Książki zestawienie w wyborze za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013"

Transkrypt

1 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach , ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Poniższe zestawienie ( wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism i linki dotyczące scenariuszy uroczystości szkolnych) obejmuje wybrane zagadnienia związane Unią Europejską, takie jak : polityka, gospodarka czy edukacja. Książki zestawienie w wyborze za lata Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska Gorywoda Krystyna : Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN Dostęp w DBP : Oława, Trzebnica 2. Błahut Bożena, Błahut Karol J. : Unia Europejska : centra i peryferia integracji i rozwoju społeczno -gospodarczego ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu). ISBN Dostęp w DBP : Wrocław, Lubin 3. Borkowski Paweł Janusz : Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec

2 4. Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska ; Katedra Europeistyki. Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN Dostęp w DBP : Lubin 5. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, red.: Tomasz Kierzkowski, Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN Dostęp w DBP : Głogów, Kamienna Góra, Trzebnica 6. Jakubowicz Karol : Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica 7. Jankowska Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : praktyczny poradnik z przykładami /Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Wyd. 2. Warszawa : CeDeWu, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra, Zgorzelec 8. Jesień Leszek : Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Collegium Civitas. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 9. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [et al.]. Wyd. 3 zm. aktualizowali aut. oraz Piotr Ebbig, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN Dostęp w DBP : Złotoryja ( wyd : Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Kłodzko, Milicz, Środa Śląska, Trzebnica, Wałbrzych). 10. Maliszewski Norbert : Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej : ukryte i jawne wybory. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra 11. Mazur-Wierzbicka Ewa : Ochrona środowiska a integracja europejska : doświadczenia polskie. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Oława, Zgorzelec 12. Mierzwa Edward Alfred : Geneza idei Unii Europejskiej : (polskie inicjatywy) ; Instytut Badań nad Parlamentaryzmem. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, ISBN Dostęp w DBP : Ząbkowice Śląskie

3 13. Nugent Neill : Unia Europejska : władza i polityka [Government and politics of the European Union(pol.)], przekł. Anna Gąsior-Niemiec, Joanna Gilewicz, Wojciech Nowicki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN Dostęp w DBP : Oława 14. Oręziak Leokadia : Finanse Unii Europejskiej. Wyd.2, zm. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ISBN Dostęp w DBP : Bolesławiec, Milicz, Złotoryja 15. Pinder John, Usherwood Simon : Unia Europejska ; tł. Jarosław Sawicki. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra, Kłodzko, Strzelin, Trzebnica, Zgorzelec 16. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, red. Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN (Aspra-JR) ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 17. Polska w Unii Europejskiej =Poland in the European Union. Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, ISBN Dostęp w DBP : Bolesławiec 18. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Bibliogr. s , wykaz aktów prawnych s , wykaz orzeczeń s ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec 19. Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia pod red. Krzysztofa Szczerskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 20. Prezydencja w Unii Europejskiej : instytucje, prawo i organizacja, red. nauk. Artur Nowak- Far. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN Dostęp w DBP : Głogów 21. Siek Elżbieta : Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, ISBN Dostęp w DBP : Wałbrzych 22. Tkaczyński Jan Wiktor, Willa Rafał, Świstak Marek : Leksykon funduszy Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN Dostęp w DBP : Głogów, Kamienna Góra, Milicz, Trzebnica

4 23. Trafiałek Elżbieta : Polityka społeczno - gospodarcza : wybrane problemy i zadania. Katowice : "Śląsk", ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica, Złotoryja 24. Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa pod red. nauk. Małgorzaty Duczkowskiej - Piaseckiej. Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ISBN Dostęp w DBP : Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Zgorzelec 25. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. Marek Rewizorski. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica 26. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego ; w numerze J. Barcz [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Materiały z seminarium, 16 czerwca 2009 r. ISBN Dostęp w DBP : Głogów 27. Węc Janusz Józef : Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach : między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową : analiza politologiczna. Kraków : Księgarnia Akademicka, ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec 28. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencje z krajami UE : raport 2010 [oprac. zespól w składzie Jacek Białek et al. ; pod kierunkiem Piotra Zubera] ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, ISBN Dostęp w DBP : Lubań Artykuły z czasopism zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Barańska Renata, Czechowska Elżbieta : Edukacja europejska. Bliżej Przedszkola. 2011, nr 7/8, s Scenariusze zajęć dla przedszkolaków dotyczące poszerzenia wiedzy na temat krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej (na podstawie czeskiej bajki o Rumcajsie i Haneczki), zabawy integrujące dzieci, zabawy ruchowe. 2. Brańska Ewa : Unia Europejska wobec problemów edukacji dzieci. Przed Szkołą. 2012, nr 3, s Modele wczesnej edukacji i opieki. Opieka zinstytucjonalizowana. Powszechność edukacji. Nauczyciele, programy, organizacja pracy placówek przedszkolnych. Oczekiwane kierunki zmian. Dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym.

5 3. Bednarkowa Wiga : Oczekiwania wobec nauczyciela przyszłości : kompetencje nauczyciela Europejczyka. Kwartalnik Edukacyjny. 2011, nr 1, s Cackowska Joanna, Szczepańska Katarzyna : Parametr jakości w programach edukacyjnych Unii Europejskiej. Problemy Jakości. 2011, nr 11, s Przedstawienie sposobów ujmowania pojęcia jakości zarówno w celach strategicznych, jak i szczegółowych programów unijnych dotyczących edukacji. Definicje edukacji i kształcenia. 5. Dąbrowa-Szefler Małgorzata : Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2011, [nr] 1, s. [162]-177. O głównych kierunkach przemian w procesie kształcenia doktorantów w krajach Unii Europejskiej, o zmianach w modelu kształcenia, dywersyfikacji modeli kształcenia oraz czynnikach generujących wyżej wymienione zmiany. Rola Procesu Bolońskiego w procesie przechodzenia do kształcenia na stopień doktora jako studiów III poziomu/stopnia/ na III szczeblu. Nowe tendencje i kierunki zmian w procesie kształcenia doktorantów, które są determinowane międzynarodową współpracą szkół wyższych i mobilnością uczonych. 6. Dobija Ewa : Międzynarodowa przestrzeń w nauczaniu języków obcych - asystentura językowa, projekt etwinning. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s Nowoczesne sposoby nauczania języków obcych z wykorzystaniem programów edukacyjnych UE. Realizacja nowatorskich przedsięwzięć na lekcjach języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie. Lekcje językowe z native speakerem oraz realizacja projektu etwinning we współpracy ze szkołą partnerska w Cottbus. Refleksje nauczyciela. 7. Dunin-Wilczyńska Ewa : SMArT HOMES IN EUROPE : spotkanie nauczycieli w Estonii. Nowa Szkoła. 2012, nr 1, s Projekt "Mądre domy w Europie" realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Uczestniczy w nim Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce w kooperacji ze szkołami z Islandii, Norwegii, Estonii, Włoch i Grecji. Relacja ze spotkania nauczycieli realizujących projekt w Estonii. Artykuł dostępny również w "Wychowaniu na Co Dzień", nr 3, 2012 r. 8. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacji w Danii ; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 1). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 11/12, s Ciekawostką systemu jest, że przedszkola podlegają Ministerstwu Spraw Socjalnych, a pedagodzy przedszkolni nie posiadają statusu nauczyciela. 9. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacyjny w Grecji. (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 3). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 15/16, s. 8.

6 10. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacji w Finlandii ; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 2). Gazeta Szkolna : aktualności , nr 13/14, s. 6-7 System edukacji w Finlandii jest na najwyższym poziomie. Uczniowie fińscy we wszystkich testach międzynarodowych uzyskują najlepsze wyniki. 11. Dwulit Roman : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : jak uczą w hrabstwie Devon; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 5). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 34/24, s Finnegan Fergal [i in.] : Uczenie się i uznanie : doświadczenia studentów i badaczy w projekcie RANLHE. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 2011, nr 1, s. [7]-19. Osobiste doświadczenia wzrostu poczucia pewności siebie i szacunku wobec siebie studentów nietradycyjnych, tj. dorosłych ponownie podejmujących naukę - projekt badawczy nad rozszerzaniem się uczestnictwa edukacyjnego na poziomie wyższym w krajach europejskich przez studentów nietradycyjnych. Podstawowe założenia projektu. Przedstawienie historii dwóch studentów z krajów UE oraz ukazanie wpływu podjęcia nauki na poziomie wyższym na poczucie pewności siebie. 13. Gawryś Maria : Tworzenie systemu kształcenia zawodowego - doświadczenia brytyjskie : (relacja z wizyty studyjnej w Exeter). Nowa Szkoła. 2011, nr 5, s Relacja z wyjazdu studyjnego do Exeter, która zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP z siedziba w Salonikach. Wyjazd finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie ". 14. Jeżowski Antoni : Przyszłość europejskiej edukacji. Dyrektor Szkoły. 2011, nr 6, s. 14-[17]. Edukacja a zmiany demograficzne. Problemy demograficzne w szkolnictwie. Problemy edukacji w ujęciu europejskim. 15. Jurek-Rech Beata : In Europe in English - edukacja europejska na lekcjach języka angielskiego i informatyki. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 4, s Prezentacja sposobu przedstawienia informacji na temat krajów Unii Europejskiej na lekcjach języka angielskiego i informatyki. 16. Kluzowa Krystyna, Palus Janina, Wronicz Jadwiga : Edukacja seksualna w Polsce : na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Wychowawca. 2011, nr 6, s Typy edukacji seksualnej. Edukacja seksualna w wybranych krajach UE. Polski model edukacji seksualnej typu A. Polska oświata i edukacja seksualna na tle krajów UE (na podstawie oficjalnych danych z Europejskiego Urzędu Statystycznego, informacja statystyczna na 2008 rok). 17. Kontkiewicz Anna : Środki finansowe na prace z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. 2011, nr 1, s Pieniądze z Unii Europejskiej. Podział środków na realizację projektów indywidualizacji na poszczególne województwa.

7 18. Krawczyk-Blicharska Małgorzata : Ustawiczne doskonalenie zawodowe kadr pedagogicznych w programach unijnych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, [nr] 1, s Ukazanie możliwości doskonalenia kadr pedagogicznych przy wykorzystaniu środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i dobrych praktyk z województwa świętokrzyskiego. 19. Lewsza Halina : System oświatowy i biblioteki Austrii. Poradnik Bibliotekarza. 2013, [nr] 1, s Relacja z wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez Unie Europejskich Federalistów - Polska i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Program "Biblioteki - nowoczesne centra multimedialne Austrii, Słowenii i Włoch" obejmował wizytowanie bibliotek austriackiego Landu Karyntia, bibliotekę uniwersytecka w Maribor w Słowenii oraz zwiedzanie Wenecji. 20. Lulewicz Anna : Programy rozwojowe 250. dolnośląskich szkół. Oblicza Edukacji. 2011, nr 52/53, s Prezentacja projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 21. Łysak Krzysztof : Azymut sukcesu, czyli jak formułować cele w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych. Sedno. 2011, nr 3, s Przykładowe cele. Jak mierzyć poziom realizacji celów. Rodzaje wskaźników. Aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu celów. 22. Łysak Krzysztof : Od czego zacząć tworzenie projektu edukacyjnego finansowanego ze środków unijnych?. Sedno. 2011, nr 2, s Analiza problemu i uzasadnione potrzeby realizacji projektu. Źródła finansowania projektów, czyli skąd pozyskać pieniądze na ich realizacje. Kto może ubiegać się o dofinansowanie. Kogo można objąć wsparciem. Jakie typy projektów można realizować w ramach tego poddziałania. Kto może ubiegać się o dofinansowanie. Jakie typy projektów można realizować w ramach tego Działania. Od problemu do sukcesu. 23. Maciak Artur : Programy studenckie Cogito. 2011, nr 10, s Opis programu studenckiego Erasmus i jak z niego skorzystać. 24. Małachowska Grażyna : Program Comenius - "uczenie się przez całe życie", czyli edukacja europejska od przedszkola ; rozm. przepr. Marta Gorcewicz. Doradca Nauczyciela Przedszkola. 2011, nr 3, s Wymagania stawiane przedszkolom przed wejściem we współpracę z programem Comenius. 25. Nalewajska Lilianna : Szkolenia biblioteczne czy edukacja informacyjna? Bibliotekarz. 2012, [nr] 10, s Przykłady realizowania programów edukacji informacyjnej w europejskich bibliotekach. Próba ocenienia sytuacji kształcenia kompetencji informacyjnych w polskich bibliotekach akademickich.

8 26.Pokrzycka Lidia : Podwyższanie jakości kształcenia w praktyce : studium przypadku - Reykjavik University. Nowa Szkoła. 2011, nr 9, s Opis szkolenia dydaktycznego dotyczącego istoty efektywnego nauczania i podwyższania jego jakości, które odbyło sie we wrześniu 2011 r. w Reykjavik University w ramach programu Erasmus. 27. Pokrzycka Lidia : Program Leonardo Da Vinci - szansa na podwyższenie kwalifikacji. Nowa Szkoła. 2011, nr 10, s Prezentacja programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu "Uczenie się przez całe życie", który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Praktyczne zasady wypełniania wniosku. 28. Przybylska Ewa : Tendencje w europejskiej edukacji dorosłych. Kultura i Edukacja. 2011, nr 1, s. [59]-78. Współczesna polityka oświatowa Unii Europejskiej dotycząca edukacji dorosłych. Wybrane tendencja rozwoju edukacji dorosłych występujących na płaszczyźnie europejskiej. 29. Sartanowicz Nijssen Anna, Karawajczyk Tomasz Norbert : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : edukacja w Holandii, (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 4). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 19/20, s Sielatycki Mirosław : Informacja UE o postępach edukacji. Dyrektor Szkoły. 2011, nr 6, s Coroczny raport Komisji Europejskiej monitorujący postęp w ramach Programu Kształcenie i Szkolenie Polska jest wymieniana w Raporcie jako jeden z najlepszych krajów europejskich w odniesieniu do trzech wskaźników (spośród 7). 31. Skonieczna Agnieszka : Edukacja w Unii Europejskiej : (zestawienie bibliograficzne). Wszystko dla Szkoły , nr 10, s Skrzyński Dariusz : Projekty unijne dla przedszkoli. Wychowanie w Przedszkolu. 2012, nr 11, dod. "Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola" s Stec Jacek : Programy, w ramach których dyrektor może ubiegać się o dofinansowanie. Doradca Dyrektora Przedszkola. 2011, [nr] 24, s Wykaz programów unijnych wspierających polską edukację (np. Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Program rządowy "Radosna szkoła", Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny). 34. Szalewski Jacek : Intelektualizacja wf - jak to działa w Europie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s Prezentacja trzech podręczników do wychowania fizycznego : z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji.

9 35. Sztaba Jadwiga : Dziecko w Unii Europejskiej : aktywizujące formy pracy - studium przypadku. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. R. 35 (57), nr 3 (2011/2012), s Opis realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Comenius" realizowany w przedszkolach 3 krajów, Belgii, Francji i Polski. 36. Szymankiewicz Krystyna : Co kraj to obyczaj.: o wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego w Europie. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 1, s Polityki edukacyjne wybranych krajów w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Kryteria klasyfikacji uzdolnień. Rodzaje rozwiązań edukacyjnych. 37. Watoła Anna : Projekt Eko-Matma Programu Comenius jako realizacja idei "Uczenia sie przez cale życie" ; (Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy / red. Stanisław Juszczyk). Chowanna, T. 2 (2012), s. [193]-204. Realizacja Programu Comenius - Eko-Matma w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie. 38. Więckowska Gracjana : etwinning - europejska współpraca szkół. Dyrektor Szkoły. 2013, nr 2, s Omówienie programu etwinning umożliwiającego współpracę placówek oświatowych w Europie, realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych. 39. Więckowska Gracjana : etwinning w bibliotece szkolnej. Biblioteka - Centrum Informacji. 2011, [nr] 1, s Program etwinning to współpraca bliźniaczych szkol w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet, wymieniają sie informacjami i materiałami do nauki. 40. Winiarska Alicja : Prezydencja w realiach szkolnych : (scenariusze z zakresu edukacji społecznej dla uczniów klasy I). Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 10, s Szkoła podstawowa. Scenariusze: Co to jest Unia Europejska?, Droga biegnąca przez Unię Europejską, Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. 41. Wiśniewski Jerzy : Unijne wsparcie dla edukacji / ; rozm. przepr. Dorota Obidniak. Głos Nauczycielski. 2012, nr 32/33, s. 5. Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim, ekspertem edukacyjnym i autorem raportu na temat wykorzystania przez szkoły unijnych funduszy. 42. Wojkiewicz-Huszcza Katarzyna : Europa da sie lubić... Święto Unii Europejskiej. Świetlica w Szkole. 2012, nr 1, s. 15. Scenariusz imprezy świetlicowej z okazji Święta Unii Europejskiej, 4 maja. 43. Żurawska-Tuchowska Agata : Comenius - edukacja europejska od przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 4, s Program Unii Europejskiej. Pogłębianie wiedzy dzieci przedszkolnych i nauczycieli na temat różnorodności kultur i języków europejskich. Współpraca z zagranicą.

10 Materiały z Internetu 1. Bobrowska Barbara, Czerska Elżbieta : Prezentacja krajów Unii Europejskiej [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz imprezy z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej przeznaczony uczniów dla szkoły podstawowej. 2. Gajecka Monika : Symbole Unii Europejskiej scenariusz lekcji. W : Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online].[dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z symbolami Unii Europejskiej. Zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjum. 3. Glubowska Teresa, Olczyk Zofia : Savoir - vivre w krajach UE - scenariusz imprezy. W: Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz lekcji na temat Unii Europejskiej przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. 4. Grabowska Małgorzata : Dzień Europejski turniej wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W: Literka.pl portal edukacyjny [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz przedstawienia na Dzień Europejski przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-III i IV-VI). 5. Kempa Sylwia [i in.] : Unia Europejska na 102 [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Cykl scenariuszy lekcji o tematyce Unii Europejskiej. Projekt powstał przy współpracy Europe Direct Katowice (jednego z punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej) i Fundacji Viribus Unitis, która za cel swej działalności uznaje wspieranie edukacji oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. 6. Korbecka Anna, Rauch Monika : Scenariusz Dni Europejskich [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Plan i scenariusz zajęć obchodów Dni Europejskich w Zespole Szkół w Kolbuszowej w 2008 roku.

11 7. Kotopka Halina : Dzień Unii Europejskiej - scenariusz uroczystości przedszkolnej. W : Twój portal edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz uroczystości obchodów Dnia Unii Europejskiej skierowany do dzieci z przedziału grupy wiekowej 3 6 lat. 8. Łojewska Jolanta : "Odkryj Europę". Scenariusz imprezy poświęconej Unii Europejskiej. W: BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia [online]. [dostęp: 22 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz apelu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. 9. Ewa Nowicka : Europo, witaj nam [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz uroczystości szkolnej o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej. 10. Orlik Lucyna, Góral Katarzyna : Nasza Europa. W : [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz przedstawienia na temat Unii Europejskiej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 11. Piotrowska Marzena : Unia Europejska : wyprawa Misia Uszatka. W : Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz zajęć dla sześciolatków mający na celu rozwijanie mowy i zapoznanie dzieci z krajami Unii Europejskiej. 12. Szuflak Elżbieta : Dzień o Unii Europejskiej Grecja [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem przygotowanej imprezy jest przybliżenie młodzieży problematyki integracji europejskiej, a także zwyczajów, kultury i historii krajów należących do Unii Europejskiej. Całość imprezy oparto na mitologii greckiej i igrzyskach olimpijskich. 13. Świątkowska Jolanta : Scenariusz zajęć dla rodziców w grupie 6-latków Święto Europy. W : Przedszkola.edu.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem imprezy jest popularyzacja tematyki europejskiej wśród przedszkolaków i prezentacja zdobytych przez nich na ten temat wiadomości.

Europejski rok obywateli

Europejski rok obywateli Zestawienie bibliograficzne w wyborze Europejski rok obywateli Książki 1. Abc Unii Europejskiej /[oprac. wydawane przez Przedstwicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004 zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo