PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S 179-293882. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Elektryczność 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151 lok. 25 Osoba do kontaktów: Arkadiusz Piotrowski 9:00-17: Warszawa Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: regionalna agencja energetyczna Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce ul. T. Kościuszki Dąbrówka Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana Sierpc Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Bledzewie Bledzewo Sierpc Szkoła Podstawowa w Bledzewie Bledzewo Sierpc Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym 1/11

2 2/11 Borkowo Kościelne Sierpc Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorzadowego w Dąbrówce ul. T. Kościuszki Dąbrówka Szkoła Podstawowa w Goleszynie ul. Niepodległości Goleszyn Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Susk Goleszyn Gmina Zielonka ul. Lipowa 5 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Stanisława Staszica 56 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Powstańców 3 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Woodrowa Wilsona 34/36 Gimnazjum Miejskie ul. Waleriana Łukasińskiego 1 Przedszkole nr 3 ul. Prosta 24 Przedszkole nr 4 ul. Stanisława Staszica 16 Miejski Ośrodek Zdrowia SPZOZ ul. Adama Mickiewicza 18 2/11

3 3/11 Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce ul. Adama Mickiewicza 16 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanje w Zielonce Sp. z o.o. ul. Krzywa 18 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce ul.literacka 20 Miejska Biblioteka Publiczna ul.długa 18 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. ul. Literacka 20 Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16 Przedszkole nr 1 im. Cz. Janczarskiego w Węgrowie ul. Klonowa 4 Przedszkole nr 2 "Pod Słoneczkiem"w Węgrowie ul. 11 Listopada 1 Przedszkole nr 3 im. M.Konopnickiej w Węgrowie ul. Wieniawskiego 1 Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Węgrowie ul. Kosciuszki 16 Węgrowski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 4 A 3/11

4 4/11 Gimnazjum im. J.D. Krasińskiego w Węgrowie ul. K. Szamoty 35 Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie Rynek Mariacki 11 Gmina Jadów ul. Jana Pawła II Jadów Publiczna Szkoła Podstawowa Szewnica Szewnica, Kościelna Urle Publiczna Szkoła Podstawowa Jadów ul. 11 Listopada 15/ Jadów Publiczna Szkoła Podstawowa Nowinki Nowinki Jadów Publiczna Szkoła Podstawowa Myszadła Myszadła 65 A Jadów Gimnazjum im. A. Zamoyskiego w Jadowie u. 11 Listopada Jadów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach ul. Żwirki i Wigury Urle Gmina Rząśnik ul. Jesionowa Rząsnik Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ul. Norwida Strachówka 4/11

5 5/11 Gmina Strachówka ul. Norwida Strachnówka Dom Dziecka w Równem Równe Strachówka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ul. Koscielna Tłuszcz Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu ul. Szkolna Tłuszcz Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 Zespół Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa Marki Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22 Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38 Powiatowy Urząd Pracy ul. Warszawska 5A Osrodek Dokumentacji Etnograficznej ul. Norwida 22 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie 5/11

6 6/11 ul. Warszawska 5A Zespół Szkoł Specjalnych w Ostrówku ul. Abpa Z. Felińskiego Klembów Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja Radzymin Zespół Szkól Terenów Zielonych w Radzyminie ul. Jana Pawła II Radzymin Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja Radzymin Liceum Ogólnokształcące w Urlach ul. Żwirki i Wigury Urle Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 Zespół Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska Tłuszcz Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku ul. Jesionowa Rząsnik Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki Dąbrówka Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis 6/11

7 7/11 II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa nadana zamówieniu Zakup energii elektrycznej dla podmiotów z województwa mazowieckiego - IV grupa zakupowa MAE. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z województwa mazowieckiego. Kod NUTS Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) dla niżej wymienionych 60 podmiotów (zamawiajacych). Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Zamawiającymi są: 1) Gmina Dąbrówka 2) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce 3) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce 4) Urząd Gminy w Sierpcu z jednostkami organizacyjnymi a. Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Bledzewie b. Szkoła Podstawowa w Bledzewie c. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym d. Szkoła Podstawowa w Goleszynie e. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku 5) Gmina Zielonka z jednostkami organizacyjnymi a. Szkoła Podstawowa nr 1 b. Szkoła Podstawowa nr 2 c. Szkoła Podstawowa nr 3 d. Gimnazjum Miejskie e. Przedszkole nr 3 f. Przedszkole nr 4 g. Miejski Ośrodek Zdrowia SPZOZ h. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce i. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. j. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce k. Miejska Biblioteka Publiczna l. PWiK w Zielonce Sp. z o.o. 6) Miasto Węgrów 7) Przedszkole nr 1 im. Cz. Janczarskiego w Węgrowie 8) Przedszkole nr 2 "Pod Słoneczkiem" w Węgrowie 9) Przedszkole nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie 10) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie 11) Węgrowski Ośrodek Kultury 12) Gimnazjum im. J.D. Krasińskiego w Węgrowie 13) Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie 7/11

8 8/11 II.1.5) II.1.6) II.2) II.2.1) 14) Gmina Jadów z jednostkami organizacyjnymi a. Publiczna Szkoła Podstawowa Szewnica b. Publiczna Szkoła Podstawowa Jadów c. Publiczna Szkoła Podstawowa Nowinki d. Publiczna Szkoła Podstawowa Myszadła e. Gimnazjum im. A. Zamoyskiego w Jadowie f. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach 15) Powiat Wołomiński z jednostkami organizacyjnymi a. Zespół Szkół Specjalnych w Markach b. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie c. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku d. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie e. Liceum Ogólnokształcące w Urlach f. Zespół Szkół w Wołominie g. Zespół Szkół w Zielonce h. Zespół Szkół w Tłuszczu i. Zespół Szkól Terenów Zielonych w Radzyminie j. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie k. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce l. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie m. Dom Dziecka w Równem n. Powiatowy Urząd Pracy o. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej p. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie q. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu 16) Gmina Strachówka z jednostką a. Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 17) Gmina Rząśnik 18) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: ,07 PLN Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarta Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia 8/11

9 9/11 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą MAE/71/2012 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S z dnia Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2012/S Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do siwz Taryfa C- oświetlenie. V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: V.2) V.3) V.4) V.5) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca Rzeszów Tel.: Faks: Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: ,44 PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: ,22 PLN Bez VAT Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: 2012/S Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do siwz Taryfa C - pozostałe obiekty. V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: V.2) V.3) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Energa Obrót S.A ul. Reja 29 9/11

10 10/11 V.4) V.5) Gdańsk Tel.: Faks: Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: ,73 PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: ,00 PLN Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: 2012/S Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 3 do siwz Taryfa G. V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: V.2) V.3) V.4) V.5) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Energa Obrót S.A. ul. Reja Gdańsk Tel.: Faks: Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: ,32 PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: ,85 PLN Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) VI.3) VI.3.1) Informacje dodatkowe: Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 10/11

11 11/11 VI.3.2) VI.3.3) VI.4) Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /11

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2012/S 49-079956. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

PL-Warszawa: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej 2012/S 49-079956. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Dz.U./S S49 10/03/2012 79956-2012-PL Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 1/3 Niniejsze ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Q16PWiK 23/09/2010- ID:2010-125977 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo