Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie 08.11.2006r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce"

Transkrypt

1 Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Miedźnie r w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła E.i R. prezes Koła Teresa Owczarek przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za 2006r. W spotkaniu uczestniczył za-ca przew. Koła E. i R. w Kłobucku Leon Wierus, oraz wójt Andrzej Szczypiór. W trakcie spotkania wyróŝnienia za zasługi dla Związku w postaci złotych honorowych odznak otrzymali: p.o. dyr. GOK ElŜbieta Seliga, GraŜyna Sakaus, Jan Tałajczyk. Gościnnie dla emerytów wystąpił zespół ludowy Łęgowianki z Władysławowa. Członkinie zespołu przy akompaniamencie instruktorki p. Bogusławy Piwowarczuk zaprezentowały specjalnie przygotowany na tę uroczystość ciekawy program wokalny. Łegowianki wspólnie z emerytami bawiły się do późnych godzin wieczornych. 30 listopada Koło zorganizowało zabawę Andrzejkową. Przy suto zastawionych stołach było ludno, gwarno i wesoło, a śpiewy BIM 8 - emerytów odbijały się szerokim echem po całej placówce GOK-u. Do tańca zachęcały, piękne utwory muzyczne, przygotowane specjalnie na tę okoliczność przez p. Krzysztofa Kamra. G.S. Z śycia SZKÓŁ Specjalnie dla czytelników BIM-u szkoły przygotowały ciekawe wiadomości z Ŝycia placówki za okres wrzesień grudzień 2006r. Za poniŝsze informacje serdecznie dziękujemy. SZKOŁA PODSTAWOWA w MIEDŹNIE. 1 września Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2006/2007, a następnie przy mogile Ŝołnierzy WBK uczestniczyliśmy w apelu poległych. Po raz pierwszy do szkoły przyszli uczniowie klas pierwszych, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami. Pierwszaki uroczyście złoŝyły ślubowanie 4 października w obecności rodziców i zaproszonych gości. KaŜdy został pasowany przez p. dyr. I. Kałwak na ucznia SP im. WBK w Miedźnie. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, otrzymały od Rady Rodziców i wójta p. A. Szczypiora drobne upominki. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, a opiekę nad całą imprezą sprawowały p,:z. Janik i p. A. Graj. 15 września wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. MłodzieŜ szkolna sprzątała przydzielone odcinki wokół szkoły i na terenie naszej miejscowości. Harmonogram przebiegu akcji przygotowała p. M. Bęben. W ramach rozgrywek Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego dziewczęta zajęły III miejsce, chłopcy II miejsce w powiecie w rozgrywkach piłki ręcznej. W powiatowych biegach przełajowych chłopcy zdobyli II lokatę. Uczniów przygotowywał pan St. Kalke. W konkursie plastycznym, zorganizowanym przez SP nr 50 w Częstochowie, na temat Ratownik i jego praca I miejsce zajęła Marta Kowalik z kl. VIa (starsza grupa wiekowa),

2 I miejsce zajęła Małgorzata Chamczyńska z kl. IVb (młodsza grupa wiekowa). Aneta Szadkowska z kl. VI a wzięła udział w powiatowym konkursie plastycznym Jesienne impresje w którym zajęła I miejsce. Uczeń kl. VIb Radosław Deska otrzymał dyplom Finalisty II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. 17 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. Honorowego krwiodawstwa pod hasłem Krew to Ŝycie. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z klas czwartych i piątych. Najlepsze prace zostały wysłane na konkurs organizowany przez Zarząd PCK w Częstochowie. I miejsce Magdalena Chamczyńska IVb II Zuzanna Sap V a III Paulina Jędryszczak V a Organizacją konkursu zajęła się p. Monika Soluch. M. Noga *** GIMNAZJUM w MIEDŹNIE Olimpiady przedmiotowe Do drugiego etapu przeszli następujący uczniowie Gimnazjum w Miedźnie: Język polski Marlena Nowak kl. Ic Opiekun mgr Joanna Pawłowska Stryczek Chemia- Beata Rysiewicz kl. IIIc Opiekun mgr Joanna Szymonik Biologia Beata Rysiewicz, Judyta Kasprzyk kl.iii c Opiekun mgr Ewa Dobosz-Rysiewicz Geografia- Martin Saczek kl. IIIc Opiekun mgr Andrzej Murawski Historia Martin Saczek kl. III c Opiekun mgr Justyna Zawadzka * POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUś NIEWOLNICĄ! - konkurs poezji - pod takim hasłem dnia 7 listopada 2006r., w Gimnazjum w Miedźnie, odbył się konkurs poezji patriotycznej. Celem konkursu było uświadomienie młodzieŝy jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele potrzeba było do ich rozwiązania: pracy i pieniędzy, myśli politycznej i ekonomicznej, inicjatywy i codziennego trudu. Dlatego warto dziś zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom,wspomnieć,jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska, wolna Polska. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas I III. Przygotowali piękną recytację utworów patriotycznych. Wysłuchaliśmy między innymi wierszy: Mój pogrzeb -Władysław Broniewski; Warszawa, Pieśń o domu - Maria Konopnicka; Pocałunek, Elegia o chłopcu polskim - Krzysztof Kamil Baczyński. Jury w składzie : nauczyciele języka polskiego (mgr Joanna Pawłowska- Stryczek, mgr Urszula Nowakowska,mgr Anna Kowalczyk,mgr Małgorzata Soboniak): bibliotekarz (mgr Maria Sośniak) i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Judyta kl.iiic, Mariusz kl.iic) -oceniło:wybór utworu(tematykę), opanowanie pamięciowe, respektowanie zasad prawidłowej recytacji: akcenty, intonację, tempo, wymawianie końcówek; interpretację utworu. Po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych utworów komisja przyznała: I miejsce Klaudia Gierich kl. Ia II miejsce Karolina Saczek kl. Ia III miejsce Dominika Bernat kl. IIa Uczniowie otrzymali nagrody ksiąŝkowe. Pozostałych wyróŝniono dyplomami. Nagrody ksiąŝkowe i dyplomy laureatom konkursu wręczył Dyrektor Gimnazjum mgr Krzysztof Szymonik podczas uroczystego apelu z okazji: Narodowego Święta Niepodległości. * Dziś Zmartwychwstałaś, Polsko Odrodzona -apel Tamte dni to bezcenne kartki z pamiętnika pisanego nie tylko myślą, ale takŝe i sercem. Kartki stare, ale Ŝywe - bo nie moŝna o nich zapomnieć; bo to one kolorem swoich wspomnień zabarwiły teraźniejszość, odsłoniły słońce z chmur, zabrały niebezpieczeństwo, a zostawiły tylko blask tamtych dni. Nasi przodkowie wszelkimi moŝliwymi sposobami walczyli o zachowanie polskości. Walczyli w kraju i na emigracji. Przypominali całemu światu, Ŝe Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my Ŝyjemy... Dziś składamy hołd i chylimy czoło przed Polakami walczącymi o wolną Polskę. Ich pamięć czcimy wierszem i piosenką. Uroczysty apel z okazji narodowego Święta Niepodległości BIM 9 -

3 przygotowała młodzieŝ z klas II b i II c pod kierunkiem nauczycieli - wychowawców: mgr Anny Kowalczyk i mgr Andrzeja Murawskiego. Apel odbył się 10 listopada 2006r. w Gimnazjum w Miedźnie. ## Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego We wrześniu 2006r. odbyły się wybory do władz SU. Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego opracował plan pracy na rok szkolny 2006/ września 2006r. odbyła się dyskoteka integracyjna połączona z obchodami Dnia Chłopaka. Dzięki wsparciu sponsorów, w październiku 2006r. SU zorganizował loterię fantową z której dochód został przeznaczony na potrzeby SU. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej SU wręczył wszystkim pracownikom szkoły drobne upominki. W przeddzień Święta Niepodległości, delegacja uczniów udała się na cmentarz, by przy mogile poległych Ŝołnierzy zapalić znicze. 30 listopada br. odbyła się dyskoteka andrzejkowa i wieczór wróŝb. W dniu Św. Mikołaja SU zorganizował konkurs Na Najbardziej Mikołajkową Klasę, w którym nagrodą był Dzień bez pytania ZwycięŜyła klasa III c. Dawid Pabiś kl. III b brał udział w Ogólnopolskim konkursie I Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki zorganizowanego we współpracy z Fundacją Anny Dymnej Nie jesteś sam. WYCIECZKI 6 X wycieczka Ojców, Kraków-opiek. M. Lis, J. Morga, A. Murawski 20 X wyjazd do kina Cimena-City w Częstochowie na film Karol-papieŜ, który pozostał człowiekiem - opiek. M. Soboniak, G. Pietrzak, M. Kasprzyk 14 XI wyjazd do teatru na przedstawienie Antygony - opiek. A. Kowalczyk, U. Nowakowska 27 XI wyjazd do teatru na przedstawienie Zemsty, opiek. J. Pawłowska-Stryczek, G. Pietrzak BIM 10-4 XII wyjazd do teatru na przedstawienie Balladyny opiek. J. Pawłowska-Stryczek, G. Pietrzak OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM Lekkoatletyka Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 27 IX 2006r. II miejsce zajęła druŝyna dziewcząt w składzie: E. Hyra, B. Lasota. P. Miętkiewicz, E. Kleszcz, E. Jędrysiak, K. Saczek, opiekun J. Gibiński II miejsce druŝyna chłopców w składzie: Chadzyński, K. Matyja, A. Nabiałczyk, R. Soboniak, Ł. Wierus, K. Mikołowski opiekun D. Leśniak W tegorocznych Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych uczestniczyło 348 biegaczy i biegaczek, którzy reprezentowali 58 druŝyn szkolnych. Chłopcy wystartowali na zawodach rejonowych w Częstochowie 10 X 2006r. Tam równieŝ zajmując drugie miejsce. Piłka ręczna Uczennice gimnazjum, aby wystartować w zawodach powiatowych musiały pokonać w zawodach gminnych Ostrowy (6:2), następnym etapem były zawody międzygminne, które odbyły się 15 XI 2006r w Kłobucku. Miedźno Zawady (5:2) Miedźno Kłobuck (4:1) Zawody powiatowe ZSZ w Krzepicach odbyły się 21 XI 2006r., druŝyna dziewcząt pod opieką mgr J. Morgi, zajęła w nich III miejsce. Skład druŝyny: P. Miętkiewicz, K. Kałwak, M.Pośpiech, B. Lasota, D.Bernat, K. Szymocha, E.Hyra, P. Matyja, B.Pluta, M. Warchoł, B. Rysiewicz, K. Saczek. W gimnazjum odbyły się międzyklasowe zawody w piłkę ręczną (mecze rozgrywane są w trakcie długich przerw)- zwycięŝyła klasa II b reprezentowana przez: M. Pośpiech, B. Lasotę, ś. Szewczyk, M. Świerczyńską, A. Murlak, M. Kowalik, A. Myckę, K. Turek, D. Brzózkę, A. Zych. Obecnie trwają rozgrywki chłopców w piłkę noŝną halową i dziewcząt w piłkę siatkową. ***

4 Z śycia ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO w MOKREJ Na terenie placówki szkolno-przedszkolnej w Mokrej od miesiąca września do grudnia organizowane było wiele spotkań, konkursów, imprez. W miesiącu wrześniu uczniowie uroczyście obchodzili 67 rocznicę wybuchu II wojny światowej, brali udział w uroczystościach pod pomnikiem Bohaterów Walk pod Mokrą. W szkole zorganizowano akcję sprzątanie świata,gdzie dzieci uczą sie dbania o otaczającą ich przyrodę. Na przełomie września-grudnia znajdująca sie w szkole izbę pamięci poświęconą Wołyńskiej Brygady Kawalerii odwiedziło 14 wycieczek. MłodzieŜ z okolicznych szkół poznała historie bitwy pod Mokrą. W październiku na terenie szkoły zorganizowano dzień chłopaka - uczniowie wybrali najsympatyczniejszego chłopaka. Odbyło się równieŝ uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ponadto z okazji dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia, na którą przybył Pan Wójt Andrzej Szczypiór i Panie ZEAOS. Przeprowadzona została w październiku akcja czytelnicza Cała Polska czyta Dzieciom rozwijająca zainteresowania czytelnicze. W listopadzie dzieci brały udział w spotkaniu z Panem leśniczym. Tematem spotkania było przystosowanie się zwierząt do zimy. Odbyło się równieŝ spotkanie z policjantem. Tematem prelekcji były: 1. Bezpieczna droga do szkoły. 2. Bezpieczny wypoczynek poza zajęciami szkolnymi. 3. Przemoc i agresja w szkole i poza. W szkole przeprowadzono akcję Góra Grosza dla dzieci z Domów Dziecka. Chcieliśmy przez tę akcję uwraŝliwić uczniów na potrzeby innych dzieci. 10 listopada odbył się uroczysty apel poświecony odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Apel przybliŝył dzieciom historię Polski i jej cięŝką walkę w celu odzyskania niepodległości. W związku z panującym zagroŝeniem wśród dzieci, uczniowie klasy V wraz z Panią Agnieszką Ciesielską przygotowali apel pt. Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe. Uczniowie przedstawili kilka sytuacji typowych dla agresji. Apel ten promował dobre zachowanie. Dnia 20 listopada 2006r. przeprowadzono w szkole szkolenie instruktaŝowe na temat udzielenia pierwszej pomocy. Celem tego szkolenia było przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a takŝe uwraŝliwienie uczniów na potrzebę ochrony Ŝycia ludzkiego. Szkoła w okresie od września do grudnia przystąpiła do wielu konkursów między innym: - Super szkoła - Jura moich marzeń - Oxford plus z języka angielskiego. -Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG - Oxford plus matematyka - Powiatowy konkurs Barwy jesieni Ponadto uczennica szkoły Klaudia Klocek otrzymała wyróŝnienie na II Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym w Mykanowie. W związku z realizacją programu własnego W przyjaźni z przyrodą prowadzona jest segregacja odpadów. Ponadto realizowany jest równieŝ program Radosny uśmiech, radosna przyszłość. W szkole w ramach realizacji ścieŝki czytelniczo-medialnej biblioteka została wzbogacona własnymi ksiąŝkami uczniów klas IV. Szkoła czynnie współpracuje z rodzicami. Podczas listopadowego spotkania z nimi na rozmowę przybyła Pani pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłobucku. Rozmowa dotyczyła agresji, sposobów jej zwalczania, pomocy. W ramach pedagogizacji rodziców przedstawiony został im referat Kilka uwag na temat motywacji i wychowania, oprócz tego na gazetce dla rodziców znajdują się następujące referaty: - Pierwsza miłość to nie Ŝart - Wyłącz ten komputer - Dekalog dobrego rodzica Na miesiąc grudzień zaplanowane jest spotkanie wigilijne z rodzicami - Niedzielna wieczerza. W grudniu na terenie szkoły zorganizowane będą Mikołajki, konkurs wiedzy o PapieŜu, konkurs kolęd oraz wyjazd do Częstochowy na spektakl pt. Historia Ŝółtej ciŝemki. BIM -11-

5 W ramach wyjazdu ma się równieŝ odbywać lekcja muzealna pt. W pracowni artysty. Sylwia Orszulak ZESPÓŁ SZKÓŁ w OSTROWACH Zespół Szkół w Ostrowach to placówka tętniąca Ŝyciem. Nie ma miesiąca, w którym nie działo by się coś interesującego. Jak co roku we wrześniu odbyła się na Lemańsku uroczystość poświęcona poległym tam Ŝołnierzom. Naszą szkołę reprezentowali: Dyrektor Szkołypani mgr GraŜyna Gorzałka oraz uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy pana mgr Dariusza Bednarskiego. Nasza szkoła przystąpiła w bieŝącym roku szkolnym do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. 4 października 2006 roku klasy I gimnazjum złoŝyły uroczyste ślubowanie uczniowskie. Apel z tej okazji przygotowała klasa I a i I b gimnazjum pod bacznym okiem wychowawców (mgr Agnieszki Flis i p. Doroty Orszulak). Następnie pani Dyrektor GraŜyna Gorzałka pasowała uczniów wypowiadając słowa: Pasuję cię na ucznia gimnazjalistę naszej szkoły. Gościem honorowym imprezy był Wójt Gminy Miedźno Andrzej Szczypiór, który wręczył kaŝdemu nowemu gimnazjaliście pióro-symbol nauki. 13 października odbyła sie uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowały ją klasy I b i IV pod bacznym okiem wychowawców (mgr Ewy Orszulak oraz mgr Danuty Bednarskiej). W uroczystości brali równieŝ udział emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły, zawsze mile widziani w naszych murach. Po zakończeniu akademii Ŝyczenia wszystkim obecnym złoŝyła p. Dyrektor. Gościem specjalnym była pani Sekretarz Gminy Miedźno Zenobia Urbaniak. 14 października 2006 roku uczniowie naszej szkoły (jako jedyni w gminie), brali udział w Dyktandzie 2006 w katowickim spodku. Spośród całej społeczności uczniowskiej zostało wybranych szesnaścioro najlepszych, i to oni reprezentowali nas w tej ogólnopolskiej imprezie. Wśród wielu atrakcji było m. in. spotkanie z Darią Widawską(odtwórczynią roli Agaty w serialu Magdy M ) Ostatnie dni października i pierwsze listopada BIM -12- to dni tradycyjnych wyjść z wychowawcami na cmentarz w Ostrowach. Porządkują oni zaniedbane groby, odwiedzają płytę upamiętniającą poległych w obronie kraju, oraz grób miejscowego poety Dobosza Od 4 do 6 listopada w naszej szkole moŝna było obejrzeć ekspozycję ksiąŝek z okazji Roku Języka Polskiego. KaŜdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie, począwszy od bajek i baśni dla najmłodszych, a skończywszy na klasyce polskiej i światowej. Nad wystawą czuwały nauczycielki polonistki mgr Jolanta Chazy, mgr Beata Leśnikowska, mgr Danuta Bednarska. 10 listopada uczciliśmy wielkie patriotyczne wydarzenie Święto Odzyskania Niepodległości. Podniosłą akademię przygotowały klasy III SP i III gimnazjum. Charakter uroczystości podkreślała piękna dekoracja, oraz odśpiewane pieśni legionowe, Ŝołnierskie i hymn Polski. Fragmenty apelu były prezentowane społeczności lokalnej w kościele parafialnym. Nad całością czuwały: mgr Renata Szymonik i mgr Marzena Ziętal. 6 grudnia, jak co roku w naszej szkole, odbyły się tradycyjne Mikołajki.Prawdziwy Mikołaj częstował uczniów słodyczami, zakupionymi przez tajemniczego sponsora. Nasza szkoła odnosi równieŝ liczne sukcesy w konkursach i prezentacjach: W Gimnazjum nr 18 w Częstochowie odbyło się rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie Literackim Jura moich marzeń.uczeń Gimnazjum w Ostrowach Dawid Rogacz otrzymał wyróŝnienie i gratulacje z rąk Senatora RP Janusza Laseckiego. 29 listopada w naszej szkole odbył się coroczny konkurs interdyscyplinarny dla klas IV VI. Jeden z uczniów Łukasz Szczypiór zakwalifikował się do II etapu. Wśród uczniów Gimnazjum dwoje zakwalifikowało się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego (Agnieszka Szczypiór i Dominika Leśnikowska uczennica klasy III. Uczniowie SP i Gimnazjum startowali takŝe w Ogólnopolskim Konkursie Oxford Plus 2006 z matematyki i języka angielskiego. Uczeń naszej szkoły Dawid Rogacz został mistrzem ortografii w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym- Mistrz Ortografii

6 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach koła tanecznego w MOK-u w Kłobucku i zdobywają wyróŝnienia i nagrody w organizowanych konkursach (np. Sebastian Krawczyk kl. III SP zdobył drugie miejsce w Andrzejkowym Konkursie Tańca). Oprócz uczniów równieŝ nauczyciele osiągają swoje małe sukcesy Pani mgr Ewelina Zielonka otrzymała albumowe wydanie swoich prac malarskich. DYREKTOR ZS Mgr GraŜyna Gorzałka * K U L T U R A M I K O Ł A J Bajkowy prezent Początek grudnia to czas w którym wszystkie dzieci czekają na odwiedziny Św. Mikołaja. Przedstawienie z duŝym zaciekawieniem oglądało ponad 170 małych widzów, którzy w niektórych momentach wspomagali aktorów swoją wiedzą i słuŝyli im pomocą. Po zakończeniu bajki i słodkim poczęstunku mikołaj odwiedził takŝe dzieci w szkolnej sali gimnastycznej w Ostrowach, gdzie na jego prezent w postaci bajkowego przedstawienia czekało ponad 120 zniecierpliwionych i podekscytowanych gości. OdjeŜdŜając z Ostrów Św. Mikołaj w nagrodę za tak liczne przybycie podarował kaŝdemu dziecku czekoladę i obiecał kolejną wizytę za rok. Spotkanie z Mikołajem, słodki poczęstunek, oraz przedstawienie bajkowe odbyło się dzięki funduszom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie i Klub MłodzieŜowy w Ostrowach. R.L. ##################################### Miedzińska Biesiada Gminny Ośrodek Kultury co roku wychodzi na przeciw oczekiwaniom naszych najmłodszych mieszkańców, organizując dla nich przedstawienie teatralne połączone z wizytą tego znamienitego gościa. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach miejscem tego niezwykłego spotkania była sala remizy straŝackiej w której aktorzy teatru Art-Re z Krakowa przedstawili bajkę pt. O rybaku i złotej rybce. Gdy juŝ przyszliście na biesiadę, StraŜak ma dla Was dobrą radę. Dziś nie Ŝałujcie sobie niczego, Tańczcie, balujcie do upadłego! Takie słowa witały wszystkich przybyłych gości na tegoroczną biesiadę, która tradycyjnie juŝ odbyła się w sali OSP w Miedźnie. Ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem impreza, tym razem gościła rekordową ilość

7 biesiadników. BIM znaczącą rolę druŝyna Wręczycy Wielkiej, ale Przy jak zwykle suto zastawionych stołach BIM 14 - zasiadło ponad 190 gości, którzy bawili się jej siatkarze wzmocnili inne zespoły startujące wspaniale. Tradycyjnie biesiadę rozpoczął w lidze, co jeszcze bardziej wyrównało poziom występ Orkiestry Dętej z Miedźna, która swoim rywalizacji. Bardzo dobrze, choć nie bez małych specjalnie przygotowanym programem potknięć spisuje się ekipa siatkarska Naprzodu muzycznym wprowadziła biesiadników Ostrowy I, która po ośmiu kolejkach zajmuje w odpowiedni nastrój. drugie miejsce z dorobkiem 22 punktów. Goście wspomagając się specjalnie Jak do tej pory siatkarze z Ostrów ulegli tylko przygotowanymi śpiewnikami nie szczędzili druŝynie Kłobuck III 2:3, a w pozostałych głosu odśpiewując wiele znanych biesiadnych spotkaniach zwycięŝali kolejno: piosenek. Kłobuck II 3:0, Przystajń 3:0, Biesiadnicy nie szczędzili takŝe nóg Krzepice II 3:1,Opatów 3:0, Łobodno 3:0, w tanecznych podbojach, oddając się w braterskim pojedynku Ostrowy II 3:0, muzycznym rytmom znanego i lubianego oraz Tygrysy Krzepice 3 : 1. w Miedźnie zespołu Ex-Beet. Zabawa trwała Bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczne do wczesnych godzin rannych, a jej uczestnicy rozgrywki druga druŝyna z Ostrów. bardzo niechętnie opuszczali gościnne progi Po pierwszych dwóch zwycięskich kolejkach straŝackiej remizy, zapewniając zgodnie, dość nieoczekiwanie zajmowała czołową lokatę Ŝe powrócą ponownie za rok. Po raz kolejny w tabeli, ale potknięcia w następnych okazało się Ŝe corocznie organizowana przez spotkaniach nie pozwoliły na dłuŝszy kontakt StraŜ PoŜarną impreza, cieszy się ogromną z czołówką. popularnością i nic nie wskazuje, aby miało się to w najbliŝszych latach zmienić. Dowodem na to mogą być słowa umieszczonego na sali balowej hasła: Gdy straŝ biesiadę organizuje, Hulanki i jadła nam nie brakuje. Gorzałkę sami załatwimy, Śpiewamy,tańczymy i dobrze się bawimy. R.L. S P O R T SIATKÓWKA PALS coraz silniejsza Powiatowa Amatorska Liga Siatkówki MęŜczyzn z roku na rok podwyŝsza swój sportowy poziom, a druŝyny w niej startujące wzmacniają swoje składy, tocząc bardzo zacięte pojedynki siatkarskie. W porównaniu do roku ubiegłego nie wznowiła rozgrywek odgrywająca zawsze Naprzód Ostrowy II Opatów 3 : 1 - Łobodno 3 : 0 - Przystajń 1 : 3 - Krzepice I 0 : 3 - Kłobuck I 0 : 3 - Ostrowy I 0 : 3 Obie druŝyny zapraszają kibiców na swoje mecze do sali gimnastycznej Gimnazjum w Miedźnie. **** PIŁKA NOśNA z WARKOCZEM Kolejny krok Eweliny w stronę Mistrzostwa Polski Znakomicie spisała się druŝyna

8 ISD UKS GOL Częstochowa w której składzie występuje mieszkanka Kołaczkowic DuŜych Ewelina Kaczmarzyk w meczu na szczycie ekstraligi piłki noŝnej kobiet. Piłkarki z Częstochowy sprawiły duŝą niespodziankę swoim kibicom, pokonując aktualne mistrzynię Polski AZS Wrocław 2:1. UKS Gol traci do Wrocławianek juŝ tylko dwa punkty, utrzymując cały czas realne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Ewelina mistrzynią Polski w hali Podtrzymując bardzo dobrą passę z letniego sezonu, piłkarki gola odniosły największy sukces w historii klubu zdobywając mistrzostwo Polski w halowej piłce noŝnej. Ewelina wraz ze swoją druŝyną przebrnęła pomyślnie przez eliminacje, które odbyły się w Korfantowie, by w finałowym turnieju w Koninie dopełnić piłkarskiej formalności. GOL zwycięŝył kolejno KS Lubliniec 6 : 0, Unię Racibórz 5 : 2 i Medyk Konin 4 : 1 zdobywając mistrzowskie trofeum. Nasza młoda piłkarka odnosząc kolejne Ŝyciowe sukcesy ma takŝe ogromną szansę występu w rozgrywkach pucharu UEFA. Aby się tak stało druŝynie z Częstochowy wystarczy utrzymać do końca sezonu zajmowaną aktualnie drugą pozycję w ekstralidze. ###### PRESTIś HALPINU WZRASTA W listopadzie rozpoczęła rozgrywki Pajęczańska Liga Piłki Halowej HALPIN 2006/2007. Z roku na rok prestiŝ i poziom tych rozgrywek zdecydowanie wzrasta a druŝyny w nich startujące kompletują coraz silniejsze składy. Podobnie jak w ubiegłych latach mamy tam swojego przedstawiciele, którym jest druŝyna startująca pod szyldem Urzędu Gminy Miedźno. RóŜniąca się nieco składem w porównaniu do ubiegłorocznych rozgrywek ekipa piłkarska, walczy ze zmiennym szczęściem i po pięciu kolejkach zajmuje w ośmiodruŝynowej tabeli V miejsce. W pierwszych pięciu spotkaniach zanotowała następujące rezultaty: UG Miedźno Viktoria Makowiska 3 : 5 Oldboj Pajęczno 7 : 5 Pablo Pajęczno 4 : 7 Bapex Pajęczno 5 : 1 StraŜ Pajęczno 2 : 6 DruŜynę Urzędu Gminy reprezentują piłkarze z Miedźna i Ostrów: Dariusz Bernat, Jacek Psuj, Roman Zając, Szczepan Hyra, Marek Szczypiór, Paweł Gala, Bogdan Bęben, Zbigniew Bochenek, Paweł Golis, Marcin Kotyl. Gościnnie w naszej druŝynie występują takŝe: Bartłomiej Grzejszczak Rębielice Królewskie, Mariusz Bociąga Zalesiaki, Tomasz Chyra Zawady. Miedźno ma takŝe swoich przedstawicieli w innej druŝynie startującej w tych rozgrywkach. Nowo powstałą ekipę piłkarską Pablo Pajęczno reprezentują w tym sezonie, grający na co dzień w Zawiszy Pajęczno ( sieradzka klasa okręgowa) Janusz Kowalik i Rafał Jędrysiak. Rozgrywki będą się toczyć przez okres zimowy, a mistrza poznamy w marcu 2007 roku. ###### HALÓWKA w INNYM WYDANIU MINISTRANCI NAJLEPSI W ARCHIDIECEZJI Rewelacyjnie spisały się reprezentacje ministrantów z parafii Św. Franciszka w Ostrowach i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie w rozegranym w Kamyku Turnieju o Mistrzostwo Archidiecezji Częstochowskiej Szkół Podstawowych w Halowej Piłce NoŜnej. Spośród siedemnastu druŝyn startujących w zawodach nasi młodzi piłkarze nie mieli sobie równych. Pokonując zdecydowanie w pojedynkach grupowych, a później w ćwierćfinale i półfinale swoich przeciwników, pewnie awansowali do finału. W najbardziej prestiŝowym pojedynku turnieju lepszymi okazali się młodzi ministranci z Ostrów pokonując Miedźno 4 : 0. Na trzecim miejscu zawody ukończyła parafia

9 BIM 15 - pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej z Częstochowy. Indywidualne nagrody powędrowały takŝe w ręce piłkarzy z Ostrów. Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca 12 goli Krzysztof Pełka, a najlepszym bramkarzem Karol Szymonik. Ministranci z Ostrów wywalczyli sobie równieŝ udział w ogólnopolskich mistrzostwach, które odbędą sie w maju 2007 roku w Pile. Zawody sędziowali: Władysław Popczyk i Marek Szczypiór, a głównym organizatorem sportowej imprezy był ks. SEBASTIAN CIASTEK. Kolejny turniej, tym razem w kategorii gimnazjum odbędzie się 3 lutego B R Y D ś Niespodzianka na inaugurację BrydŜ nie jest zimową dyscypliną sportu, ale ten okres czasu najbardziej sprzyja karcianej rywalizacji przy zielonych stolikach. W powiecie kłobuckim jest wielu sympatyków BIM 16- tej dyscypliny sportu, którzy z przyjemnością odwiedzają Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, mając tu moŝliwość rywalizacji w przyjaznej sportowej atmosferze. W pierwszym inaugurującym nowy sezon turnieju doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć, których sprawcami była od niedawna ze sobą grająca miedzińska para Marian Wolny Bogdan Borkowski. Nasz duet zagrał w tym turnieju bardzo skutecznie pozostawiając w pokonanym polu teoretycznie silniejsze pary. Czołówka turnieju: I. Marian Wolny Bogdan Borkowski Zbigniew Habirek Rogaczewski Zdzisław Kłobuck, II. Emilian Zielonka Adam Smoliński- Kłobuck III. Marek Cięciwa Rafał Olewicz Kłobuck Na piątym miejscu zawody ukończyła kolejna nasza para Psuj Jacek Mszyca Grzegorz. Sędzią zawodów był arbiter brydŝa sportowego Janusz Podczaski S Z A C H Y Młodość uległa doświadczeniu W Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie rozpoczął się na początku grudnia nowy sezon szachowy, który potrwa do kwietnia 2007 roku. I Turniej w którym udział wzięło 14 szachistów toczył się pod dyktando doświadczonych graczy, którzy mimo, Ŝe niejednokrotnie spychani do obrony, wychodzili z opresji obronną ręką. Z kompletem sześciu wygranych partii zwycięŝył Marian Wolny.

10 Drugie miejsce wywalczył Mieczysław Szewczyk, a trzecie Czesław Sakaus. W klasyfikacji młodzików (gimnazjum i młodsi) najlepszym okazał się Mateusz Maźniak, który wyprzedził Przemysława Lisa i Mateusza Bedłę Wyniki II Turnieju 1. Kosmala Łukasz (Wręczyca) 2. Kurczyński Jacek ( Waleńczów) 3. Maźniak Mateusz (Miedźno) Wszyscy uczestnicy obu turniejów zdobyli punkty do ogólnej klasyfikacji SZACHOWEO GRAD PRIX w którym nagrodą jak co roku jest puchar ufundowany przez Wójta Gminy Miedźno CHARYTATYWNIE dla ADASIA Miłym gestem wykazali sie siatkarze starszej wiekowo druŝyny Naprzodu Ostrowy II, uczestnicząc w niecodziennej imprezie sportowej, która odbyła się na początku grudnia w Kłobucku. Nasi sportowcy amatorzy biorąc udział w turnieju siatkarskim, wspomogli finansowo (wpisowe do turnieju przeznaczono na ten cel) cierpiącego na cięŝką chorobę Adasia z Kłobucka. Naprzód nie wywalczył w tym turnieju miejsca na podium, ale swoją postawą zasłuŝył na coś więcej niŝ nagrodę w postaci pucharu. SERDECZNE śyczenia ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE wszystkim mieszkańcom naszej Gminy przekazuje radny powiatu Olesno Bernard Kus załączając tłumaczony z języka niemieckiego wiersz autorstwa Waltera Kominka austriackiego weterana i uczestnika Bitwy pod Mokrą. BoŜe Narodzenie 2006 Oddech świąt wstrzymuje Pełen oczekiwań pozostają w lesie jodły, Śnią o cudownym stroju choinki świątecznej Kolorowymi światełkami ukwieconej, Brama niebios zamknięta jeszcze Główki aniołów schowane w głębi, śadna jeszcze gwiazda na niebie nie świeci Aniołów chór ciszę utrzymuje, I nagle w środku Nocy Świętej Cudownie ukazuje się w godnej okazałości Gwiazda błyszcząca i na nieba firmamencie jasno widoczna. Narodzenie Pana Ogłasza! Ukazuje pastuszkom szukającym drogę do stajni i Ŝłóbka. Niebieski promień stamtąd okrąŝa świat i trafia do wszystkich naszych chat. Ludzkość serca swe otwiera najszerzej Cudnemu czasowi BOśEGO NARODZENIA. Gratulujemy pomysłu PODZIĘKOWANIE Nowo wybrany radny Powiatu Kłobuckiego Jan Praski dziękuje wszystkim Państwu, którzy w wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos. Pragnę Państwa zapewnić, iŝ z sumiennością będę wykonywał obowiązki radnego i działał dla dobra lokalnej społeczności. My weterani Przekazujemy najpilniej Świąteczne Pozdrowienia Przyjaciołom Naszym w Polsce, Ręka w rękę zbratani Przesyłamy Najserdeczniejsze śyczenia do Kraju Odległego. Walter Kominek BIM 17 -

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 20 września 2008 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXXI Ogólnopolskim Biegu Lechitów, który zgodnie z tradycją odbył się

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r.

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r. IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO 19.05-21.05.2014r. I) TERMIN I MIEJSCE 19.05.2014r. I Turniej Eliminacyjny Powiatu Kłobuckiego Panki 19.05.2014r. II Turniej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena realizacji. Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. za rok szkolny 2015/2016

Analiza i ocena realizacji. Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. za rok szkolny 2015/2016 Analiza i ocena realizacji Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2015/2016 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w roku szkolnym 2011/2012

Plan Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w roku szkolnym 2011/2012 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Regina Wysocka 2. Sprzątanie świata Jolanta Woźniak, Beata Rzepka, Anna Pasiecka 3. Dzień Języków Obcych nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Wrzesień 1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 2. Wystawa z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 w Żarach

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 w Żarach Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 w Żarach Lp. Terminarz Zadanie 1. 01 września Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 2. 02 września "Ja i inni" zajęcia integracyjne dla klas I 3. wrzesień

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2005/06. DOROTA FORTALSKA UCZENNICA KL.3m1 URODZONA 06. 04. 1990r. W NYSIE

Rok szkolny 2005/06. DOROTA FORTALSKA UCZENNICA KL.3m1 URODZONA 06. 04. 1990r. W NYSIE Rok szkolny 2005/06 WYCHOWAWCY 3a A.KENDIK 3an U.ŚLUSARCZYK 3b A.KOWALSKI 3c P.KUROWSKI 3e B.DZIAŁA 3m1 A.BUGAJ 3m2 E.SZUMAŃSKA 3p T.KORUS 3s A.ROZIEWICZ DOROTA FORTALSKA UCZENNICA KL.3m1 URODZONA 06.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwagrowie Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016*

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016* Lp. Nazwa imprezy Termin realizacji Formy realizacji Odpowiedzialni 1 Rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne:

Postanowienia ogólne: Postanowienia ogólne: Szkolny Samorząd Uczniowski działa zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem. Harmonogram działań Szkolnego Samorządu Uczniowskiego opracowuje aktyw uczniowski wraz z opiekunem i

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz imprez szkolnych Kalendarz imprez szkolnych Rok szkolny 2012/2013 Data Tematyka Forma Odpowiedzialny 03.09.2012 Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie uczniów z Dyr. szkoły wychowawcami 14.09.12 Sprzątanie Świata Akcja sprzątania

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Termin

Cele i zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Termin WRZESIEŃ Organizacja procesu dydaktycznego Wychowanie patriotyczne Troska o środowisko naturalne Rozpoczęcie roku szkolnego Wystawa okolicznościowa upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Rada Pedagogiczna nr 1 27.09.2015 dyrektor 10:00 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 20014/15 01.09.201458:00

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Planu Pracy Zespołu Szkół w Tryńczy HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH, AKCJI I KONKURSÓW w ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRYŃCZY ROK SZKOLNY 2012/2013 I. IMPREZY, AKCJE Lp. Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 02.09.13r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. szkolnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIEŃ CZAR... Autor: Administrator Zmieniony Kreator PDF Utworzono 19 September, 2016, 13:19

WSPOMNIEŃ CZAR... Autor: Administrator Zmieniony Kreator PDF Utworzono 19 September, 2016, 13:19 WSPOMNIEŃ CZAR... Autor: Administrator 13.10.2008. Zmieniony 21.10.2008. Od początku swojej działalności Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "START" organizował turnieje piłki siatkowej dla drużyn kobiecych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2014/2015 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 01.09.14r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny na 2015/2016

Kalendarz szkolny na 2015/2016 Kalendarz szkolny na 2015/2016 Załącznik nr 2 uchwały RP nr 11/2014/2015 l.p. Zadania i czynności Termin Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. - msza święta - spotkanie z uczniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia: I.

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania wychowawczego APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE W dniach 1 3 maja Warszawski Klub Futbolu Stołowego zaproponował osobom, które kochają grać w futbol stołowy zwanymi przez wielu piłkarzykami, majówkę na sportowo. W klubie

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2015/ 2016 I semestr

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2015/ 2016 I semestr TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2015/ 2016 I semestr TERMIN ZADANIE ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI UWAGI 1 września 2015 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 M. Parda- koordynator A. Manyś M. Szymańska B.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KLUKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KLUKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KLUKACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Opiekunowie: p. Anna Gabrysiak p. Anna Krajda Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2012/2013 tworzą: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008 NAZWA IMPREZY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR (DOKŁADNY ADRES, TEL., FAX, E-MAIL) STYCZEŃ 2008 XVI Finał Wielkiej

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ l.p. Zadania i sposób realizacji Odpowiedzialni i współodpowiedzialni 1. Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego. 2. Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Lp. Zadania, wydarzenia, czynności Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1 Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny na 2014/2015

Kalendarz szkolny na 2014/2015 Kalendarz szkolny na 2014/2015 Załącznik nr 2 uchwały RP nr 02/2014/2015 Z 17.09.2014 r. l.p. Zadania i czynności Termin Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. - msza święta

Bardziej szczegółowo

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze na r. szk. 2007/2008

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze na r. szk. 2007/2008 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia: I. Rozwijanie samorządności: 1. Opracowywanie planu pracy SU. 2.

Bardziej szczegółowo

Gminna Liga Tenisa Stołowego

Gminna Liga Tenisa Stołowego Gminna Liga Tenisa Stołowego W listopadzie dobiegła końca kolejna odsłona Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, której organizatorem był klub sportowy L.K.S. Orzeł Stanica. Jak co roku uczniowie oraz absolwenci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA nr1 w Poznaniu

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA nr1 w Poznaniu SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA nr1 w Poznaniu w zakresie olimpiad, konkursów, zawodów i turniejów przedmiotowych w roku szkolnym 2002/2003 1. XVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MIESIĄC ZADANIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wrzesień 1.Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

Paweł fajny chłopak, fajny kumpel, dobry uczeń, czasami,,bardzo dowcipny... Uwielbia sport; trenuje piłkę nożną;

Paweł fajny chłopak, fajny kumpel, dobry uczeń, czasami,,bardzo dowcipny... Uwielbia sport; trenuje piłkę nożną; Przy szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski w skład którego wchodzą: Przewodnicząca Adrianna Stokłosa Zastępca Paweł Duda Sekretarka Wioletta Stolarczyk Członkowie Samorządu: Agnieszka Lamch, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ROK 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Człopie

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ROK 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Człopie KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ROK 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Człopie lp Uroczystość, impreza Data realizacji 1. Uroczysty apel 01.09.2014r. rozpoczynający rok szkolny 2014/2015 2. Pasowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Zaopiniowanie Programu Wychowawczego, Statutu Szkoły, Programu Profilaktyki, Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. dyrektor szkoły wychowawcy klas. Organizacja procesu dydaktycznego. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015

WRZESIEŃ. dyrektor szkoły wychowawcy klas. Organizacja procesu dydaktycznego. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015 WRZESIEŃ Organizacja procesu dydaktycznego Rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor szkoły wychowawcy klas 01.09.2015 Wychowanie patriotyczne Wystawa okolicznościowa upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo