1.1.Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest:"

Transkrypt

1

2 I. ORGANIZATOR 1.1.Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI ul. Wrocławska 102, Opole tel. / fax ; II. CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 2.1.Impreza jest organizowana pod nazwą Opolski Sprint Samochodowy Impreza zorganizowana zostanie w oparciu o niniejszy Regulamin i komunikaty wydawane w dniu imprezy. 2.3.Termin imprezy: 02 wrzesień 2012r. (niedziela) 2.4.Miejsce imprezy: Lotnisko w Kamieniu Śląskim 2.5.Patronat medialny sprawują: Radio Plus TVP Opole Nowa Trybuna Opolska TopRally - Rajdowy Serwis Internetowy III. WŁADZE IMPREZY Sędzia Główny Jarosław STRZELECKI KIEROWNICTWO IMPREZY Dyrektor: Asystent Dyrektora ds. sprintu: Asystent Dyrektora ds. Mini KJS: Koordynator zlotu Komisja Obliczeń Asystent ds. Zabezpieczenia: Kierownik Parku Maszyn: Kierownik Badania Kontrolnego: Asystent Kierownika Kierownik Chronometrażu: Biuro Imprezy: Spiker: Odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami Stefan OSTAFICZUK Tomasz GOŁDYS Jakub MAREK Zdzisław KOSTYK Rafał RUSZNICA Krzysztof BOROWY, Krzysztof MARECKI Piotr STALMACH Zdzisław KOSTYK Krzysztof CZAJA Grzegorz Dziużański Beata JARGON, Wiola WEŁPA Jarosław MALUŚKI Stanisław KOZŁOWSKI

3 IV. HARMONOGRAM IMPREZY NIEDZIELA: - 02 wrzesień 2012r. (dzień imprezy) lotnisko Kamień Śląski godz przyjmowanie zgłoszeń oraz badania kontrolne pojazdów godz start do przejazdów eliminacyjnych godz półfinały, finały - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięć czasowych w harmonogramie podczas imprezy ogłaszając zmiany komunikatem na tablicy ogłoszeń. V. ZGŁOSZENIA 5.1.Podział na klasy według załącznika nr 1 niniejszego regulaminu 5.2.Zgłoszenia z opłaconym wpisowym będą przyjmowane w biurze Automobilklubu Opolskiego, pocztą elektroniczną lub faksem do godziny 15:00, 31 sierpnia 2012r. Opłaty wpisowego można dokonywać w biurze A.O. lub na konto: PKO BP I O/Opole nr z dopiskiem SPRINT oraz nazwiskiem kierowcy. 5.3.W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów na terenie lotniska w godz Aktualna lista zgłoszeń zamieszczona i aktualizowana będzie na stronie Oryginał zgłoszenia musi być podpisany i złożony w biurze imprezy w dniu r. 5.5.Obowiązkowe wpisy w pozycjach: deklarowana klasa samochodu deklarowana pojemność skokowa silnika doładowania silnika - ile i jakie 5.6.Zalecane wpisy w pozycjach: deklarowana masa własna samochodu największe osiągnięcie w wyścigach na ¼ mili 5.7.Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń w innym terminie niż podanym w pkt niniejszego regulaminu. 5.8.Zgłaszający się uczestnicy muszą posiadać; a) ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii b) wypełniony dokument zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu) c) własny kask d) oświadczenie stwierdzające zdolność do udziału w imprezie. (załącznik nr 3 do regulaminu) W przypadku podejrzeń organizatora, obowiązek udowodnienia zdolności do kierowania pojazdem w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, spoczywa na kierowcy.

4 Wpisowe dla uczestników wynosi 40 PLN (ze zniżkami dla członków AO z opłaconą składką za cały rok %) plus wjazd na teren lotniska 20 PLN. Wpisowe opłacone w dniu imprezy wynosi 60 PLN (bez zniżek) plus wjazd na teren lotniska 20 PLN. Poprzez fakt podpisania zgłoszenia kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi, jednocześnie rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora i PZM na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi. VI. WARUNKI TECHNICZNE 6.1.Samochód uznany przez Komisję Techniczną za niebezpieczny nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie lub w przypadku pogorszenia się stanu technicznego podczas imprezy samochód nie zostanie dopuszczony do startu. 6.2.Komisja Techniczna może prowadzić oględziny samochodów w każdym momencie trwania imprezy w tym po przejazdach finałowych. 6.3.Samochód musi posiadać sprawny układ hamulcowy i kierowniczy. 6.4.Do napędzania silnika (w zależności od rodzaju silnika), można używać tylko benzyny, oleju napędowego lub LPG. Zabronione jest używanie nitrometanu. 6.5.Wszelkiego rodzaju wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdu (np.: paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego) mogą spowodować niedopuszczenie do startu lub wykluczenie z imprezy. 6.6.Każdy samochód biorący udział w imprezie musi być wyposażony w sprawną gaśnicę Samochód musi posiadać kompletne poszycie nadwozia (m.in. maskę silnika, klapę bagażnika, drzwi, błotniki) i wszystkie szyby W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione na linii startu o ile powoduje to wyciek płynu chłodzącego na nawierzchnię toru (brak obiegu zamkniętego instalacji schładzania intercoolera) W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z doładowań (turbo, kompresor lub podtlenek azotu), to będą one liczone, jako zastosowane nawet wtedy, gdy instalacja, jako całość nie funkcjonuje W trakcie imprezy dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji niepowodujących zmiany przydzielonej klasy Po Badaniu Kontrolnym naprawy i modyfikacje mogą być dokonane jedynie w Parku Maszyn za zgodą i pod nadzorem członka Komisji Technicznej Naprawy i modyfikacje muszą zostać zakończone do momentu wywołania uczestnika na linie START Szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych klas określa załącznik nr 1 Uwaga samochody musza mieć wyraźny czytelny numer startowy umieszczony na tylnej szybie. VII. ZASADY PRZEPROWADZANIA IMPREZY 7.1.Kierowca podczas trwania przejazdu musi posiadać na głowie zapięty kask, oraz zapięte pasy bezpieczeństwa.

5 7.2.Wszystkie szyby podczas przejazdu muszą być zasunięte. 7.3.W samochodzie podczas przejazdu nie mogą przebywać pasażerowie. 7.4.Każdy samochód może startować tylko w jednej klasie. 7.5.Podział na klasy reguluje załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Jeżeli kierowca chce startować w klasie wyższej, niż wynika to z regulaminu podziału na klasy startowe, to w chwili składania zgłoszenia do imprezy musi zgłosić się do Komisji Technicznej z takim wnioskiem. Komisja Techniczna w uzasadnionych przypadkach może wyrazić na to zgodę. 7.7.Rozpoczęcie wyścigu, ich kolejność oraz zmiany w organizacji przejazdów określają komunikaty drukowane na żółtym papierze, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Biurze Imprezy i Parku Maszyn. 7.8.Bezpośrednio po odbyciu biegów eliminacyjnych, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stawienia się w Parku Maszyn i nieopuszczania go, pod rygorem wykluczenia z imprezy. 7.9.Przejazdy eliminacyjne w poszczególnych klasach odbywają się parami. Do półfinałów zostanie zakwalifikowanych czterech uczestników z najlepszymi czasami Do przejazdów półfinałowych startują uczestnicy wg czasów uzyskanych w eliminacjach o awansie do finału decyduje kolejność na mecie Przejazd finałowy wyłania zwycięzcę w danej klasie, o zwycięstwie decyduje kolejność na mecie W finale i półfinale każdy falstart powoduje wykluczenie uczestnika z przejazdu, z wyjątkiem sytuacji, gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj uczestnicy. W takim przypadku przejazd będzie powtórzony. Procedura startowa. Światła startowe posiadają pięć lamp. W kolejności od góry: czerwone, żółte 1, żółte 2, żółte 3, zielone. Każdy tor ma swoje światła startowe. A System oczekuje na podjazd samochodów miga światło zółte1 górne B Podjeżdża samochód i ustawia się na linii startu. Prawidłowe ustawienie samochodu - światła żółte gasną. Świeci światło żółte 1 samochód jest za blisko musi podjechać, świeci światło żółte 3 samochód jest za daleko musi cofnąć i ponownie podjechać do przodu. Każdy samochód ustawiony jest tak samo. C Start po wprowadzeniu numerów startowych do systemu pomiarowego i otrzymaniu od kierowców informacji o gotowości do startu następuje zapalenie światła czerwonego następnie w kolejności żółtego 1, żółtego 2, żółtego 3 i zielonego. Uczestnik powinien wystartować po zapaleniu światła zielonego. Start wcześniejszy powoduje powstanie falstartu i braku pomiaru czasu. D Na wyświetlaczach po starcie widoczny jest czas reakcji kierowcy. Następnie po przekroczeniu mety czasy ET i ET + RT. Kierowca który zrobi falstart nie ma zmierzonego czasu, na wyświetlaczu pojawi się napis FALSE E Kierowca powracający po zakończonym przejeździe otrzymuje wydruk z czasem przejazdu VIII. NAGRODY Przewidziane są następujące nagrody: w każdej klasie puchar za miejsce 1, 2, 3. IX. KARY

6 9.1.W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub zasad bezpośrednio obowiązujących na imprezie będą nakładane następujące kary regulaminowe: 9.2.Od kar nałożonych przez Dyrektora, kierowca ma prawo odwołać się do Sędziego Głównego, w ciągu 15 minut od jej nałożenia po wniesieniu opłaty w wysokości 100 PLN. X. PROTESTY Uczestnik jadący w parze ma prawo do oprotestowania wyniku osiągniętego przez swojego rywala, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z Regulaminem Protest powinien być skierowany do Dyrektora Imprezy i złożony na piśmie w Biurze, wraz z kaucją 100 PLN w ciągu 10 minut od momentu ukończenia swojego przejazdu Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest był uzasadniony. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub pozostawione bez nadzoru, a które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania imprezy Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie wręczony każdemu uczestnikowi przy wjeździe na teren lotniska i po wykupieniu przez niego biletu wstępu w cenie 20 PLN Po opłaceniu biletu wstępu uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się przepisom regulaminu, poleceniom i instrukcjom wydanym przez organizatora, sędziów, służby porządkowe oraz osoby upoważnione Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 20 km/h na terenie imprezy. Ograniczenie prędkości nie dotyczy startów w przejazdach z pomiarem czasu Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy Podczas imprezy w czasie przejazdów eliminacyjnych, półfinałowych i finałowych nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Imprezy - Stefan Ostaficzuk Regulamin zatwierdzony przez OKSS PZM ZO w Opolu Wiza:OKSS 01/SS z dnia r. Załącznik nr 1

7 1 PODZIAŁ NA KLASY 1.1 Obowiązuje następujący podział na samochodowe klasy DRAG: a) Mini - napęd dowolny, pojemność silnika do 1550 ccm, bez doładowania b) FWD Napęd przedni, bez doładowania c) FWD Turbo Napęd przedni, z doładowaniem, o dowolnej pojemności silnika oraz napęd na wszystkie koła i napęd na tylne koła, z doładowaniem, o pojemności silnika do 1550 ccm d) RWD Turbo tylny napęd z doładowaniem lub bez doładowania, silniki z tłokiem wirującym e) AWD Turbo napęd na wszystkie koła z doładowaniem lub bez doładowania 1.2 Objaśnienia dodatkowe do podziału na klasy startowe: a) doładowanie to supercharger (kompresor), podtlenek azotu, turbina lub dowolna kombinacja lub ilość tych elementów. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w samochodowych klasach DRAG, STREET 2.1 Przepisy ogólne w klasach DRAG: 1) Samochód poddany mechanicznym modyfikacjom silnika lub osprzętu, zmianom zewnętrznym lub wnętrza musi posiadać minimum 1 kg trwale zamocowanego środka gaśniczego. Zalecane jest posiadanie OC. 2) Samochody z czasem ET poniżej 10,5 sekundy muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa lub stalowy pałąk z zastrzałem zamontowany za kierowcą przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu. Zaleca się konstrukcję klatki wg. Zał. J regulaminu FIA. Klatka bezpieczeństwa może być wykonana z innych materiałów, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających homologację tej klatki, wystawionych przez FIA lub NHRA. Kierowca takiego samochodu powinien być ubrany w kombinezon używany w sportach samochodowych. Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której samochód osiągnął czas ET mniejszy od 10,5 sekundy. Kombinezon jest wymagany równieŝ w przypadku zamontowania zbiornika paliwa w sposób inny niż seryjny lub akumulatora w kabinie kierowcy za wyjątkiem sytuacji gdy akumulator jest umieszczony w metalowej, szczelnej obudowie i jest wraz z obudową trwale przytwierdzony do podłoża. 3) Wszelkie wymienione lub dodane części karoserii lub wyposażenia nie mogą posiadać ostrych lub wystających elementów. Elementy te nie mogą wystawać poza obrys samochodu za wyjątkiem wymienionych w poniższych punktach regulaminu. 4) Samochody z czasem ET poniŝej 9.0 sekundy muszą posiadać system gaśniczy, który moŝna uruchomić z fotela kierowcy oraz klatkę bezpieczeństwa. Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której samochód osiągnął czas ET mniejszy od 9,0 sekundy. 2.2 Nadwozie i wyposażenie samochodu w klasach DRAG: 1) Budowa płyty podłogowej i działanie seryjnego nadwozia może podlegać zmianom. Usunięte elementy płyty podłogowej mogą być zastąpione tytanem (minimum 1 mm) blachą metalową (np. aluminiową), płytą z włókna węglowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz przymocowane trwale do pojazdu. Rama może podlegać modyfikacjom pod warunkiem zamontowania klatki bezpieczeństwa. Jeżeli wymianie podlega podłoga pod fotelem kierowcy to fotel musi być bezpiecznie przytwierdzony do sztywnej konstrukcji pojazdu lub klatki bezpieczeństwa. 2) Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementów jest dozwolone na wykonane z włókna szklanego, włókna węglowego, kevlaru lub poliwęglanu. Powyższe elementy powinny mieć grubość minimum 2mm. Elementy te muszą być szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych zapinek lub skręcone. Możliwa jest wymiana drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpieczeństwa. Drzwi kierowcy muszą się otwierać i zamykać.

8 3) Jednoczęściowa przednia lub tylna część karoserii (maska lub bagażnik połączone z błotnikami i zderzakiem) są dozwolone. 3a) Można całkowicie usunąć przednią lub tylną cześć karoserii podczas przejazdu, jeżeli nie sprowadzi to niebezpieczeństwa dla kierowcy lub osób trzecich. 4) Szyby nie muszą być szklane. 5) Szyby inne niż zamontowane seryjnie muszą być trwale i szczelnie przymocowane do samochodu. Minimalna grubość szyb innych niż seryjne to 2 mm. Zabronione jest używanie taśm do ich mocowania. 6) Dokonywanie modyfikacji podłużnic, płyty podłogowej, nadwozia jest dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpieczeństwa. Nadwozie i płyta podłogowa muszą być trwale połączone. 7) Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł. 8). Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza. Możliwe jest dodanie elementów ułatwiających montaż wskaźników, zegarów lub przełączników w sposób niezagrażający bezpieczeństwu kierowcy. Elementy wnętrza pojazdu muszą być pozbawione ostrych krawędzi zagrażających bezpieczeństwu kierowcy. 9) Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy. 10) Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub telewizyjną rejestrację przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych pomiarów lub rejestracji nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów. 11) W samochodzie nie mogą znajdować się śadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy. 12) Nieseryjny zbiornik paliwa może się znajdować w miejscu seryjnego zamontowania, w bagażniku lub po stronie silnika i musi być na trwałe przytwierdzony. Zbiornik paliwa musi być wykonany z niepalnego materiału. Przewody paliwowe muszą być metalowe lub w metalowym oplocie. 13) Butla podtlenku azotu musi być na stałe przytwierdzona do podłoża podczas trwania imprezy. 14) Nie jest wymagany mechanizm opuszczający i podnoszący szyby. 15) Spadochrony wspomagające hamowanie są dozwolone. 16) Tylne kółka zamontowane w celu poprawy przyczepności są dozwolone. 2.3 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach DRAG: 1) Nie muszą być zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia. 2) Nieseryjne amortyzatory, sprężyny, wahacze oraz rozpórki są dopuszczalne. 3) Wysokość bieżnika opony musi wynosić minimum 2 mm z wyjątkiem pkt. 4. 4) Opony bez bieżnikowe (slick) mogą być używane w każdej klasie startowej. 5) Minimalna średnica felgi to 13 cali, wyjątek stanowią auta seryjnie wyposażone w mniejsze rozmiary felg. Opony mogą wystawać poza obrys samochodu nie więcej niż 30 cm z każdej strony. 6) Samochód musi posiadać sprawny układ hamulcowy i kierowniczy. Możliwe jest zastosowanie hamulców tylko na jednej osi, pod warunkiem zamontowania spadochronu hamującego, typu używanego w wyścigach na 1/4 mili. 7) Zabronione jest używanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych opon na stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy lub widzów. 2.4 Silnik i skrzynia biegów samochodu w klasach DRAG:

9 1) Wymiany silnika, zmiany sterowania elektroniką i inne podnoszące moc silnika są dozwolone. 2) W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z doładowań, to nie będą one liczone jako zastosowane, jeśli instalacja jako całość nie funkcjonuje. Kompresor lub turbosprężarka nie mogą mieć połączenia z układem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu muszą być pozbawione butli zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do plombowania elementów nieczynnego doładowania. Kierowca jest zobowiązany zgłosić posiadanie tego typu nieczynnego doładowania przed wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie. 3) Mogą być przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegów. 4) Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkości jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do kabiny nie może się znajdować bliżej niż 50 cm od fotela kierowcy, musi być trwale przytwierdzony do podłogi w tylnej części pojazdu i uziemiony. 5) Zabronione jest zmniejszanie seryjnej pojemności silnika, która spowoduje przesunięcie do innej klasy startowej. 6) Silnik wraz z osprzętem musi być oddzielony od kierowcy niepalną przegrodą o grubości minimum 2 mm lub przegrodą seryjną. 2.5 Układ wydechowy samochodu w klasach DRAG: 1) Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się w odległości nie mniejszej niż 10 cm od kierowcy. 2) Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych samochodów doładowanych nie stanowi końca układu wydechowego. Wymagane jest zachowanie odległości z pkt ) Końcowy element układu wydechowego musi znajdować się w odległości od zera do stu cm od obrysu samochodu. 2.6 Inne przepisy w klasach DRAG: 1) Każdy kierowca w klasie Drag ma obowiązek jazdy w kasku. Obowiązuje zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora). 2) Można używać nitrometanu, metanolu, etanolu lub izopropanolu. Użycie tych substancji musi być zgłoszone organizatorowi na piśmie przed rozpoczęciem imprezy. Nie zgłoszenie w/w substancji może spowodować wykluczenie kierowcy z imprezy i nałożenie innych kar regulaminowych. Bez zgłoszenia można używać benzyny, oleju napędowego LPG, CNG, prądu lub wodoru. 3) Organizator ma prawo dopuścić do klasy King pojazdy nie startujące w eliminacjach lub nie mieszczące się w klasach startowych jeŝeli wpłynie to na poprawę jakości imprezy lub osiąganych czasów. W takim przypadku ilość pojazdów zakwalifikowanych do tej klasy ulega zmniejszeniu. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w samochodowych klasach STREET. A) Obowiązkowe wyposażenie i inne: 1. Seryjne wnętrze 2. Seryjne nadwozie, płyta podłogowa i szyby 3. Działające wszystkie światła 4. Sprawny system hamulcowy, kierowniczy i chłodzenia silnika 5. Seryjny zbiornik paliwa lub atestowana butla LPG

10 6. Paliwo dostępne na stacji benzynowej w Unii Europejskiej, zgodne z normami Unii Europejskiej 7. Sygnał dźwiękowy 8. Ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC 9. Zachowany seryjny rodzaj napędu. Dopuszczalna jest przeróbka mechanicznie odłączająca napęd jednej z osi w samochodach seryjne posiadających napęd na wszystkie koła (demontaż wału napędowego lub półosi napędowych). 10. Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Drag dla tego samego kierowcy 11. Seryjne punkty mocowania zawieszenia 12. Działające wycieraczki 13. Jeżeli jakaś modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, że jest zabroniona 14. Felgi nie mniejsze niż 13 cali chyba, że inne były zamontowane seryjnie. Opony homologowane na wszystkich kołach o nie mniejszym rozmiarze (szerokości i średnicy opony) niż opony fabrycznie montowane do tego samochodu. Zabronione jest używanie tzw. dojazdówek oraz opon nieprzeznaczonych do samochodów np.: opon motocyklowych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kierowcy, Komisja Techniczna może zezwolić na użycie opon o innym rozmiarze. 15. Gaśnica i działające pasy bezpieczeństwa 16. Nie ma obowiązku jazdy w kasku. B) Dozwolone modyfikacje: 1. Elektronika i mechanika silnika 2. Wymiana lub dodanie turbiny lub kompresora. 3. Wymiana lub modyfikacja układu wydechowego lub dolotowego 4. Podtlenek azotu i wtrysk wody. 5. Opony dopuszczone do ruchu w Unii Europejskiej poprzecznie lub skośnie nacinane, nie mogą wystawać poza obrys samochodu więcej niż 5 cm. 6. Modyfikacja skrzyni biegów lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez możliwości cięcia płyty podłogowej, zakaz stosowania skrzyń kłowych i/lub sekwencyjnych, chyba, że dany samochód był w nie wyposażony seryjnie 7. Wymiana silnika na inny dowolnego producenta zakaz przerabiania podłużnic poza ewentualnym dodaniem uchwytów na inny silnik. 8. Przednia i tylna klapa, przednie błotniki, szyberdach mogą być z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 2 mm), zamontowane na seryjnych uchwytach, możliwość usunięcia klamek. 9. Układ paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. Możliwa zmiana pompy paliwowej. 10. Zawieszenie i wzmocnione hamulce 11. Fotele kubełkowe przednie, sportowe pasy bezpieczeństwa 12. Sportowa kierownica 13. Wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, możliwość poszerzenia nadkoli. 14. Usunięcie systemu klimatyzacji, koła zapasowego i lewarka

11 15. Możliwość zastąpienia tylnej kanapy sprzętem audio, waga sprzętu audio nie może być mniejsza od wagi zastąpionych elementów. Kierowca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniego ważenia w momencie instalacji sprzętu audio i przekazania oświadczenia organizatorowi. 16. Zmiana miejsca zamontowania akumulatora, nieseryjne miejsce montażu może znajdować się w przestrzeni z kierowcą pod warunkiem zamknięcia akumulatora w metalowej, nie ażurowej skrzynce trwale przytwierdzonej do podłogi. 17. Wymiana lub modyfikacja sprzęgła 18. Pałąk (roll bar) 19. Nieseryjne mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym. 20. Tzw. tuning optyczny (niezmniejszający wagi), jeżeli nie zagraża kierowcy lub osobom trzecim. C. Obowiązuje następujący podział na samochodowe klasy STREET: mini FWD do 903 ccm mini plus FWD do 1400 ccm profi FWD do 1600 ccm profi plus FWD do 2000 ccm super profi plus FWD powyżej 2000 ccm AWD wszystkie z napędem na cztery koła RWD wszystkie z napędem kół tylnych. Dodatkowe informacje dotyczące podziału samochodów klasy STREET Silnik ZI - za jednokrotne doładowanie pojemność skokowa zwiększana przelicznikiem 1,7

REGULAMIN IMPREZY OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY 2010 KAMIEŃ ŚLĄSKI - LOTNISKO - 25 KWIETNIA 2010

REGULAMIN IMPREZY OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY 2010 KAMIEŃ ŚLĄSKI - LOTNISKO - 25 KWIETNIA 2010 OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY 2010 REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ ŚLĄSKI - LOTNISKO - 25 KWIETNIA 2010 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole tel. / fax 0-77 474 59 19; e-mail: autoopol@onet.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest:

1.1. Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest: I. ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem Opolskiego Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole tel. / fax 0-77 474 59 19; e-mail: autoopol@onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY

OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY OPOLSKI SPRINT SAMOCHODOWY 2010 REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ ŚLĄSKI - LOTNISKO - 04 LIPCA 2010 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole tel. / fax 0-77 474 59 19; e-mail: autoopol@onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY GECKO CUP 2008 im. Jana Wdowczyka

REGULAMIN IMPREZY GECKO CUP 2008 im. Jana Wdowczyka REGULAMIN IMPREZY GECKO CUP 2008 im. Jana Wdowczyka 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin ten jest dokumentem zasady imprezy. 1.2 Nadzór nad przebiegiem imprezy SSS. 1.3 Podczas imprezy nie przepisy ustawy "Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUTOMASTER SHOW WYŚCIGI NA ¼ MILI

REGULAMIN AUTOMASTER SHOW WYŚCIGI NA ¼ MILI REGULAMIN AUTOMASTER SHOW WYŚCIGI NA ¼ MILI AUTOMASTER SHOW 2014 Lotnisko Kamień Śląski 21-22. 06. 2014 r. 1. ORGANIZATOR Organizatorem Sprintu Samochodowego na dystansie ¼ mili (402,336 m.) jest: STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 1/4 mili 2009

REGULAMIN PUCHARU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 1/4 mili 2009 REGULAMIN PUCHARU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 1/4 mili 2009 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin ten jest dokumentem zasady imprezy dla widzów, osób z oraz kierowców. 1.2 Nadzór nad przebiegiem imprezy SSS i Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GECKO CUP 1/4 mili 2009 im. Jana Wdowczyka

REGULAMIN GECKO CUP 1/4 mili 2009 im. Jana Wdowczyka REGULAMIN GECKO CUP 1/4 mili 2009 im. Jana Wdowczyka 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin ten jest dokumentem zasady imprezy dla widzów, osób z oraz kierowców. 1.2 Nadzór nad przebiegiem imprezy SSS. 1.3 Podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyścigów na ¼ mili

REGULAMIN wyścigów na ¼ mili V Ogólnopolski Zlot A3-club.net Lotnisko Kąkolewo, k. Grodziska Wlkp. 7-9 wrzesień 2012r. REGULAMIN wyścigów na ¼ mili 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin wyścigów równoległych na dystansie1/4 mili (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2013r. im. Jana Wdowczyka

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2013r. im. Jana Wdowczyka Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2013r. im. Jana Wdowczyka www.sss.org.pl Strona 1 1 Przepisy ogólne 2 Kalendarz imprez 3 Trasa 1.1. Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy dla widzów,

Bardziej szczegółowo

1.Postanowienia ogólne : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

1.Postanowienia ogólne : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 REGULAMIN 1/4 MILI. 1.Postanowienia ogólne : 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą Zawody l¼ mili. Regulamin dotyczy widzów oraz kierowców. 1.2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIKA Speed Racing Łódź 2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIKA Speed Racing Łódź 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIKA Speed Racing Łódź 2015 1. Przepisy ogólne 1.1. Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WR) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek

Bardziej szczegółowo

c) zatwierdzania wyników i przyznawania d) oceny organizatorów zawodów. 1.5 Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Kodeksu Sportowego FIA

c) zatwierdzania wyników i przyznawania d) oceny organizatorów zawodów. 1.5 Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Kodeksu Sportowego FIA Regulamin WRMP 1/4 mili 2008 im. Jana Wdowczyka 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WRMP) jest dokumentem zasady rozgrywek i uczestnictwa w na dystansie 1/4 mili. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Regulamin wyścigów na 1/4 mili organizowanych przez Automobilklub Lubawski Kleina Team. Próba zrywu i hamowania

REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Regulamin wyścigów na 1/4 mili organizowanych przez Automobilklub Lubawski Kleina Team. Próba zrywu i hamowania REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin wyścigów na 1/4 mili organizowanych przez Automobilklub Lubawski Kleina Team Próba zrywu i hamowania Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów na ¼ mili, Japan Battle

Regulamin zawodów na ¼ mili, Japan Battle Regulamin zawodów na ¼ mili, Japan Battle 1.Postanowienia ogólne: 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej przez Amazing Events Sp. z o.o. Regulamin dotyczy widzów oraz

Bardziej szczegółowo

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WR) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów na 1/4 mili cyklu "KING OF POLAND"

Regulamin zawodów na 1/4 mili cyklu KING OF POLAND Regulamin zawodów na 1/4 mili cyklu "KING OF POLAND" 1.Postanowienia ogólne: 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej przez Amazing Events Sp. z o.o. Regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GP POLSKI 1/4 MILI

REGULAMIN GP POLSKI 1/4 MILI REGULAMIN GP POLSKI 1/4 MILI. 1.Postanowienia ogólne : Memoriał Marcina Marlona Maciążka 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą GP Polski¼ mili (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników!

UWAGA: Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników! REGULAMIN WYŚCIGÓW NIGHT POWER 1. Przepisy ogólne Regulamin wyścigów NIGHT POWER (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady uczestnictwa w wyścigach NIGHT POWER rozgrywanych na ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XIII Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa. Stargard Szcz. Lotnisko Kluczewo 26.07.2015 r. Stargard dn. 26.07.2015 r.

Regulamin. XIII Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa. Stargard Szcz. Lotnisko Kluczewo 26.07.2015 r. Stargard dn. 26.07.2015 r. Regulamin XIII Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa Stargard Szcz. Lotnisko Kluczewo 26.07.2015 r. Stargard dn. 26.07.2015 r. Festyn ma charakter imprezy rekreacyjnej i jest otwarty dla wszystkich kierowców

Bardziej szczegółowo

WYŚCIGI RÓWNOLGŁE 1/8 MILI - Tor KIELCE (Regulamin Uzupełniający) 6 sierpnia 2016

WYŚCIGI RÓWNOLGŁE 1/8 MILI - Tor KIELCE (Regulamin Uzupełniający) 6 sierpnia 2016 WYŚCIGI RÓWNOLGŁE 1/8 MILI - Tor KIELCE (Regulamin Uzupełniający) 6 sierpnia 2016 1. ORGANIZATOR Organizatorem Wyścigów Równoległych (zwanych dalej WR) na dystansie 1/8 mili jest Automobilklub Kielecki

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów 1 Amatorski Wyścig Górski ROŚCISZÓW 17.09.2017 Zawody odbędą się w dniu 17.09.2017 r. w Rościszowie (powiat dzierżoniowski)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTEGO PUCHARU POLSKI WST 2010

REGULAMIN OTWARTEGO PUCHARU POLSKI WST 2010 REGULAMIN OTWARTEGO PUCHARU POLSKI WST 2010 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez regulamin rozumiemy dokument zawierający zasady oraz reguły Otwartego Pucharu Polski 2010 Warsaw Speed Team, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opening Season 2017-Scs Moto Event

Regulamin Opening Season 2017-Scs Moto Event Regulamin Opening Season 2017-Scs Moto Event Opening Season 2017-Scs Moto Event: l. Postanowienia ogólne: 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą Opening Season

Bardziej szczegółowo

Dagmara Śmigielska tel. 609041900

Dagmara Śmigielska tel. 609041900 Wyścig na 1/4 mili o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi Mając na względzie poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przybliżenie mieszkańcom Łodzi sportu motorowego postanowiono zorganizować Wyścig

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin XIV Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa

Regulamin XIV Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa Regulamin XIV Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa Stargard Lotnisko Kluczewo 24.07.2016 r. Stargard dn. 24.07.2016 r. Festyn ma charakter imprezy rekreacyjnej i jest otwarty dla wszystkich kierowców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy Próby Sportowej (zwanej dalej Próbą Sportową) odbywającej się w dniu 28 maja 2016 r. na terenie Lotniska Sportowego Muchowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2010 im. Jana Wdowczyka

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2010 im. Jana Wdowczyka Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2010 im. Jana Wdowczyka 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy dla widzów, osób z obsługi oraz kierowców. 1.2 Nadzór nad przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2012 im. Jana Wdowczyka organizowanych przez Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego

Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2012 im. Jana Wdowczyka organizowanych przez Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego Regulamin wyścigów na 1/4 mili 2012 im. Jana Wdowczyka organizowanych przez Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy dla widzów,

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2015 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r.

3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r. 3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś 31 stycznia 2016 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mini Konkursowa Jazda Samochodem Organizator: Automobilklub Opolski Ul. Wrocławska 102 45-837 Opole SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A M O W Y

R E G U L A M I N R A M O W Y R E G U L A M I N R A M O W Y 2 0 1 7 SAMOCHODOWE KRYTERIUM TORU "KIELCE" "SUPER OES" 1. ORGANIZATOR I WŁADZE KRYTERIUM Organizatorem kryterium jest Automobilklub Kielecki z siedzibą przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2014 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I EDYCJA MaxiOES

Regulamin I EDYCJA MaxiOES Regulamin I EDYCJA MaxiOES 7.XI.2010r Regulamin imprezy sportowej: Program imprezy: Zamkniecie listy zgłoszeń (zgłoszneia wysyłane 5 XI 2010 Godz. 20:00 mailowo) Odbiór administracyjny 7 XI 2010 Godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 19.02.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM 22.03.2015r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią I Rundę Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda WSTĘP Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS 12 Świąteczny Puchar Forda jest VII rundą cyklu o tytuł Kierowca Roku Opolszczyzny 2008. Jest to

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Rajd GÓR SOWICH 1 Rajd GÓR SOWICH DRUGA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2017 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów Zawody odbędą się w dniach 13-14.05.2017

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint Mikołajki 25.06.2011 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeo 15.06.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeo 24.06.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH

REGULAMINY RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH Tekst jednolity wg stanu na dzień 25 kwietnia 2017 REGULAMINY RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 2017 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI W WYŚCIGACH RÓWNOLEGŁYCH

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI W WYŚCIGACH RÓWNOLEGŁYCH REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI W WYŚCIGACH RÓWNOLEGŁYCH Regulamin Pucharu Polski w Wyścigach Równoległych (zwany dalej Regulaminem PPWR) jest dokumentem określającym zasady rozgrywania i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2016 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2016 Mikołajki 12.11.2016 20.10.2016 12.11.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Ogólnopolskiego zlotu klubu VAG-RACING.PL Ryki-Ułęż, 29 czerwca 2013r.

Regulamin I Ogólnopolskiego zlotu klubu VAG-RACING.PL Ryki-Ułęż, 29 czerwca 2013r. Regulamin I Ogólnopolskiego zlotu klubu VAG-RACING.PL Ryki-Ułęż, 29 czerwca 2013r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez klub VAG-RACING. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Radom 2017 Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Niniejszy cykl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

I RUNDA,,OSA RALLY CUP IV RUNDA,,ŚLIZG 2010 (impreza klubowa) Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów

I RUNDA,,OSA RALLY CUP IV RUNDA,,ŚLIZG 2010 (impreza klubowa) Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 0 Regulamin Uzupełniający Super Ślizg 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER ŚLIZG I RUNDA,,OSA RALLY CUP IV RUNDA,,ŚLIZG 2010 (impreza klubowa) 45-265 Opole ul. Niemodlińska 19/27 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 REGULAMIN RAMOWY SPAM 2016 1 Spis treści 1. Ustalenia ogólne 2. Wpisowe, zgłoszenia, reklama 3. Pojazdy dopuszczone do startu, podział na klasy, kolejność startu 4. Władze imprezy 5. Klasyfikacja w rundach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 BSK TECH Rajd Wikinga Czwarta runda Amatorskiego Rajdowego Pucharu Ziemi Zachodniej 2017 1 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW Zawody odbędą się w dniach 11-12.11.2017 11 listopada Prolog

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD

REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD REGULAMIN IX ZLOTU PLEJAD BEŁCHATÓW 07-10 czerwca 2012 1 WSTĘP IX Zlot Plejad zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint 09.04.2011 Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 1. Przepisy ogólne dla Grupy 1 1.1. Do Grupy 1 dopuszczone będą samochody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów Wrak Race Silesia

Regulamin zawodów Wrak Race Silesia Stan prawny na dzień 02.11.2016 Regulamin zawodów Wrak Race Silesia 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY 1.1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz samochodów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY :

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY : REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2009 O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO III RUNDA 20 września 2009 IV RUNDA O PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna

Bardziej szczegółowo

Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro. E-18 Micro Standard. 1. Nadwozie. 2. Podwozie. 3. Silnik. 4. Regulator prędkości.

Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro. E-18 Micro Standard. 1. Nadwozie. 2. Podwozie. 3. Silnik. 4. Regulator prędkości. Przepisy techniczne dla modeli samochodów RC klas E-18 Micro E-18 Micro Standard Karoseria musi być na czas wyścigu trwale związana z resztą modelu, z przodu nie może być przycięta powyżej dolnej linii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo