WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ"

Transkrypt

1 WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny

2 Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia różnych środowisk na rewitalizację. Mam nadzieję, że artykuł Pani Barbary Zygadło przyniesie Państwu wiele satysfakcji. Został w nim przedstawiony niekonwencjonalny sposób na opracowanie zarówno przez Inwestora, architektów jak i mieszkańców Mirkowa i Konstancina wspólnego planu działań na terenie dawnej Papierni. Wykorzystano do tego warsztat urbanistyczny Charrette, który jest narzędziem planistycznoprojektowym stosowanym na świecie przy planowaniu szeregu nowych inwestycji. Tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze, prezentujemy teraz, w jaki sposób realizowany był projekt Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice, inicjatywa, która miała na celu integrację wśród mieszkańców na obszarach podwórek Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Wykorzystując okres wakacyjny, przedstawiamy również propozycję odpoczynku od wszelkich trudnych projektów, problemów i programów. Dla relaksu zamiłowany rowerzysta proponuje rodzinną trasę do kąpieliska w Wieliszewie, Fundacja Varsaviana zaś zaprasza na bezpłatny spacer po Warszawie z przewodnikiem. Na zakończenie biuletynu artykuł Praga Północ - tu mieszkam, pracuję, inwestuję. Ma on na celu przybliżyć Państwu nie tylko problemy mieszkańców Pragi i działania podejmowane przez Dzielnicę i Miasto, ale również wprowadzić Państwa w nowy okres programowania. W latach proces rewitalizacji będzie bowiem realizowany z poziomu ponad dzielnicowego, przez Miasto, na obszarze trzech dzielnic: Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.. Życzę miłej lektury Marek Goluch Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy

3 Warsztaty Architektoniczne i urbanistyczne Charette sposób na rewitalizację Mirkowa i Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie s Jak to się działo na podwórku? s Rodzinna trasa rowerowa s Praga Północ tu mieszkam, pracuję, inwestuję. s Ponadto: Czy wiesz, że s. 26 Zgadnij gdzie to s. 27 Zdjęcia czytelnika (Adama z Warszawy) s. 27 Odpowiedź na zagadkę z Biuletynu nr 3 s. 27

4 4 Widok jednego z budynków dawnej Papierni (na górze rysunek jak będzie wyglądał po rewitalizacji, a poniżej jego stan obecny).

5 Warsztaty architektoniczne i urbanistyczne Charrette - sposób na rewitalizację Mirkowa i Starej Papierni w Konstancinie Jeziornie. Tekst: Barbara Kawecka-Zygadło Zdjęcia: Mycielski Architecture & Urbanism Rewitalizacja to nie remont i nie modernizacja kamienicy, to nie odtworzenie dawnego życia w budynku ani zmiana jego funkcji na nową. To nie tylko czyste elewacje, zadbana zieleń i placyk zabaw ogrodzony parkanem. Rewitalizacja to przede wszystkim szeroko pojęte działanie społeczne dotyczące fragmentu miasta w całej jego złożoności przestrzennej, gospodarczej i społecznej. To nowe życie w starych murach, ale i wielka szansa dla ich mieszkańców. 5

6 6 Choć w rewitalizacji oczywiście mieszczą się wszystkie wyżej wymienione działania, a nawet znacznie więcej, zawsze jednak występują one łącznie z działaniem społecznym. Celem rewitalizacji jest nie tylko poprawa wizerunku miasta, ale znacząca poprawa standardu życia ludzi zamieszkujących zaniedbane przestrzennie i społecznie dzielnice. Rewitalizacji nie da się właściwie przeprowadzić bez udziału mieszkańców. Jak ich jednak zachęcić do współpracy? Warsztaty architektoniczne i urbanistyczne Charrette Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie były taką niekonwencjonalną próbą sformułowania wspólnego planu działań, zarówno inwestorów i architektów, jak i mieszkańców Mirkowa oraz całego Konstancina. Co ważne, odbyły się one przy udziale miejscowych władz oraz wszystkich stron zainteresowanych przyszłością terenu byłej Fabryki Papieru w Mirkowie. Nieczęsto się to zdarza. Przeważnie mamy do czynienia z konfliktami, sprzecznymi żądaniami inwestora i mieszkańców, które wynikają zazwyczaj z różnych, wzajemnie wykluczających się wizji i oczekiwań. W Polsce znane są przykłady stosowania praktyki warsztatów Charrette przy sporządzaniu planów zagospodarowania terenu: np. projekt studyjny dla dzielnicy Szczepankowo w Poznaniu, opracowanie koncepcji Eco-miasteczka Siewierz, projekt rewitalizacji Starej Papierni w Mirkowie albo plan restrukturyzacji całej dzielnicy Gdynia-Zachód. Trzeba przyznać, że tygodniowe warsztaty Charrette, które odbyły się w dniach października 2012 roku w Konstancinie-Jeziornie można uznać za działanie wręcz modelowe. Czy oczekiwanie, by wszystkie zainteresowane strony wspólnie pracowały nad opracowaniem strategii dla fragmentu miasta jest zbyt wygórowane? Jak to się robi na świecie? Czy istnieją skuteczne metody i narzędzia planistyczne? Celem Warsztatów Urbanistycznych Charrette, Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej było zaproponowanie nowych rozwiązań dla terenów byłych zakładów papierniczych w Konstancinie-Jeziornie. Likwidacja Fabryki Papieru w Mirkowie a potem projekt nowej zabudowy tego rozległego terenu wzbudziły w Konstancinie wiele emocji. Papiernia w Mirkowie była dumą wielu pokoleń, na czerpanym papierze z Mirkowa wydrukowano m.inn. Konstytucję 3 Maja. Fabryka wiele lat dawała pracę i poczucie stabilności. Wraz z jej upadkiem skończyła się także świetność dzielnicy a zrujnowane hale fabryczne straszą pustką i zaniedbaniem. Mocno zdegradowany dziś teren byłej Papierni sąsiaduje z jednej strony z domami mieszkalnymi byłych pracowników, a z drugiej z napierającym budownictwem zamożnych warszawiaków szukających w Konstancinie terenu pod luksusowe wille. Celem międzynarodowego zespołu specjalistów, pracującego pod kierownictwem Macieja Mycielskiego z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) było więc wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni, uwzględniającej strategię rozwoju gminy, potrzeby lokalnej społeczności oraz interes licznych właścicieli tego ponad 120 hektarowego terenu. Tereny byłej Papierni objęto uchwałą o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Zgodnie jednak z przedstawionymi podczas warsztatów deklaracjami Burmistrza Miasta Kazimierza Jańczuka oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna Andrzeja Tadeusza Cieślawskiego strategia rozwoju dla tego obszaru będzie nadal związana z uzdrowiskowym charakterem Gminy Konstancin-Jeziorna. W Mirkowie powinny znaleźć się więc obiekty z funkcją dostosowaną do tych, już obecnych w Konstancinie. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki inicjatywie większościowych właścicieli terenu dawnej Papierni - firm Platan Group oraz Metsa Tissue, które skupiają prawie 80 hektarów terenu. Fot.: Mycielski Architecture & Urbanism

7 Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, stan obecny Charrette co to właściwie jest i na czym polega? Warsztaty Urbanistyczne Charrette to rodzaj narzędzia planistycznego i projektowego, które stosuje się na świecie przy planowaniu szeregu nowych inwestycji. Przy czym doskonale wpisuje się ono w zasadę zrównoważonego rozwoju stąd coraz częściej jest stosowane. Charrette jako narzędzie i jednocześnie metoda - sposób projektowania zrównoważonego miasta jest używane przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu nowych przestrzeni publicznych, zachowaniu tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic, a także przy poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet całych regionów. Termin Charrette przyjęto z języka francuskiego. Pierwsze warsztaty Charrette pojawiły się jednak nie we Francji, lecz w Stanach Zjednoczonych, pod koniec lat 80-tych XX w., i kojarzone są z terminem nowa urbanistyka (New Urbanism). Organizatorzy warsztatów dla terenów dawnej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, warszawska pracownia architektoniczno-urbanistyczna MAU to prekursorzy nowej urbanistyki w Polsce. Architekt Maciej Mycielski ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów architektonicznych i urbanistycznych w Europie. Formuła Charrette - otwartych, publicznych warsztatów urbanistycznych prowadzonych przez specjalistów: architektów i urbanistów z udziałem doradców finansowych, konserwatorów zabytków, projektantów systemów komunikacji umożliwia profesjonalne, kompleksowe sformułowanie wytycznych i opracowanie koncepcji planu, który jednocześnie uwzględnia postulaty wszystkich zainteresowanych stron. Jest to znakomity sposób na wypracowanie kompromisu między potrzebami inwestora, miasta i lokalnej społeczności. Otwarte dla wszystkich warsztaty Charrette umożliwiają jednocześnie rozładowanie nieporozumień i niepotrzebnych napięć społecznych, które często towarzyszą nowym budynkom i inwestycjom. Spotkania podczas warsztatów pomagają mieszkańcom poznać i zrozumieć dalekosiężne plany lokalnych władz oraz cele proponowanych rozwiązań, zarówno w skali lokalnej, jak i skali regionu. 7

8 Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby ludzi i regionu Nie ma wątpliwości iż zabytkowy teren dawnej fabryki papieru to ogromna szansa dla rozwoju Konstancina i całego regionu. Ale już konkretny sposób jego wykorzystania podzielił strony. Pomysły władz Rada Miasta oczekuje nowatorskich pomysłów kreujących nowe miejsca pracy, przyciągających turystów i biznes. Projekty i propozycje rozważane przez Radę Miasta, to: centrum konferencyjne, szkoła wyższa, usługi dla starzejącego się społeczeństwa a także interaktywne, innowacyjne, centrum historii cywilizacji, które mogłoby powtórzyć sukces warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Nowe wartości trzeba i powinno się budować w oparciu o niezwykły potencjał dziedzictwa tego miejsca i wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego powiedział podczas warsztatów Tadeusz Cieślawski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Oczekiwania mieszkańców W trakcie warsztatów przeprowadzono pięciodniowe konsultacje społeczne. Wśród opinii mieszkańców Konstancina-Jeziorny znalazły się: pragnienie by pozostawić uzdrowiskowy charakter miejscowości, żądanie by nie lokować na terenie byłej fabryki skupiska budynków wielorodzinnych, postulat rekultywacji 8

9 zanieczyszczonych zbiorników wodnych, konieczność usunięcia znajdującej się obecnie wytwórni asfaltu. Przedmiotem obaw mieszkańców była także już niewydolna komunikacja, wyrażano przekonanie, że po ulokowaniu nowych obiektów na terenie Papierni, dojazd do już istniejących domów będzie jeszcze bardziej utrudniony. W sumie liczyło się tu i teraz, przeważały cele i potrzeby krótkoterminowe. Cele dalekosiężne nie miały dla mieszkańców większego znaczenia, przeważała powszechnie wyrażana niewiara w możliwość ich realizacji w dającym się przewidzieć terminie. Plany właścicieli terenu Papierni w Mirkowie Rewitalizacja terenu dawnej Papierni może stać się impulsem dla rozwoju całego regionu. Aby doszła do skutku konieczna jest jednak przede wszystkim wola właścicieli, wśród których największymi udziałowcami są Platan Group i Metsa Tissue. Obie firmy są zainteresowane rewitalizacją, ale podkreślają, że konieczna jest zmiana zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla tego obszaru. - Pomysły prezentowane podczas warsztatów Charrette były na bieżąco analizowane i komentowane przez naszych specjalistów powiedziała Agnieszka Urbańska, Dyrektor Rozwoju Platan Group i dodała, że firma jest gotowa do inwestowania w tym terenie, dlatego jest jednym ze sponsorów warsztatów. Podobne stanowisko prezentuje Metsa Tissue, właściciel 70 ha dawnej Papierni, licząc przy tym, że rewitalizacja nie tylko znacznie podniesie wartość terenu, ale i pozytywnie wpłynie na cały Mirków. Zainteresowanie to wynika z żywotnych interesów obu firm, dlatego liczy się biznesplan i rodzaj inwestycji. Stąd też obecność wśród uczestników warsztatów specjalistów od rynku inwestycyjnego. Postulaty władz wojewódzkich Dotyczyły one głównie ochrony wartości zabytkowych dawnej Fabryki Papieru. Pracownicy Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynnie włączyli się w prace studialne przedstawiając analizę konserwatorską oraz zalecenia dotyczące ochrony zabytkowej architektury poprzemysłowej znajdującej się na obszarze objętym opracowaniem. Koncepcję ochrony przedstawił zespół niezależnych ekspertów pod kierownictwem Hanny Jung- Migdalskiej. Koncepcja konserwatorów była następnie analizowana przez architektów i urbanistów oraz mieszkańców i przedstawicieli władz Konstancina uczestniczących w warsztatach. 9

10 Perspektywy ekonomicznego rozwoju Konstancina-Jeziornej 10 Specyfiką warsztatów Charrette i w ogóle projektowania zrównoważonego jest uczestnictwo możliwie jak najszerszej grupy specjalistów z różnych dziedzin. Chodzi o to by już na etapie koncepcji projektu można było odpowiedzialnie przewidzieć i rozważyć wszystkie możliwe konsekwencje i scenariusze. Wśród uczestników warsztatów w Mirkowie byli więc specjalnie zaproszeni goście. Analizą SWOT, czyli oceną silnych i słabych stron Konstancina-Jeziorna zajął się Wim Beernaert z firmy doradczej Nelson, specjalizującej się w strategicznym pozycjonowaniu miast. Analiza ta wykazała, że Konstancin-Jeziorna dysponuje szeregiem unikalnych atutów. Są to: status jedynego na Mazowszu uzdrowiska, wysoka jakość życia, z którą Konstancin jest kojarzony, liczne tereny zielone w okolicy, a także unikalne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Wszystko to sprawia, że ośrodek ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju. Czynniki te determinują także przyszłość terenów dawnej Papierni. Zdaniem Wima Beernaerta mogą one rozwijać się w kilku kierunkach. Wim Beernaert przedstawił uczestnikom warsztatów trzy scenariusze rozwoju: Pierwszy scenariusz rozwoju, nazwany chic&leisure (wysoka jakość i rozrywka) zakładał stworzenie oferty dla bogatego klienta, w tym np. turystów, którzy do Konstancina przyjeżdżaliby na zakupy, do eleganckiego hotelu czy na konferencje. Drugi scenariusz health &care (zdrowie i opieka), uwzględniał europejskie dane demograficzne i uzdrowiskowy charakter gminy. Zgodnie z jego założeniami dawne zakłady mogłyby zostać przekształcone w centrum usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym także w np. w ośrodki wellness, prywatne sanatoria, mieszkania ze zorganizowaną stałą opieką. Trzeci scenariusz zakładał powołanie w Mirkowie inkubatora biznesu dla młodych firm i stworzenie im możliwości do dalszego rozwoju. >

11 11

12 12

13 > Prace projektowe Podczas całego tygodnia nieprzerwanie trwały prace projektowe. Poprzedzono je wizytacją terenu byłej Papierni i inwentaryzacją wszystkich obiektów pofabrycznych dla celów projektowych. Kolejne koncepcje planistyczne, urbanistyczne i architektoniczne były na bieżąco konsultowane, rysowane i modelowane komputerowo. Większość prac pokazujących stopień przekształcenia budynków pofabrycznych wykonywano techniką rysunku, by były one dobrze zrozumiałe dla wszystkich uczestników warsztatów, nie tylko dla architektów. Mimo iż były to rysunki robocze trzeba przyznać, że mieszkańcy byli zdumieni ich wysoką jakością i stopniem oddania rzeczywistości. Wizję architektów oceniano jako tak piękną iż wydaje się niemożliwą do zrealizowania jak powiedziała jedna z osób uczestniczących w spotkaniu podsumuwującym tygodniowe warsztaty. Odbyło się ono 19 października 2012 r. w Konstancińskim Domu Kultury (będącym jednocześnie miejscem tygodniowych konsultacji i warsztatów Charrette). Sala z trudem pomieściła wszystkich przybyłych, zainteresowanych wynikiem warsztatów. Powstał nie tylko projekt rewitalizacji dawnej Papierni, ale i długoterminowa wizja rozwoju Mirkowa, zakładająca podział terenu Papierni na część handlowo-biznesową, część rekreacyjną, nowe centrum wzbogacone o targ przeniesiony z Alei Wojska Polskiego. Planuje się, że będą to tereny połączone z resztą miasta obwodnicą (a potencjalnie także linią kolejową wykorzystującą istniejącą infrastrukturę elektrociepłowni Siekierk). Projekt zakłada wykorzystanie kilkunastu budynków Papierni oraz zachowanie wartościowych elementów architektonicznych wskazanych przez konserwatorów zabytków. W obiektach dawnej fabryki papieru powstaną: sala konferencyjna na 400 miejsc, hotel, restauracje, centrum rodzinnej rozrywki. Planowane jest także Muzeum Papieru i Książki. Projekt pozwoli więc, oprócz ulokowania nowej zabudowy mieszkaniowej, przekształcić tereny Papierni w tętniący życiem ośrodek przynoszący gminie spore dochody. Nawet podczas podsumowania warsztatów znalazł się czas także na dyskusję i ocenę przedstawionej koncepcji rewitalizacji dawnej Papierni - projektu opracowanego pod kierunkiem Macieja Mycielskiego przez pracownię architektoniczną MAU. Publicznej prezentacji projektu towarzyszyła wystawa planów i rysunków pokazujących szczegółowo koncepcję zagospodarowania terenu po byłej Fabryce Papieru w Mirkowie. 13

14 14 W poprzednim numerze biuletynu obiecaliśmy Czytelnikom, że przyjrzymy się, jak był realizowany program Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice. To inicjatywa, którą podjęło Miasto Stołeczne Warszawa, w partnerstwie z wybranymi organizacjami pozarządowymi, na terenie trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy: Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe. Głównym celem w Programie - który trwał od 1 października 2011 a kończył się w grudniu 2012 roku - była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na wybranych obszarach kryzysowych. Jak to się działo na podwórku

15 środowiska mieszkalnego Odblokuj. Dziś rozmawiamy z Przedstawicielką Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj, Panią Ludwiką Ignatowicz, która osobiście była zaangażowana w działania projektowe. M.K. Skąd wzięła się Państwa obecność w projekcie miejskim? Czy Stowarzyszenie miało wpływ na kształt tego projektu? Ludwika Ignatowicz. O projekcie dowiedzieliśmy się od urzędników z Pragi. Prawdopodobnie nasza obecność była wynikiem praktyki, którą już mieliśmy za sobą, w podobnych działaniach. Kilka miesięcy wcześniej zrealizowaliśmy projekt OdNowa oraz projekt Żółta Linia. Oba poruszały tematykę praskich kamienic oraz współpracy z mieszkańcami. Kiedy zgodziliśmy się wziąć udział w Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice wybraliśmy kilka podwórek. Na tym etapie najważniejsze dla nas były: miejsca, gdzie jest wyraźna chęć mieszkańców by zmienić najbliższą okolicę oraz różnorodność takich miejsc. Większość Odblokowiczów to architekci, dlatego też różne formy podwórek - otwarte, zamknięte, małe studnie, przechodnie, zabudowane - są dla nas ciekawym miejscem do działania. Każde jest inne, niepowtarzalne. Naszym celem było zorganizowanie razem z mieszkańcami przestrzeni przyjaznej, spełniającej potrzeby osób, które tam mieszkają. Co może wydać się dziwne, wykształcenie architekta, urbanisty, socjologa, antropologa, to nie wszystko. Największą wiedzę w dziedzinie najbliższej okolicy, w tym wypadku podwórek, mają mieszkańcy pobliskich bloków i kamienic. To oni codziennie pokonują drogę od wyjścia z budynku do punktu X, to mieszkańcy wiedzą dokładnie kiedy i dlaczego robi się błoto na placu, albo dlaczego mieszkańcy nie korzystają ze starej piaskownicy. My chcieliśmy tę całą wiedzę zebrać, następnie wspólnie zaprojektować, a potem stworzyć nowe lepsze, bardziej funkcjonalne podwórko, czyli takie, jakie chcą mieć mieszkańcy. M.K. Jakie były Państwa zadania w projekcie? obszar działań? L.I. W ramach projektu Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice zrealizowaliśmy zadania nazwane zielone podwórka. Naszym celem była rewitalizacja praskich podwórek, oczywiście razem z mieszkańcami. A szczególnie biorąc pod uwagę taką grupę mieszkańców jak osoby zagrożone bezrobociem, dzieci, młodzież. Działania miały na celu pobudzenie świadomości wśród mieszkańców na temat tego, jaki mają wpływ na zmianę swojej najbliższej okolicy, uruchomienie myślenia to jest moje podwórko i ja mogę o nim decydować. Za pomocą prostych środków mieszkańcy podwórek poczuli więź ze swoimi współmieszkańcami. Sąsiedzi mogli spotkać się w innej, niecodziennej roli, co się okazało później miłym doświadczeniem, zbliżającym ludzi (często nasze akcje kończyły się wspólnym piknikowaniem). W dzisiejszych czasach ludzie nie mają czasu i chęci utożsamiać się ze swoją najbliższą okolicą, my w Odblokuj staramy się pobudzać ludzi do zmiany takich postaw. Wszelkie działania podjęte w ramach realizacji tego projektu miały na celu uwrażliwienie, edukację a potem ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za to, co się zrobiło lub wypracowało. W tym wypadku chodziło o to, jak grupa ludzi mieszkających w jednym budynku jest w stanie zmienić najbliższą okolicę na lepszą. M.K. Czy projekt wymagał określonych przygotowań z Państwa strony? L.I. Oczywiście, każdy projekt wymaga dokładnych przygotowań. W tym wypadku ważnym aspektem był czas. Jesteśmy małym stowarzyszeniem, co powoduje, że każde działanie musi odbywać się według harmonogramu, którego nie możemy zaburzyć. Mieliśmy do zrewitalizowania kilka podwórek, prace składają się z kilku etapów, każdy etap wymaga opracowania dokładnych narzędzi ułatwiających 15

16 działania (np. ankieta, makieta, zdjęcia, plakaty, dokumenty UE). Trzeba też przygotować scenariusze działań na danym podwórku ściśle dopasowane do danej grupy odbiorców. Dodatkowo już w trakcie realizacji projektów należy przewieźć sprzęt, zrobić zakupy i później wspólnie przekopać grządkę. Działanie według dobrze zaplanowanego harmonogramu to podstawa. M.K. Panuje przekonanie, że niezwykle trudno jest wejść w obce środowisko, zdobyć zaufanie tak, by przekonać do jakichś wspólnych działań. Jak wyglądał Państwa, jako Stowarzyszenia, pierwszy kontakt z mieszkańcami? Co przełamywało lody? L.I. Pierwszym działaniem było nawiązanie współpracy z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. To bardzo ważne w tym projekcie, ponieważ GPAS pracuje z mieszkańcami Pragi od lat, mają doskonalą wiedzę na temat tego, co się dzieje na Pradze, wiedzą o problemach mieszkańców. Dzięki współpracy my - jako Stowarzyszenie Odblokuj byliśmy pozytywnie przyjmowani przez mieszkańców. Dlaczego? Ponieważ GPAS jest szanowaną instytucją wśród mieszkańców, dzięki temu od razu zostaliśmy obdarzeni dużym zaufaniem, nie byliśmy instytucją nieznaną. To nam bardzo ułatwiło pracę. Gdyśmy nie byli wprowadzeni przez GPAS, ludzie z którymi chcieliśmy pracować, mogliby zwątpić, wycofać się z działania. Proces współpracy z mieszkańcami podzielony był na kilka etapów: - publikowanie informacji wśród mieszkańców za pomocą listów, plakatów, ulotek - przeprowadzanie indywidualnych rozmów z mieszkańcami - metodę można kolokwialnie nazwać chodzenie od drzwi do drzwi, w trakcie którego dowiadywaliśmy się o podstawowych problemach, bolączkach, obawach, ale i potrzebach, oczekiwaniach względem naszej współpracy. Prócz wsparcia GPAS przełamywanie lodów następowało na lub po pierwszych warsztatach realizacyjnych. Czyli w momencie, kiedy mieszkańcy zauważali, że to, co wszystko do tej pory mówiliśmy dzieje się naprawdę. Pierwsze efekty zmian podwórek rozpalały dyskusje nie tylko wśród osób, które z nami pracowały, ale również przechodniów lub osób, które do tej pory nie angażowały się w nasz projekt. Dlatego też zaobserwowaliśmy większą liczbę biorących udział w kolejnych warsztatach realizacyjnych. Myślę, że dodatkową mobilizacją i zachęceniem ludzi do pracy z nami, był brak podziału między nami. Od samego początku współpracy byliśmy grupą ludzi, która rozmawia, ustala, a potem pracuje. My również fizycznie pracowaliśmy, nie byliśmy osobami, które dają dyspozycje co, gdzie i jak ma być zrobione, po prostu robiliśmy razem. M.K. Jak przebiegały dalsze prace na praskich podwórkach? L.I. Po zebraniu takiej wiedzy z pierwszego kontaktu organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami. Oczywiście już w przestrzeni, którą mieliśmy się wspólnie zajmować, czyli na podwórku. To ważne, dzięki temu w trakcie rozmowy można od razu wskazywać miejsca lub poczuć tematy, które były moderowane przez animatorów i architektów. Na tych spotkaniach dochodziło też do różnych konfrontacji, mieszkańcy mówili o swoich potrzebach i pomysłach jak mogą być zrealizowane. Spotkania były organizowane według naszych scenariuszy. Według nas idealnie sprawdzają się różnego rodzaju makiety, możliwości dokładania elementów, eliminowania z pola planszy. To pobudza wyobraźnię a dodatkowo w mniejszej skali można zobaczyć, co by było gdyby. > 16

17 > W trakcie takich dyskusji nasze wykształcenie i wiedza praktyczna może pomóc zrozumieć, jakie rozwiązanie jest dobre. W efekcie uczestnicy spotkań sami wypracowują na podstawie dyskusji, symulacji najlepszy projekt na nowe podwórko. Następnie, po takim spotkaniu, opracowujemy projekt, który zatwierdzają mieszkańcy. Kolejnym etapem jest realizacja projektu. Razem z mieszkańcami ustalaliśmy terminy, które odpowiadały danej społeczności a następnie spotykaliśmy się i pracowaliśmy. W trakcie pracy można było usłyszeć rozmowy młodych kobiet na temat sadzenia roślin, pomysłów na dalszą aranżację podwórka. Mieszkańcy pomagali sobie, część osób pracowała fizycznie, część obserwowała z okna, z pobliskiej ławki. Ale proszę pamiętać, osoby, które tylko oglądały, co się dzieje pod budynkiem, są też uczestnikami projektu. Widzą jak inni pracują, a potem może się okazać, że taka osoba będzie interweniować, kiedy będą dokonywane akty wandalizmu: Skoro sadziła tu kwiaty sąsiadka, szkoda jej pracy. Tu można przytoczyć wiele historii na temat pracy z mieszkańcami. Niektórzy dołączali do nas, dlatego bo: sąsiad pomaga to ja też, sąsiedzi będą gadać, lub dlatego, bo nigdy nie sadziłam kwiatów. Dodanie kilku elementów małej architektury, zaprojektowanie przestrzeni w inny sposób, nadanie charakteru poprzez nasadzenia powoduje, że teren bardzo się zmienia. Dzięki temu uczestnicy projektów tak chętnie chcieli od razu korzystać z odświeżonych podwórek, organizując mały poczęstunek, grilla bądź odpoczynek na nowej ławce. M.K. Jakie działania i pomysły były najchętniej przyjmowane przez społeczność? które z propozycji cieszyły się największym powodzeniem, jak Pani myśli dlaczego? L.I. Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, jakim budżetem dysponujemy na poszczególnych podwórkach- nie był to duży budżet. W momencie burzy pomysłów często okazywało się, że potrzeby są zdecydowanie większe niż nasze możliwości. Jednak po przemyśleniu przez naszych specjalistów propozycji z warsztatów projektowych, okazywało się, że da się zrobić coś w innym, tańszym wydaniu, co będzie sprawdzać się w danych warunkach i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Moment ogłaszania takich rozwiązań często był przyjmowany przez społeczność gwałtownymi ale pozytywnymi reakcjami np. brawami. Uważam, że to był ważny moment dla mieszkańców, którzy stwierdzali, że jednak da się zrobić coś więcej. Jednak najwięcej radości dawało mieszkańcom Pragi sadzenie roślin oraz zakończenie prac, które często było związane ze wspólnym posiłkiem zorganizowanym przez mieszkańców. Przekopywanie ziemi, układanie sadzonek, to działania, w których doskonale odnajdywali się młodzi rodzice z dziećmi. Pamiętam jak tata do syna mówił To jest nasze drzewo i będziemy o nie dbać to bardzo budujące. O to nam właśnie chodzi! M.K. Czy były jakieś działania wynikające na przykład z założeń projektowych które zostały przez społeczność odrzucone lub nie sprawdziły się? L.I. Zdarzało się, że ludzie mimo chęci zmiany estetyki i funkcjonalności podwórka boją się działać, ponieważ ich praca zaraz zostanie zniszczona bądź niedoceniona. To trudna sytuacja, która wymaga dyskusji. Idealnym odzwierciedleniem był temat (poruszany na wielu podwórkach) ławek. Jest wiele osób, które chcą spędzać wolny czas przed domem (osoby starsze, młodzi rodzice, młodzież). > 17

18 18

19 > Jednak mieszkańcy boją się stawiać ławki, bo wiedzą, że zaraz albo ktoś je zniszczy, albo ukradnie, lub będzie to miejsce spotkań osób hałasujących. To błędne koło. Mieszkańcy wolą nie mieć udogodnień, ze względu na własne obawy, że coś złego zaraz się stanie. Po wielu dyskusjach mieszkańcy mimo wszystko, często decydowali jednak, by ławki postawić. Ustalili, że będą interweniować (dzwonić na policję) jak coś złego będzie się działo. Rozwiązanie proste i skuteczne, ławki stoją na podwórkach do tej pory. To przykre, że ludzie pozbawiają siebie rzeczy, udogodnień z powodu obawy przed innymi. M.K Czy mogłaby Pani opisać - według Pani - miejsce i ludzi, gdzie udało się zrealizować najpełniej założone cele projektu? L.I. Nie chcę wskazywać podwórek, na których projekt się udał, bądź nie. Ponieważ to nie są miejsca do przyprowadzania wycieczek, pokazywania mieszkańców jak ludzi w skansenie. To podwórka danych społeczności lokalnych i niech tak pozostanie. My mamy założenie, że w momencie ukończenia prac na danym podwórku mieszkańcy po nowym doświadczeniu mają wiedzę na temat najbliższej przestrzeni, wiedzą, co z nią robić. Dalszy rozwój sytuacji zależy tylko i wyłącznie od nich. Czy będą starać się utrzymać ten stan, czy stwierdzą, że nie mają ochoty, siły angażować się dalej w tym zakresie. M.K. Jak Pani sądzi, na ile takie działanie są trwałe, czy zmieniają nastawienie mieszkańców np. do współdziałania, wzmacniania więzi sąsiedzkiej i motywują do zmiany otoczenia? L.I. Na pewno mieszkańcy po udziale w projekcie mają większą świadomość, że mogą dokonywać zmian i starać się wprowadzać nowe rozwiązania, które ułatwiają życie. Jednak taką wiedzę, jak również nastawienie trzeba jeszcze wzmacniać, jednorazowe działania nie wystarczą. Moim zdaniem kluczem do większego angażowania się ludzi w sprawy związane z miejscem zamieszkania, z najbliższą okolicą jest realizacja projektów długoterminowych. Od najmniejszych spraw np. zieleń pod kamienicą, blokiem, do budżetu obywatelskiego domu kultury czy dzielnicy. Po współpracy z mieszkańcami widać, że ludzie chcą uzyskać szybkie efekty, chcą widzieć wsparcie innych i docenienie. Bazując na małym sukcesie posadzenia z sąsiadem drzewa można wypracować bardzo ważne postawy obywatelskie, które spowodują, że ludziom lepiej będzie się żyło w mieście. Bardzo ważny jest też dialog oraz jasna sytuacja, gdzie szukać wsparcia, gdzie mogę zgłosić problem, jak poinformować o tym swoich sąsiadów. Na pewno na trwałość tego projektu wpłynie jego kontynuacja. Jeżeli mieszkańcy zdecydowaliby obsadzić rabaty pod blokiem w rośliny jednoroczne, dobrze by było po zimie zobaczyć nowe nasadzenia w tych samych miejscach, które zdecydowali obsadzić mieszkańcy. Innym pomysłem podtrzymującym proces, jaki nastąpił w trakcie realizacji projektu Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice jest wspieranie mieszkańców w dalszym zwiększaniu standardów podwórka, według wcześniej ustalonego planu. M.K. Dziękuję za rozmowę. 19

20 20

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE MAU to biuro projektowe i konsultingowe specjalizujące się w zrównoważonej urbanistyce jako sztuce planowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE 2 GRUPA 2

WARSZAWSKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE 2 GRUPA 2 WARSZAWSKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE 2 GRUPA 2 ANALIZY Społeczność ogniska Dzieci: - z X (x- niewiadoma) szkół w promieniu 1km od ogniska - jedyna tego typu publiczna placówka na Mokotowie - 45 dzieci od

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013. Warszawa 24.06.2014 r.

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013. Warszawa 24.06.2014 r. MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. OBSZAR KRYZYSOWY 749 ha- 33,5% powierzchni Dzielnicy Praga Południe. Dwa podobszary: I. Poprzemysłowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Gdańsk, 05 marca 2014r. Droga do ZPRN Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice z 2005r. zakładał w obszarze

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Know - how rewitalizacji - sposobem na ożywienie przestrzeni powojskowej. Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów.

Konferencja Know - how rewitalizacji - sposobem na ożywienie przestrzeni powojskowej. Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów. Konferencja "Know - how rewitalizacji - sposobem na ożywienie przestrzeni powojskowej. Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów. Olsztyn W dniach 24-26.04.2012 pięcioosobowa grupa przedstawicieli Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? 25 września

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale przede wszystkim z ludzi i ich nadziei / Św. Augustyn / DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Mikroprogram Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA DR INŻ.ARCH.BARTOSZ KAŹMIERCZAK DR INŻ.ARCH.DOMINIKA PAZDER KONFERENCJA URZĘDU MIASTA POZNANIA I STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI 20-22.10.2015 POZNAŃ Wspólna nie znaczy niczyja

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA Współpracuj z nami! Oferta współpracy Razem na pewno się uda! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa Szacowną Firmę do współpracy z Bocheńską Fundacją Zostań naszym Partnerem!

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko OBSZAR TEMATYCZNY 2.2 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

JESSICA. Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast 2011-11-17 Zachodniopomorska Agencja S.A. 17 letnie doświadczenie w aktywizacji gospodarczej, pomocy w działaniu MŚP oraz promocji regionu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Ustrzyki Górne, 22.01.2015 Demokracja partycypacyjna Partycypacja (łac. participatio = uczestnictwo)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro

Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro Główny Instytut Górnictwa Miasto Katowice This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski P artycypacja zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski O projekcie Celem projektu Partycypacja zróbmy kolejny krok! jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trakt Wielu Kultur - rozwój j potencjału u turystycznego Miasta poprzez rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE Załącznik C do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Górna: KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo