Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]"

Transkrypt

1 Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie tej popularnej wśród mieszkańców Zielonki gazety obywatelskiej. Piszemy w niej o sprawach naszego miasta oraz powiatu wołomińskiego, ważnych dla mieszkańców, opisujemy wydarzenia kulturalne, sportowe i polityczne. W związku ze wznowieniem emisji Informatora Zielonkowskiego, redakcja gazety zwraca się do wszystkich Państwa prowadzących działalność handlową, usługową, gastronomiczną lub społeczno kulturalną z propozycją współpracy. Informator Zielonkowski to takźe moźliwość zamieszczania reklam Państwa firm oraz informacji o prowadzonej działalności. Wpływy z reklam i ogłoszeń będą jedynym źródłem finansowania gazety. Niewątpliwą korzyścią z zamieszczenia reklamy w Informatorze jest dotarcie do ogromnej ilości lokalnych odbiorców gazety. Informator jest darmowy i można go znaleźć w każdym większym sklepie naszego miasta. Cennik reklam i ogłoszeń zamieszczamy na str. 2. Dni Zielonki 2011 Z ZFS do parlamentu Igor Sulich jest mieszkańcem Wołomina, ale od kilku lat jest aktywnym członkiem Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Brał udział w realizacji kilku ważnych projektów ZFS. Szczególnie aktywnie uczestniczył w projektach związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku. Z jego udziałem powstało opracowanie dotyczące utworzenia szlaku turystycznego pn. Cud nad Wisłą. Wspierał ZFS w pozyskiwaniu środków unijnych. Największy nasz wspólny sukces to uzyskanie środków od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zbudowanie tego szlaku. Budowa rozpocznie się w tym roku. Prywatnie Igor od ponad 30 lat mieszka w Wołominie. Prowadzi własną firmę. Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, współpracuje przy realizacji jednego z kluczowych w skali kraju projektów rozwoju infrastruktury badawczej z zakresu technologii kwantowych. Pełni funkcję Radnego w Wołominie, a obecnie startuje w wyborach parlamentarnych jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Warto postawić na jedenastkę. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych Rada Funduszu Stypendialnego Dla Zielonki, działając zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium wspierającego wybitne zdolności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Zielonce, określiła kryteria kwalifikacyjne dla uczniów ubiegających o przyznanie stypendium. W tym roku Rada Funduszu postanowiła ufundować stypendia dla dzieci uzdolnionych matematycznie. Szczegółowe informacje

2 2 Informator Zielonkowski CENNIK REKLAM Format ogłoszenia reklamy (szer. x wys.) Strona tytułowa Wewnątrz numeru Wewnętrzne strony okładki Ostatnia strona Cała strona (170 x 240 mm) Pól strony (170 x 120 mm) Moduł B (82 x 120 mm) Moduł C (82 x 60 mm) Moduł D (82 x 30 mm) Moduł E (40 x 60 mm) Moduł F (40 x 30 mm) Moduł G (82 x 16 mm) Podane wyżej ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT. Formy promocji dla reklamodawców: a) 15% zniżki za emisję reklamy dla pierwszych 15 osób, b) dla osób, które decydują się na trwałą współpracę z Informatorem Zielonkowskim, 10. emisja reklamy jest darmowa, c) osoby decydujące się na roczną współpracę z Informatorem Zielonkowskim, uiszczający opłatę z góry za 12 emisji reklamy otrzymują zniżkę 20%. Zainteresowanych jednorazowym zamieszczeniem reklamy bądź ich stałą emisją w Informatorze Zielonkowskim, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Mamy nadzieję na owocną współpracę, satysfakcjonującą zarówno Państwa jak i naszą redakcję. Wydawca: BMT Eridia Sp. z o.o. P.o. Redaktora naczelnego: Jerzy Górski Kontakt z redakcją: ul. Ks. Skorupki 2, Zielonka tel , Informacja o reklamie i ogłoszeniach: Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Co dalej ze wspólnym biletem gorąca jesień przed nami? W najbliższych tygodniach będziemy wręcz lawinowo zasypywani licznymi informacjami związanymi z przebiegiem kampanii wyborczej, mam jednak nadzieję, że nasze lokalne samorządy, korzystając z nieuwagi i szumu informacyjnego wokół, nie przekreślą po cichu dalszego rozwoju Wspólnego Biletu, a w tworzonych właśnie budżetach na rok 2012 znajdą się środki na jego dofinansowanie. Zachęcam wszystkich mieszkańców do społecznego monitorowania poczynań swoich radnych związanych z tą sprawą. Do dnia na portalu społecznościowym Facebook można było podpisać się pod petycją NIE dla zniesienia Wspólnego Biletu na trasie Zagościniec Warszawa, która była formą sprzeciwu przeciwko próbom rozwiązania umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy Burmistrzami Gmin Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Ząbki, a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. Akcja okazała się dużym sukcesem, swój sprzeciw wyraziło ponad mieszkańców. Miejmy nadzieję, że wynik ten da decydentom wiele do myślenia i raz na zawsze rozwiąże dylematy, przed którymi stanęli nasi włodarze, związane z dofinansowaniem tego udogodnienia. W zielonkowskim Ratuszu nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, cieszy jednak fakt, iż przekazana burmistrzowi informacja nie pozostała bez echa. Przegląd Piosenki Turystycznej Dwukropek 22 października 2011 r. odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Piosenki Turystycznej Dwukropek Przegląd jest skierowany do młodzieży i osób dorosłych, zajmujących się piosenką aktorską, poezją śpiewaną i turystyczną. Stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi artystami amatorami, umożliwiając im publiczną prezentację dokonań. Impreza będzie się składała z dwóch części, w pierwszej odbędzie się przegląd konkursowy, a w drugiej konkurs laureatów oraz koncert gwiazdy. Zainteresowanych udziałem w części konkursowej prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej, której wzór znajduje się na stronie Gwiazdą tegorocznego przeglądu będzie zespół Plateau, który zaprezentuje piosenki z Projektu Grechuta. Przegląd Piosenki Dwukropek organizuje Zielonkowskie Forum Samorządowe przy wsparciu OKiS Zielonka. Dofinansowano przez Gminę Zielonka w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3 Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych Kandydatami do otrzymania stypendium w ramach ogłoszonego konkursu mogą być uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie matematycznym Kangur Beniamin w roku szkolnym 2010/2011 i osiągnęli najlepszy wynik w swojej szkole, odpowiednio w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 oraz w Gimnazjum Miejskim (w przypadku Gimnazjum liczy się wynik osiągnięty przez ucznia w szóstej klasie szkoły podstawowej). Stypendium będzie przyznane uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursie, uwzględniając wyniki ze wszystkich szkół. Wniosek może złożyć członek grupy społecznej, przedstawiciel szkoły, fundator. Termin składania wniosków o stypendium upływa w dniu 16 września 2011 r. Stypendium fundowane jest na okres 10 miesięcy począwszy od września 2011 r. i wynosi 100 zł miesięcznie. Wzór wniosku oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie Dodatki Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zielonka ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela w przeliczeniu na 1 etat w kwocie 130 zł. Ustalono wysokość dodatku motywacyjnego dla wszystkich dyrektorek szkół w jednakowej wysokości 650 zł a dla dyrektorek przedszkoli 500 zł. Ustalono także wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora: - SP nr 1 w kwocie: zł, - SP nr 2 w kwocie: zł, - SP nr 3 w kwocie: zł, - Gimnazjum w kwocie: zł, - Przedszkoli nr 3,4,5 w kwocie: zł. Dziwi znikome zróżnicowanie w dodatkach, niewystarczająco uwzględniające różnicę pomiędzy zielonkowskimi szkołami, biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół i liczbę personelu, którym kieruje dyrektor. O Funduszu Fundusz Stypendialny Dla Zielonki powstał w celu pomocy utalentowanym dzieciom z zielonkowskich szkół, pragnącym dalej rozwijać swoje zdolności. Możliwość pomnażania posiadanych zdolności zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania, współpracy z nauczycielami, rodzicami i przyjaciółmi. W dzisiejszych czasach barierą utrudniającą dalszy rozwój intelektualny jest coraz częściej sytuacja finansowa rodzin. Wiele dzieci, z powodu problemów, z jakimi borykają się ich rodzice, nie jest w stanie pogłębiać swojej wiedzy. Fundowane stypendia mają na celu stworzenie takich warunków dla dalszej edukacji i rozwoju dzieci, by mogły one w pełni rozwijać swoje uzdolnienia. Idea powołania Funduszu zrodziła się podczas dyskusji na temat zrealizowania deklaracji radnych miasta Zielonki Pani Anny Szczerby i Pana Bogdana Krysińskiego, którzy zgodnie na cele charytatywne przeznaczają 10% swojej diety. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz o Regulamin Rady Funduszu Stypendialnego (dokumenty dostępne są na Fundatorzy założyli, że stypendia będą przyznawane poprzez ogłoszenie konkursów, w których każdorazowo będą określane kryteria przyznawania stypendiów. Na co środki finansowe? Rada Funduszu przyjęła, że kwota zebranych środków przeznaczona na jedno stypendium wynosi złotych. Kwota jest dzielona na zł, wypłacane w 10 ratach stypendyście oraz 200 zł przeznaczane na obsługę administracyjno księgową Funduszu. Będą to koszty związane z przeprowadzeniem konkursu na stypendystów, koszty usług bankowych, usług księgowych oraz promocji Funduszu. Jak można wesprzeć Fundusz? Na rzecz Funduszu zostało utworzone subkonto w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie: Można dokonywać na nie wpłat, wpisując jako cel wpłaty darowizna na rzecz Funduszu Stypendialnego Dla Zielonki. Obsługę finansowo-administracyjną Funduszu Stypendialnego zapewnia Zielonkowskie Forum Samorządowe

4 Nie o Straży Miejskiej Grupa radnych z PIS zgłosiła projekt uchwały rozwiązującej zielonkowską Straż Miejską. Nie znalazł on akceptacji większości radnych. Podczas dyskusji nad uchwałą powoływano się na wyniki ankiety, dotyczącej SM, którą wśród mieszkańców przeprowadził Urząd Miasta. Wypada przedstawić parę zdań komentarza. Ankietę opracowano i opublikowano w gazecie miejskiej w maju bieżącego roku. Tylko i wyłącznie ankietę. Nie pokuszono się o analizę bezpieczeństwa w naszej miejscowości, którą można było opracować na podstawie sprawozdań przedstawianych przez Policję Radzie Miasta. Można było za pomocą prostych wskaźników wykazać jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat przestępczość w Zielonce, obejmująca np. wybryki chuligańskie, włamania, pobicia czy kradzieże. Dane te mogłyby objąć lata, w których SM nie funkcjonowała i te, w których funkcjonowała. Przy ankiecie nie znalazła się żadna informacja o działaniach SM, sposobie jej funkcjonowania, poniesionych kosztach związanych z jej działalnością itd. Zanim rozpoczęto jakiekolwiek rozważania na temat tego czy SM jest potrzebna, powinna się odbyć rzetelna debata o bezpieczeństwie w naszym mieście. Pominięto jeszcze jeden ważny wątek. Rozwiązanie SM to był jeden z postulatów radnych z PiS. Istotnym argumentem w uzasadnieniu takiego stanowiska były kłopoty finansowe miasta. Radni z PiS uważają, że w związku z trudną sytuacją finansową miasta SM jest niepotrzebna. W ankiecie pierwsze pytanie brzmiało: W jakim stopniu Straż Miejska jest potrzebna w Zielonce? Pytanie już sugeruje odpowiedź. Wziąwszy pod uwagę fakt, że nie przedstawiono szerzej warunków funkcjonowania SM, dziwne, że 100% uczestników ankiety nie opowiedziało się za koniecznością funkcjonowania SM. A jakby spytać: Czy jesteś za utrzymaniem SM i obniżeniem wydatków na oświatę, sport, kulturę? Czy jesteś za utrzymaniem SM i zwiększeniem cen za ścieki i wodę? Na co wydać zaoszczędzone prawie 800 tys. zł po rozwiązaniu SM? (oświata, sport, kultura, zapewnienie dodatkowych zajęć dla dzieci, zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla osób starszych, itd.) Jakie byłyby odpowiedzi, na powyższe pytania? Nie mam zdania czy SM powinna zostać w Zielonce, czy też powinno się ją rozwiązać. Po prostu mam za małą wiedzę w tej sprawie. A ankieta wcale mnie nie przekonała do określenia swojego stanowiska. A termin opublikowania jej wyników, prawie trzy miesiące po przeprowadzeniu badania i po tym jak grupa radnych złożyła projekt uchwały o rozwiązaniu SM, może budzi niesmak. Nie lubię być tak traktowany. PS. W 2009 r. za 20 tys. zł został opracowany dokument pt. ZIELONKA: DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009 (jest dostępny na stronie internetowej zielonka.pl/wp-content/uploads/diagnoza.pdf). Diagnoza powstała w oparciu o badania naukowe przeprowadzone wśród mieszkańców naszego miasta. Poniżej dwa cytaty z dokumentu. Jak widać, wśród mieszkańców miasta dominuje dość wysokie poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy pominiemy urban legends* i skoncentrujemy się na doświadczeniach. Na zmniejszanie się liczby przestępstw wskazują również statystyki policyjne. Dodatkowo, Zielonka bardzo dobrze wypada na tle okolicznych miejscowości: wskaźniki przestępczości są tu zazwyczaj niższe, a przynajmniej nie najwyższe. Raport powstał w tym samym roku, w którym powołano w Zielonce Straż Miejską. Z raportu wynika, że nie była wówczas wcale potrzebna. Czy jest potrzebna dzisiaj? Ja nie wiem, radni uznali, że tak. G.G. *Urban legends to takie zjawisko, w którym oceniamy miasto jako całość za niebezpieczne a nie potrafimy wskazać na osobiste doświadczenie. Wizyta przedwyborcza 2 września 2011 r. gościliśmy w Zielonce przewodniczącącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, lidera listy PiS do Sejmu w okręgu podwarszawskim. Tematem spotkania była sytuacja w Polsce w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych. Według Mariusza Błaszczaka, obecny rząd nie radzi sobie z wyzwaniami czasu kryzysu gospodarczego. Istotną sprawą, którą poruszył poseł, jest bezrobocie wśród młodych mieszkańców naszego kraju. Kolejny problem poruszony na spotkaniu to prywatyzacja polskich firm. Ważnym aspektem jest też wsparcie rodzinnego biznesu. Jako negatywny przykład braku takiego wsparcia podano sprawę likwidacji Domu Kupieckiego przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spotkanie miało charakter rozmowy pomiędzy zgromadzonymi mieszkańcami a posłem. Z sali padały także słowa krytyczne wobec polityki PiS-u. Jeden z mieszkańców zwracał uwagę, że PiS nie ma ciekawej oferty programowej dla ludzi młodych. Spotkanie zorganizował zielonkowski Klub Gazety Polskiej i Koło PiS Zielonka.

5 5 Tylko dział, rozdział i paragraf Przed sierpniową sesją Rady Miasta wszyscy pasjonowali się projektami uchwał o rozwiązaniu SM, wysokościach wynagrodzenia pensji burmistrza czy diet radnych. Nikt nie zwrócił uwagi na projekt uchwały dotyczący sposobu opracowania budżetu oraz wymagań szczegółowości przedstawiania dochodów i wydatków budżetowych gminy. Sprawne zarządzanie gminą wymaga wdrożenia nowoczesnych narzędzi zarządzania, takich jak np.: planowanie strategiczne, monitorowanie i ewaluacja, wieloletnie planowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza. Zmiana podejścia w zarządzaniu gminą wiąże się z wprowadzaniem Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management (NPM). NPM zakłada zastąpienie tradycyjnego biurokratycznego modelu zarządzania administracją przez model menedżerski, czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i stosowanych z powodzeniem w sektorze prywatnym. Zgodnie z podejściem NPM, jednostki sektora publicznego kreują wartość dla obywateli, jeżeli są skuteczne czyli w rezultacie swych działań wypełniają cele ustawowe (statutowe) i spełniają oczekiwania swoich interesariuszy (mieszkańców) oraz są efektywne to znaczy robią to jak najtaniej. Efektywność dotyczy pomiaru relacji nakłady produkty, czyli oceny stopnia sukcesu w dostarczaniu zdefiniowanych produktów po najniższym koszcie, przy zachowaniu pożądanej jakości. Produkt rozumiany jest tutaj szeroko i obejmuje wszystko, co jest dostarczane w wyniku realizacji zadań publicznych zarówno dobra materialne, jak i usługi, np.: wybudowana droga, wydana decyzja administracyjna, itp. Skuteczność odnosi się do relacji produkt wynik i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych wyników oraz wskazuje, czy dostarczane produkty przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów władzy publicznej. Efektywność i skuteczność są z kolei podstawowymi elementami sprawności, która odnosi się do relacji nakład wynik i dotyczy stopnia osiągania zamierzonych wyników oraz wskazuje, czy poniesione nakłady pozwoliły na realizację celów jednostki. Jedną z metod nowoczesnego zarządzania gminą jest budżet zadaniowy. Budżet zadaniowy stanowi kompleksowy i spójny zespół narzędzi wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i promowanych przez organizacje międzynarodowe, jako jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach reform finansów publicznych, które służyć mają racjonalnemu, przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Narzędzie to opiera się na ustanowieniu jasnych i czytelnych związków pomiędzy wydatkami a celami działania. Jednostki samorządu działają w oparciu o roczne plany. Koncepcja budżetu zadaniowego polega na tym, że zanim poszczególne wydatki zostaną rozpisane w tradycyjnej formule dział rozdział paragraf, to najpierw w postaci zadań budżetowych przygotowywane są poszczególne plany działań przewidziane do realizacji. Zadanie budżetowe jest zatem najmniejszym elementem w budżecie w zasadzie niepodzielnym, ale na tyle ogólnym, żeby budżet, stanowiący zbiór wszystkich zadań, był czytelny. Zadanie charakteryzuje się tym, że posiada: nazwę, cel, określony jakościowo i ilościowo produkt, czyli wynik działania, określenie jednostki odpowiedzialnej za zadanie, planowane koszty przewidziane do zrealizowania zadania, wskaźnik służący do oceny realizacji zadania (może to być ocena efektywności, ocena dynamiczna w czasie, wskaźniki wykonania, itp.). Stworzenie budżetu zadaniowego wiąże się z identyfikacją wszystkich zadań obowiązkowych i fakultatywnych realizowanych przez jst i ich odpowiednim zapisaniem do budżetu. Zapisanie do budżetu wiąże się z tym, że zadania, które nie przyczyniają się do realizacji celu, jaki sobie postawiła jednostka, podlegają wyłączeniu z budżetu. Niestety projekt uchwały o szczegółowości danych w budżecie nie przewiduje budżetu zadaniowego. Co prawda nie jest on obowiązkowy. Jest jednak stosowany przez wiele samorządów w Polsce, tych, co efektywnie dysponują pieniędzmi podatników. Budżet zadaniowy to rzeczywista troska o finanse miasta i jedyny skuteczny sposób na oszczędności. G. Grabowski Ankieta dla organizacji pozarządowych zadania planowane do realizacji w 2012 r. Urząd Miasta rozpoczął prace związane z przygotowaniem rocznego Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku Organizacje pozarządowe, działające na terenie Zielonki, proszone są o wypełnienie ankiety celem poinformowania władz miasta o planowanych w 2012 r. działaniach organizacji i tym samym zasygnalizowania potrzeb finansowych na realizację poszczególnych zadań. Ankieta ma charakter konsultacyjny, analiza danych w niej zawartych pozwoli nie tylko na przygotowanie Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, ale również na zaplanowanie budżetu miasta na kolejny rok. Wypełnione ankiety należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka (pokój 208, II piętro) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres lub w terminie do 19 września br. Ankieta znajduje się na stronie w zakładce ngo.

6 Komisja rewizyjna Rady Miasta zaleca: Powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowaniem nieuzasadnionych i niekorzystnych dla Gminy Zielonka działań przez Burmistrza Miasta A. Łossana, co umożliwiło osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki Komisja rewizyjna zakończyła Kontrolę i ocenę realizacji umowy zawartej przez Gminę Zielonka ze Spółdzielnią Mieszkaniową Kolonia Brzezinki Przypomnijmy, że uchwałami Rada Miasta przekazywała Spółdzielni Kolonia Brzezinki ziemię na dość nietypowych warunkach. W 2004 roku przekazano działkę na osiedlu Poligon o powierzchni m 2, rok później dołączono kolejną działkę o pow m 2. W 2007 roku Spółdzielni przekazano działkę przy ul. Mazowieckiej o pow m 2 oraz działkę na osiedlu Poligon o pow. 949 m 2. We wszystkich ww. uchwałach Rada Miasta postanowiła zwolnić nieruchomości z obowiązku zbycia w drodze przetargu i dokonać sprzedaży na rzecz podmiotu, dla którego statutowym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych wielolokalowych. W 3 ww. uchwał zapisano: cena sprzedaży działek zostanie uregulowana w wyniku rokowań przeprowadzonych z nabywcą w wysokości nie niższej niż wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego, przedstawiona w operatach szacunkowych, cena, o której mowa w ust. 1 może być rozłożona na raty, w tym wypadku wysokość pierwszej raty ustala się na 5% wartości nieruchomości, ustala się oprocentowanie niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, końcowe rozliczenie ceny sprzedaży może być uregulowane przez nabywcę poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Zielonka własności lokali mieszkalnych, wybudowanych na przedmiotowych nieruchomościach. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna zaleca burmistrzowi: Powiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowaniem nieuzasadnionych i niekorzystnych dla Gminy Zielonka działań przez Burmistrza Miasta A. Łossana, co umożliwiło osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki. Podjęcie niekorzystnych dla Gminy decyzji i przysporzenie osiągnięcia nienależnych korzyści majątkowych SM Kolonia Brzezinki w postaci: nienaliczenia należnych Gminie odsetek, przesunięcia terminu o 1,5 roku w akcie notarialnym bez kar za nieterminowe wykonanie umowy. Zmiana terminu w akcie notarialnym spowodowała. że Gmina utraciła odsetki w wysokości ok zł. bezpodstawnego i niekorzystnego dla Gminy dodania w akcie notarialnym zapisu Spółdzielnia zobowiązana jest do wydania lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim. W wyniku tego zapisu Gmina Zielonka na swój koszt wykonała prace wykończeniowe w lokalach, choć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powinna otrzymać je w stanie nadającym się do zamieszkania. Koszty tych prac wyniosły wg oferty przetargowej ,01 zł (netto), bezpodstawnej opłaty za roboty dodatkowe o wartości , 94 zł. bez delegacji Rady Miasta Zielonka w ramach rozliczenia przyjęcia przez Burmistrza 2 miejsc postojowych o wartości zł. niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez przyjęcie rozliczenia bez kosztorysu powykonawczego i jego weryfikacji. Istota zarzutów polega na niegospodarności i pociąga za sobą skutki finansowe. Gmina Zielonka jest pokrzywdzona w sprawie. Ponadto Komisja rewizyjna zaleca: dokonywanie rozliczeń po weryfikacji przez Gminę kosztorysów powykonawczych, zgodnie z zawartymi umowami, egzekwowanie należnych odsetek, należyte zabezpieczenie interesu Gminy na poczet gwarancji i rękojmi. Postscriptum Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że jedno z mieszkań w spółdzielni kupił poprzedni wiceburmistrz Zielonki. Pan Popławski nie mieszka w lokalu na Osiedlu Poligon na stałe. I może nikt by nie zauważył, że ma tam mieszkanie, gdyby nie fakt, że podczas ostatnich wyborów samorządowych zameldował w nim kilka osób. Osoby te zapewne głosowały na poprzedniego burmistrza i kandydata na radnego w okręgu Ryszarda Farbisza.

7 Charytatywność w specjalnym wydaniu Lektura protokołu komisji rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Urzędu Miasta Zielonka w 2010 roku nasuwa ciekawe refleksje. Jednym z elementów kontroli były delegacje pracowników urzędu miasta. Komisja nie zanalizowała wszystkich delegacji ale wśród tych, które oceniała, niektóre są zastanawiające. Jedną z nich jest trzydniowa delegacja opiewająca na ponad 600 zł do Wilkowa. Wilków to miejscowość w województwie lubelskim, która bardzo ucierpiała podczas ubiegłorocznej powodzi. W Zielonce zbierano dary właśnie dla tej miejscowości. Akcja wyzwalała różne pokłady aktywności. Większość z nas składała dary dla powodzian w miejscach wyznaczonych w zielonkowskich sklepach. Ale był jeden osobnik, który te dary ze sklepów zbierał i zawoził do Wilkowa. Pamiętacie państwo srebrnego mercedesa z kogutem na dachu? W Wilkowie do dziś nie mogą wyjść z podziwu, że takie coś ich nawiedziło. Cykl informacji i relacji na stronie internetowej miasta i w zaprzyjaźnionych gazetach. To poświecenie osobnika charytatywnie zbierającego dary i zawożącego je powodzianom. Trochę szkoda, że komisja rewizyjna taką piękną kartę działacza społecznego naderwała, wykazując, że ta charytatywność to na etacie, i z zapłatą. Wypełniają swoje zobowiązania Rzadko się zdarza, że obietnice przedwyborcze są realizowane po wyborach. W kampanii wyborczej kandydaci komitetu wyborczego Dla Zielonki obiecali między innym odbywać spotkania z wyborcami i przeznaczyć 10% otrzymywanej diety na cele społeczne. Spotkania Anny Szczerby i Bogdana Krysińskiego z wyborcami odbyły się pod koniec czerwca, pół roku po wyborach. Oboje zdali relację ze swojej pracy i mogli zapoznać się z uwagami i krytycznymi opiniami na temat funkcjonowania miasta i prac rady miasta. Były to pierwsze w historii Zielonki spotkania radnych z mieszkańcami w trakcie trwania kadencji. Spełniając postulat przekazywania 10% diety na cele społeczne radni DZ założyli Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wspieranie uzdolnionych uczniów z zienkowskich szkół. Warto odnotowanie jest funkcjonowanie strony w której radni umieszczają informacje o swojej pracy. Nasz człowiek w Senacie? Powiat wołomiński ma szansę na swoją reprezentację w parlamencie. Anna Aksamit, która od wielu lat mieszka w Zielonce, jest kandydatką Platformy Obywatelskiej do Senatu. Anna Aksamit nie należy do żadnej partii, ale jest rekomendowana przez PO. Wybory zgodnie z nową ordynacją odbędą się w okręgach jednomandatowych, wiec poparcie rządzącej partii sprawia, że kandydatka z Zielonki ma realne szanse na wygraną. Od 30 lat działa w obszarze polityki społecznej. Obecnie jest dyrektorem urzędu pracy w Legionowie. Zajmuje się pomocą ludziom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, zdobyciu nowych kwalifikacji lub uruchamianiu własnych firm. Startuje z okręgu obejmującego powiaty: wołomiński, nowodworski, legionowski i warszawski zachodni. Mówi o sobie: Jestem córką wsi mazowieckiej. Z powiatem nowodworskim związana jestem poprzez urodzenie, z legionowskim poprzez pracę, natomiast z wołomińskim przez miejsce zamieszkania. Zielonka to moje miejsce na ziemi. Tu mieszkam wraz z mężem, dziećmi i wnukami. Interesuję się tym, co dzieje się w naszym powiecie. Mam nadzieje, że podczas kampanii nie zabraknie okazji do spotkań z mieszkańcami okolicznych miejscowości mówi Anna Aksamit. Panią Annę poznałem, gdy pełniłem obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski ze swym zaangażowaniem, wiedzą i zdolnościami przywódczymi może być przykładem dla wielu menadżerów i szefów instytucji publicznych. Jest przy tym bardzo lubiana przez współpracowników, a kierowana przez nią instytucja ma doskonałe wyniki w zapobieganiu bezrobociu i pozyskiwaniu środków unijnych dodaje wicemarszałek Strzałkowski. Nazwisko na A zobowiązuje, więc Anna Aksamit po zebraniu wymaganej liczby podpisów została jako pierwsza kandydatka do Senatu w Polsce zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy pierwsza na starcie uzyska najlepszy wynik w dniu wyborów? Przekonamy się o tym 9 października. 8 października 2011 r. godz. 17:00 Zielonka, Sala Widowiskowa OKiS przy ul. Łukasińskiego 3 Przegląd Piosenki Dwukropek organizuje Zielonkowskie Forum Samorządowe przy wsparciu OKiS Zielonka

8 8 Po konsultacjach w sprawie 634 Konsultacje a raczej spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy drogi 634 odbyło się 20 czerwca. Po spotkaniu nasunęło mi się kilka refleksji. 1. Dostępność komunikacyjna Wołomina. Po wojnie, z przyczyn politycznych, jako najważniejsze miasto, kosztem Radzymina, wybrano w naszym regionie Wołomin. Miasto się szybko rozwijało i jedną z najważniejszych barier w dalszym rozwoju stało się jego skomunikowanie drogowe z Warszawą. Najkrótsza droga z Wołomina do Warszawy wiedzie przez Zielonkę, a jej jakość, przepustowość była kłopotliwa, tym bardziej, że potok samochodów zwiększał się z roku na rok. Modernizacja czy też rozbudowa drogi 634 stawała się priorytetem dla władz mających siedzibę w Wołominie. Nie zauważyły one jednak, że także Zielonka się rozwijała i z wiejskiej osady po wojnie stała się prawie dwudziestotysięcznym miastem z ukształtowaną przestrzenią publiczną. Droga 634, która przechodziła po rogatkach miasteczka, zaczynała dzielić miasto, a zwiększający się ruch drogowy z kierunku Wołomina i również rozwijającej się Kobyłki coraz bardziej utrudniał codzienne życie mieszkańcom Zielonki. Niestety, władze były przywiązane do pomysłu rozbudowy 634, nie zważając na zmieniające się otoczenie. To przywiązanie skutkuje tym, że gdy w wielu miejscach w Polsce buduje się obwodnice przenoszące ruch samochodowy poza granice skupisk ludzkich, w Zielonce funduje się nam czteropasmówkę przez środek miasta. 2. Kiedy i jak pytać mieszkańców o zdanie? Na spotkaniu przedstawiono prawie gotowy projekt, na podstawie, którego ma być modernizowana droga 634. Ważny z dyrektor z Warszawy dziwił się, że zaproponowane rozwiązanie nie odpowiada wszystkim zebranym na sali. A głos z sali, który podważył zasadność rozwiązania, w którym dzieli się miasto, został nagrodzony gromkimi brawami. Pan dyrektor nie zauważył, że w Polsce nastąpiły zmiany społeczne i obywatele coraz bardziej świadomie wykorzystują zdobycze demokracji, starając się mieć wpływ na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Na pytanie z sali, czy rozważano możliowść zbudowania obwodnicy Zielonki, po której odbywałby się ruch tranzytowy przez Zielonkę (a problem zapewne dotyczy także Kobyłki) padła odpowiedź, że takiej możliwości nie rozpatrywano (refleksja nr 1). Ciekawi mnie, jaką by uzyskano odpowiedź na pytanie postawione mieszkańcom Zielonki: czy mamy modernizować 634, czy budować obwodnicę miasta? Może i moja ciekawość jest nieuzasadniona, bo jestem przekonany, że większość mieszkańców wolałby, aby ruch tranzytowy przez Zielonkę odbywał się poza jej granicami, a droga 634 w obecnym kształcie samym mieszkańcom Zielonki wystarczyłaby do wyjazdu z miasta. Takie pytanie nigdy nie padło a władze autorytarnie przedstawiły swoje rozwiązanie. Zapewne stanowi to w znacznym stopniu podłoże konfliktu pomiędzy decydentami i inwestorem a mieszkańcami Zielonki, który uwidocznił się na spotkaniu. 3. Jak uniknąć konfliktu? Takich konfliktów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi jest coraz więcej. Nie dotyczą one jedynie spalarni śmieci, budowania wysypisk odpadów. Na spotkaniu padło, że obejmują one także inwestycje drogowe. W 2003 roku Polska przyjęła Konwencję z Aarhus, dotyczącą dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Jednym z efektów wprowadzenia tej konwencji, które pozwalają uniknąć konfliktów, jest zmiana sposobu podchodzenia do budowania infrastruktury. W Europie Zachodniej i USA najbardziej popularnym sposobem są metody partycypacyjne, zwane także deliberacyjnym modelem podejmowania decyzji lub modelem: konsultuj uwzględniaj modyfikuj buduj. W tych modelach ważne są konsultacje społeczne, których głównym celem jest dążenie do szerokiej, dobrowolnej akceptacji inwestycji przez społeczeństwo poprzez lepsze jego poinformowanie, szerszą konsultację, zapewnienie mu udziału w procesie planowania i projektowania. Pierwszym etapem modelu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych niezbędnych przy rozpoczynaniu jakichkolwiek inwestycji. Drugi etap to konsultacje, skupione do wymiany myśli, opinii, pytań i zastrzeżeń. Konsultacje muszą być dwukierunkowe, pomiędzy planującym inwestycję a obywatelami, na życie których inwestycja może mieć wpływ. Trzeci etap zarezerwowany jest dla osób z grupy poszkodowanych przy realizacji inwestycji, podczas którego negocjuje się rekompensaty za poniesione szkody i bardzo często modyfikuje projekt. Przy modernizacji drogi 634 mamy niestety jedynie, jako mieszkańcy, uczestniczyć w ostatnim punkcie modelu. 4. Systemowe podejście a raczej jego brak A. Dostępność komunikacyjna miejscowości to opis możliwości dojechania i wyjechania z niej różnymi środkami lokomocji. Przebudowa 634 ułatwi prawdopodobnie dostępność komunikacyjną podróżującym tranzytem przez Zielonkę, ale utrudni mieszkańcom Zielonki wyjazd i powrót do miasta. Szkoda, że podczas spotkania nie pokuszono się o prezentacje planowanych do realizacji inwestycji komunikacyjnych, które będą miały znaczący wpływ na dostępność komunikacyjną Zielonki i całego powiatu. Chodzi o zarówno o inwestycje drogowe, np. modernizacja 631, budowa S8, jak i kolejowe modernizacja trasy do Białegostoku. Takie szersze spojrzenie na cały system ułatwiłoby ocenę wpływu modernizacji 634 na wyjazd i wjazd do Zielonki. Przebudowa drogi dla mieszkańców Zielonki zagwarantuje jeszcze jedną uciążliowść poruszanie się w obrębie miasta zarówno samochodami, jak i pieszo. A że planuje się modernizację linii kolejowej, te uciążliwości obejmą mieszkańców wszystkich części Zielonki. Nie wiem czy urząd ma jakiś pomysł jak im zaradzić, czy ma jakiś dokument kompleksowo rozwiązujący szykujące się problemy komunikacyjne w mieście. Chodzi o plan rozwo-

9 ju dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów dla samochodów i rowerów. Plan, który uwzględniałby to, co zamierzają wybudować w mieście i jego okolicach inwestorzy spoza gminy. Jak takiego planu nie ma to może już czas zacząć dyskutować nad jego opracowaniem? Konieczność takich działań wypłynęła podczas spotkania w sprawie 634, kiedy podczas dyskusji z projektantem wyniknęła ważność pobudowania ulicy Leśnej, która będzie zgodnie z planem przebiegała pod planowanym nad torami kolejowymi, wiaduktem. Jej właściwe zaprojektowanie i wybudowanie w sposób zdecydowany poprawiłoby połączenie Bankówki z Centrum miasta. Przydałyby się pieniądze wydane na szerokie chodniki przy Skorupki i Łukasińskiego. (Retoryczne pytanie: co by powiedzieli mieszkańcy tych ulic, gdyby mieli możliwość wnieść swoje uwagi na etapie opracowania projektu?) B. Prezentowany projekt dotyczył jedynie odcinka drogi od przejazdu kolejowego do mostu na rzece Długiej. Podczas dyskusji okazało się, że projektant ma nikłe pojęcie o inwestycjach drogowych realizowanych przez inne instytucje Jednym z głównych wskaźników uwzględnianych przy projektowaniu dróg, jest liczba samochodów, które się po niej poruszają teraz oraz statystycznie obliczona ich ilość w przyszłości. Mam wątpliwości, czy projektant uwzględnił w swoich obliczeniach, że po wybudowaniu drogi S8 (odcinek Marki Radzymin), potok samochodów z Wołomina przeniesie się na tę drogę, omijając Zielonkę. Czy warto zatem projektować w Zielonce drogę o takim zakresie, jak zaprezentowano? A może zaprojektowałby bez barier i trawnika w środku, co zdecydowanie podraża inwestycję. A zaoszczędzone pieniądze pozwoliłyby doprowadzić do porządku ul. Kolejową, której właścicielem jest ta sama instytucja, która będzie mam budowała Wyszyńskiego. Taki przykład niepatrzenia na całość w sposób kompleksowy to zielonkowskie ścieżki rowerowe. Oby modernizacja całej 634 nie skończyła się jedynie na odcinku prezentowanym na spotkaniu. Będziemy mieli wtedy cztery pasy, zajęte przez smrodzące, stojące w korku samochody. 5. Wniosek Droga 634 to inwestycja prowadzona przez władze samorządu wojewódzkiego. Pomimo obecnej mizerii finansowej Zielonki, wcześniej czy później jakieś nowe inwestycje się rozpoczną (obecne place budów zastały zaplanowane i zaprojektowane w poprzedniej kadencji). Jest to może szansa, aby realizować je zgodnie z przedstawionym powyżej modelem (refleksja 2). Pozwoli to na pewno na uniknięcie nieporozumień, jakie ujawniły się przy ścieżkach rowerowych i budowie ulic Łukasińskiego czy też Skorupki. Warto także na sprawy spojrzeć kompleksowo i w dłuższej perspektywie czasowej, aby efektywnie wydawać nasze podatki. A przede wszystkim trzeba koniecznie do debaty zaprosić mieszkańców. Jest to trudne, ale nie niemożliwe. 6. Teza W zaspokajaniu potrzeb wspólnoty mieszkańców stanowiących gminę niezbędne jest wprowadzenie narzędzi i metod partycypacyjnych przy: koniecznym planowaniu strategicznym (wieloletnim), uwzględniającym to co się planuje w otoczeniu miasta, realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko społeczne i przyrodnicze. Pozwoli to efektywnie wydawać środki finansowe oraz ograniczać ewentualne konflikty. 634 plusy i minusy Grzegorz Grabowski Przebudowa drogi 634 na odcinku Wyszyńskiego Poniatowskiego, będzie oddziaływała na życie społeczne i gospodarcze. Plusy i minusy projektu przebudowy drogi 634 na terenie Zielonki: PLUSY 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. 2. Zwiększenie przepustowości drogi, wprowadzenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, dodatkowych pasów zapewniających lewo- i prawoskręty. 3. Poprawa stanu technicznego, rozbudowa infrastruktury technicznej. 4. Likwidacja przejazdu kolejowego, zapewniającego m.in. bezpieczne przejście zwierząt leśnych. 5. Skomunikowanie poprzez rondo z drogą nr 631 w kierunku Warszawy Rembertowa, zmodernizowanej do podobnych standardów. 6. Potencjalna poprawa estetyki miasta. 7. Wpływy ekonomiczne wynikające z obsługi inwestycji przez lokalnych przedsiębiorców. MINUSY 1. Wprowadzenie jeszcze większego obciążenia ruchu drogowego poprzez miasto, co za tym idzie zwiększenie emisji spalin, hałasu. 2. Potencjalny podział miasta poprzez zaprojektowanie bariery oddzielającej pasma drogi. 3. Lokalizacja planowanej inwestycji po południowej części istniejącej drogi, skutkująca licznymi wykupami nieruchomości, przybliżeniem do budynków mieszkalnych, np. osiedla bloków kolejowych, poligonu. 4. Wprowadzenie koncepcji skomunikowania Zielonki Bankowej z drogą 634/zjazd/wjazd/ na osi ulic Kolejowa Wojska Polskiego, Chopina Waryńskiego, w czego następstwie nastąpi większe natężenie ruchu na tych ulicach. 5. Zwiększenie intensywności ruchu drogowego na ulicach równoległych do drogi 634, np. możliwość wyjazdu z ulicy Armii Ludowej w kierunku drogi 631 powoduje potrzebę dojazdu do ulicy Waryńskiego. 6. Likwidacja, ograniczenie dostępności do nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą, z przyczyny planowanych wykupów gruntów, wyburzeń, barier dzielących, lokalizacji przejść dla pieszych. 7. Ograniczenie lub likwidacja działalności gospodarczej, czego wynikiem będzie mniejsze zatrudnienie oraz wpływy podatkowe.

10 10 Zielonkowska Akademia Rodzicielska W ubiegłym roku ZFS zrealizowało program unijny Diagnozuje i planuje rozwój edukacji w partnerstwie. W trakcie jego realizacji dyskutowano o problemach związanych z nauczaniem. Jednym z nich był niski udział rodziców w zakresie współpracy z placówkami oświatowymi. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się m.in.: brak czasu rodziców dla własnych dzieci, tłumaczony dużym zaangażowaniem w pracę zawodową, brak wiedzy wśród rodziców na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi własnych dzieci. Konsekwencje słabego udziału rodziców w życiu szkół to: rosnące problemy wychowawcze przejawiające się m.in. w kłamstwach, we wzmożonej agresji dzieci, brak kontaktu z rodzicami uczniów sprawiających systematycznie kłopoty wychowawcze. Sytuacja ta dotyczy wszystkich szkól na terenie miasta: trzech szkół podstawowych i jednej gimnazjalnej. Chcąc ograniczyć negatywne skutki opisanych zależności ZFS na jesieni rozpoczyna realizację projektu Zielonkowska Akademia Rodzicielska. Głównym celem projektu jest stworzenie i wsparcie inicjatywy ukierunkowanej na zwiększenie zaangażowania rodziców w działania na rzecz podwyższania jakości usług edukacyjnych świadczonych w placówkach oświatowych w Zielonce. Cele szczegółowe obejmują: podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez wyposażenie ich w konkretne umiejętności wychowawcze, stworzenie warunków do współpracy ze szkołami na zasadzie partnerstwa w procesie wychowania dzieci i młodzieży, zaktywizowanie ojców w pełnieniu tej roli społecznej. Adresatami działań przewidzianych w projekcie będą: - 4 placówki szkolne trzy szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Są to wszystkie publiczne placówki szkolne w Zielonce. 4. Cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców z terenu gminy Zielonka obejmie: A. 8 dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla matek dzieci w wieku szkolnym na tematy: 1. Co to są granice i ich rodzaje? O wyznaczaniu granic w życiu. 2. Uczucia. Pochylmy się nad naszymi uczuciami. 3. Uczucia. Uczmy się zauważać i szanować uczucia naszych dzieci. 4. Zachęcanie dzieci do współpracy. 5. Co zamiast karania? 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. 7. Porozumienie bez porażek. 8. Zachęcanie dzieci do samodzielności i odpowiedzialności. B. 6 dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla ojców dzieci w wieku szkolnym na temat: 1. Macierzyństwo, jak sobie z tym radzić? 2. Jak wykorzystywać moc inicjacji w wychowaniu? 3. Rola ojca w kluczowych momentach życia dziecka. 4. Rytuały cykliczne w strategii pozytywnych inicjacji. 5. Metody wychowawcze hamujące i wspomagające rozwój dziecka. 6. Partnerstwo czy? Porozmawiajmy o hierarchii. Warszaty będą realizowane w każdej z zielonkowskich szkół publicznych w 2 grupach 15 osobowych (mężczyźni i kobiety oddzielnie), podczas każdych warsztatów przewidujemy poczęstunek. Na każde warsztaty będą przygotowane autorskie materiały dydaktyczne i przekazane uczestnikom. 5. Warsztaty (4 godziny) wspierające dla rodziców uczestniczących w projekcie i ich dzieci na temat: Jak spędzać czas z dzieckiem? W co się bawić? Wspólne zabawy rodziców z dziećmi pod okiem animatora. Projekt jest realizowany przez Zielonkowskie Forum Samorządowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

11 Lepiej być radnym w Zielonce niż parlamentarzystą Zarobki Parlamentarzystów Sejmu RP zależą od tego czy są posłami zawodowymi, czy amatorami. W pierwszym przypadku rezygnują oni ze swojej pracy, a w drugim nadal są zatrudnieni poza Sejmem. Poseł niezawodowy otrzymuje na rękę jedynie złotych. Praca posła to udział w posiedzeniach. Oczywiście praca posła obejmuje różne zadania i obowiązki. Najważniejsze z nich to udział w posiedzeniach Sejmu. W ciągu miesiąca jest to 6 dni pracy. Upraszczając, jeżeli jeden dzień pracy posła wynosi 8 godzin, to za godzinę pracy poseł niezawodowy otrzymuje około 43 zł. Zielonkowscy radni, to nie radni zawodowi. Z racji pełnienia funkcji radnego przysługuje im dieta. Średnia miesięczna dieta radnego to około zł miesięcznie. W sierpniu, a nie jest to wyjątek, większość radnych spotkała się trzy razy (nie dotyczy to członków komisji rewizyjnej, ale też nie wszystkich). Dwa razy po półtorej godziny na komisjach i na wyjątkowo długiej bo 4 godzinnej sesji. Daje to w sumie 7 godzin pracy, czyli około 200 zł za godzinę. Mamy pracowitych radnych Skoro płacę mają lepszą niż w parlamencie to być może mają gorsze warunki pracy. I tak chyba jest w rzeczywistości. W Sejmie proces legislacyjny jest długi. Pierwsze czytanie uchwały, potem drugie, praca nad nią w komisjach, coraz częstsze konsultacje społeczne itd. Nad projektem uchwały poseł pochyla się kilka razy i poznaje jej zapisy dokładnie, wgryza się w szczegóły, ocenia skutki przyjmowanych rozwiązań. Na koniec podejmuje decyzję, nie zawsze trafną. Nasi radni takich luksusów nie mają. Dostają materiały projekty uchwał w dniu posiedzenia komisji. W ciągu półtorej godziny potrafią zapoznać się z nimi, dokonać ich oceny i zaakceptować lub odrzucić. W sierpniu takich projektów uchwał radny w półtorej godziny obrobił 10. Brawo komisja rewizyjna nie cała W końcu mamy w radzie miasta komisję rewizyjną, która właściwie realizuje swoje obowiązki. Wszystkie kontrole, które dotychczas przeprowadzili radni, pokazały wiele zaniedbań. Dotyczyły one jeszcze poczynań poprzedniej władzy. Mamy nadzieję, że członkowie komisji będą także uważnie kontrolowali poczynania obecnych władz. Co prawda coraz częściej się słyszy, że ta aktywność radnych, członków komisji rewizyjnej mocno przeszkadza niektórym osobom. Wspomina się o konieczności wymiany przewodniczącej Pani Kuczyńskiej. Już jedynie takie głośne myślenie o takim zamiarze źle świadczy o autorach rozważań. Dobra i właściwie pracująca komisja rewizyjna to duży plus zarówno dla rady jak i władzy wykonawczej, czyli burmistrza. W poprzedniej kadencji komisja rewizyjna nie pracowała właściwie. Skutki tego zaniechania opisujemy w innych artykułach. Przed maratonem 11 Pierwsza prezentacja powiatu Obecne władze samorządowe przywiązują dużą wagę do promocji turystycznej naszego powiatu. Planowany jest cały szereg przedsięwzięć, których celem jest zainteresowanie mieszkańców Warszawy atrakcjami powiatu wołomińskiego. Pierwszą akcją była prezentacja powiatu podczas Wystawy Regionów zorganizowanej w Wilanowie przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultur KUL- MIXTURA. Przygotowany przez starostwo pawilon cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Miłym akcentem prezentacji było wyróżnienie rekonstrukcji z Ossowa, jako atrakcji turystycznej. Z rąk Prezesa MROT Jana Błońskiego wyróżnienie odebrał starosta Konrad Rytel. Andrzej Jurzyk to znany zielonkowski biznesmen. Jest też człowiekiem o wielkim sercu, zawsze wspierającym organizacje społeczne, pomagającym w przygotowanich różnych imprez. W niedzielę pomógł także harcerzom zorganizować miasteczko podczas Dni Zielonki. Odbierając przygotowaną na ognisko kiełbasę spotkałem Pana Jurzyka biegającego. Sport to kolejna pasja Pana Andrzeja. Wczesnej to był rower, którym pojechał z Zielonki do Rzymu. Teraz podjął nowe wyzwanie start w maratonie warszawskim. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy sukcesów.

12 12 IX Triathlon LECHITÓW Już po raz dziewiąty, w pierwszą sobotę sierpnia (6.08) odbyły się IX Mistrzostwa Klubu LECHITÓW w triathlonie na dystansie olimpijskim (pływanie 1,5 km, jazda rowerem 40 km, bieg 10 km). Miejscem zawodów były zielonkowskie Glinianki. Zawody zorganizował Klub LECHITÓW z Zielonki przy pomocy Dariusza Króla z wołomińskiej grupy sportowej Aktywny Relaks. W tym roku na starcie w kategorii indywidualnej stanęło 11 zawodników a w kategorii sztafet 7 zespołów (pięć 3 osobowych i dwa 2 osobowe). Z przyjemnością pragnę podkreślić, że większość uczestników zawodów to mieszkańcy Zielonki i powiatu wołomińskiego. Należy również zaznaczyć, że jest to jedyny triathlon na dystansie olimpijskim organizowany na Mazowszu. Triathlon jest dyscypliną sportową składającą się z trzech, kolejno następujących po sobie konkurencji: pływania, jazdy na rowerze, biegu. Po sygnale startu zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie. Końcowy czas obejmuje również zmianę stroju sportowego pomiędzy konkurencjami. Zwycięża zawodnik, który pierwszy mija linię mety. Choć pogoda straszyła zawodników opadami deszczu, nie zwracali oni na to większej uwagi. Każdy myślał o emocjach i sportowej rywalizacji na trasie zawodów. Z upływem czasu pogoda poprawiała się. Zaczęło na Gliniankach pojawiać się coraz więcej plażowiczów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się rywalizacji sportowej. Wielu z nich czynnie dopingowało zawodników. Start zawodów plaża przy ogródkach działkowych wyznaczono na godzinę Po starcie zawodnicy mieli do pokonania trzy pętle o długości 500 m każda oznaczone bojami, następnie musieli przejechać rowerem dwie pętle o długości 20 km pomiędzy Zielonką Kobyłką Nadmą Kobyłką Zielonką i na końcu przebiec sześć i pół pętli wokół Glinianek (jedna pętla ok. 1,6 km). Przed startem sędziowie namalowali zawodnikom wodoodpornym mazakiem na prawym przedramieniu i udzie numery startowe. Po oznakowaniu zawodników i odprawie technicznej przeprowadzonej przez głównego sędziego zawodów Grzegorza Zasadę, zawodnicy weszli do wody, ustawili się na linii startu i na sygnał sędziego ostro ruszyli do sportowej rywalizacji. Część zawodników płynęła kraulem a część stylem klasycznym tzw. żabką. Zaraz po star- cie na prowadzenie szybko wysunął się Karol Barwikowski (Zielonka), który pokonał dystans 1,5 km w czasie 0:23:26. Po wyjściu z wody i wejściu do strefy zmian, zawodnicy pokonujący triathlon indywidualnie, szybko przebierali się i ruszali do konkurencji kolarskiej. Wśród sztafet sygnałem startu do kolejnej konkurencji było klepnięcie następnego członka sztafety w ramię. Po konkurencji kolarskiej pierwsze miejsce nadal utrzymywał Karol Barwikowski, który nie dał się nikomu wyprzedzić na trasie biegowej i pierwszy minął linię mety uzyskując czas 2:25:18. Został zwycięzcą IX Mistrzostw LECHITÓW w triathlonie olimpijskim w klasyfikacji indywidualnej i generalnej. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła sztafeta w składzie Marcin Szymbor, Bogusław Jankiewicz, Dariusz Król (wszyscy z Wołomina) z czasem 2:25:27 a trzecie sztafeta w składzie Waldemar Nowak (Zielonka), Magda Najda (Wiązowna), Patrycja Berezowska (Ossów) z czasem 2:40:27. Po zakończeniu rywalizacji i ogłoszeniu oficjalnych wyników przez głównego sędziego zawodów, Prezes Klubu LECHITÓW Jerzy Ejsmund w towarzystwie głównego organizatora zawodów Bogdana Krysińskiego, wręczył medale trzem najlepszym zawodnikom w kategorii indywidualnej oraz pierwszej sztafecie. Po zakończeniu części oficjalnej, tradycyjnie już wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni na działkę jednego z zawodników na pieczenie kiełbasek przy ognisku. Sympatyczne biesiadowanie w późnych godzinach popołudniowych przerwał niespodziewanie silny deszcz. Należy zaznaczyć, że zawody były imprezą niekomercyjną. Zawodnicy nie wnosili żadnych opłat. Sponsorem zawodów był ich uczestnik, Bogdan Krysiński, który jednocześnie pełni funkcję radnego Rady Miasta Zielonka w obecnej kadencji (startował z listy Dla Zielonki). Klub LECHITÓW, którego jest członkiem, od wielu lat stara się zachęcać mieszkańców miasta do czynnego uprawiania sportu a te zawody są tego dobitnym przykładem. Miło jest w tym miejscu złożyć podziękowanie OSP z Zielonki, i Panu Andrzejowi Głozakowi, którzy również społecznie pomagali organizatorom w przeprowadzeniu zawodów. Taka postawa wskazuje, że w naszym społeczeństwie nie brakuje ludzi dobrej woli. Miłym akcentem towarzyszącym zawodom była obecność TV Zielonka. Można mieć nadzieję, że w niedługim czasie będzie można obejrzeć na stronie pl krótki reportaż z zawodów. IX Mistrzostwa Lechitów w Klubu LECHITÓW w triathlonie na dystansie olimpijskim przeszły już do historii. W przyszłym roku zostanie rozegrany jubileuszowy, X triathlon. Będzie to więc świetna okazja do zareklamowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenu Glinianek. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Zielonki zacznie w sposób sportowy korzystać z tak urokliwego miejsca. Karol Barwikowski zwycięzca

13 Dni Zielonki 2011 Tegoroczne Dni Zielonki odbywały się pod hasłem Rodzinne. Rzeczywiście, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci. Darmowe dmuchawce, miasteczko harcerskie przygotowane przez ZHP, tor sprawnościowy Ochotniczej Straży Pożarnej były oblegane. Ciekawe były rozgrywki sportowe organizowane przez UKS Mutka. Dużym powodzeniem cieszyły się spektakle i zabawy prowadzone w Sali widowiskowej OKiSu. Okazało się, że można się bawić niekoniecznie wydając dużo pieniędzy. Ubiegłoroczne Dni Zielonki kosztowały ponad 150 tys. zł. W tym roku koszty wyniosły 10% tej kwoty, a zabawy zdecydowanie było więcej. Wieczorem na boisku szkolnym odbył się spektakl przygotowany przez Teatr Akt. Przedstawienie pt. Perperuna zgromadziło liczną widownię, która za piękne widowisko podziękowała artystom gromkimi brawami. Fot. Urząd Miasta Zielonka. 13

14 14 Kolejowa dla Zielonki Ze sprawozdania Zielonkowskiego Forum Samorządowego za rok 2010 Ulica Kolejowa to główna ulica naszego miasta. Dawno temu, gdy Zielonka była znaczącym garnizonem wojskowym, ze względów obronnych miała charakter drogi wojewódzkiej. Wojska w Zielonce w znaczącej liczbie już nie ma a droga dalej ma charakter ponadlokalny. Jej gospodarzem jest Urząd Marszałkowski. Na jej stan, pismem do Burmistrza, zwóciła uwagę radna Anna Szczerba. Napisała w nim: Potrzeba budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej była zgłaszana Panu już wcześniej. Brak kanalizacji deszczowej w całości ul. Kolejowej powoduje, że podczas każdego deszczu tworzą się ogromne kałuże wody. Woda stoi na ulicy również w czasie roztopów. Samochody jadące tą ulicą rozbryzgując wodę z kałuż ochlapują przechodniów. Ulica ta też nie jest oczyszczana z naniesionego piasku dostatecznie często, co utrudnia dodatkowo spływ wody w miejscu gdzie jest kanalizacja deszczowa. Dalej w piśmie poprosiła o informacje: 1. Jakie działania zostały podjęte w celu wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej? 2. Dlaczego ul. Kolejowa nie jest oczyszczana z piachu dostatecznie często (do tej pory oczyszczana jest tylko przed świętami? Na przedstawione pytania otrzymała następujące odpowiedzi, których nie będziemy komentować: Ad.1 Ulica Kolejowa w Zielonce na odcinku od ul. Wyszyńskiego do torów kolejowych jest drogą wojewódzką. Wszystkie działania, jakie miałyby miejsce na tym odcinku są realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwrócił się do MZDW z zapytaniem o możliwość wybudowania przez MZDW kanalizacji deszczowej. Ad.2 Sprzątanie ulicy Kolejowej jest w gestii MZDW i każdorazowo monitujemy do dyrekcji o utrzymanie drogi w czystości. W swoim wystąpieniu do Burmistrza Pani Szczerba, zaproponowała żeby miasto poczyniło starania, w celu przejęcia od władz województwa mazowieckiego odcinka ul. Kolejowej mającego status drogi wojewódzkiej. Na ten wniosek otrzymała odpowiedź: Przejęcie przez gminę Zielonka od władz województwa mazowieckiego odcinka ul. Kolejowej uzależnione jest od wspólnych ustaleń z władzami województwa oraz decyzji Rady Miasta Zielonka, a co za tym idzie wymaga szerszych konsultacji. Warto w związku z tym rozważyć czy jesteśmy w stanie przejąć ją w całości na własne utrzymanie przy obecnej sytuacji finansowej gminy, gdy brakuje na utrzymanie obecnych dróg gminnych, a 95% z nich nie ma kanalizacji deszczowej. Nie trafia do nas argumentacja w urzędowym piśmie podpisanym przez sekretarz Gminy Panią Renatę Jóźwiak. Kolejowa zasługuje na to, aby być reprezentacyjną ulicą Zielonki. Mając gospodarza w Warszawie nigdy nie będzie czysta, zadbana i przyjazna dla przechodniów. Nie twierdzimy, że trzeba ją od razu przejąć, ale warto, naszym zdaniem, rozpocząć już starania o to, żeby ulica Kolejowa była drogą gminną i miała na miejscu gospodarza. gg Ze sprawozdania merytorycznego: Główne przedsięwzięcia realizowane w 2010 r: A. Projekty Unijne, w ramach POKL: Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomi społecznej w powiecie wołomińskim, Decydujmy Razem, projekt systemowy wspólnie z Centrum Aktywności Lokalnej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Partnerstwo Lokalne Gościniec Zielonka, Diagnozuję i planuję rozwój edukacji w partnerstwie, Człowiek najlepsza inwestycja lepszy start w przyszłość z certyfikatem ECDL. B. Lokalny Program Grantowy Działaj Lokalnie, C. Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego realizujących projekty partnerskie ; w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Realizacja festiwalu piosenki Dwukropek, Galeria Ekomutka, Klub Melomana i Bibliofila. Organizacja seminariów dla przedsiębiorców poświęconych przepisom i zasadom ochrony środowiska, współpraca przy opracowaniu publikacji Przyroda wokół nas. Ze sprawozdania finansowego ZFS za rok 2010 Łącznie przychody stowarzyszenia w 2010 r. wyniosły ,58 zł. Główny strumień dochodów stanowiły dotacje z różnych żródeł: Województwo Mazowieckie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Unii Europejskiej zł, UM Zielonka zł, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zł, Akademia Rozwoju Filantropii zł, Starostwo Powiatowe zł. Kolejnym źródłem dochodów były darowizny, których wysokość wyniosła ,40 zł. Główne wydatki stowarzyszenia w 2010 roku stanowiły: wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło ,51 zł, usługi gastronomiczne, hotelarskie, transportowe ,55 zł materiały biurowe i eksploatacyjne zł, usługi wynajmu ,26 zł, usługi księgowe zł, usługi drukarskie 9 921,90 zł usługi telekomunikacyjne 6 020,33 zł, rozdysponowanie dotacji program Działaj Lokalnie zł, przekazanie środków z akcji Zielonka Pomaga ,71 zł.

15 15 o możliwych sposobach komunikowania się z władzami miasta. Wnioski z prezentacji i dyskusji stanowiły podstawę do opracowania projektu zarządzenia burmistrza w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców miasta Zielonka o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne Miasta Zielonka. W lipcu projekt zarządzenia został umieszczony na stronie internetowej miasta w celu jego konsultacji. W sierpniu br. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Miasta Zielonka, określające zasady powiadamiania mieszkańców miasta o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne Miasta Zielonka. Zarządzenie to stanowi realizację pierwszego etapu w konkursie Super Samorząd. Szczegółowe informacje o planowanych działaniach będą umieszczane na stronach internetowych zielonka.pl, forumzielonka.org.pl. Zielonka gra o Super Samorząd Celem Konkursu jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Organizatorami Konkursu są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W Zielonce stosowną umowę Partnerską podpisał Urząd Miasta i Zielonkowskie Forum Samorządowe. W czerwca br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta, w ramach konkursu Super Samorząd odbyło się spotkanie informacyjno konsultacyjne, zorganizowane przez Zielonkowskie Forum Samorządowe i Urząd Miasta Zielonka. Podczas spotkania, prezes ZFS Grzegorz Grabowski przedstawił zasady konkursu oraz obligatoryjne zadania, które będą w ramach niego realizowane w Zielonce. W trakcie spotkania burmistrz Grzegorz Dudzik przedstawił obecnie dostępne kanały komunikacji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami. Zebrani podkreślali, że bezpośrednie spotkania władz miasta z mieszkańcami to bardzo ważny element komunikacji. Uczestnicy otrzymali ulotkę zawierającą dane o dostępnych źródłach informacji, z których mieszkańcy mogą dowiedzieć się o pracach i zamierzeniach samorządu Zielonki. Ulotka zawiera też informacje Decydujmy Razem? Jeden z projektów realizowanych za środki unijne nosi nazwę Decydujmy Razem a w rozwinięciu czytamy, że chodzi o budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej. Partycypacja w rozumieniu programu oznacza, że w decydowaniu o najważniejszych sprawach społeczności lokalnych mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ich wagę dostrzegają i rozumieją. Ta definicja niesie za sobą wiele wyzwań nie tylko dla samorządu, ale i dla społeczności lokalnych, które można przedstawić w formie pytań: o czym, kiedy i jak rozmawiać? Jak zachęcić do rozmów? Kiedy informować społeczeństwo a kiedy zapytać je o zdanie? Jak to robić? Odpowiedź na każde z tych pytań będzie rozbudowana a ich wdrożenie w życie wymaga wiedzy i umiejętności. Ich zdobycie zakłada projekt Decydujmy Razem. Jego głównym prowadzącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co świadczy o jego ważności. Projekt jest skierowany do 108 samorządów z terenu kraju a partnerami w jego realizacji są lokalne organizacje pozarządowe. Na terenie powiatu wołomińskiego koordynatorem subregionalnym projektu jest Zielonkowskie Forum Samorządowe a uczestniczy w projekcie 6 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. Wśród nich jest Zielonka. W ramach programu w każdej gminie ma zostać opracowany w sposób partycypacyjny dokument planistyczny dotyczący rozwoju miejscowości. Zielonka wybrała do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny.

16 16 Powiatowe Biuro Wspierania Ekonomii Społecznej doradztwo prawne, księgowe, marketingowe Projekt Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w powiecie wołomińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze? Nauczyć się unikać konfliktów z dziećmi? Poznać nowoczesne metody wychowawcze? Nabyć umiejętność porozumiewania się z dzieckiem? Weź udział w warsztatach dla rodziców organizowanych w ramach Zielonkowskiej Akademii Rodzicielskiej. Warsztaty obejmują cykl spotkań, oddzielnych dla matek i ojców oraz wspólne zajęcia dla rodzin. Zajęcia będą odbywały się w zielonkowskich szkołach, w godzinach dostępnych dla rodziców. Na warsztaty można zapisać się w sekretariatach szkół. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania grupy. Projekt jest realizowany przez Zielonkowskie Forum Samorządowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania NGO

Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Redakcja: dr Wojciech Wciseł Copyright: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Warszawa, 2015 Opracowanie: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy

Bardziej szczegółowo