DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI"

Transkrypt

1 maj 2012 nr 5 (178)

2 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury Gminnych Przedszkoli Mistrzowie zadań tekstowych Strona 6-7 Wielki rodzinny festiwal talentów w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie Projekt Polsko Francuski Konkurs recytatorski Indywidualizacja procesu nauczania Strona 8-9 Sukces młodych filatelistów Szkoła bez przemocy Strona Złote gody w Izabelinie Zebraliśmy ponad 650 zużytych opon Gmina Izabelin w sejmie o bezpieczeństwie Strona Rozstrzygnięcie konkursu na plakat Konstytucja 3 Maja Gminna Biblioteka Publiczna Koncert Aloszy Awdiejewa Izabella Olejnik gwiazdą wieczoru Jazzowa Mozaika Jak na Broadwayu Strona Zwiastuny imprez Strona Reklamy Strona 20 Zwiastuny Okładka: XlV Izabelińskie Spotkania z Książką XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza ok. 600 gmin z całego kraju. Na początku maja ( r.) odbyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne ZGW RP. Na obrady do Poznania przyjechało ponad 300 przedstawicieli polskich samorządów. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o zmianach w organizacji systemu gospodarowania odpadami, do przeprowadzenia których zobowiązuje gminy nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Temat ten zaprezentowano na podstawie rozwiązania przyjętego w gminie Izabelin. Fot. Anna Lewandowska Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP. Wysłuchano wystąpienia prof. M. Kuleszy nt. propozycji rozwiązań legislacyjnych wprowadzających systemowe wsparcie dla gmin, które borykają się z problemami wynikającymi z usytuowania na ich terenach obszarów chronionych tj. np. Parki Narodowe. Dyskutowano też nt. finansowania i realizacji zadań oświatowych oraz finansowania samorządów. - Gminy wiejskie boli brak zrozumienia przede wszystkim ze strony rządu, który przekazuje nam kolejne niedofinansowane zadania - powiedział Przewodniczący Związku Mariusz Poznański. Zgromadzenie przyjęło stanowiska: przeciwko marginalizacji rozwoju obszarów wiejskich, w sprawie funduszu modernizacji dróg lokalnych, w sprawie kontrowersyjnego podatku Janosikowego oraz nt. tworzenia przez Zarządy Województw Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. WAŻNE TELEFONY Urząd Gminy Izabelin tel POLICJA 997 tel STRAŻ POŻARNA 998 OSP Izabelin tel OSP Laski tel POGOTOWIE 999 Ośrodek Zdrowia tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska JUNIPERUS tel Gabinet Stomatologiczny PLUS tel POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 tel , tel POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji MOKRE ŁĄKI tel POGOTOWIE GAZOWE 992 POCZTA tel APTEKI: Apteka Izabelin, tel Apteka Przy Poczcie, tel Apteka Kampinoska, tel Pogotowie weterynaryjne: tel , tel Listy do Sàsiada lokalny miesi cznik bezpłatny Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodziƒska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treêçêç reklam i ogłoszeƒ; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treêciach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibà w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do koƒca ka dego miesiàca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład/druk: PROPRINT US UGI POLIGRAFICZNE, Piaseczno, ul. Armii Krajowej 2, tel /31

3 Z YCIA GMINY 3 Fot. Z archiwum Urzędu Gminy Izabelin Podczas obrad dyskutowano na temat organizacji systemu gospodarowania odpadami zgodnego z wymogami znowelizowanej niedawno Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagadnienie to szeroko omówił i przedstawił, na przykładzie przyjętego u nas rozwiązania, Witold Malarowski, wójt gminy Izabelin. Doświadczenia zebrane przez naszą gminę podczas wdrażania nowego systemu wzbudziły zainteresowanie zebranych. Uzupełnieniem dyskusji był wykład dr. Marka Golenia ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na prośbę organizatorów Zgromadzenia gmina Izabelin ustawiła w kuluarach stoisko tematyczne, przy którym przedstawiciele innych gmin mogli poznać przyjęty przez naszą gminę system gospodarowania odpadami oraz metody jakimi został wypracowany. Zainteresowanie było ogromne, przy stoisku cały czas było tłoczno a pytaniom nie było końca. Ulotki informacyjne nie wystarczyły, w naszym Urzędzie rozdzwoniły się telefony z pytaniami i prośbami o poradę w tej sprawie. Kilka gmin przysłało nawet do nas delegacje swoich pracowników, które miały za zadanie zdobycie doświadczenia na miejscu. Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorządy do wprowadzenia zmian najpóźniej do 1 lipca 2013 r. To niewiele czasu zważywszy na ogrom pracy urzędniczej jaki trzeba wykonać by wszystko zostało przygotowane zgodnie z prawem (np. przetargi). Trudno się zatem dziwić, że samorządowcy tak żywo interesują się tym tematem. Gmina Izabelin jako pierwsza w Polsce wprowadziła system gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o nowe przepisy. Było to możliwe dzięki przeprowadzonemu referendum oraz konsekwencji w działaniu i dążeniu do celu. Dziś, w dobie zwiększonego zapotrzebowania na usługi firm zajmujących się odbiorem odpadów zapewne nie udało by się już nam wynegocjować tak korzystnych cen i warunków obsługi. Agnieszka Skwara Jak to możliwe, by będąc właścicielem nieruchomości nie móc nią gospodarować? Możliwe. Od ok. 40 lat w takiej sytuacji są mieszkańcy Sierakowa, wsi przeznaczonej do wykupu. Należące do nich nieruchomości znajdują się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego unikalnego rezerwatu flory i fauny. Wszyscy się zgadzają z tym, że przyrodę należy chronić, ale czy cel narodowy, jakim niewątpliwie jest ochrona przyrody, powinien być realizowany kosztem ludzkiej niedoli? Tu będzie park wielki Geneza problemów mieszkańców Sierakowa sięga 1959 r., kiedy to na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia cała wieś znalazła się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Zgodnie z podjętą przez Radę Ministrów Uchwałą nr 139/75 z dnia 18 lipca 1975 r. wieś Sieraków wraz z 60 innymi wsiami została przeznaczona do wykupu na rzecz Skarbu Państwa. Tereny te miały być przekazane na cele ochrony przyrody, inaczej mówiąc - powinny zostać oddane naturze. Decyzja ta była jak wyrok dla właścicieli położonych w Sierakowie nieruchomości. Od tej pory wstrzymywano już decyzje o inwestycjach na tym terenie. Łączna powierzchnia wsi przeznaczonej do wykupu wynosiła wówczas 368 ha (84 gospodarstwa z zabudowaniami). Realizację programu wykupu gruntów rozpoczęto w 1976 r. Do tej pory, przez ponad 40 lat istnienia KPN, wykupiono zaledwie ok. 40 siedlisk. Część z tych zabudowań została zlikwidowana a w części zakwaterowano byłych i obecnych pracowników KPN. Według danych meldunkowych z początku 2012 r. w Sierakowie na pobyt stały zameldowanych jest 341 osób, w tym 105 osób zamieszkujących w 27 budynkach wykupionych przez KPN, czyli należących do Skarbu Państwa. Pozostali mieszkańcy to właściciele położonych tam nieruchomości wraz z rodzinami. Do dnia dzisiejszego wykup gruntów zrealizowany został w 70,38%. Obecnie do wykupu pozostało 36 gospodarstw o łącznej powierzchni 107,62 ha....a co z ludźmi? SIERAKOWSKI WĘZEŁ GORDYJSKI Sprawa mieszkańców Sierakowa jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi boryka się samorząd gminy Izabelin od początku swojego istnienia. Powstająca w 1995 r. gmina zastała ten problem jako wynikły z prowadzonej przez państwo Polskie polityki. Niestety władze gminy Izabelin nie mają w tej sprawie decydującego zdania, muszą dostosować się do obowiązującego prawa i decyzji Ministra Środowiska. Nie pozostają jednak bierne w tej sytuacji. Wszelkimi dostępnymi środkami starają się wynegocjować i uzyskać dla Sierakowa jak najwięcej. Najwłaściwszą w tych staraniach wydaje się metoda małych kroczków. W ten sposób udało się np. zmodernizować drogę prowadzącą do Sierakowa. Każde takie ustępstwo Parku na rzecz gminy wypracowywane jest w długich i trudnych negocjacjach. Sytuacja właścicieli nieruchomości położonych w Sierakowie jest trudna. Znajdują się w potrzasku przepisów i konsekwencji podejmowanych przed laty decyzji. Nie mogą nic wybudować na należących do nich ziemiach a od momentu wygaśnięcia starego planu zagospodarowania przestrzennego borykają się z dużymi problemami nawet przy remontach domów, w których mieszkają. Czemu Sierakowianie nie godzą się na sprzedaż i nie osiedlają gdzie indziej? Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Wydaje się, że poza względami emocjonalnymi, najważniejsza jest tu kwestia ekonomiczna. Proponowane im przez KPN pieniądze są, w ich odczuciu, zbyt małe, często niewystarczające na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych danej

4 4 Z YCIA GMINY rodziny bądź na odtworzenie danej nieruchomości w innym miejscu. Wartość nieruchomości w Sierakowie jest zaniżana ze względu na ograniczenia jakim podlegają. Wydaje się, że wielu Sierakowian jest zdecydowanych sprzedać swoje domy Parkowi, gdyby zaproponowano im wyższe stawki. Jednak skoro takich propozycji nie ma, żądają przywrócenia im pełni praw do posiadanej własności, chcą mieszkać w Sierakowie, rozbudowywać swoje domy, zabezpieczyć przyszłość swoim dzieciom. Połowiczne rozwiązania ich nie interesują. Poczucie doznanej krzywdy jest w tych ludziach ogromne. Popadli w niedolę z winy polityki prowadzonej przez państwo Polskie. Wielu z nich kocha Sieraków i nie wyobraża sobie mieszkać gdzie indziej. A co z mieszkańcami zameldowanymi w budynkach przejętych przez Park? Na początku 2012 r. Dyrektor KPN wstrzymał przedłużanie umów najmu, osobom które tam zamieszkują a nie są pracownikami Parku. Konsekwencje tej sytuacji, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 733, z późn. zm.) mogą obciążyć gminę Izabelin poprzez konieczność zapewnienia wysiedlanym ludziom lokali zamiennych. Koszty wynikające z realizacji tego zadania przewyższają możliwości budżetu naszej gminy. Poza tym gmina Izabelin nie posiada takich lokali. Na początku marca br. wójt gminy Izabelin, Witold Malarowski wystąpił pisemnie do Ministra Środowiska z prośbą o zorganizowanie spotkania poświęconego dalszym losom Sierakowa. Zwrócił uwagę na to, że zaistniała sytuacja nie jest zawiniona przez naszą gminę i zaapelował o wsparcie przy rozwiązaniu tego problemu. Odpowiedź przyszła szybko. Minister odmówił spotkania, zaproponował by kwestie sporne rozstrzygać bezpośrednio z Dyrektorem KPN. Zadeklarował też udział przedstawicieli Ministerstwa podczas ewentualnych rozmów. Poszukiwanie rozwiązań Poszukiwanie rozwiązań zaistniałej sytuacji przebiega wielowątkowo. Minione lata obfitowały w propozycje wariantów poddawanych przez władze gminy do rozpatrzenia Ministerstwu Środowiska i władzom Parku. Rada Gminy Izabelin wielokrotnie podejmowała ten temat. Gmina dba by problem mieszkańców Sierakowa nie został zepchnięty na dalszy plan. Czuwa by w żadnym akcie prawnym tworzonym przez władze KPN nie pominięto tej sprawy (tak jak np. podczas prac nad Projektem Planu Ochrony KPN na lata ). W wyniku wydłużających się negocjacji z władzami KPN coraz bardziej zaawansowane są prace nad stworzeniem projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków. Staramy się wynegocjować w rozmowach z władzami KPN, jak najwięcej korzystnych zapisów dla mieszkańców Sierakowa w tym dokumencie mówi Witold Malarowski, wójt gminy Izabelin. Proponowany przez Gminę projekt planu ma umożliwić odbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących już zabudowań. Czy taki plan zyska poparcie Parku i czy zadowoli mieszkańców? Nie wiadomo. Agnieszka Skwara Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Nasza Szkoła Podstawowa cieszy się dużym zaufaniem wśród rodziców. W poczet jej uczniów przyjmowane są dzieci zameldowane w gminie Izabelin. Obwód szkolny tej placówki pokrywa się bowiem z granicami naszej gminy. Dzieci spoza tego obwodu nie mają gwarancji przyjęcia do naszej szkoły, nawet jeżeli mają tu u nas rodzeństwo lub uczęszczały do naszych gminnych przedszkoli. W roku szkolnym 2012/2013 edukację rozpoczną dzieci urodzone w latach 2006 (sześciolatki) oraz 2005 (siedmiolatki). W Szkole Podstawowej w Izabelinie powstanie pięć nowych klas pierwszych w tym: trzy klasy siedmiolatków i dwie sześciolatków. Dyrekcja Szkoły zaprasza rodziców przyszłych pierwszaków na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 maja br. o godz w holu Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku. Szkoła Podstawowa w Izabelinie: budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5, tel. (22) , (22) , Wakacyjne dyżury Gminnych Przedszkoli Jak co roku w okresie przerwy wakacyjnej gminne przedszkola w Izabelinie i w Laskach będą pełnić dyżury. Warto już teraz zainteresować się tą sprawą i zapisać dziecko na zajęcia w odpowiednim terminie. W lipcu dyżur pełnić będzie Gminne Przedszkole w Laskach. Dzieci mają tu do dyspozycji nowoczesny budynek z kolorowo wyposażonymi salami oraz przestronny plac zabaw. Gminne Przedszkole w Laskach: tel. (22) , Gminne Przedszkole w Izabelinie przygotowuje się do dyżuru w sierpniu. Maluchy będą przebywały w pomieszczeniach przedszkolnych znajdujących się w nowej Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku. Do ich dyspozycji będzie też boisko szkolne oraz plac zabaw. W obu przedszkolach nad bezpieczeństwem maluchów będą czuwać doświadczeni opiekunowie. Gminne Przedszkole w Izabelinie: tel. (22) ,

5 Wójt gminy Izabelin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: EDUKACJA 5 Mistrzowie zadań tekstowych z województwa mazowieckiego w Izabelinie W sobotę 21 kwietnia 2012 r. zakończyła się VIII edycja wojewódzkiego konkursu matematycznego Mistrz zadań tekstowych. Tak, jak w ubiegłym roku, mieliśmy szczególnych patronów. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali bowiem: Minister Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Gmina Izabelin. Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem. Dziękujemy. W konkursowych zmaganiach rozpoczętych o godzinie 10:15 wzięło udział 209 uczniów klas 1-5 z 27 szkół podstawowych województwa mazowieckiego: SP nr 2 w Błoniu, ZSP w Borzęcinie Dużym, ZSP w Kampinosie, SP w Kazuniu Polskim, SP nr 1 w Legionowie, SP nr 2 w Legionowie, SP nr 8 w Legionowie, ZSP w Lesznie, SP w Łazach, SP nr 1 w Łomiankach, SP w Międzyborowie, SP w Nadarzynie, SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, SP nr 1 w Pruszkowie, SP w Rudzie, SP nr 2 w Sochaczewie, SP nr 3 w Sochaczewie, SP nr 4 w Sochaczewie, SP nr 7 w Sochaczewie, SP w Uniecku, SP nr 53 w Warszawie, SP nr 79 w Warszawie, SP nr 301 w Warszawie, SP nr 306 w Warszawie, SP w Zatorach, SP w Zielonce, SP w Izabelinie. Nie zmieściliśmy się w sali gimnastycznej, pisaliśmy zatem dodatkowo w pięciu innych klasach. Po godzinnym łamaniu głowy był czas na poczęstunek i relaks na seansie filmowym lub spacerze po Kampinoskim Parku Narodowym w towarzystwie opiekunów. W tym czasie nauczyciele opiekunowie finalistów, w kilkuosobowych zespołach sprawdzili prace konkursowe, wyłaniając laureatów w pięciu kategoriach wiekowych. O godzinie 13:30 rozpoczęła się najbardziej ekscytująca część spotkania ogłoszono wyniki i wręczono nagrody, których widok wywoływał zachwyt uczestników okazywany krótkim: "Ach"... Nagrody Mistrzom wręczyli: Pan Antoni Zych Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie oraz Pani Anita Fieducik Wicedyrektor Szkoły Podstawowej. Mistrzami zadań tekstowych VIII edycji wojewódzkiego konkursu zostali: Kategoria: Klasy pierwsze: I miejsce: Adam Michałowski SP nr 4 w Sochaczewie, II miejsce: Marcelina Pohl SP w Łazach, III miejsce: Mateusz Wiaderek SP nr 1 w Pruszkowie, Wyróżnienie: Rafał Pyda SP nr 8 w Legionowie, Wyróżnienie: Piotr Wolski SP nr 3 w Sochaczewie Kategoria: Klasy drugie: I miejsce: Gustaw Banak SP nr 2 w Legionowie, II miejsce: Marek Zbysiński SP nr 1 w Legionowie, III miejsce: Pola Kopka SP nr 3 w Sochaczewie, Wyróżnienie: Maria Godlewska SP nr 2 w Legionowie, Wyróżnienie: Julia Dobrzyńska SP nr 3 w Sochaczewie Kategoria: Klasy trzecie: I miejsce: Gaweł Trojanowski SP w Izabelinie, II miejsce: Jan Kowalczewski SP w Izabelinie, III miejsce: Bartłomiej Kazubski SP w Łazach, Wyróżnienie: Mateusz Gradziński SP nr 7 w Sochaczewie, Wyróżnienie: Kamil Michalak SP nr 2 w Zielonce Kategoria: Klasy czwarte: I miejsce: Bartosz Golik SP nr 301 w Warszawie, II miejsce: Mieszko Baszczak SP nr 301 w Warszawie, III miejsce: Julia Dasiewicz SP nr 7 w Sochaczewie, Wyróżnienie: Szymon Kuczalski SP nr 1 w Pruszkowie, Wyróżnienie: Jakub Ząbczyński SP nr 3 w Sochaczewie Kategoria: Klasy piąte: I miejsce: Jakub Wasilewski SP w Izabelinie, II miejsce: Krzysztof Świerczyński SP nr 2 w Zielonce, III miejsce: Aleksandra Górecka SP nr 3 w Sochaczewie, Wyróżnienie: Maria Kościan SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Wyróżnienie: Jan Wilczak SP w Międzyborowie. W tym roku nagrodami za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia były: tablety, PSP, miniwieże, książki, kubki M&M, zabawne ołówki. Wszyscy uczestnicy otrzymali także trójwymiarowe linijki, batony i słodkości oraz dyplomy udziału w rozgrywkach finałowych. Składamy ogromne podziękowania naszym sponsorom, którymi w tym roku byli: Dyrekcja Zespołu Szkół w Izabelinie, Gmina Izabelin, Rada Rodziców SP w Izabelinie, Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A., Rodzice uczniów: A. i K. Tomaszewiczowie, M. Bojarek-Binkiewicz, A. Bagińska, A. i P. Rychlikowie, A. i M. Gochniowie, D. i J. Frączakowie, M. Boczek i Z. Sujecki, E. Strzelecka, E.i P. Konarzewscy, R. Szymczak, M. Szymczak, M. Przygoda. Za ogromne wsparcie z serca dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy Panu Antoniemu Zychowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Izabelinie, Pani Anicie Fieducik Wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Barbarze Szummer Wicedyrektor d/s Kształcenia Zintegrowanego, Panu Grzegorzowi Psui Wicedyrektorowi Gimnazjum, Panu Ryszardowi Górce Wicedyrektorowi Administracyjnemu za rzeczową i merytoryczną pomoc oraz wspieranie naszych inicjatyw. Ukłony i podziękowania ślemy w kierunku nauczycieli i opiekunów finalistów, którzy tak cudownie współpracowali z nami przy sprawdzaniu prac i opiece nad uczestnikami konkursu. Wielu z nich zapowiedziało już udział w przyszłorocznej edycji... Zatem... do zobaczenia za rok!. Organizatorzy: Beata Wieczorek, Beata Brzozowska, Anna Szymczak, Anna Bykowska, Magdalena Majdańska-Kozak, Monika Morel

6 6 EDUKACJA WIELKI RODZINNY FESTIWAL TALENTÓW W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE W dniu 20 kwietnia 2012 r. po raz pierwszy w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie zorganizowany został festiwal talentów. Impreza zgromadziła nie tylko dzieci z naszego przedszkola, ale także rodziców i rodzeństwo naszych przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały cały wachlarz umiejętności i talentów: tanecznych, malarskich, aktorskich, recytatorskich, muzycznych, baletowych i gimnastycznych. Ideą przedsięwzięcia było promowanie wspólnego, twórczego spędzania czasu, a także wyłonienie talentów naszych wychowanków. Szczególne wyróżnienia zdobyli: Hania Sińska, Wiktoria Korzyńska, Weronika i Natalia Rychlik oraz Marta Kowalska. Główną nagrodę jury przyznało Julii Piołun-Noyszewskiej i jej tacie za profesjonalne wykonanie piosenki, zaś nagrodę publiczności wytańczył Rafał Skwarek z bratem Dominikiem. Dziękujemy organizatorom festiwalu nauczycielkom, pani Ani i pani Oli oraz wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania składamy pani Maryli Łukasińskiej oraz pani Karolinie Dubaniewicz za zaangażowanie i wsparcie przedszkolaków. Anna Ojrzyńska Aleksandra Dobroszkiewicz PROJEKT POLSKO FRANCUSKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE Przedszkole w Izabelinie stara się sprostać wymogom nowoczesnej edukacji, dlatego organizujemy w naszej placówce nie tylko ciekawe zajęcia, konkursy, ale i pracujemy z dziećmi metodą projektu. Jednym z najnowszych pomysłów jest nawiązanie współpracy z przedszkolem we Francji w miejscowości Chartrette. Na specjalne zaproszenie grupy Biedroneczek przyjechała do nas maskotka myszka Mimi, która opowiedziała naszym dzieciom o francuskich przedszkolach. Przywiozła ze sobą zdjęcia tamtejszego przedszkola oraz ciekawostki z życia dzieci. Z Polski do Francji pojechała maskotka łosia Gapcia, która zawiozła nowinki i pozdrowienia od naszych przedszkolaków. Biedroneczki dzieci z grupy czterolatków własnoręcznie przygotowały mapę naszej miejscowości i książeczkę o zwierzętach z Puszczy Kampinoskiej. W ramach tej inicjatywy dzieci z obydwu krajów poznają ciekawostki kulturowe, podstawowe informacje o symbolach narodowych Polski i Francji oraz tradycje związane z obchodzeniem świąt uroczystości przedszkolnych. Przedszkolaki w zorganizowanym przez wychowawczynie Tygodniu francuskim poznają najważniejsze zabytki Francji, będą miały okazję urządzić pokaz mody oraz plener malarski. Projekt uczy tolerancji, uwrażliwia na inne kultury, pozwala poznać system edukacyjny sąsiednich państw, a przede wszystkim daje dużo radości i wrażeń dzieciom, które z niecierpliwością czekają na wieści od swoich przyjaciół z Chartrette. Anna Ojrzyńska Elżbieta Romańczuk

7 EDUKACJA 7 KONKURS RECYTATORSKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE W środę 4 kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie odbył się IV Finał Konkursu Recytatorskiego Wiersze Agnieszki Frączek. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości poetki, popularyzacja literatury dziecięcej, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych oraz wspieranie działań twórczych. W konkursie wzięło udział 51 dzieci z Gminnego Przedszkola w Izabelinie. Uroczysty finał poprzedzały konkursy w grupach. Z każdej grupy przedszkolnej wybrano po troje dzieci, które zaprezentowały swoje umiejętności w obecności komisji konkursowej oraz publiczności. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć samą autorkę panią Agnieszkę Frączek, która okazała się bardzo miłą, ciepłą i wrażliwą osobą. Autorka opowiedziała dzieciom trochę o sobie i swoich wierszach, a na koniec cierpliwie rozdawała autografy. W skład Komisji Konkursowej weszli: Pani Beata Podgajna Dyrektor Gminnego Przedszkola w Izabelinie Pani Agnieszka Frączek Poetka wierszy dla dzieci Pani Małgorzata Konopka Dyrektor Gminnej Biblioteki w Izabelinie Pan Sławomir Patoka Przewodniczący Rady Rodziców Komisja przy ocenie uczestników brała pod uwagę: opanowanie pamięciowe, donośność głosu, intonację, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcami zostali: Grupa młodsza 3-4-latki: I miejsce Mikołaj Żera II miejsce Przemek Mendel III miejsce Natasza Stark Grupa starsza 5-6-latki: I miejsce Krzyś Kowalski II miejsce Staś Śnieciński III miejsce Weronika Rychlik Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody i książki z autografem pani Agnieszki Frączek, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i upominki. Wszystkim gratulujemy i życzymy przyszłych sukcesów. Dorota Kowalczyk Anna Wysocka Szkoła Podstawowa w Izabelinie uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację systemowego projektu Indywidualizacja procesu nauczania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Projekt realizowany będzie w naszej szkole od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas 1-3 uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie: u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego wsparcia. Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych, bezpłatnych zajęć aktywizujących dzieci do nauki i uwzględniających indywidualizację pracy z nimi. Obejmuje on następujące formy: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno- -przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie pracy z komputerem. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA Zajęcia te stwarzają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, pomagają usprawnić procesy psychomotoryczne istotne w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz w przezwyciężaniu innych trudności szkolnych. Uczniowie, którzy przystąpili bądź przystąpią do projektu, mają niepowtarzalną szansę udoskonalenia swoich umiejętności, poszerzenia wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce. Rekrutacja odbyła się wg opracowanego regulaminu zgodnego z wytycznymi projektu i z polityką równych szans oraz równości płci. Dodatkowo w ramach rekrutacji wśród uczniów uzdolnionych przeprowadzono testy sprawdzające poziom ich umiejętności. Rekrutacja została zaplanowana dwuetapowo. Na początku drugiego semestru roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono nabór dzieci do programu prowadzonego w bieżącym roku. W nowym roku szkolnym 2012/2013 zorganizowana zostanie ponowna rekrutacja wśród dzieci z klas pierwszych. W bieżącym roku szkolnym zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. W nowym roku szkolnym będą odbywać się raz w tygodniu. Dzieci uczą się w kilkuosobowych grupach poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza tym, co jest chyba najistotniejsze, dydaktycy bazują na tym, co potrafią dzieci, kompensują ich umiejętności jednocześnie dowartościowując uczniów. Do programu, który rozpoczął się w lutym br. przystąpiło 92 uczniów i uczennic klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Liczymy na to, że systematyczny udział w zajęciach ułatwi im osiągnąć sukces edukacyjny. Koordynator projektu Barbara Szummer

8 8 EDUKACJA SUKCES MŁODYCH FILATELISTÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZABELINIE 28 kwietnia br. w Zespole Szkół w Wielgolesie odbył się półfinał 50. Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego dla uczniów zrzeszonych w kołach Okręgu Warszawskiego PZF. Władze OW PZF reprezentowali: Prezes OW PZF Marek Topczewski i Przewodniczący Komisji Młodzieżowej OW Andrzej Dobrowolski. Obecna była także redaktor naczelna miesięcznika Filatelista Małgorzata Bykowska oraz opiekunowie kół. Uczestnicy konkursu musieli przejść test pt. Szlakiem Renesansu z zakresu wiedzy filatelistycznej i tematycznej. Podczas gdy komisja zajęła się sprawdzaniem prac, uczniowie udali się na wycieczkę autokarową. Zwiedzanie nadświdrzańskiej krainy odbywało się przy pięknej pogodzie. Uczniowie podziwiali zieleń, ciszę i spokój panujący w tej okolicy. Wycieczka częściowo biegła szlakiem serialu Ranczo. Po pobycie w Latowiczu (zachwyceni świątynią) i w Jeruzalu, udali się przez Kamionkę do Wielgolasu. Tu na uczestników wycieczki czekały kanapki, owoce i napoje oraz ciastka z miejscowej piekarni. Prawdziwą ucztę, tym razem filatelistyczną, sprawił uczniom miński filatelista Piotr Stolarczyk, dostarczając im kilogramy znaczków do zabawy. Po południu ogłoszono wyniki Konkursu. Dyplomy i nagrody wręczali: Wójt B. Świątek-Górski i przewodniczący Komisji Młodzieżowej A. Dobrowolski. Młodzież z naszej Szkoły Podstawowej w Izabelinie, pod kierunkiem Stanisławy Fadrowskiej-Adamczyk, spisała się znakomicie,osiągając najwyższe noty i zdobywając uznanie wśród rówieśników i oceniających. Pierwsze miejsce w Konkursie zajęła Alicja Kowalczuk z kl. 6. Miejsce to kwalifikuje tę młodą filatelistkę do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Finale Konkursu Filatelistycznego, który odbędzie się w Tarnowie. Drugie miejsce zajęła Sylwia Sobiecka z kl. 4. Trzecie miejsce zajęli: Małgorzata SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Koncert SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY w czerwcu tego roku 26 czerwca 2012 roku, we wtorek o w Centrum Kultury Izabelin odbędzie się długo oczekiwany przez młodzież z Zespołu Szkół w Izabelinie koncert Szanujemy się i wspieramy. Organizatorami koncertu są: Wójt Gminy Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach i Centrum Kultury Izabelin. Podczas koncertu Pan Antoni Zych dyrektor szkoły wręczy dyplomy uznania tym uczniom, którzy aktywnie włączali się do programu Szkoła bez przemocy i stawali w obronie prześladowanych uczniów w szkole. Część wybranych uczniów to byli sprawcy przemocy lub świadkowie przemocy, którzy zmienili swoje nastawienie do innych po warsztatach w ramach świetnie opracowanego programu Szkoła bez przemocy pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP. W nagrodę, we wrześniu br., wyróżnieni uczniowie wraz z młodymi artystami, którzy wystąpią na koncercie tj. chórem szkolnym pod dyrekcją Elżbiety Olejnik, zespołem muzycznym Kwiaty Św. Maksymiliana pod dyrekcją Łucji Szablewskiej-Borzykowskiej i Pawła Mazurczaka, zespołem The Red Kiss oraz uczniami liderami zaangażowanymi w organizację koncertu pojadą do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP. Młodzież będzie miała okazję spotkać się z Panią Prezydentową, zaśpiewać dla niej utwór skomponowany przez Elżbietę Olejnik nauczyciela muzyki, specjalnie na czerwcowy koncert, przekazać nagraną płytę z tego wyjątkowego dnia, zrobić sobie wspólne zdjęcie oraz zwiedzić Pałac Prezydencki. Jońca z kl. 4 i Daniel Dyjewski z kl. 4, a czwarty był Adrian Stępień z kl. 4. Dzięki hojności sponsorów nikt z uczestników nie wyjechał bez upominków. Zwycięzcy otrzymali naprawdę cenne, i nie tylko filatelistyczne, nagrody. Sponsorami konkursu byli: Urząd Gminy Latowicz, Okręg Warszawski PZF, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i piekarnia Wielgolas Z. Dąbrowskiego. Przed odjazdem Wójt Gminy Latowicz wręczył opiekunom mapy powiatu mińskiego i pamiątkowe mińskie pięciodukatówki. Wszystkim zwycięzcom oraz ich opiekunce Stanisławie Fadrowskiej-Adamczyk serdecznie gratulujemy! Podziękowania należą się też Dyrekcji Zespołu Szkół w Izabelinie, a w szczególności dyrektorowi Ryszardowi Górce za wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu naszych uczniów na Konkurs. Agnieszka Skwara Po koncercie odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz szkoły muzycznej w Laskach. Będzie można zakupić rękodzieła niewidomych dzieci z Lasek oraz skosztować słodkich wypieków przygotowanych własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Trwają intensywne próby przed koncertem W trakcie opracowywania niniejszego tekstu spotkałam się z młodymi artystami, którzy przygotowują się do występu. Zespół Szkół w Izabelinie, czwartek rano. Blisko trzydziestu uczniów pilnie ćwiczy pod okiem Elżbiety Olejnik. Za niecałą godzinę występ z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Tego dnia zrobię im zdjęcie uśmiechnięte twarze, doskonałe humory. Pytam, czy lubią śpiewać. Baaardzo odpowiadają. Co czujecie, gdy śpiewacie?. Wielką radość. Podczas koncertu

9 EDUKACJA 9 zaśpiewają repertuar dobrany przez panią Olejnik. Jeden z utworów pani Elżbieta napisała specjalnie na tę okazję. Piosenka Pani autorstwa Tylko miłość może świat odmienić zostanie zaśpiewana we wrześniu przez chórzystów w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania z Anną Komorowską Małżonką Prezydenta RP, żywo zainteresowaną naszym przedsięwzięciem. Elżbieta Olejnik: Piosenka ta powstała pod wpływem chwili podsunęła mi wenę twórczą i moje myśli skierowała na temat, który zaczyna zmieniać naszą szkolną rzeczywistość, czyli na walkę z przemocą szkolną. muzyką. Słucham i gram utwory Hydna, Mozarta, Bacha, Chopina, ale także jazz, blues, rock, hip-hop, pop, szlagiery lat tych, itd. Oskar: Uwielbiam muzykę typu metal, kojarzy mi się z akcjami filmowymi. Dominik: Interesuję się tym, co dzieje się scenach muzycznych. Mój ulubiony wokalista to Stevie Wonder, muzyka - Kabaretu Starszych Panów, z poważnej Moniuszki, Karłowicza, Schuberta. Marcin: Słucham różnych gatunków muzyki od instrumentalnych po chóralne, szlagiery ludowe, Bruno i Maks Tobiasz, The Red Kiss Elżbieta Olejnik z chórem młodzieżowym od lewej Łucja Szablewska-Borzykowska, Oskar, Maks, Marcin, Dominik -Kwiaty Św. Maksymiliana, Beata Dąbrowska Myślę, że w naszej szkole oznaki przemocy są mniej widoczne, obecnie nasi uczniowie są tego bardziej świadomi, a nauczyciele oraz pracownicy obsługi baczniej zwracają uwagę na niekontrolowane zachowania uczniów. Uważam, że akcja z pewnością przynosi pozytywne efekty. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach, środa Czekam na wykonawców zespołu Kwiaty Św. Maksymiliana w sali organowej Szkoły Muzycznej w Laskach. Wchodzą skromni, uśmiechnięci, ciepło się ze mną witają. Obok pogodne Beata Dąbrowska dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach i Łucja Szablewska-Borzykowska. Skład zespołu pięciu utalentowanych młodych ludzi: Dominik Strzelec (wokal); Maksymilian Chlewiński (fortepian); Oskar Słodkowski (gitara basowa); Damian Osiewak (perkusja); Marcin Cięszczyk (flet prosty). Grają ze sobą od kilku lat. Wizytówka muzyczna Lasek. Pracują indywidualnie ze swoimi pedagogami, zaś na wspólne muzykowanie spotykają się raz w tygodniu. Najbardziej lubią grać covery wykonawców takich jak: The Beatles, Miles Davis, Andrew Lloyd Webber, Soyka, Ryszard Rynkowski, czy muzykę z Kabaretu Starszych Panów. Pytam Czym jest dla was muzyka?. Maks: Jestem przepełniony hip-hop. Przed każdym występem czują lekką tremę, typową dla artystów. Kochają publiczność. Na pytanie O czym marzycie? wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że chcieliby rozwijać się, grać wspólne koncerty, nagrywać płyty. Marcin: Marzymy, aby pozostać w Laskach i nadal kontynuować naukę muzyki w naszej szkole. Dominik: Jeśli opuścimy Laski, nie będziemy mogli razem grać w zespole. Każdy z nas mieszka w innej części Polski, muzyka to nasza pasja. Jaki chcielibyście dać przekaz młodzieży?. Oskar: Muzyka pomaga w życiu. Dominik: Jest dla wszystkich, wygrywajcie swoje marzenia. Dyrektor Beata Dąbrowska jest bardzo oddana wychowankom szkoły. Nieustannie organizuje koncerty w Laskach, w Warszawie i okolicach oraz wyjazdy zagraniczne w celu pokazania światu możliwości muzycznych niewidomych uczniów szkoły. Moim zdaniem chłopcy reprezentują wysoki poziom artystyczny. Wychodząc naprzeciw ich marzeniom wspólnie z nauczycielami chcielibyśmy nadal z nimi pracować i pomóc im w osiągnięciu sukcesu zawodowego. W najbliższych miesiącach zespół nagra płytę promocyjną. U Maksa i Bruna Tobiaszów zespołu The Red Kiss. Piątek Dwaj bracia dwunastoletni Maks gitarzysta i dziesięcioletni Bruno perkusista. Gościnni, bardzo dobrze ułożeni. Fachowo demonstrują instrumenty, na których wspólnie ćwiczą codziennie wieczorem, po skończeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Pierwsze kroki w muzyce stawiali grając na fortepianie, Maks dodatkowo na gitarze klasycznej. Niespełna 3 lata temu założyli zespół The Red Kiss, bo chcieli grać dobrą muzykę. Maks ćwiczy na gitarze pod kierunkiem Waldemara Lewandowskiego gitarzysty jazz-rockowego, kompozytora, aranżera. Na co dzień słuchają rocka, bluesa. W przyszłości chcieliby grać na scenach muzycznych w Polsce. Sporo o was słyszałam. Jesteście laureatami prestiżowego konkursu SZKKOT organizowanego od kilku lat w Zespole Szkół w Izabelinie, graliście na koncercie charytatywnym dla małej Wiktorii, wystąpicie na kolejnych, a przede wszystkim macie świetne własne kompozycje. Maks: Dziękujemy, to miłe, ale nie nam to oceniać. Jakie macie pasje oprócz muzyki?. Bruno: W przyszłości chciałbym zdawać do szkoły aktorskiej. Maks: Interesuję się historią XX wieku i modelarstwem. Jaką myślą chcielibyście się podzielić z naszymi czytelnikami?. Maks: Ważne jest, by powrócić do pewnej wirtuozerii w muzyce, by brzmiała ona naturalnie i żeby Bruno: żeby stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Koncert Szanujemy się i wspieramy będzie znaczącym wydarzeniem dla naszej społeczności. Młodzież szkolna, ich rodzice oraz nauczyciele włożyli sporo pracy, by w szkole zminimalizować agresję i przemoc. Rzeczy na pozór niemożliwe, dzięki odrobinie ludzkiej życzliwości stały się realne. Serdecznie Państwa zapraszam. Daria Kuźniecow-Dudko koordynator programu Szkoła bez przemocy Izabelin

10 10 Z èycia GMINY ZŁOTE GODY W IZABELINIE Ponad 50 lat temu los połączył ich życie, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieli sobie sakramentalne tak. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie słowa. A nie zawsze było przecież łatwo. W ciągu tak długiego czasu zdarzały się chwile piękne i radosne, ale nie brakowało też momentów trudnych i smutnych. Ich wysiłek w budowaniu udanego małżeństwa docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyróżniając Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Niecodzienna uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin. Honorowi Jubilaci przeżyli ze sobą minimum 50 lat, a jedna para z Truskawia Państwo Lucyna i Eugeniusz Pamięta wytrwali razem nawet 56 lat. W tym roku odznaczenia otrzymały 3 pary z Truskawia, 5 par z Izabelina C, 3 pary z Lasek oraz po jednej parze z Hornówka, Izabelina B i Mościsk. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące pary małżeńskie: Państwo Jadwiga i Józef Kanarkowie, Alicja i Edmund Kołodziejek, Aldona Hanna i Jan Kwiatek, Joanna i Marian Kurzepa, Krystyna i Józef Modzelewscy, Irena Kornelia i Józef Pacholik, Lucyna i Eugeniusz Pamięta, Halina i Jan Przybysz, Anastazja i Józef Raczyńscy, Janina i Ignacy Romańscy, Teresa i Renard Ryszard Szarek, Helena i Władysław Szczepanik, Janina Barbara i Jan Antoni Wilczyńscy, Hanna Helena i Maciej Krzysztof Winiarczyk. Czternaście par małżeńskich otrzymało również od Prezydenta RP listy gratulacyjne z wyrazami uznania. Oficjalne zaproszenie na uroczystość dla wyróżnionych par oraz ich rodzin osobiście doręczyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Izabelinie Alicja Ciemiorek. Z zaproszenia skorzystali prawie wszyscy zaproszeni goście i dnia 20 kwietnia zjawili się na uroczystości, którą zorganizował Urząd Gminy. Z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego, Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski wręczył wspaniałym małżeństwom medale. Odznaczone pary otrzymały również bukiety kwiatów oraz kosze upominkowe pełne smakołyków. Na jubilatów czekał pyszny tort, szampan oraz mnóstwo innych łakoci i owoców. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również Przewodniczący Rady Gminy Izabelin Jerzy Pietrzak, Skarbnik Gminy Marta Wojtachnio GMINA IZABELIN W SEJMIE O BEZPIECZEŃSTWIE oraz proboszcz parafii w Izabelinie ks. Henryk Michalak. Jubileusz uświetnił swoją oprawą muzyczną 3-osobowy zespół, który wykonał utwory z młodzieńczych lat par małżeńskich. Na wielu twarzach pojawił się wtedy uśmiech i miłe wspomnienia, a co niektórzy nucili razem ze śpiewakiem, artystą chóru Teatru Narodowego. Uczestnicy uroczystości dobrze się bawili czego dowodem były tańce, które pokazały, że wiek nie ma znaczenia, kiedy człowiek jest młody duchem i chętny do zabawy. Wszystkim parom życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, zgodzie i miłości oraz dziękujemy za. trud włożony we wspólnie przeżyte lata, za pracę na rzecz swoich Rodzin, najbliższego otoczenia i całej naszej Gminy. Iwona Mazurek Fot. Marcin Olejnicki 24 kwietnia br. wójt gminy Izabelin Witold Malarowski spotkał się w sejmie z posłami i samorządowcami na konferencji poświęconej bezpieczeństwu gmin i powiatów okalających Warszawę. Gospodarzem spotkania była Jadwiga Zakrzewska, posłanka PO i wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej oraz Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Gościem specjalnym była wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Halina Rozpondek (z Prezydium Klubu Parlamentarnego PO). W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie większości podwarszawskich gmin. Szybko się okazało, że bez względu na budżet czy charakter gminy, jej położenie czy wielkość, główne problemy są wszędzie podobne. Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że największą bolączką samorządów jest nieprecyzyjne i niejednolicie interpretowane prawo oraz brak przepisów i rozporządzeń wykonawczych do wielu ustaw. Wskazywano na prawodawstwo, które powoduje największe problemy m.in. na zapisy Karty Nauczyciela, Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i in. Dyskusja toczyła się również wokół planów budowy nowych dróg powiatowych i krajowych. Wójt gminy Izabelin Witold Malarowski zwrócił uwagę na zapisy Ustawy Prawo wodne, które nie wska-

11 Z YCIA GMINY 11 zują precyzyjnie organu odpowiedzialnego za konserwację rowów i instalacji odwadniających np. na terenach Parków Narodowych. Na skutek różnej interpretacji tego prawa (np. przez Regionalną Izbę Obrachunkową organ nadzorujący działania władz gminy) powstaje paraliż decyzyjny i inwestycyjny, uniemożliwiający działania. Doprecyzowaniem zapisów tej Ustawy ma się niebawem zająć Parlament RP. Wójt gminy Izabelin apelował o rozważne pochylenie się nad tą sprawą. Inną ważną rzeczą, na którą zwrócił uwagę nasz wójt, były trudne do wcielenia w życie przepisy określające zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym. Spotkanie samorządowców z przedstawicielami Parlamentu RP okazało się cenne dla obu stron. Zainaugurowało planowany cykl spotkań, które od września będą organizowane raz na miesiąc. Ustalono, że ich gospodarzami będą kolejne gminy okalające Warszawę. Poseł Zakrzewska podkreśliła, że traktuje to pierwsze spotkanie jako swoistą formę konsultacji społecznych i z zainteresowaniem czeka na kolejne. Agnieszka Skwara Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stypendiów do rozdania na Mazowszu. Zawalcz o jedno z nich! Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Jagiellońska 36, Warszawa, tel. (22) , , , , adres ZEBRALIŚMY PONAD 650 ZUŻYTYCH OPON! Akcja zbiórki zużytych opon, zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Izabelin, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy gminy Izabelin nie po raz pierszy pokazują, jak ważne jest dla nich czyste i zdrowe środowisko. W wyznaczonych terminach (14 i 21 kwietnia br.) do gminnego punktu zbiórki przyjeżdżali całymi rodzinami. To dobry przykład dla młodego pokolenia, bo czym skorupka za młodu... Do zorganizowanego na parkingu przy Urzędzie Gminy punktu zbiórki dostarczono ponad 650 opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych. Za ich oddanie nie trzeba było płacić. Wszystkie te odpady zostały wywiezione z gminy Izabelin i przetworzone we właściwy, niezagrażający środowisku sposób. Możemy być pewni, że nie trafią na dzikie wysypiska w lesie. Sukces akcji nie pozostaje bez echa. Urząd Gminy niebawem zorganizuje kolejne zbiórki odpadów tego rodzaju. Terminy przyszłych akcji zbierania zużytych opon zostaną opublikowane w Internecie na stronie oraz na łamach Listów do Sąsiada. Agnieszka Skwara Fot. Anna Lewandowska

12 12 Z èycia GMINY ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT KONSTYTUCJA 3 MAJA Centrum Kultury Izabelin zainicjowało w naszej gminie Święto Plakatu, w ramach którego ogłoszone zostały dwa konkursy na plakat: z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Patronat nad konkursami objęli: Pani Lidia Ujazdowska. a troje z klasy III b ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie: - Emilia Tomczak Stasiak - Szymon Kałużny - Anna Ujazdowska 25 kwietnia minął czas nadsyłania prac na drugi z konkursów. Wzięło w nim udział siedmioro uczestników: czworo z Gimnazjum Publicznego nr 73 im. Jerzego H. Wagnera w Warszawie: - Magdalena Beta - Aleksandra Tomaszek - Julia Jarzyna - Stanisław Dmowski Przyznano po jednej nagrodzie w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii starszej zwyciężył Stanisław Dmowski, a w młodszej: Emilia Tomczak-Stasiak. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace można zobaczyć w holu Centrum Kultury Izabelin. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA zaprasza na wystawę prac pana Marcina Niziurskiego. Obrazy można oglądać od 14 maja do 11 czerwca 2012 w godzinach otwarcia Biblioteki. MARCIN NIZIURSKI Urodził się w 1950 roku w Warszawie. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową robił w zakresie grafiki artystycznej (pracownia technik metalowych prof. Andrzeja Rudzińskiego). Jest autorem stu kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w Polsce, państwach europejskich (m.in. w Austrii, Niemczech, Holandii, Francji, Szwecji, Szwajcarii), Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii, a także pomysłodawcą oraz organizatorem wielu wystaw zbiorowych, plenerów, artystycznych wydarzeń interdyscyplinarnych. Jego obrazy olejne, akrylowe, rysunki piórkiem, grafiki, kompozycje przestrzenne znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach na wszystkich zaludnionych kontynentach. Pierwszą publikacją Marcina Niziurskiego w formie książkowej był zbiór krótkich utworów prozą Ja (1994 r.), towarzyszący wystawom malarskim jako swoisty autorski komentarz do obrazów. Następnie ukazały się drukiem: zbiór opowiadań Dobry Kamień zbiór miniatur prozą Lasy przydomowe satyryczna powieść Wszechświat o konieczności posiadania marzeń pierwsza książka wierszy Stany lotne powieść Przedświaty o alienacji jednostki i potrzebie wolności druga książka wierszy W nawiasie zbiór utworów rozproszonych Varia, czyli poduszkowy przegląd pojęć zapiski dzień po dniu Rok przestępny zapiski dzień po dniu Rok przystępny zbiór krótkich form prozatorskich Złoto Wysowej wybory opowiadań inspirowanych Karpatami i Małopolską Kolbuszowa, Wysowskie, Karpackie. Sporadycznie zajmuje się krytyką artystyczną oraz publicystyką turystycznokrajoznawczą. 3 czerwca 2012 (niedziela), W czasie Izabelińskich Spotkań z Książką, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA zaprasza Czytelników w godz UWAGA! Informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie zamknięta w soboty. Czytelnicy, którzy wypożyczają książki tylko w te dni, proszeni są o kontakt. Z POWOŁANIA JESTEM BŁAZNEM KONCERT ALOSZY AWDIEJEWA W piątek, 27 kwietnia, o godz. 20 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin wystąpił Alosza Awdiejew znany i lubiany aktor, piosenkarz, językoznawca, nauczyciel akademicki, artysta legendarnej Piwnicy pod Baranami, niezrównany opowiadacz dowcipów. Sam mówi o sobie i swojej twórczości tak: z powołania jestem błaznem i uważam, że jest to bardzo ważna profesja rozśmieszyć człowieka, to znaczy przywrócić go do życia śmiech jest furtką, która otwiera najlepsze strony osobowości piosenki, które śpiewam, mieszczą w sobie niejako trzy elementy: cygańskość, rosyjskość i swingowani próbuję nowej formuły rozmów z publicznością, usiłuję zawsze zniszczyć dystans między artystą a widzami. Nie cierpię estradowych marionetek Tak też pokazał się izabelińskiej publiczności. Na scenie królowały ballady rosyjskie, cygańskie, ukraińskie i w języku jidysz. Usłyszeliśmy przeboje z albumów: Najpiękniejsze piosenki rosyjskie, 45xAlosza Awdiejew Kolekcja Bardów, Alosza Awdiejew w repertuarze żydowskim. Piosenki rubaszne, refleksyjne, wzruszające. Artysta wtrącał mnóstwo zabawnych komentarzy satyrycznych, odnoszących się do obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. Przede wszystkim jednak skłaniał publiczność do chwili namysłu i zadumy nad wartościami tego świata. Publiczność dziękowała artyście oklaskami na stojąco. A po koncercie niemal wszyscy ustawili się w długiej kolejce by kupić płyty i zdobyć pamiątkowy autograf. Beata Jagodzińska Fot. Janusz Marciniak

13 Piątkowe popołudnie w Centrum Kultury Izabelin (11 maja 2012) upłynęło na spotkaniu z gwiazdą, Koncert Karoliny Brodniewicz z zespołem To nie był koncert dla osób, które w muzyce satysfakcjonuje prosta, wpadająca w ucho melodia i nieskomplikowane metrum. W piątek, 11 maja 2012, Karolina Brodniewicz zaprezentowała izabelińskiej publiczności projekt jazzowo-ambientowy Musaic, skierowany do miłośników muzyki, w której się coś dzieje, nasyconej emocjami i uczuciami. Doświadczyliśmy całej gamy, a właściwie mozaiki nastrojów nie brakowało mocniejszego uderzenia, ale dominowały utwory spokojne, rzewne i nostalgiczne. Już same tytuły wprowadzały słuchaczy w baśniową, oniryczną atmosferę: Dźwięki deszczu, Mgła, Demony Jednak, wbrew tytułom, były to utwory raczej pogodne. Artystka, choć ma korzenie jazzowe, odeszła tym razem od Koncert Musicalowy IZABELLA OLEJNIK GWIAZDĄ WIECZORU JAZZOWA MOZAIKA tradycyjnych standardów na rzecz ilustracyjności, plam dźwiękowych, operowania barwą A pomagał jej w tym zespół w nietypowym, klasyczno-jazzowym, składzie: klasyczny kwartet smyczkowy oraz bas, perkusja i instrumenty klawiszowe. Do tego oczywiście puzon w dłoniach liderki zespołu oraz improwizujący wokal, przykuwający uwagę niezwykle ciepłą barwą. Karolina Brodniewicz z dużą swobodą i uśmiechem poprowadziła koncert, od razu nawiązując przyjazny kontakt z publicznością. Zaprezentowała przede wszystkim utwory ze swojej płyty Inny świat. JAK NA BROADWAYU Roztańczone, rozśpiewane to tytuł koncertu musicalowego, który odbył się w Centrum Kultury Izabelin w sobotę 12 maja I rzeczywiście było tak, jak zapowiadał tytuł. Młodzi wykonawcy uczniowie Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. K. Komedy w Warszawie nie tylko fantastycznie śpiewali, ale również tańczyli. Cały koncert przygotowany był bardzo profesjonalnie niemal do każdego utworu zrobiona była jakaś choreografia, często z rekwizytami. Wykonawcy wielokrotnie przebierali się, dopasowując stroje do treści piosenek. A piosenki były niezwykle różnorodne na scenie pojawiali się m.in. barwni hipisi z musicalu Hair, seksowne więźniarki z Chicago i kolorowa amerykańska młodzież z Grease. Wokaliści śpiewali solo lub w małych zespołach, ale w wielu piosenkach pojawiał się na scenie cały 30-osobowy chór. A towarzyszył im zespół złożony z profesjonalnych muzyków. Młodzi artyści wzruszali i bawili. Choć na początku nieco zdenerwowani, szybko poczuli się swobodnie i widać było, że to co robią, sprawia im wielką frajdę. Ich radość udzieliła się publiczności, która żywo reagowała na to, co działo się na scenie, a na koniec nagrodziła występujących gorącym aplauzem i owacjami na stojąco. Magdalena Ptaszyńska nauczycielka śpiewu, która przygotowała wokalnie swoich podopiecznych i Angelika Wolman dyrektor szkoły miały w oczach autentyczne łzy wzruszenia, widząc tak ciepłe przyjęcie. Zresztą nie tylko one. Był to już kolejny występ uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. K. Komedy w naszym Centrum. Cieszymy się, że możemy wspierać młode talenty, dostarczając jednocześnie rozrywki naszym mieszkańcom. Karolina Dubaniewicz Z èycia GMINY 13 które poprowadził dziennikarz Polskiego Radia Marian Dachniewski. Gwiazdą wieczoru była zgrabna brunetka Izabella Olejnik kobieta wulkan o niespożytej energii, z ogromną radością życia i otwartością na ludzi. Aktorka teatralna i telewizyjna, wokalistka (mezzosopran), Bellissima z Kabaretu Olgi Lipińskiej, żona z 40-letnim stażem, szczęśliwa matka. Aktorka zaczynała swoją karierę jako młoda dziewczyna w Teatrze STS w Warszawie, grała też w T. Rozmaitości, T. Komedia, T. Dramatycznym, a od 1997 roku gra w Teatrze Syrena w Warszawie. Ostatnio jedną z głównych ról zagrała w przedstawieniu Dziewczyny z kalendarza w Teatrze Komedia. Współpracowała ze Stanisławem Tymem, Agnieszką Osiecką, Andrzejem Jareckim czy Janem Kobuszewskim. Jako aktorka filmowa zagrała niezapomniane role w kultowych polskich filmach, takich jak m.in. : Miś, O7 zgłoś się, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, Plebania, czy 39 i pół. Wyśpiewała też wiele recitali. O sobie powiedziała, że ma predyspozycje komediowe, ale chciałaby też wykorzystać umiejętności dramatyczne. Jest perfekcyjna we wszystkim co robi, a robi dużo, bo oprócz pracy ma też inne swoje pasje m.in. jazdę konną, narty, grę na fortepianie, siatkówkę. Z radością i pokorą podchodzi do życia, lubi zwierzęta, ale nie znosi pracować w ogródku. Umie pokazać pazurki, kiedy trzeba zawalczyć o własne zdanie lub o coś dla niej ważnego. Gdy dopada ją depresja cieszy się, bo wie, że z dołu będzie się wspinać na sam szczyt. Wtedy medytuje, modli się i świadomie oddycha. Optymistycznie patrzy w przyszłość, nie daje się przygnieść negatywnym myślom, ucieka od złych ludzi. Podczas spotkania zaśpiewała kilka piosenek m.in. smutną piosenkę z tekstem Agnieszki Osieckiej pt. Ulica japońskiej wiśni, a także á capella Ja nie chcę za inteligenta iść, w której wykorzystała cały kunszt aktorski, walory swojej kobiecości i ogromne poczucie humoru. Półtoragodzinne spotkanie upłynęło bardzo szybko, w miłej pełnej ciepła atmosferze. Iwona Mazurek My też podczas koncertu znaleźliśmy się na chwilę w innym świecie świecie pięknej muzyki. Karolina Dubaniewicz

14 14 ZWIASTUN IMPREZ

15 ZWIASTUN IMPREZ 15 W najbliższym czasie: Koncert jubileuszowy z okazji 5 - lecia Centrum Kultury Izabelin r., godz Spotkanie z gwiazdą Bogusław Kaczyński r., godz Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie ma zaszczyt zaprosić w dniu 3.VI.2012 w godz na IV PRZEGLĄD TWÓRCÓW LUDOWYCH dla P.W.Z do CHATY KAMPINOSKIEJ w Granicy / teren Kampinoskiego Parku Narodowego/ Romana Borecka gmina Kampinos Już 4 lata cieszymy się Waszym zaufaniem spełniając wakacyjne marzenia Zapraszamy do biura TRAVEL-OK UL. 3 MAJA 82A IZABELIN pon-pt 13-19, sobota tel , FACEBOOK

16 16 REKLAMY ZWALCZANIE KOMARÓW Pielęgnacja ogrodów, koszenie trawników i inne Tel

17 Miejsce na Twoją reklamę tel. (22) REKLAMY 17

18 18 REKLAMY Przedszkole Radosny Domek Pod Sosnami BIURO RACHUNKOWE PRZYJAZNA KSI GOWOÂå Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac ul. Przyłuskiego 5, Izabelin Tel Zapraszamy dzieci od 2 do 6 lat ul. Poziomkowa 10, Hornówek/Izabelin Tel PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50% pon-pt: sobota Izabelin, ul. Kościuszki 14, , Wyprzedaż zimowa Biuro Usług Księgowych KODA Agnieszka Kopeć ul. Pietkiewicza 25, Izabelin. Tel Profesjonalna obsługa firm. Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS Gabinet Stomatologiczny Klaudiusz Maroszyński Lekarz dentysta Izabelin ul. Siemiradzkiego 6a Tel

19 REKLAMY 19 Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych: - laserowe operacje ylaków, - skleroterapia, - klasyczne zabiegi usuwania ylaków. Dermatologia lecznicza i kosmetyczna: - laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwieƒ, - likwidacja przebarwieƒ, - rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni, - zabiegi Retises CT, - kosmeceutyki, peelingi. Szeroki zakres badaƒ USG-Doppler. Specjalne pakiety promocyjne na zabiegidermatologii estetycznej. Sprzeda produktów uciskowych (poƒczochy, rajstopy, r kawy). Zadzwoƒ: lub NZOZ Klinika w Klaudynie ul. K. Kurpiƒskiego 15, Klaudyn PIEL GNACJA I ÂCINANIE DRZEW, OGRODY TEL , ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR mgr in. Dorota CieÊlak tel ,

20

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 nr 4(214)

marzec 2015 nr 4(214) marzec 2015 nr 4(214) Jerzy Pietrzak Izabelińczyk Roku 2014 2 W NUMERZE Drodzy Mieszkańcy gminy Izabelin Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dobro dziecka

Najważniejsze dobro dziecka nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 www.tygodniksanocki.eu PISMO SAMORZĄDOWE NR 19 (913) Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7% CZAS MATUR 5 RUSZ SIĘ, DNI SANOKA! Rozpoczął się gorący okres dla maturzystów. Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo