ABC pompy ciepła Pompy ciepła NewMiniland GT, Easy Air 2GT (wszystkie modele)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC pompy ciepła Pompy ciepła NewMiniland GT, Easy Air 2GT (wszystkie modele)"

Transkrypt

1 ABC pompy ciepła Pompy ciepła NewMiniland GT, Easy Air 2GT (wszystkie modele) 1

2 Spis treści 1. Pompa ciepła ziemia-woda NewMiniLand GT Informacje podstawowe Przeznaczenie Instalacja Montaż pompy ciepła Podłączenie instalacji grzewczych (górnego źródła) Schematy podłączenia pomp ciepła Podłączenie elektryczne Widok listwy zaciskowej Schemat elektryczny pompy ciepła New Miniland GT Schemat podłączenia elementów sterujących pompą ciepła Przykładowy schemat obiegu chłodniczego pompy ciepła Miniland 9 GT Schematy hydrauliczne Schemat przepływu wody kotłowej przez skraplacz pompy ciepła Rozmieszczenie skraplacza oraz parowacza w pompie ciepła Krzywa grzewcza Wykres sprawności Specyfikacja pompy ciepła 6 11kW Specyfikacja pompy ciepła 14 20kW Konserwacja pompy ciepła i systemu grzewczego Pompa ciepła ziemia-woda NewMiniLand Compact GT Rozmieszczenie elementów w pompie ciepła Montaż pompy ciepła Montaż dolnego źródła pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda EasyAir 2GT Eksploatacja i obsługa Opis urządzenia Prawidłowa eksploatacja Nieprawidłowa eksploatacja Zasada działania Dane techniczne pompy ciepła Sprawdzanie oraz przenoszenie urządzenia Schematy podłączenia pompy ciepła EasyAir 2GT Pompa ciepła i kocioł Pompa ciepła i solar Pompa ciepła, solar i kocioł Pompa ciepła, pompa ciepła Klimatyzacja Rekuperacja Przykład zamontowania pompy ciepła w budynku Pompa ciepła powietrze-woda EasyAirSmall 2GT Eksploatacja i obsługa Opis urządzenia Prawidłowa eksploatacja Nieprawidłowa eksploatacja Zasada działania Dane techniczne pompy ciepła Sprawdzanie oraz przenoszenie urządzenia

3 4.8. Schematy podłączenia Usytuowanie pompy ciepła wewnątrz kotłowni Schemat agregatu pompy ciepła Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT Eksploatacja i obsługa Opis urządzenia Prawidłowa eksploatacja Nieprawidłowa eksploatacja Zasada działania Dane techniczne pompy ciepła Konserwacja: Sprawdzanie oraz przenoszenie urządzenia Schematy pompy ciepła Ogólne wymiary Sposób transportu Schemat podłączenia kanałów powietrznych pompy ciepła Zamontowanie pompy wewnątrz budynku Usytuowanie pompy ciepła wewnątrz kotłowni Zasilanie pompy ciepła z zewnątrz oraz wyrzut powietrza do innego pomieszcz Zasilanie pompy ciepła z kotłowni i wyrzut powietrza na zewnątrz Zasilanie oraz wyrzut powietrza z pompy ciepła na zewnątrz Opisy wyprowadzeń pompy ciepła Schemat hydrauliczny pompy ciepła Króćce podłączeniowe Schemat hydrauliczny urządzenia Schemat elektryczny urządzenia

4 1. Pompa ciepła ziemia-woda NewMiniLand GT 4

5 1.1. Informacje podstawowe W konstrukcji pomp ciepła GALMET zastosowane zostały części i podzespoły produkowane przez firmy: Copeland (sprężarki spiralne) Embraco, SWEP (płytowe wymienniki ciepła), a także ALCO CONTROLS, DANFOSS (zawory rozprężne i automatyka ciśnieniowa). Pracą pompy ciepła zarządza regulator pogodowy, Compit lub regulator termostatyczny w powietrznej pompie ciepła. Program sterujący pompy ciepła pozwala na: programowanie pogodowe użytkownik może zaprogramować automatyczne podwyższanie lub obniżanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w zależności od temperatury zewnętrznej, programowanie dobowe i tygodniowe użytkownik może zaprogramować różne temperatury: komfortową (np. 22 C) i ekonomiczną (np. 18 C) w różnych porach dnia oraz w poszczególnych dniach tygodnia, programowanie ekonomiczne (oszczędnościowe) użytkownik może zaprogramować intensywne podgrzewanie wody w układzie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w okresach obniżonej taryfy cenowej za energię elektryczną, sterowanie układem kilku źródeł ciepła, np. pompa ciepła z kominkiem, pompa ciepła z kotłem gazowym lub z bateriami słonecznymi, Poglądowy schemat przedstawiający ogólną zasadę działania pompy ciepła 40 C 45 C 75 C 32 C Skraplacz 21bar 3,5bar Zawór rozprężny -10 C Parownik 0 C -3 C 2 C Rys. 1 Schemat poglądowy pracy pompy ciepła 5

6 1.2. Przeznaczenie Sposoby transportu urządzenia przedstawiają rysunki poniżej przenoszenie urządzenia w inny sposób może spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia Instalacja urządzenia : Prawidłowego montażu może dokonać jedynie specjalistyczna firma posiadająca odpowiednią wiedzę oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje obowiązujące w danym kraju! Niniejsza instrukcja skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanego personelu. Prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści. Prace przy podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić wykonawca instalacji lub wyznaczona przez niego osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia Instalacja Pompa ciepła powinna współpracować z instalacją grzewczą obiektu dostosowaną do niskiego parametru, najlepiej ogrzewaniem podłogowym lub ściennym. Jeżeli pompa ciepła będzie współpracować z instalacją grzejnikową należy uprzednio odpowiednio dobrać i zwymiarować grzejniki na parametr 50/40ºC, jeżeli z jakiegokolwiek powodu grzejniki będą miały wyższy parametr może to skutkować niedogrzaniem obiektu w chłodne dni i wzrostem kosztów eksploatacji urządzenia 6

7 POMPY CIEPŁA w systemie solanka-woda NewMiniLand GT wersja standardowa NewMiniLand GT opcja c.w.u Dostępne modele pomp ciepła w ofercie Galmet Model pompy ciepła Moc grzewcza B0W32 Temp solanki na wejściu 0C temp wody na wyjściu 35 C Pobór mocy kwh NewMiniLand 6 GT 6,84 kw 1,67 NewMiniLand 9 GT 9,63 kw 2,21 NewMiniLand 11 GT 11,05 kw 2,57 NewMiniLand 14 GT 13,6 kw 3,12 NewMiniLand 17 GT 16,25 kw 3,69 NewMiniLand 20 GT 20,4 kw 5,00 7

8 1.4. Montaż pompy ciepła Prawidłowy sposób podłączenia Podłączenie pompy dolnego ciepła do źródła dolnego źródła przedstawia schemat poniżej: Odpowietrznik Grupa bezpieczeństwa Filtr siatkowy NEW MINILAND GT Rozdzielacz HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 2 Poprawny montaż pompy ciepła Podłączenie instalacji dolnego źródła Instalację dolnego źródła należy podłączyć do króćców przyłączeniowych pompy ciepła, oznakowanych strzałką w kolorze niebieskim, umieszczoną na tylnej ścianie obudowy. Grot strzałki wskazuje wymagany kierunek przepływu cieczy (glikolu) przez wymiennik (parownik) pompy ciepła. Przyłącze powinno być wyposażone w śrubunki i zawory odcinające. W instalację dolnego źródła powinna być wbudowana grupa bezpieczeństwa oraz filtr, który należy zamontować na wlocie glikolu do parownika pompy ciepła. Pompa obiegowa oraz średnice nominalne zaworów i rurociągów instalacji dolnego źródła powinny być dobrane tak, aby zapewniony był minimalny przepływ glikolu przez parownik pompy ciepła, podany w karcie katalogowej urządzenia.. 8

9 Rozdzielacz dolnego źródła Przekrój przez kolektor poziomy (układ rur w wykopie) Rury (PEHD 32/3 mm) kolektora ziemnego PEHD 32/3mm PEHD 32/3mm PEHD 32/3mm PEHD 32/3mm PEHD 32/3mm Podłoże przygotowane z piasku lub sypkiej ziemii Rys. 3 Rozdzielacz dolnego źródła oraz rozmieszczenie przewodów Wydajność cieplna dolnego źródła kolektora płaskiego: Gleba średnio wilgotna (glina) Rodzaj pompy ciepła Moc B0/W35 [kw] Średnica rury Długość rury Ilość glikolu potrzebna do wypełnienia rury [l] Miniland 6 GT 6,84 PE 32 ~500 mb ~265 Miniland 9 GT 9,36 PE 32 ~600 mb ~318 Miniland 11 GT 11,05 PE 32 ~800 mb ~425 Miniland 14 GT 13,60 PE 32 ~1000 mb ~531 Miniland 17 GT 16,25 PE 32 ~1300 mb ~670 Miniland 20 GT 20,4 PE 32 ~1500 mb ~795 Gleba wilgotna z wysokim poziomem wód gruntowych Rodzaj pompy ciepła Moc B0/W35 [kw] Średnica rury Długość rury Ilość glikolu potrzebna do wypełnienia rury [l] Miniland 6 GT 6,84 PE 32 ~300 mb ~159 Miniland 9 GT 9,36 PE 32 ~400 mb ~212 Miniland 11 GT 11,05 PE 32 ~500 mb ~265 Miniland 14 GT 13,60 PE 32 ~600 mb ~318 Miniland 17 GT 16,25 PE 32 ~800 mb ~425 Miniland 20 GT 20,4 PE 32 ~1000 mb ~531 9

10 Powrót Zasilanie Rozdzielacz dolnego źródła Schemat napełniania oraz odpowietrzania dolnego źródła Odpowietrzanie instalacji dolnego źródła Pompa odpowietrzająca Stacja napełniająca np: Omnigena JY 1000 NEW MINILAND GT Roztwór glikolu etylenowego 33% (-15 ) Zbiornik glikolu Rozdzielacz HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 4 Schemat napełniania Widok rozdzielacza solanki wraz z układem rur Instrukcja napełniania oraz odpowietrzania dolnego źródła: - podłączamy pompę lub stację odpowietrzająca do kolektora zbiorczego solanki zgodnie z rys. powyżej - zakręcamy obiegi pętli dolnego źródła oraz zawory na pompie ciepła. - odkręcamy jeden obieg solanki, uruchamiamy pompę napełniającą, oraz uzupełniamy glikol w pojemniku aby nie dopuścić do zapowietrzenia instalacji. Identycznie postępujemy kolejno z pozostałymi pętlami dolnego źródła ( czas odpowietrzania jednej pętli ok. 1,5godz. ) Rys. 5 Pętle rozdzielacza - ostatnim krokiem jest odpowietrzenie obiegu pompy ciepła i rozdzielaczy dolnego źródła zakręcamy wszystkie pętle dolnego źródła i odkręcamy zawory na pompie ciepła, odpowietrzamy ustawiamy ciśnienie wstępne pracy dolnego źródła. 10

11 1.5. Podłączenie instalacji grzewczych (górnego źródła) Instalację górnego źródła należy podłączyć do króćców przyłączeniowych pompy ciepła, oznakowanych strzałką w kolorze czerwonym, umieszczoną na tylnej ścianie obudowy. Grot strzałki wskazuje wymagany kierunek przepływu wody kotłowej przez wymiennik (skraplacz) pompy ciepła. Przyłącze powinno być wyposażone w śrubunki i zawory odcinające. W instalację górnego źródła powinna być wbudowana grupa bezpieczeństwa oraz filtr, który należy zamontować na wlocie wody kotłowej do skraplacza pompy ciepła. Sterownik pompy ciepła posiada zaprogramowany priorytet podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rozdziału wody kotłowej na c.o. i c.w.u. można dokonać instalując za pompą obiegową zawór trójdrożny z siłownikiem lub stosując dwie pompy obiegowe z zaworami zwrotnymi. Zarówno pompy obiegowe, jak też średnice nominalne zaworów i rurociągów instalacji górnego źródła powinny być dobrane tak, aby zapewniony był minimalny przepływ wody kotłowej przez skraplacz pompy ciepła, podany w karcie katalogowej. Na wylotach wody kotłowej z pomp obiegowych należy dodatkowo zamontować zawory zwrotne. Schemat podłączenia górnego źródła NEW MINILAND GT Rys. 6 Schemat podłączenia górnego źródła 11

12 1.6. Schematy podłączenia pomp ciepła Ogrzewanie bez c.w.u. Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego ( regulacja pogodowa), istnieje możliwość zamontowania automatyki regulacyjnej dla poszczególnych obwodów grzewczych, lecz należy pamiętać że min 40% obiegu grzewczego musi być pozostawione bez regulacji Pompa w celu ciepła poprawnego ogrzewanie działania pompy ciepła. Tzew NEW MINILAND GT HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 7 Schemat podłączenia pompy ciepła 12

13 Ogrzewanie + cwu Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego ( regulacja pogodowa), istnieje możliwość zamontowania automatyki regulacyjnej dla poszczególnych obwodów grzewczych, lecz należy pamiętać że min 40% obiegu grzewczego musi być pozostawione bez regulacji w celu poprawnego działania pompy ciepła. W tym przykładzie możliwe jest również przygotowanie cwu przez pompę ciepła, polecamy zasobniki typu maxi gdyż aby pompa ciepła poprawnie współpracowała z wężownicą w zasobniku na każdy 1kWmocy urządzenia niezbędne jest 0,25 0,3 m² powierzchni wymiany ciepła. Tzew Pompa ciepła ogrzewanie + cwu Zasobnik cwu Pow węż min 3,8m2 NEW MINILAND GT 300l Tcwu T HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 8 Schemat podłączenia pompy ciepłą Dobór powierzchni wężownicy do pompy ciepła Model pompy ciepła Powierzchnia wężownicy (minimalna zalecana) Czas nagrzewania (10-50ºC)zbiornika maxi 300l New MiniLand 6 GT 1,5m ² 2,2 h New MiniLand 9 GT 2,2m ² 1,5 h New MiniLand 11 GT 2,7m ² 1,20 h New MiniLand 14 GT 3,5m ² 1 h New MiniLand 17 GT 4,2m ² 50 min 13

14 Ogrzewanie obieg mieszany + bufor Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego ( regulacja pogodowa), istnieje możliwość zamontowania automatyki regulacyjnej dla poszczególnych obwodów grzewczych, lub obiegu mieszanego składającego się z ogrzewania podłogowego i np. grzejników. Pompa ciepła ogrzewanie obieg mieszany grzejniki+podłogowe Tzew Tbuf T Zasobnik buforowy NEW MINILAND GT min pojemność 6 GT 200l 9 GT 300l 11GT 400l 14GT 500l 17GT 600l HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 9 Schemat podłączenia pompy ciepła Tabela doboru zasobnika buforowego do pompy ciepła Model pompy ciepła Pojemność bufora (minimalna zalecana) Czas nagrzewania (10-50ºC) New MiniLand 6 GT 200l 1,5 h New MiniLand 9 GT 300l 1,5 h New MiniLand 11 GT 400l 2 h New MiniLand 14 GT 500l 2 h New MiniLand 17 GT 600l 2 h 14

15 Ogrzewanie + cwu + bufor Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego ( regulacja pogodowa), istnieje możliwość zamontowania automatyki regulacyjnej dla poszczególnych obwodów grzewczych lub obiegu mieszanego składającego się z ogrzewania podłogowego i np. grzejników. W tym przykładzie możliwe jest również przygotowanie cwu przez pompę ciepła, polecamy zasobniki typu maxi (SGW(S) ) gdyż aby pompa ciepła poprawnie współpracowała z wężownicą w zasobniku na każdy 1kWmocy urządzenia niezbędne jest 0,25 0,3 m² powierzchni wymiany ciepła. Tzew Pompa ciepła ogrzewanie z buforem + cwu Zasobnik buforowy NEW MINILAND GT Zasobnik cwu 300l Pow węż min 3,8m2 Tcwu T Tbuf T min pojemność 6 GT 200l 9 GT 300l 11GT 400l 14GT 500l 17GT 600l HDPE O32 MAX długość pętli 200mb Rys. 10 Schemat podłączenia pompy ciepła 15

16 Ogrzewanie + cwu + solar + basen Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem czujnika zewnętrznego ( regulacja pogodowa), istnieje możliwość zamontowania automatyki regulacyjnej dla poszczególnych obwodów grzewczych lub obiegu mieszanego składającego się z ogrzewania podłogowego i np. grzejników. W tym przykładzie możliwe jest również przygotowanie cwu przez pompę ciepła, istnieje także możliwość podłączenia zestawu solarnego oraz np. basenu. Przygotowanie przez pompę ciepła odbywa się w zasobniku kombinowanym np.: 600/200, jest to układ który z powodzeniem można stosowac w większych obiektach i przy większych mocach grzewczych np. od 20 do 40kW. Tzew Pompa ciepła ogrzewanie z buforem + cwu + solar + basen NEW MINILAND GT kw Tcwu T Tbuf T Zasobnik buforowy min pojemność 20 kw l HDPE O40MAX długość pętli 200mb Rys. 11 Schemat podłączenia pompy ciepłą 16

17 1.7. Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez uprawionego elektryka z ważnymi uprawnieniami. Powinno być zanotowane w karcie katalogowej i gwarancyjnej znajdującej się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Pompa ciepła powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym, w zależności od mocy elektrycznej urządzenia wartość bezpieczników nadmiarowo-prądowych została podana w tabeli poniżej. TYP zabezpieczenia TYP pompy ciepła B16 Miniland 6GT B16 Miniland 9GT B20 Miniland 11GT B25 Miniland 14GT B32 Miniland 17GT B32 Miniland 20GT Widok centrali sterującej po zdjęciu obudowy przedniej pompy ciepła Listwa zaciskowa X1-X6 B2 Centrala R R B1 S1 T1 S2 S3 Zasilanie sprężarki 4 x 2,5mm Zasilanie grzałek 5 x 4 mm Rys. 12 Schemat elektryczny 17

18 Widok listwy zaciskowej Opis: - złaczki 1-6 są to wejście sterujące pracą pompy ciepła do których nie wolno podłaczać żadnego napięcia jedynie wolne styki przekaźnika sterującego. 1,2- styk zezwolenia na pracę ( fabryczna nastawa zworka, po usunięciu zworki pompa automatycznie przestaje pracować, blokada ) 3,4 - po zwarciu wejść następuje blokada obiegu C.O. 5,6 po zwarciu wejść następuje blokada realizacji c.w.u ( np. praca solara ) L,N wyjście napięciowe do podłączenia zaworu 3 drożnego do rozdzielenia obiegu co i c.w.u ( podczas realizacji c.w.u na zacisku pojawia się napięcie 230V) PE L N Zezw. na pracę Blokada c.o. Blokada c.w.u. Obieg c.w.u pompa lub zawór 3 drożny z samopowrotem 230V Nie podłączać napięcia! Rys. 13 Schemat podłączenia górnego źródła 18

19 Schemat elektryczny pompy ciepła New Miniland GT Rysunek 1 Pompa ciepła New Miniland GT +cw Inwestor Opracował Sprawdził Projektant Data: Rys. 14 Schemat elektryczny 19

20 Schemat podłączenia elementów sterujących pompą ciepła. Rysunek 2 Pompa ciepła New Miniland GT +cw Inwestor Opracował Sprawdził Projektant Data: Rys. 15 Schemat elektryczny sterowania 20

21 Rury Frigotec DIN DIN Przykładowy schemat obiegu chłodniczego pompy ciepła Miniland 9 GT Rys. 16 Schemat obiegu chłodniczego 21

22 Należy zastosować filtr na zasilaniu skrapalacza i parownika!!! Rury Frigotec DIN DIN1797 Lut twardy LAg5P 1" GZ 1" GZ 1.8. Schematy hydrauliczne Schemat przepływu wody kotłowej przez skraplacz pompy ciepła Nie wolno uruchamiać pompy ciepła bez dokładnie odpowietrzonej instalacji górnego źródła gdyż grozi to uszkodzeniem grzałek i utratą gwarancji!!! Rys. 17 Schemat hydrauliczny 22

23 B80/TH34 1" GZ 1" GZ 1" GZ 1" GZ T dz UPSO 25/ OCu 28mm WILO 1" GZ B25/TH34 WILO UPSO 25/ x4kWh OCu 28mm T gz Czujnik temperatury Tgz należy zamontować na powrocie obiegu C.O Czujnik temperatury Tdz należy zamontować na wlocie obiegu solanki Rozmieszczenie skraplacza oraz parowacza w pompie ciepła Rys. 18 Schemat rozmieszczenia elementów pompy ciepła 23

24 1.9. Krzywa grzewcza W celu optymalnego użytkowania pompy ciepła krzywa grzewcza lub temperatura na wyjściu górnego źródła w całym okresie eksploatacji pompy ciepła powinna być ustawiona możliwe jak najniżej i dopasowana do obiektu. Poniżej przykładowe nastawy krzywej grzewczej które gwarantuja najniższe koszty eksploatacji pompy ciepła. Jeżeli istniejący system grzewczy jest wyposażony tylko w grzejniki będzie to skutkowało wyższymi rachunkami za ogrzewanie w porównaniu do systemu podłogowego o ok. 25%. Krzywa grzewcza T [C.O.] Tmax C.O. T [zewnętrzna] Rys. 19 Krzywa grzewcza Nastawy krzywej grzania : Temp. zewnętrzna Nastawa podłogowe Nastawa grzejniki +10ºC 22ºC 30ºC 0ºC 24ºC 40ºC -10ºC 27ºC 42ºC -20ºC 30ºC 47ºC 24

25 COP Wykres sprawności Współczynnik sprawności COP 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Copeland ZH26 2 1,5 1 0,5 0 41,2 43, ,6 49,4 50,1 50,9 Temperatura GZ Rys. 20 Wykres sprawności Tdz stała = 4C na wejściu do pompy ciepła Jak widać na rysunku powyżej wzrost temperatury górnego źródła powoduje znaczący spadek współczynnika COP ( wydajności urządzenia) co skutkuje wzrostem rachunku za grzewanie, najlepszym sposobem na optymalna pracę całego urządzenia jest projekt oraz przemyślana konstrukcja systemu górnego źródła. 25

26 1.11. Specyfikacja pompy ciepła 6 11kW MODEL NEW MINILAND 6 kw 9 kw 11 kw Wydajność cieplna przy kw 6,84 9,63 11,05 B0/W35* Pobór mocy elektrycznej kw 1,67 2,21 2,57 Wydajność cieplna przy kw 6,22 8,87 9,91 B0/W45 * Minimalny przepływ nośnika przez skraplacz (źródło górne) m³/h 0,75 0,81 1,08 Zalecany przepływ nośnika przez skraplacz (źródło górne) m³/h 1,4 1,6 1,8 Minimalny przepływ nośnika przez parownik (źródło dolne) m³/h 1,4 1,5 1,7 Zalecany przepływ nośnika przez parownik (źródło dolne) m³/h 1,6 1,79 2,1 Maksymalne ciśnienie w bar 6 instalacji górnego źródła Maksymalne ciśnienie w bar 2,5 instalacji dolnego źródła Maksymalna temperatura C 60 C górnego źródła Zakres pracy temperatur C -5 / + 20 C dolnego źródła Pompa obiegowa górnego źródła Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Pompa obiegowa górnego źródła(wyposażenie standardowe) *(w zależności od rodzaju dolnego źródła na zamówienie) TYP sprężarki Czynnik chłodniczy UPS 15/55 Wyposażenie standardowe UPS 25/65 lub *(UPS 25/80) UPS 25/65 Wyposażenie standardowe UPS 25/65 lub *(UPS 25/80) Wyposażenie standardowe UPS 25/65 Wyposażenie standardowe UPS 25/80 lub *(UPS 25/80) Copeland /Scroll R407C Masa czynnika kg 1,9 1,9 2 Króćce przyłączeniowe GZ źródło górne Cu Króćce przyłączeniowe GZ źródło dolne Cu Centrala sterujaca Compit R420 (na życzenie klienta) Kolor obudowy Srebrny * Zgodnie z europejską normą EN 255 ( B0 temperatura medium na wlocie do pompy ciepła, W35 temperatura medium na wyjściu z pompy ciepła ) 26

27 1.12. Specyfikacja pompy ciepła 14 20kW MODEL NEW MINILAND 14 kw 17 kw 20kW Wydajność cieplna przy kw 13,60 16,25 20,4 B0/W35* Pobór mocy elektrycznej kw 3,12 3,69 5,00 Wydajność cieplna przy kw 12,65 15,8 18,8 B0/W45 * Minimalny przepływ nośnika 1,8 2,2 przez skraplacz (źródło górne) m³/h 1,3 Zalecany przepływ nośnika 2,6 2,8 przez skraplacz (źródło górne) m³/h 2,4 Minimalny przepływ nośnika 2,5 2,8 przez parownik (źródło dolne) m³/h 2,3 Zalecany przepływ nośnika 2,8 3 przez parownik (źródło dolne) m³/h 2,75 Maksymalne ciśnienie w bar 6 instalacji górnego źródła Maksymalne ciśnienie w bar 2.5 instalacji dolnego źródła Maksymalna temperatura C 60 C górnego źródła Zakres pracy temperatur C -5/ + 20 C dolnego źródła Pompa obiegowa górnego źródła Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Pompa obiegowa dolnego źródła(wyposażenie standardowe) *(w zależności od rodzaju dolnego źródła na zamówienie) TYP sprężarki Czynnik chłodniczy UPS 25/80 Wyposażenie standardowe UPS 25/80 lub *(UPS 25/80) UPS 25/80 Wyposażenie standardowe UPS 25/80 lub *(UPS 32/100) Wyposażenie standardowe UPS 25/80 Wyposażenie standardowe UPS 32/100 lub *(UPS 32/100) Copeland /Scroll R407C Masa czynnika kg 2,1 2,4 2,9 Króćce przyłączeniowe GZ źródło górne Cu Króćce przyłączeniowe GZ źródło dolne Cu Centrala sterujaca Compit R420 (na życzenie klienta) Kolor obudowy Srebrny * Zgodnie z europejską normą EN 255 ( B0 temperatura medium na wlocie do pompy ciepła, W35 temperatura medium na wyjściu z pompy ciepła ) 27

28 1.13. Konserwacja pompy ciepła i systemu grzewczego Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga konserwacji. Zalecana jest coroczna kontrola stanu instalacji (ciśnień roboczych, odpowietrzenia, pracy pomp obiegowych itp.) oraz kontrola parametrów eksploatacyjnych systemu grzewczego, dokonana przez autoryzowany serwis GALMET. Charakterystyki pomp obiegowych Pompa obiegowa do c.w.u. Pompa górnego źródła 28

29 Pompa dolnego źródła 29

30 UPS 25/65 30

31 2. Pompa ciepła ziemia-woda NewMiniLand Compact GT Pompa ciepła w systemie solanka woda wyposażona w zasobnik do cwu o pojemności 190l. Rys. 21 Pompa NewMiniLand Compact GT Typ Compact 6 Compact 9 Compact 11 Moc grzewcza kw 6,84 9,63 11,05 Pobór mocy kw 1,67 2,21 2,57 COP 4,31 4,36 4,31 Sprężarka Copeland scroll ZH Czynnik R407C chłodniczy Napięcie V 400V 400V 400V 31

32 2.1. Rozmieszczenie elementów w pompie ciepła Rys. 22 Rozmieszczenie elementów pompy ciepła Pompa ciepła wyposażona jest w zasobnik c.w.u. który stanowi integralna część konstrukcji pompy ciepła, urządzenie stanowi praktycznie cały węzeł cieplny i dzięki kompaktowej konstrukcji potrzebuje minimalnej powierzchni pod zabudowę. Urządzenie przeznaczone zarówno do obiektów nowobudowanych jak i termo modernizowanych. 32

33 Rys. 23 Widok wewnętrzny pompy ciepła 2.2. Montaż pompy ciepła Należy zamontować pompę ciepła w pomieszczeniu tak jak na rys. poniżej, zostawiając wolną przestrzeń od bocznych ścian min 60 cm w celu późniejszego serwisowania i przeglądów urządzenia GALMET POMPY CIEPŁA Min 60 cm Min 60 cm Rys.24. Usytuowanie pompy ciepła W celu bezpiecznego i wygodnego montażu pompy ciepła, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Za wady powstałe w skutek błędnego podłączenia oraz niezgodnego użytkowania pompy ciepła z jej przeznaczeniem producent nie ponosi odpowiedzialności, a urządzenie traci gwarancję. 33

34 2.3. Montaż dolnego źródła pompy ciepła O poprawnym działaniu pompy ciepła decyduję odpowiednio zmontowany i dobrany dolny wymiennik ciepła. W celu odpowiedniego dobrania dolnego źródła należy skontaktować się z producentem urządzenia. Wymiennik wykonujemy z rur PEHD 32/3mm lub większych i łączymy w pętle nie dłuższe niż 100 mb. Kolektor poziomy Rys poprawnie wykonanego dolnego wymiennika. Rury (PEHD 32/3 mm) kolektora ziemnego Podłoże przygotowane z piasku lub sypkiej ziemii Rys. 25. Ułożenie rur w wykopie oraz rozmieszczenie pętli wymiennika poziomego Tabela przedstawiająca średnią wydajność z mb rury ułożonej w kolektorze poziomym Rodzaj ziemi Gleba sucha (piasek) Gleba wilgotna (glina) Gleba mokra (gliniasta) Wysoki poziom wód powierzchniowych Średnia wydajność energetyczna W mb rury W mb rury W mb rury 34

Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA

Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA * opłata za 1 min. połączenia jak za 1 jedn. taryfową (infolinia obsługuje jedynie połącz. z tel. stacjonarnymi) Pompa ciepła ziemia-woda NewMiniLand Compact

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

3. Pompa ciepła powietrze woda EasyAir 2GT

3. Pompa ciepła powietrze woda EasyAir 2GT 3. Pompa ciepła powietrze woda EasyAir 2GT 35 3.1. Eksploatacja i obsługa Pompa ciepła EASY AIR 2 GT jest to powietrzno wodna pompa ciepła umożliwiająca przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla max 6 osobowej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna pompa ciepła

Nowoczesna pompa ciepła Nowoczesna pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/5) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem

Bardziej szczegółowo

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Charakterystyka ogólna Pompa ciepła Serii HP to nowoczesne urządzenie służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPY CIEPŁA grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPA CIEPŁA EKOLOGICZNE GRZANIE CO TO JEST POMPA CIEPŁA? ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA Pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. katalog 2/2013. systemy słoneczne pompy ciepła. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia

Energia odnawialna. katalog 2/2013. systemy słoneczne pompy ciepła. Systemy grzewcze. technologicznie doskonałe 30 lat doświadczenia Systemy grzewcze technologicznie doskonałe 0 lat doświadczenia Energia odnawialna systemy słoneczne pompy ciepła katalog /0 Polskie systemy grzewcze www.galmet.com.pl % dotacji na solary dotacja dowzięcia!

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne pomp ciepła

Dane techniczne pomp ciepła Dane techniczne pomp ciepła TYP-oznaczenie PSPC-06ZE PSPC-08ZE PSPC-09ZE PSPC-10ZE PSPC-13ZE PSPC-16ZE PSPC-19ZE Układ chłodniczy Moc chłodnicza B5/W35 kw 3,6 4,8 5,5 6,4 7,6 10,0 11,7 Sprężarka Copeland

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła. powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT. Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji...

Pompa ciepła. powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT. Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji... Nr kat./nr fabr.... KJ... Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu. Pompa

Bardziej szczegółowo

CNC MAREK JANKOWSKI Semlin 62 83-206 Kleszczewo Tel. +48 58 333 1315 Tel. +48 516 425 266 biuro@pompymeeting.pl www.pompymeeting.

CNC MAREK JANKOWSKI Semlin 62 83-206 Kleszczewo Tel. +48 58 333 1315 Tel. +48 516 425 266 biuro@pompymeeting.pl www.pompymeeting. CNC MAREK JANKOWSKI Semlin 62 83-206 Kleszczewo Tel. +48 58 333 1315 Tel. +48 516 425 266 biuro@pompymeeting.pl www.pompymeeting.pl KATALOG PRODUKTÓW Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

S-Therm powietrzna pompa ciepła

S-Therm powietrzna pompa ciepła S-Therm powietrzna pompa ciepła Powietrze/woda - pompa ciepła powietrzna pompa ciepła W dzisiejszych czasach coraz częściej koncentrujemy się na kosztach ogrzewania biorąc pod uwagę problemy związane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA

Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA * opłata za 1 min. połączenia jak za 1 jedn. taryfową (infolinia obsługuje jedynie połącz. z tel. stacjonarnymi) Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła, to bardzo oszczędne urządzenie grzewcze, jednakże aby wykorzystać wszystkie jej walory w 100 %, trzeba pamiętać o kilku szczegółach

Pompa ciepła, to bardzo oszczędne urządzenie grzewcze, jednakże aby wykorzystać wszystkie jej walory w 100 %, trzeba pamiętać o kilku szczegółach Tanie grzanie Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę aby mogła by bezpośrednio używana do ogrzewania. Dlatego do korzystania z nieprzebranych

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

domowa pompa ciepła NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

domowa pompa ciepła NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ domowa pompa ciepła 2010 Zielona energia z powietrza Sprawność do 450% dla modeli HIGH POWER NOWOŚĆ Kompletne źródło ciepła budynków małokubaturowych ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda, woda basenowa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Badanie pomp ciepła typu woda-woda oraz solanka-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 108-111 Przestrzeń montażowa, schematy hydrauliczne

SPIS TREŚCI. 108-111 Przestrzeń montażowa, schematy hydrauliczne Pompy ciepła SPIS TREŚCI 4-5 Wprowadzenie 6-7 Koszty użytkowania 8-9 Przegląd pomp ciepła 10-11 Porównanie wydajności systemów pomp ciepła 12-51 Pompy ciepła Nabilaton 14-15 Nabilaton Mono 16-17 Nabilaton

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm plus VWS? geotherm plus VWS 62-102/3 Dlaczego geotherm plus VWS? Bo wysoki współczynnik efektywności cieplnej jest istotny. geotherm plus VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm plus VWS 62-102/3 o mocy 6 10

Bardziej szczegółowo

sprężarka typu TWIN ROTARY izolowana akustycznie i termicznie, zaawansowany system programowania z wyświetlaczem LCD,

sprężarka typu TWIN ROTARY izolowana akustycznie i termicznie, zaawansowany system programowania z wyświetlaczem LCD, ErP ri orm 3 C C A++ A+ Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. a c ji więc ej i n 201 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ Wysoka sprawno zaawansowane tec

Bardziej szczegółowo

Nowość. Przystępna pompa ciepła z Niemiec. 3 funkcje, świetne parametry. WPL 10 AC

Nowość. Przystępna pompa ciepła z Niemiec. 3 funkcje, świetne parametry. WPL 10 AC POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA Przystępna pompa ciepła z Niemiec. 3 funkcje, świetne parametry. WPL 10 AC 6 wyjątkowych zestawów Bogate wyposażenie dodatkowe 3 funkcje w 1 urządzeniu! Nowość 2013 0 7 2013

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH GWARANCJA SZCZELNOŚCI - SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM model dane techniczne Dobowy regulator elektroniczny Dobowy regulator

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki Pompy ciepła Rickenbacher w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. to nowoczesne i przyjazne

Bardziej szczegółowo

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic 1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic Pompa ciepła serii WPF Basic, przystosowana do pracy w systemach solanka/woda, charakteryzuje się kompaktowym wykonaniem, do ustawienia wewnątrz budynku. W wyposażeniu standardowym

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI

Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI SERIA: Zasilanie: UKŁAD JEDNOSTEK JĘZYK: GR - R407c 50 Hz SI POLSKI Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI REWIZJA: 02/09/04 Ze względu na stałe doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Dzięki tej transakcji zaczęła tworzyć urządzenia Einsteina. blisko

Dzięki tej transakcji zaczęła tworzyć urządzenia Einsteina. blisko HISTORIA ROBUR Założona w firma Robur zajmuje się zasilanych gazem (absorpcyjnych) instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. roku kupiła firmę Servel, która należała do grupy W Electrolux, od lat 60-tych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła TYPU POWIETRZE - WODA. TnG Air Inverter

Pompa ciepła TYPU POWIETRZE - WODA. TnG Air Inverter Pompa ciepła TYPU POWIETRZE - WODA 2011 TnG Air Inverter POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Przyszłość należy do ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania Technologia przyjazna dla środowiska, wysokie oszczędności

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

energia odnawialna systemy słoneczne pompy ciepła katalog 01/2014 www.galmet.com.pl Produkujemy w Polsce

energia odnawialna systemy słoneczne pompy ciepła katalog 01/2014 www.galmet.com.pl Produkujemy w Polsce energia odnawialna systemy słoneczne pompy ciepła katalog 01/2014 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl GALMET jest jednym z największych producentów urządzeń grzewczych w Polsce i eksporterem do ponad

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 01.01.2013r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 01.01.2013r. CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 01.01.2013r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 1.Seria pomp ciepła EXTGW glikol-woda ( gruntowe ) w 3 klasach. Nowość 2013 rok!

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Nr sprawy: CKP.272-2/D-MRPO-2/15 Tytuł projektu: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - zasada działania

Pompy ciepła - zasada działania Pompy ciepła - zasada działania Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę aby mogła być bezpośrednio używana do ogrzewania. Dlatego do

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z kotła kondensacyjnego VKS ecovit plus z wbudowanymi zestawami pompowymi do zasilania instalacji grzejnikowej i podłogowej. Kocioł zasila również zasobnik

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Pompa ciepła powietrze-woda Spectra. Instrukcja obsługi i montażu. Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji...

WZÓR. Pompa ciepła powietrze-woda Spectra. Instrukcja obsługi i montażu. Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji... Nr kat./nr fabr.... KJ... Data produkcji... technologie doskonałe Instrukcja obsługi i montażu Pompa ciepła powietrze-woda Spectra Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania

Bardziej szczegółowo

serii Compact Ustawienie wewnętrzne

serii Compact Ustawienie wewnętrzne Pompy ciepła solanka/woda serii Compact Ustawienie wewnętrzne Ocena ogólna: dobra (2,4) Testowano: 10 pomp ciepła Ocena jakości: 4 dobre, 6 zadowalających 6/2007 3 Wärme pumpen Natur bewahren Centrala

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Unikalny system odpowietrzania pompy ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji...

Nr kat./nr fabr... KJ... Data produkcji... Nr kat./nr fabr.... KJ... Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu KARTA GWARANCYJNA Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu Pompa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim!

ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim! ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim! Firma Rotex, jest niemieckim producentem zaawansowanych rozwiązań grzewczych. Dobrze rozpoznawalnym w branży zarówno na rynku niemieckim jak i w pozostałej

Bardziej szczegółowo

CENNIK KATALOGOWY. od 1 sierpnia 2015 roku

CENNIK KATALOGOWY. od 1 sierpnia 2015 roku I Elektryczne kotły wodne EKW II Elektryczne suszarki ECO Elektryczne suszarko-ogrzewacze ECOTERM III Grupy bezpieczeństwa IV Sprzęgła hydrauliczne V Kolektory rozdzielające Grupy pompowe VI Zespoły różnicowo-pompowe

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800 W zestawie HEVELIUS 220 oferujemy próżniowy kolektor słoneczny HEVELIUS SCM-20 58/1800. Wyróżniającą cechą tych kolektorów jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepła). Polega ona na podgrzewaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Meeting Pompy Ciepła Powietrze Woda CNC MAREK JANKOWSKI Semlin 62 83-206 Kleszczewo Tel. 516 425 266 biuro@pompymeeting.pl

Meeting Pompy Ciepła Powietrze Woda CNC MAREK JANKOWSKI Semlin 62 83-206 Kleszczewo Tel. 516 425 266 biuro@pompymeeting.pl Meeting Pompy Ciepła Powietrze Woda Model MD10D MD15D MD20D MD30D MD50D MDD MD100D Pobór energii (kw) 0,75 1,25 1,84 3 4,4 5,68 9,2 Moc cieplna (kw) (A20W35) 3,5 5 7 12 18 24 36 Moc chłodzenia (kw) 2,1

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Pompy ciepła

Rozdział 1 Pompy ciepła Rozdział Pompy ciepła Pompa ciepła typu powietrze/woda Logatherm WPL 2-5 Pompa ciepła do podgrzewania c.w.u. Krommler BPC pompy Buderus Technika Grzewcza ciepła Ponad 30 lat doświadczenia Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A 21464 Wydanie 26. 11. 2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1 WSTĘP... 2 1.2 RECYKLING I UTYLIZACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) * Badanie pomp ciepła typu powietrze-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013)

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) 1. Nazwa Grupy bezpieczeństwa (do instalacji C.O. oraz wody użytkowej) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ INSTALUJEMY JAKOŚĆ Altech nowa marka dla instalatora to przede wszystkim dobra jakość, łatwość montażu i bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie tych cech z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi docenią

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo