Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, tel.(012) , fax informuje o wyborze oferta na :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :"

Transkrypt

1 Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, tel.(012) , fax informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert odrzuconych 2, w tym wykonawców wykluczonych 2. cena oferty - 100% Cena przyjętej oferty: ,72 zł Wybrano ofertę nr 3 tj.: Firma Remontowo Budowlana INTER-BUD Stanisław Łukasik Kraków, ul. Czerwone Maki 65 Cena wybranej oferty: ,72 zł Słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 72/ Przebudowa skrzyżowania ulic: Kocmyrzowska Gen. Andersa Bieńczycka w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert odrzuconych 3, w tym wykonawców wykluczonych 0. cena oferty - 100% Ceny ofert: cena oferty najtańszej: ,33 zł cena oferty najdroższej: ,22 zł Wybrano ofertę nr 1 tj.: BUDOSTAL 5 S.A Kraków, ul. Na Załęczu 1 Cena wybranej oferty: ,33 zł Słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 33/ Montaż azylu na przejściu dla pieszych na ul. Zarzecze w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:

2 Liczba otrzymanych ofert: 0 cena oferty - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przejścia podziemnego pod ul.wielicką w ciągu ul.wlotowej w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 2, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Cena ofert : a) oferta o najniższej cenie : ,20zł (brutto) b) oferta o najwyższej cenie : ,68zł (brutto) Wybrano następującą ofertę : Pracownia Projektowa Dr Nowak Kraków, ul.zarzecze 23 cena wybranej oferty : ,20zł (brutto) słownie : czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 20/ Część 1 Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV w Krakowie Część 2 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy V w Krakowie Część 3 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy IX w Krakowie Część 4 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy X w Krakowie Część 5 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII w Krakowie Część 6 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV w Krakowie Część 7 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 7, liczba ofert odrzuconych 1 w części 1 zamówienia, w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Cena najdroższej oferty: Dla części 1 zamówienia: ,95 Dla części 2 zamówienia: 3.319,83 Dla części 3 zamówienia: 3.282,57 Dla części 4 zamówienia: 4.673,76 Dla części 5 zamówienia: 3.966,59 Dla części 6 zamówienia: 6.411,09 Dla części 7 zamówienia: ,64 Cena najtańszej oferty: Dla części 1 zamówienia: ,73 Dla części 2 zamówienia: 1.051,44

3 Dla części 3 zamówienia: 1.746,89 Dla części 4 zamówienia: 2.999,32 Dla części 5 zamówienia: 2.745,59 Dla części 6 zamówienia: 3.171,85 Dla części 7 zamówienia: ,85 Wybrano oferty: Dla części 1 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 1) ,73 Dla części 2 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 2) 1.051,44 Dla części 3 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 3) Dla części 4 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 4) 2.999,32 Dla części 5 zamówienia: 5. Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego inż. Marek Skupień, ul.jontkowa Górka 21, Kraków cena oferty w zł brutto 5) 2.745,59 Dla części 6 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 6) 3.171,85 Dla części 7 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 7) , Usunięcie usterek, które wystąpiły w okresie gwarancji na zadaniu inwestycyjnym pn. ul.góralska w Krakowie II etap przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 0, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0

4 cena (brutto) - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione - w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu Część 1 - Opracowanie koncepcji wielobranżowej i wielowariantowej przebudowy ul.floriańskiej w Krakowie Część 2 - Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji przebudowy ul.św.tomasza w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 0, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa : - część 1 Dzielnica VIII - część 2 Dzielnica X - część 3 Dzielnica XII - część 4 Dzielnica XVII - część 5 Dzielnica XVIII przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 1, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, Kraków tel , fax Regon: NIP: informuje o wyborze ofert na: 1258 Opracowania koncepcji przebudowy ul. Pod Fortem w Krakowie wraz oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem decyzji ULI znak sprawy 82/2004/II. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

5 Liczba otrzymanych ofert: 4 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlano-wykonawczych na budowę parkingów na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie nr sprawy: 115/2004. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 3 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: POLTERON INVEST Spółka z o. o Kraków, ul. Stoczniowców 3. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie materiałów do decyzji ULI dla przebudowy ulicy Dworskiej na odcinku od ulicy Szwedzkiej do ulicy Komandosów w Krakowie znak sprawy: 105/2004. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Otrzymano: 3 oferty. Odrzucono lub wykluczono: 0 ofert. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złote brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59 Cena oferty wybranej: złotych brutto Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Pod Fortem w Krakowie znak sprawy 78/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 6 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100% Cena oferty najtańszej: ,72 zł brutto Cena oferty najdroższej: ,00 zł brutto. Wybrano ofertę nr 4 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne NOVA- PLAST, Kraków, ul. Szparagowa 10 Cena wybranej oferty: ,72 zł brutto Termin realizacji do 9 tygodni od odpisania umowy

6 ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW-POŁUDNIE Kraków, ul. Sokolska 13 tel , fax Regon P= = NIP 4 ZEO informuje o wyborze ofert na ; 1262 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 136 w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 113. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęło 5 ofert. Odrzucono 3 oferty. Cena oferty najtańszej netto- I ,86, II-927,00, III-324,06 Cena oferty najdroższej netto-i- 1204,46, II- 903,81, III-486,05 Wybrano ofertę ; Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOSTYL, Krzeszowice, ul. Krakowska 31 Cena wybranej oferty netto- I ,86, II- 927,00, III- 324, Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Przedszkolu Nr 95 w Krakowie przy ul. Żywieckiej 24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęła jedna oferta. Cena ważnej oferty netto I-4.005,81, II ,43 Nazwa firmy; Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOSTYL, Krzeszowice, ul. Krakowska Remont sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Krakowie przy ul.goszczyńskiego 44. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU , Wpłynęły dwie oferty.,odrzucono 1 ofertę. Cena ważnej oferty netto ,61 Nazwa firmy ; EKO INSTAL, Zakłady Produkcyjno- Ekspoloatacyjno-Handlowo- Usługowo- Projektowe, Kraków, ul. Krakusa Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 37 w Krakowie,ul.Bujaka 16. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 3 oferty. Cena oferty najtańszej netto-i-1.551,67, II-822,34,III-1.541,53,IV-626,01, V-612,86, VI- 1114,13 cena oferty najdroższej netto-i-1.757,ii-803, III-1.798,IV-687,V-681,VI Wybrano ofertę-firma Handlowo- Usługowa PLASTBUD, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 75.

7 Cena wybranej oferty netto- I.551,67, II-822,34, III-1.541,53, IV-626,01,V-612,86,VI , Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 37 w Krakowie przy ul. Bujaka 16 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 4 oferty. Cena oferty najtańszej netto ,40, cena oferty najdroższej netto ,73 Wybrano ofertę Zakład Budowlany BIRBUD-REM, Kraków, ul. Czarnogórska 2/56 Cena wybranej oferty netto , Malowanie sal zabaw i sanitariatów oraz renowacja parkietu w Przedszkolu Nr 163 w Krakowie przy ul. Podedworze 2a. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęło 6 ofert. Odrzucono 2 oferty. Cena oferty najtańszej netto ,97, cena oferty najdroższej netto ,78 Wybrano ofertę;-zakład Remontowy Marian Urbaniak, Kraków, ul. Stojałowskiego 15/19 Cena wybranej oferty netto , Remont posadzki na korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 61 w Krakowie ul. Popławskiego 17 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły dwie oferty. Odrzucono jedną ofertę. Cena ważnej oferty netto ,44 Nazwa firmy- Zakład Remontowo- Budowlany, J. Białek, Kraków, ul. Kurczaba 10/ Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 95 w Krakowie przy ul. Żywieckiej 24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 3 oferty. Cena ważnej oferty netto ,28 Nazwa firmy Zakład Remontowo- Budowlany Malarstwo- Tapeciarstwo,Mieczysław Najder Radziszów, ul. Lipowa Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku w Szkole Podstawowej Nr 111 w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 204. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Cena ważnej oferty netto-6.342,64

8 1271 Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty. Cena oferty najtańszej netto-5.502,34, cena oferty najdroższej netto ,80 Wybrano ofertę-zakład Remontowo Budowlany, Marek Głuc, Kraków, ul. Okólna 3/15. Cena wybranej oferty netto , Remont posadzek na korytarzach (segm. C,Ip) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 w Krakowie przy ul. Lipińskiego 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty.. Cena oferty najtańszej netto ,86, cena oferty najdroższej netto ,37 Wybrano ofertę - INNOWACJA I TECHNIKA Krawczyk i Spółka, Kraków, ul. Jutrzenka 2. Cena wybranej oferty netto ,86 Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Wschód Kraków, ul. Fatimska 8 tel , fax Regon: , NIP: informuje o udzieleniu 2 zamówień z wolnej ręki na: 1273 adaptację pomieszczeń po poradni psychologiczno podagogicznej dla potrzeb warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficznych, wraz z demontażem, montażem i transportem wyposażenia warsztatów zamówienia udzielono na podst. Art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Usługi Budowlane Konrad Madej,Trzciana 62, Trzciana. Zamówienia udzielono na kwotę: zł. Brutto ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) adaptację pomieszczeń Żłobka Nr 22 w Krakowie, os. Oświecenia, dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej zamówienia udzielono na podst. Art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Kraków, os. Willowe 30. Zamówienia udzielono na kwotę: zł. Brutto ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych ).

9 ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW - ZACHÓD KRAKÓW UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15 TEL w. 46, FAX NIP ; Regon informuje o wyborze oferty na: 1275 Rozbudowa Przedszkola nr 135 ul. Stepnia 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Kryteria wyboru ofert: cena oferty brutto 100%. Cena oferty (brutto); najniższa ,91 najwyższa ,04 Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,91 zł Umowa podpisana dnia MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków , ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18 tel , fax Reg , NIP CPV: 503 Informuje o wyborze ofert na: 1276 zamówienie publiczne nr 39/2004 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację 21 sztuk kserokopiarek będących na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od do r. Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego: odrzucono 3, wykluczono 2, zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: cena = 100 % Ceny ofert brutto: najniższa; ,28 zł najwyższa; ,70 zł Wybrano ofertę złożoną przez Expert Poland Sp. z o.o Kraków ul. Szlak 24, która odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród ważnych ofert, która wynosi ,54zł Umowa na realizację zamówienia została podpisana z Wykonawcą w dniu 13 sierpnia 2004 r zamówienie publiczne nr 36/2004, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację lokalu na ul. Kąpielowej 41 w Krakowie na rodzinną placówkę opiekuńczowychowawczą. Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono: 0, zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: cena = 100 %

10 Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Budmet, os. Willowe 30, Kraków, która odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród ważnych ofert. Cena oferty: ,50 zł. brutto Umowa została podpisana w dniu: r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraków, ul. Wielicka 267, pok.122 tel , fax: Regon: , NIP: Informuje o wyborze oferty na: 1278 Remont pokrycia dachu wraz z przebudową kominów w Pawilonie Socjalnym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 Kryteria wyboru ofert: cena wykonania zamówienia 100% Otrzymano 5 ofert. Cena oferty najniższej: ,78 zł Cena oferty najwyższej: ,63 zł Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PAMAR II oś. Tysiąclecia 65/22, Kraków ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH Kraków, ul Niecała 8 tel /fax Regon , NIP informuje o wyborze oferty na: 1279 Remont tarasu z wymianą balustrady w budynku ZSS nr 12 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU , Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert 1, z czego odrzucono -0 Kryteria wyboru ofert: cena oferty brutto - 90 %, gwarancja 10% Cena oferty brutto: ,31 zł Wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Birbud S.C Kraków, ul. Dauna 111 Cena wybranej oferty: ,31 zł ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Kraków, ul. Rakowicka 26 Dział Inwestycyjny tel , fax Regon , NIP informuje o wyborze oferty na:

11 1280 Nazwa postępowania w trybie zapytania o cenę : Dostawa materiałów budowlanych dla Zarządu Cmentarzy komunalnych w Krakowie Do postępowania złożono 5 ofert. Ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania - 4 Zapytania o cenę skierowano do: 1. F.H. Marcus Iwanowice, Widoma 43a 2. Attic Sp. z o.o Kraków, ul. Zawiła PPHU Max Kraków, al. Jana Pawła II 8 4. Pajęczyna Sp. z o.o Kraków-Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 1A 5. Heban Steinhof Sp.j Kraków, ul. Kosocicka 7 6. RMC Polska: Sp. z o.o Kraków, ul. Zawiła 59B 7. Cembet Polskie Betony Kraków, ul. Domagały 2 8. Firm Handlowa Michał Gil Kraków, ul. Mazowiecka F.H. NATI Kraków, u. Dobrego Pasterza Contractor Sp. z o.o Kraków, ul. A. Fredry FHU Kolonia Sp. j Kraków, ul. Ważewskiego Sambud Sp. z o.o Kraków, ul. Łowińskiego Gambud S.A Kraków, ul. Kamienna Max Sp. z o.o Krakó, ul. Zyblikiewicza 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) , NIP , Regon

12 informuje o wyborze oferty na: 1281 Dostawy taśm informacyjnych do wyświetlaczy oraz tablic numerowych przeznaczonych do taboru komunikacji miejskiej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego procedura uproszczona znak sprawy : EZ/93/w/04 Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania : 0 Dla I Grupy zamówienia podpisano umowę z firmą: KOMA Marek Kołodziej ul.tkacka 15/1, Wrocław Cena (z VAT ): ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote). Dla II i III Grupy zamówienia - przetarg unieważniono. Zespół Szkół Salezjańskich Kraków, os. Piastów 34 tel./fax Regon: , NIP: Informuje o wyborze oferty na: 1282 Wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV w Zespole Szkół Salezjańskich, os. Piastów 34 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 1. Jedna oferta wpłynęła po terminie. Kryteria wyboru ofert: cena brutto 100% Ceny ofert (brutto) jednego kompletu okien: Cena oferty najniższej: ,00 zł Cena oferty najwyższej: ,12 zł Wybrano ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95A Cena wybranej oferty 5.121,00 zł (1 komplet okien)

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze oferty na: 0848 Budowa 17 szt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 17 31-072 421-22-83, 421-63-91 NIP

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 17 31-072 421-22-83, 421-63-91 NIP wybór ofert ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków tel. 421-22-83, fax 421-63-91 NIP 675-10-00-311 Zespół d/s Zamówień Publicznych, pok. 503 informuje o wyborze ofert na: 0886 Remont

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1864 1865

Wybór ofert 1864 1865 Wybór ofert MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18, tel. 656-47-19, fax. 656-15-84 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 CPV: 302 1864 dostawę komputerów,

Bardziej szczegółowo

wybór ofert 1386 1387

wybór ofert 1386 1387 wybór ofert Zarząd Budynków Komunalnych ul. Wielopole 17 a 31-072 Kraków tel. 616-84-50, 616-84-51, fax 616-84-07 NIP 675-10-00-311 Zespół d/s Zamówień Publicznych, pok. 513 1386 Obsługa kotłowni lokalnych

Bardziej szczegółowo

1465 Dąbski Klub Sportowy w Krakowie 1466

1465 Dąbski Klub Sportowy w Krakowie 1466 wybór ofert Klub Sportowy Clepardia w Krakowie, 31-209 Kraków ul. A. Fieldorfa-Nila 5. Regon 350013454, NIP 677-17-20-385 1465 Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem na obiekcie Klubu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 F tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze ofert na: 0232 Wykonanie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 F tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze oferty na: 0959 Porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559 Wybór Ofert Izba Wytrzeźwień, Dział Administracji i Spraw Pracowniczych. 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 411-41-21, fax 410-56-22, regon 000173462, NIP 675-00-07-073. 1556 Pełnienie dyżurów lekarskich

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert. Dworek Białoprądnicki 31-221, Kraków ul. Papiernicza 2 informuje o:

Wybór ofert. Dworek Białoprądnicki 31-221, Kraków ul. Papiernicza 2 informuje o: Wybór ofert Centrum Kształcenia Praktycznego 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42 a. Rodzaj działalności wg EKD: 802270 Regon: 351133551 NIP: 676-16-87-686 Tel./fax 012 422 32 18. 1586 Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1832 1833

Wybór ofert 1832 1833 Wybór ofert Dom Pomocy Społecznej w Krakowie 31-977,os. Szkolne 28 tel./fax.644-40-79; tel.644-26-93,e-mail;dps_szkolne28@op.pl Reg.003920497;NIP 678-10-27-042 1832 Wykonanie robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J.

Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) 254 10 19, NIP 679-008-56-13, Regon 003911311

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze ofert na: 0654 Likwidacja dzikich

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1727 1728 1729

Wybór ofert 1727 1728 1729 Wybór ofert MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18, tel. 656-47-19, fax. 656-15-84 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 CPV 45300 1727 Remont lokalu przy

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1898 1899 1900 1901

Wybór ofert 1898 1899 1900 1901 Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) 254 10 19, NIP 679-008-56-13, Regon 003911311

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1774 1775

Wybór ofert 1774 1775 Wybór ofert Hutnik Kraków Sportowa Spółka Akcyjna 31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 informuje o wyborze oferty na: 1774 Modernizacja boiska nr 5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45212221-1 Liczba

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA Zp.271.24.2012 Muszyna, dnia 13 sierpnia 2012 r. Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP przetargi ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 ogłasza przetargi nieograniczone na: 0624 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia 05.09.2008 r.

Warszawa dnia 05.09.2008 r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku ul. Kolonia 1, skr. pocz Ełk Ełk, dnia 30 marca 2007 r. Sprawa: Nr GDDKiA-O/Ol-R/Eł.2.

Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku ul. Kolonia 1, skr. pocz Ełk Ełk, dnia 30 marca 2007 r. Sprawa: Nr GDDKiA-O/Ol-R/Eł.2. Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku ul. Kolonia 1, skr. pocz. 73 19-300 Ełk Ełk, dnia 30 marca 2007 r. Sprawa: Nr GDDKiA-O/Ol-R/Eł.2.418/09/07 wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt.

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt. Kraków; dnia..0 r. L.dz. DZP-/0 Ogłoszenie Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RZP 340/74/03 DRUK ZP-150

Znak sprawy RZP 340/74/03 DRUK ZP-150 Ogłoszenie o wyniku postępowania Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3. pieczęć zamawiającego 1) Zamawiający: a) pełna nazwa zamawiającego: MIASTO NOWY SĄCZ 0 0 0 6 4 0 1 6 5 33-300,

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił:

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Rz.31-6/1 Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1-1 Legionowo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków Przetargi Dom Pomocy Społecznej 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55, woj. małopolskie, tel. (012) 430 52 74 w.381, fax (012) 4306212 Adres internetowy: http://www.dpskrakowskakrakow.pl e-mail: dyrekcja@dpskrakowska.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia..

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 405 w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2015 Na podstawie 6 ust.1 pkt. 1 i ust.3 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty Kielce 19.11.2014 r. I. Zamawiający: Ogłoszenie o wyborze oferty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90 Tel. (41) 3676183, fax. (41) 3676932 II. Dotyczy: zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO Łowicz, dnia 3 sierpnia 2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w części II- zadanie 2 I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 90 133 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku ul. Kolonia 1, skr. pocz. 73 19-300 Ełk Ełk, dnia 03 września 2007 r. Sprawa: Nr GDDKiA-O/Ol-R/Eł.2.418/19/07 wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Świlcza, dn. 07.04.2010 r. 36-072 Świlcza 168 pow. rzeszowski woj. podkarpackie NIP 517 00 45 613 REGON 690582140 tel. 017 86 70 100 fax. 017 86 70 157 sprawa: ZP-3410/07/10 Zawiadomienie o wyborze oferty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM-IW-26-6/13 Wrocław, dnia 22.11.2013 r. OGŁOSZENIE

Znak sprawy: ADM-IW-26-6/13 Wrocław, dnia 22.11.2013 r. OGŁOSZENIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WROCŁAWIU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl tel.: 071 329-58-43, fax:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 3-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.2-64-20-02 faks 2-64-22-66 Kraków, dnia 25 kwietnia 203 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka. Data publikacji 2015-03-13 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. II

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. II Kraków, dn. 07.07.204r. DZ 27/79/430/204 Wybór najkorzystniejszej oferty cz. II dotyczy: Postępowania nr DZ 27/79/204 na doposażenie Oddziałów Szpitala w drobne wyroby medyczne, akcesoria, aparaty EKG

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE Mszana Dolna 2015-04-29 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015/MRPO na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO * * Kielce dn. 03-09-2009r. Politechnika Świętokrzyska Zawiadomienie Na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia. Druk nr 160 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Na podstawie 38. ust.8 oraz ust.4 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009

Kraków, dn r. L.dz.DZP-1559/2009 L.dz.DZP-559/009 Kraków, dn. 6..009 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 . AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa

Ogłoszenie. Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa Kraków; dnia.05.0 r. L.dz. DZP- 795/0 Ogłoszenie Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski Warszawa

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski Warszawa PPoowi iaat toowyy Urrzząądd PPrraaccyy w Rzzeesszzoowi iee 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.(17) 25 00 100 fax (17) 862 30 90 PUP-PA-3402/47/JD/2012 Rzeszów, dnia 26.09.2012r. INFORMACJA O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części. Rzekuń, dnia 27 sierpnia 204 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia są dostawy części elektrycznych związanych z obsługą komunikacji tramwajowej i autobusowej w MPK S.A. w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia są dostawy części elektrycznych związanych z obsługą komunikacji tramwajowej i autobusowej w MPK S.A. w Krakowie. Przetargi Centrum Kształcenia Praktycznego, 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42 a. Rodzaj działalności wg EKD: 802270 Regon: 351133551 NIP: 676-16-87-686 Tel./fax 012 422 32 18. 1454 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Budynku Głównym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ, os.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Budynku Głównym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ, os. Przetargi MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. II, pok. 39 tel./fax 656-47-19 tel. 656-47-06 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PROKURATURA OKRĘGOWA W ŚWIDNICY ul. Maja 58-00 Świdnica VII 7//3 Świdnica, dnia 9 marca 03 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PROKURATURA OKRĘGOWA W ŚWIDNICY ul. 1 Maja 21 58-100 Świdnica PO III 27.29.2016. Świdnica, dnia 28 listopada 2016 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel. 17 25 00 100 fax 17 862 30 90

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel. 17 25 00 100 fax 17 862 30 90 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel. 17 25 00 100 fax 17 862 30 90 PUP-PA-3402/14/JD/12 Rzeszów, dnia 16.04.2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4. Cena brutto Liczba punktów. Cena brutto Liczba punktów , ,25. 67,69 pkt.

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4. Cena brutto Liczba punktów. Cena brutto Liczba punktów , ,25. 67,69 pkt. Wykonawcy wg wykazu Nasz znak: IKOŚ340/20/06 Pleśna dn 20.08.2007 r. Remont po powodzi dróg gminnych w miejscowości Lichwin i Lubinka Wójt Gminy Pleśna po przeanalizowaniu ofert złożonych w dniu 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Miasto Myślenice a) liczba złoŝonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: 0

Zadanie 1 - Miasto Myślenice a) liczba złoŝonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: 0 Ogłoszenie o wyniku postępowania - ZP/24/06 1) Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - MYŚLENICE 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik REGON 431010878 NIP 712-24-83-842 tel. ( 81) 751 42 15 fax ( 81) 751 27 49 www.spzozswidnik.pl BGŻ S.A.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydaje opinię na podstawie wizji przeprowadzonej w lokalu.

Uzasadnienie: Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydaje opinię na podstawie wizji przeprowadzonej w lokalu. Uchwała Nr VIII/91/2015 w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Grochowskiej. Na podstawie 3 pkt 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sprawa Nr 115/MI/2007 Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia 30.10.2007. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane Dostawy Usługi Tryb udzielenia zamówienia X Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Znak sprawy : ZP-341/10/12 Gmina Belsk Duży Belsk Duży, dnia 30.10.2012r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. W wyznaczonym terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert niżej wymienionych Wykonawców:

ZAWIADOMIENIE. W wyznaczonym terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert niżej wymienionych Wykonawców: Wrocław, dnia 29.12.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Nr referencyjny postępowania: ZP/PN/21/2015 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=49691&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zzk.wroc.pl Wrocław:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-35/2014 Radom, dnia r.

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-35/2014 Radom, dnia r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone)

WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH (WKIM) 2012 ROK na podstawie Budżetu Miasta Krakowa na rok

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; L.dz.DZP-669/09 Kraków, dn. 2.0.09 r. INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Projekt Zarządu Dzielnicy XVI druk 369 + Autopoprawka Uchwała nr..//14 z dnia.. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Na podstawie 5 ust.5. Statutu Dzielnicy XVI

Bardziej szczegółowo

Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169193-2015:text:pl:html Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

lekkim w ilości 2 szt.

lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 13.08.2013r. Nr sprawy: T - 343-10 - 2013 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W PAŁACU WIELOPOLSKICH SIEDZIBIE MUZEUM HISTORYCZNO ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W PAŁACU WIELOPOLSKICH SIEDZIBIE MUZEUM HISTORYCZNO ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO) (pieczęć Zamawiającego) numer sprawy: MHA/3/2010 1 Zamawiający: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Krakowa z r. znak: RU-733/303/3060/WW/06

Prezydent Miasta Krakowa z r. znak: RU-733/303/3060/WW/06 AU 02-2-EŁY.7331-1798/05 Kraków, dnia 10.04.2006r. o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty Kraków, dn. 0.08.201 DZ 271/90/9/201 Wybór najkorzystniejszej dotyczy: Postępowania nr DZ 271/90/201 na dostawę mebli biurowych. Szanowni, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/186/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-05 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Remont elewacji, konstrukcji i pokrycia

Bardziej szczegółowo

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych Nadleśnictwo Bytów Bytów, dnia 17.05.2013 r. Zn. spr.: SA-2710-1/2013 Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 72-315 RESKO ul. Wojska Polskiego 40 woj. zachodniopomorskie tel./ fax. 91 39 51 337 NIP 857-10-62-234 Resko, dnia 4 grudnia 2013 r. Znak: ZP SP 1/2013 wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12 Samodzielny Publiczny Człuchów, dnia 24.07.2012 r. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska 16 77-300 CZŁUCHÓW tel. (059) 834 22 81 fax (059) 834 24 59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Numer ogłoszenia: 116607-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr //14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. r. w sprawie delegowania radnych

Uchwała Nr //14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. r. w sprawie delegowania radnych Druk nr 362 w sprawie delegowania radnych Na podstawie 4 pkt 3 lit. a, b, c, d Statutu Dzielnicy XIV stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci,, Solidarność, 32-052 Radziszów ul. Podlesie 173 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci,, Solidarność, 32-052 Radziszów ul. Podlesie 173 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY MŻ/272/5/09 Radziszów dn. 13.09.2009 r. Zamawiający: Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci,, Solidarność, 32-052 Radziszów ul. Podlesie 173 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.

Bardziej szczegółowo

Gawroński Paweł. Województwo łódzkie Faks (046) Adres internetowy (URL) htp://www.um.lowicz.pl

Gawroński Paweł. Województwo łódzkie Faks (046) Adres internetowy (URL) htp://www.um.lowicz.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.pl Augustów: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo