Książki zestawienie w wyborze za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013"

Transkrypt

1 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach , ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Poniższe zestawienie ( wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism i linki dotyczące scenariuszy uroczystości szkolnych) obejmuje wybrane zagadnienia związane Unią Europejską, takie jak : polityka, gospodarka czy edukacja. Książki zestawienie w wyborze za lata Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska Gorywoda Krystyna : Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN Dostęp w DBP : Oława, Trzebnica 2. Błahut Bożena, Błahut Karol J. : Unia Europejska : centra i peryferia integracji i rozwoju społeczno -gospodarczego ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu). ISBN Dostęp w DBP : Wrocław, Lubin 3. Borkowski Paweł Janusz : Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec

2 4. Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska ; Katedra Europeistyki. Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN Dostęp w DBP : Lubin 5. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, red.: Tomasz Kierzkowski, Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN Dostęp w DBP : Głogów, Kamienna Góra, Trzebnica 6. Jakubowicz Karol : Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica 7. Jankowska Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : praktyczny poradnik z przykładami /Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Wyd. 2. Warszawa : CeDeWu, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra, Zgorzelec 8. Jesień Leszek : Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Collegium Civitas. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 9. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [et al.]. Wyd. 3 zm. aktualizowali aut. oraz Piotr Ebbig, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN Dostęp w DBP : Złotoryja ( wyd : Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Kłodzko, Milicz, Środa Śląska, Trzebnica, Wałbrzych). 10. Maliszewski Norbert : Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej : ukryte i jawne wybory. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra 11. Mazur-Wierzbicka Ewa : Ochrona środowiska a integracja europejska : doświadczenia polskie. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Oława, Zgorzelec 12. Mierzwa Edward Alfred : Geneza idei Unii Europejskiej : (polskie inicjatywy) ; Instytut Badań nad Parlamentaryzmem. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, ISBN Dostęp w DBP : Ząbkowice Śląskie

3 13. Nugent Neill : Unia Europejska : władza i polityka [Government and politics of the European Union(pol.)], przekł. Anna Gąsior-Niemiec, Joanna Gilewicz, Wojciech Nowicki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN Dostęp w DBP : Oława 14. Oręziak Leokadia : Finanse Unii Europejskiej. Wyd.2, zm. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ISBN Dostęp w DBP : Bolesławiec, Milicz, Złotoryja 15. Pinder John, Usherwood Simon : Unia Europejska ; tł. Jarosław Sawicki. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN Dostęp w DBP : Kamienna Góra, Kłodzko, Strzelin, Trzebnica, Zgorzelec 16. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, red. Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN (Aspra-JR) ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 17. Polska w Unii Europejskiej =Poland in the European Union. Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, ISBN Dostęp w DBP : Bolesławiec 18. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Bibliogr. s , wykaz aktów prawnych s , wykaz orzeczeń s ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec 19. Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia pod red. Krzysztofa Szczerskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop ISBN Dostęp w DBP : Oleśnica 20. Prezydencja w Unii Europejskiej : instytucje, prawo i organizacja, red. nauk. Artur Nowak- Far. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN Dostęp w DBP : Głogów 21. Siek Elżbieta : Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, ISBN Dostęp w DBP : Wałbrzych 22. Tkaczyński Jan Wiktor, Willa Rafał, Świstak Marek : Leksykon funduszy Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN Dostęp w DBP : Głogów, Kamienna Góra, Milicz, Trzebnica

4 23. Trafiałek Elżbieta : Polityka społeczno - gospodarcza : wybrane problemy i zadania. Katowice : "Śląsk", ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica, Złotoryja 24. Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa pod red. nauk. Małgorzaty Duczkowskiej - Piaseckiej. Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ISBN Dostęp w DBP : Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Zgorzelec 25. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. Marek Rewizorski. Warszawa : Difin, ISBN Dostęp w DBP : Trzebnica 26. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego ; w numerze J. Barcz [et al.] ; red. nauk. J. Osiński. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Materiały z seminarium, 16 czerwca 2009 r. ISBN Dostęp w DBP : Głogów 27. Węc Janusz Józef : Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach : między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową : analiza politologiczna. Kraków : Księgarnia Akademicka, ISBN Dostęp w DBP : Zgorzelec 28. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencje z krajami UE : raport 2010 [oprac. zespól w składzie Jacek Białek et al. ; pod kierunkiem Piotra Zubera] ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, ISBN Dostęp w DBP : Lubań Artykuły z czasopism zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Barańska Renata, Czechowska Elżbieta : Edukacja europejska. Bliżej Przedszkola. 2011, nr 7/8, s Scenariusze zajęć dla przedszkolaków dotyczące poszerzenia wiedzy na temat krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej (na podstawie czeskiej bajki o Rumcajsie i Haneczki), zabawy integrujące dzieci, zabawy ruchowe. 2. Brańska Ewa : Unia Europejska wobec problemów edukacji dzieci. Przed Szkołą. 2012, nr 3, s Modele wczesnej edukacji i opieki. Opieka zinstytucjonalizowana. Powszechność edukacji. Nauczyciele, programy, organizacja pracy placówek przedszkolnych. Oczekiwane kierunki zmian. Dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym.

5 3. Bednarkowa Wiga : Oczekiwania wobec nauczyciela przyszłości : kompetencje nauczyciela Europejczyka. Kwartalnik Edukacyjny. 2011, nr 1, s Cackowska Joanna, Szczepańska Katarzyna : Parametr jakości w programach edukacyjnych Unii Europejskiej. Problemy Jakości. 2011, nr 11, s Przedstawienie sposobów ujmowania pojęcia jakości zarówno w celach strategicznych, jak i szczegółowych programów unijnych dotyczących edukacji. Definicje edukacji i kształcenia. 5. Dąbrowa-Szefler Małgorzata : Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2011, [nr] 1, s. [162]-177. O głównych kierunkach przemian w procesie kształcenia doktorantów w krajach Unii Europejskiej, o zmianach w modelu kształcenia, dywersyfikacji modeli kształcenia oraz czynnikach generujących wyżej wymienione zmiany. Rola Procesu Bolońskiego w procesie przechodzenia do kształcenia na stopień doktora jako studiów III poziomu/stopnia/ na III szczeblu. Nowe tendencje i kierunki zmian w procesie kształcenia doktorantów, które są determinowane międzynarodową współpracą szkół wyższych i mobilnością uczonych. 6. Dobija Ewa : Międzynarodowa przestrzeń w nauczaniu języków obcych - asystentura językowa, projekt etwinning. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s Nowoczesne sposoby nauczania języków obcych z wykorzystaniem programów edukacyjnych UE. Realizacja nowatorskich przedsięwzięć na lekcjach języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie. Lekcje językowe z native speakerem oraz realizacja projektu etwinning we współpracy ze szkołą partnerska w Cottbus. Refleksje nauczyciela. 7. Dunin-Wilczyńska Ewa : SMArT HOMES IN EUROPE : spotkanie nauczycieli w Estonii. Nowa Szkoła. 2012, nr 1, s Projekt "Mądre domy w Europie" realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Uczestniczy w nim Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce w kooperacji ze szkołami z Islandii, Norwegii, Estonii, Włoch i Grecji. Relacja ze spotkania nauczycieli realizujących projekt w Estonii. Artykuł dostępny również w "Wychowaniu na Co Dzień", nr 3, 2012 r. 8. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacji w Danii ; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 1). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 11/12, s Ciekawostką systemu jest, że przedszkola podlegają Ministerstwu Spraw Socjalnych, a pedagodzy przedszkolni nie posiadają statusu nauczyciela. 9. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacyjny w Grecji. (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 3). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 15/16, s. 8.

6 10. Dunin-Wilczyńska Ewa : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : system edukacji w Finlandii ; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 2). Gazeta Szkolna : aktualności , nr 13/14, s. 6-7 System edukacji w Finlandii jest na najwyższym poziomie. Uczniowie fińscy we wszystkich testach międzynarodowych uzyskują najlepsze wyniki. 11. Dwulit Roman : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : jak uczą w hrabstwie Devon; (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 5). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 34/24, s Finnegan Fergal [i in.] : Uczenie się i uznanie : doświadczenia studentów i badaczy w projekcie RANLHE. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 2011, nr 1, s. [7]-19. Osobiste doświadczenia wzrostu poczucia pewności siebie i szacunku wobec siebie studentów nietradycyjnych, tj. dorosłych ponownie podejmujących naukę - projekt badawczy nad rozszerzaniem się uczestnictwa edukacyjnego na poziomie wyższym w krajach europejskich przez studentów nietradycyjnych. Podstawowe założenia projektu. Przedstawienie historii dwóch studentów z krajów UE oraz ukazanie wpływu podjęcia nauki na poziomie wyższym na poczucie pewności siebie. 13. Gawryś Maria : Tworzenie systemu kształcenia zawodowego - doświadczenia brytyjskie : (relacja z wizyty studyjnej w Exeter). Nowa Szkoła. 2011, nr 5, s Relacja z wyjazdu studyjnego do Exeter, która zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP z siedziba w Salonikach. Wyjazd finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie ". 14. Jeżowski Antoni : Przyszłość europejskiej edukacji. Dyrektor Szkoły. 2011, nr 6, s. 14-[17]. Edukacja a zmiany demograficzne. Problemy demograficzne w szkolnictwie. Problemy edukacji w ujęciu europejskim. 15. Jurek-Rech Beata : In Europe in English - edukacja europejska na lekcjach języka angielskiego i informatyki. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 4, s Prezentacja sposobu przedstawienia informacji na temat krajów Unii Europejskiej na lekcjach języka angielskiego i informatyki. 16. Kluzowa Krystyna, Palus Janina, Wronicz Jadwiga : Edukacja seksualna w Polsce : na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Wychowawca. 2011, nr 6, s Typy edukacji seksualnej. Edukacja seksualna w wybranych krajach UE. Polski model edukacji seksualnej typu A. Polska oświata i edukacja seksualna na tle krajów UE (na podstawie oficjalnych danych z Europejskiego Urzędu Statystycznego, informacja statystyczna na 2008 rok). 17. Kontkiewicz Anna : Środki finansowe na prace z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. 2011, nr 1, s Pieniądze z Unii Europejskiej. Podział środków na realizację projektów indywidualizacji na poszczególne województwa.

7 18. Krawczyk-Blicharska Małgorzata : Ustawiczne doskonalenie zawodowe kadr pedagogicznych w programach unijnych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, [nr] 1, s Ukazanie możliwości doskonalenia kadr pedagogicznych przy wykorzystaniu środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i dobrych praktyk z województwa świętokrzyskiego. 19. Lewsza Halina : System oświatowy i biblioteki Austrii. Poradnik Bibliotekarza. 2013, [nr] 1, s Relacja z wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przez Unie Europejskich Federalistów - Polska i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Program "Biblioteki - nowoczesne centra multimedialne Austrii, Słowenii i Włoch" obejmował wizytowanie bibliotek austriackiego Landu Karyntia, bibliotekę uniwersytecka w Maribor w Słowenii oraz zwiedzanie Wenecji. 20. Lulewicz Anna : Programy rozwojowe 250. dolnośląskich szkół. Oblicza Edukacji. 2011, nr 52/53, s Prezentacja projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 21. Łysak Krzysztof : Azymut sukcesu, czyli jak formułować cele w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych. Sedno. 2011, nr 3, s Przykładowe cele. Jak mierzyć poziom realizacji celów. Rodzaje wskaźników. Aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu celów. 22. Łysak Krzysztof : Od czego zacząć tworzenie projektu edukacyjnego finansowanego ze środków unijnych?. Sedno. 2011, nr 2, s Analiza problemu i uzasadnione potrzeby realizacji projektu. Źródła finansowania projektów, czyli skąd pozyskać pieniądze na ich realizacje. Kto może ubiegać się o dofinansowanie. Kogo można objąć wsparciem. Jakie typy projektów można realizować w ramach tego poddziałania. Kto może ubiegać się o dofinansowanie. Jakie typy projektów można realizować w ramach tego Działania. Od problemu do sukcesu. 23. Maciak Artur : Programy studenckie Cogito. 2011, nr 10, s Opis programu studenckiego Erasmus i jak z niego skorzystać. 24. Małachowska Grażyna : Program Comenius - "uczenie się przez całe życie", czyli edukacja europejska od przedszkola ; rozm. przepr. Marta Gorcewicz. Doradca Nauczyciela Przedszkola. 2011, nr 3, s Wymagania stawiane przedszkolom przed wejściem we współpracę z programem Comenius. 25. Nalewajska Lilianna : Szkolenia biblioteczne czy edukacja informacyjna? Bibliotekarz. 2012, [nr] 10, s Przykłady realizowania programów edukacji informacyjnej w europejskich bibliotekach. Próba ocenienia sytuacji kształcenia kompetencji informacyjnych w polskich bibliotekach akademickich.

8 26.Pokrzycka Lidia : Podwyższanie jakości kształcenia w praktyce : studium przypadku - Reykjavik University. Nowa Szkoła. 2011, nr 9, s Opis szkolenia dydaktycznego dotyczącego istoty efektywnego nauczania i podwyższania jego jakości, które odbyło sie we wrześniu 2011 r. w Reykjavik University w ramach programu Erasmus. 27. Pokrzycka Lidia : Program Leonardo Da Vinci - szansa na podwyższenie kwalifikacji. Nowa Szkoła. 2011, nr 10, s Prezentacja programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu "Uczenie się przez całe życie", który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Praktyczne zasady wypełniania wniosku. 28. Przybylska Ewa : Tendencje w europejskiej edukacji dorosłych. Kultura i Edukacja. 2011, nr 1, s. [59]-78. Współczesna polityka oświatowa Unii Europejskiej dotycząca edukacji dorosłych. Wybrane tendencja rozwoju edukacji dorosłych występujących na płaszczyźnie europejskiej. 29. Sartanowicz Nijssen Anna, Karawajczyk Tomasz Norbert : Systemy edukacji w państwach Unii Europejskiej : edukacja w Holandii, (Systemy oświatowe na świecie ; cz. 4). Gazeta Szkolna : aktualności. 2011, nr 19/20, s Sielatycki Mirosław : Informacja UE o postępach edukacji. Dyrektor Szkoły. 2011, nr 6, s Coroczny raport Komisji Europejskiej monitorujący postęp w ramach Programu Kształcenie i Szkolenie Polska jest wymieniana w Raporcie jako jeden z najlepszych krajów europejskich w odniesieniu do trzech wskaźników (spośród 7). 31. Skonieczna Agnieszka : Edukacja w Unii Europejskiej : (zestawienie bibliograficzne). Wszystko dla Szkoły , nr 10, s Skrzyński Dariusz : Projekty unijne dla przedszkoli. Wychowanie w Przedszkolu. 2012, nr 11, dod. "Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola" s Stec Jacek : Programy, w ramach których dyrektor może ubiegać się o dofinansowanie. Doradca Dyrektora Przedszkola. 2011, [nr] 24, s Wykaz programów unijnych wspierających polską edukację (np. Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Program rządowy "Radosna szkoła", Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny). 34. Szalewski Jacek : Intelektualizacja wf - jak to działa w Europie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s Prezentacja trzech podręczników do wychowania fizycznego : z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji.

9 35. Sztaba Jadwiga : Dziecko w Unii Europejskiej : aktywizujące formy pracy - studium przypadku. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. R. 35 (57), nr 3 (2011/2012), s Opis realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Comenius" realizowany w przedszkolach 3 krajów, Belgii, Francji i Polski. 36. Szymankiewicz Krystyna : Co kraj to obyczaj.: o wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego w Europie. Języki Obce w Szkole. 2011, nr 1, s Polityki edukacyjne wybranych krajów w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Kryteria klasyfikacji uzdolnień. Rodzaje rozwiązań edukacyjnych. 37. Watoła Anna : Projekt Eko-Matma Programu Comenius jako realizacja idei "Uczenia sie przez cale życie" ; (Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy / red. Stanisław Juszczyk). Chowanna, T. 2 (2012), s. [193]-204. Realizacja Programu Comenius - Eko-Matma w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie. 38. Więckowska Gracjana : etwinning - europejska współpraca szkół. Dyrektor Szkoły. 2013, nr 2, s Omówienie programu etwinning umożliwiającego współpracę placówek oświatowych w Europie, realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych. 39. Więckowska Gracjana : etwinning w bibliotece szkolnej. Biblioteka - Centrum Informacji. 2011, [nr] 1, s Program etwinning to współpraca bliźniaczych szkol w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet, wymieniają sie informacjami i materiałami do nauki. 40. Winiarska Alicja : Prezydencja w realiach szkolnych : (scenariusze z zakresu edukacji społecznej dla uczniów klasy I). Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 10, s Szkoła podstawowa. Scenariusze: Co to jest Unia Europejska?, Droga biegnąca przez Unię Europejską, Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. 41. Wiśniewski Jerzy : Unijne wsparcie dla edukacji / ; rozm. przepr. Dorota Obidniak. Głos Nauczycielski. 2012, nr 32/33, s. 5. Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim, ekspertem edukacyjnym i autorem raportu na temat wykorzystania przez szkoły unijnych funduszy. 42. Wojkiewicz-Huszcza Katarzyna : Europa da sie lubić... Święto Unii Europejskiej. Świetlica w Szkole. 2012, nr 1, s. 15. Scenariusz imprezy świetlicowej z okazji Święta Unii Europejskiej, 4 maja. 43. Żurawska-Tuchowska Agata : Comenius - edukacja europejska od przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 4, s Program Unii Europejskiej. Pogłębianie wiedzy dzieci przedszkolnych i nauczycieli na temat różnorodności kultur i języków europejskich. Współpraca z zagranicą.

10 Materiały z Internetu 1. Bobrowska Barbara, Czerska Elżbieta : Prezentacja krajów Unii Europejskiej [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz imprezy z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej przeznaczony uczniów dla szkoły podstawowej. 2. Gajecka Monika : Symbole Unii Europejskiej scenariusz lekcji. W : Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online].[dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z symbolami Unii Europejskiej. Zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjum. 3. Glubowska Teresa, Olczyk Zofia : Savoir - vivre w krajach UE - scenariusz imprezy. W: Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz lekcji na temat Unii Europejskiej przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. 4. Grabowska Małgorzata : Dzień Europejski turniej wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W: Literka.pl portal edukacyjny [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz przedstawienia na Dzień Europejski przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-III i IV-VI). 5. Kempa Sylwia [i in.] : Unia Europejska na 102 [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Cykl scenariuszy lekcji o tematyce Unii Europejskiej. Projekt powstał przy współpracy Europe Direct Katowice (jednego z punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej) i Fundacji Viribus Unitis, która za cel swej działalności uznaje wspieranie edukacji oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. 6. Korbecka Anna, Rauch Monika : Scenariusz Dni Europejskich [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Plan i scenariusz zajęć obchodów Dni Europejskich w Zespole Szkół w Kolbuszowej w 2008 roku.

11 7. Kotopka Halina : Dzień Unii Europejskiej - scenariusz uroczystości przedszkolnej. W : Twój portal edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz uroczystości obchodów Dnia Unii Europejskiej skierowany do dzieci z przedziału grupy wiekowej 3 6 lat. 8. Łojewska Jolanta : "Odkryj Europę". Scenariusz imprezy poświęconej Unii Europejskiej. W: BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia [online]. [dostęp: 22 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz apelu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. 9. Ewa Nowicka : Europo, witaj nam [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz uroczystości szkolnej o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej. 10. Orlik Lucyna, Góral Katarzyna : Nasza Europa. W : [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz przedstawienia na temat Unii Europejskiej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 11. Piotrowska Marzena : Unia Europejska : wyprawa Misia Uszatka. W : Twój Portal Edukacyjny edux.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Scenariusz zajęć dla sześciolatków mający na celu rozwijanie mowy i zapoznanie dzieci z krajami Unii Europejskiej. 12. Szuflak Elżbieta : Dzień o Unii Europejskiej Grecja [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem przygotowanej imprezy jest przybliżenie młodzieży problematyki integracji europejskiej, a także zwyczajów, kultury i historii krajów należących do Unii Europejskiej. Całość imprezy oparto na mitologii greckiej i igrzyskach olimpijskich. 13. Świątkowska Jolanta : Scenariusz zajęć dla rodziców w grupie 6-latków Święto Europy. W : Przedszkola.edu.pl [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2013]. Dostępny w World Wide Web: Celem imprezy jest popularyzacja tematyki europejskiej wśród przedszkolaków i prezentacja zdobytych przez nich na ten temat wiadomości.

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Europejski rok obywateli

Europejski rok obywateli Zestawienie bibliograficzne w wyborze Europejski rok obywateli Książki 1. Abc Unii Europejskiej /[oprac. wydawane przez Przedstwicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004 zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

Dzień Babci i Dziadka scenariusze

Dzień Babci i Dziadka scenariusze Opracowanie: Edyta Kilian nauczyciel bibliotekarz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna We Wrocławiu ; Filia w Wałbrzychu Dzień Babci i Dziadka scenariusze Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2013

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Pozycje zwarte * Moss Connie M., Brookhart Susan

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005

E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005 E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Książki : AKADEMIA on-line / red. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005 Sygn. 40379 AKADEMIA on-line. Vol. 2 / red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Data: 18.10.2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Książki Samorząd uczniowski nie bibelot

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. Poprawność graficzna pisma uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Książki i rozdziały w książkach 1. Bogdanowicz,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA 2009

PODSTAWA PROGRAMOWA 2009 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

opracowała Joanna Ambroży

opracowała Joanna Ambroży Pedag ogiczna Bib lioteka Wojewód zka w Ka towica ch Filia w By tomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Awans zawodowy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR Dla dyrektorów : Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. syg. WypRz 244351 CzytR

Bardziej szczegółowo

Filia w Świdnicy. Ocenianie kształtujące

Filia w Świdnicy. Ocenianie kształtujące Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Opracowała Ewa Markuszewska Ocenianie kształtujące Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 ===================================================================

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W SZKOLE GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wydawnictwa zwarte

PORADNICTWO ZAWODOWE W SZKOLE GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wydawnictwa zwarte Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015

Program etwinning. Krajowe seminarium kontaktowe. Warszawa, listopada 2015 Program etwinning Krajowe seminarium kontaktowe Warszawa, 20-21 listopada 2015 Program etwinning Współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu Wydawnictwa zwarte: 1. Barczak

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (052) 341-30-74 http:/www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej?

Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej? Placówka z certyfikatem PN EN ISO 9001:2009 z akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej? Miejsce Kiermaszu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wydawnictwa zwarte: Bonder Danuta: Przygotowanie do zawodu osób upośledzonych umysłowo. W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty. Pod red. Krystyny

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki

Opieka i edukacja dziecka w żłobku. zestawienie bibliograficzne. Książki Opieka i edukacja dziecka w żłobku zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w wyborze za lata 2005-2015 oraz aktualne źródła

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły Z inicjatywy Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły Z inicjatywy Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku Przyjaźnie z przedszkola do szkoły Z inicjatywy Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku odbył się cykl czterech konferencji na temat Przyjaźnie

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ SZKÓŁ w LĘDZINACH y współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTY UNIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH Pracownie komputerowe dla szkół Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ WIOSNY. zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

DZIEŃ WIOSNY. zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze) DZIEŃ WIOSNY zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. GAWRYŚ, Jolanta Pierwszy dzień wiosny / Jolanta Gawryś, Lidia Kurtybała //

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze

TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OPRAC. ANETA GNYP TABLICA INTERAKTYWNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010. Wydawnictwa zwarte AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2010 Wydawnictwa zwarte 1. MAKOWSKI Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / pod red.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE (Wydawnictwa zwarte) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek

Bardziej szczegółowo