Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, tel.(012) , fax informuje o wyborze oferta na :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :"

Transkrypt

1 Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, tel.(012) , fax informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert odrzuconych 2, w tym wykonawców wykluczonych 2. cena oferty - 100% Cena przyjętej oferty: ,72 zł Wybrano ofertę nr 3 tj.: Firma Remontowo Budowlana INTER-BUD Stanisław Łukasik Kraków, ul. Czerwone Maki 65 Cena wybranej oferty: ,72 zł Słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 72/ Przebudowa skrzyżowania ulic: Kocmyrzowska Gen. Andersa Bieńczycka w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert odrzuconych 3, w tym wykonawców wykluczonych 0. cena oferty - 100% Ceny ofert: cena oferty najtańszej: ,33 zł cena oferty najdroższej: ,22 zł Wybrano ofertę nr 1 tj.: BUDOSTAL 5 S.A Kraków, ul. Na Załęczu 1 Cena wybranej oferty: ,33 zł Słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 33/ Montaż azylu na przejściu dla pieszych na ul. Zarzecze w Krakowie. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV:

2 Liczba otrzymanych ofert: 0 cena oferty - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przejścia podziemnego pod ul.wielicką w ciągu ul.wlotowej w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 2, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Cena ofert : a) oferta o najniższej cenie : ,20zł (brutto) b) oferta o najwyższej cenie : ,68zł (brutto) Wybrano następującą ofertę : Pracownia Projektowa Dr Nowak Kraków, ul.zarzecze 23 cena wybranej oferty : ,20zł (brutto) słownie : czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 20/ Część 1 Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV w Krakowie Część 2 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy V w Krakowie Część 3 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy IX w Krakowie Część 4 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy X w Krakowie Część 5 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII w Krakowie Część 6 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV w Krakowie Część 7 Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 7, liczba ofert odrzuconych 1 w części 1 zamówienia, w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Cena najdroższej oferty: Dla części 1 zamówienia: ,95 Dla części 2 zamówienia: 3.319,83 Dla części 3 zamówienia: 3.282,57 Dla części 4 zamówienia: 4.673,76 Dla części 5 zamówienia: 3.966,59 Dla części 6 zamówienia: 6.411,09 Dla części 7 zamówienia: ,64 Cena najtańszej oferty: Dla części 1 zamówienia: ,73 Dla części 2 zamówienia: 1.051,44

3 Dla części 3 zamówienia: 1.746,89 Dla części 4 zamówienia: 2.999,32 Dla części 5 zamówienia: 2.745,59 Dla części 6 zamówienia: 3.171,85 Dla części 7 zamówienia: ,85 Wybrano oferty: Dla części 1 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 1) ,73 Dla części 2 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 2) 1.051,44 Dla części 3 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 3) Dla części 4 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 4) 2.999,32 Dla części 5 zamówienia: 5. Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego inż. Marek Skupień, ul.jontkowa Górka 21, Kraków cena oferty w zł brutto 5) 2.745,59 Dla części 6 zamówienia: 1. Manstel Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, Maniowy cena oferty w zł brutto: 6) 3.171,85 Dla części 7 zamówienia: 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET Kraków, os. Willowe 30 cena oferty w zł brutto 7) , Usunięcie usterek, które wystąpiły w okresie gwarancji na zadaniu inwestycyjnym pn. ul.góralska w Krakowie II etap przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 0, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0

4 cena (brutto) - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione - w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu Część 1 - Opracowanie koncepcji wielobranżowej i wielowariantowej przebudowy ul.floriańskiej w Krakowie Część 2 - Opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji przebudowy ul.św.tomasza w Krakowie przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 0, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na terenie Dzielnic Miasta Krakowa : - część 1 Dzielnica VIII - część 2 Dzielnica X - część 3 Dzielnica XII - część 4 Dzielnica XVII - część 5 Dzielnica XVIII przeprowadzono w trybie : przetarg nieograniczony liczba otrzymanych ofert : 1, liczba ofert odrzuconych 0 w tym oferentów wykluczonych 0 liczba ofert złożonych po terminie składania ofert 0 cena (brutto) - 100% Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, Kraków tel , fax Regon: NIP: informuje o wyborze ofert na: 1258 Opracowania koncepcji przebudowy ul. Pod Fortem w Krakowie wraz oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem decyzji ULI znak sprawy 82/2004/II. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

5 Liczba otrzymanych ofert: 4 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlano-wykonawczych na budowę parkingów na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie nr sprawy: 115/2004. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 3 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: POLTERON INVEST Spółka z o. o Kraków, ul. Stoczniowców 3. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie materiałów do decyzji ULI dla przebudowy ulicy Dworskiej na odcinku od ulicy Szwedzkiej do ulicy Komandosów w Krakowie znak sprawy: 105/2004. Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %. Otrzymano: 3 oferty. Odrzucono lub wykluczono: 0 ofert. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złote brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59 Cena oferty wybranej: złotych brutto Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ul. Pod Fortem w Krakowie znak sprawy 78/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 6 z tego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100% Cena oferty najtańszej: ,72 zł brutto Cena oferty najdroższej: ,00 zł brutto. Wybrano ofertę nr 4 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne NOVA- PLAST, Kraków, ul. Szparagowa 10 Cena wybranej oferty: ,72 zł brutto Termin realizacji do 9 tygodni od odpisania umowy

6 ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW-POŁUDNIE Kraków, ul. Sokolska 13 tel , fax Regon P= = NIP 4 ZEO informuje o wyborze ofert na ; 1262 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 136 w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 113. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęło 5 ofert. Odrzucono 3 oferty. Cena oferty najtańszej netto- I ,86, II-927,00, III-324,06 Cena oferty najdroższej netto-i- 1204,46, II- 903,81, III-486,05 Wybrano ofertę ; Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOSTYL, Krzeszowice, ul. Krakowska 31 Cena wybranej oferty netto- I ,86, II- 927,00, III- 324, Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Przedszkolu Nr 95 w Krakowie przy ul. Żywieckiej 24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęła jedna oferta. Cena ważnej oferty netto I-4.005,81, II ,43 Nazwa firmy; Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOSTYL, Krzeszowice, ul. Krakowska Remont sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Krakowie przy ul.goszczyńskiego 44. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU , Wpłynęły dwie oferty.,odrzucono 1 ofertę. Cena ważnej oferty netto ,61 Nazwa firmy ; EKO INSTAL, Zakłady Produkcyjno- Ekspoloatacyjno-Handlowo- Usługowo- Projektowe, Kraków, ul. Krakusa Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 37 w Krakowie,ul.Bujaka 16. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 3 oferty. Cena oferty najtańszej netto-i-1.551,67, II-822,34,III-1.541,53,IV-626,01, V-612,86, VI- 1114,13 cena oferty najdroższej netto-i-1.757,ii-803, III-1.798,IV-687,V-681,VI Wybrano ofertę-firma Handlowo- Usługowa PLASTBUD, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 75.

7 Cena wybranej oferty netto- I.551,67, II-822,34, III-1.541,53, IV-626,01,V-612,86,VI , Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 37 w Krakowie przy ul. Bujaka 16 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 4 oferty. Cena oferty najtańszej netto ,40, cena oferty najdroższej netto ,73 Wybrano ofertę Zakład Budowlany BIRBUD-REM, Kraków, ul. Czarnogórska 2/56 Cena wybranej oferty netto , Malowanie sal zabaw i sanitariatów oraz renowacja parkietu w Przedszkolu Nr 163 w Krakowie przy ul. Podedworze 2a. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęło 6 ofert. Odrzucono 2 oferty. Cena oferty najtańszej netto ,97, cena oferty najdroższej netto ,78 Wybrano ofertę;-zakład Remontowy Marian Urbaniak, Kraków, ul. Stojałowskiego 15/19 Cena wybranej oferty netto , Remont posadzki na korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 61 w Krakowie ul. Popławskiego 17 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły dwie oferty. Odrzucono jedną ofertę. Cena ważnej oferty netto ,44 Nazwa firmy- Zakład Remontowo- Budowlany, J. Białek, Kraków, ul. Kurczaba 10/ Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 95 w Krakowie przy ul. Żywieckiej 24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 3 oferty. Cena ważnej oferty netto ,28 Nazwa firmy Zakład Remontowo- Budowlany Malarstwo- Tapeciarstwo,Mieczysław Najder Radziszów, ul. Lipowa Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku w Szkole Podstawowej Nr 111 w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 204. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Cena ważnej oferty netto-6.342,64

8 1271 Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty. Cena oferty najtańszej netto-5.502,34, cena oferty najdroższej netto ,80 Wybrano ofertę-zakład Remontowo Budowlany, Marek Głuc, Kraków, ul. Okólna 3/15. Cena wybranej oferty netto , Remont posadzek na korytarzach (segm. C,Ip) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 w Krakowie przy ul. Lipińskiego 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według PKWiU Wpłynęły 2 oferty.. Cena oferty najtańszej netto ,86, cena oferty najdroższej netto ,37 Wybrano ofertę - INNOWACJA I TECHNIKA Krawczyk i Spółka, Kraków, ul. Jutrzenka 2. Cena wybranej oferty netto ,86 Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Wschód Kraków, ul. Fatimska 8 tel , fax Regon: , NIP: informuje o udzieleniu 2 zamówień z wolnej ręki na: 1273 adaptację pomieszczeń po poradni psychologiczno podagogicznej dla potrzeb warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficznych, wraz z demontażem, montażem i transportem wyposażenia warsztatów zamówienia udzielono na podst. Art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Usługi Budowlane Konrad Madej,Trzciana 62, Trzciana. Zamówienia udzielono na kwotę: zł. Brutto ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) adaptację pomieszczeń Żłobka Nr 22 w Krakowie, os. Oświecenia, dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej zamówienia udzielono na podst. Art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firmie: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Kraków, os. Willowe 30. Zamówienia udzielono na kwotę: zł. Brutto ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych ).

9 ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW - ZACHÓD KRAKÓW UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15 TEL w. 46, FAX NIP ; Regon informuje o wyborze oferty na: 1275 Rozbudowa Przedszkola nr 135 ul. Stepnia 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Kryteria wyboru ofert: cena oferty brutto 100%. Cena oferty (brutto); najniższa ,91 najwyższa ,04 Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,91 zł Umowa podpisana dnia MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków , ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18 tel , fax Reg , NIP CPV: 503 Informuje o wyborze ofert na: 1276 zamówienie publiczne nr 39/2004 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację 21 sztuk kserokopiarek będących na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od do r. Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego: odrzucono 3, wykluczono 2, zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: cena = 100 % Ceny ofert brutto: najniższa; ,28 zł najwyższa; ,70 zł Wybrano ofertę złożoną przez Expert Poland Sp. z o.o Kraków ul. Szlak 24, która odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród ważnych ofert, która wynosi ,54zł Umowa na realizację zamówienia została podpisana z Wykonawcą w dniu 13 sierpnia 2004 r zamówienie publiczne nr 36/2004, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację lokalu na ul. Kąpielowej 41 w Krakowie na rodzinną placówkę opiekuńczowychowawczą. Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono: 0, zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: cena = 100 %

10 Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Budmet, os. Willowe 30, Kraków, która odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród ważnych ofert. Cena oferty: ,50 zł. brutto Umowa została podpisana w dniu: r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraków, ul. Wielicka 267, pok.122 tel , fax: Regon: , NIP: Informuje o wyborze oferty na: 1278 Remont pokrycia dachu wraz z przebudową kominów w Pawilonie Socjalnym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 Kryteria wyboru ofert: cena wykonania zamówienia 100% Otrzymano 5 ofert. Cena oferty najniższej: ,78 zł Cena oferty najwyższej: ,63 zł Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PAMAR II oś. Tysiąclecia 65/22, Kraków ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH Kraków, ul Niecała 8 tel /fax Regon , NIP informuje o wyborze oferty na: 1279 Remont tarasu z wymianą balustrady w budynku ZSS nr 12 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU , Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert 1, z czego odrzucono -0 Kryteria wyboru ofert: cena oferty brutto - 90 %, gwarancja 10% Cena oferty brutto: ,31 zł Wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Birbud S.C Kraków, ul. Dauna 111 Cena wybranej oferty: ,31 zł ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Kraków, ul. Rakowicka 26 Dział Inwestycyjny tel , fax Regon , NIP informuje o wyborze oferty na:

11 1280 Nazwa postępowania w trybie zapytania o cenę : Dostawa materiałów budowlanych dla Zarządu Cmentarzy komunalnych w Krakowie Do postępowania złożono 5 ofert. Ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania - 4 Zapytania o cenę skierowano do: 1. F.H. Marcus Iwanowice, Widoma 43a 2. Attic Sp. z o.o Kraków, ul. Zawiła PPHU Max Kraków, al. Jana Pawła II 8 4. Pajęczyna Sp. z o.o Kraków-Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 1A 5. Heban Steinhof Sp.j Kraków, ul. Kosocicka 7 6. RMC Polska: Sp. z o.o Kraków, ul. Zawiła 59B 7. Cembet Polskie Betony Kraków, ul. Domagały 2 8. Firm Handlowa Michał Gil Kraków, ul. Mazowiecka F.H. NATI Kraków, u. Dobrego Pasterza Contractor Sp. z o.o Kraków, ul. A. Fredry FHU Kolonia Sp. j Kraków, ul. Ważewskiego Sambud Sp. z o.o Kraków, ul. Łowińskiego Gambud S.A Kraków, ul. Kamienna Max Sp. z o.o Krakó, ul. Zyblikiewicza 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) , NIP , Regon

12 informuje o wyborze oferty na: 1281 Dostawy taśm informacyjnych do wyświetlaczy oraz tablic numerowych przeznaczonych do taboru komunikacji miejskiej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego procedura uproszczona znak sprawy : EZ/93/w/04 Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania : 0 Dla I Grupy zamówienia podpisano umowę z firmą: KOMA Marek Kołodziej ul.tkacka 15/1, Wrocław Cena (z VAT ): ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote). Dla II i III Grupy zamówienia - przetarg unieważniono. Zespół Szkół Salezjańskich Kraków, os. Piastów 34 tel./fax Regon: , NIP: Informuje o wyborze oferty na: 1282 Wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV w Zespole Szkół Salezjańskich, os. Piastów 34 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 1. Jedna oferta wpłynęła po terminie. Kryteria wyboru ofert: cena brutto 100% Ceny ofert (brutto) jednego kompletu okien: Cena oferty najniższej: ,00 zł Cena oferty najwyższej: ,12 zł Wybrano ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95A Cena wybranej oferty 5.121,00 zł (1 komplet okien)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej Zlecający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 zaprasza do składania ofert w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW KOMUNIKAT nr 18 biały styczeń POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW Zestawienie wybranych rozstrzygniętych przetargów publicznych* na wykonanie dokumentacji projektowych architektoniczno budowlanych MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo