Studia podyplomowe WNE UW. MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast. Marketing marki. Mgr Jacek Debis Agencja Rozwoju Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe WNE UW. MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast. Marketing marki. Mgr Jacek Debis Agencja Rozwoju Gdyni"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe WNE UW MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast Marketing marki Mgr Jacek Debis Agencja Rozwoju Gdyni

2 Cele zajęd Zrozumienia zjawiska i roli marki we współczesnym marketingu miejsc Poznanie procesów warunkujących skuteczny marketingu marki Przekazanie wiedzy praktycznej nt. uwarunkowań działań marketingowych w zależności od rodzaju marki, rynków i segmentów odbiorców Przeanalizowanie dobrych i złych praktyk w marketingu marki miejsc Zapoznanie ważnych narzędzi oraz skutecznych form działań w marketingu marki, w tym miasta, regionu, atrakcje miejsca Zapoznanie ze wybranymi tendencjami w marketingu marek miast Jacek Debis, Marketing marki 2

3 Program zajęd Wprowadzenie - zjawisko marki w marketingu miejsc czym jest istota marki? modele marketingu marki, wizerunek a tożsamość marki, branding terytorialny Koncepcja i strategia marki wraz systemem identyfikacji wizualnej podstawy skutecznego marketingu marek terytorialnych Analiza studium przypadków marketing marek w praktyce Ćwiczenie praktyczne Tendencje w marketingu marek miejsc przykład marek miast polskich i europejskich Zintegrowany marketing marki w procesie wdrażania i zarządzania marką Ćwiczenie praktyczne Podsumowanie Jacek Debis, Marketing marki 3

4 Definicje marki Marka w ujęciu prostym to: produkt, usługa lub organizacja, rozumiana jako kombinacja: nazwy tożsamości wizerunku. Marka odróżnia produkt od konkurencji, dostarcza odbiorcom unikalnych, ważnych w procesie wyboru produktu korzyści materialnych i emocjonalnych.

5 Pojęcie marki, brandingu geneza, cechy, rola w marketingu miejsc Branding oznacza zintegrowany wewnętrznie proces budowania silnej marki w rozumieniu jej unikalnej, atrakcyjnej rynkowo tożsamości; wg założonej koncepcji, filozofii jej działania Branding rozwinął się dzięki dużym koncernom działającym globalnie, które dostrzegły znaczenie nie tylko zintegrowanej tożsamości wizualnej, ale również kultury korporacyjnej, budujących zintegrowaną tożsamośd firmy Branding terytorialny, w tym narodowy, najczęściej łączy różne aspekty wizerunkowe m.in. gospodarczy, (w tym turystyczny) (atrakcyjności miejsca), społeczny, polityczny, relacji z otoczeniem Branding terytorialny coraz częściej wpływa na koncepcję kampanii reklamowych destynacji turystycznych czy stref inwestycyjnych

6 Istota marketingu marek wartośd marki wg D.A. Aakera Postrzegana jakość Świadomość istnienia marki Asocjacje związane z marką Lojalność wobec marki Wartość marki Nazwa Symbol Inne atuty marki (patenty, znaki towarowe) Dostarcza wartości konsumentowi Dostarcza wartości Firmie/producentowi Bezpieczeństwo zakupu Satysfakcję z użytkowania Interpretację informacji rynkowych Wyższa marża Bariera wejścia Portfel produktów Efektywność promocji Lojalność klientów

7 Istota marketingu marek model sukcesu rynkowego FRED FRED opracowany przez Young & Rubican w wyniku badań 7000 marek, respondentów z 27 krajów Metoda badań użyta do modelu tzw. BAV (Brand Asset Valuator) firmy INTERBRAND Familiarity Relevance Esteem Differentiation Marka jest znana, bliska konsumentowi Marka jest ważna, potrzebna z punktu widzenia klienta Marka cieszy się renomą, prestiżem Marka oferuje korzyści odmienne od ofert konkurencji

8 MARKA i jej rola w marketingu miast i regionów Marka jest ostrzem komunikacji miast i regionów Płynące z niej przesłanie, wiązki komunikatów, kod znaku powinny nadawad ton działaniom promocyjnym oraz inspirowad do czynów Marka jest esencją wyróżników miasta/ regionu, unikalnych korzyści, które strategicznie pozycjonują je na rynku. Obietnica marki oznacza wiarygodnośd, jakośd i kompetencje, budują bezpośrednio reputacje marki

9 1. poszukiwanie swojej marki kampanie wizerunkowe miast Wydatki na promocje miast stale rosną w ostatnich latach Źródło: archiwum landbrand

10 1. poszukiwanie swojej marki kampanie wizerunkowe miast

11 poszukiwanie swojej marki kampanie wizerunkowe miast 11

12 Strategiczne planowanie marek miejsc wg Simona Anholta Propaganda! A Musisz mieć świetną strategię marki Opowiedz o tym światu D B Musisz mieć dobre pomysły dla Marki C Wdrażaj je błyskotliwie! Źródło: Simon Anholt 2007.

13 Idea BRANDINGu miejsc (schemat uproszczony wg metod. PART) Badanie wizerunku i tożsamości marki miejsca 1 Jak nas widzą inni? Jak sami siebie odbieramy? Ewaluacja działań ocena skuteczności i efektywność działań 6 2 Diagnoza problemów i szans W czym jesteśmy naj? W czym możemy być naj? Strategia marketingowa oparta o główny obszar wizerunku Kampanie marketingowa Wybór nośników i form dotarcia do grup docelowych Wdrażanie pierwszych działań, w tym marketing wewnętrzny Konsekwentne wdrożenie zapisów strategii w oparciu o środki wewnętrzne i zewnętrzne finansowania Koncepcja rozwoju miejsca w oparciu o posiadane zasoby i błyskotliwe unikatowe kreacje

14 Struktura tożsamości marki wg M. Davidsona Strefa działań zakazanych strefa dopuszczalnych zmian rdzeń zewnętrzny rdzeń wewnętrzny

15 Idea, koncepcja tożsamości MARKI w marketingu terytorialnym Punkt wyjścia do projektowania tożsamości marki Precyzyjne nakreślenie filozofii marki, jej dążeo, sposobu działania głównej obietnicy marki Określenie źródeł inspiracji marki W jaki sposób marka ma stad się ważna i atrakcyjna w istotnych dla jej właściciela obszarach np. turystyce czy kulturze? Jak przełoży się jej budowa na jakośd procesu komunikacji Na co marka wpłynie? W jaki sposób marka będzie w stanie zmieniad wizerunek danego miejsca, jak będzie angażowad głównych graczy, budowad unikalną tożsamośd

16 Gdzie poszukiwad inspiracji dla marki miejsca? Przykłady: Źródła historyczne (legendy, postacie) Produkty turystyczne (konkurencyjne możliwości zaspakajania potrzeb klientów) Wiedza i nauka (know-how, zasoby intelektualne), nowe technologie Wymierne przewagi konkurencyjne Ważne wydarzenia (sztuka, sport, film) Kultura, specyfika mieszkaoców Kultura współczesna i przemysł kreacji Wyróżniki miejsca architektura, krajobraz Wieluń

17 Wartości Marki Koncepcja budowania marki określa także kulturę jej przyszłego funkcjonowania, czyli kanon zasad i wartości do których marka będzie się najczęściej odwoływała, z których będą wypływały jej pomysły na realizację zakładanych celów, podejmowane działania, zaangażowanie oraz postawa społeczna. Przykłady: Gdaosk wolnośd, morze, bursztyn Warszawa bohaterstwo mieszkaoców, kultura i sztuka, władza i sąd najwyższy Kraków insygnia królewskie, Uniwersytet oraz Collegium Katowice przemysł i kultura górnicza, orkiestra PRiTV, aglomeracja śląska Toruo gotyk, Kopernik, tradycje mieszczaoskie Zabrze sport, kultura poindustrialna, kardiologia

18 Wartości Marki dla wybranej marki XXX Koncepcja budowania marki określa także kulturę jej przyszłego funkcjonowania, czyli kanon zasad i wartości do których marka będzie się najczęściej odwoływała, z których będą wypływały jej pomysły na realizację zakładanych celów, podejmowane działania, zaangażowanie oraz postawa społeczna

19 Obszary kompetencji Marki Obszary kompetencji marki, czyli gdzie marka będzie budowała swój autorytet, reputację, przewagę know-how Wynikają zarówno z wartości, kultury, jak i dążeo marki, w tym jej aspiracji. Obszary kompetencji wpływają także na przyszłą politykę komunikacji marketingowej Regionu, w tym główne obietnice marki. Przykłady możliwych obszarów kompetencji marek regionów: Warmia i Mazury ekologia, turystyka wodna, jakośd życia, kultura twórcza Ziemia Łódzka - sport, film, komiks, moda, dziedzictwo poindustrialne, turystyka konna Pomorze Zachodnie uzdrowiska, żeglarstwo, golf, wypoczynek 3S Ziemia Lubuska awifauna, turystyka winna, pomilitarna, aktywna, lotnicza

20 Obszary kompetencji wybranej Marki X Obszary kompetencji marki, czyli gdzie marka będzie budowała swój autorytet, reputację, przewagę know-how.???.??...?..?

21 OSOBOWOŚD Marki Personalizacja marki jest ważnym etapem budowania świadomości marki, kształtowania i pogłębiania wyobrażeo oraz wiedzy o marce. Dla odbiorcy przekazu marketingowego, łatwiej trafiają komunikaty, treści, które może identyfikowad z osobą, w tym jej charakterem, stylem życia. I model natury marki (przykład) młoda witalna wzorowa z wyobraźnią wizjonerska otwarta świeża kreatywna precyzyjna - odważna II model natury marki marzycielska mądra rodzinna romantyczna wrażliwa wierna przekorna

22 OSOBOWOŚD Marki - z jaką osobą chciałbyś kojarzyd markę XXX? Określ cechy osobowe wybranej marki miejsca przyrównaj region do osoby, która jest dla Ciebie wiarygodnym lustrem odbiciem charakteru, oddaje także jego ambicje, jego kompetencje i marzenia I natura praktyczna marki - racjonalna II natura emocjonalna marki, spontaniczna i dynamiczna.

23 Styl prezentacji Marki Sposób prezentacji marki terytorialnej, będzie prezentowany zarówno poprzez graficzną wizualizację jak i zbiór komunikatów werbalnych. Zasady prezentacji szczegółowo są określane w Systemie Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej tzw. Księdze Marki Styl prezentacji Zestawienie znaku w relacji do fotografii, grafik, map, szkiców, Sposób doboru elementów graficznych, typu ujęcia zdjęć, rysunki odręczne Sposób narracji: Typ komunikatów używany do treści przekazów promocyjnych, np. foldery, ulotki, inserty, tablice wielkoformatowe, teksty wprowadzające np. do stron internetowych:

24 Styl prezentacji Marki - przykład Krosno

25 Styl prezentacji Marki - Przykład Krosno

26 DZIAŁANIA MARKI cz. 1 wydarzenia marketing wydarzeo Wydarzenia, imprezy, bezpośrednio wynikające z koncepcji marki, aktywizujące zarówno grupy odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wrocław Festiwal Era Nowe Horyzonty, rekord gitarowego Hej Joe na rynku Gdynia Design Days Miasto Kreacji Bydgoszcz imprezy LA, np. mityng Pedros Cup z udziałem gwiazd Goleniów Festiwal Hanzeatycki Pelplin Jarmark Cysterski

27 DZIAŁANIA MARKI projekty materialne Działania, które będą decydowały o wiarygodności marki, wpływały na budowanie jej reputacji, tworzenie nowych wartości oraz realizację jej aspiracji Europejskie Centrum Turystyki Poindustrialnej Zabrze Park Pokoju miasto Oświęcim Park Lema w Krakowie Młode Miasto oraz Muzeum II Wojny Światowej Marka Gdaoska Muzeum Gugenheima Bilbao Centrum Design-u - Kopenhaga Golden Eye, Tate Modern Gallery, Most Millenium Londyn - marka nowoczesnej metropolii

28 Architektura marki - czyli strategia zarządzania kapitałem wizerunku i tożsamości marki Marka dom marki grupa marek bezpośrednio związana z ideą koncepcją marki Warmii i Mazur, realizująca jej cele, główne obietnice Submarki wynikające bezpośrednio z rdzenia marki Co-branding (marka hybrydowa) strategia współdziałania, kooperacji marki regionu z inną marką o atrakcyjnym polu wartości i kompetencji, zwiększającym wspólny potencjał Marka Warmii i Mazur wg strategii PART SA Projekty wynikające bezpośrednio ze strategii marki np. WM Profit, WM SPORT, WM Talent, WM Smak, WM Wzór, WM Quality Wydarzenia flagowe, tzw. energizery marki, bezpośrednio wpisane w koncepcje budowania marki. Krainy geograficzne, w tym Warmia, Mazury, Powiśle, Ziemia Lubawska. W zakresie działań typu pro-natura WM + WWF Projekty Radio WaMa + WM piknik naukowy W zakresie projektów infrastrukturalnych, np. przekop mierzei Pomorze Warmia i Mazury, szybka kolej PKP Warmia Mazury.

29 Architektura marki czyli strategia zarządzania kapitałem wizerunku i tożsamości marki miejsca w korelacji do powiązanych z nią produktów, usług, atrakcji Marki wspierane (endorsed brand) marki, dla których wsparcie marką regionu oznacza istotną korzyść wizerunkową, podnosi ich wartość, prestiż, wzmacnia istotne. Marki cicho wspierane (shadow endorsed brands) marki budujące swoją niezależną tożsamość Produkty turystyczne, np. szlaki tematyczne Zamków Gotyckich, Pętla Żuław, Szlak Kopernikowski Wiodące instytucje regionu, zarówno należące do samorządu, jak i ważne dla rozwoju i wizerunku Warmii i Mazur, np. Lotnisko Szczytno-Szymany, WMSSE, port morski w Elblągu, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. Wydarzenia kluczowe dla wizerunku regionu, np. Regionalna Wystawa Innowacji. Samorządy lokalne oraz ich produkty, atrakcje Szpitale powiatowe, miejskie Szkoły średnie

30 Pozycjonowanie marek Pozycjonowanie marek, ma na celu wywołanie trwałych asocjacji, z wybranym atrybutem, w aspekcie konkurencji oraz motywacji klienta. Pozycjonowanie odbywa się w kontekście percepcji klienta, nie koniecznie zaś wymiernych cech produktów Dobre pozycjonowanie pozwoli na silne umotywowanie klientów do zakupu, wyróżni markę na tle konkurencji, uwypukli istotę marki, jej silne strony, doda marce nowe wartości oraz będzie wiarygodne dla konsumentów, spójne z ofertą produktową Cecha 1 Cecha 2

31 Komunikacja klucz do właściwego odbioru i zrozumienia marki System Identyfikacji Wizualnej Komunikat - przekaz Do kogo? Kiedy i gdzie? Wskazanie na atrybuty, wyróżniki Styl, sposób przekazu Plan Komunikacji Określa wszystkie niezbędne zadania i działania, wzorce oraz zasady w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych marki. Zasady, wzorce postępowao Ton przekazu powtarzalna koncepcja

32 Proces komunikacji wg Lasswella KTO? CO? Za pomocą jakiego kanału, narzędzi? Do kogo? Z jakim Skutkiem? Nadawca Wiadomość Medium Adresat /odbiorca Czy osiągnięto cel?

33 Komunikacja marketingowa wskazanie na cel strategiczny oraz tzw. USP procesu komunikacji Werbalizacja celu Rozwinięcie opis celu strategicznego komunikacji USP to unikalna propozycja skierowana do odbiorcy w procesie komunikacji. Szczególna cecha marki, która jest wartością, łączy w sobie wszystkie pozytywne cechy, które marka ma do zakomunikowania odbiorcom. Główny wniosek USP Powinien być zwięzły, zrozumiały dla wszystkich grup odbiorców marki

34 Wizualizacja marki opracowanie logo oraz systemu identyfikacji wizualnej Logo marki stanowi jej swoistą wizytówkę, dla większości klientów to pierwszy kontakt z marką, produktami, które firmuje

35 Jak kreujemy wizualną stronę marki? założenia do SIW, Katalogu Marki Dla kogo? W jakich Relacjach? Gdzie oraz na jakich polach eksploatacji? Jak SIW komunikuje markę? wartości, obietnicę Jak sprawdzi się we wdrożeniu? Obszary unikalności, budowania wartości dodanej marki Unikalne nośniki systemu Unikalna Kreacja Graficzna System piktogramów, Ikony, etykiety Unikalna koncepcja stosowania

36 Przygotowanie tzw. briefu dla projektantów/konsultantów marki Brief podstawowy materiał, dla projektanta zbiór kryteriów, pożądanych cech kreacji znaku: Brief powinien m.in. zawierad: Tło projektu rynek, produkt, cele marketingowe, Zakładana strategia markowania, w tym: Zastosowanie znaku: Jak, gdzie i przez kogo znak będzie wykorzystywany, używany? Segmenty rynku czyli oczekiwania ostatecznych nabywców Pożądane kryteria dla projektowania (kolor, cechy osobowe znaku, atrybuty, pożądane elementy znaku, preferowany kształt, formy znaku itp.) Określenie pożądanego stylu marki założenia procesu komunikacji znaku, co ma znak wyrażad

37 Jak kreujemy wizualną stronę marki? założenia do elementów SIW (monogram dla PART)

38 System Identyfikacji Wizualnej Przykładowe zastosowania znaków wg zasad systemu Spójne spostrzeganie miejsc, produktów, szlaków itp.

39 System Identyfikacji Wizualnej standaryzacja marki

40 System Identyfikacji Wizualnej standaryzacja marki

41 Standaryzacja wybranych elementów SIW

42 System Identyfikacji Wizualnej Przykładowe zastosowania znaków wg zasad systemu

43 System Identyfikacji Wizualnej piktogramy marki, swoisty kod komunikacji wizualnej Mogą ilustrować np. sumbarki, produkty, a także stanowić narzędzie w komunikacji marketingowej marki

44 Synteza koncepcji tożsamości marki przykład formy prezentacji Źródło: PART/Landbrand

45 Przykłady zintegrowanych koncepcji marketingu miejsc wraz koncepcją tożsamości marki oraz SIW (PART S.A.) Marsz...na Malbork! Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla Miasta Malbork Kurort na Wyspach - Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla Miasta Świnoujście Suwalszczyzna kraina jak baśo kraina pojezierza suwalskoaugustowskiego Miasto 4 Żywiołów miasto Łeby

46 Przykłady przełożenia koncepcji tożsamości marki w marketingu miejsc Opracowanie własne na podstawie materiałów z PART S.A.

47 Pierwszy zawsze zyskuje pierwsza realizacja strategii, połączonej z marką Miejsca Gołdap Konsekwentne stosowanie znaku, hasła, SIW, wybranych obszarów produktowych Strona Internetowa, pamiątki, foldery, ulotki Gołdap należy do najlepiej rozpoznawanych marek turystycznych wśród małych miejscowości Północno-wsch. Polski Gołdap jest jednym z najchętniej wykorzystywanych przykładów dobrych praktyk w uczelniach turystycznych Gołdap obok Gdyni uznano za najlepszą markę turystyczną na I Festiwalu Marek w Prószkowie Mała miejscowość dzięki konsekwencji, programowemu podejściu do rozwoju potrafiła osiągnąć więcej niż znacznie zasobniejsze i większe miasta turystyczne

48 Łeba jakośd zwycięża ŁEBA zmiana starego logo na nowe, zdecydowana poprawiła czytelności przekazu marketingowego, wpłynęła pozytywnie na efekt wizerunkowy kurortu Dodatkowy walor uzyskała jakość materiałów promocyjnych System piktogramów wzmacnia grę, kod wizualny marki, promuje określone produkty, Pomimo początkowych oporów wewnętrznych, konsekwentne działanie LOT-u oraz UM pozwoliły na uzyskanie pełnego poparcie wśród branży, mieszkańców Logo zostało użyte na wielu nośnikach promocyjnych, w tym okazjonalnych gadżetach (bombki), plakatach imprez, elementach stoisk targowych

49 Malbork modelowe wdrożenie Malbork w sposób błyskawiczny dokonał pierwszego wdrożenia logo 5 dni po przyjęciu koncepcji wstępnej pierwsze efekty pojawiły się od razu m.in. wyraźnie zwiększone zainteresowanie stoiskiem, materiałami na targach turystycznych Miasto wdrożyło logo w sposób modelowy, w tym poprzez Partnerów m.in. PKP, Gazetę lokalną, CIT, branżę Malbork - podjął kolejne wyzwanie dostosowując portal miejski do systemu identyfikacji wizualnej, efekty jak widać są znakomite Malbork nie tylko wykorzystuje sam znak i posługuje SIW, ale potrafi operować umiejętnie kodem graficznym znaku

50 Kreatywnośd, krok przed innymi lub tuż za liderem Jacek Debis, Marketing marki 50

51 Promocja prywatna miejsca budujące własną markę - przykłady Dolina Charlotty Pomorze Środkowe Miłomłyn Zdrój Warmia i Mazury

52 Dolina Charlotty - Zamełowski Młyn budowania marki w segmencie premium Promocja przez VIP-ów, specjalne prestiżowe imprezy Inne działania Artykuły kierowane do grupy wybranych segmentów np. miłośników hippiki (PR darmowe pobyty dla dziennikarzy) Własne stoiska targowe w tym na targach ITB w Berlinie budowanie prestiżu marki marketing bezpośredni oraz PR, w tym dobre relacje z POT, PART, PIT, PROT, miastem, UM oraz dużymi firma Eventy czyli wydarzenia kulturalne, stanowią tzw. energizery marki, aktywnośd marki, w tym zakresie wykorzystała słabośd rynku lokalnego, pozwoliła na zbudowanie tzw. przestrzeni marki Bardzo profesjonalnie przygotowane narzędzia krojone na miarę ze smakiem (Księga gości, menu, album itp.)

53 Dolina Charlotty wniosek etapowe dochodzenie do unikalnej tożsamości Od marzeo...programu PART/ZART do konsekwentnej realizacji Wiarygodna marka oparta na źródłach miejsca odwołanie się do historii, tożsamości miejsca Wiara czyni cuda powstał i wciąż się rozwija unikalny produkt miejsca Koncepcja małych kroków pilotaż projektu jako klucz do doskonalenia Wypełnid ciekawie czas, animacja miejsca poprzez m.in. kulturę, edukację (piec chlebowy, artyści ludowi, rybak itp.) Marketing szeptany PR, Study tour-y efekt artykuły w prasie profesjonalnej

54 Miłomłyn Zdrój Nowe, trudne dziecko w ANDERSgroup z Olsztyna obiekt działający w bardzo specyficznym segmencie rehabilitacja oraz profilaktyka chorób serca, segment wyższy średni 1 Mln PLN na promocję start rynkowy, tyle wystarczyło żeby ośrodek zaczął zarabiad Aktor znany z roli w serialu Klan stał się twarzą promocji ośrodka Pomysł pochodny farm serca PART SA genezą pomysłu jest m.in. kojarzenie Mazur z czystą przyrodą, zdrowym klimatem oraz bliskośd do Warszawy, głównego rynku Promocja obejmowała szeroki zakres media mix, w tym udział w największych targach, promocje przez media, PR, marketing bezpośredni, niewątpliwe znaczenie odegrała promocja krzyżowa w ramach grupy

55 Miłomłyn Zdrój

56 Poszukiwanie nowatorskich metod promocji Np. marketing partyzancki Pomysły na wyjątkowy gadżet, pamiątkę z miasta Promocja personalna szukanie twarzy, medialnej gwiazdy Nowe narzędzia promocji, w tym nowatorskie rozwiązania w obszarze e-marketingu np. wyróżnid się przez pomysłowy portal, stronę www

57 Studium Przypadków Katowice budowanie marki miasta spotkao Plan działao mających zbudowad markę produktu przemysłu spotkao wniosek złożony do RPO woj. śląskiego Źródło: PART S.A. oraz UM Katowice, współpraca Edyta Musielak

58 Geneza projektu wizerunek miasta, aglomeracji Atrakcyjność turystyczna na tle Innych miast Polski badania PART Synovate 2007 Katowice Szczyrk Częstochowa Łódź Rzeszów Białystok Toruń Poznań Sopot Gdynia Wrocław Warszawa Zakopane Gdańsk Kraków 1% 1% 3% 1% 1% 1% 5% 6% 8% 9% 15% 17% 26% 29% 60% Katowice nie posiadają konkurencyjnego wizerunku na tle miast polskich. Zdaniem respondentów Katowice należą do miast, które nie mają swojego charakteru, czy niepowtarzalnego klimatu, twierdzi tak 26% respondentów, częściej wskazywano na Bydgoszcz (30%). Katowice uważane są za miasto brudne przez 73% respondentów, tylko Łódź wypadał gorzej 80% respondentów. Miasto często opisywano, jako senne (54% respondentów), częściej tą cechę przypisano tylko Częstochowie (64% i Bydgoszczy 62%). Do cech pozytywnych, które częściej niż średnio przypisano Katowicom należą bogate (52% respondentów) i nowoczesne (43% respondentów). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

59 Cele projektu Tworzenie wizerunku Katowic, jako ośrodka turystyki biznesowej poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic. Celami ogólnymi/ pośrednimi projektu są: Wzrost konkurencyjności turystycznej Regionu. Wykreowanie nowego, przyjaznego turyście wizerunku Regionu, stymulując rozwój przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

60 Etapy promocji Katowic jako destynacji atrakcyjnej dla turystyki biznesowej - Etap 0 Działania warunkujące planowane działania promocyjne - Etap 1: Rozpoczęcie budowy wizerunku Katowic jako destynacji atrakcyjnej dla turystyki biznesowej - Etap 2: Umacnianie wizerunku Katowic, jako silnego ośrodka przemysłu spotkao

61 Etap 0 podstawowe narzędzia do promocji miasta WARSZTATY PROMOCYJNO - INTEGRACYJNE - Podnoszenie wiedzy nt turystyki biznesowej - Networking budowa silnej koalicji lokalnych interesariuszy na rzecz rozwoju turystyki biznesowej w Katowicach - Zachęta do współpracy, tworzenia wartości dodanej i profesjonalnego wizerunku miasta

62 Założenia podstawowe STRONA INTERNETOWA - Kluczowe narzędzie w budowie wizerunku i pozyskiwaniu imprez organizatorzy konferencji usamodzielnili się Strona zawiera informacje nt: - atrakcji turystycznych miasta i regionu - dostępnych hoteli - możliwości konferencyjnych - połączeo lotniczych, kolejowych - specjalnych atrakcji, programów promocyjnych, wydarzeo kulturalnych - Przetłumaczona na wiele języków, aktualna, kompletna, przyjazna dla użytkowników

63 Przykład strony Goeteborga

64 - dystrybucja na targach, konferencjach, imprezach specjalnych - dostępne przez Internet Etap 0 podstawowe narzędzia do promocji marki WYKORZYSTANIE BROSZUR - rozsyłane partnerom biznesowym w kraju i za granicą

65 - Etap 0 podstawowe narzędzia do promocji miasta WYKORZYSTANIE FILMÓW PROMOCYJNYCH

66 Etap 0 podstawowe narzędzia do promocji miasta (CD KONFERENCYJNE, SPOT PROMOCYJNY) CD KONFERENCYJNE Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ - CD w języku angielskim, zgodne z broszurą - rozszerza informacje, które znajdują się w broszurze - koniecznie rzuty sal konferencyjnych, szczegółowe informacje o pojemnościach obiektów - główne narzędzie na targach biznesowych - SPOT PROMOCYJNY: - buduje wizerunek miasta - informuje o atrakcjach turystycznych, możliwościach konferencyjnych - pokazuje USP miasta

67 Etap I budowa pozycji Katowic na rynku MICE Imprezy krajowe Konferencja prasowa nt MICE w Katowicach edukacja opinii publicznej, wzbudzenie zainteresowania dziennikarzy Uczestnictwo w katowickich targach turystycznych + konferencje promujące MICE w Katowicach budowa lokalnej sieci partnerów MICE Uczestnictwo w krajowych targach turystycznych + konferencje promujące MICE w Katowicach edukacja krajowych organizatorów kongresów w zakresie możliwości MICE

68 Etap I budowa pozycji Katowic na rynku MICE IMPREZY MIĘDZYNARODOWE - IMEX (Frankfurt, kwiecieo/ maj, 8300 zwiedzających) największe europejskie targi turystyki biznesowej stanowisko Katowic w ramach polskiego standu - EMIF (Bruksela, marzec,3000 zwiedzających) targi dla organizatorów kongresów z Beneluksu oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych

69 Etap I budowa pozycji Katowic na rynku MICE WIZYTY STUDYJNE PRESS TRIPS Zaprezentowanie atrakcji turystycznych i konferencyjnych Katowic, efekt: najlepsza możliwa reklama Katowic w prasie krajowej i międzynarodowej FAM TRIPS Zaprezentowanie możliwości konferencyjnych Katowic, efekt: networking, zapytania o możliwości konferencyjne

70 Etap II umacnianie pozycji Katowic na rynku MICE KAMPANIE PRASOWE RAPORTY NT MOŻLIWOŚCI KONFERENCYJNYCH KATOWIC Prasa krajowa (np. MICE Poland) oraz zagraniczna (np. Events Magazine) Kompleksowa, merytoryczna promocja destynacji, długotrwały efekt

71 Etap II umacnianie pozycji Katowic na rynku MICE KAMPANIE INTERNETOWE Internet jest kluczowym narzędziem organizatorów kongresów Dotarcie do krajowych i międzynarodowych organizatorów konferencji i kongresów Dotarcie do krajowych i międzynarodowych managerów, decydentów budowanie ogólnego wizerunku Katowic

72 ETAP O przewidywał utworzenie Convention Burea CB działającej na potrzeby miasta i największych inwestycji miasta MCK CB działająca na potrzeby metropolii wspólnych działao w ramach akwizycji imprez, promocji destynacji itp. CB jako jedyne biuro na Śląsku, również zaangażowane w promowanie wizerunku przemysłu spotkao regionu

73 Dwiczenie dot. budowania koncepcji marki miast Katowice koncepcja produktu przemysłu spotkao Gdaosk marka zintegrowana miasta obszar kultury, turystyki, jakości życia, nauki, sportu

74 Tendencje w marketingu marek miast Jak z nich czerpad korzyści i inspiracje?

75 Trendy w budowaniu marek miast Co obecnie jest w modzie? Co jest trendy w marketingu marek miast? czyli gdzie się szuka sposobów na wyróżnienie w tłumie, zbudowanie reputacji marki, bycie atrakcyjnym w oczach naszych odbiorców

76 Produkt miast gdzie zaczyna się silna marka? Silną markę buduje się wytyczając nieprzekraczalne granice i konsekwentnie, stale się ich trzymając (nie przez kilka, lecz kilkadziesiąt lat) A. Ries, L. Ries

77 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Popyt na marki knowhow miejsca nauki, transferu wiedzy, badao i rozwoju Popyt na status marki ważnej kulturowo, w tym mającej status awangardy artystycznej Walencja Hiszpania miasto nauki i sztuki Essen Europejska Stolica Kultury 2011

78 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Eko Branding miejsc zjawisko, które się wciąż rozpowszechnia, działa pozytywnie na wiele zmian wewnątrz miast i regionów Miejsca spotkao to wciąż bardzo pożądany kierunek w brandingu miast, w tym metropolii Dongtan - Chiny Goeteborg

79 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Wysoce pożądana marka terytorium przyjaznych przestrzeni, miejsc w których się żyje nie tylko pracuje, ale i spędza czas wolny, St. Gallen - Szwajcaria Marketerzy, specjaliści od marek, przywiązują ogromną wagę do budowania marek zaangażowanych społecznie, emocjonalnie bliskich ludziom Gdańsk Solidarność, wolność

80 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Miejsca inteligentne, nowe technologie dają możliwości zaistnienia w komunikacji marki (digital city) Saragossa projekt Digital Miles Cities of design miasta dizajnu, trendow, dobrego wzoru, miejsc kreatywnych, zaskakujących Kopenhaga

81 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Normą jest już marketing oparty na strategii domu marek, w tym budowaniu marek wydarzeo, imprez podkreślających istotę marki, oraz realizujących jej misję Wrocław, Łódź, Gdynia Marka z reputacją, ważna dla otoczenia, z którą trzeba się liczyd, mająca świadomośd swojej siły, wcale nie muszą prężyd muskułów Sztokholm

82 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Marketing miejsca przez ofertę kulinarną, w tym promocję miasta zachęcającą do odkrywania miejsc pamięci zmysłu smaku i powonienia Miasta sieci Cittaslow, Glasgow Branding oparty na egzotyce, szukaniu wyróżników, które kontrastują z normą miejsca, są wartością na nowo odkrytą (przykład socrealizmu, postindustrialu w mieście) Zabrze kopalnie, Kraków Nowa Huta, Białystok Bojary, Warszawa Praga

83 Od tradycji, historii po kreatywnośd i ekscytację Marki miasta słynące z landmarków, odważnej architektury ich wizerunek jest kopiowany w setkach mediów drukowanych i cyfrowych Bilbao Miasta, które ekscytują, elektryzują poruszają wyobraźnię (sportowe emocje, wydarzenia muzyczne) o nich się mówi i piszę! Barcelona

84 Tendencje - podsumowanie Marka miast kreujących style życia, świadomej społecznie, inteligentnej, inspirującej i ekscytującej pomysłami Tego typu marka kreuje oraz posiada szersze możliwości marketingu, dynamicznie kreuje wizerunek, potrafi wchodzid w bliską interakcję z odbiorcą

85 Londyn Miejsce gdzie zbiegają się wszystkie trendy

86 Sztuka miejsca - strefy żywej, otwartej kultury, która wpisuje się w tętno miasta

87 Eko Brand Londynu

88 Miasto przyjaznych przestrzeni, miejsc - przyciągających mieszkaoców i turystów

89 Miasto otwarte na różne odcienie kultury, które nie boi się egzotyki i kontrastów

90 Marka City of design miasta dizajnu, dobrego wzoru

91 Miasto kreatywne, zmieniające się, wciąż zaskakujące

92 Londyn - marka zaangażowana społecznie

93 Miasto, które inspiruje o nim się mówi, piszę, pokazuje (architektura, nauka, nowe odważne realizacje, wielkie wyzwania)

94 Marketing marki miejsca na etapie zarządzania i doskonalenia procesu brandingu

95 Branding właściwy etap wdrażania koncepcji i strategii marki Powołanie jednostki odpowiedzialnej za koordynacje działao menadżer, biuro, jednostka typu agencja, spółka promocji miasta, instytut Kultura marki kanon postaw, zasad, wartości, staje się normą w pracy codziennej Efektywne narzędzia m.in. strona internetowa, skrót strategii marki oraz Księga Marki Branding staje się pasją liderów rozwoju danego miasta/regionu/produktu Branding angażuje, przenika do struktur miasta, wspomaga zrozumienie działao marketingowych, realizacji powierzonych projektów i zadao Branding wpływa na postawy oraz działania operacyjne, liderów submarek, marek wspieranych oraz kooperujących Branding terytorialny pełni ważną rolę społeczną powinien motywowad, wspierad aspirację społeczności lokalnej, stanowid platformę współpracy, trampolinę do działao

96 Powołanie jednostki odpowiedzialnej za koordynacje działao Przekażmy jednostce odpowiednie uprawnienia, wyposażmy w niezbędne zasoby do działao Zatrudnienie osób w pełni kompetentnych, liderów, ale nie despotów. Nie unikajmy osób z zewnątrz, nawet z zagranicy, to powinny byd osoby z odpowiednią wiedzą i autorytetem??? Unikajmy potencjalnych konfliktów interesów, podział obowiązków powinien byd bardzo jasny, podobnie jak zasady współpracy i komunikacji Konstrukcja prawna jednostki powinna zapewniad elastycznośd i dynamikę działao, pozwalad na omijanie biurokratycznych szarad, oraz efektu teatrzyku marionetek

97 Przykłady organizacji jednostek zarządzających marketingiem zintegrowanym marki

98 Struktura i geneza powstania Nazwa Organizacji Data Założenia l. członków Forma organizacji Turismo de Lisboa członków Stowarzyszenie samorządu miasta i regionu i branży turystycznej Barcelona Turisme 1993 Konsorcjum samorządu, reg. Izby handlowej, Fundacji ds. Promocji Goteborg & Co 1991 Spółka samorządu miasta, regionu, stowarzyszenia MICE, przewoźników New York City & Company 1999 Ponad 2000 Stowarzyszenie powstałe z 3 istniejących ciał Glasgow City Marketing Bureau (GCMB) 2005 Biuro zajmujące się budową i zarządzaniem marką

99 Efektywne narzędzia na etapie wdrażania Strona internetowa to obecnie najważniejsze lustro marki, zarówno jej tożsamości, pozycji rynkowej, jak i wskazujące na jej aspirację, dążenia. Warto pokusid się także o specjalną stronę/podstronę dotycząca działao w ramach brandingu blog marki terytorialnej. Skrót Strategii Marki łatwo dostępny i przystępny do zrozumienia dla każdego, powinien wywoływad pozytywne emocję, dumę z poczucia, że także i ja wpływam na sukces brandingu Księga marki zbiór zasad dot. identyfikacji wizualnej i werbalnej, może także byd wzbogacony o założenia dot. kultury marki terytorialnej

100 Strony internetowe komunikujące tożsamośd marki miejsca - przykłady Kopenhaga Lizbona NYC Wyraźne wskazania na obszary kompetencji marki oraz główne obietnice marki Strona aktywnie dopasowuje się do potrzeb odbiorcy Strona zachęca do rewizyty

101 Strony internetowe komunikujące tożsamośd marki miejsca - przykłady Kopenhaga Lizbona Szybki dostęp do tego czego poszukujemy atrakcji, galerii, kalendarze imprez, marka motywuje do zakupu NYC

102 Strony internetowe komunikujące tożsamośd marki miejsca - przykłady Kopenhaga Lizbona NYC Strona inspiruje i zachwyca marką NYC, ma swój styl i unikalny charakter prezentacji Szybki dostęp do planowania, rezerwacji, wyszukiwarek, kalendarza

103 Kultura marki główny kanon postaw, zasad, wartości, powinien stad się normą w pracy codziennej, komunikacji, nie tylko wśród liderów Kultura marki terytorialnej wywodzi się od pojęcia kultury marek korporacyjnych W przypadku marek terytorialnych ma charakter zdecydowanie mniej formalny, bardziej wiąże się z procesami edukacji społecznej, propagowania określonych postaw i wartości (przykład kampania Gdyni Pies w wielkim mieście, czy otwartośd Kopenhagi w stosunku do turystyki seksualnej, Formalny kanon zasad może zostad wdrożony bezpośrednio wśród pracowników danego samorządu czy podmiotu zarządzającego marką (zapisy w regulaminie pracy)

104 Marketing wewnętrzny marki czyli marka staje się pasją liderów rozwoju danego miejsca/obszaru/produktu Przekonanie liderów (sponsorów) do koncepcji marki to zaledwie minimum, pierwszy krok Liderzy powinni byd głównymi orędownikami, trybunami koncepcji marki, w tym jej istoty oraz filozofii działania Liderzy danego terytorium stają najczęściej w świetle jupiterów, kamer i mikrofonów, są najczęściej cytowani przez prasę, zazwyczaj mają autorytet wśród mieszkaoców

105 Tożsamośd marki miejsca angażuje, przenika do struktur miasta, wspomaga działania i projekty. Jak to osiągnąd? Warsztaty - praktyczne stosowanie i komunikowanie marki Szkolenia w głównych obszarach kompetencji marki Księga Marki w tym synteza koncepcji Efektywne komunikowanie planowanych działao Biuletyny dot. działao marki Widocznośd marki (strona www, atrybuty)

106 Marka miejsca, jej branding scala dany obszar, jego subliderów, tworzy pomost dla komunikacji, współpracy, zrozumienia Organizujmy mieszane grupy projektowe i programowe, zapraszając różne środowiska Twórzmy tematyczne panele dyskusyjne Organizujmy otwarte warsztaty projektowe Prowadźmy politykę otwartych drzwi marki Budujmy platformy wiedzowe, swoiste brand kadzie, mające zapewnid pozytywny ferment dla jej rozwoju Współpracujmy z innymi ośrodkami brandingu terytorialnego, (w tym DMO, Council of brand)

107 Marka miejsca jej branding pełni ważną rolę w marketingu społecznym Inspiruje i motywuje Angażuje Branding jest katalizatorem, pożywką dla kreowania nowych przedsięwzięć Marka zachęca do udziału we flagowych wydarzeniach typu Open Source Sponsoruje Dynamizuje Marka ułatwia realizację wielu przedsięwzięć, bezpośrednio i pośrednio Branding uruchamia często efekt lawiny, iskry zapłonowej, przyspiesza realizację wielu planów

108 Marka skuteczna branding neverending story etap monitorowania, doskonalenia Narzędzia o których warto pamiętad Badania i analizy wizerunkowe (Brand mapa, pin point) Analiza cyklu życia, w tym analizy ilościowe dot. wartości sprzedaży, liczby turystów, odwiedzających, aktywności społecznej Analizy jakościowe stałe, okresowe, w tym Mystery check, system opinii zwrotnych klienci, użytkownicy, sprzedawcy Określanie potencjału lojalności marki Prasa marki (analiza wizerunku w mediach) Excellence brand

109 Badania i analizy wizerunkowe Badania wizerunkowe marki, porównujące jej siłę do wybranych marek konkurencyjnych, w tym podstawowe wskaźniki marki oraz badające wybrane atrybuty marki Badania powinny zostad przeprowadzone przez niezależne podmioty, powinny mied charakter cykliczny, pozwalający na obserwacje tendencji, zmian Badania ilościowe (np. metoda CATI lub CAPI) mogą byd dodatkowo wzbogacone wybranymi technikami jakościowymi (np. techniki projekcyjne, animizacja marki, mapy emocjonalne, patchwork marki )

110 Badania i analizy wizerunkowe Badania podstawowe dotyczące m.in. znajomości spontanicznej i wspomaganej marki i jej głównych submarek, driver-ów, atrybutów Badanie dot. preferowania marki na tle konkurencji, wyboru w podstawowym parametrze np. atrakcyjności miejsca Badanie segmentów wiodących marki Jakie miasto w Polsce uważasz za najatrakcyjniejsze? Badanie na zlecenie PART SA przeprowadziła globalna firma badawcza Synovate w lutym 2007 metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014 WARSZTAT KREATYWNY Malbork, 17 marca 2014 Projekt Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław realizowany jest w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Convention Bureau GOT

Gdańsk Convention Bureau GOT GOT Konferencja Bursztyn złoto Bałtyku kultura turystyka rekreacja w ramach VII Forum Europa Nostra Bursztyn jako wyróżnik turystyczny i biznesowy Gdańska i Regionu Anna Górska Prezes Zarządu Gdańska Organizacja

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Informacje o projekcie Czas trwania projektu: 03.01.2011 r. 31.12.2013 r. Cele projektu: Rozwinięcie przez minimum 800 przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w okresie 2011 2013 r., potencjału w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego.

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. To odpowiedź na pytanie Jakie Śląskie? TAKIE? Czy może takie? TAKIE? Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy. 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress)

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PEMES

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

magazyn centrum handlu sztuki i biznesu

magazyn centrum handlu sztuki i biznesu MAGAZYN STAREGO BROAWRU MISJA MAGAZYNU Na 3. urodziny Starego Browaru powstał magazyn BR& w nadziei, że (...) będzie brandem wyjątkowym, że bedzie inspirował do nowych odkryć, do niekonwencjonalnych wyborów,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO WYBRANE. Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk. www.clubpr.pl

PORTFOLIO WYBRANE. Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk. www.clubpr.pl PORTFOLIO WYBRANE Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk www.clubpr.pl CLUB PR & MARKETING Tworzymy zespół ludzi o zróżnicowanym doświadczeniu i zainteresowaniach. Dzięki temu połączeniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl Marka regionu (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek m.florek@ae.poznan.pl Zielona Góra, 15.12. 2008 marka czyli co? MIKSTURA CHEMICZNA? PEWNOŚĆ SIEBIE marka regionu strona funkcjonalna: konkretne

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej. Usprawnienie komunikacji

Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej. Usprawnienie komunikacji Platforma komunikacji z Interesariuszami branży turystycznej Usprawnienie komunikacji Jakie sągłówne bariery w rozwoju turystyki w Regionie? Wyniki dyskusji sprzed roku Nierozwinięta oferta turystyczna

Bardziej szczegółowo

magazyn centrum handlu sztuki i biznesu

magazyn centrum handlu sztuki i biznesu MAGAZYN STAREGO BROWARU MISJA MAGAZYNU Na 3. urodziny Starego Browaru powstał magazyn BR& w nadziei, że (...) będzie brandem wyjątkowym, że bedzie inspirował do nowych odkryć, do niekonwencjonalnych wyborów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo