O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:"

Transkrypt

1 KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/ /3. udziału 2/33 części we współwłasności nieruchomości lokalowej lokalu niemieszkalnego - garażu G14, z którym związane jest prawo do użytkowania dwóch miejsc postojowych. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/ /6. Ww. księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych. WŁAŚCICIEL LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIEL LOKALU NIEMIESZKALNEGO (GARAŻU): Jaromir Antoni Pichowski s. Bronisława i Jadwigi AUTOR:

2 Kraków, 7 kwietnia 2014r. WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻENIA: Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (Protokoły z badania KW z dnia r. szczegółowy protokół załączono do opracowania) KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Kondygnacja: 3 Powierzchnia: 84,62m 2 Pomieszczenia: pokój dzienny, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, garderoba Przynależności: komórka lokatorska nr 37 o pow. 4,54m 2 Nieruchomości lokalowe lokal mieszkalny oraz lokal niemieszkalny tj. garaż Węgrzce ul. Forteczna 35 gmina Zielonki Węgrzce Prawo własności KR1P/ /3 dl lokalu mieszkalnego KR1P/ /6 dla lokalu niemieszkalnego, tj. garażu Właściciel lokalu mieszkalnego oraz współwłaściciel lokalu garażowego: Jaromir Antoni Pichowski s. Bronisława i Jadwigi UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju skąd dostępne pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem. STANDARD WYKOŃCZENIA I STAN TECHNICZNY Lokal w stanie tzw. deweloperskim tj. do wykończenia. Podłogi: wylewki bez okładzin. Ściany: tynki bez okładzin. Stolarka okienna zespolona drewniana. Stolarka drzwiowa: zamontowane drzwi wejściowe; brak drzwi wewnętrznych. Zamontowany piec gazowy oraz grzejniki. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.w.u., c.o. i teletechniczną. MOŻLIWOŚĆ I WARUNKI DALSZEGO UŻYTKOWANIA: Lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi. Sposób użytkowania jako mieszkalny jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem lokalu pod warunkiem wykończenia lokalu oraz prowadzenia prawidłowej polityki zapobiegawczo - remontowej. STAN TECHNICZNO UŻYTKOWY LOKALU NIEMIESZKALNEGO GARAŻU: Garaż usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Garaż wielostanowiskowy, na podłodze kostka brukowa, ściany pomalowane farbami. CEL WYCENY: określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego oraz wartości udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej lokalu niemieszkalnego tj. garażu wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb postępowania komorniczego egzekucji z nieruchomości.

3 WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOSCI: Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny nr 37 położony w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35, objęty KW nr KR1P/ / ,00 zł Słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych Udział 2/33 części we współwłasności nieruchomości lokalowej lokalu niemieszkalnego - garażu G 14, z którym związane jest prawo do użytkowania dwóch miejsc postojowych, objęty KW nr KR1P/ /6: ,00 zł Słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN): 7 kwietnia 2014r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości: 13 maca 2014r. AUTOR DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 7 kwietnia 2014r.

4 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania są nieruchomości lokalowe lokal mieszkalny nr 37 i lokal niemieszkalny tj. garaż wielostanowiskowy, położone w miejscowości Węgrzce, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Lokal mieszkalny nr 37 o powierzchni 84,62m 2, położony na trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego, trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, garderoby. Mieszkanie z balkonem. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 37 o powierzchni 4,54m 2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz przynależnej komórki wynosi 89,16m 2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 144/10000 częściach. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/ /3. Lokal niemieszkalny tj. garaż nr G14 o powierzchni 957,71m 2 lokal położony na pierwszej kondygnacji. Z własnością lokalu niemieszkalnego tj. garażu związany jest udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 1550 / częściach. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej- lokalu niemieszkalnego tj. garażu Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/ /6. Zakresem opracowania objęto określenie wartości rynkowej: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/ /3. oraz udziału 2/33 części we współwłasności nieruchomości lokalowej lokalu niemieszkalnego - garażu G 14, z którym związane jest prawo do użytkowania dwóch miejsc postojowych. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/ / CEL WYCENY Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych, usytuowanych w miejscowości Węgrzce, gm. Zielonki, przy ul. Fortecznej 35: lokalu mieszkalnego nr 37 oraz wartości udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej - lokalu niemieszkalnym tj. garażu G14 dla potrzeb

5 postępowania sądowego egzekucji z nieruchomości prowadzonego przez Komornika Sądowego przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia (do sprawy KM 2828/13, 3201/13)- wg stanu techniczno-użytkowego na dzień oględzin oraz poziomu cen na dzień wyceny PODSTAWY WYCENY PODSTAWY FORMALNE Zlecenie wydane przez Komornika Sądowego przy S.R. dla Krakowa-Krowodrzy Marcina Godynia na oszacowanie wartości przedmiotowego prawa PODSTAWY MATERIALNO PRAWNE. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 oraz Dz.U. nr 165 z dnia r., poz.985/. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz z późn zm.- tekst ujednolicony na r). - Ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883). - Ustawa z dnia r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001r, Nr 124, poz z późniejszymi zmianami/ ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH - Oględziny przedmiotowych nieruchomości lokalowych przeprowadzone dnia 13 marca 2014r., - Protokoły z badania KW nr KR1P/ /3 oraz KW nr KR1P/ /6 przeprowadzonego dnia r. - Postanowienie wydane przez Komornika Sądowego przy S.R. dla Krakowa-Krowodrzy Marcina Godynia z dnia r. - Akty prawne Gminy dotyczące planowania przestrzennego, - Analiza cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych na podstawie dostępnych aktów notarialnych na terenie gmin Zielonki, Michałowice obrębu 28 Kraków Krowodrza, - Dokumentacja fotograficzna sporządzona w trakcie wizji, - Własna baza danych oraz informacje uzyskane w czasopismach specjalistycznych i na stronach internetowych, - Analiza ofert biur pośrednictwa nieruchomości, informacji uzyskanych z biur notarialnych, banków, urzędów i deweloperów LITERATURA Mieczysław Prystupa Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego omówienie standardu wraz z przykładami zadań. PFSRM Warszawa 2003r., Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel Ile jest warta nieruchomość. POLTEXT Warszawa 2004r.

6 1.6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia wyceny: 7 kwietnia 2014r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 7 kwietnia 2014r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 13 marca 2014r. Data dokonania oględzin nieruchomości: 13 marca 2014r. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2.1. OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAWNY Stan prawny nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego został ustalony na podstawie badania KW nr KR1P/ /3 przeprowadzonego dnia 1 kwietnia 2014r. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie. KR1P/ /3 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych TYP KSIĘGI: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość DZIAŁ I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Węgrzce, gmina Zielonki ul. Forteczna 35 Lokal mieszkalny nr 37 Pomieszczenia: pokój dzienny, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, garderoba Pomieszczenia przynależne: komórka lokatorska nr 37 Kondygnacja: 3,0 Przyłączenie: KR1P/ /4 Odrębność: tak Obszar: 89,1900m 2 DZIAŁ I - SPIS PRAW: Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 144/10000 częściach. DZIAŁ II WŁASNOŚĆ Jaromir Antoni Pichowski s. Bronisława i Jadwigi, udział 1/1 części DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 1. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Na rzecz: Piotr Horodyski. 2. Przyłączenie się kolejnego wierzyciela w sprawie sygn. KM 2828/13 do egzekucji z nieruchomości. Na rzecz: BRE Bank S.A. Departament Kredytów Detalicznych Wydział Windykacji Kredytów Zabezpieczonych z siedzibą w Warszawie.

7 3. Przyłączenie się kolejnego wierzyciela w sprawie sygn. Km 3201/13 do egzekucji z nieruchomości. Na rzecz: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 4. Przyłączenie się kolejnego wierzyciela w sprawie sygn. KM 378/13 do egzekucji z nieruchomości. Na rzecz: Piotr Horodyski. DZIAŁ IV HIPOTEKI 1. Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kapitał kredytu, umowa kredytowa nr /2006 z dnia r. Na rzezcz: BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi (Multibank) z siedzibą w Warszawie. 2. Hipoteka umowna łączna kaucyjna 91600,00 zł, odsetki, prowizja oraz inne koszty i należności uboczne od kredytu, umowa kredytowa nr /2006 z dnia r. Na rzecz: BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi (Multibank). 3. Hipoteka przymusowa 19631,01 zł, wierzytelnść z tyłu zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres: od r. do r.; r.; r.; od r. do r. oraz na fundusz pracy i FGŚP za okres od r. do r.; r.; od r. do r, decyzja /451/12/1/2013/RED/OT z dnia r. Na rzecz: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu z siedzibą w Warszawie STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ- LOKALU NIE MIESZKALNEGO Stan prawny nieruchomości lokalowej- lokalu niemieszkalnego tj. garażu został ustalony na podstawie badania KW nr KR1P/ /6 przeprowadzonego dnia 1 kwietnia 2014r. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie. KR1P/ /6 TYP KSIĘGI : lokal stanowiący odrębną nieruchomość DZIAŁ I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Miejscowość: Zielonki ul. Forteczna 35 Lokal niemieszkalny nr G14 Opis pomieszczeń przynależnych: garaż Kondygnacja: 1,0 Przyłączenie: KR1P/ /4 Odrębność: tak Obszar: 957,7100m 2 DZIAŁ I - SPIS PRAW: Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 1550/10000 częściach. DZIAŁ II WŁASNOŚĆ m. in. Jaromir Antoni Pichowski s. Bronisława i Jadwigi, udział 2/33 części Numery udziałów w prawie: 21 i 23 DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. akt IX KM 1561/13 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy Leszka Dumnickiego przeciwko dłużnikowi Jaromirowi Pichowskiemu; udział nr 23 w wysokości 1/33 cz. Na rzecz: Piotr Haczyk.

8 2. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. akt Km 2828/13 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcina Godyń przeciwko dłużnikowi Jaromirowi Pichowskiemu; udziały nr 21 i 23. Na rzecz: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 3. Przyłączenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości o sygn. akt Km 3201/13 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcina Godyń przeciwko dłużnikowi Jaromirowi Pichowskiemu; udziały nr 21 i 23. Na rzecz: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. DZIAŁ IV HIPOTEKI 1. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, kredyt odsetki i koszty kredytu. Na rzecz: BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi(Mbank) z siedzibą w Warszawie. 2. Hipoteka umowna łączna zwykła ,76 CHF kredyt, spłata na warunkach określonych w oświadczeniu banku z dnia r. Na rzecz: Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 3. Hipoteka umowna łączna kaucyjna 15965,48 CHF, odsetki i koszty, spłata na warunkach określonych w oświadczeniu banku z dnia r. Na rzecz: Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 4. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, kredyt (spłata rat kapitałowych, rat odsetkowych, odsetek za opóźnienie lub zwłokę i kosztów postępowania egzekucyjnego), spłata na warunkach określonych w oświadczeniu banku z dnia r. Na rzecz: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł, spłata kredytu. Na rzecz: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli. 6. Hipoteka umowna łączna zwykła ,00 zł, kapitał kredytu, umowa kredytowa nr /2006 z dnia r. Na rzecz: Bre Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi (Multibank). 7. Hipoteka umowna łączna kaucyjna 91600,00 zł, odsetki, prowizja oraz inne koszty i należności uboczne od kredytu, umowa kredytowa nr /2006 z dnia r.. Na rzecz: Bre Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi (Multibank). 8. Hipoteka umowna łączna kaucyjna ,00 zł; kredyt, odsetki oraz inne koszty banku. Na rzecz: Nordea Bank Polska S.A z siedzibą w Gdyni. Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 13 marca 2014r. POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ:

9 KRÓTKI OPIS GMINY Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliżej położoną od centrum Krakowa gminą województwa małopolskiego - zaledwie 6km w linii prostej. Zajmuje powierzchnię 48,4 km2, a liczba jej ludności w 2003 roku przekroczyła 14 tysięcy mieszkańców. W skład gminy Zielonki wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów - Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki i Osiedle Łokietka. Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców dlatego mówi się o gminie, że jest "zieloną sypialnią wielkiego Krakowa". Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne, na które co roku przeznacza się tu około 40% budżetu gminy. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, rozbudowę sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej. Aż 75 % szkół to niedawno wybudowane, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe. Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu ponad 1200 podmiotów gospodarczych, głównie z sektora usług. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa - rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (w/g ewidencji podatkowej)

10 wynosi 1,74 ha. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym. Węgrzce położone są na północ od Krakowa, z którym bezpośrednio sąsiadują. Są jednym z najbliżej położonych sołectw od centrum Krakowa. Leżą po prawej stronie trasy warszawskiej tzw. E-7 przy wyjeździe z Krakowa. Bliskość Krakowa, dogodne połączenia komunikacyjne powodują, że sołectwo staje się zieloną sypialnią miasta. Corocznie wzrasta liczba mieszkańców. Węgrzce są sołectwem, w którym intensywnie rozwija się budownictwo, co świadczy, że są cenionym miejscem zamieszkania. Na terenie Węgrzc funkcjonuje zespól szkół /Bibice/ obejmujący szkołę podstawową oraz gimnazjum. Jest to nowo wybudowany budynek z nowoczesnymi pracowniami dydaktycznymi oraz salą sportową. Ponadto w miejscowości znajduje się m.in.: przedszkole samorządowe, kościół parafialny oraz biblioteka publiczna LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomości stanowiące przedmiot opracowania położone są w sąsiadującej z Krakowem, od strony północnej, miejscowości Węgrzce, gmina Zielonki, przy ul. Fortecznej, na terenie nowego osiedla wielomieszkaniowego w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Osiedle zlokalizowane przy południowej granicy miejscowości Węgrzce, w odległości kilkuset metrów w linii prostej od północnej granicy Krakowa, jednocześnie w odległości około 6km w linii prostej od ścisłego centrum Krakowa. Dojazd od ul. Warszawskiej stanowiącej część drogi nr 7 (trasa Kraków Warszawa) ulica Warszawska w Węgrzcach przechodzi następnie w al. 29 Listopada w Krakowie, a ulica ta umożliwia szybką komunikację zarówno z centrum Krakowa jak też z innymi trasami wyjazdowymi z miasta. OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI: Teren wokół przedmiotowego budynku zagospodarowany i ogrodzony. Bezpośrednie sąsiedztwo osiedla stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz zadrzewione. W dalszym sąsiedztwie zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości około 500m na zachód przebiega ul. Warszawska stanowiąca część drogi nr 7. W miejscowości Węgrzce znajdują się obiekty handlowe i usługowe pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstwa, natomiast wszelkie większe obiekty użyteczności publicznej znajdują się w Krakowie. W sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty mogące znacząco negatywnie wpływać na środowisko i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Poziom zainwestowania otoczenia nieruchomości określa się jako średni. Poniżej fragment zdjęcia satelitarnego z przybliżoną lokalizacją nieruchomości:

11 DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA : Dostęp do nieruchomości od ulicy Fortecznej. Dobry dostęp środkami komunikacji miejskiej MPK Kraków przystanki usytuowane przy ul. Warszawskiej i ul. A-9. Przez miejscowość Węgrzce kursuje również dobrze zorganizowana sieć prywatnych przewoźników. Przez Węgrzce przebiega droga krajowa nr 7 prowadząca z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, prowadzącą dalej przez Słowację do stolicy Węgier, Budapesztu oraz na odcinku Gdańsk węzeł Elbląg Wschód częścią trasy E28. Fragment z Krakowa do Rabki jest także częścią trasy tzw. Zakopianki, czyli najczęściej uczęszczanej przez turystów drogi w Tatry. Trasa przebiega przez pięć województw: pomorskie, warmińskomazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. STAN TECHNICZNO UŻYTKOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO: Budynek powstały w ramach inwestycji pod nazwą Magiczne Wzgórze osiedle stanowi kompleks mieszkalny zabudowy szeregowej i wielorodzinnej tarasowej. Budynek został wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę z 2005r. na zespół mieszkaniowo-usługowy, następnie przyjęty do użytkowania w 2008r. Teren wokół budynku zagospodarowany i ogrodzony. Plan osiedla:

12 Przekroje: STAN TECHNICZNO UŻYTKOWY LOKALU MIESZKALNEGO Kondygnacja: 3 Powierzchnia: 84,62m 2 (Na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 21487/2009 z dnia r). Pomieszczenia: pokój dzienny, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, garderoba Przynależności: komórka lokatorska nr 37 o pow. 4,54m 2 UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju skąd dostępne pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem. STANDARD WYKOŃCZENIA I STAN TECHNICZNY Lokal w stanie tzw. deweloperskim tj. do wykończenia. Podłogi: wylewki bez okładzin. Ściany: tynki bez okładzin. Stolarka okienna zespolona drewniana. Stolarka drzwiowa: zamontowane drzwi wejściowe; brak drzwi wewnętrznych. Zamontowany piec gazowy oraz grzejniki. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.w.u., c.o. i teletechniczną. MOŻLIWOŚĆ I WARUNKI DALSZEGO UŻYTKOWANIA:

13 Lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi. Sposób użytkowania jako mieszkalny jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem lokalu pod warunkiem wykończenia lokalu oraz prowadzenia prawidłowej polityki zapobiegawczo - remontowej. STAN TECHNICZNO UŻYTKOWY LOKALU NIEMIESZKALNEGO GARAŻU: Funkcjonalność: garaż usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Garaż wielostanowiskowy, na podłodze kostka brukowa, ściany pomalowane farbami. Z wycenianym udziałem 2/33 części związane jest prawo do użytkowania dwóch miejsc postojowych. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: elektryczną. MOŻLIWOŚĆ I WARUNKI DALSZEGO UŻYTKOWANIA: Lokal przeznaczony na cele niemieszkalne. Sposób użytkowania, jako garaż jest optymalny dla wyznaczonej funkcji podstawowej i zgodny jest z pierwotnym przeznaczeniem lokalu. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Zgodnie z obowiązującym mpzp zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVIII/69/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 39 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce / rejon dawnej jednostki wojskowej: Przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie oznaczonym jako MN II tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej z usługami.

14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

15

16

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH MARIAN JEZIORSKI 93 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33 BEE PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPOCZNO 2004-2020 r. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WIELUŃ. 2004-2020 2020 r.

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WIELUŃ. 2004-2020 2020 r. BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH MARIAN JEZIORSKI 93 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33 BEE PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WIELUŃ 2004-2020 2020 r. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo