Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Mied nie 08.11.2006r Z YCIA SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA w MIED NIE. 1 wrze nia 15 wrze nia 30 listopada I miejsce"

Transkrypt

1 Koło Nr 3 Emerytów i Rencistów w Miedźnie r w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła E.i R. prezes Koła Teresa Owczarek przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za 2006r. W spotkaniu uczestniczył za-ca przew. Koła E. i R. w Kłobucku Leon Wierus, oraz wójt Andrzej Szczypiór. W trakcie spotkania wyróŝnienia za zasługi dla Związku w postaci złotych honorowych odznak otrzymali: p.o. dyr. GOK ElŜbieta Seliga, GraŜyna Sakaus, Jan Tałajczyk. Gościnnie dla emerytów wystąpił zespół ludowy Łęgowianki z Władysławowa. Członkinie zespołu przy akompaniamencie instruktorki p. Bogusławy Piwowarczuk zaprezentowały specjalnie przygotowany na tę uroczystość ciekawy program wokalny. Łegowianki wspólnie z emerytami bawiły się do późnych godzin wieczornych. 30 listopada Koło zorganizowało zabawę Andrzejkową. Przy suto zastawionych stołach było ludno, gwarno i wesoło, a śpiewy BIM 8 - emerytów odbijały się szerokim echem po całej placówce GOK-u. Do tańca zachęcały, piękne utwory muzyczne, przygotowane specjalnie na tę okoliczność przez p. Krzysztofa Kamra. G.S. Z śycia SZKÓŁ Specjalnie dla czytelników BIM-u szkoły przygotowały ciekawe wiadomości z Ŝycia placówki za okres wrzesień grudzień 2006r. Za poniŝsze informacje serdecznie dziękujemy. SZKOŁA PODSTAWOWA w MIEDŹNIE. 1 września Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2006/2007, a następnie przy mogile Ŝołnierzy WBK uczestniczyliśmy w apelu poległych. Po raz pierwszy do szkoły przyszli uczniowie klas pierwszych, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami. Pierwszaki uroczyście złoŝyły ślubowanie 4 października w obecności rodziców i zaproszonych gości. KaŜdy został pasowany przez p. dyr. I. Kałwak na ucznia SP im. WBK w Miedźnie. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, otrzymały od Rady Rodziców i wójta p. A. Szczypiora drobne upominki. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, a opiekę nad całą imprezą sprawowały p,:z. Janik i p. A. Graj. 15 września wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. MłodzieŜ szkolna sprzątała przydzielone odcinki wokół szkoły i na terenie naszej miejscowości. Harmonogram przebiegu akcji przygotowała p. M. Bęben. W ramach rozgrywek Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego dziewczęta zajęły III miejsce, chłopcy II miejsce w powiecie w rozgrywkach piłki ręcznej. W powiatowych biegach przełajowych chłopcy zdobyli II lokatę. Uczniów przygotowywał pan St. Kalke. W konkursie plastycznym, zorganizowanym przez SP nr 50 w Częstochowie, na temat Ratownik i jego praca I miejsce zajęła Marta Kowalik z kl. VIa (starsza grupa wiekowa),

2 I miejsce zajęła Małgorzata Chamczyńska z kl. IVb (młodsza grupa wiekowa). Aneta Szadkowska z kl. VI a wzięła udział w powiatowym konkursie plastycznym Jesienne impresje w którym zajęła I miejsce. Uczeń kl. VIb Radosław Deska otrzymał dyplom Finalisty II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. 17 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. Honorowego krwiodawstwa pod hasłem Krew to Ŝycie. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z klas czwartych i piątych. Najlepsze prace zostały wysłane na konkurs organizowany przez Zarząd PCK w Częstochowie. I miejsce Magdalena Chamczyńska IVb II Zuzanna Sap V a III Paulina Jędryszczak V a Organizacją konkursu zajęła się p. Monika Soluch. M. Noga *** GIMNAZJUM w MIEDŹNIE Olimpiady przedmiotowe Do drugiego etapu przeszli następujący uczniowie Gimnazjum w Miedźnie: Język polski Marlena Nowak kl. Ic Opiekun mgr Joanna Pawłowska Stryczek Chemia- Beata Rysiewicz kl. IIIc Opiekun mgr Joanna Szymonik Biologia Beata Rysiewicz, Judyta Kasprzyk kl.iii c Opiekun mgr Ewa Dobosz-Rysiewicz Geografia- Martin Saczek kl. IIIc Opiekun mgr Andrzej Murawski Historia Martin Saczek kl. III c Opiekun mgr Justyna Zawadzka * POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUś NIEWOLNICĄ! - konkurs poezji - pod takim hasłem dnia 7 listopada 2006r., w Gimnazjum w Miedźnie, odbył się konkurs poezji patriotycznej. Celem konkursu było uświadomienie młodzieŝy jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele potrzeba było do ich rozwiązania: pracy i pieniędzy, myśli politycznej i ekonomicznej, inicjatywy i codziennego trudu. Dlatego warto dziś zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom,wspomnieć,jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska, wolna Polska. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas I III. Przygotowali piękną recytację utworów patriotycznych. Wysłuchaliśmy między innymi wierszy: Mój pogrzeb -Władysław Broniewski; Warszawa, Pieśń o domu - Maria Konopnicka; Pocałunek, Elegia o chłopcu polskim - Krzysztof Kamil Baczyński. Jury w składzie : nauczyciele języka polskiego (mgr Joanna Pawłowska- Stryczek, mgr Urszula Nowakowska,mgr Anna Kowalczyk,mgr Małgorzata Soboniak): bibliotekarz (mgr Maria Sośniak) i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Judyta kl.iiic, Mariusz kl.iic) -oceniło:wybór utworu(tematykę), opanowanie pamięciowe, respektowanie zasad prawidłowej recytacji: akcenty, intonację, tempo, wymawianie końcówek; interpretację utworu. Po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych utworów komisja przyznała: I miejsce Klaudia Gierich kl. Ia II miejsce Karolina Saczek kl. Ia III miejsce Dominika Bernat kl. IIa Uczniowie otrzymali nagrody ksiąŝkowe. Pozostałych wyróŝniono dyplomami. Nagrody ksiąŝkowe i dyplomy laureatom konkursu wręczył Dyrektor Gimnazjum mgr Krzysztof Szymonik podczas uroczystego apelu z okazji: Narodowego Święta Niepodległości. * Dziś Zmartwychwstałaś, Polsko Odrodzona -apel Tamte dni to bezcenne kartki z pamiętnika pisanego nie tylko myślą, ale takŝe i sercem. Kartki stare, ale Ŝywe - bo nie moŝna o nich zapomnieć; bo to one kolorem swoich wspomnień zabarwiły teraźniejszość, odsłoniły słońce z chmur, zabrały niebezpieczeństwo, a zostawiły tylko blask tamtych dni. Nasi przodkowie wszelkimi moŝliwymi sposobami walczyli o zachowanie polskości. Walczyli w kraju i na emigracji. Przypominali całemu światu, Ŝe Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my Ŝyjemy... Dziś składamy hołd i chylimy czoło przed Polakami walczącymi o wolną Polskę. Ich pamięć czcimy wierszem i piosenką. Uroczysty apel z okazji narodowego Święta Niepodległości BIM 9 -

3 przygotowała młodzieŝ z klas II b i II c pod kierunkiem nauczycieli - wychowawców: mgr Anny Kowalczyk i mgr Andrzeja Murawskiego. Apel odbył się 10 listopada 2006r. w Gimnazjum w Miedźnie. ## Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego We wrześniu 2006r. odbyły się wybory do władz SU. Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego opracował plan pracy na rok szkolny 2006/ września 2006r. odbyła się dyskoteka integracyjna połączona z obchodami Dnia Chłopaka. Dzięki wsparciu sponsorów, w październiku 2006r. SU zorganizował loterię fantową z której dochód został przeznaczony na potrzeby SU. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej SU wręczył wszystkim pracownikom szkoły drobne upominki. W przeddzień Święta Niepodległości, delegacja uczniów udała się na cmentarz, by przy mogile poległych Ŝołnierzy zapalić znicze. 30 listopada br. odbyła się dyskoteka andrzejkowa i wieczór wróŝb. W dniu Św. Mikołaja SU zorganizował konkurs Na Najbardziej Mikołajkową Klasę, w którym nagrodą był Dzień bez pytania ZwycięŜyła klasa III c. Dawid Pabiś kl. III b brał udział w Ogólnopolskim konkursie I Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki zorganizowanego we współpracy z Fundacją Anny Dymnej Nie jesteś sam. WYCIECZKI 6 X wycieczka Ojców, Kraków-opiek. M. Lis, J. Morga, A. Murawski 20 X wyjazd do kina Cimena-City w Częstochowie na film Karol-papieŜ, który pozostał człowiekiem - opiek. M. Soboniak, G. Pietrzak, M. Kasprzyk 14 XI wyjazd do teatru na przedstawienie Antygony - opiek. A. Kowalczyk, U. Nowakowska 27 XI wyjazd do teatru na przedstawienie Zemsty, opiek. J. Pawłowska-Stryczek, G. Pietrzak BIM 10-4 XII wyjazd do teatru na przedstawienie Balladyny opiek. J. Pawłowska-Stryczek, G. Pietrzak OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM Lekkoatletyka Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 27 IX 2006r. II miejsce zajęła druŝyna dziewcząt w składzie: E. Hyra, B. Lasota. P. Miętkiewicz, E. Kleszcz, E. Jędrysiak, K. Saczek, opiekun J. Gibiński II miejsce druŝyna chłopców w składzie: Chadzyński, K. Matyja, A. Nabiałczyk, R. Soboniak, Ł. Wierus, K. Mikołowski opiekun D. Leśniak W tegorocznych Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych uczestniczyło 348 biegaczy i biegaczek, którzy reprezentowali 58 druŝyn szkolnych. Chłopcy wystartowali na zawodach rejonowych w Częstochowie 10 X 2006r. Tam równieŝ zajmując drugie miejsce. Piłka ręczna Uczennice gimnazjum, aby wystartować w zawodach powiatowych musiały pokonać w zawodach gminnych Ostrowy (6:2), następnym etapem były zawody międzygminne, które odbyły się 15 XI 2006r w Kłobucku. Miedźno Zawady (5:2) Miedźno Kłobuck (4:1) Zawody powiatowe ZSZ w Krzepicach odbyły się 21 XI 2006r., druŝyna dziewcząt pod opieką mgr J. Morgi, zajęła w nich III miejsce. Skład druŝyny: P. Miętkiewicz, K. Kałwak, M.Pośpiech, B. Lasota, D.Bernat, K. Szymocha, E.Hyra, P. Matyja, B.Pluta, M. Warchoł, B. Rysiewicz, K. Saczek. W gimnazjum odbyły się międzyklasowe zawody w piłkę ręczną (mecze rozgrywane są w trakcie długich przerw)- zwycięŝyła klasa II b reprezentowana przez: M. Pośpiech, B. Lasotę, ś. Szewczyk, M. Świerczyńską, A. Murlak, M. Kowalik, A. Myckę, K. Turek, D. Brzózkę, A. Zych. Obecnie trwają rozgrywki chłopców w piłkę noŝną halową i dziewcząt w piłkę siatkową. ***

4 Z śycia ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO w MOKREJ Na terenie placówki szkolno-przedszkolnej w Mokrej od miesiąca września do grudnia organizowane było wiele spotkań, konkursów, imprez. W miesiącu wrześniu uczniowie uroczyście obchodzili 67 rocznicę wybuchu II wojny światowej, brali udział w uroczystościach pod pomnikiem Bohaterów Walk pod Mokrą. W szkole zorganizowano akcję sprzątanie świata,gdzie dzieci uczą sie dbania o otaczającą ich przyrodę. Na przełomie września-grudnia znajdująca sie w szkole izbę pamięci poświęconą Wołyńskiej Brygady Kawalerii odwiedziło 14 wycieczek. MłodzieŜ z okolicznych szkół poznała historie bitwy pod Mokrą. W październiku na terenie szkoły zorganizowano dzień chłopaka - uczniowie wybrali najsympatyczniejszego chłopaka. Odbyło się równieŝ uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ponadto z okazji dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia, na którą przybył Pan Wójt Andrzej Szczypiór i Panie ZEAOS. Przeprowadzona została w październiku akcja czytelnicza Cała Polska czyta Dzieciom rozwijająca zainteresowania czytelnicze. W listopadzie dzieci brały udział w spotkaniu z Panem leśniczym. Tematem spotkania było przystosowanie się zwierząt do zimy. Odbyło się równieŝ spotkanie z policjantem. Tematem prelekcji były: 1. Bezpieczna droga do szkoły. 2. Bezpieczny wypoczynek poza zajęciami szkolnymi. 3. Przemoc i agresja w szkole i poza. W szkole przeprowadzono akcję Góra Grosza dla dzieci z Domów Dziecka. Chcieliśmy przez tę akcję uwraŝliwić uczniów na potrzeby innych dzieci. 10 listopada odbył się uroczysty apel poświecony odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Apel przybliŝył dzieciom historię Polski i jej cięŝką walkę w celu odzyskania niepodległości. W związku z panującym zagroŝeniem wśród dzieci, uczniowie klasy V wraz z Panią Agnieszką Ciesielską przygotowali apel pt. Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe. Uczniowie przedstawili kilka sytuacji typowych dla agresji. Apel ten promował dobre zachowanie. Dnia 20 listopada 2006r. przeprowadzono w szkole szkolenie instruktaŝowe na temat udzielenia pierwszej pomocy. Celem tego szkolenia było przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a takŝe uwraŝliwienie uczniów na potrzebę ochrony Ŝycia ludzkiego. Szkoła w okresie od września do grudnia przystąpiła do wielu konkursów między innym: - Super szkoła - Jura moich marzeń - Oxford plus z języka angielskiego. -Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG - Oxford plus matematyka - Powiatowy konkurs Barwy jesieni Ponadto uczennica szkoły Klaudia Klocek otrzymała wyróŝnienie na II Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym w Mykanowie. W związku z realizacją programu własnego W przyjaźni z przyrodą prowadzona jest segregacja odpadów. Ponadto realizowany jest równieŝ program Radosny uśmiech, radosna przyszłość. W szkole w ramach realizacji ścieŝki czytelniczo-medialnej biblioteka została wzbogacona własnymi ksiąŝkami uczniów klas IV. Szkoła czynnie współpracuje z rodzicami. Podczas listopadowego spotkania z nimi na rozmowę przybyła Pani pedagog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłobucku. Rozmowa dotyczyła agresji, sposobów jej zwalczania, pomocy. W ramach pedagogizacji rodziców przedstawiony został im referat Kilka uwag na temat motywacji i wychowania, oprócz tego na gazetce dla rodziców znajdują się następujące referaty: - Pierwsza miłość to nie Ŝart - Wyłącz ten komputer - Dekalog dobrego rodzica Na miesiąc grudzień zaplanowane jest spotkanie wigilijne z rodzicami - Niedzielna wieczerza. W grudniu na terenie szkoły zorganizowane będą Mikołajki, konkurs wiedzy o PapieŜu, konkurs kolęd oraz wyjazd do Częstochowy na spektakl pt. Historia Ŝółtej ciŝemki. BIM -11-

5 W ramach wyjazdu ma się równieŝ odbywać lekcja muzealna pt. W pracowni artysty. Sylwia Orszulak ZESPÓŁ SZKÓŁ w OSTROWACH Zespół Szkół w Ostrowach to placówka tętniąca Ŝyciem. Nie ma miesiąca, w którym nie działo by się coś interesującego. Jak co roku we wrześniu odbyła się na Lemańsku uroczystość poświęcona poległym tam Ŝołnierzom. Naszą szkołę reprezentowali: Dyrektor Szkołypani mgr GraŜyna Gorzałka oraz uczniowie klasy VI pod opieką wychowawcy pana mgr Dariusza Bednarskiego. Nasza szkoła przystąpiła w bieŝącym roku szkolnym do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. 4 października 2006 roku klasy I gimnazjum złoŝyły uroczyste ślubowanie uczniowskie. Apel z tej okazji przygotowała klasa I a i I b gimnazjum pod bacznym okiem wychowawców (mgr Agnieszki Flis i p. Doroty Orszulak). Następnie pani Dyrektor GraŜyna Gorzałka pasowała uczniów wypowiadając słowa: Pasuję cię na ucznia gimnazjalistę naszej szkoły. Gościem honorowym imprezy był Wójt Gminy Miedźno Andrzej Szczypiór, który wręczył kaŝdemu nowemu gimnazjaliście pióro-symbol nauki. 13 października odbyła sie uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowały ją klasy I b i IV pod bacznym okiem wychowawców (mgr Ewy Orszulak oraz mgr Danuty Bednarskiej). W uroczystości brali równieŝ udział emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły, zawsze mile widziani w naszych murach. Po zakończeniu akademii Ŝyczenia wszystkim obecnym złoŝyła p. Dyrektor. Gościem specjalnym była pani Sekretarz Gminy Miedźno Zenobia Urbaniak. 14 października 2006 roku uczniowie naszej szkoły (jako jedyni w gminie), brali udział w Dyktandzie 2006 w katowickim spodku. Spośród całej społeczności uczniowskiej zostało wybranych szesnaścioro najlepszych, i to oni reprezentowali nas w tej ogólnopolskiej imprezie. Wśród wielu atrakcji było m. in. spotkanie z Darią Widawską(odtwórczynią roli Agaty w serialu Magdy M ) Ostatnie dni października i pierwsze listopada BIM -12- to dni tradycyjnych wyjść z wychowawcami na cmentarz w Ostrowach. Porządkują oni zaniedbane groby, odwiedzają płytę upamiętniającą poległych w obronie kraju, oraz grób miejscowego poety Dobosza Od 4 do 6 listopada w naszej szkole moŝna było obejrzeć ekspozycję ksiąŝek z okazji Roku Języka Polskiego. KaŜdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie, począwszy od bajek i baśni dla najmłodszych, a skończywszy na klasyce polskiej i światowej. Nad wystawą czuwały nauczycielki polonistki mgr Jolanta Chazy, mgr Beata Leśnikowska, mgr Danuta Bednarska. 10 listopada uczciliśmy wielkie patriotyczne wydarzenie Święto Odzyskania Niepodległości. Podniosłą akademię przygotowały klasy III SP i III gimnazjum. Charakter uroczystości podkreślała piękna dekoracja, oraz odśpiewane pieśni legionowe, Ŝołnierskie i hymn Polski. Fragmenty apelu były prezentowane społeczności lokalnej w kościele parafialnym. Nad całością czuwały: mgr Renata Szymonik i mgr Marzena Ziętal. 6 grudnia, jak co roku w naszej szkole, odbyły się tradycyjne Mikołajki.Prawdziwy Mikołaj częstował uczniów słodyczami, zakupionymi przez tajemniczego sponsora. Nasza szkoła odnosi równieŝ liczne sukcesy w konkursach i prezentacjach: W Gimnazjum nr 18 w Częstochowie odbyło się rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie Literackim Jura moich marzeń.uczeń Gimnazjum w Ostrowach Dawid Rogacz otrzymał wyróŝnienie i gratulacje z rąk Senatora RP Janusza Laseckiego. 29 listopada w naszej szkole odbył się coroczny konkurs interdyscyplinarny dla klas IV VI. Jeden z uczniów Łukasz Szczypiór zakwalifikował się do II etapu. Wśród uczniów Gimnazjum dwoje zakwalifikowało się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego (Agnieszka Szczypiór i Dominika Leśnikowska uczennica klasy III. Uczniowie SP i Gimnazjum startowali takŝe w Ogólnopolskim Konkursie Oxford Plus 2006 z matematyki i języka angielskiego. Uczeń naszej szkoły Dawid Rogacz został mistrzem ortografii w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym- Mistrz Ortografii

6 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach koła tanecznego w MOK-u w Kłobucku i zdobywają wyróŝnienia i nagrody w organizowanych konkursach (np. Sebastian Krawczyk kl. III SP zdobył drugie miejsce w Andrzejkowym Konkursie Tańca). Oprócz uczniów równieŝ nauczyciele osiągają swoje małe sukcesy Pani mgr Ewelina Zielonka otrzymała albumowe wydanie swoich prac malarskich. DYREKTOR ZS Mgr GraŜyna Gorzałka * K U L T U R A M I K O Ł A J Bajkowy prezent Początek grudnia to czas w którym wszystkie dzieci czekają na odwiedziny Św. Mikołaja. Przedstawienie z duŝym zaciekawieniem oglądało ponad 170 małych widzów, którzy w niektórych momentach wspomagali aktorów swoją wiedzą i słuŝyli im pomocą. Po zakończeniu bajki i słodkim poczęstunku mikołaj odwiedził takŝe dzieci w szkolnej sali gimnastycznej w Ostrowach, gdzie na jego prezent w postaci bajkowego przedstawienia czekało ponad 120 zniecierpliwionych i podekscytowanych gości. OdjeŜdŜając z Ostrów Św. Mikołaj w nagrodę za tak liczne przybycie podarował kaŝdemu dziecku czekoladę i obiecał kolejną wizytę za rok. Spotkanie z Mikołajem, słodki poczęstunek, oraz przedstawienie bajkowe odbyło się dzięki funduszom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie i Klub MłodzieŜowy w Ostrowach. R.L. ##################################### Miedzińska Biesiada Gminny Ośrodek Kultury co roku wychodzi na przeciw oczekiwaniom naszych najmłodszych mieszkańców, organizując dla nich przedstawienie teatralne połączone z wizytą tego znamienitego gościa. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach miejscem tego niezwykłego spotkania była sala remizy straŝackiej w której aktorzy teatru Art-Re z Krakowa przedstawili bajkę pt. O rybaku i złotej rybce. Gdy juŝ przyszliście na biesiadę, StraŜak ma dla Was dobrą radę. Dziś nie Ŝałujcie sobie niczego, Tańczcie, balujcie do upadłego! Takie słowa witały wszystkich przybyłych gości na tegoroczną biesiadę, która tradycyjnie juŝ odbyła się w sali OSP w Miedźnie. Ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem impreza, tym razem gościła rekordową ilość

7 biesiadników. BIM znaczącą rolę druŝyna Wręczycy Wielkiej, ale Przy jak zwykle suto zastawionych stołach BIM 14 - zasiadło ponad 190 gości, którzy bawili się jej siatkarze wzmocnili inne zespoły startujące wspaniale. Tradycyjnie biesiadę rozpoczął w lidze, co jeszcze bardziej wyrównało poziom występ Orkiestry Dętej z Miedźna, która swoim rywalizacji. Bardzo dobrze, choć nie bez małych specjalnie przygotowanym programem potknięć spisuje się ekipa siatkarska Naprzodu muzycznym wprowadziła biesiadników Ostrowy I, która po ośmiu kolejkach zajmuje w odpowiedni nastrój. drugie miejsce z dorobkiem 22 punktów. Goście wspomagając się specjalnie Jak do tej pory siatkarze z Ostrów ulegli tylko przygotowanymi śpiewnikami nie szczędzili druŝynie Kłobuck III 2:3, a w pozostałych głosu odśpiewując wiele znanych biesiadnych spotkaniach zwycięŝali kolejno: piosenek. Kłobuck II 3:0, Przystajń 3:0, Biesiadnicy nie szczędzili takŝe nóg Krzepice II 3:1,Opatów 3:0, Łobodno 3:0, w tanecznych podbojach, oddając się w braterskim pojedynku Ostrowy II 3:0, muzycznym rytmom znanego i lubianego oraz Tygrysy Krzepice 3 : 1. w Miedźnie zespołu Ex-Beet. Zabawa trwała Bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczne do wczesnych godzin rannych, a jej uczestnicy rozgrywki druga druŝyna z Ostrów. bardzo niechętnie opuszczali gościnne progi Po pierwszych dwóch zwycięskich kolejkach straŝackiej remizy, zapewniając zgodnie, dość nieoczekiwanie zajmowała czołową lokatę Ŝe powrócą ponownie za rok. Po raz kolejny w tabeli, ale potknięcia w następnych okazało się Ŝe corocznie organizowana przez spotkaniach nie pozwoliły na dłuŝszy kontakt StraŜ PoŜarną impreza, cieszy się ogromną z czołówką. popularnością i nic nie wskazuje, aby miało się to w najbliŝszych latach zmienić. Dowodem na to mogą być słowa umieszczonego na sali balowej hasła: Gdy straŝ biesiadę organizuje, Hulanki i jadła nam nie brakuje. Gorzałkę sami załatwimy, Śpiewamy,tańczymy i dobrze się bawimy. R.L. S P O R T SIATKÓWKA PALS coraz silniejsza Powiatowa Amatorska Liga Siatkówki MęŜczyzn z roku na rok podwyŝsza swój sportowy poziom, a druŝyny w niej startujące wzmacniają swoje składy, tocząc bardzo zacięte pojedynki siatkarskie. W porównaniu do roku ubiegłego nie wznowiła rozgrywek odgrywająca zawsze Naprzód Ostrowy II Opatów 3 : 1 - Łobodno 3 : 0 - Przystajń 1 : 3 - Krzepice I 0 : 3 - Kłobuck I 0 : 3 - Ostrowy I 0 : 3 Obie druŝyny zapraszają kibiców na swoje mecze do sali gimnastycznej Gimnazjum w Miedźnie. **** PIŁKA NOśNA z WARKOCZEM Kolejny krok Eweliny w stronę Mistrzostwa Polski Znakomicie spisała się druŝyna

8 ISD UKS GOL Częstochowa w której składzie występuje mieszkanka Kołaczkowic DuŜych Ewelina Kaczmarzyk w meczu na szczycie ekstraligi piłki noŝnej kobiet. Piłkarki z Częstochowy sprawiły duŝą niespodziankę swoim kibicom, pokonując aktualne mistrzynię Polski AZS Wrocław 2:1. UKS Gol traci do Wrocławianek juŝ tylko dwa punkty, utrzymując cały czas realne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Ewelina mistrzynią Polski w hali Podtrzymując bardzo dobrą passę z letniego sezonu, piłkarki gola odniosły największy sukces w historii klubu zdobywając mistrzostwo Polski w halowej piłce noŝnej. Ewelina wraz ze swoją druŝyną przebrnęła pomyślnie przez eliminacje, które odbyły się w Korfantowie, by w finałowym turnieju w Koninie dopełnić piłkarskiej formalności. GOL zwycięŝył kolejno KS Lubliniec 6 : 0, Unię Racibórz 5 : 2 i Medyk Konin 4 : 1 zdobywając mistrzowskie trofeum. Nasza młoda piłkarka odnosząc kolejne Ŝyciowe sukcesy ma takŝe ogromną szansę występu w rozgrywkach pucharu UEFA. Aby się tak stało druŝynie z Częstochowy wystarczy utrzymać do końca sezonu zajmowaną aktualnie drugą pozycję w ekstralidze. ###### PRESTIś HALPINU WZRASTA W listopadzie rozpoczęła rozgrywki Pajęczańska Liga Piłki Halowej HALPIN 2006/2007. Z roku na rok prestiŝ i poziom tych rozgrywek zdecydowanie wzrasta a druŝyny w nich startujące kompletują coraz silniejsze składy. Podobnie jak w ubiegłych latach mamy tam swojego przedstawiciele, którym jest druŝyna startująca pod szyldem Urzędu Gminy Miedźno. RóŜniąca się nieco składem w porównaniu do ubiegłorocznych rozgrywek ekipa piłkarska, walczy ze zmiennym szczęściem i po pięciu kolejkach zajmuje w ośmiodruŝynowej tabeli V miejsce. W pierwszych pięciu spotkaniach zanotowała następujące rezultaty: UG Miedźno Viktoria Makowiska 3 : 5 Oldboj Pajęczno 7 : 5 Pablo Pajęczno 4 : 7 Bapex Pajęczno 5 : 1 StraŜ Pajęczno 2 : 6 DruŜynę Urzędu Gminy reprezentują piłkarze z Miedźna i Ostrów: Dariusz Bernat, Jacek Psuj, Roman Zając, Szczepan Hyra, Marek Szczypiór, Paweł Gala, Bogdan Bęben, Zbigniew Bochenek, Paweł Golis, Marcin Kotyl. Gościnnie w naszej druŝynie występują takŝe: Bartłomiej Grzejszczak Rębielice Królewskie, Mariusz Bociąga Zalesiaki, Tomasz Chyra Zawady. Miedźno ma takŝe swoich przedstawicieli w innej druŝynie startującej w tych rozgrywkach. Nowo powstałą ekipę piłkarską Pablo Pajęczno reprezentują w tym sezonie, grający na co dzień w Zawiszy Pajęczno ( sieradzka klasa okręgowa) Janusz Kowalik i Rafał Jędrysiak. Rozgrywki będą się toczyć przez okres zimowy, a mistrza poznamy w marcu 2007 roku. ###### HALÓWKA w INNYM WYDANIU MINISTRANCI NAJLEPSI W ARCHIDIECEZJI Rewelacyjnie spisały się reprezentacje ministrantów z parafii Św. Franciszka w Ostrowach i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie w rozegranym w Kamyku Turnieju o Mistrzostwo Archidiecezji Częstochowskiej Szkół Podstawowych w Halowej Piłce NoŜnej. Spośród siedemnastu druŝyn startujących w zawodach nasi młodzi piłkarze nie mieli sobie równych. Pokonując zdecydowanie w pojedynkach grupowych, a później w ćwierćfinale i półfinale swoich przeciwników, pewnie awansowali do finału. W najbardziej prestiŝowym pojedynku turnieju lepszymi okazali się młodzi ministranci z Ostrów pokonując Miedźno 4 : 0. Na trzecim miejscu zawody ukończyła parafia

9 BIM 15 - pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej z Częstochowy. Indywidualne nagrody powędrowały takŝe w ręce piłkarzy z Ostrów. Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca 12 goli Krzysztof Pełka, a najlepszym bramkarzem Karol Szymonik. Ministranci z Ostrów wywalczyli sobie równieŝ udział w ogólnopolskich mistrzostwach, które odbędą sie w maju 2007 roku w Pile. Zawody sędziowali: Władysław Popczyk i Marek Szczypiór, a głównym organizatorem sportowej imprezy był ks. SEBASTIAN CIASTEK. Kolejny turniej, tym razem w kategorii gimnazjum odbędzie się 3 lutego B R Y D ś Niespodzianka na inaugurację BrydŜ nie jest zimową dyscypliną sportu, ale ten okres czasu najbardziej sprzyja karcianej rywalizacji przy zielonych stolikach. W powiecie kłobuckim jest wielu sympatyków BIM 16- tej dyscypliny sportu, którzy z przyjemnością odwiedzają Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, mając tu moŝliwość rywalizacji w przyjaznej sportowej atmosferze. W pierwszym inaugurującym nowy sezon turnieju doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć, których sprawcami była od niedawna ze sobą grająca miedzińska para Marian Wolny Bogdan Borkowski. Nasz duet zagrał w tym turnieju bardzo skutecznie pozostawiając w pokonanym polu teoretycznie silniejsze pary. Czołówka turnieju: I. Marian Wolny Bogdan Borkowski Zbigniew Habirek Rogaczewski Zdzisław Kłobuck, II. Emilian Zielonka Adam Smoliński- Kłobuck III. Marek Cięciwa Rafał Olewicz Kłobuck Na piątym miejscu zawody ukończyła kolejna nasza para Psuj Jacek Mszyca Grzegorz. Sędzią zawodów był arbiter brydŝa sportowego Janusz Podczaski S Z A C H Y Młodość uległa doświadczeniu W Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie rozpoczął się na początku grudnia nowy sezon szachowy, który potrwa do kwietnia 2007 roku. I Turniej w którym udział wzięło 14 szachistów toczył się pod dyktando doświadczonych graczy, którzy mimo, Ŝe niejednokrotnie spychani do obrony, wychodzili z opresji obronną ręką. Z kompletem sześciu wygranych partii zwycięŝył Marian Wolny.

10 Drugie miejsce wywalczył Mieczysław Szewczyk, a trzecie Czesław Sakaus. W klasyfikacji młodzików (gimnazjum i młodsi) najlepszym okazał się Mateusz Maźniak, który wyprzedził Przemysława Lisa i Mateusza Bedłę Wyniki II Turnieju 1. Kosmala Łukasz (Wręczyca) 2. Kurczyński Jacek ( Waleńczów) 3. Maźniak Mateusz (Miedźno) Wszyscy uczestnicy obu turniejów zdobyli punkty do ogólnej klasyfikacji SZACHOWEO GRAD PRIX w którym nagrodą jak co roku jest puchar ufundowany przez Wójta Gminy Miedźno CHARYTATYWNIE dla ADASIA Miłym gestem wykazali sie siatkarze starszej wiekowo druŝyny Naprzodu Ostrowy II, uczestnicząc w niecodziennej imprezie sportowej, która odbyła się na początku grudnia w Kłobucku. Nasi sportowcy amatorzy biorąc udział w turnieju siatkarskim, wspomogli finansowo (wpisowe do turnieju przeznaczono na ten cel) cierpiącego na cięŝką chorobę Adasia z Kłobucka. Naprzód nie wywalczył w tym turnieju miejsca na podium, ale swoją postawą zasłuŝył na coś więcej niŝ nagrodę w postaci pucharu. SERDECZNE śyczenia ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE wszystkim mieszkańcom naszej Gminy przekazuje radny powiatu Olesno Bernard Kus załączając tłumaczony z języka niemieckiego wiersz autorstwa Waltera Kominka austriackiego weterana i uczestnika Bitwy pod Mokrą. BoŜe Narodzenie 2006 Oddech świąt wstrzymuje Pełen oczekiwań pozostają w lesie jodły, Śnią o cudownym stroju choinki świątecznej Kolorowymi światełkami ukwieconej, Brama niebios zamknięta jeszcze Główki aniołów schowane w głębi, śadna jeszcze gwiazda na niebie nie świeci Aniołów chór ciszę utrzymuje, I nagle w środku Nocy Świętej Cudownie ukazuje się w godnej okazałości Gwiazda błyszcząca i na nieba firmamencie jasno widoczna. Narodzenie Pana Ogłasza! Ukazuje pastuszkom szukającym drogę do stajni i Ŝłóbka. Niebieski promień stamtąd okrąŝa świat i trafia do wszystkich naszych chat. Ludzkość serca swe otwiera najszerzej Cudnemu czasowi BOśEGO NARODZENIA. Gratulujemy pomysłu PODZIĘKOWANIE Nowo wybrany radny Powiatu Kłobuckiego Jan Praski dziękuje wszystkim Państwu, którzy w wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos. Pragnę Państwa zapewnić, iŝ z sumiennością będę wykonywał obowiązki radnego i działał dla dobra lokalnej społeczności. My weterani Przekazujemy najpilniej Świąteczne Pozdrowienia Przyjaciołom Naszym w Polsce, Ręka w rękę zbratani Przesyłamy Najserdeczniejsze śyczenia do Kraju Odległego. Walter Kominek BIM 17 -

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia: Michał Piotrowski

Zdjęcia: Michał Piotrowski ŚWIĘTO SZKOŁY Szóstego grudnia 2010 r. już po raz czwarty obchodziliśmy Święto Szkoły. Związane jest ono z postacią patrona naszej szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914 roku w Marcinkowicach

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MARZEC 2014 Nr 222 ROK DZIEWIĘTNASTY ISSN 1643-7845 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ.

MIESIĘCZNIK MARZEC 2014 Nr 222 ROK DZIEWIĘTNASTY ISSN 1643-7845 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. MIESIĘCZNIK MARZEC 2014 Nr 222 ROK DZIEWIĘTNASTY ISSN 1643-7845 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. 2 kwietnia 2014 r. uroczystość 8. rocznicy śmierci Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII uroczystość religijna, która

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r.

Nr 24. Strona1. Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach Nr 24 MAJ 2015r. Strona1 WOŚP 11.01.2015 r. już 23 raz w całej Polsce grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem wolontariusze zbierali na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Wszystkim Mieszkańcom Gminy Michałowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, wielu radosnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE R E D A M I E J S K I B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 8 (81) PAŹDZIERNIK 2008 nakład 3.000 egz. bezpłatny ISSN 1507-5087 ORLIK 2012 JUś W LISTOPADZIE www.reda.pl zagadnienia wyjaśniali pracownicy

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011 gazeta ISNN: 2080-4385 lokalna numer 6 (14) czerwiec 2011 OSIEK W numerze m.in.: Leśniczy XXI wieku Rozpoczęcie sezonu motocyklowego Strażacka majówka w Pliskowoli Sukcesy szkoły w Ossali Żywe pomniki

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo