K przeznaczone jest do zainstalowania na aparatach latających typu 4K30U, 4K31 oraz 4K32 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie wykonywania przez okręty MW RP zadań bojowych i szkoleniowych na poligonach morskich. Urządzenie składa się z dwóch zasadniczych części : * Likwidatora radiowego R - 92 zawierającego: - koder umożliwiający zakodowanie sygnału radiowego (10000 kombinacji kodowych), - nadajnik radiowy FM z anteną (typ RMV60B), - odbiornik radiowy FM z anteną mieczową, - dekoder sygnału kodowego, - zasilacz i układ sprzęgający.

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja MSWiA nr B 075/2007 1 Systemy okrętowe opracowane, produkowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018.

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. MODERNIZACYJNE WYZWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Andrzej DUKS WARSZAWA 18.05.2011r.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Systemy ochrony infrastruktury morskiej kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Konwersatorium "Systemy inteligentne w ochronie gospodarki" Ryszard Rugała AMW, 20 maja 2015 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013 Kraków 02.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku MoviTech Ł.

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie OGŁOSZENIE KONKURSOWE I ZAMAWIAJĄCY A. Nazwa: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju B. Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a C. Adres internetowy: www.ncbir.pl D. Dokumenty dotyczące konkursu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI SYNAT: UNIWERSALNA, OTWARTA, REPOZYTORYJNA PLATFORMA HOSTINGOWA I KOMUNIKACYJNA SIECIOWYCH ZASOBÓW WIEDZY DLA NAUKI, EDUKACJI I OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY MAREK NIEZGÓDKA ICM, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego.

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego. ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WP PROJEKT KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MARZEC R. Szanowni Państwo, Prezentację Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej rozpocznę od przedstawienia determinantów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego:

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

System zdalnego nadzoru i zarządzania małą elektrownią wodną

System zdalnego nadzoru i zarządzania małą elektrownią wodną Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Maciej Kola nr albumu: 169424 Praca magisterska na kierunku Fizyka Techniczna System zdalnego nadzoru i zarządzania małą

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze 1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju 1. Analiza rodzajów i strat powodowanych

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej Dnia 12 czerwca 2010 roku w paśmie radiowym 2 metrów odbyły się II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Ogółem uczestniczyło w nich 10 stacji w tym 1 stacja sztabowa, 1 stacja obsługująca pojazd ratunkowy

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Nazwa i adres zamawiającego: CR Energy sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 29 41-200

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część B SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTEROWYCH CENTRAL ALARMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO RADIOWEGO STEROWANIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZE STANOWISK POWIATOWYCH I GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo