Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]"

Transkrypt

1 Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie tej popularnej wśród mieszkańców Zielonki gazety obywatelskiej. Piszemy w niej o sprawach naszego miasta oraz powiatu wołomińskiego, ważnych dla mieszkańców, opisujemy wydarzenia kulturalne, sportowe i polityczne. W związku ze wznowieniem emisji Informatora Zielonkowskiego, redakcja gazety zwraca się do wszystkich Państwa prowadzących działalność handlową, usługową, gastronomiczną lub społeczno kulturalną z propozycją współpracy. Informator Zielonkowski to takźe moźliwość zamieszczania reklam Państwa firm oraz informacji o prowadzonej działalności. Wpływy z reklam i ogłoszeń będą jedynym źródłem finansowania gazety. Niewątpliwą korzyścią z zamieszczenia reklamy w Informatorze jest dotarcie do ogromnej ilości lokalnych odbiorców gazety. Informator jest darmowy i można go znaleźć w każdym większym sklepie naszego miasta. Cennik reklam i ogłoszeń zamieszczamy na str. 2. Dni Zielonki 2011 Z ZFS do parlamentu Igor Sulich jest mieszkańcem Wołomina, ale od kilku lat jest aktywnym członkiem Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Brał udział w realizacji kilku ważnych projektów ZFS. Szczególnie aktywnie uczestniczył w projektach związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku. Z jego udziałem powstało opracowanie dotyczące utworzenia szlaku turystycznego pn. Cud nad Wisłą. Wspierał ZFS w pozyskiwaniu środków unijnych. Największy nasz wspólny sukces to uzyskanie środków od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zbudowanie tego szlaku. Budowa rozpocznie się w tym roku. Prywatnie Igor od ponad 30 lat mieszka w Wołominie. Prowadzi własną firmę. Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, współpracuje przy realizacji jednego z kluczowych w skali kraju projektów rozwoju infrastruktury badawczej z zakresu technologii kwantowych. Pełni funkcję Radnego w Wołominie, a obecnie startuje w wyborach parlamentarnych jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Warto postawić na jedenastkę. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych Rada Funduszu Stypendialnego Dla Zielonki, działając zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium wspierającego wybitne zdolności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Zielonce, określiła kryteria kwalifikacyjne dla uczniów ubiegających o przyznanie stypendium. W tym roku Rada Funduszu postanowiła ufundować stypendia dla dzieci uzdolnionych matematycznie. Szczegółowe informacje

2 2 Informator Zielonkowski CENNIK REKLAM Format ogłoszenia reklamy (szer. x wys.) Strona tytułowa Wewnątrz numeru Wewnętrzne strony okładki Ostatnia strona Cała strona (170 x 240 mm) Pól strony (170 x 120 mm) Moduł B (82 x 120 mm) Moduł C (82 x 60 mm) Moduł D (82 x 30 mm) Moduł E (40 x 60 mm) Moduł F (40 x 30 mm) Moduł G (82 x 16 mm) Podane wyżej ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT. Formy promocji dla reklamodawców: a) 15% zniżki za emisję reklamy dla pierwszych 15 osób, b) dla osób, które decydują się na trwałą współpracę z Informatorem Zielonkowskim, 10. emisja reklamy jest darmowa, c) osoby decydujące się na roczną współpracę z Informatorem Zielonkowskim, uiszczający opłatę z góry za 12 emisji reklamy otrzymują zniżkę 20%. Zainteresowanych jednorazowym zamieszczeniem reklamy bądź ich stałą emisją w Informatorze Zielonkowskim, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Mamy nadzieję na owocną współpracę, satysfakcjonującą zarówno Państwa jak i naszą redakcję. Wydawca: BMT Eridia Sp. z o.o. P.o. Redaktora naczelnego: Jerzy Górski Kontakt z redakcją: ul. Ks. Skorupki 2, Zielonka tel , Informacja o reklamie i ogłoszeniach: Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Co dalej ze wspólnym biletem gorąca jesień przed nami? W najbliższych tygodniach będziemy wręcz lawinowo zasypywani licznymi informacjami związanymi z przebiegiem kampanii wyborczej, mam jednak nadzieję, że nasze lokalne samorządy, korzystając z nieuwagi i szumu informacyjnego wokół, nie przekreślą po cichu dalszego rozwoju Wspólnego Biletu, a w tworzonych właśnie budżetach na rok 2012 znajdą się środki na jego dofinansowanie. Zachęcam wszystkich mieszkańców do społecznego monitorowania poczynań swoich radnych związanych z tą sprawą. Do dnia na portalu społecznościowym Facebook można było podpisać się pod petycją NIE dla zniesienia Wspólnego Biletu na trasie Zagościniec Warszawa, która była formą sprzeciwu przeciwko próbom rozwiązania umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy Burmistrzami Gmin Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Ząbki, a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. Akcja okazała się dużym sukcesem, swój sprzeciw wyraziło ponad mieszkańców. Miejmy nadzieję, że wynik ten da decydentom wiele do myślenia i raz na zawsze rozwiąże dylematy, przed którymi stanęli nasi włodarze, związane z dofinansowaniem tego udogodnienia. W zielonkowskim Ratuszu nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, cieszy jednak fakt, iż przekazana burmistrzowi informacja nie pozostała bez echa. Przegląd Piosenki Turystycznej Dwukropek 22 października 2011 r. odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Piosenki Turystycznej Dwukropek Przegląd jest skierowany do młodzieży i osób dorosłych, zajmujących się piosenką aktorską, poezją śpiewaną i turystyczną. Stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi artystami amatorami, umożliwiając im publiczną prezentację dokonań. Impreza będzie się składała z dwóch części, w pierwszej odbędzie się przegląd konkursowy, a w drugiej konkurs laureatów oraz koncert gwiazdy. Zainteresowanych udziałem w części konkursowej prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej, której wzór znajduje się na stronie Gwiazdą tegorocznego przeglądu będzie zespół Plateau, który zaprezentuje piosenki z Projektu Grechuta. Przegląd Piosenki Dwukropek organizuje Zielonkowskie Forum Samorządowe przy wsparciu OKiS Zielonka. Dofinansowano przez Gminę Zielonka w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3 Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych Kandydatami do otrzymania stypendium w ramach ogłoszonego konkursu mogą być uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie matematycznym Kangur Beniamin w roku szkolnym 2010/2011 i osiągnęli najlepszy wynik w swojej szkole, odpowiednio w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 oraz w Gimnazjum Miejskim (w przypadku Gimnazjum liczy się wynik osiągnięty przez ucznia w szóstej klasie szkoły podstawowej). Stypendium będzie przyznane uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursie, uwzględniając wyniki ze wszystkich szkół. Wniosek może złożyć członek grupy społecznej, przedstawiciel szkoły, fundator. Termin składania wniosków o stypendium upływa w dniu 16 września 2011 r. Stypendium fundowane jest na okres 10 miesięcy począwszy od września 2011 r. i wynosi 100 zł miesięcznie. Wzór wniosku oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie Dodatki Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zielonka ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela w przeliczeniu na 1 etat w kwocie 130 zł. Ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla wszystkich dyrektorek szkół w jednakowej wysokości 650 zł a dla dyrektorek przedszkoli 500 zł. Ustalono także wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora: - SP nr 1 w kwocie: zł, - SP nr 2 w kwocie: zł, - SP nr 3 w kwocie: zł, - Gimnazjum w kwocie: zł, - Przedszkoli nr 3,4,5 w kwocie: zł. Dziwi znikome zróżnicowanie w dodatkach, niewystarczająco uwzględniające różnicę pomiędzy zielonkowskimi szkołami, biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół i liczbę personelu, którym kieruje dyrektor. O Funduszu Fundusz Stypendialny Dla Zielonki powstał w celu pomocy utalentowanym dzieciom z zielonkowskich szkół, pragnącym dalej rozwijać swoje zdolności. Możliwość pomnażania posiadanych zdolności zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania, współpracy z nauczycielami, rodzicami i przyjaciółmi. W dzisiejszych czasach barierą utrudniającą dalszy rozwój intelektualny jest coraz częściej sytuacja finansowa rodzin. Wiele dzieci, z powodu problemów, z jakimi borykają się ich rodzice, nie jest w stanie pogłębiać swojej wiedzy. Fundowane stypendia mają na celu stworzenie takich warunków dla dalszej edukacji i rozwoju dzieci, by mogły one w pełni rozwijać swoje uzdolnienia. Idea powołania Funduszu zrodziła się podczas dyskusji na temat zrealizowania deklaracji radnych miasta Zielonki Pani Anny Szczerby i Pana Bogdana Krysińskiego, którzy zgodnie na cele charytatywne przeznaczają 10% swojej diety. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz o Regulamin Rady Funduszu Stypendialnego (dokumenty dostępne są na Fundatorzy założyli, że stypendia będą przyznawane poprzez ogłoszenie konkursów, w których każdorazowo będą określane kryteria przyznawania stypendiów. Na co środki finansowe? Rada Funduszu przyjęła, że kwota zebranych środków przeznaczona na jedno stypendium wynosi złotych. Kwota jest dzielona na zł, wypłacane w 10 ratach stypendyście oraz 200 zł przeznaczane na obsługę administracyjno księgową Funduszu. Będą to koszty związane z przeprowadzeniem konkursu na stypendystów, koszty usług bankowych, usług księgowych oraz promocji Funduszu. Jak można wesprzeć Fundusz? Na rzecz Funduszu zostało utworzone subkonto w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie: Można dokonywać na nie wpłat, wpisując jako cel wpłaty darowizna na rzecz Funduszu Stypendialnego Dla Zielonki. Obsługę finansowo-administracyjną Funduszu Stypendialnego zapewnia Zielonkowskie Forum Samorządowe

4 Nie o Straży Miejskiej Grupa radnych z PIS zgłosiła projekt uchwały rozwiązującej zielonkowską Straż Miejską. Nie znalazł on akceptacji większości radnych. Podczas dyskusji nad uchwałą powoływano się na wyniki ankiety, dotyczącej SM, którą wśród mieszkańców przeprowadził Urząd Miasta. Wypada przedstawić parę zdań komentarza. Ankietę opracowano i opublikowano w gazecie miejskiej w maju bieżącego roku. Tylko i wyłącznie ankietę. Nie pokuszono się o analizę bezpieczeństwa w naszej miejscowości, którą można było opracować na podstawie sprawozdań przedstawianych przez Policję Radzie Miasta. Można było za pomocą prostych wskaźników wykazać jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat przestępczość w Zielonce, obejmująca np. wybryki chuligańskie, włamania, pobicia czy kradzieże. Dane te mogłyby objąć lata, w których SM nie funkcjonowała i te, w których funkcjonowała. Przy ankiecie nie znalazła się żadna informacja o działaniach SM, sposobie jej funkcjonowania, poniesionych kosztach związanych z jej działalnością itd. Zanim rozpoczęto jakiekolwiek rozważania na temat tego czy SM jest potrzebna, powinna się odbyć rzetelna debata o bezpieczeństwie w naszym mieście. Pominięto jeszcze jeden ważny wątek. Rozwiązanie SM to był jeden z postulatów radnych z PiS. Istotnym argumentem w uzasadnieniu takiego stanowiska były kłopoty finansowe miasta. Radni z PiS uważają, że w związku z trudną sytuacją finansową miasta SM jest niepotrzebna. W ankiecie pierwsze pytanie brzmiało: W jakim stopniu Straż Miejska jest potrzebna w Zielonce? Pytanie już sugeruje odpowiedź. Wziąwszy pod uwagę fakt, że nie przedstawiono szerzej warunków funkcjonowania SM, dziwne, że 100% uczestników ankiety nie opowiedziało się za koniecznością funkcjonowania SM. A jakby spytać: Czy jesteś za utrzymaniem SM i obniżeniem wydatków na oświatę, sport, kulturę? Czy jesteś za utrzymaniem SM i zwiększeniem cen za ścieki i wodę? Na co wydać zaoszczędzone prawie 800 tys. zł po rozwiązaniu SM? (oświata, sport, kultura, zapewnienie dodatkowych zajęć dla dzieci, zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla osób starszych, itd.) Jakie byłyby odpowiedzi, na powyższe pytania? Nie mam zdania czy SM powinna zostać w Zielonce, czy też powinno się ją rozwiązać. Po prostu mam za małą wiedzę w tej sprawie. A ankieta wcale mnie nie przekonała do określenia swojego stanowiska. A termin opublikowania jej wyników, prawie trzy miesiące po przeprowadzeniu badania i po tym jak grupa radnych złożyła projekt uchwały o rozwiązaniu SM, może budzi niesmak. Nie lubię być tak traktowany. PS. W 2009 r. za 20 tys. zł został opracowany dokument pt. ZIELONKA: DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009 (jest dostępny na stronie internetowej zielonka.pl/wp-content/uploads/diagnoza.pdf). Diagnoza powstała w oparciu o badania naukowe przeprowadzone wśród mieszkańców naszego miasta. Poniżej dwa cytaty z dokumentu. Jak widać, wśród mieszkańców miasta dominuje dość wysokie poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy pominiemy urban legends* i skoncentrujemy się na doświadczeniach. Na zmniejszanie się liczby przestępstw wskazują również statystyki policyjne. Dodatkowo, Zielonka bardzo dobrze wypada na tle okolicznych miejscowości: wskaźniki przestępczości są tu zazwyczaj niższe, a przynajmniej nie najwyższe. Raport powstał w tym samym roku, w którym powołano w Zielonce Straż Miejską. Z raportu wynika, że nie była wówczas wcale potrzebna. Czy jest potrzebna dzisiaj? Ja nie wiem, radni uznali, że tak. G.G. *Urban legends to takie zjawisko, w którym oceniamy miasto jako całość za niebezpieczne a nie potrafimy wskazać na osobiste doświadczenie. Wizyta przedwyborcza 2 września 2011 r. gościliśmy w Zielonce przewodniczącącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, lidera listy PiS do Sejmu w okręgu podwarszawskim. Tematem spotkania była sytuacja w Polsce w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych. Według Mariusza Błaszczaka, obecny rząd nie radzi sobie z wyzwaniami czasu kryzysu gospodarczego. Istotną sprawą, którą poruszył poseł, jest bezrobocie wśród młodych mieszkańców naszego kraju. Kolejny problem poruszony na spotkaniu to prywatyzacja polskich firm. Ważnym aspektem jest też wsparcie rodzinnego biznesu. Jako negatywny przykład braku takiego wsparcia podano sprawę likwidacji Domu Kupieckiego przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spotkanie miało charakter rozmowy pomiędzy zgromadzonymi mieszkańcami a posłem. Z sali padały także słowa krytyczne wobec polityki PiS-u. Jeden z mieszkańców zwracał uwagę, że PiS nie ma ciekawej oferty programowej dla ludzi młodych. Spotkanie zorganizował zielonkowski Klub Gazety Polskiej i Koło PiS Zielonka.

5 5 Tylko dział, rozdział i paragraf Przed sierpniową sesją Rady Miasta wszyscy pasjonowali się projektami uchwał o rozwiązaniu SM, wysokościach wynagrodzenia pensji burmistrza czy diet radnych. Nikt nie zwrócił uwagi na projekt uchwały dotyczący sposobu opracowania budżetu oraz wymagań szczegółowości przedstawiania dochodów i wydatków budżetowych gminy. Sprawne zarządzanie gminą wymaga wdrożenia nowoczesnych narzędzi zarządzania, takich jak np.: planowanie strategiczne, monitorowanie i ewaluacja, wieloletnie planowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza. Zmiana podejścia w zarządzaniu gminą wiąże się z wprowadzaniem Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management (NPM). NPM zakłada zastąpienie tradycyjnego biurokratycznego modelu zarządzania administracją przez model menedżerski, czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i stosowanych z powodzeniem w sektorze prywatnym. Zgodnie z podejściem NPM, jednostki sektora publicznego kreują wartość dla obywateli, jeżeli są skuteczne czyli w rezultacie swych działań wypełniają cele ustawowe (statutowe) i spełniają oczekiwania swoich interesariuszy (mieszkańców) oraz są efektywne to znaczy robią to jak najtaniej. Efektywność dotyczy pomiaru relacji nakłady produkty, czyli oceny stopnia sukcesu w dostarczaniu zdefiniowanych produktów po najniższym koszcie, przy zachowaniu pożądanej jakości. Produkt rozumiany jest tutaj szeroko i obejmuje wszystko, co jest dostarczane w wyniku realizacji zadań publicznych zarówno dobra materialne, jak i usługi, np.: wybudowana droga, wydana decyzja administracyjna, itp. Skuteczność odnosi się do relacji produkt wynik i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych wyników oraz wskazuje, czy dostarczane produkty przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów władzy publicznej. Efektywność i skuteczność są z kolei podstawowymi elementami sprawności, która odnosi się do relacji nakład wynik i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych wyników oraz wskazuje, czy poniesione nakłady pozwoliły na realizację celów jednostki. Jedną z metod nowoczesnego zarządzania gminą jest budżet zadaniowy. Budżet zadaniowy stanowi kompleksowy i spójny zespół narzędzi wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i promowanych przez organizacje międzynarodowe, jako jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach reform finansów publicznych, które służyć mają racjonalnemu, przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Narzędzie to opiera się na ustanowieniu jasnych i czytelnych związków pomiędzy wydatkami a celami działania. Jednostki samorządu działają w oparciu o roczne plany. Koncepcja budżetu zadaniowego polega na tym, że zanim poszczególne wydatki zostaną rozpisane w tradycyjnej formule dział rozdział paragraf, to najpierw w postaci zadań budżetowych przygotowywane są poszczególne plany działań przewidziane do realizacji. Zadanie budżetowe jest zatem najmniejszym elementem w budżecie w zasadzie niepodzielnym, ale na tyle ogólnym, żeby budżet, stanowiący zbiór wszystkich zadań, był czytelny. Zadanie charakteryzuje się tym, że posiada: nazwę, cel, określony jakościowo i ilościowo produkt, czyli wynik działania, określenie jednostki odpowiedzialnej za zadanie, planowane koszty przewidziane do zrealizowania zadania, wskaźnik służący do oceny realizacji zadania (może to być ocena efektywności, ocena dynamiczna w czasie, wskaźniki wykonania, itp.). Stworzenie budżetu zadaniowego wiąże się z identyfikacją wszystkich zadań obowiązkowych i fakultatywnych realizowanych przez jst i ich odpowiednim zapisaniem do budżetu. Zapisanie do budżetu wiąże się z tym, że zadania, które nie przyczyniają się do realizacji celu, jaki sobie postawiła jednostka, podlegają wyłączeniu z budżetu. Niestety projekt uchwały o szczegółowości danych w budżecie nie przewiduje budżetu zadaniowego. Co prawda nie jest on obowiązkowy. Jest jednak stosowany przez wiele samorządów w Polsce, tych, co efektywnie dysponują pieniędzmi podatników. Budżet zadaniowy to rzeczywista troska o finanse miasta i jedyny skuteczny sposób na oszczędności. G. Grabowski Ankieta dla organizacji pozarządowych zadania planowane do realizacji w 2012 r. Urząd Miasta rozpoczął prace związane z przygotowaniem rocznego Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku Organizacje pozarządowe, działające na terenie Zielonki, proszone są o wypełnienie ankiety celem poinformowania władz miasta o planowanych w 2012 r. działaniach organizacji i tym samym zasygnalizowania potrzeb finansowych na realizację poszczególnych zadań. Ankieta ma charakter konsultacyjny, analiza danych w niej zawartych pozwoli nie tylko na przygotowanie Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, ale również na zaplanowanie budżetu miasta na kolejny rok. Wypełnione ankiety należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka (pokój 208, II piętro) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres lub w terminie do 19 września br. Ankieta znajduje się na stronie w zakładce ngo.

6 Komisja rewizyjna Rady Miasta zaleca: Powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowaniem nieuzasadnionych i niekorzystnych dla Gminy Zielonka działań przez Burmistrza Miasta A. Łossana, co umożliwiło osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki Komisja rewizyjna zakończyła Kontrolę i ocenę realizacji umowy zawartej przez Gminę Zielonka ze Spółdzielnią Mieszkaniową Kolonia Brzezinki Przypomnijmy, że uchwałami Rada Miasta przekazywała Spółdzielni Kolonia Brzezinki ziemię na dość nietypowych warunkach. W 2004 roku przekazano działkę na osiedlu Poligon o powierzchni m 2, rok później dołączono kolejną działkę o pow m 2. W 2007 roku Spółdzielni przekazano działkę przy ul. Mazowieckiej o pow m 2 oraz działkę na osiedlu Poligon o pow. 949 m 2. We wszystkich ww. uchwałach Rada Miasta postanowiła zwolnić nieruchomości z obowiązku zbycia w drodze przetargu i dokonać sprzedaży na rzecz podmiotu, dla którego statutowym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych wielolokalowych. W 3 ww. uchwał zapisano: cena sprzedaży działek zostanie uregulowana w wyniku rokowań przeprowadzonych z nabywcą w wysokości nie niższej niż wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego, przedstawiona w operatach szacunkowych, cena, o której mowa w ust. 1 może być rozłożona na raty, w tym wypadku wysokość pierwszej raty ustala się na 5% wartości nieruchomości, ustala się oprocentowanie niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, końcowe rozliczenie ceny sprzedaży może być uregulowane przez nabywcę poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Zielonka własności lokali mieszkalnych, wybudowanych na przedmiotowych nieruchomościach. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna zaleca burmistrzowi: Powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowaniem nieuzasadnionych i niekorzystnych dla Gminy Zielonka działań przez Burmistrza Miasta A. Łossana, co umożliwiło osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki. Podjęcie niekorzystnych dla Gminy decyzji i przysporzenie osiągnięcia nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki w postaci: nienaliczenia należnych Gminie odsetek, przesunięcia terminu o 1,5 roku w akcie notarialnym bez kar za nieterminowe wykonanie umowy. Zmiana terminu w akcie notarialnym spowodowała. że Gmina utraciła odsetki w wysokości ok zł. bezpodstawnego i niekorzystnego dla Gminy dodania w akcie notarialnym zapisu Spółdzielnia zobowiązana jest do wydania lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim. W wyniku tego zapisu Gmina Zielonka na swój koszt wykonała prace wykończeniowe w lokalach, choć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powinna otrzymać je w stanie nadającym się do zamieszkania. Koszty tych prac wyniosły wg oferty przetargowej ,01 zł (netto), bezpodstawnej opłaty za roboty dodatkowe o wartości , 94 zł. bez delegacji Rady Miasta Zielonka w ramach rozliczenia przyjęcia przez Burmistrza 2 miejsc postojowych o wartości zł. niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez przyjęcie rozliczenia bez kosztorysu powykonawczego i jego weryfikacji. Istota zarzutów polega na niegospodarności i pociąga za sobą skutki finansowe. Gmina Zielonka jest pokrzywdzona w sprawie. Ponadto Komisja rewizyjna zaleca: dokonywanie rozliczeń po weryfikacji przez Gminę kosztorysów powykonawczych, zgodnie z zawartymi umowami, egzekwowanie należnych odsetek, należyte zabezpieczenie interesu Gminy na poczet gwarancji i rękojmi. Postscriptum Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że jedno z mieszkań w spółdzielni kupił poprzedni wiceburmistrz Zielonki. Pan Popławski nie mieszka w lokalu na Osiedlu Poligon na stałe. I może nikt by nie zauważył, że ma tam mieszkanie, gdyby nie fakt, że podczas ostatnich wyborów samorządowych zameldował w nim kilka osób. Osoby te zapewne głosowały na poprzedniego burmistrza i kandydata na radnego w okręgu Ryszarda Farbisza.

7 Charytatywność w specjalnym wydaniu Lektura protokołu komisji rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Urzędu Miasta Zielonka w 2010 roku nasuwa ciekawe refleksje. Jednym z elementów kontroli były delegacje pracowników urzędu miasta. Komisja nie zanalizowała wszystkich delegacji ale wśród tych, które oceniała, niektóre są zastanawiające. Jedną z nich jest trzydniowa delegacja opiewająca na ponad 600 zł do Wilkowa. Wilków to miejscowość w województwie lubelskim, która bardzo ucierpiała podczas ubiegłorocznej powodzi. W Zielonce zbierano dary właśnie dla tej miejscowości. Akcja wyzwalała różne pokłady aktywności. Większość z nas składała dary dla powodzian w miejscach wyznaczonych w zielonkowskich sklepach. Ale był jeden osobnik, który te dary ze sklepów zbierał i zawoził do Wilkowa. Pamiętacie państwo srebrnego mercedesa z kogutem na dachu? W Wilkowie do dziś nie mogą wyjść z podziwu, że takie coś ich nawiedziło. Cykl informacji i relacji na stronie internetowej miasta i w zaprzyjaźnionych gazetach. To poświecenie osobnika charytatywnie zbierającego dary i zawożącego je powodzianom. Trochę szkoda, że komisja rewizyjna taką piękną kartę działacza społecznego naderwała, wykazując, że ta charytatywność to na etacie, i z zapłatą. Wypełniają swoje zobowiązania Rzadko się zdarza, że obietnice przedwyborcze są realizowane po wyborach. W kampanii wyborczej kandydaci komitetu wyborczego Dla Zielonki obiecali między innym odbywać spotkania z wyborcami i przeznaczyć 10% otrzymywanej diety na cele społeczne. Spotkania Anny Szczerby i Bogdana Krysińskiego z wyborcami odbyły się pod koniec czerwca, pół roku po wyborach. Oboje zdali relację ze swojej pracy i mogli zapoznać się z uwagami i krytycznymi opiniami na temat funkcjonowania miasta i prac rady miasta. Były to pierwsze w historii Zielonki spotkania radnych z mieszkańcami w trakcie trwania kadencji. Spełniając postulat przekazywania 10% diety na cele społeczne radni DZ założyli Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wspieranie uzdolnionych uczniów z zienkowskich szkół. Warto odnotowanie jest funkcjonowanie strony w której radni umieszczają informacje o swojej pracy. Nasz człowiek w Senacie? Powiat wołomiński ma szansę na swoją reprezentację w parlamencie. Anna Aksamit, która od wielu lat mieszka w Zielonce, jest kandydatką Platformy Obywatelskiej do Senatu. Anna Aksamit nie należy do żadnej partii, ale jest rekomendowana przez PO. Wybory zgodnie z nową ordynacją odbędą się w okręgach jednomandatowych, wiec poparcie rządzącej partii sprawia, że kandydatka z Zielonki ma realne szanse na wygraną. Od 30 lat działa w obszarze polityki społecznej. Obecnie jest dyrektorem urzędu pracy w Legionowie. Zajmuje się pomocą ludziom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, zdobyciu nowych kwalifikacji lub uruchamianiu własnych firm. Startuje z okręgu obejmującego powiaty: wołomiński, nowodworski, legionowski i warszawski zachodni. Mówi o sobie: Jestem córką wsi mazowieckiej. Z powiatem nowodworskim związana jestem poprzez urodzenie, z legionowskim poprzez pracę, natomiast z wołomińskim przez miejsce zamieszkania. Zielonka to moje miejsce na ziemi. Tu mieszkam wraz z mężem, dziećmi i wnukami. Interesuję się tym, co dzieje się w naszym powiecie. Mam nadzieje, że podczas kampanii nie zabraknie okazji do spotkań z mieszkańcami okolicznych miejscowości mówi Anna Aksamit. Panią Annę poznałem, gdy pełniłem obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski ze swym zaangażowaniem, wiedzą i zdolnościami przywódczymi może być przykładem dla wielu menadżerów i szefów instytucji publicznych. Jest przy tym bardzo lubiana przez współpracowników, a kierowana przez nią instytucja ma doskonałe wyniki w zapobieganiu bezrobociu i pozyskiwaniu środków unijnych dodaje wicemarszałek Strzałkowski. Nazwisko na A zobowiązuje, więc Anna Aksamit po zebraniu wymaganej liczby podpisów została jako pierwsza kandydatka do Senatu w Polsce zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy pierwsza na starcie uzyska najlepszy wynik w dniu wyborów? Przekonamy się o tym 9 października. 8 października 2011 r. godz. 17:00 Zielonka, Sala Widowiskowa OKiS przy ul. Łukasińskiego 3 Przegląd Piosenki Dwukropek organizuje Zielonkowskie Forum Samorządowe przy wsparciu OKiS Zielonka

8 8 Po konsultacjach w sprawie 634 Konsultacje a raczej spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy drogi 634 odbyło się 20 czerwca. Po spotkaniu nasunęło mi się kilka refleksji. 1. Dostępność komunikacyjna Wołomina. Po wojnie, z przyczyn politycznych, jako najważniejsze miasto, kosztem Radzymina, wybrano w naszym regionie Wołomin. Miasto się szybko rozwijało i jedną z najważniejszych barier w dalszym rozwoju stało się jego skomunikowanie drogowe z Warszawą. Najkrótsza droga z Wołomina do Warszawy wiedzie przez Zielonkę, a jej jakość, przepustowość była kłopotliwa, tym bardziej, że potok samochodów zwiększał się z roku na rok. Modernizacja czy też rozbudowa drogi 634 stawała się priorytetem dla władz mających siedzibę w Wołominie. Nie zauważyły one jednak, że także Zielonka się rozwijała i z wiejskiej osady po wojnie stała się prawie dwudziestotysięcznym miastem z ukształtowaną przestrzenią publiczną. Droga 634, która przechodziła po rogatkach miasteczka, zaczynała dzielić miasto, a zwiększający się ruch drogowy z kierunku Wołomina i również rozwijającej się Kobyłki coraz bardziej utrudniał codzienne życie mieszkańcom Zielonki. Niestety, władze były przywiązane do pomysłu rozbudowy 634, nie zważając na zmieniające się otoczenie. To przywiązanie skutkuje tym, że gdy w wielu miejscach w Polsce buduje się obwodnice przenoszące ruch samochodowy poza granice skupisk ludzkich, w Zielonce funduje się nam czteropasmówkę przez środek miasta. 2. Kiedy i jak pytać mieszkańców o zdanie? Na spotkaniu przedstawiono prawie gotowy projekt, na podstawie, którego ma być modernizowana droga 634. Ważny z dyrektor z Warszawy dziwił się, że zaproponowane rozwiązanie nie odpowiada wszystkim zebranym na sali. A głos z sali, który podważył zasadność rozwiązania, w którym dzieli się miasto, został nagrodzony gromkimi brawami. Pan dyrektor nie zauważył, że w Polsce nastąpiły zmiany społeczne i obywatele coraz bardziej świadomie wykorzystują zdobycze demokracji, starając się mieć wpływ na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Na pytanie z sali, czy rozważano możliowść zbudowania obwodnicy Zielonki, po której odbywałby się ruch tranzytowy przez Zielonkę (a problem zapewne dotyczy także Kobyłki) padła odpowiedź, że takiej możliwości nie rozpatrywano (refleksja nr 1). Ciekawi mnie, jaką by uzyskano odpowiedź na pytanie postawione mieszkańcom Zielonki: czy mamy modernizować 634, czy budować obwodnicę miasta? Może i moja ciekawość jest nieuzasadniona, bo jestem przekonany, że większość mieszkańców wolałby, aby ruch tranzytowy przez Zielonkę odbywał się poza jej granicami, a droga 634 w obecnym kształcie samym mieszkańcom Zielonki wystarczyłaby do wyjazdu z miasta. Takie pytanie nigdy nie padło a władze autorytarnie przedstawiły swoje rozwiązanie. Zapewne stanowi to w znacznym stopniu podłoże konfliktu pomiędzy decydentami i inwestorem a mieszkańcami Zielonki, który uwidocznił się na spotkaniu. 3. Jak uniknąć konfliktu? Takich konfliktów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi jest coraz więcej. Nie dotyczą one jedynie spalarni śmieci, budowania wysypisk odpadów. Na spotkaniu padło, że obejmują one także inwestycje drogowe. W 2003 roku Polska przyjęła Konwencję z Aarhus, dotyczącą dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Jednym z efektów wprowadzenia tej konwencji, które pozwalają uniknąć konfliktów, jest zmiana sposobu podchodzenia do budowania infrastruktury. W Europie Zachodniej i USA najbardziej popularnym sposobem są metody partycypacyjne, zwane także deliberacyjnym modelem podejmowania decyzji lub modelem: konsultuj uwzględniaj modyfikuj buduj. W tych modelach ważne są konsultacje społeczne, których głównym celem jest dążenie do szerokiej, dobrowolnej akceptacji inwestycji przez społeczeństwo poprzez lepsze jego poinformowanie, szerszą konsultację, zapewnienie mu udziału w procesie planowania i projektowania. Pierwszym etapem modelu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych niezbędnych przy rozpoczynaniu jakichkolwiek inwestycji. Drugi etap to konsultacje, skupione do wymiany myśli, opinii, pytań i zastrzeżeń. Konsultacje muszą być dwukierunkowe, pomiędzy planującym inwestycję a obywatelami, na życie których inwestycja może mieć wpływ. Trzeci etap zarezerwowany jest dla osób z grupy poszkodowanych przy realizacji inwestycji, podczas którego negocjuje się rekompensaty za poniesione szkody i bardzo często modyfikuje projekt. Przy modernizacji drogi 634 mamy niestety jedynie, jako mieszkańcy, uczestniczyć w ostatnim punkcie modelu. 4. Systemowe podejście a raczej jego brak A. Dostępność komunikacyjna miejscowości to opis możliwości dojechania i wyjechania z niej różnymi środkami lokomocji. Przebudowa 634 ułatwi prawdopodobnie dostępność komunikacyjną podróżującym tranzytem przez Zielonkę, ale utrudni mieszkańcom Zielonki wyjazd i powrót do miasta. Szkoda, że podczas spotkania nie pokuszono się o prezentacje planowanych do realizacji inwestycji komunikacyjnych, które będą miały znaczący wpływ na dostępność komunikacyjną Zielonki i całego powiatu. Chodzi o zarówno o inwestycje drogowe, np. modernizacja 631, budowa S8, jak i kolejowe modernizacja trasy do Białegostoku. Takie szersze spojrzenie na cały system ułatwiłoby ocenę wpływu modernizacji 634 na wyjazd i wjazd do Zielonki. Przebudowa drogi dla mieszkańców Zielonki zagwarantuje jeszcze jedną uciążliowść poruszanie się w obrębie miasta zarówno samochodami, jak i pieszo. A że planuje się modernizację linii kolejowej, te uciążliwości obejmą mieszkańców wszystkich części Zielonki. Nie wiem czy urząd ma jakiś pomysł jak im zaradzić, czy ma jakiś dokument kompleksowo rozwiązujący szykujące się problemy komunikacyjne w mieście. Chodzi o plan rozwo-

9 ju dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów dla samochodów i rowerów. Plan, który uwzględniałby to, co zamierzają wybudować w mieście i jego okolicach inwestorzy spoza gminy. Jak takiego planu nie ma to może już czas zacząć dyskutować nad jego opracowaniem? Konieczność takich działań wypłynęła podczas spotkania w sprawie 634, kiedy podczas dyskusji z projektantem wyniknęła ważność pobudowania ulicy Leśnej, która będzie zgodnie z planem przebiegała pod planowanym nad torami kolejowymi, wiaduktem. Jej właściwe zaprojektowanie i wybudowanie w sposób zdecydowany poprawiłoby połączenie Bankówki z Centrum miasta. Przydałyby się pieniądze wydane na szerokie chodniki przy Skorupki i Łukasińskiego. (Retoryczne pytanie: co by powiedzieli mieszkańcy tych ulic, gdyby mieli możliwość wnieść swoje uwagi na etapie opracowania projektu?) B. Prezentowany projekt dotyczył jedynie odcinka drogi od przejazdu kolejowego do mostu na rzece Długiej. Podczas dyskusji okazało się, że projektant ma nikłe pojęcie o inwestycjach drogowych realizowanych przez inne instytucje Jednym z głównych wskaźników uwzględnianych przy projektowaniu dróg, jest liczba samochodów, które się po niej poruszają teraz oraz statystycznie obliczona ich ilość w przyszłości. Mam wątpliwości, czy projektant uwzględnił w swoich obliczeniach, że po wybudowaniu drogi S8 (odcinek Marki Radzymin), potok samochodów z Wołomina przeniesie się na tę drogę, omijając Zielonkę. Czy warto zatem projektować w Zielonce drogę o takim zakresie, jak zaprezentowano? A może zaprojektowałby bez barier i trawnika w środku, co zdecydowanie podraża inwestycję. A zaoszczędzone pieniądze pozwoliłyby doprowadzić do porządku ul. Kolejową, której właścicielem jest ta sama instytucja, która będzie mam budowała Wyszyńskiego. Taki przykład niepatrzenia na całość w sposób kompleksowy to zielonkowskie ścieżki rowerowe. Oby modernizacja całej 634 nie skończyła się jedynie na odcinku prezentowanym na spotkaniu. Będziemy mieli wtedy cztery pasy, zajęte przez smrodzące, stojące w korku samochody. 5. Wniosek Droga 634 to inwestycja prowadzona przez władze samorządu wojewódzkiego. Pomimo obecnej mizerii finansowej Zielonki, wcześniej czy później jakieś nowe inwestycje się rozpoczną (obecne place budów zastały zaplanowane i zaprojektowane w poprzedniej kadencji). Jest to może szansa, aby realizować je zgodnie z przedstawionym powyżej modelem (refleksja 2). Pozwoli to na pewno na uniknięcie nieporozumień, jakie ujawniły się przy ścieżkach rowerowych i budowie ulic Łukasińskiego czy też Skorupki. Warto także na sprawy spojrzeć kompleksowo i w dłuższej perspektywie czasowej, aby efektywnie wydawać nasze podatki. A przede wszystkim trzeba koniecznie do debaty zaprosić mieszkańców. Jest to trudne, ale nie niemożliwe. 6. Teza W zaspokajaniu potrzeb wspólnoty mieszkańców stanowiących gminę niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i metod partycypacyjnych przy: koniecznym planowaniu strategicznym (wieloletnim), uwzględniającym to co się planuje w otoczeniu miasta, realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko społeczne i przyrodnicze. Pozwoli to efektywnie wydawać środki finansowe oraz ograniczać ewentualne konflikty. 634 plusy i minusy Grzegorz Grabowski Przebudowa drogi 634 na odcinku Wyszyńskiego Poniatowskiego, będzie oddziaływała na życie społeczne i gospodarcze. Plusy i minusy projektu przebudowy drogi 634 na terenie Zielonki: PLUSY 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. 2. Zwiększenie przepustowości drogi, wprowadzenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, dodatkowych pasów zapewniających lewo- i prawoskręty. 3. Poprawa stanu technicznego, rozbudowa infrastruktury technicznej. 4. Likwidacja przejazdu kolejowego, zapewniającego m.in. bezpieczne przejście zwierząt leśnych. 5. Skomunikowanie poprzez rondo z drogą nr 631 w kierunku Warszawy Rembertowa, zmodernizowanej do podobnych standardów. 6. Potencjalna poprawa estetyki miasta. 7. Wpływy ekonomiczne wynikające z obsługi inwestycji przez lokalnych przedsiębiorców. MINUSY 1. Wprowadzenie jeszcze większego obciążenia ruchu drogowego poprzez miasto, co za tym idzie zwiększenie emisji spalin, hałasu. 2. Potencjalny podział miasta poprzez zaprojektowanie bariery oddzielającej pasma drogi. 3. Lokalizacja planowanej inwestycji po południowej części istniejącej drogi, skutkująca licznymi wykupami nieruchomości, przybliżeniem do budynków mieszkalnych, np. osiedla bloków kolejowych, poligonu. 4. Wprowadzenie koncepcji skomunikowania Zielonki Bankowej z drogą 634/zjazd/wjazd/ na osi ulic Kolejowa Wojska Polskiego, Chopina Waryńskiego, w czego następstwie nastąpi większe natężenie ruchu na tych ulicach. 5. Zwiększenie intensywności ruchu drogowego na ulicach równoległych do drogi 634, np. możliwość wyjazdu z ulicy Armii Ludowej w kierunku drogi 631 powoduje potrzebę dojazdu do ulicy Waryńskiego. 6. Likwidacja, ograniczenie dostępności do nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą, z przyczyny planowanych wykupów gruntów, wyburzeń, barier dzielących, lokalizacji przejść dla pieszych. 7. Ograniczenie lub likwidacja działalności gospodarczej, czego wynikiem będzie mniejsze zatrudnienie oraz wpływy podatkowe.

10 10 Zielonkowska Akademia Rodzicielska W ubiegłym roku ZFS zrealizowało program unijny Diagnozuje i planuje rozwój edukacji w partnerstwie. W trakcie jego realizacji dyskutowano o problemach związanych z nauczaniem. Jednym z nich był niski udział rodziców w zakresie współpracy z placówkami oświatowymi. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się m.in.: brak czasu rodziców dla własnych dzieci, tłumaczony dużym zaangażowaniem w pracę zawodową, brak wiedzy wśród rodziców na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi własnych dzieci. Konsekwencje słabego udziału rodziców w życiu szkół to: rosnące problemy wychowawcze przejawiające się m.in. w kłamstwach, we wzmożonej agresji dzieci, brak kontaktu z rodzicami uczniów sprawiających systematycznie kłopoty wychowawcze. Sytuacja ta dotyczy wszystkich szkól na terenie miasta: trzech szkół podstawowych i jednej gimnazjalnej. Chcąc ograniczyć negatywne skutki opisanych zależności ZFS na jesieni rozpoczyna realizację projektu Zielonkowska Akademia Rodzicielska. Głównym celem projektu jest stworzenie i wsparcie inicjatywy ukierunkowanej na zwiększenie zaangażowania rodziców w działania na rzecz podwyższania jakości usług edukacyjnych świadczonych w placówkach oświatowych w Zielonce. Cele szczegółowe obejmują: podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez wyposażenie ich w konkretne umiejętności wychowawcze, stworzenie warunków do współpracy ze szkołami na zasadzie partnerstwa w procesie wychowania dzieci i młodzieży, zaktywizowanie ojców w pełnieniu tej roli społecznej. Adresatami działań przewidzianych w projekcie będą: - 4 placówki szkolne trzy szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Są to wszystkie publiczne placówki szkolne w Zielonce. 4. Cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców z terenu gminy Zielonka obejmie: A. 8 dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla matek dzieci w wieku szkolnym na tematy: 1. Co to są granice i ich rodzaje? O wyznaczaniu granic w życiu. 2. Uczucia. Pochylmy się nad naszymi uczuciami. 3. Uczucia. Uczmy się zauważać i szanować uczucia naszych dzieci. 4. Zachęcanie dzieci do współpracy. 5. Co zamiast karania? 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. 7. Porozumienie bez porażek. 8. Zachęcanie dzieci do samodzielności i odpowiedzialności. B. 6 dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla ojców dzieci w wieku szkolnym na temat: 1. Macierzyństwo, jak sobie z tym radzić? 2. Jak wykorzystywać moc inicjacji w wychowaniu? 3. Rola ojca w kluczowych momentach życia dziecka. 4. Rytuały cykliczne w strategii pozytywnych inicjacji. 5. Metody wychowawcze hamujące i wspomagające rozwój dziecka. 6. Partnerstwo czy? Porozmawiajmy o hierarchii. Warszaty będą realizowane w każdej z zielonkowskich szkół publicznych w 2 grupach 15 osobowych (mężczyźni i kobiety oddzielnie), podczas każdych warsztatów przewidujemy poczęstunek. Na każde warsztaty będą przygotowane autorskie materiały dydaktyczne i przekazane uczestnikom. 5. Warsztaty (4 godziny) wspierające dla rodziców uczestniczących w projekcie i ich dzieci na temat: Jak spędzać czas z dzieckiem? W co się bawić? Wspólne zabawy rodziców z dziećmi pod okiem animatora. Projekt jest realizowany przez Zielonkowskie Forum Samorządowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

11 Lepiej być radnym w Zielonce niż parlamentarzystą Zarobki Parlamentarzystów Sejmu RP zależą od tego czy są posłami zawodowymi, czy amatorami. W pierwszym przypadku rezygnują oni ze swojej pracy, a w drugim nadal są zatrudnieni poza Sejmem. Poseł niezawodowy otrzymuje na rękę jedynie złotych. Praca posła to udział w posiedzeniach. Oczywiście praca posła obejmuje różne zadania i obowiązki. Najważniejsze z nich to udział w posiedzeniach Sejmu. W ciągu miesiąca jest to 6 dni pracy. Upraszczając, jeżeli jeden dzień pracy posła wynosi 8 godzin, to za godzinę pracy poseł niezawodowy otrzymuje około 43 zł. Zielonkowscy radni, to nie radni zawodowi. Z racji pełnienia funkcji radnego przysługuje im dieta. Średnia miesięczna dieta radnego to około zł miesięcznie. W sierpniu, a nie jest to wyjątek, większość radnych spotkała się trzy razy (nie dotyczy to członków komisji rewizyjnej, ale też nie wszystkich). Dwa razy po półtorej godziny na komisjach i na wyjątkowo długiej bo 4 godzinnej sesji. Daje to w sumie 7 godzin pracy, czyli około 200 zł za godzinę. Mamy pracowitych radnych Skoro płacę mają lepszą niż w parlamencie to być może mają gorsze warunki pracy. I tak chyba jest w rzeczywistości. W Sejmie proces legislacyjny jest długi. Pierwsze czytanie uchwały, potem drugie, praca nad nią w komisjach, coraz częstsze konsultacje społeczne itd. Nad projektem uchwały poseł pochyla się kilka razy i poznaje jej zapisy dokładnie, wgryza się w szczegóły, ocenia skutki przyjmowanych rozwiązań. Na koniec podejmuje decyzję, nie zawsze trafną. Nasi radni takich luksusów nie mają. Dostają materiały projekty uchwał w dniu posiedzenia komisji. W ciągu półtorej godziny potrafią zapoznać się z nimi, dokonać ich oceny i zaakceptować lub odrzucić. W sierpniu takich projektów uchwał radny w półtorej godziny obrobił 10. Brawo komisja rewizyjna nie cała W końcu mamy w radzie miasta komisję rewizyjną, która właściwie realizuje swoje obowiązki. Wszystkie kontrole, które dotychczas przeprowadzili radni, pokazały wiele zaniedbań. Dotyczyły one jeszcze poczynań poprzedniej władzy. Mamy nadzieję, że członkowie komisji będą także uważnie kontrolowali poczynania obecnych władz. Co prawda coraz częściej się słyszy, że ta aktywność radnych, członków komisji rewizyjnej mocno przeszkadza niektórym osobom. Wspomina się o konieczności wymiany przewodniczącej Pani Kuczyńskiej. Już jedynie takie głośne myślenie o takim zamiarze źle świadczy o autorach rozważań. Dobra i właściwie pracująca komisja rewizyjna to duży plus zarówno dla rady jak i władzy wykonawczej, czyli burmistrza. W poprzedniej kadencji komisja rewizyjna nie pracowała właściwie. Skutki tego zaniechania opisujemy w innych artykułach. Przed maratonem 11 Pierwsza prezentacja powiatu Obecne władze samorządowe przywiązują dużą wagę do promocji turystycznej naszego powiatu. Planowany jest cały szereg przedsięwzięć, których celem jest zainteresowanie mieszkańców Warszawy atrakcjami powiatu wołomińskiego. Pierwszą akcją była prezentacja powiatu podczas Wystawy Regionów zorganizowanej w Wilanowie przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultur KUL- MIXTURA. Przygotowany przez starostwo pawilon cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Miłym akcentem prezentacji było wyróżnienie rekonstrukcji z Ossowa, jako atrakcji turystycznej. Z rąk Prezesa MROT Jana Błońskiego wyróżnienie odebrał starosta Konrad Rytel. Andrzej Jurzyk to znany zielonkowski biznesmen. Jest też człowiekiem o wielkim sercu, zawsze wspierającym organizacje społeczne, pomagającym w przygotowanich różnych imprez. W niedzielę pomógł także harcerzom zorganizować miasteczko podczas Dni Zielonki. Odbierając przygotowaną na ognisko kiełbasę spotkałem Pana Jurzyka biegającego. Sport to kolejna pasja Pana Andrzeja. Wczesnej to był rower, którym pojechał z Zielonki do Rzymu. Teraz podjął nowe wyzwanie start w maratonie warszawskim. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy sukcesów.

12 12 IX Triathlon LECHITÓW Już po raz dziewiąty, w pierwszą sobotę sierpnia (6.08) odbyły się IX Mistrzostwa Klubu LECHITÓW w triathlonie na dystansie olimpijskim (pływanie 1,5 km, jazda rowerem 40 km, bieg 10 km). Miejscem zawodów były zielonkowskie Glinianki. Zawody zorganizował Klub LECHITÓW z Zielonki przy pomocy Dariusza Króla z wołomińskiej grupy sportowej Aktywny Relaks. W tym roku na starcie w kategorii indywidualnej stanęło 11 zawodników a w kategorii sztafet 7 zespołów (pięć 3 osobowych i dwa 2 osobowe). Z przyjemnością pragnę podkreślić, że większość uczestników zawodów to mieszkańcy Zielonki i powiatu wołomińskiego. Należy również zaznaczyć, że jest to jedyny triathlon na dystansie olimpijskim organizowany na Mazowszu. Triathlon jest dyscypliną sportową składającą się z trzech, kolejno następujących po sobie konkurencji: pływania, jazdy na rowerze, biegu. Po sygnale startu zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie. Końcowy czas obejmuje również zmianę stroju sportowego pomiędzy konkurencjami. Zwycięża zawodnik, który pierwszy mija linię mety. Choć pogoda straszyła zawodników opadami deszczu, nie zwracali oni na to większej uwagi. Każdy myślał o emocjach i sportowej rywalizacji na trasie zawodów. Z upływem czasu pogoda poprawiała się. Zaczęło na Gliniankach pojawiać się coraz więcej plażowiczów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się rywalizacji sportowej. Wielu z nich czynnie dopingowało zawodników. Start zawodów plaża przy ogródkach działkowych wyznaczono na godzinę Po starcie zawodnicy mieli do pokonania trzy pętle o długości 500 m każda oznaczone bojami, następnie musieli przejechać rowerem dwie pętle o długości 20 km pomiędzy Zielonką Kobyłką Nadmą Kobyłką Zielonką i na końcu przebiec sześć i pół pętli wokół Glinianek (jedna pętla ok. 1,6 km). Przed startem sędziowie namalowali zawodnikom wodoodpornym mazakiem na prawym przedramieniu i udzie numery startowe. Po oznakowaniu zawodników i odprawie technicznej przeprowadzonej przez głównego sędziego zawodów Grzegorza Zasadę, zawodnicy weszli do wody, ustawili się na linii startu i na sygnał sędziego ostro ruszyli do sportowej rywalizacji. Część zawodników płynęła kraulem a część stylem klasycznym tzw. żabką. Zaraz po star- cie na prowadzenie szybko wysunął się Karol Barwikowski (Zielonka), który pokonał dystans 1,5 km w czasie 0:23:26. Po wyjściu z wody i wejściu do strefy zmian, zawodnicy pokonujący triathlon indywidualnie, szybko przebierali się i ruszali do konkurencji kolarskiej. Wśród sztafet sygnałem startu do kolejnej konkurencji było klepnięcie następnego członka sztafety w ramię. Po konkurencji kolarskiej pierwsze miejsce nadal utrzymywał Karol Barwikowski, który nie dał się nikomu wyprzedzić na trasie biegowej i pierwszy minął linię mety uzyskując czas 2:25:18. Został zwycięzcą IX Mistrzostw LECHITÓW w triathlonie olimpijskim w klasyfikacji indywidualnej i generalnej. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła sztafeta w składzie Marcin Szymbor, Bogusław Jankiewicz, Dariusz Król (wszyscy z Wołomina) z czasem 2:25:27 a trzecie sztafeta w składzie Waldemar Nowak (Zielonka), Magda Najda (Wiązowna), Patrycja Berezowska (Ossów) z czasem 2:40:27. Po zakończeniu rywalizacji i ogłoszeniu oficjalnych wyników przez głównego sędziego zawodów, Prezes Klubu LECHITÓW Jerzy Ejsmund w towarzystwie głównego organizatora zawodów Bogdana Krysińskiego, wręczył medale trzem najlepszym zawodnikom w kategorii indywidualnej oraz pierwszej sztafecie. Po zakończeniu części oficjalnej, tradycyjnie już wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni na działkę jednego z zawodników na pieczenie kiełbasek przy ognisku. Sympatyczne biesiadowanie w późnych godzinach popołudniowych przerwał niespodziewanie silny deszcz. Należy zaznaczyć, że zawody były imprezą niekomercyjną. Zawodnicy nie wnosili żadnych opłat. Sponsorem zawodów był ich uczestnik, Bogdan Krysiński, który jednocześnie pełni funkcję radnego Rady Miasta Zielonka w obecnej kadencji (startował z listy Dla Zielonki). Klub LECHITÓW, którego jest członkiem, od wielu lat stara się zachęcać mieszkańców miasta do czynnego uprawiania sportu a te zawody są tego dobitnym przykładem. Miło jest w tym miejscu złożyć podziękowanie OSP z Zielonki, i Panu Andrzejowi Głozakowi, którzy również społecznie pomagali organizatorom w przeprowadzeniu zawodów. Taka postawa wskazuje, że w naszym społeczeństwie nie brakuje ludzi dobrej woli. Miłym akcentem towarzyszącym zawodom była obecność TV Zielonka. Można mieć nadzieję, że w niedługim czasie będzie można obejrzeć na stronie pl krótki reportaż z zawodów. IX Mistrzostwa Lechitów w Klubu LECHITÓW w triathlonie na dystansie olimpijskim przeszły już do historii. W przyszłym roku zostanie rozegrany jubileuszowy, X triathlon. Będzie to więc świetna okazja do zareklamowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenu Glinianek. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Zielonki zacznie w sposób sportowy korzystać z tak urokliwego miejsca. Karol Barwikowski zwycięzca

13 Dni Zielonki 2011 Tegoroczne Dni Zielonki odbywały się pod hasłem Rodzinne. Rzeczywiście, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci. Darmowe dmuchawce, miasteczko harcerskie przygotowane przez ZHP, tor sprawnościowy Ochotniczej Straży Pożarnej były oblegane. Ciekawe były rozgrywki sportowe organizowane przez UKS Mutka. Dużym powodzeniem cieszyły się spektakle i zabawy prowadzone w Sali widowiskowej OKiSu. Okazało się, że można się bawić niekoniecznie wydając dużo pieniędzy. Ubiegłoroczne Dni Zielonki kosztowały ponad 150 tys. zł. W tym roku koszty wyniosły 10% tej kwoty, a zabawy zdecydowanie było więcej. Wieczorem na boisku szkolnym odbył się spektakl przygotowany przez Teatr Akt. Przedstawienie pt. Perperuna zgromadziło liczną widownię, która za piękne widowisko podziękowała artystom gromkimi brawami. Fot. Urząd Miasta Zielonka. 13

14 14 Kolejowa dla Zielonki Ze sprawozdania Zielonkowskiego Forum Samorządowego za rok 2010 Ulica Kolejowa to główna ulica naszego miasta. Dawno temu, gdy Zielonka była znaczącym garnizonem wojskowym, ze względów obronnych miała charakter drogi wojewódzkiej. Wojska w Zielonce w znaczącej liczbie już nie ma a droga dalej ma charakter ponadlokalny. Jej gospodarzem jest Urząd Marszałkowski. Na jej stan, pismem do Burmistrza, zwóciła uwagę radna Anna Szczerba. Napisała w nim: Potrzeba budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej była zgłaszana Panu już wcześniej. Brak kanalizacji deszczowej w całości ul. Kolejowej powoduje, że podczas każdego deszczu tworzą się ogromne kałuże wody. Woda stoi na ulicy również w czasie roztopów. Samochody jadące tą ulicą rozbryzgując wodę z kałuż ochlapują przechodniów. Ulica ta też nie jest oczyszczana z naniesionego piasku dostatecznie często, co utrudnia dodatkowo spływ wody w miejscu gdzie jest kanalizacja deszczowa. Dalej w piśmie poprosiła o informacje: 1. Jakie działania zostały podjęte w celu wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej? 2. Dlaczego ul. Kolejowa nie jest oczyszczana z piachu dostatecznie często (do tej pory oczyszczana jest tylko przed świętami? Na przedstawione pytania otrzymała następujące odpowiedzi, których nie będziemy komentować: Ad.1 Ulica Kolejowa w Zielonce na odcinku od ul. Wyszyńskiego do torów kolejowych jest drogą wojewódzką. Wszystkie działania, jakie miałyby miejsce na tym odcinku są realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwrócił się do MZDW z zapytaniem o możliwość wybudowania przez MZDW kanalizacji deszczowej. Ad.2 Sprzątanie ulicy Kolejowej jest w gestii MZDW i każdorazowo monitujemy do dyrekcji o utrzymanie drogi w czystości. W swoim wystąpieniu do Burmistrza Pani Szczerba, zaproponowała żeby miasto poczyniło starania, w celu przejęcia od władz województwa mazowieckiego odcinka ul. Kolejowej mającego status drogi wojewódzkiej. Na ten wniosek otrzymała odpowiedź: Przejęcie przez gminę Zielonka od władz województwa mazowieckiego odcinka ul. Kolejowej uzależnione jest od wspólnych ustaleń z władzami województwa oraz decyzji Rady Miasta Zielonka, a co za tym idzie wymaga szerszych konsultacji. Warto w związku z tym rozważyć czy jesteśmy w stanie przejąć ją w całości na własne utrzymanie przy obecnej sytuacji finansowej gminy, gdy brakuje na utrzymanie obecnych dróg gminnych, a 95% z nich nie ma kanalizacji deszczowej. Nie trafia do nas argumentacja w urzędowym piśmie podpisanym przez sekretarz Gminy Panią Renatę Jóźwiak. Kolejowa zasługuje na to, aby być reprezentacyjną ulicą Zielonki. Mając gospodarza w Warszawie nigdy nie będzie czysta, zadbana i przyjazna dla przechodniów. Nie twierdzimy, że trzeba ją od razu przejąć, ale warto, naszym zdaniem, rozpocząć już starania o to, żeby ulica Kolejowa była drogą gminną i miała na miejscu gospodarza. gg Ze sprawozdania merytorycznego: Główne przedsięwzięcia realizowane w 2010 r: A. Projekty Unijne, w ramach POKL: Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomi społecznej w powiecie wołomińskim, Decydujmy Razem, projekt systemowy wspólnie z Centrum Aktywności Lokalnej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Partnerstwo Lokalne Gościniec Zielonka, Diagnozuję i planuję rozwój edukacji w partnerstwie, Człowiek najlepsza inwestycja lepszy start w przyszłość z certyfikatem ECDL. B. Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie, C. Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego realizujących projekty partnerskie ; w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Realizacja festiwalu piosenki Dwukropek, Galeria Ekomutka, Klub Melomana i Bibliofila. Organizacja seminariów dla przedsiębiorców poświęconych przepisom i zasadom ochrony środowiska, współpraca przy opracowaniu publikacji Przyroda wokół nas. Ze sprawozdania finansowego ZFS za rok 2010 Łącznie przychody stowarzyszenia w 2010 r. wyniosły ,58 zł. Główny strumień dochodów stanowiły dotacje z różnych żródeł: Województwo Mazowieckie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Unii Europejskiej zł, UM Zielonka zł, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zł, Akademia Rozwoju Filantropii zł, Starostwo Powiatowe zł. Kolejnym źródłem dochodów były darowizny, których wysokość wyniosła ,40 zł. Główne wydatki stowarzyszenia w 2010 roku stanowiły: wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło ,51 zł, usługi gastronomiczne, hotelarskie, transportowe ,55 zł materiały biurowe i eksploatacyjne zł, usługi wynajmu ,26 zł, usługi księgowe zł, usługi drukarskie 9 921,90 zł usługi telekomunikacyjne 6 020,33 zł, rozdysponowanie dotacji program Działaj Lokalnie zł, przekazanie środków z akcji Zielonka Pomaga ,71 zł.

15 15 o możliwych sposobach komunikowania się z władzami miasta. Wnioski z prezentacji i dyskusji stanowiły podstawę do opracowania projektu zarządzenia burmistrza w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców miasta Zielonka o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne Miasta Zielonka. W lipcu projekt zarządzenia został umieszczony na stronie internetowej miasta w celu jego konsultacji. W sierpniu br. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Miasta Zielonka, określające zasady powiadamiania mieszkańców miasta o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne Miasta Zielonka. Zarządzenie to stanowi realizację pierwszego etapu w konkursie Super Samorząd. Szczegółowe informacje o planowanych działaniach będą umieszczane na stronach internetowych zielonka.pl, forumzielonka.org.pl. Zielonka gra o Super Samorząd Celem Konkursu jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Organizatorami Konkursu są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W Zielonce stosowną umowę Partnerską podpisał Urząd Miasta i Zielonkowskie Forum Samorządowe. W czerwca br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta, w ramach konkursu Super Samorząd odbyło się spotkanie informacyjno konsultacyjne, zorganizowane przez Zielonkowskie Forum Samorządowe i Urząd Miasta Zielonka. Podczas spotkania, prezes ZFS Grzegorz Grabowski przedstawił zasady konkursu oraz obligatoryjne zadania, które będą w ramach niego realizowane w Zielonce. W trakcie spotkania burmistrz Grzegorz Dudzik przedstawił obecnie dostępne kanały komunikacji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami. Zebrani podkreślali, że bezpośrednie spotkania władz miasta z mieszkańcami to bardzo ważny element komunikacji. Uczestnicy otrzymali ulotkę zawierającą dane o dostępnych źródłach informacji, z których mieszkańcy mogą dowiedzieć się o pracach i zamierzeniach samorządu Zielonki. Ulotka zawiera też informacje Decydujmy Razem? Jeden z projektów realizowanych za środki unijne nosi nazwę Decydujmy Razem a w rozwinięciu czytamy, że chodzi o budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej. Partycypacja w rozumieniu programu oznacza, że w decydowaniu o najważniejszych sprawach społeczności lokalnych mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ich wagę dostrzegają i rozumieją. Ta definicja niesie za sobą wiele wyzwań nie tylko dla samorządu, ale i dla społeczności lokalnych, które można przedstawić w formie pytań: o czym, kiedy i jak rozmawiać? Jak zachęcić do rozmów? Kiedy informować społeczeństwo a kiedy zapytać je o zdanie? Jak to robić? Odpowiedź na każde z tych pytań będzie rozbudowana a ich wdrożenie w życie wymaga wiedzy i umiejętności. Ich zdobycie zakłada projekt Decydujmy Razem. Jego głównym prowadzącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co świadczy o jego ważności. Projekt jest skierowany do 108 samorządów z terenu kraju a partnerami w jego realizacji są lokalne organizacje pozarządowe. Na terenie powiatu wołomińskiego koordynatorem subregionalnym projektu jest Zielonkowskie Forum Samorządowe a uczestniczy w projekcie 6 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. Wśród nich jest Zielonka. W ramach programu w każdej gminie ma zostać opracowany w sposób partycypacyjny dokument planistyczny dotyczący rozwoju miejscowości. Zielonka wybrała do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny.

16 16 Powiatowe Biuro Wspierania Ekonomii Społecznej doradztwo prawne, księgowe, marketingowe Projekt Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w powiecie wołomińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze? Nauczyć się unikać konfliktów z dziećmi? Poznać nowoczesne metody wychowawcze? Nabyć umiejętność porozumiewania się z dzieckiem? Weź udział w warsztatach dla rodziców organizowanych w ramach Zielonkowskiej Akademii Rodzicielskiej. Warsztaty obejmują cykl spotkań, oddzielnych dla matek i ojców oraz wspólne zajęcia dla rodzin. Zajęcia będą odbywały się w zielonkowskich szkołach, w godzinach dostępnych dla rodziców. Na warsztaty można zapisać się w sekretariatach szkół. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania grupy. Projekt jest realizowany przez Zielonkowskie Forum Samorządowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Dąbrowa Górnicza 2015 WPROWADZENIE Prace nad Strategią Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta! Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych Podstawowe pojęcia związane z budżetem BUDŻET plan finansowy przygotowywany na określony

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM Działalność statutowa organizacji pozarządowych koncentrujących się wokół określonego problemu, potrzeby czy sprawy jest zwykle działalnością pożytku publicznego, tj.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Regulamin zawiera warunki i tryb przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Na

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest, w terminie każdorazowo określonym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005 Informacja o sposobie wypełnienia Ankiety Ankieta szkoły uczestniczącej - Prosimy o wypełnienie Ankiety

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 21 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 21 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski.

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2014r. Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

studentom kierunków dziennych szkół wyższych

studentom kierunków dziennych szkół wyższych Wersja archiwalna UCHWAŁA Nr L/461/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr LV/1535/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27.04.2010 REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Jednorazowe stypendium naukowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów Tabela rozbieżności do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Lp. Resort zgłaszający Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. Uchwała Nr / /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r.

Uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. Uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 września 2013r. w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo